MEKANIKA STRUKTUR III Metode Cross MDE’ D

A MAE’

P M E

M’

MCE’ C

B

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa :  Terdapat 4 batang yang menyatu pada salah satu ujungnya dengan membentuk silang.  Pada titik E dikunci / dijepit  Pada batang AE terdapat gaya yang bekerja sebesar P  Pada batang AE timbul Momen (FEM = Fixed End Momen / Momen jepit-jepit) yang menyebabkan kelengkungan pada batang dengan sudut kelengkungan θAE  Akibat beban P maka di titik E timbul momen (FEM = Fixed End Momen / Momen jepitjepit) pada setiap batangnya sebesar M  Untuk menghilangkan M dan θAE maka diberi M’ pada tiap Batangnya.  M’ yang ditahan oleh tiap batang sesuai dengan faktor kekakuan batang Kekakuan batang tergantung pada :  Bahan  Dimensi  Panjang Batang  Jika dukungan yang ada di seberangnya adalah jepit maka akan ada momen induksi untuk dukungan seberang sesuao COF (Carry Over Factor) SF (stifnes factor) SF untuk ujung jauh jepit 4 EI SF = L SF untuk ujung jauh sendi 3EI SF = L

FEM (Fixed End Momen) P A a L b B MA  P b 2 L  b2 2L   P A a L b B b P  a b  L L a P  a b MB    L L MA  q A L B MA   MB  1  q  L2 12 q A L B 1 MA   q  L2 8 A L Δ B MA  MB  6 EI   L2 A L Δ B MB  3EI   L2 .

..06 KNm 5 20  5  3 M BA    8 8 M BA  23..45 + 0.5KNm M CB  0 .Contoh 1 20 KN A 5m 8m SF EI 3m B 1 KN/m 2EI 10 m 10 m C Gambarkan :  FBD  SFD  BMD SFBA : SFBC  SFBA : SFBC SFBA : SFBC SFBA : SFBC DF 4 EI1 3EI 2 : L L 4 EI 3  2 EI  : 8 10 4 EI 6 EI  : 8 10  5:6 5  0..55 11 check : DFBA + DFBC = 1 0...44 KNm 1 KN/m B 10 m C 1 M BC   q  L2 8 1 M BC  1 10 2 8 M BC  12..OK! DFBA  FEM 20 KN A 5 8 3 B 3 20  5  3 M AB   8 8 M AB  14....45 11 6 DFBC   0...55 = 1 ...

1483 KN 12.1483 KN 7.5 KN 5 KN 5 KN 2.8517 KN 2.75 KN 6.517 B BC 0.8517 KN 1.517 KNm 1 KN/m 7.315 KN 2.44 4.5 KN 12.5 6.017 18.315 KN 7.25 KN 6.923 -18.8517 KN -3.75 KN SFD .55 12.4615 16.5215 BA 0.065KN 2.8517 KN 3.45 -23.Joint Batang DF FEM balance COF A AB 14.25 KN 12.5215 KNm 20 KN 18.06 2.065KN 1.517 C CB 0 0 Free Body Diagram (FBD) 16.

5 KNm BMD 12.5 KNm .517 KNm 37.5215 KNm 18.+ + 16.

5 KNm ..55 = 1 .5 M CB  4.5 KNm M CB  1  3 1.45 + 0.55 11 check : DFBA + DFBC = 1 0..45 11 6 DFBC   0.Contoh 2 20 KN A 5m 8m SF EI 3m B 1 KN/m 2EI 10 m 10 m C 3m 3m Gambarkan :  FBD  SFD D  BMD SFBA : SFBC  SFBA : SFBC SFBA : SFBC SFBA : SFBC DF 4 EI1 3EI 2 : L L 4 EI 3  2 EI  : 8 10 4 EI 6 EI  : 8 10  5:6 5  0......OK! DFBA  FEM 20 KN A 5 8 3 B 3 20  5  3 M AB   8 8 M AB  14...44 KNm 1 KN/m B 10 m C D 3m 1 M BC   q  L2 8 1 M BC  1 10 2 8 M BC  12......5 M CD  4.06 KNm 5 20  5  3 M BA    8 8 M BA  23.5 KNm M CD  1  3 1.

55 12.45 KN 7.45 KN 0.4017 KN 3 KN -3.923 -18.25 KN 7.5215 BA 0.5 KNm 1 KN/m 7.017 18.8517 KN 2.5 C CD 4.45 -23.75 KN 6.06 2.5983 KN -12.4017 KN 3.4615 16.5 4.065KN 1.517 B BC 0.5 -4.5 Free Body Diagram (FBD) 20 KN 16.5 KN 12.75 KN SFD .517 CB -4.517 KNm 1 KN/m 4.5215 KNm 18.Joint Batang DF FEM balance COF A AB 14.315 KN 0.5 KN 5 KN 5 KN 3 KN 2.315 KN 2.5 6.25 KN 12.44 4.065KN 2.8517 KN 1.5983 KN 3 KN 6.

16.5215 KNm 37.517 KNm 4.5 KNm 18.5 KNm 12.5 KNm + BMD .

.Portal Contoh 3...... NFD Penyelesaian : SF SFBA : SFBC  SFBA : SFBC SFBA : SFBC SFBA : SFBC DF 4 EI1 3EI 2 : L L 4 EI 3EI  : 8 10 4 EI 3EI  : 8 10  5:3 5  0..375 8 check : DFBA + DFBC = 1 0...... BMD..OK! DFBA  FEM 3 KN/m B 10 m C 1 M BC   q  L2 8 1 M BC   3 10 2 8 M BC  37.625 + 0. SFD.5 KNm .625 8 3 DFBC   0.. 5 KN D EI 3 KN/m EI C 8m A 2m 10 m Gambarkan FBD.375 = 1 .

1875 -17.3125 27.1875 B BD -10 -10 BC 0.Joint Member Df FEM Balancing COF A AB -8.625 -17.5 -10.375 37.59375 BA 0.1875 C CB - - .59375 -8.