Universitatea “Petre Andrei” din Iaşi Facultatea de Drept

REFERAT
Disciplina: Drept Financiar

Bugetul local

Autor:Luţia Adrian Anul:III,grupa:III E-mail: lutia.adrian@yahoo.com

Iaşi, noiembrie 2012

IV. Aprobarea bugetelor locale. Execuţia bugetelor locale. Elaborarea bugetelor locale. Morariu. Ionel Bostan .138/2 din Constituţia României. II. Concluzii 1 2 Art.Cuprins: I.Ioana Costea. .Cadrul juridic.ro/index. 3 Drept Financiar şi Fiscal.Cluj-Napoca.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64 5 Drept Financiar Public.primariamalaia. Drept Financiar şi Fiscal . 4 http://www. V. 2006 . editura Dacia. III.

. Ionel Bostan .I. Din punct de vedere juridic Constituţia Romaniei . aprobarea acestuia.ro/index. d) administrarea eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau private a unităţilor administrative-teritoriale. 2006 . executarea sa. incheierea. Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget. în condiţiile legii. 4 http://www. c) urmarirea executiei bugetelor locale şi rectificarea acestora . în condiţii de echilibru bugetar. 1 2 Art.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64 5 Drept Financiar Public. e) angajarea de împrumuturi pe termen scurt şi lung şi urmărirea achitării la scadenţă a obligaţiilor de plată rezultate de acestea.Ioana Costea.138/2 din Constituţia României. editura Dacia. Prin dispoziţiile generale ale Constituţiei în ceea ce priveşte bugetele locale . in limitele şi în condiţiile legii”1. ca lege fundamental stabileşte cadrul general al administraţiei publice locale. încasarea şi în urmărirea impozitelor şi taxelor locale. b) stabilirea . le aminteşte în ordonanţa de urgenţă privind finanţele publice locale nr.45/2003 dar face precizarea ca “impozitele si taxele locale se stabilesc de Consiliile locale sau judeţene . pe parcursul anului bugetar. Autorităţile administraţiei publice locale în ceea ce priveşte finanţele publice locale îşi asuma următoarele competenţe şi răspunderi: a) elaborarea şi aprobarea bugetelor locale la termenele stabilite.Cadrul juridic.Cluj-Napoca. 3 Drept Financiar şi Fiscal. Morariu. controlul si aprobarea executiei bugetare.primariamalaia. Drept Financiar şi Fiscal .

g) stabilirea opţiunilor şi a priorităţilor în aprobarea şi în efectuarea cheltuielilor publice locale. Resursele financiare ale unităţilor administrative-teritoriale se constituie din:impozite . Ionel Bostan . modificarea şi urmărirea realizării programelor de dezvoltare în perspectivă a unităţilor administrative-teritoriale . Morariu. elaborate de organele competente. editura Dacia. i) organizarea şi urmărirea efectuării controlului financiar de gestiune asupra gestiunilor proprii . c)prevederile acordului de împrumuturi interne sau externe încheiate .138/2 din Constituţia României. sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat . alte venituri şi cote defalcate din impozit de venit .2 II. naţionale şi locale.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64 5 Drept Financiar Public. subvenţii primate de la bugetul de stat şi de la alte bugete.Elaborarea bugetelor locale. contribuţii . 3 Drept Financiar şi Fiscal. în condiţii de eficienţă. aprobarea . b)politicile fiscale şi bugetare . h) elaborarea .ro/index. 1 2 Art. Proiectele bugetelor locale sunt elaborate de către ordonatorii principali de credite care trebuie sa aibă in vedere următoarele aspecte : a)Prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul bugetar care se elaborează proiectul de buget . gestiunilor şi serviciilor publice din subordinea consiliilor locale şi a celor judeţene.Cluj-Napoca. .primariamalaia. alte vărsăminte . ca bază a gestionării bugetelor locale anuale. semnate şi/sau ratificate. 4 http://www. 2006 . precum şi pentru următorii 3 ani . taxe. Drept Financiar şi Fiscal .f) administrarea resurselor financiare pe parcursul execuţiei bugetare . ale memorandumurilor de finanţare sau ale altor acorduri international .Ioana Costea.

f)programele întocmite de ordonatorii principali de credite în scopul finanţării unor acţiuni sau ansamble de acţiuni cărora le sunt associate obiective precise şi indicatorii de rezultate si de eficienţă. 4 http://www.138/2 din Constituţia României. precum şi prioritaţile stabilite în formularea proiectelor de buget. Ionel Bostan .d)politicile si strategiile sectoriale şi locale . III. e)propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din suborine. zonal sau local. Drept Financiar şi Fiscal . g)programele de dezvoltare economico-socială în perspectivă ale unităţii administrative-teritoriale în concordanţă cu politicile de dezvoltare la nivel national .primariamalaia. 3 Drept Financiar şi Fiscal. judeţean . 2006 . Morariu.Execuţia bugetelor locale.Cluj-Napoca.Ioana Costea.ro/index. editura Dacia. 1 2 Art.Aprobarea bugetelor locale. regional . b)bugetele instituţiilor ori serviciilor finanţate integral sau partial din bugetele locale de către consiliile locale ori judeţene în funcţie de subordonarea acestora. .php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64 5 Drept Financiar Public.3 IV. c)bugetele instituţiilor şi serviciilor publice finanţate integral din venituri extrabugetare de către organul de conducere a acestora . Ordonanţa de urgenţă privind finanţele publice locale stabileşte competenţa de aprobare atât a bugetelor locale cât şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local astfel: a)bugetele locale ori judeţene de către consiliile locale ori judeţene. cu avizul ordonatorului principal de credite.

2006 .Cluj-Napoca. ai căror conducători sunt ordonatorii secundari sau tertiary de credite după caz. Ordonatorii de credite au obligaţia de a angaja şi de a utiliza creditele bugetare în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate . Morariu.Aceştia analizează modul de utilizare a creditelor bugetare aprobate . în termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a Legii bugetului de stat. editura Dacia.Veniturile şi cheltuielile prevăzute în bugetele locale se repartizează pe trimestrein funcţie de doi factori: a)termenele legale de încasare a veniturilor. b)perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor. pentru bugetele proprii şi bugetele instituţiilor şi serviciilor publice subordinate in termen de 15 zile de la aprobarea sumelor de catre Ministerul Finanţelor Publice. . 4 http://www.Ioana Costea.ro/index. Aceasta repartizare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare sunt aprobare de către: a)Ministerul Finanţelor Publice pentru sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi pentru transferurile de la acest buget pe baza propunerilor ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale .primariamalaia.138/2 din Constituţia României. c)Ordonatorii tertiary de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităţilor pe care le conduc . 3 Drept Financiar şi Fiscal. pentru cheltuieli strict 1 2 Art. transmise de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat . b)Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale . b)Ordonatorii secundari de credite repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice ai căror conducători sunt ordonatorii tertiary de credite. Drept Financiar şi Fiscal . Ionel Bostan .php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64 5 Drept Financiar Public. Ordonatorii de credite sunt de 3 feluri: a)Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii celorlalte unităţi administrative-teritoriale. potrivit prevederilor din bugetele aprobate şi in condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.

2006 .Ioana Costea. Metodologia de elaborare şi exeuţie a bugetelor locale se stabileşte de către Ministerul Finanţelor Publice. b)Urmărirea modului de realizare a veniturilor. f)Organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice.legate de activitatea instituţiilor publice respective şi cu respectarea dispoziţiilor legale. c)Angajarea . Ionel Bostan . Drept Financiar şi Fiscal . 1 2 Art.primariamalaia. 3 Drept Financiar şi Fiscal.Cluj-Napoca. g)Organizare evidenţei programelor .php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64 5 Drept Financiar Public. i)Alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale. h)Organizarea şi ţinrea la zi a evidenţei patrimoniului conform prevederilor legale. editura Dacia. Aceştia răspund de:5 a)Elaborarea şi fundamentarea proiectului de buget propriu. 4 http://www. d)Integritatea bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduc. lichidare şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil încasate.138/2 din Constituţia României.ro/index. e)Organizarea şi întreţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra patrimoniului aflat în administrare şi execuţie bugetara. Morariu. inclusive a indicatorilor aferenţi acestora. .

editura Dacia. Ionel Bostan . 2006 .Ioana Costea. Morariu. Drept Financiar şi Fiscal .Concluzii Procesul bugetar reprezinta ansamblul actiunilor si masurilor intreprinse de autoritatea statala competenta cu privire la etapele consecutive ale procedurii bugetare: elaborarea proiectului de buget. 3 Drept Financiar şi Fiscal.4 1 2 Art.V.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64 5 Drept Financiar Public.138/2 din Constituţia României. incheierea. executarea sa. controlul si aprobarea executiei bugetare.primariamalaia. 4 http://www.Cluj-Napoca. .ro/index. aprobarea acestuia.

Drept Financiar Public .Ioana Costea .Suport curs Drept Financiar şi Fiscal.ro/index.Ioana Costea. Drept Financiar şi Fiscal . 3. Editura Dacia. 2.Bibliografie: 1. Ionel Bostan . 1 2 Art. . 2006 .primari-amalaia. Cluj-Napoca.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=64 5 Drept Financiar Public. www.Morariu.Ionel Bostan. 4 http://www. editura Dacia.138/2 din Constituţia României. Morariu.primariamalaia. 3 Drept Financiar şi Fiscal.ro/index.php?option=com_content&view =article&id=51&Itemid=64 4. 2006.Cluj-Napoca.Suport curs An III semestrul I Drept Financiar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful