Bismillahirrahim.. Alhamdulillahirabbila’lamin..

Terima kasih tuan pengerusi majlis , barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana , guru2 serta rakan hadirin sekalian. Assalamualaikum wrh wbt KEIKHLASAN BERIBADAT PEMANGKIN JATI DIRI UMAT Demikianlah tajuk syarahan saya hari ini. Hadirin sekalian, Terlebih dahulu ,izinkan saya menjelaskan serba sedikit maksud tajuk syarahan yana akan saya persembahkan sebentar lagi. Menurut kamus dewan, frasa keikhlasan beribadat bermaksud ketulusan atau kerelaan hati menunaikan ibadat manakala pemangkin pula membawa erti factor yang mempercepatkan sesuatu tindakan. Jati diri umat boleh diertikan sebagai sifat atau ciri yang unik dan istimewa yang menjadi teras serta lambang keperibadian manusia.konklusinya , keikhlasan beribadat berpotensi menjadi pemangkin jati diri setiap insane dari segenap sudut. Aspek pertama yang akan saya sampaikan ialah dalam konteks jati diri umat. Kemantapan iman dalam jiwa dan solat yang sempurna serta memiliki ilmu yang luas mampu mengukuhkan jati diri seseorang insan. Marilah kita sama – sama imbau sejarah islam Bilal bin Rabah. Beliau merupakan salah seorang insan yang paling banyak merasakan penyeksaan , kekejaman dan kengerian yang dilakukan oleh kaum Musyrikin. Walaubagaimanapun hadirin sekalian, beliau tetap tabah dan sentiasa bertawakal kepada Allah SWT. Firman Allah SWT dalam surah Al – ‘Araf: ………………………………………………. <Fakta> Yang kedua, konteks: ibadat menjamin kesihatan yang baik. Para hadirin sekalian , keperibadian baginda Rasulullah SAW yang mementingkan kestabilan spiritual dan fizikal dapat dicontohi bagi generasi kini. Baginda pernah berlumba lari dengan isterinya,Aisyah dan baginda aktiviti sukan tersebut amat digalakkan. Sabda Rasulullah SAW : ……………………………………………… Hadirin sekalian , sesungguhnya konsep kebersihan dan sabda Rasulullah SAW begitu luas landasannya. Oleh itu sebagai contoh <fakta> Aspek yang ketiga dalam konteks : ibadat berkualiti menyuburkan ukhuwah islamiah. Bak kata pepatah , bersatu teguh , bercerai roboh. Ingatkah hadirin peristiwa Aus dan Khazraj? Rasulullah SAW telah memulihkan keretakan yang

berlaku diantara dua kaum ini. Hal ini amat berkait rapat dengan konsep Islam yang menitik beratkan keamanan bukannya keganasan. Firman Allah SWT,surah AlHujaran ayat 10 berbunyi : ……………………………………………….. <fakta> Yang keempat , konteks: ibadat memupuk kesabaran. Hadirin sekalian,iman merupakan tunggak utama dalam diri kita untuk menunaikan ibadat yang sempurna. Rukun Islam yang keempat iaitu menunaikan ibadat puasa dalam bulan Ramadhan dapat dijadikan contoh kepada kita sebagaimana kita menahan diri dari mengikut hawa nafsu serta berserah kepada Allah SWT. Hal ini seperti perjuangan Rasulullah semasa berdakwah yang amat memerlukan kesabaran yang tinggi. Firman Allah SWT dlam surah Al-Insan : ::::::::::: <fakta> Aspek yang kelima, konteks: ibadat berkualiti Pembina akhlak mulia. <fakta> Hadirin sekalian, renungilah sejarah Kaum Nabi Lut yang ingkar akan ajaran Nabi Lut dan mengamalkan homoseks. Oleh itu,Allah SWT turunkan bencana kepada mereka dengan menterbalikkan negeri mereka sebagai hukuman dan pengajaran buat umat sejagat. Firman Allah SWT dalam surah al – Qalam ayat 4 : ………………………….. Yang keenam, dalam konteks ibadat membentuk individu amanah. Sifat amanah yang utuh mendorong kejayaan sesebuah umat serta meningkatkan kualiti diri dan Negara. Baginda Rasulullah SAW telah menunjukkan teladan yang terbaik dalam menzahirkan sifat amanah sehingga digelar al – amin sekaligus dikagumi oleh kawan serta lawan baginda. Surah Al – mukminun ayat 8 : ………………………………… <fakta> Aspek ketujuh,konteks : ibadat membina perpaduan sejagat. Hadirin sekalian, disaat umat Islam berkumpul bersama – sama di rumah Allah, terjalinnya satu ikatan yang kuat iaitu ikatan perpaduan. Sesungguhnya perpaduan umat yang utuh mampu menjadi benteng sesebuah Negara dalam mengharungi kemelut isu – isu politik,ekonomi serta social sedunia. Selain itu, Kesatuan Muhajirin dan Ansar menjadi penyumbang besar dalam kemajuan Islam dlam dunia kini. Surah Ali – Imran Ayat 103 : …………………………..

<fkta> Konklusinya , dengan ketujuh2 aspek yang saya sampaikan tadi iaitu,: #1 : ibadat berkualiti penjana jati diri #2 : ibadat berkualiti menjamin kesihatan yang baik #3: ibadat berkualiti menyubur Ukhuwah Islamiah #4 : ibadat memupuk kesabaran #5 : ibadat berkualiti Pembina akhlak mulia #6 : ibadat membentuk individu amanah #7 : ibadat membina perpaduan sejagat

Tuntasnya, tebuktilah , KEIKHLASAN BERIBADAT PEMANGKIN JATI DIRI UMAT Sekian, wbt…

Bismillahirrahim.. Alhamdulillahirabbila’lamin..

Terima kasih tuan pengerusi majlis , barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana , guru2 serta rakan hadirin sekalian. Assalamualaikum wrh wbt REMAJA BERAKHLAK ASET KEGEMILANGAN NEGARA. Demikianlah tajuk syarahan saya hari ini. Hadirin sekalian, Terlebih dahulu ,izinkan saya menjelaskan serba sedikit maksud tajuk syarahan yana akan saya persembahkan sebentar lagi. Menurut kamus dewan, frasa remaja berakhlak membawa erti belia yang budi pekerti manakala frasa aset kegemilangan Negara pula ditakrifkan sebagai harta kejayaan dan kemenangan sesebuah Negara. Generalisasinya, para belia merupakan harta yang berharga bagi menyumbang kejayaan sesebuah Negara. Hadirin yang dihormati sekalian, Aspek yang pertama , konteks : keutuhan jati diri. Sememangnya jati diri yang utuh dalam diri generasi muda mampu menyuburkan jalinan ukhuwah islamiah dalam sanubari insane. Oleh itu, jati diri inilah mendorong belia mampu mengubah haluan diri ke arah kegemilangan. Surah Al-khafi ayat 13 : ::::::::: Hadirin sekalian , ayat sebentar tadi telah membuktikan bahawa jati diri belia sebagai seorang muslim mantap sentiasa bersiap sedia menangani pengaruh negative yang boleh mendorong mereka ke lembah kemungkaran. Mari kita imbau sejarah Islam yang mengisahkan seorang sahabat Rasulullah SAW iaitu Bilal bin Rabah. Beliau merupakan salah seorang insan yang paling banyak merasakan penyeksaan , kekejaman dan kengerian yang dilakukan oleh kaum Musyrikin. Walaubagaimanapun hadirin sekalian, beliau tetap tabah dan sentiasa bertawakal kepada Allah SWT. <fakta> Seterusnya yang kedua, konteks: berdisiplin. Ciri – ciri utama pelajar yang cemerlang ialah senantiasa mematuhi arahan yang diberikan dan berdisiplin dalam apa jua situasi. Sebagai contoh, hadirin pasti mengenali masyrakat Jepun yang terkenal akan kerajinan , azam yang kuat dan disiplin yang tinggi. Sesungguhnya , memang tidak dinafikan lagi kenyataan tersebut kerana segalanya terbukti sewaktu mereka berusaha membangunkan Negara mereka yang musnah akibat peperangan. Surah Al- ‘As ayat 1-3.: …………………………………………… <fakta>

Yang ketiga, dalam konteks ibadat membentuk individu amanah. Sifat amanah yang telah disemai dlam diri pelajar sejak awal lagi mampu memupuk sifat kejujuran yang dapat melahirkan modal insane yang berakhlak tinggi. Baginda Rasulullah SAW sendiri telah menunjukkan teladan yang terbaik dalam menzahirkan sifat amanah sehingga digelar al – amin sekaligus dikagumi oleh kawan serta lawan baginda. Surah Al – mukminun ayat 8 : ………………………………… <fakta> Yang keempat, konteks: kesihatan. Badan yang cergas mampu menjadikan minda yang cerdas, manakala minda yang cerdas mampu mencetus idea yang bernas sekaligus, melahirkan belia yang tangkas mendalami ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah , ada pepatah mengatakan “lebih baik mencegah dari mengubati.” Hadirin sekalian, nabi sendiri mengamalkan gaya hidup sihat inikan pula kita sebagai insan biasa. Bersuci dan memotong kuku merupakan perbuatan yang membersihkan diri dari segala kekotoran supaya dapat beribadat dengan sempurna. Surah Al – baqarah ayat 222: ………………………….. <fakta> Yang kelima, konteks : berjimat – cermat. Hadirin sekalian , akibat alpanya generasi baru, nilai ini semakin luntur. Oleh itu, nilai tersebut patut dijana sejak rebung lagi. Hal ini bertujuan mengelakkan para belia boros dan melanggar etika kehidupan. Mari kita imbau sejarah zaman nabi yusuf yang menyimpan makanan selama 7 tahun. Kita lihat sendiri bagaimana perdananya nilai ini dan seharusnya tidak dipandang enteng oleh masyarakat pada zaman modenisasi ini. Surah al –isra ‘ ayat 27: ………………… <fakta> Aspek yang keenam, konteks: kasih sayang. Sesungguhnya kasih saying merupakan nilai yang sangat indah serta merupakan unsur masyarakat madani. Ketulusan kasih sayang dalam diri belia berpotensi menghindari mereka daripada bermusuhan dan membenci sesame sendiri serta menjana oligasi kerjasama membangunkan Negara. Sebagai contoh, kisah kaum aus dan Ansar yang pada mulanya bermusuhan antara satu sama lain dan atas kekuasaan Allah Yang Maha Esa kedua2 kaum ini akhirnya berjabat tangan. Yang ketujuh, konteks: pusat perbincangan ekonomi seperti masjid. Masjid di Negara kita mempunyai dana yang banyak hasil pelbagai sumber di Negara kita misalnya, harta wakaf dan koperasi. Hal ini membuktikan para belia mampu melakukan transformasi yang melibatkan perubahan dan peningkatan dalam

membangunkan ekonomi dan social Islam. Seperti yang tercatat dalam sejarah zaman Saidina Umar B Abdl Aziz telah berjaya meningkatkan taraf ekonomi umat islam ketika itu sehinggakan tiada rakyat yang layak menerima zakat. Justeru , tiada yang mustahil dalam mengejar impian nyata. Surah al – Qasas ayat 77: …………… >fakta> Konklusinya , dengan ketujuh2 aspek yang saya sampaikan tadi iaitu,: #1 : jati diri #2 : berdisiplin #3: amanah #4 : kesihatan #5 : berjimat cermat #6 : kasih sayang #7 : pusat perbincangan ekonomi

Tuntasnya, tebuktilah , REMAJA BERAKHLAK ASET KEGEMILANGAN NEGARA. Sekian, wbt…

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful