REFLEKTIF KENDIRI

Alhamdulillah. Setelah beberapa minggu bertungkus-lumus menyiapkan tugasan bagi subjek Resos Dalam Matematik, MTE 3106, akhirnya saya boleh menyelesaikan kesemua permintaan tugasan ini dengan baik. Terdapat tiga tugasan yang perlu diselesaikan. Tugasan pertama telah meminta kami untuk kenalpasti satu topik dalam sukatan pelajaran matematik bagi sekolah rendah lalu senaraikan kemahiran-kemahiran yang perlu dicapai oleh murid untuk topik tersebut. Seterusnya dapatkan resos bercetak bagi topik tersebut dalam 5 bentuk iaitu jurnal, suratkhabar, lembaran kerja, literatur dan buku teks. Apabila saya merenung kembali, saya telah mengenalpasti bahawa tugasan pertama ini akan menjadi satu yang agak berat sebab dalam satu tugasan ini terdapat 3 sub permintaan soalannya. Dengan bantuan rakan, saya berusaha untuk mencari bahan-bahan resos yang diperlukan. Namun, semasa saya sedang berusaha untuk mengumpul seberapa banyak resos yang boleh, saya mendapati bahawa resos yang berkaitan dengan jurnal adalah amat susah untuk dicari. Hal ini kerana tajuk Bentuk dan Ruang itu mempunyai sedikit saja hasil penulisan jurnalnya. Saya berasa agak hampa apabila mengetahui jurnal tersebut akan menyebabkan saya menghadapi masalah sekiranya tidak dapat cari jurnal yang sesuai. Maka, sekali lagi, rakan-rakan saya mencadangkan beberapa jurnal yang sesuai untuk dijadikan rujukan resos dan ternyata bahan resos yang telah saya jumpa melalui kawan saya itu sememangnya menepati tajuk pilihan saya. Selesai dengan isu pencarian jurnal, sekarang saya perlu mencari kemahirankemahiran yang diperlukan. Pada mulanya saya agak keliru untuk mencari kemahiran-kemahiran yang sesuai untuk dikaitkan pada bahan resos, namun, rakan sekumpulan juga telah menerangkan kepada saya jenis-jenis kemahiran yang ada. Mereka juga mencadangkan supaya saya merujuk mana-mana buku teks matematik di pusat sumber bagi meningkatkan lagi

Sistem ini boleh dikategorikan kepada tiga peranan iaitu admin. bahagian admin dan pelajar merupakan bahagian yang mudah untuk diulas kerana ia melibatkan interaksi dua hala antara guru (admin) dengan pelajar tetapi peranan ibu bapa pula lebih kepada pemerhati kepada anak mereka (pelajar). sakai. Kelebihan yang saya nampak pada sistem ini adalah ianya mudah. Ada yang boleh daftar tanpa dikenakan bayaran dan ada pula yang perlu bayar dulu baru boleh daftar. tiada peranan ibu bapa yang dikemukan. Hanya dua perkara yang membezakan keduadua jenis sistem pengurusan pembelajaran ini iaitu dari segi penampilan laman sesawang itu sendiri sama ada menarik dan amat interaktif atau linear semata-mata. pelajar dan ibu bapa. kami telah bergerak secara berkumpulan untuk mencari laman sesawang bagi sistem pengurusan pembelajaran yang berkaitan. kami kena cari laman sesawang pengurusan pembelajaran lain dan berjaya menemukan sistem pengurusan pembelajaran Haiku. Maka.pemahaman saya berkaitan dengan kemahiran-kemahiran yang saya inginkan. Menurut pandangan saya. haiku. mungkin sistem ini lebih mengharapkan ibu bapa itu terlibat secara langsung dengan aktiviti pembelajaran kanak-kanak secara bersemuka bagi mengelakkan isu-isu keluarga yang mungkin timbul seperti kurangnya . Bagi tugasan kedua pula. kami diminta untuk meneroka satu laman sistem pengurusan pembelajaran dan membuat ulasan tentang dapatan kami. Setelah memahami soalan tugasan kedua ini. edmodo. pelajar dan ibu bapa. dan sebagainya. ringkas dan jelas dari segi kandungan yang perlu ada pada sesebuah sistem pengurusan pembelajaran yang baik. Namun kelemahannya adalah peranan ibu bapa itu hanyalah sebagai pemerhati sahaja. Sememangnya terdapat banyak laman sesawang yang memperkenalkan sistem pengurusan pembelajaran mereka. Kami menghadapi masalah apa bila kami mendapati sesetengah laman sesawang. Setiap satu laman sesawang yang kami jumpa akan diuji kelicinan pengurusannya. efront. Antara laman sesawang pengurusan pembelajaran yang telah dijumpai adalah. Kami akan mendaftar terlebih dahulu lalu membahagikan peranan masing-masing iaitu sebagai admin.

Segala bentuk perancangan bagi membina sebuah makmal matematik telah saya rangkakan pada kertas kerja tersebut. Akhirnya. Setelah melakukan perbincangan dengan rakan sekelas. Semasa hendak menyiapkan kertas kerja ini.perhatian daripada ibu bapa. dengan menyempurnkan ketiga-tiga tugasan ini. . saya mampu menepati objektif kursus MTE 3106 ini dengan baik dan saya juga berharap agar ilmu yang saya dapat pada kursus ini dapat dimantaat pada masa hadapan. saya telah menemui beberapa contoh kertas kerja pembinaan yang berkaitan untuk dijadikan rujukan formatnya. saya juga ditugaskan untuk menyediakan kertas kerja bagi membina sebuah makmal matematik di institusi ini. Oleh itu. saya berharap. barulah saya faham dengan cara penyediaan kertas kerja yang ringkas. IPG Kampus Sultan Abdul Halim. Seterusnya. saya berjaya menghasilkan sebuah kertas kerja yang diinginkan. ibu bapa agak kurang pendedahan tentang bahan-bahan teknologi maklumat dan komunikasi dan sebagainya.

Related Interests