Ciri-Ciri Arca yang baik dan kreatif Arca yang kreatif dan baik haruslah dihasilkan menepati

tema dan tajuk yang ingin diketengahkan oleh pengkarya. Kebiasaannya pengkarya ingin berkongsi tema bersama dengan pengarca yang lain. Tema yang ingin diketengahkan seperti perkongsian maklumat, dokumentasi, lonjakan paradigma, cetusan emosi dan perasaan. Semua persoalan yang ingin diketengahkan haruslah ada pada arca yang dihasilkan dan mampu menonjolkan persoalan berkenaan melalui hasilan pengkarya. Bahan binaan arca juga haruslah sesuai dengan tujuan hasilan. Dalam pengkaryaan arca, asemblaj mewakili karya yang agak bebas dan pelbagai penggunaan bahan dan media. Maka dengan itu kesepaduan dalam pelbagai penggunaan bahan dan media dapat menjadikan sesuatu arca yang kreatif dan menepati ciri-ciri sebuah arca bersesuaian denga tema. Arca yang baik haruslah kukuh, kuat, selamat dan tahan lama. Sejarah arca membuktikan bahawa sebuah arca yang baik menggunakan alat dan bahan terdiri daripada kombinasi yang padat dan kukuh. Pengkarya arca akan dianggap dapat menghasilkan sebuah arca yang baik apabila berjaya mempelbagaikan bahan yang diadun atau dipasang dengan baik. Arca khususnya asemblaj mengadunkan pelbagai bahan lalu membentuk kesatuan komposisi yang artistik. Arca yang baik dan kreatif juga haruslah berjaya mengaplikasikan asas seni reka, estetika dan etika pengkaryaan. Objek akan digubah berdasarkan asas seni reka. Apabila asas seni reka ini diaplikasikan dengan baik dan betul, penampilan karya akan menjadi lebih terancang dan rapi. Akhir sekali yang paling penting dalam menhasilkan sebuah arca yang baik dan kreatif ialah arca berkenaan haruslah bebas daripada ciplakan atau plagiat.

SENI ARCA

Pengenalan
Seni Arca mempunyai keistimewaan tersendiri berbanding dengan seni halus yang lain.penyataan dalam bentuk tiga deminsi menyebabkan arca diminati dalam dimensi yang berlainan. bentuk arca yang berjisim mengigatkan kepada bentuk seni bina. Lantaran itu seni arca dan seni bina boleh dukatakan sealiran. Pengkarya seni bina sering mengutarakan konsep arcanya berkaitan dengan alam kehidupan seharian. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu, Sculpere yang bermakna suatu proses mengukur,melirik,mencungkil dan Mengguris. Seni arca mula diketahui apabila terjumpanya patung Cycladic yang diukir disebuah pulau,dilaut. Aegean lebih kurang 4500 tahun lalu. Pada masa itu arca-arca dibina dalam bentuk figura manusia(patung). Persembahan dalam bentuk figura manusia berkaitan dengan system agama dan kepercayaan. Perkembangan seni arca di Malaysia Perkembangan seni arca di Malaysia bermula dengan bentuk-bentuk berungsur magik untuk kegunaan keagamaan. Misalnya patung-patung orang asli iaitu kaum Jah Hut dan Mah Mari yang mempunyai ciciciri seumpama itu. Begitu juga dengan keadaanya Megalith Pedang di Pengkalan Kempas Negeri Sembilan. Hanya pada sekitar tahun 1960an pengkarya mula membina arca bentuk moden antaranya ialah Anthony Lau, Latiff Mohidan,Syed Ahmad Jamal, Lim Kian Seng dan sebagainya. Pengarca kini sudah berani berkarya dengan menggunakan perbagai media dan juga material. Karya selalunya dihasilkan mengikut tema ataa isu-isu yang tersendiri berdasarkan kehendak pengkarya ataupun kehendak pasaran.

Seni Arca Asia Arca di Asia banyak menggunakan patung-patung yang menggambarkan sesuatu entiti yang khusus, biasanya manusia,peristiwa,,haiwan atau objek.Tumpuannya ialah sebagai satu perlambangan. Banyak arca dicipta melalui tempahan untuk memperingati sesuatu peristiwa bersejarah atau kehidupan seorang tokoh. Ia bertujuan sebagai seni awam

yang dipamirkan di luar dan kadangkala ia juga dipamirkan di dalam banggunan awam untuk menegaskan sesuatu kepada orang ramai dengan cara yang lebih ketara daripada apa yang boleh ditekankan melalui penggunaan perkataan.Kadangkala,arca-arca yang dihasilkan mempunyai sejarah tersendiri. Pengarca Asia sekarang lebih berani menghasilkan karyamengikut idea dan juga tema-tema. Contohnya pengarca dari Thailand iaitu Chainapa Lepajarn yang telah menghasilkan olahan arca yangberbentuk abstrak. Dari situ dapat dilihat bahawa pengarca asia telah membawa perkembangan mengikut arus kemodenan. Seni Arca Antarabangsa Pengarca antarabangsa kebanyakan merujuk kepada sejarah dan juga budaya masing-masing sebagai panduan untuk berkarya. Banyak perubahan berlaku mengikut arus kemodenan. Dengan adanya saina dan teknologi pelbagai bentuk arca dapat dihasilkan. Arca pada zaman ini juga tidak lagi terhad kepada

carving dan mpdeling. Sekarang iayanya tertumpu kepada bentuk dan juga pengamatan tiga dimensi. Pengarca menghasilkan karya dengan menggunakan element seni yang dihasilkan menggunakan pelbagai jenis bahan. Antaranya besi, Kain,Plastik dan kayu.Kajian arca dengan teori baru telahmenarik ramai pemerhati dan pemintaan pasaran kini.Contohnya pengarca dari mexico John Webb yang banyakmenghasilkan karya berbentuk abstrak dan menggunakan bahan seperti kayu. Antara arca yang telah menjadi sejarah antarabangsa Umpamanya pada tahun 1986,apabila Patung Liberty meraikan hari ulang tahun yang ke100, satu perayaan selama tiga hari telah diadakan yang berjaya menarik Patung Liberty12 juta pengunjung. Perayaan ini dikatakan merupakan peristiwa awam yang terbesar di dunia sehingga hari ini. Definasi Arca Arca adalah hasil kerja seni dalam bentuk tiga dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu sculpere bermakna satu proses mengukir, melarik , mencungkil dan menguris. Selalunya arca dapat dilihat di galeri, Taman permainan, dan tempat – tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium dan Tugu Peringatan.

Jenis – jenis arca
Arca bersifat realis atau abstrak. Arca realis menampilkan objek sebenar yang difahami kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. Arca abstrak pula adalah bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikirkan yang tinggi untuk menginterpretasikan betuk dan maksud arca tersebut. Ini sesuai dengan peranan pengarca itu sendiri dalam merakam segala pengalaman dalam kehidupan melalui perluahan rasanya ke dalam bentuk arca. Arca terbahagi kepada dua kategori yang besar iaitu arca estetik dan arca berfungsi. 1. Arca berfungsi (fizikal) Arca berfungsi adalah jenis yang awal dibina oleh arcawan.Kebanyakan arca ini hanyalah untuk upacara keagamaan dan kebudayaan,mislnya acara (patung kaum Jah Hud dan Mah Meri. Arca ini bukan sekadar dibina untuk tujuan estetika semata-mata,sebaliknya ia mempunyai kepentingan kepada masyarakat. Kini arca dipamirkan di kawasan yang sentiasa dikunjungi oleh orang ramai seperti ruang legar,bulatan sempang empat dan sebagainya. Kebanyakan arca ini berfungsi untuk menghiburkan pengunjung. Antara arca berfungsi ialah Tugu Negara atau tempat kanak-kanak bermain.

Arca berfungsi fizikal
2. Arca Estetika Arca jenis ini amat popular. Terdapat arca yang berbentuk realis dan berimej abstrak. Keperluan arca ini adalah menghayati dan menghargai nilai keindahannya. Oleh itu seseorang memerlukan nilai-nilai intelek untuk memahaminya. Pada kebiasaannya arca ini dipamirkan di dalam galeri.

Arca Estetika

Kategori arca
1. Arca Asemblaj

Misalnya jika besi maka cantumannya juga besi. keluli dan sebagainya. Bahagian . 2. Arca Binaan Arca ini ialah pembinaan cantuman daripada bahan-bahan yang sama.Arca ini adalah cantuman daripada pelbagai bahan buangan yang berbeza dan digabungkan menjadi sebuah arca serta mendapat perhatian di Amerika sekitar tahun 1950-60. iaitu arca barangan terpakai atau buruk dan rosak. Untuk teknik kerangka. Arca jenis ini boleh dibina berasaskan teknik kerangka atau tidak berkerangka. Arca tiga dimensi ini dilihat sebagai “junk sculpture”. ia digunakan sebagai struktur asas atau bahagian dalaman biasanya diperbuat daripada dawai. Sekiranya bahan kayu maka cantumannya juga adalah kayu.

Arca Tambahan Pembinaan arca tambahan dilakukan dengan menggunakan baha-bahan lembut seperti tanah liat dan bahan-bahan rapuh. Biasanya bahan pembinaan arca ini ialah batu atau kayu. atau pintu siling. tanah liat. Arca stabail boleh bergerak tetapi pergerkannya terhad dan tidak seperti arca mobail yang boleh terawang-awang. tanah liat dan sebagainya. Henri Matisse (1869-1954) dan Jacques Lipcitz (1891-1973) adalah antara tokoh pengarca barat yang menampilkan aliran dan pengaruh kiubisme dalam arca timbulan ini. Stabail boleh digantung di dinding. lilin. jika menggunakan alatan tajam untuk proses memotong. Pemindahannya berasaskan seni yang boleh bergerak. tingkap . dibina daripada hasil karya dua dimensi yang kemudian ditimulkan menjadi imej tiga dimensi. Arca Timbulan Arca ini juga dikenali sebagai arca relief. Contohnya. Manusia pada zaman dahulu menghasilkan arca dengan memotong. 6. Bahan atau bahagaian dicantum dengan tali/benang pada satu palang yang tidak boleh bergerak. lilin dan sebagainya. 7. Arca ini dipelopori oleh Alexender Calder (188-1976). 4. batu marmar. mengikis dan sebagainya. cairan akan dituang ke dalam acuan. iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika dan diperkenalkan pada awal tahun 1930an. Seterusnya cairan tersebut akan membeku dan menjadi arca. Arca Stabail Stabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergerak tapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinya sengaja boleh bergerak. memahat atau mengorek keluar latar belakang yang mengelilingi figura atau binatang akan menjadi fgura tersebut timbul dari permukaan dan kelihatan menarik. dan biasanya terawang-awang. Stabail tidak mempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yang dicantum boleh bergerak secara terawang-awang. Arca Luakan Pembinaan arca melalui teknik ukiran dan membuang mana-mana bahagian batu atau kayu. plaster of paris. memahat. STABAIL . Arca ini adalah kombinasi antara ciri-ciri catan dan arca. 3. Contoh arca tambahan / acuan ialah Tugu Negara. Pelbagai alat digunakan bergantung pada jenis dan kekerasan bahan. berputar. Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati. Arca Mobail Arca ini boleh bergerak sendiri. berombak. Mobail ini digantung di atas syiling. 5. Setelah acuan disediakan.luar mengandungi lapisan lain seperti bancuhan simen. Terdapat juga bahan cecair yang kemudiannya dikeraskan melalui acuan seperti plaster of paris. Arca tanpa kerangka pula dibina berasaskan cantuman bah an-bahan seperti logam yang dicantum samada secara pateri atau kimpalan. Ciri – ciri Arca Mengikut Kategori 1.

MOBAIL Mobail merupakan hasil cantuman dari pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan dibangunkan menjadi sebuah arca. berputar atau berombak. Mobail mula dipelopor oleh Alexander Calder dari Amerika bahan yang digantung mempunyai imbangan yang sesuai dan dicantum pada sendi untuk membolehkannya bebas bergerak. Stabail tidak mempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yang dicantum boleh bergerak secara terawang-awang. tingkap atau pintu siling.Stabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergerak tapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinya sengaja boleh bergerak. ASEMBLAJ . Mobail juga dikenali sebagai Acra bergerak atau Arca Kinetik . 3. 2. Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati. Mobail biasanya digantung di atas siling Bahagian mobail dicantumkan pada sendi untuk membolehkannya bergerak . Bahan atau bahagaian dicantum dengan tali/benang pada satu palang yang tidak boleh bergerak. Stabail boleh digantung di dinding.

susun banyak-banyak jadi jalinan. tapi kalau start buat arca. .. takut anda dah boring sebab idea tak ada. belasah ja. lepas tu baru sambung buat folio. Cabarannya pula adalah. Walaupun pada kebiasaannya aktiviti ini dikaitkan pada himpunan bentuk-bentuk dua dimensi.. Idea-dea boleh ditokok tambah kemudian. Apa-apapun. guna skru untuk joinkan besi dan kayu. kena fikir nak guna apa dan bagaimana caranya nak sambungkan bahagianbahagian yang berbeza sifat bahannya tu. Kalau sambung guna gam (gam bunga )... Cikgu cadangkan anda buat arca dulu sekarang. jangan gam pulak yang timbul di sana-sini. jangan senget-senget. Jadi cikgu letak gambar-gambar yang boleh dijadikan idea.Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna. Pelajar Tingkatan Lima di sekolah cikgu.. periuk lama. he he. Ada payung rosak. gabungan bahan perlu 'menjadi' dan [alin penting ialah kemasan kerja. Tak ada la kosong saja permukaan kayu. kerusi patah. Guna idea dari gambar tapi olah guna bahan sendiri. biar potong kemas.. Skru tu... kalau nak potong kayu. paku atau skru yang banyak tak guna-guna. Idea Arca Assemblaj Kapal Layar Kelebihan anda menjawab soalan arca assemblaj adalah anda boleh dapatkan bahan-bahan dari rumah anda sendiri.. ianya juga boleh dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi. sudu atau senduk dah berkarat.

.

.

.

.

S.L. Walaupun pada kebiasaannya aktiviti ini dikaitkan pada himpunan bentuk-bentuk dua dimensi.S.   Bicycle Wheel Marcel Duchamp.EM. 1951 .A.A. Penciptaan arca asemblaj termasyhur iaitu ‘ Bicycle Wheel ’ ( karya asli telah hilang ) adalah penciptaan terawalnya dalam bidang seni tangan yang mana arca ini dibina menggunakan bahan-bahan yang terdapat di rumah.B. ianya juga boleh dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi.J  Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna.

Bayu Utomo Radjikin Syed Ahmal Jamal .

Aku Lihat Warisan yang Hilang. September 1989 Azahar Abdul Manan Rimba Anthony Lau Apa itu ARCA? Pernahkah anda melihatnya Maksud: Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari .

memahat atau mengorek keluar latar belakang yang mengelilingi figura atau binatang akan menjadi fgura tersebut timbul dari permukaan dan kelihatan menarik. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu sculpere bermakna satu proses mengukir. tanah liat dan sebagainya. Arca ini adalah kombinasi antara cirri-ciri catan dan arca. Biasanya bahan pembinaan arca ini ialah batu atau kayu. Sekiranya bahan kayu maka canumannya juga adalah kayu. Di mana? Selalunya arca dapat dilihat di galeri. Taman permainan. Contoh arca luakan antarabangsa yang terkenal ialah patung “David” karya Mochelangelo •Arca Timbulan Arca ini jga dikenali sebagai arca relief. Arca realis menampilkanobjek sebenar yang difahami kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. jika menggunakan alatan tajam untuk proses memotong. Arca jenis ini boleh dibina berasaskan teknik kerangka atau tidak berkerangka. Tahukah anda jenis – jenis arca? Arca bersifat realis atau abstrak. •Arca Tambahan Pembinaan arca tambahan dilakukan dengan menggunakan baha-bahan lembut seperti tanah liat dan .Dan tempat – tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium dan Tugu Peringatan. Pelbagai alat digunakan bergantung pada jenis dan kekerasan bahan. batu marmar. lilin. Untuk teknik kerangka. mengikis dan sebagainya. plaster of paris.pelbagai sudut. iaitu arca barangan terpakai atau buruk dan rosak. melarik . Arca abstrak pula adalah bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikirkan yang tinggi untuk menginterpretasikan betuk dan maksud arca tersebut. Arca tanpa kerangka pula dibina berasaskan cantuman bahan-bahan seperti logam yang dicantum samada secara pateri atau kimpalan. Henri Matisse (1869-1954) dan Jacques Lipcitz (1891-1973) adalah antara tokoh pengarca barat yang menampilkan aliran dan pengaruh kiubisme dalam arca timbulan ini. Bahagian luar mengandngi lapisan lain seperti bancuhan simen. Arca Asemblaj yang terkenal ialah “Homeege to New York”. Arca tiga dimensi ini dilihat sebagai “junk sculpture”. ia digunakan sebagai struktur asa atau bahagian dalaman biasanya diperbuat daripada dawai. •Arca Asemblaj Arca ini adalah cantuman daripada pelbagai bahan buangan yang berbeza dan digabungkan menjadisebuah arca serta mendapat perhatian di Amerika sekitar tahun 1950-60. karya Jean Tinguely •Arca Binaan Arca ini ialah pembinaan cantuman daripada bahan-bahan yang sama. keluli dan sebagainya. Ini sesuai dengan peranan pengarca itu sendiri dalam merakam segala pengalaman dalam kehidupan melalui perluahan rasanya ke dalam bentuk arca. Contohnya. •Arca Luakan Pembinaan arca melalui teknik ukiran dan membuang mana-mana bahagian batu atau kayu. memahat. Manusia pada zaman dahulu menghasilkan arca dengan memotong. mencungkil dan menguris. Arca terbahagi kepada dua kategori yang besar iaitu arca estetik dan arca berfungsi. Misalnya jika besi maka cantumannya juga besi. dibina daripada hasil karya dua dimensi yang kemudian ditimulkan menjadi imej tiga dimensi.

Arca ini dipelopori oleh Alexender Calder (188-1976). arca gabungan ini merupakan kombinasi daripada disiplin arca binaan. ia tidak terawang tetapi boleh bergerak kerana kedudukan yang boleh bergerak. Jenis – Jenis Arca •Arca bersifat realis atau abstrak. Ini disebabkan ruang galeri telah menjadi sebahagian daripada karya. Gabungan ini bukan sahaja dari segi jenis malah teknik penghasilannya yang diserap dan dipengaruhi oleh disiplin lain seperti catan. dan biasanya terawang-awang.Dan tempat – tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium dan Tugu Peringatan.•Arca GabunganArca gabungan ialah pengabungan beberapa jenis arca dalam menghasilkan karya. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Taman permainan. •Arca Mobail Arca ini boleh bergerak sendiri. Biasanya arca dinding dihasilkan di atas kepingan kayu atau bangunan dan sebagai hiasan di meja. Ini sesuai dengan peranan pengarca itu sendiri dalam merakam segala pengalaman dalam kehidupan melalui perluahan rasanya ke dalam bentuk arca. Selalunya arca dapat dilihat di galeri.bahan-bahan rapuh. dinding atau digantung pada syiling . cetakan dan sebagainya. lilin dan sebagainya. Arca stabail boleh bergerak tetapi pergerkannya terhad dan tidak seperti arca mobail yang boleh terawang-awang. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu sculpere bermakna satu proses mengukir. . Mobail ini digantung di atas syiling. berombak. Arca terbahagi kepada dua kategori yang besar iaitu arca estetik dan arca berfungsi. melarik . berputar. Arca ini mempunyai pengaruh instalasi apabila penonton menikmati karya dengan berada dalam ruang persembahan arca tersebut dan bukan hanya di hadapan arca itu sahaja. Setelah acuan disediakan. Tambahan pula. Arca ini adalah integrasi antara catan dan arca yang dihasilkan di atas permukaan kayu dan terlekat di dinding. Arca realis menampilkan objek sebenar yang difahami kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. •Arca Stabail Berbeza dengan mobail. cairan akan dituang ke dalam acuan. iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika dan diperkenalkan pada awal tahun 1930an. Arca abstrak pula adalah bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikirkan yang tinggi untuk menginterpretasikan betuk dan maksud arca tersebut. Contoh arca tambahan / acuan ialah Tugu Negara. di Malaysia antara arca dinding yang terkenal adalah “Langkawi – 1977 daripada Abdul Latiff Mohidin”. timbulan dan asemblaj •Arca Dinding Arca dinding diperkenalkan oleh pelukis Abdul Latiff Mohidin. tanah liat. Arca Definisi: Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi. Terdapat juga bahan cecair yang kemdiannya dkeraskan melalui acuan seperti plaster paris. Pemindahannya berasaskan seni yang boleh bergerak. Seterusnya cairan tersebut akan membeku dan menjadi arca. mencungkil dan menguris.

Arca Asemblaj •Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna. Tokoh-Tokoh Arca Tokoh Arca Luar Negara ~Micheal Angelo ~Henry Moore . •Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati. Henri Matisse (1869-1954) dan Jacques Lipcitz (1891-1973) adalah antara tokoh pengarca barat yang menampilkan aliran dan pengaruh kiubisme dalam arca timbulan ini. Stabail tidak mempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yang dicantum boleh bergerak secara terawang-awang. Mobail mula dipelopor oleh Alexander Calder dari Amerika bahan yang digantung mempunyai imbangan yang sesuai dan dicantum pada sendi untuk membolehkannya bebas bergerak. Mobail biasanya digantung di atas siling. . ianya juga boleh dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi. Arca Timbulan Arca ini jga dikenali sebagai arca relief. berputar atau berombak. •Arca Mobail . •Bahagian mobail dicantumkan pada sendi untuk membolehkannya bergerak . dibina daripada hasil karya dua dimensi yang kemudian ditimulkan menjadi imej tiga dimensi. tingkap . Stabail boleh digantung di dinding. •Mobail merupakan hasil cantuman dari pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan dibangunkan menjadi sebuah arca. Manusia pada zaman dahulu menghasilkan arca dengan memotong. Arca Stabail •Stabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergerak tapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinya sengaja boleh bergerak. Bahan atau bahagaian dicantum dengan tali/benang pada satu palang yang tidak boleh bergerak. Mobail juga dikenali sebagai Acra bergerak atau Arca Kinetik .Penciptaan arca asemblaj termasyhur iaitu ‘ Bicycle Wheel ’ ( karya asli telah hilang ) adalah penciptaan terawalnya dalam bidang seni tangan yang mana arca ini dibina menggunakan bahan-bahan yang terdapat di rumah. memahat atau mengorek keluar latar belakang yang mengelilingi figura atau binatang akan menjadi fgura tersebut timbul dari permukaan dan kelihatan menarik. Arca ini adalah kombinasi antara cirri-ciri catan dan arca. Walaupun pada kebiasaannya aktiviti ini dikaitkan pada himpunan bentuk-bentuk dua dimensi. atau pintu siling.

~ Alberto Giacometti Tokoh Arca Tempatan ~Syed Ahmad Jamal ~Anthony Lau ~Raja Shariman CONTOH ARCA ASEMBLAJ .

.

Arca .No posts.

5” x 53. ianya juga boleh dihasilkan dalam bentuk tiga dimensi.Reclining Mother and Child. Pengertian arca berasal daripada bahasa latin iaitu sculpere bermakna satu proses mengukir. (British. Henry Moore. . 1975. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Arca realis menampilkan objek sebenar yang difahami kewujudannya seperti ukiran dan acuan patung manusia. dan tempat – tempat yang menjadi tarikan pelancong seperti di muzium dan Tugu Peringatan.5” x 47. Jenis – Jenis Arca Arca bersifat realis atau abstrak. melarik . mencungkil dan menguris. Taman permainan. Penciptaan arca asemblaj termasyhur iaitu ‘ Bicycle Wheel ’ ( karya asli telah hilang ) adalah penciptaan terawalnya dalam bidang seni tangan yang mana arca ini dibina menggunakan bahan-bahan yang terdapat di rumah. 1898-1986) bronze. Ini sesuai dengan peranan pengarca itu sendiri dalam merakam segala pengalaman dalam kehidupan melalui perluahan rasanya ke dalam bentuk arca. Arca Asemblaj Asemblaj adalah himpunan bahan-bahan yang disusun dan mempunyai daya estetik ataupun cara perletakan yang menimbulkan suatu makna. 94. Walaupun pada kebiasaannya aktiviti ini dikaitkan pada himpunan bentuk-bentuk dua dimensi. Arca terbahagi kepada dua kategori yang besar iaitu arca estetik dan arca berfungsi.5” Definisi: Arca adalah suatu bentuk dalam susunan tiga dimensi. Arca abstrak pula adalah bersifat konseptual dan memerlukan daya pemikirkan yang tinggi untuk menginterpretasikan betuk dan maksud arca tersebut. Selalunya arca dapat dilihat di galeri.

. memahat atau mengorek keluar latar belakang yang mengelilingi figura atau binatang akan menjadi fgura tersebut timbul dari permukaan dan kelihatan menarik. Henri Matisse .Back.Bicycle Wheel Marcel Duchamp. IV. Henri Matisse (1869-1954) dan Jacques Lipcitz (1891-1973) adalah antara tokoh pengarca barat yang menampilkan aliran dan pengaruh kiubisme dalam arca timbulan ini. Manusia pada zaman dahulu menghasilkan arca dengan memotong. dibina daripada hasil karya dua dimensi yang kemudian ditimulkan menjadi imej tiga dimensi. 1951 Arca Timbulan Arca ini jga dikenali sebagai arca relief. Arca ini adalah kombinasi antara cirri-ciri catan dan arca.

Mobail biasanya digantung di atas siling. 1898-1976) The Star. ALEXANDER CALDER American. 1 for "Musical Instruments" (1923) Arca Mobail Mobail merupakan hasil cantuman dari pelbagai bahan atau bahagian untuk membolehkannya bergerak dan dibangunkan menjadi sebuah arca. Mobail mula dipelopor oleh Alexander Calder dari Amerika bahan yang digantung mempunyai imbangan yang sesuai dan dicantum pada sendi untuk membolehkannya bebas bergerak. 1960 .1930-1931 Jacques Lipchitz Maquette No. Bahagian mobail dicantumkan pada sendi untuk membolehkannya bergerak . Mobail juga dikenali sebagai Acra bergerak atau Arca Kinetik . berputar atau berombak.

Bahan atau bahagaian dicantum dengan tali/benang pada satu palang yang tidak boleh bergerak. Alexander "Stabile. Rekaan stabail boleh dipelbagaikan mengikut kreativiti murid dengan menggunakan bahan-bahan yang ada dan mudah didapati.(1976) . Stabail boleh digantung di dinding. Paris-La-Défense" . tingkap . Stabail tidak mempunyai sendi-sendi dimana bahan atau bahagian yang dicantum boleh bergerak secara terawang-awang. Calder.Polychrome sheet metal and steel wire 35 3/4 x 53 3/4 x 17 5/8” Arca Stabail Stabail ialah satu binaan seperti mobail yang boleh bergerak tapi tidak terawang-awang kerana kedudukan kakinya sengaja boleh bergerak. atau pintu siling.

berputar. Arca ini dipelopori .(1939) Arca Mobail .Seni Halus Arca Mobail Arca ini boleh bergerak sendiri. dan biasanya terawang-awang.Calder. Alexander "Hollow Egg" . berombak. Mobail ini digantung di atas syiling. Pemindahannya berasaskan seni yang boleh bergerak.

Paris Red Mobile. dawai dari siling atau tempat yang lebih tinggi. Alexandel Calder bersama arca Myxomatose. wayar. Keindahan arca ini dapat dilihat semasa ia bergerak-gerak atau berputar perlahan-lahan Contoh-contoh arca mobail . 1953 (A08122). air.oleh Alexender Calder (188-1976). Arca stabail boleh bergerak tetapi pergerakannya terhad dan tidak seperti arca mobail yang boleh terawang-awang. iaitu seorang pengarca dan jurutera Amerika dan diperkenalkan pada awal tahun 1930an. oleh Alexander Calder. Ia mesti digantung dengan tali. graviti. kuasa solar. benang. keseimbangan yang mengkibatkan berlakunya pergerakan. Sebagai contoh idea yang anda boleh berikan kepada pelajar ialah wind chime". 1956 Arca mobail juga boleh menggunakan lampu. perbezaan suhu. angin.

Menggunakan bahan besi yang digantung dengan saiz yang berbeza Ideanya daripada planet dan digantung dengan dawai .

kertas atau plastik juga boleh digunakan .Mengunakan bahan kayu atau board yang digantung dengan tali Penggunaan bahan seperti dawai.

Idea daripada kelawar dan digantung dengan dawai menggunakan bahan besi dan mempunyai 4 warna .

Idea daripada rama-rama yang berwarna-warni Menggunakan motif lilin dan cahaya .

motif manusia menggunakan bahan kertas Menggunakan gambar sebagai idea .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful