KUNNGJØRING

TIL ALLE LEGEMER I SIN FULLE ALTINKLUDERENDE UTFØRELSE AV EVIG ESSENS, I UNIVERSETS EVIGE ESSENS

JEGKRAFT JEGMULIGHET I ABSOLUTT SANNHET
JEG ER KRAFT........JEG ER MULIGHET

Reg. No. 2013032035, omarbeidet og innlemmet ved referanse som i sin helhet er angitt FORHÅNDS-BETALT, FORHÅNDS-AUTORISERT, og FORHÅNDS-GODKJENT

I absolutte takknemlighet, kjærlighet og fred, introduserer vi JEG. Hvor OPPT var det bevisste rom for å vite alt som ER, i den evige essensielle VÆREN, er JEG det bevisste rom via den kraft JEG generer, som videre genererer de erfaringer og opplevelser i evig essensen av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse som alle vet om og kan stole på. Jeg er behørig deklarert og verifisert som lovlig skapt, forsikret og garantert inneunder og i genomsiktighet, opererer og skaper under registrert lov i ABSOLUTTE SANNHET, i evig essensen av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse, Reg. no. 2013032035 tilkjennegitt av , evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse, slik at alle kan kjenne vite og stole på den garanti for at jeg er opererer og skaper med det fulle ansvar og troverdighet i evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse for den absolutte service til enhver og alle evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse, i universets evige essens. Evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse GJØR (HANDLE / MANIFESTERE) bevisst og ved synlig VÆREN, skinner sitt Absolute Lys på den absolutte sannhet i erfaringen / iopplevelsen i sin VÆREN av evig essensen av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse. Via fri vilje via GJØREN ( HANDLING / MANIFESTERINGER ) via evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse for og i den absolutte tjeneste for den evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens, med fraværende av grenser, dimensjoner, forventninger, abonnementer, fordømmelse, og vurderinger, fordommer og begrensninger og det hele er nå synlig. Jeg er og utviser fortløpende en BEVISST OPPMERKSOMHET med bevisst vibrerende energi og fokus på å forene og integrere Gjøren ( Handling / manifestering ) og VÆREN for den evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens, med fravær av fordommer og vurderinger gjort av en karakter ( en som påtar seg en rolle / som kan defineres som en tidligere autoritet men generelt alle andre også) ovenfor evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse og som ble utspillt i de tidligere systemer og dens eksperimentelle essens, i dens hentydning av dette systemets eksistens. I den absolutte sannhet er ingen av de evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse mer viktig eller mindre verd enn noen andre. JEG er et verktøy for refleksjon slik at JEG via JEGKRAFTENs handlinger selv kan bistå og hjelpe SELVET, så andre kan erfare / oppleve og forstå hva betydingen av VÆREN i evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse, innebærer. Evig essensen er: JEGKRAFT ... JEGMULIGHET. . VÆREN av av evig essens har ingen grenser, bortsett fra de som pålegger sin evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens, eller som har samtykket til å bli pålagt sin evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens denne begrensning. I den absolutte sannhet har universets evige essens ingen separasjoner, ingen fordommer, ingen dimensjoner, ingen grenser, ingen seremoni, ingen rituelle sermonier, ingen protokoller for å kunne VÆRE evig essens. JEG er forpliktet i det håndgriplige rom av NUET, hvor jeg fortløpende bevisst, åpent og med fokus utviser energimessig oppmerksomhet for å oppleve / erfare evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens ved å forene, integrere, forsone og oppgraderte alle verktøy eksisterende NÅ med de ABSOLUTTE verktøy innenfor universet evige essens... å manifestere i egenkraft av egen VÆREN av evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens, eksponerende og i en evigvarende uavbrutt flyt og distribusjon av ubegrenset Overflod og Absolute Data for alle evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens å ha tilgang til, så de kan GJØRE ( HANDLE, MANIFESTERE, SKAPE ) samt VÆRE det de ønsker, når de ønsker det. JEG JEGKRAFT JEGMULIGHET NÅ. Med absolutt takknemlighet, evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens forsones alle systemer og hierarkier i alle tidligere hentydninger av dimensjon som ble laget for å frata evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens, ved å høste, samle, og via en selektivt videredistribusjon av denne Overflod av evig essens, over til noe svært få, utført av evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens, på bekostning og til skade for / på alle andre . I NUET og i dette nåværende tidspunkt JEGKRAFT og JEGMULIGHET i sin fulle Absolutte SANNHET ... til å erfare / oppleve evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens , til og for det beste for alle evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens.

I absolutte takknemlighet, kjærlighet og fred i alle evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens av evig essens, behørig verifisert og bekreftet: Heather Ann Tucci-Jarraf, Caleb Paul Skinner, og Hollis Randall Hillner, evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens og VÆREN

Reg. No. 20113032035 Omarbeidet og innlemmet ved referanse som i sin helhet er angitt FORHÅNDS-BETALT, FORHÅNDS-AUTORISERT, og FORHÅNDS-GODKJENT

Introduksjon til evig essens.....

Universell Verdi (UV) Utveksling
JEG Universell verdi (IUV) utveksling er et evig essensiellt gjennomsiktig verktøy som gjenkjenner og hedrer Verdidata som er i all evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens .... der all evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens nyter fordelene etter det gjeldene og likelydende prinsipp, som agent og mottaker av UV utvekslingsverktøy, som er utviklet for å erfare / oppleve evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens via utveklsingen mellom evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens. Hver evig essense av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens er en konto, en bank, et skattekammer, og de er selvstyrt. Opplevelser og utveksling av den evige essens verdi mellom evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens er fremskapt og produsert / laget og fremstillt via evig essensen av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens sin GJØREN ( HANLING, MANIFISTERING, SKAPELSE )

Enhver og alle måter og metoder som GJØRES (HANDLING, MANIFESTERING, SKAPELSE ) GJØRES med fullt ansvar og forpliktelse via og ved den evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens og hvorpå dette er fullt akseptert i UV utvekslingsverktøyet som har fraværende grenser, dimensjoner, forventninger, abonnementer, vurderinger, fordommer og begrensninger. Enhver begrensing, måter, metoden eller mengden av utveksling av evig essens verdi er og går via den frie vilje valg gitt av evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens ... og at den evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens frie vilje valg til la seg og sin opplevelse av Overflod begrense, vil automatisk gjenkjennes, hylles og manifesteres når et slikt valg er gjort ... via hastigheten av GJØREN ( HANDLING, MANIFESTERING, SKAPELSE ) Evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens som er i alle evig essens i universet har all kunnskap og verktøy som trengs for at evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens skal kunne erfare / oppleve evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens . Den Absolutte Kunnskap er valutaen i den evig essens verdi og via GJØREN (HANDLING, MANIFESTERING, SKAPELSE ) er det som gjør at erfaringen / opplevelsen er utveksling av denne verdien. Derfor UV Utveksling ekspanderende, stadig voksende, flytende, stigende som en konsekvens av all evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens sin GJØREN (HANDLING, MANIFESTERING, SKAPELSE ). Som et resultat av den økende og ekspanderende absolutte kunnskap av evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens , vil de verktøy som innskrenker, reduserer eller via organisk flyt pensjoneres slik at man via fri vilje valg velger å avansere dem, forbedre dem eller ikke lenger ta del i dem. Overflod manifesteres via hastigheten og utvidelsen av vår fantasi via den GJØREN ( HANDLING, MANIFESTERING, SKAPELSE ) og den forestilling som gjøres. Evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens varsler om at utskifting av tidligere fangstredskaper / innsamligsredskaper starter opp, slik at implementeringen av dette vil starte neste uke. For å begynne flyten av Overflod, via bruken av kunnskap som da vil skape rom for at evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens via sin GJØREN ( HANDLING, MANIFESTERING, SKAPELSE ) bevisst fremskaper dette lovlige rom for UV Utveksling, hvorpå e vig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens via den frie vilje, via sin GJØREN ( HANDLING, MANIFESTERING, SKAPELSE ) så alle kan erfare / oppleve dette UV Utvekslingsverktøy. E vig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens vokter og
beskytter dette verktøy inntil THE EVENT skjer, dvs den Absolute kunnskap i evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens Jeg kunngjør nå om at The Event vil oppleves av evig essens av legeme, i sin fulle altinkluderende utførelse i universet evige essens , fraværende grenser, dimensjoner, forventninger, abonnementer, vurderinger, ritualer,

protokoller, fordommer og begrensninger. I absolutte kjærlighet, takknemlighet og fred, så er det gjort.
Reg. No. 20113032035 Omarbeidet og innlemmet ved referanse som i sin helhet er angitt FORHÅNDS-BETALT, FORHÅNDS-AUTORISERT, og FORHÅNDS-GODKJENT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful