TRANSFORMASI BAHAGIAN PENGESANAN DAN PENGAWASAN

“ TEGAS, PRIHATIN DAN BERINTEGRITI”

1

• Pewartaan Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004

2007
• Pelaksanaan tugas penguatkuasaan Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983

2004

• Melaksanakan program transformasi selaras dengan peranan Pegawai AADK yang telah dilantik sebagai Pegawai Pemulihan

2011 - kini

2

SUMBER KUASA PENGESANAN DAN PENGAWASAN

SUMBER KUASA

Akta Agensi Antidadah 2004

Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan)1983 Akta Dadah Berbahaya 1952 Akta Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas)1985 Akta Dadah Berbahaya (Perlucuthakkan Harta)1988 Akta Racun 1952

Perintah Tetap Ketua Pengarah

3

VISI
Menguatkuasakan Akta Penagih Dadah (Rawatan & Pemulihan) 1983

MISI
Penggunaan Undangundang dalam mengesan penagih dan penyalahguna dadah

MOTTO
Tegas, Prihatin dan Berintegriti

4

STRATEGI
PENGESANAN DAN PENGAWASAN

5

Merancang Dan Melaksanakan Operasi Bersepadu Bagi Mengesan Penagih Dadah Yang Enggan Mendapatkan Rawatan Dan Pemulihan Secara Sukarela

Mengurus OKP Supaya Mematuhi Syarat-syarat Pengawasan Yang Ditetapkan

Mengesan Dan Mengambil Tindakan Perundangan Terhadap OKP Yang Langgar Syarat

FUNGSI BAHAGIAN PENGESANAN DAN PENGAWASAN 2013

Mengurus Dan Mengambil Tindakan Terhadap Aduan Awam Yang Melibatkan Aktiviti Penagihan Dadah Dan Penyalahgunaan Dadah.

6

STAKE HOLDER
RAKAN STRATEGIK

PELANGGAN UTAMA RAKAN PINTAR

7

PERANCANGAN STRATEGIK BAHAGIAN PENGESANAN DAN PENGAWASAN 2013
“ TEGAS, PRIHATIN DAN BERINTEGRITI”

8

NAMA STRATEGI (1) Mengesan Dan Menahan Penagih Dadah
SUB PROGRAM : 1. Merancang dan melaksanakan operasi bersepadu

OBJEKTIF

Mengenalpasti dan menahan penagih dadah melalui kaedah perundangan untuk menjalani rawatan dan pemulihan

SASARAN

Penagih Dadah

KPI

Bil operasi yang ditetapkan oleh AADK negeri
Bersambung….
9

Sambungan…
- Mengenalpasti lokasi operasi berdasarkan perkara seperti berikut

MEKANISME

Maklumat Operasi

Aduan Awam

Blackspot

Hotspot

‘Port’ penagih

- Menjalankan risikan awal dan pengesahan maklumat. - Merancang dan menyelaras operasi bersepadu di tempat yang dikenalpasti mempunyai masalah penagihan dadah. - Menjalankan operasi bersepadu

OUTPUT

Penagih dadah yang dikesan

IMPAK

Kawasan bebas dadah
10

NAMA STRATEGI (1) Mengesan Dan Menahan Penagih Dadah
SUB PROGRAM : 2. Menyertai Operasi Bersepadu Anjuran Agensi Penguatkuasaan Yang Lain

OBJEKTIF

Mengenalpasti dan menahan penagih dadah melalui kaedah perundangan untuk menjalani rawatan dan pemulihan

SASARAN

Penagih Dadah

KPI

Bil operasi yang ditetapkan oleh AADK negeri
Bersambung….
11

Sambungan…
- Menyertai operasi-operasi khas yang dianjurkan oleh agensi penguatkuasaan yang lain. - Menahan dan mengambil tindakan perundangan terhadap penagih dadah. - Menyediakan laporan.

MEKANISME

OUTPUT

Penagih dadah yang dikesan

IMPAK

- Kawasan Bebas Dadah - Keselamatan dan Ketenteraman Awam
12

OPERASI BERSEPADU

“ TEGAS, PRIHATIN DAN BERINTEGRITI”
AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

SASARAN OPERASI

Mengesan penagih dadah yang enggan menjalani rawatan dan pemulihan secara sukarela menggunakan pendekatan perundangan.

Mengesan Orang Kena Pengawasan (OKP) yang tidak mematuhi syarat pengawasan di bawah Akta Penagih Dadah (Rawatan Dan Pemulihan) 1983.

STATUS PELAKSANAAN OPERASI MENGIKUT NEGERI 1 JANUARI – 4 MAC 2013
BIL NEGERI

BIL. OPERASI

JUMLAH SARINGAN % KES % UJIAN PATOLOGI AWAL SARINGAN DISERAH PATOLOGI SARINGAN POSITIF POSITIF POSTIF PDRM POSITIF

KEPUTUSAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Perlis Kedah P.Pinang Perak Selangor WPKL N.Sembilan Melaka Johor Pahang Terengganu Kelantan Sabah Sarawak JUMLAH

3 21 11 12 13 10 10 10 15 10 6 8 4 5 138

77 224 336 222 239 190 118 131 237 245 134 186 329 63 2731

3 108 27 29 37 34 10 10 53 18 4 16 13 16 378

3.8% 48.2% 8% 13% 15.4% 17.8% 8.4% 7.6% 22.3% 7.3% 2.9% 8.6% 3.9% 25.3%

3 21 10 0 2 8 6 3 41 10 2 0 4 10 120

0 19 4 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 29

0 8.4% 1.2% 0 0 2.1% 0 1.5% 0 0 0 0 0 0

13.8%

1.06%

*Saringan awal positif adalah positif dadah dalam ujian saringan yang menggunakan „test stripe‟. *Patologi positif adalah keputusan pengesahan positif dadah daripada makmal patologi hospital dan tempoh keputusan urin lebih kurang 2 minggu ke sebulan bergantung kepada jenis dadah.

GRAF PELAKSANAAN OPERASI MENGIKUT NEGERI 1 JANUARI – 4 MAC 2013
BILANGAN OPERASI 25 20 15 10 5 0

21 11 12 3
13

15 10 10 10 10 6
8

Negeri yang paling tinggi melaksanakan operasi sehingga 4 MAC 2013 adalah Kedah iaitu sebanyak 21 atau 15.2% daripada 138 operasi bersepadu yang dilaksanakan. Negeri lain adalah Johor iaitu sebanyak 15 operasi.

4 5

GRAF PELAKSANAAN OPERASI MENGIKUT NEGERI BERDASARKAN UJIAN SARINGAN 1 JANUARI – 4 MAC 2013
UJIAN SARINGAN 336 SARINGAN POSITIF PATOLOGI POSITIF 329

239
224 222

237 190

245

186
134

108

118

131

77
53 27 29
37 34

63
18 16 13 16

19
30

4

0

0

4

10

0

10

2

0

0

40

0

0

0

STATUS JENIS DADAH POSITIF SARINGAN AWAL 1 JANUARI – 4 MAC 2013

BIL

JENIS DADAH

JUMLAH

1 2 3 4 5

Opiat THC Amphethamine Methamphethamine Kethamine JUMLAH

164 47 9 157 1

378

STATUS POSITIF SARINGAN AWAL MENGIKUT KATEGORI UMUR 1 JANUARI – 4 MAC 2013

BIL

KATEGORI UMUR ( TAHUN )

JUMLAH

1 2 3 4

13 20 41 51

HINGGA HINGGA HINGGA HINGGA

19 TAHUN 40 TAHUN 50 TAHUN 60 TAHUN

37 293 43 5

JUMLAH

378

LAPORAN TINDAKAN TERHADAP PENAGIH DADAH YANG POSITIF PATOLOGI MENGIKUT NEGERI BAGI 1 JANUARI – 4 MAC 2013
BIL NEGERI JUMLAH PENAGIH DADAH YANG POSITIF PATOLOGI

SEK. 6(1)(a)

SEK. 6(1)(b)

Lain-lain Tindakan

DALAM SIASATA N

% DALAM SIASATA N

KES SELESAI

% KES SELESAI

1
2 3

PERLIS
KEDAH P.PINANG

0
19 4

0
1 0

0
4 0

0
0 3

0
14 1

0
73.6% 25%

0
5 3

0
26.4% 75%

4 5 6
7 8

PERAK SELANGOR WPKL
N.SEMBILAN MELAKA

0 0 4
0 2

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

0 0 4
0 2

0 0 100%
0 100%

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

9 10 11
12 13

JOHOR PAHANG TERENGGANU
KELANTAN SABAH

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

0 0 0
0 0

14

SARAWAK

0

0

0

0

0

0

0

0

JUMLAH

29

1

4

3

21

72.4%

8

27.6%

*SEK 6(1)(a)- pemulihan dalam institusi *SEK 6(1)(b)- pemulihan dalam komuniti *LAIN-LAIN TINDAKAN – SEK 8(3)(b) , SEK 6(3)

STATISTIK OPERASI BERSEPADU YANG MELIBATKAN LAINLAIN AGENSI BAGI 1 JANUARI – 4 MAC 2013

BIL
1 2 3 5 6 7 8

AGENSI /NGO
PDRM JPJ RELA JKDM PBT JIM * LAIN-LAIN JUMLAH

JUMLAH
62 65 25 2 13 4 25

196

* LAIN-LAIN

– Jabatan Pendaftaran Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Darat, Jabatan Kastam, Jabatan Agama Islam, Pejabat Pelajaran Daerah,Bhgn Tapisan Filem KDN, KPDNKK,Puspakom.

STATISTIK OPERASI BERSEPADU YANG DIKETUAI AADK DAN DIJEMPUT MENYERTAI OPERASI BERSAMA BAGI 1 JANUARI – 4 MAC 2013
BIL
1 2 3 4 5 6 7 8

NEGERI
PERLIS KEDAH P.PINANG PERAK SELANGOR WPKL N.SEMBILAN MELAKA

AADK MENGETUAI OPERASI

AADK TURUT SERTA DALAM OPERASI

0 16 4 4
2 1 6 7

3 5 7 8
11 9 4 3

9 10 11 12 13 14

JOHOR PAHANG TERENGGANU KELANTAN SABAH SARAWAK

6 3 1 4 1 2 57

9 7 5 4 3 3 81

JUMLAH

PENCAPAIAN OPERASI BERSEPADU YANG DIKETUAI AADK DAN DIJEMPUT MENYERTAI OPERASI BERSAMA BAGI 1 JANUARI – 4 MAC 2013
AADK MENGETUAI OPERASI
18

AADK TURUT SERTA DALAM OPERASI

16 14 12 10
8 6

16

11 7 5 3
0 4 4 2 1

8

9
6 7 6

9 7 5
3 1 44 1

41%
59%

4

4

3

3 3
2

2 0

* AADK MENGETUAI OPERASI * AADK TURUT SERTA DALAM OPERASI

CARTA ALIRAN PROSES MENAHAN PENAGIH DADAH YANG DISYAKI DI BAWAH SEKSYEN 3 AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983
MENAHAN SUSPEK

MEMBUAT UJIAN SARINGAN

DIBEBASKAN

NEGATIF

KEPUTUSAN

POSITIF
LAPORAN POLIS

DIBEBASKAN DENGAN JAMIN PEGAWAI ATAU MAHKAMAH/ REMAN

BERSAMBUNG

SAMBUNGAN…
URIN DIHANTAR KE HOSPITAL KERAJAAN

DIBEBASKAN

NEGATIF
KEPUTUSAN

POSITIF
LAPORAN SOSIAL

MEMOHON PERINTAH MAHKAMAH

PENGAWASAN DI DALAM KOMUNITI

Seksyen 6(1)(b) APD (R&P) 1983

MENERIMA PERINTAH MAHKAMAH
Seksyen 6(1)(b) APD (R&P) 1983

RAWATAN DALAM INSTITUSI

Mengisi Borang Permintaan Ujian Pengesahan Dadah Dalam Air Kencing

Pegawai Agensi merekod keputusan Saringan Ujian Air Kencing

Pengendalian Pengambilan sampel Air Kencing

Membawa Orang Kena Tahan Untuk Tindakan Perundangan

MENGESAN DAN MENAHAN PENAGIH DADAH UNTUK MENJALANI RAWATAN DAN PEMULIHAN MELALUI OPERASI BERSEPADU

Lokasi Operasi diadakan

Lokasi kawasan penagihan dadah

Penagih dadah ditahan untuk tindakan Perundangan

Siasatan bersama anggota polis

MENGESAN DAN MENAHAN PENAGIH DADAH UNTUK MENJALANI RAWATAN DAN PEMULIHAN MELALUI OPERASI BERSEPADU

Operasi di terminal bas bersama JPJ

Operasi di jalan raya bersama JPJ

MENGESAN DAN MENAHAN PENAGIH DADAH UNTUK MENJALANI RAWATAN DAN PEMULIHAN MELALUI OPERASI BERSEPADU

REHAT SEMENTARA WAKTU

NAMA STRATEGI (2) Pengurusan Orang Kena Pengawasan (OKP)
SUB PROGRAM : Pengurusan OKP
Memastikan klien menghadiri program dan mematuhi syarat-syarat pengawasan dibawah Seksyen 6(2)(a) hingga (f) Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983

OBJEKTIF

SASARAN

Semua OKP

KPI

80 % OKP hadir program dan mematuhi syarat-syarat pengawasan Bersambung….
30

Sambungan… - Melaksanakan program suaikenal kepada OKP baru. - Menjalankan ujian air kencing secara terbuka. - Memastikan OKP hadir program. - Menguruskan perpindahan kawasan pengawasan OKP. OKP hadir program dan mematuhi syaratsyarat pengawasan

MEKANISME

OUTPUT

IMPAK

OKP mematuhi syarat pengawasan dan bermotivasi untuk mengikuti program rawatan dan pemulihan
31

STRATEGI

2

Mengurus Orang Kena Pengawasan (OKP) sepanjang tempoh pengawasan

Sub Program : Pengurusan OKP

Program Suaikenal

Menjalankan Ujian Air Kencing

Pastikan OKP Hadir Program Rawatan dan Pemulihan – Modul C&C

Urusan Perpindahan Kawasan Pengawasan OKP

Program-program ini dilaksanakan di AADK Daerah

32

SKOP PERKHIDMATAN PENGAWASAN
OKP
OKP yang sedang menjalani program pengawasan di AADK Daerah di bawah Seksyen 6(1)(a) dan 6(1)(b) Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983, serta di bawah Seksyen 38B, Akta Dadah Berbahaya 1952 adalah termasuk di dalam skop perkhidmatan

Program Psikososial
Program Pemulihan yang dijalankan adalah berdasarkan kepada Modul Cure & Care yang berteraskan kepada perkembangan psikologi seseorang dalam mengekalkan kepulihan

Rujukan & Advokasi
Memberi perkhidmatan rujukan dan advokasi kepada OKP serta keluarga OKP

Pendidikan Kesihatan
Memberi perkhidmatan yang dapat mendidik OKP menjalani gaya hidup sihat serta mengekalkan kesihatan dalam kehidupan seharian

Latihan Vokasional
Menawarkan latihanlatihan kemahiran serta penempatan pekerjaan kepada OKP

KOMPONEN PROGRAM OKP

Early Recovery Relapse Prevention Kelompok Sokongan Sosial Pembangunan Keluarga Program Keagamaan dan Kerohanian o Bimbingan dan kaunseling o Pengurusan Diri o Sukan dan Riadah o o o o o

o o o o

Ceramah Kesihatan Pemeriksaan Kesihatan * Kaunseling Metadon * RTG Metadon

o Latihan Kemahiran o Keusahawanan o Penempatan Kerja(V-LINE)

* Bagi daerah yang terlibat dengan program RTG Metadon

PSIKOSOSIAL

PENDIDIKAN KESIHATAN

LATIHAN KEMAHIRAN & VOKASIONAL

PAKEJ PROGRAM OKP

Pakej Program Rawatan Dan Pemulihan OKP
Pakej Komprehensif
Pakej Aftercare

• OKP yang pernah menjalani program OKP yang tidak pernah menjalani rawatan dan pemulihan di AADK atau di sebarang program rawatan dan institusi penjara pemulihan di AADK atau di institusi penjara • OKP yang tertakluk kepada seksyen seperti berikut : OKP yang tertakluk kepada seksyen seperti berikut : • i. Seksyen 6(1)(a) APD 1983 • ii. Seksyen 6(1)(b) APD 1983 (kes i. Seksyen 6(1)(b) APD 1983 berulang) ii. Seksyen 38B ADB 1952 (denda) • iii. Seksyen 38B ADB 1952 (penjara)

CARTA PENGURUSAN OKP
PENDAFTARAN

SESI INDUKSI / ASSIST SEKIRANYA MEMPUNYAI BAKI TEMPOH PENGAWASAN MENGESAN OKP (JEJAK)
MENGIKUTI PROGRAM RAWATAN & PEMULIHAN

TIDAK

HADIR PROGRAM
TIDAK HADIR

YA

MENGAMBIL TINDAKAN PERUNDANGAN MENJALANI PRORAM INTERVENSI

YA

MENILAI PRESTASI KEPULIHAN KLIEN (URICA/URIN (SETIAP 3 BULAN) TAMAT PENGAWASAN

Program Hari Raya bersama OKP

Sesi Kaunseling Berkelompok bersama OKP

Program Hidayah bersama OKP

Program Harm Reduction bersama OKP

OKP menjalani program orientasi

OKP menjalani penilaian ASSIST & URICA

Program santai bersama OKP

Program santai bersama OKP

NAMA STRATEGI (3) Mengambil Tindakan Perundangan Terhadap Orang Kena Pengawasan (OKP) Yang Langgar Syarat-syarat Pengawasan SUB PROGRAM: Pengesanan Dan Tindakan Perundangan Terhadap OKP Yang Langgar Syarat-syarat Pengawasan

OBJEKTIF

Mengambil tindakan undang-undang terhadap OKP yang melanggar syarat-syarat pengawasan di bawah Seksyen 6(3) Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983

SASARAN

OKP yang melanggar syarat-syarat pengawasan

KPI

Semua OKP yang melanggar syarat-syarat pengawasan diambil tindakan perundangan
Bersambung ….
39

Sambungan… - Mengenalpasti dan mengesan OKP yang melanggar syarat. - Membuat Laporan Polis. - Membuka Kertas Siasatan. - Pendakwaan

MEKANISME

OUTPUT

Bilangan OKP yang diambil tindakan perundangan

IMPAK

Meningkatkan kepatuhan syarat-syarat pengawasan oleh OKP
40

Syarat-syarat Pengawasan di bawah Seksyen 6(2) APD (R&P) 1983
(a)
(b) (c)

• Mestilah tinggal di dalam negeri yang ditetapkan • Tidak boleh meninggalkan kawasan tempat tinggal tanpa kebenaran Ketua Pengarah • Melapor diri di Balai Polis yang ditetapkan
• Tidak boleh mengambil, menggunakan atau memiliki apa-apa dadah berbahaya • Hendaklah menjalani apa-apa ujian pada bila-bila masa

(d) (e) (f)

• Hendaklah menjalani apa-apa program pemulihan yang ditetapkan

Hukuman pelanggaran syarat pengawasan di bawah Seksyen 6(3) Akta Penagih Dadah (Rawatan dan Pemulihan) 1983 ialah : - Penjara tidak melebihi 3 tahun dan rotan tidak melebihi 3 sebatan atau kedua-duanya
41

STRATEGI

3
SUB PROGRAM

Mengambil Tindakan Perundangan Terhadap Orang Kena Pengawasan (OKP) Yang Langgar Syarat-syarat Pengawasan
Pengesanan Dan Tindakan Perundangan Terhadap OKP Yang Langgar Syarat-Syarat Pengawasan

Mengenalpasti dan mengesahkan bilangan OKP yang melanggar syaratsyarat pengawasan

Membuat laporan polis

Membuka kertas siasatan berdasarkan bilangan OKP yang melanggar syaratsyarat pengawasan Menjalankan pendakwaan bagi kertas siasatan yang telah mendapat arahan pertuduhan

42

PENDAKWAAN KES MENGIKUT AKTA & SEKSYEN YANG DIDAKWA OLEH PEGAWAI PENDAKWA AADK
AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN & PEMULIHAN) 1983 (LAPORAN JANUARI 2013 )
BIL SEKSYEN
Sek. 6(3)
Seksyen 6(2)(a) Seksyen 6(2)(b) 0 0

JUMLAH KES

JUMLAH KERTAS SIASATAN (IP)

CATATAN

1

Seksyen 6(2)(c) Seksyen 6(2)(d) Seksyen 6(2)(e) Seksyen 6(2)(f)

5 9 0 7

21

21

-

2
3

Sek. 19(3)
Sek. 19(3) dibaca bersama Seksyen 511 Kanun Keseksaan Sek. 20

0
0

0
0

-

Seksyen 20(1)(a)
4

0 0
0 0 0 0 -

Seksyen 20(1)(b)
Seksyen 20(1)(c) Seksyen 20(1)(d)

JUMLAH

21

21
43

-

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENAHANAN ORANG KENA PENGAWASAN YANG MELANGGAR SYARAT-SYARAT PENGAWASAN DI BAWAH SEKSYEN 6(3) AKTA PENAGIH DADAH (RAWATAN DAN PEMULIHAN) 1983

PEGAWAI PEMULIHAN MEMBUAT LAPORAN KE ATAS KES YANG MELANGGAR SYARATSYARAT PENGAWASAN

MEMBUAT SEMAKAN FAIL

LAPORAN POLIS

MELAKUKAN SIASATAN

WARAN TANGKAP

HEBAHAN/ MENGESAN

TIDAK DAPAT

TANGKAPAN DAPAT

DAPAT

PERMOHONAN REMAN

PERTUDUHAN KES DI MAHKAMAH

NAMA STRATEGI

(4)

Mengambil Tindakan Terhadap Aktiviti Penyalahgunaan Dadah Yang Diterima Melalui Aduan Awam SUB PROGRAM : Mengurus dan mengambil tindakan terhadap aduan yang
melibatkan AADK dan aduan yang memerlukan tindakan agensi lain

OBJEKTIF

Memastikan setiap aduan yang diterima diambil tindakan dan diselesaikan dalam tempoh 7 hari bekerja

SASARAN

Semua aduan yang berkaitan dengan aktiviti penyalahgunaan dan penagihan dadah

KPI

100 % bilangan aduan yang diterima diambil tindakan

Bersambung….
45

Sambungan…
- Menerima aduan daripada pengadu - Mengambil tindakan terhadap aduan a. AADK ;

MEKANISME

Tindakan Agensi lain. - Memberi maklumbalas kepada pengadu

b.

OUTPUT

Aduan awam dapat diselesaikan
- Mengurangkan masalah penagihan dadah dalam masyarakat. - Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perkhidmatan AADK
46

IMPAK

4

Mengambil tindakan terhadap aktiviti penyalahgunaan dadah yang diterima melalui aduan awam

JENIS ADUAN

PENYALAHGUNA DADAH

PENAGIH DADAH

PENGEDARAN DADAH

MASALAH KELUARGA AKIBAT DADAH

KAWASAN PENAGIHAN DADAH

SALURAN ADUAN Ke 15888
03-89112494 @ 03-89112495
pengesanan@a dk.gov.my pro@adk.gov. my

IBUPEJABAT AGENSI ANTIDADAH KEBANGSAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI JALAN MAKTAB PERGURUAN ISLAM 43000 KAJANG. SELANGOR

47

CARTA ALIRAN TINDAKAN TERHADAP ADUAN AWAM

TERIMA ADUAN

MEMBERI MAKLUMBALAS PENERIMAAN ADUAN (3 HARI SELEPAS ADUAN DITERIMA)

PENGUMPULAN MAKLUMAT MELALUI RISIKAN DAN SIASATAN

TINDAKAN OPERASI SEKIRANYA MAKLUMAT YANG DITERIMA ADALAH BERASAS

MAKLUMBALAS TINDAKAN ADUAN (14 HARI SETELAH ADUAN DITERIMA)

LAPORAN ADUAN JAN-FEB 2013
NEGERI / DAERAH

JUMLAH ADUAN

SALURAN TERIMA ADUAN

TINDAKAN ADUAN

AADK

T

F

S

E

SMS

S/M

DALAM SELESAI/ TINDAKAN OPERASI

PDRM

JUMLAH KES LAIN-LAIN SELESAI JABATAN

PERLIS

8

3

1

4

5

3

3

KEDAH
PULAU PINANG PERAK

16
19 37

4
5 13 1 8

5
2 2

7
11 14

12
10 27

4
9 9 1

4
9 10

SELANGOR WPKL
N.SEMBILAN

61 25
4

10 4
1

7 8

13

3 5

1 5

27 3
3

25 15
4

35 9 1 20
2

1 1 1 2
1

36 10 2

MELAKA JOHOR
PAHANG TERENGGANU

5 40
8

2 13
2

3 1
1

3 17
5

2
2

1

1

22
3

1

23
3

3 20
34

3 2
7 2

3 10
17

KELANTAN
SABAH

1

1

16
25

4
16

6
1

10
17

SARAWAK

10

1

2

7

7

2

1

3

JUMLAH
PETUNJUK :

290
T : telefon

67

28
F : faks

29

10

8

148 160 114
E : email

12

4

130

S : surat

S/M : Semuka

PESANAN PENTING
Tanpa melibatkan publisiti(Media Massa)

Remaja tidak perlu dimasukkan dalam institusi.

Tidak wujud kes sukarela.

Aduan awam mesti diambil tindakan segera dan bersesuaian. Integriti.

My aadk perlu dijalankan.

http://www.adk.gov.my

TERIMA KASIH
We Care, We Serve
51

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful