UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV Facultatea de Drept şi Sociologie Program de studiu: DREPT - FRECVENŢĂ REDUSĂ

Cletea Gheorghe

DREPT PENAL COMUNITAR Note de curs

2008

Cuprins INTRODUCERE Obiectivele cursului Motivaţia curricularã Scopul unităţilor de învăţare Tematica unităților de învăţare Bibliografie Capitolul 1. INFRACŢIUNI CONTRA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITAŢILOR EUROPENE 1 Nerespectarea normelor privind obţinerea de fonduri din bugetele Comunitãţilor Europene 2 Deturnarea de fonduri din bugetele Comunitãţilor Europene 3 Diminuarea ilegalã a resurselor din bugetele Comunitãţilor Europene 4 Neglijenţa care prejudiciazã interesele financiare ale Comunitãţilor Europene Capitolul 2 INFRACŢIUNI DE TERORISM 1 Acte de terorism 2 Asocierea pentru sãvârşirea de acte de terrorism 3 Finanţarea actelor de terrorism 4 Ameninţarea în scop terrorist 5 Alarmarea în scop terrorist Capitolul 3 INFRACŢIUNI CONTRA CONFIDENŢIALITAŢII DATELOR SI SISTEMELOR INFRMATICE 1 Accesul ilegal la un sistem informatic 2 Interceptarea ilegalã a unei transmisii de date informatice 3 Alterarea integritãţii datelor informatice 4 Perturbarea funcţionãrii sistemelor informatice 5 Operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice Capitolul 4 INFRACŢIUNI CONTRA LIBERTAŢII PERSOANEI 1 Traficul de personae adulte 2 Traficul de minori Capitolul 4 INFRACŢIUNI CONTRA UMANITAŢII 1Genocidul 2 Tratamentele neomenoase 3 Alte crime contra umanitãţii Capitolul 5 INFRACŢIUNI PRIVIND MANIPULAREA GENETICA 1 Alterarea genotipului 2 Utilizarea periculoasã a ingineriei genetice .

in dreptul penal aceasta nu poate sa se refere la eliminarea diferentelor dintre sistemele juridice nationale. daca aceste sisteme nu se conformeaza acestor standarde minime. desi Conventia nu a fost gandita drept instrument de armonizare.1 INTRODUCERE OBIECTIVELE CURSULUI Armonizarea dreptului penal in tarile UE este un subiect care a starnit vii dezbateri intre opozantii si sustinatorii acestei idei. complexitatea şi particularităţile fiecăreia. format in concordanta cu traditiile ei nationale. Datorita complexitatii acestui domeniu si a diferitelor definitii si interpretari date termenului de "armonizare". respectiv Dreptul penal general si Drept penal special aplicarea acestuia la specificul acestei materii în deplină corelaţie cu legislaţia în vigoare aflată într-o continuă schimbare şi adaptare la transformările actuale În conţinutul acestei discipline se regăsesc elemente specifice diferitelor tipuri de activităţi care conlucrează în materie penală. Astfel – urmarind acest scop sau nu – au fost intreprinsi pasi care pot duce la un sistem de justitie penala comun european. Ambele categorii de motive pot fi gasite in Preambulul Tratatului asupra Uniunii Europene. sa se refere la cresterea calitatii si coerentei dintre sistemele juridice. Nu a fost neglijată corelarea noilor prevederi normative cu practica şi uzanţele internaţionale şi nici exemplificările concrete ale domeniului în discuţie __________________________________________________________________________ 5 .___________________________________________________________________Introducere Unitatea de învăţare nr. Una din motivatiile ideologice e reprezentata de argumentele care stau si la baza Conventiei Europene privind Drepturile Omului si care afirma ca. exista anumite reguli de baza pe care dreptul penal trebuie sa le respecte si anumite reguli si articole inacceptabile care trebuie evitate. prin crearea unui spatiu de libertate. ci ar trebui. ele trebuie modificate pentru a o face. intr-o democratie in care drepturile individului sunt recunoscute. Astfel. indiferent de felul acestora. de securitate si de justitie”. Uniunea Europeana a raspuns la amplificarea dimensiunii internationale a infractionalitatii prin crearea unor organisme precum Europol si Eurojust. in schimb. Motivatiile pragmatice se refera in special la dificultatile intampinate de autoritati atunci cand indivizi (infractori) planuiesc infractiuni intr-o tara si le comit in alta tara sau cand le comit intr-o tara si apoi se refugiaza in alta tara. Motivele pentru armonizarea dreptului penal includ unele care sunt pur ideologice si unele care sunt strict practice. stabilirea de reguli comune in probleme precum coruptia si spalarea de bani si elaborarea de proceduri comune prin care pot fi obtinute dovezi si informatii dincolo de frontiere. corelate cu un bogat suport de specialitate pentru demonstrarea legalităţii desfăşurării acestora. MOTIVAŢIE CURRICULARĂ Syllabusul de faţă îşi propune dezvoltarea cunoştinţelor dobândite anterior la materii esenţiale de drept. care mentioneaza dorinta „de a intari solidaritatea” intre popoarele Europei si necesitatea ca prin facilitarea liberei circulatii a persoanelor in Europa „sa asigure totodata siguranta si securitatea popoarelor lor. insa. un oarecare grad de armonizare a rezultat in urma adoptarii ei: Conventia recunoaste faptul ca este corect si adecvat ca fiecare tara sa mentina propriul ei sistem de justitie penala.

Bucureşti. cu activităţi specifice.6 INFRACŢIUNI PRIVIND MANIPULAREA GENETICA BIBLIOGRAFIE Petrache Zidaru – Legea anticrima. prevederi corespunzătoare care nu pot decât să întregească cunoştiinţele în domeniu ale studenţilor de la specializarea drept SCOPUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unităţile de învăţare au fost alese astfel încât să ajute cursanţii în primul rând să identifice locul şi rolul acestei discipline în categoria disciplinelor de drept.1 Introducere Unitatea de învăţare nr. Georgeta. evidenţiate şi puse în valoare în rezolvarea situaţiilor practice pe care le poate rezolva cel care studiază această disciplină Cursul se doreşte a fi o aprofundare pertinentă a domeniului. 1997 MAXIM. fenomen global . Expert. Corelarea instituţiilor de drept penal român cu cele de drept penal comunitar şi instituirea unei practici judiciare unitare Nu în ultimul rând. 2000 BONDUNESCU. Ed didactica si pedagogica. Economia subterană şi spălarea banilor. Ed. I. Ed. Casa editorială Odeon. CUCU.5 INFRACŢIUNI CONTRA UMANITAŢII Unitatea de învãţare nr. Costică.4 INFRACŢIUNI CONTRA CONFIDENŢIALITAŢII DATELOR SI SISTEMELOR INFRMATICE Unitatea de învăţare nr.2003 VOICU. UNGUREANU ŞTEFĂNESCU. Terorismul. 1989 6 __________________________________________________________________________ .. Ed. acest curs vine să aprofundeze noţiuni specifice domeniului. Adrian. VOICU. Ion. Bucureşti.Politică.2 INFRACŢIUNI CONTRA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITAŢILOR EUROPENE Unitatea de învăţare nr. Ştefan. Adriana Camelia. De asemenea printr-o selecţie atentă a tematicii a fost posibilă corelarea cunoştinţele dobândite la Dreptul penal general cu aplicarea practică a acestuia în analiza infracţiunilor cuprinse în partea specială a Codului penal şi practica existentă în acest domeniu. astfel înc ât acesta să-i ajute pe cursanţi în cariera lor juridică ulterioară TEMATICA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE Unitatea de învăţare nr. Polipress POPA.___________________________________________________________________Introducere Este un domeniu dedicat. Investigarea criminalităţii financiar bancare. să ofere noţiuni noi care pot fi asimilate.3 INFRACŢIUNI DE TERORISM Unitatea de învăţare nr. Terorismul – cauze. efecte şi măsuri de combatere .

Dezvoltarea capacităţii de a delimita elementele specifice fiecărei infracţiuni de acest gen Prezentarea generală a Infracţiunilor contra intereselor financiare ale Comunitãţilor Europene Incriminarea în Codul penal şi in legi speciale a unor fapte care aduc atingere ori pun în pericol interesele Uniunii Europene constituie temeiul juridic necesar pentru apărarea – prin mijloace specifice dreptului penal – a acestor interese. faptele îndreptate împotriva siguranţei acestuia si intereselor Uniunii Europene reprezentând nu numai o piedică în îndeplinirea importantelor sarcini care stau în faţa statului. inexacte sau incmoplete care au ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Comuntitatii Europene sau din bugetele administrate de aceasta .Studiul şi analiza infracţiunilor contra intereselor Uniunii Europene . aşadar evidentă importanţa prevenirii şi combaterii fără cruţare a acestor fapte – condiţie sine quo non a siguranţei şi progresului pe toate planurile activităţii sociale şi a unei bune conlucrãri cu statele Uniunii Europene . noţiunile şi conceptele aferente acestora . a căror sarcină constă în prevenirea săvârşirii acestor fapte.479 Alin 1 „ folosirea sau prezentarea de documente sau de declaratii false. Pericolul social deosebit de ridicat pe care îl prezintă faptele îndreptate împotriva intereselor Comunitãţii Europene a determinat o reacţie severă de drept penal faţă de aceste fapte.15 ani” __________________________________________________________________________ 7 . ori in numele lor se pedepseste cu inchisoarea de la 3. dar şi un mijloc de colaborare cu statele Uniunii Europene. cristalizată într-un sistem incriminator şi sancţionator corespunzător gravităţii lor. Nerespectarea normelor privind obţinerea de fonduri de la bugetele Comunitãţilor Europene Art. Apărarea intereselor Comunitãţilor europene prin mijloace de drept penal îşi găseşte eficienţa practică în activitatea organelor specializate. Este.2 INFRACŢIUNI CONTRA INTERESELOR FINANCIARE ALE COMUNITÃŢIOR EUROPENE Infracţiuni contra inereselor financiare ale comunitãţilor europene Nerespectarea normelor privind obţinerea de fonduri de la bugetele Comunitãţilor Europene Deturnarea de fonduri din bugetele Comunitãţilor Europene Diminuarea ilegala a resurselor din bugetele Comunitãţilor Europene Neglijenţa care prejudiciaza interesele financiare ale Comunitãţilor Europene Obiective . Statul român constituie un instrument de o covârşitoare importanţă._____________ Infracţiuni contra inereselor financiare ale comunit ãţilor europene Unitatea de învãţare nr. cât şi în descoperirea şi urmărirea faptelor săvârşite şi judecarea celor care le-au comis.Familiarizarea cu infracţiunile contra intereselor Uniunii Europene .

sumele de bani care sunt deturnate din bugetul Comunitatiilor Europene sau din bugetele adiministrate de ele .ansamblul relaţiilor sociale ce se dezvolta in legatura cu administrarea . Exista actiunea chiar daca autorul nu a urmarit un anume scop . datele cerute potrivit legii pentru obtiner ea de fonduri din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor . de alin 1._____________ Conţinut legal Infracţiuni contra inereselor financiare ale comunit ãţilor europene Alin 2 „ cu aceasta pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza . de alin 1. pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi Raport cauzalitate Latura subiectiva Tentativa Consumarea Sancţiunea 8 __________________________________________________________________________ . Omisiunea de a furniza date Obiect Juridic Obiect material Subiectii Subiect activ Subiect pasiv Participatia penala Latura obiectivă Element Material Urmarea periculoasa .Daca faptele prev. Prejudiciul consta in suma de bani care a fost deturnata Daca aceasta depaseste 2 miliarde de lei este pedepsita cu inchisoarea intre 1525 ani Subiectul activ este circumstantiat .actiunea de a folosi sau prezenta declaratii false .consumarea are loc în momentul prezentãrii de acte false inexacte sau incomplete iar in cazul alineatului 2 in momentul omisiunii de a furniza aceste date . daca actiunea a avut ca rezultat diminuarea bugetului Comunitatiilor Europene . daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri” Alin. Nu poate fi decat o persoana care foloseste documente si declaratii inexacte. inexacte sau incomplete .3 „ Daca faptele prev.se săvârşeşte de regulă cu intenţie directă calificată prin scop Tentativa se pedepseşte . 2 au produs consecinte deosebit de grave . pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi” .crearea unei stãri de pericol prin prejudiciul cauzat bugetului Comunitatiilor Europene sau bugetelor administrate de acestea In caz alin 1 si 2 exista fapta indiferent Legatura cauzala rezulta din savarsirea actiunii . 2 au produs consecinte deosebit de grave .infracţiunea de nerespectare normelor privind obţinerea de fonduri de la bugetele Comunitãţilor Europene se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 de ani . cu intentie . dispozitia fondurilor Comunitatiilor Europene . ori promisiunea de a prezenta datele potrivit legii pentru a obtine fonduri di bugetul Comunitati ilor Europene Institutia ce apartine de Comunitatea Europeana Participatia penala este posibila sub forma coautoratului daca mai multi participanti au prezentat acte false .

administrator sau persoana cu atributii de interesele decizie sau de control in cadrul unui agent unui agent economic . a destinatiei unui folos legal obtinut. care are ca rezultat diminuarea ilegala a resurlelor din bugetul bugetele general al Comunitatiilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori Comunitãţilor in numele lor. datele cerute potrivit legii . daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitãţilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor. fara respectarea prevederilor legale. pedeapsa este detentiunea severa de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.483 prejudiciaza Incalcarea din culpa de catre director . in Europene art. Teste de autoevaluare 1. daca fapta are ca rezultat diminuarea ilegala a resurselor din bugetul general al Comunitatiilor europene sau din bugetele administrate de acestea ori in numele lor . Subiectul activ al infracţiunii de nerespectarea a) circumstanţiat normelor privind obţinerea de fonduri de la b) orice persoana bugetele Comunitãţilor Europene poate fi: c) orice persoană care răspunde penal 2. prin neindeplinirea acesteia sau prin indeplinirea ei Comunitãţilor defectuoasa . de catre o persoana care se afla in subordinea sa si care a actionat in numele respectivului agent economic . Neglijenţa care Art. Alin3 „ daca faptele prev. Participaţia penala în cazul infracţiunii de nerespectarea normelor privind obţinerea de fonduri de la bugetele Comunitãţilor Europene poate fi: a) numai sub forma instigării b) numai sub forma coautoratului c) sub toate formele Lucrare de verificare Analizaţi din punct de vedere al asemănărilor şi deosebirilor infracţiunile de deturnarea de fonduri din bugetele Comunitãţilor Europene şi cea de diminuarea ilegala a resurselor din bugetele Comunitãţilor Europene Bibliografie Petrache Zidaru – Legea anticrima.479-481 sau savarsirea unei infractiuni de coruptie ori de spalare a banilor cu privire la fondurile Comunitatiilor europene . se pedepseste cu inchisoarea stricta de la 1 an la 5 ani si interzicerea unor drepturi.480 (1)Schimbarea. de alin 1 si 2 au produs consecinte deosebit de grave . (2)Daca fapta prevazuta in alin (1) a produs consecinte deosebit de grave pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. daca a avut ca rezultat savarsirea uneia din infractiunile prev. se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. (3)Schimbarea. fara respectarea prevederilor legale._____________ Infracţiuni contra inereselor financiare ale comunit ãţilor europene Alte infracţiuni specifice Deturnarea de fonduri din bugetele Comunitãţilor Europene Art. se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta la alin (1) Diminuarea Art. a destinatiei fondurilor obtinute din bugetul general al Comunitatilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. 2 „ Cu aceasi pedeapsa se sanctioneaza omisiunea de a furniza . Ed didactica si pedagogica.481 ilegala a Alin 1 „ Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false sau resurselor din incomplete . cu intentie .2003 __________________________________________________________________________ 9 . se pedepseste cu inchisoarea stricta de la 3 la 15 ani si Europene interzicerea unor drepturi Alin. a unei financiare ale indatoriri de serviciu .

termen ce include totalitatea infracţiunilor ce se comit. nerespectarea regimului materialelor nucleare şi a altor materii radioactive.prin teroare sau prin crearea unei stãri de panicã: a) infracţiunile de omor şi omor calificat prevãzute în art 178 şi 179. prin intimidare. modalităţile de acţiune. precum şi lipsirea de libertate în mod ilegal pre vãzutã de art. este uşor de înţeles că raportul dintre acesta şi noţiunea de crimă organizată este de la general la particular. stabilitatea acestora în timp şi relaţiile dintre membrii ce le compun. De asemenea.substanţe. b) infracţiunile prevãzute în art 105-108 din Codul aerian c) infracţiunile de distrugere d) infracţiunile de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor.186 si art. 295 (1) Constituie acte de terorism urmãroarele infracţiuni atunci când sunt sãvarşite în scopul tulburãrii grave a ordinii publice. Având în vedere generozitatea termenului de criminalitate. vãtãmarea corporalã şi vãtãmarea corporalã gravã prevãzute în art. nu trebuie neglijat nivelul de organizare şi structura grupurilor cu îndeletniciri criminale. forma de vinovăţie sau scopul urmărit. pe sol.201. indiferent de subiectul activ.Dezvoltarea capacităţii de a delimita elementele specifice fiecărei infracţiuni de acest gen Prezentarea generală a Infracţiunilor de criminalitate organizatã Pentru definirea crimei organizate este necesar să stabilim locul acestei activităţi criminale în domeniul general al criminalităţii. materiale.în subsol sau in apã de produse.____________________________ Infracţiuni de criminalitate organizat ã Unitatea de învãţare nr.Studiul şi analiza infractiunilor de criminalitate organizatã . precum şi nerespectarea regimului materiilor explozive e) introducerea sau rãspândirea în atmosferã.Familiarizarea cu infracţiunile de criminalitate organizatã cu noţiunile şi conceptele aferente acestora .microorganisme sau toxine de naturã sã punã în Conţinut legal 10 __________________________________________________________________________ . economice şi politice. cu sfera sa la rgă de cuprindere a oricăror activităţi ilegale cu implicaţii penale. De mare importanţă pentru definirea corectă a fenomenului tratat în aceas tă lucrare este gradul de pericol social al acţiunii criminale şi urmarea produsă asupra relaţiilor sociale. Acte de terorism Art.3 INFRACTIUNI DE CRIMINALITATE ORGANIZATÃ INFRACTIUNI DE CRIMINALITATE ORGANIZATA Acte de terorism Asocierea pentru sãvarşirea de acte de terorism Finanţarea actelor de terorism Ameninţarea în scop terorist Alarmarea în scop terorist Obiective .187.

infracţiunea de acte de terorism are ca obiect juridic generic ansamblul relaţiilor sociale apărate prin incriminarea faptelor ce alcătuiesc grupul infracţiunilor contra siguranţei naţionale . cetăţenie. asupra solului si subsolului .poate fi orice persoană care răspunde din punct de vedere penal. ea nu mai trebuie dovedita  Intenţie directã Obiect material Subiectii Subiect activ Subiect pasiv Participatia penala Latura obiectivă Element Material Urmarea periculoasa Raport cauzalitate Latura subiectiva __________________________________________________________________________ 11 . iar dacã maximul general este neîndestulãtor. (3) În cazul infracţiunii prevãzute la alin (1) lit e) pedeapsa este închisoare de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi. care poate fi sporit pânã la maximul ei general.este necircumstanţiat . teroarea sau panica daca acestea au avut ca urmare o tulburare grava a ordinii publice Urmarea imediata secundara – consecintele directe asupra unor persoane sau bunuri .iar în cazul infracţiunii prevãzute de alin (1) lit f) pedeapsa este închisoarea de la 3-10 ani şi interzicerea unor drepturi (4) Tentativa se sancţioneazã cu pedeapsa prevãzutã pentru infracţiunea consumatã sau cu o pedeapsã în cadrul limitelor imediat inferioare pedepsei prevãzute de lege pentru infracţiunea consumatã (5) Se considerã tentativã şi producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor. . raspandirea de substante radioactive. o actiune de vatamare corporala. precum şi luarea de mãsuri în vederea comiterii infracţiunilor prevãzute la alin (1) (6) Întelegerea în vederea sãvârşirii de acte de terorism se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi Obiect juridic . vârstă.rezulta din savarsirea faptei . etc. stare a sănătăţii.obiectul juridic special îl reprezintă dreptul la viaţă al omului şi integritatea corporalã a persoanei ansamblul relaţiilor sociale a căror existenţă si normala desfăşurare depinde de apărarea dreptului la viată şi integritatea persoanei precum şi relaţiie sociale referitoare la patrimoniu obiectul material constă în corpul victimei sau bunurile . distrugerea unor bunuri. deturnarea unui avion. .subiect pasiv principal este statul . religie. pedeapsa poate fi sporitã pânã la maximul general al pedepsei imediat superioare.____________________________ Infracţiuni de criminalitate organizat ã pericol sãnãtatea oamenilor sau animalelor ori mediul înconjurãtor f) ameninţarea cu bombe sau cu alte materii explozive (2)În cazul infracţiunilor prevãzute la alin(1) lit a-d se aplicã maximul special al pedepsei prevãzute de lege. naţionalitate. toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor si a animalelor Daca s-a produs produs pericol vom retine cun cumul de infractiuni intre infractiunea de baza care constituie pericolul si alte infractiuni in functie de urmarea produsa Urmarea imediata principala consta in intimidarea .este posibilă în toate formele Are un caracter complex intrucat elementul material consta fie intr -un omor.orice persoană indiferent de sex. o actiune de rapire .

se sanctioneaza cu detentiunea severa de la 15-20 ani si interzicerea unor drepturi Alin 2 Cu aceiasi pedeapsa se sanctioneaza si realizarea de fonduri in scopul finantarii actelor de terorism Alin 3 Fondurile puse la dispozitie sau colectate pentru savarsirea actelor de terorism ori realizate in scopul finantarii actelor de terorism se confisca Art.în cazul infracţiunii prevãzute de alin (1) lit f) pedeapsa este închisoarea de la 3-10 ani şi interzicerea unor drepturi . microorganisme sau toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau animalelor sau mediul inconjurator Amenintarile cu bombe sau alte materiale explozive in scopul crearii unei stari de panica . a altor materii radioactive sau a materiilor explozive .În cazul infracţiunii prevãzute la alin (1) lit e) pedeapsa este închisoare de la 15 la 20 de ani şi interzicerea unor drepturi . in scopul de a provoca vatamarea corporala sau moartea unei persoane ori pagube materiale. din 27/1999 Infractiunea de nerespectare a regimului armelor . se pedepseste cu inchisoarea stricte de la 3 la 12 ani Alin 3 „ daca fapta prev de alin 2 este conditionata de indeplinirea sau neindeplinirea unui act sau cand prin amenintare .____________________________ Infracţiuni de criminalitate organizat ã Tentativa Tentativa este posibila si este pedepsita Se considera tentativa si producerea sau procurarea de mijloace sau instrumente precum si luarea de masuri in vederea comiterii infractiunilor de mai sus Fapta se consuma cand s-a produs consecinta Modalitati – se poate savarsi prin infractiunea de omor Infractiunile prev in art 106 – 109 prin C. nerespectarea regimului materialelor radioactive . microor ganisme sau toxine de natura sa puna in pericol sanatatea oamenilor sau a animalelor ori mediul inconjurator se pedepseste cu inchisoarea stricta de la 2 la5 ani Alin 2 Amenintarea adresata unui stat. munitiilor.aerian din O. in sol . materiale. nerespectarea regimului armelor si munitiilor Introducerea sau raspandirea in atmosfera . substante . substante. direct sau indirect . pentru savarsirea actelor de terorism .G. cu folosirea materialelor nucleare. apa . 297 Alin 1 Punerea la dispozitie sau colectarea de fonduri . unei organizatii internationale sau unei persoane fizice ori juridice. stiind ca aceste fonduri sunt folosite in total sau in parte . 298 Alin 1 „ Amenintarea unei persoane sau colectivitati prin orice mijloace cu raspandirea sau folosirea de produse . 296 Asocierea in vederea savarsirii de acte de terorism se pedepseste cu inchisoarea de la 15 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi Art. materiale.Întelegerea în vederea sãvârşirii de acte de terorism se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi Consumarea Sancţiunea Alte infracţiuni specifice Asocierea pentru savarsirea de acte de terorism Finantarea actelor de terorism Art. subso l de produse . care poate fi sporit pânã la maximul ei general .În cazul infracţiunilor prevãzute la alin(1) lit a-d se aplicã maximul special al pedepsei prevãzute de lege. se pretinde Amenintarea in scop terorist 12 __________________________________________________________________________ . sub orice forma .

__________________________________________________________________________ 13 . in scopul crearii unei stari de panica . a unei persoane sau a publicului.amendãlefon . 1989. Ion. pedeapsa este inchisoarea stricta de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi” Alarmarea in Art. alte materii radioactive ori materii explozive . telefon sau orice alte mijloace de transmitere la distanţã cu privire la rãspândirea sau folosirea de produse. Bucureşti. I. prin corespondenta Teste de autoevaluare 1.____________________________ Infracţiuni de criminalitate organizat ã a se da ori a se preda materiale nucleare .substante . Casa editorială Odeon. fenomen global . Bucureşti. 1997 MAXIM. a organelor specializate p entru a interveni în caz de pericol ori a organelor de menţinere a ordinii publice prin corespondenţ ã. 299 scop terorist Alin 1 „Alarmarea fara motiv intemeiat . Ed.microorganisme sau toxine se pedepeşte cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu zile . materiale . efecte şi măsuri de combatere .2003 BONDUNESCU. Terorismul. Participaţia penala în cazul infracţiunii de acte de terorism poate fi: Lucrare de verificare Analizaţi din punct de vedere al asemănărilor şi deosebirilor infracţiunile de acte de terorism şi finantare a actelor de terorism Bibliografie Petrache Zidaru – Legea anticrima. Terorismul – cauze..Politică. Subiectul activ al infracţiunii de acte de terorism poate fi: a) circumstanţiat b) orice persoana c) orice persoană care răspunde penal a) numai sub forma instigării b) numai sub forma coautoratului c) sub toate formele 2. Ed didactica si pedagogica.

c 2. c 2.4 INFRACŢIUNI CONTRA CONFIDENŢIALITAŢII DATELOR SI SISTEMELOR INFRMATICE 1.c Unitatea de învăţare nr.3 INFRACŢIUNI DE TERORISM 1.___________________________________________________________________Răspunsuri RĂSPUNSURI LA TESTELE DE AUTOEVALUARE Unitatea de învăţare nr. a 2.5 INFRACŢIUNI CONTRA UMANITAŢII 1.2 INFRACŢIUNI CONTRA COMUNITAŢILOR EUROPENE 1. c INTERESELOR FINANCIARE ALE Unitatea de învăţare nr. a 14 __________________________________________________________________________ .b 2. b Unitatea de învăţare nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful