Eksperimen 5 Tujuan : Untuk menyiasat kesan kepekatan ke atas daya gerak elektrik sel

Pengenalan : Jika kepekatan ion berubah, keupayaan elektrod (E) akan berubah dan daya gerak elektrik sel akan berubah juga. Hubungan di antara kepekatan ion larutan dan keupayaan elektrod (E) diberi dalam persamaan Nernst: ( ) [ ] / ( )
[ [ ] ]

E Eᶿ R T F z

= keupayaan elektrod bahan (V) = keupayaan elektrod piawai (V) = pemalar gas (8.31 JK-1) = suhu (K) = pemalar Faraday (96500)C = cas pada ion logam dalam sel

[Mz+] = kepekatan ion logam dalam sel (mol dm-3) x,y = “stoichiometric coefficient” bagi ion larutan

Persamaan ini menunjukkan bahawa kenaikan suhu menaikkan nilai keupayaan elektrod (E), iaitu E menjadi lebih positif. Demikian juga keupayaan elektrod menjadi lebih positif apabila kenaikan kepekatan ion-ion dalam setengah sel dan kurang positif apabila kepekatannya berkurangan. Pada 298 K, persamaan Nernst menjadi: ( ) [ ]

/

( )

[ [

] ]

Satu larutan tepu kalium klorida Radas : 2 V akumulator. mengakibatkan E lebih negatif.0 dan persamaan menjadi ( ) [ ] Di samping itu.0 cm3 EC1 diisikan ke dalam Bikar A dan 50. joki. sel = Eᶿ (pada elektrod katod) -. EC2 ialah zink nitrat akueus 2. . EC6 ialah zink nitrat akueus 0. Jika sel setengah ialah sistem ion logam/logam. EC3 ialah zink nitrat akueus 1.059 /z) lg [ [ ] ] : EC1 ialah kuprum (II) sulfat akueus 1.0 cm3 EC2 diisikan ke dalam bikar B dengan menggunakan silinder penyukat.Kesan perubahan kepekatan ion boleh diramalkan secara kualitatif dengan menggunakan prinsip Le Chatelier.01 mol dm-3.Eᶿ (pada elektrod katod) Bagi menyiasat kesan kepekatan ke atas daya elektromotif sel. galvanometer. EC5 ialah zink nitrat akueus 0. plat zink. kertas turas. wayar penyambung dengan klip buaya Prosedur : 1. kecenderungan ion logam untuk membentuk logam dikurangkan. selinder penyukat 100 cm3.0 mol dm-3. Menurut prinsip Le Chatelier.1 mol dm-3.001 mol dm-3.0 mol dm-3.g. potensiometer.e. plat kuprum. apabila kepekatan ion logam berkurang. bikar 100 cm3. formula persamaan Nernst bagi sel Daniel digunakan. Ecell = E Bahan cell + (0. 50. maka kepekatan logam dianggap sebagai 1.0 mol dm-3. formula pengiraan daya elektromotif sel pada keadaan piawai adalah seperti berikut: D. EC4 ialah zink nitrat akueus 0.

9. Terminal negatif akumulator kemudiannya disambungkan ke hujung lain potensiometer seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3. Kedua-dua plat logam dicelupkan ke dalam larutan masing-masing. 7. kemudian hujung kertas turas dicelupkan ke dalam kedua-dua bikar A dan B untuk membina satu jambatan garam. Jalur kertas turas direndam ke dalam larutan tepu kalium klorida. Plat kuprum dan plat zink dibersihkan dengan kertas pasir. Eksperimen di atas diulangi dengan menggantikan larutan EC 2 dengan larutan seperti yang ditunjukkan dalam jadual di bawah. 4. basuh dengan air suling. Kertas turas yang baru digunakan bagi setiap larutan baru. Selepas satu minit berlalu. X X 2 V Panjang wayar potentiometer . dan dikeringkan. 8. 6. joki disentuh di sepanjang wayar potensiometer sehingga galvanometer memberi bacaan sifar menunjukkan tiada pengaliran arus. 3. 7. Panjang dawai potensiometer dicatatkan sebagai cm x dan bacaan direkod dalam jadual di bawah. 5.2. Logam zink disambungkan kepada galvanometer dengan joki disambungkan. Plat kuprum diklip dengan klip buaya dan disambung ke hujung potensiometer dengan terminal positif akumulator disambungkan.

3. 2. Jangan menggelongsor joki di sepanjang wayar potensiometer untuk mengelakkan pembinaan rintangan. Mengelak arus elektrik mengalir ke luar melalui bahan yang boleh konduk elektrik dengan meletakkan blok kayu di bawah setiap klip penyambung wayar.Rajah 3: Kesan kepekatan ke atas daya gerak elektrik sel Langkah Keselamatan : 1. .. Jangan menyentuh plat yang telah disambungkan ke hujung potensiometer dengan terminal akumulator semasa bekalan elektrik dibekalkan. Memastikan kedua-dua hujung jalur kertas turas yang telah direndam ke dalam larutan tepu kalium klorida dicelupkan ke dalam kedua-dua larutan supaya jambatan garam di antara kedua-dua larutan dapat dibinakan. 4.

Success in STPM Chemistry. Selangor.K. (2005). Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn.20pm 27/2/2012 http://mypagebook.T.blogspot.P.25pm 28/2/2012 . (2005). Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Selangor. Laman Web: http://kimia. Selangor.S. & : Yip. Tan.00pm 28/2/2012 http://catatanbutut.com/2010/12/persamaan-nernst.html 10.15pm 27/2/2012 http://www.T & Lau.org/materi_kimia/kimia_dasar/oksidasi_dan_reduksi1/potensial-gaya-geraklistrik-sel/ 1.htm 1.edu/utama/bahanajar/kimia%20dasar/elektrokimia/persamaan_ne rst.blogspot. Bhd.Bibliografi Buku: Lim.html 10. (2006). Bhd.Y. Malaysia: Pearson Malaysia Sdn.Y.K.chem-istry. Chemistry for Matriculation Semester 2. PRE-U PHYSICAL CHEMISTRY STPM MATRICULATION.com/2011/11/persamaan-nernst.H. Bhd. Tan.upi.Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful