GAMBAR

DISEDIAKAN OLEH ZULKARNAIN BIN BASHARUDIN

JADUAL KANNDUNGAN TAJUK MUKA SURAT

1RINGKASAN EKSLUSIF 2PENGENALAN 3TUJUAN 4LATAR BELAKANG PERNIGAAN/SYARIKAT 5LATAR BELAKANG PEMILIK 6RANCANGAN ORGANISASI DAN PEGERUSAN 7RANCANGAN PENGELUARAN /OPERASI 8RANCANGAN PEMASAN 9RANCANGAN KEUWANGAN 10JADUAL PERLAKSANAAN RROJEK 11RUMUSAN

RINGKASAN EKSLUSIF Syarikat zulkapan sdn bhd telah ditubuhkan pada January 2003.tujuan syarikat ini ditubuhkan adalah bertujuan untuk mencuburi bidang pertanian secara ekslusifdan lebih khusus memajukan teknologi dalam pertanian

Ini adalah selaras dengan wawasan kerajaan dan meyahut cabaran Rancangan Malaysia ke 9 (RMK-9).dimana pihak kerajaan mengalu-alukan penglibatan sector swasta dalam memajukan dalam bidang pertanian

Tapak projek ini akan dijalakan diatas tanah iaitu seluas 5 hektar di kawasan kulim kedah,Dimana pihak syarikat zulkapan SDN BHD telah menyewa secara pajak bagi tempoh 5 tahun Bagi permulaan pihak kami akan mengusahakan tanaman culi merah sebanyak 5000 pokok dalam 10 buah struktur rumah perlindungan tanaman yang dilengkapi dengan system fertigasi

Dari segi kewangan pihak syarikat zulkapan Sdn Bhd memerlukan pinjaman tabung 3fasa dari Bank Pertanian Agro bank sebanyak RM276.890 untuk membiayai sebahagian daripada kos pembiayaan kos permulaan ini dakam perancangan terliti dan prospek yang maju,kami berharap pihak bank dapat meluluskan pemohonan projek pertanian kami ini Bagi merialisasikan projek ini

PENGENALAN Industri pengeluaran tanaman berasaskan komoditi telah melalui pelbagai perubahan daripada

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful