WEDDING- MASS HYMNS WALK HAND IN HAND 1.

WALK HAND IN HAND WITH ME, THROUGH ALL ETERNITY HAVE FAITH BELIEVE IN ME, GIVE ME YOUR HAND. 2. GOD IS OUR DESTINY, IN PERFECT HARMONY, NO GREATER LOVE COULD BE WALK HAND IN HAND. CHORUS: DON’T BE AFRAID FOR I’M WITH YOU ALL THE WHILE SO LIFT YOUR HEAD UP HIGH JUST LOOK UP TO THE SKY. WALK HAND IN HAND WITH ME GOD IS OUR DESTINY WHEN BROTHERS SUCH AS WE WALK HAND IN HAND (CHO.) CODA: WALK WITH ME. COVENANT 1. LET ME WALK WITH YOU AS WE JOURNEY THROUGH THIS LIFE. SEARCHING FOR ITS MEANING AS EACH MOMENT PASSES BY LET THE HANDS OF TIME BE LIKE FOOTPRINTS IN THE SAND AS I CARRY YOU FROM THE DAWN TO THE SETTING SUN REFRAIN: WITH JUST ONE HAND WE CAN TRAVEL FAR TOGETHER ONE’S LIFE SHARING IN LOVE I WILL HOLD YOU FOREVER YES, I LOVE YOU WITH ALL MY LIFE. 2. THERE’LL BE MANY CROSSROADS AS WE WALK ALONG THE WAY THERE’LL BE MANY QUESTIONS AS WE LIVE LIFE DAY BY DAY BUT THIS WILL NEVER MATTER IF YOU’LL ALWAYS BE THERE WE’LL SURELY FIND THE ANSWER ‘CAUSE WE CARE. (REF) ENTRANCE: SA PIGING NG HANDOG

KORO: ATING DAKILAIN AT SAMBAHIN ANG PANGINOONG BUTIHIN. I-ALAY MGA AWITIN SA PIGING NA HANDOG N’YA SA ‘TIN. TAYO’Y MAGBIGAY GALANG SA D’YOS NA SA’TI’Y MAY LALANG. TANA’Y INAKO NIYA’T HINIRANG, KAWANG INIINGATAN. (KORO) KODA: I-ALAY MGA AWITIN SA PIGING NA HANDOG N’YA SA ‘TIN. KYRIE: PANGINOON MAAWA KA

SANTO
(TINAPAY NG BUHAY, MANOLING FRANCISCO, SJ & JANDI ARBOLEDA) V.

SANTO! SANTO! SANTO! PANGINOONG DIYOS! NAPUPUNO ANG LANGIT AT LUPA NG KADAKILAAN MO! OSANA! OSANA! KAITAASAN 2X OSANA SA

PINAGPALA ANG NAPARIRITO SA NGALAN NG PANGINOON! OSANA! OSANA! KAITAASAN 2X OSANA SA

1

NGAYON AT MAGPAKAILANMAN. SUNDIN ANG LOOB MO DITO SA LUPA PARA NANG SA LANGIT. SA PAGKAT SA’YO ANG KAHARIAN. MANOLING V. FRANCISCO. MAAWA KA SA AMIN! KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG MUNDO. O AMING MAYKAPAL NAG-AALAY NANG BUONG PAGMAMAHAL NG TINAPAY AT SARO PAG-ASA NG BIGO HANDOG SA BAYANG NAPAPAGAL BUMABALIK. IKAW LAMANG. BIGYAN MO PO KAMI NGAYON NG AMING KAKANIN SA ARAW ARAW. FRANCISCO. MAPAG-IISANG BAYAN 2 .) MAPAG-IISANG BAYAN SA PILING MO SA DULA MONG LAAN NAGSASALO MINIMITHI’Y AMING NATAGPUAN SA BIYAYA NG BANAL MONG KATAWAN ISANG BAYAN SA IISANG DULANG ISANG ALAY PARA SA SAMBAYANAN AMA NAMIN/SAPAGKAT KAHARIAN SA’YO ANG (TINAPAY NG BUHAY. AT PATAWARIN MO KAMI SA AMING MGA SALA. SAMBAHIN ANG NGALAN MO. SJ & JANDI ARBOLEDA) AMEN! AMEN! AMEN! 2X 1. O AMING PANGINOON ALAALA NG KALBARYO MO NOON ANG IYONG PAG-AALAY KATAWANG NABAYUBAY SA PAANAN NIYA KAMI NAGTITIPON REF: MAPAG-IISANG BAYAN SAPILING MO SA DULANG MONG LAAN NAGSASALO MINIMITHI’Y AMING NATAGPUAN SA BIYAYA NG BANAL MONG KATAWAN 2. PARA NANG PAGPAPATAWAD NAMIN SA NAGKAKASALA SA AMIN. KAPANGYARIHAN AT KAPURIHAN NGAYON AT MAGPAKAILANMAN. O AMING MAYLIKHA NA ANG TINAPAY AT SARO AY MAGBUNGA NG PAGSINTA’T PAG-UNAWA PAGBIBIGAYANG KUSA NANG ANG BUONG BAYA’Y MAGKAISA (REF. MAPASAAMIN ANG KAHARIAN MO. SJ & JANDI ARBOLEDA) AMA NAMING SUMASALANGIT KA. AT HUWAG KAMING IPAHINTULOT SA TUKSO AT IADYA MO KAMI SA LAHAT NG MASAMA. FRANCISCO. UMAASA. MANOLING V. MAAWA KA SA AMIN! KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG MUNDO.GREAT AMEN (TINAPAY NG BUHAY. SJ) KORDERO NG DIYOS NA NAG-AALIS NG MGA KASALANAN NG MUNDO. KORDERO NG DIYOS (TINAPAY NG BUHAY. MANOLING V. IPAGKALOOB PO NINYO SA AMIN ANG KAPAYAPAAN.

TUMALIMA LAMANG SA’YO. (KORO) CODA: SA’YO LAMANG ANG PUSO KO SA’YO LAMANG ANG BUHAY KO KALINISAN. 2. 3. ANHIN PA ANG KAYAMANAN.PAG-IBIG KO HINDI KA KAILANGANG MAGBAGO KAHIT ITO’Y MAS IBIG KO HINDI KA KAILANGANG MAGSIKAP NANG HUSTO UPANG IKA’Y IBIGIN KO. LUHO AT KARANGALAN? 3 . KALINISAN. SA IYO’Y NILALAAN DAHIL ATAS NG PAGSUYO. PAGDARALITA PAGTALIMA. AKING SUMPA. GETTING CLOSER MAKING MEM’RIES THAT LIGHT THE SKY 3. TANGAN KONG KALOOBAN. SA TAMIS NG PAGSUYO. PUSO KO’Y BINIHAG MO. KORO: INIIBIG KITA. KORO: SA’YO LAMANG ANG PUSO KO. YOU AND I 1. YOU AND I ARE GOING ON TOGETHER TILL THE TIME WE HAVE IS GONE FOREVER WATCH THE EVENING DRAWING ON TOGETHER GROWING OLDER. THAT ONLY TIME CAN MAKE THAT ONLY LOVE CAN MAKE THAT ONLY WE CAN MAKE…. YOU AND I WILL TRAVEL FAR TOGETHER WE’LL PURSUE OUR LITTLE STAR TOGETHER WE’LL BE HAPPY AS WE ARE TOGETHER WE MAY NEVER GET TO HEAVEN BUT IT’S HEAVEN AT LEAST TO TRY. AKO’Y IYO HABANG BUHAY. SA’YO LAMANG ANG BUHAY KO. (KORO) KUNG IKA’Y MAPASA’KIN LAHAT NA NGA AY KAKAMTIN. 2. PAGTALIMA. TANGGAPIN YARING ALAY. AKING SUMPA. YOU AND I (REPEAT 1 THEN 3) SA’YO LAMANG 1. KAILAN MAGWAWAKAS ANG “YONG PAGTATAGO? AKO’Y NAGHIHINTAY SA’YO LUMAPIT KA LAMANG ANG PUSO KO’Y HAGKAN PAG-IBIG KO’Y WALANG HANGGAN. PAGDARALITA. MANALIG KA SANA AKO’Y KAPILING MO KAHIT IKAW PA MA’Y MAPALAYO.