musedia

”museer & digitala verktyg” idek-labbet/ röhsska museet 9 april, 2103

musedia

musedia museikonsult arbetar med utställningar, digitala förmedlingsprojekt, besökarstudier, audio- och digitalguider.

musedia

arbetar utifrån användarorienterad design; för museer, konsthallar, besöksmål m fl. driver bloggen ”museiteknik”.

musedia

genom åren arbetat med forskning och utveckling kring bärbara audio- och digitalguider i olika sammanhang.

musedia

musedia

musedia

2011 utvärderade musedia mobilguide för världskulturmuseet, göteborg. syfte: få en baslinjemätning hur unga använder mobiler, webb samt idéförslag.

musedia

intervjuer med grupper av ungdomar - inbjudna samt spontant haffade..

musedia

..kompletterades med webbenkät som jämförelsegrupp. undersökningen spreds via vkm:s sociala mediakanaler samt stadsbibliotekets blogg för unga.

musedia

surveymonkey.com

”surveymonkey” liksom ”google docs” är bra konstnadsfria enkätverktyg…

musedia

26 djupintervjuer intervjuer

55 enkä enkätsvar

35% män 65% kvinnor

40% män 60% kvinnor

46% 16–18 år
27% 20–22 år
19% 23–25 år

33% 26–35 år
15% 20–25 år
12% 36–40 år

svarsprofil…

musedia

digitala vanor? • 62% av 16-26 år använder smartphones/mobiler (10% har surfplatta) • 71% av 16-26 år använder främst telefoni och SMS med smartphones/mobiler • 24% av 16-26 år spelar spel, lyssnar på musik, aktiva i sociala medier, ser film, fotograferar, e-postar • 30% av gruppen 16-26 år använder ej Internet på smartphone/mobil
samtal & sms främsta användningen, även med smarta telefoner. knappt en tredjedel har ej internetabonnemang av kostnadsskäl, använder fri wi-fi.

musedia

digitala vanor? • 88% bland 26 år eller äldre använder smartphones/mobiler • 89% av 26 år eller äldre aktiva i sociala medier (Flickr, Facebook, Youtube, Linkedin) • 62% läser tidningar och lyssnar på poddradio • 55% använder aktivt kalendrar/schemaläggare

”nytto”- och ”opinions”-profil bland äldre användare; nyheter, podd-nedladdning, agenda / kalendarium (pim:s).

musedia

museimusei- och utstä utställningsvanor? llningsvanor?
• 34% av gruppen 23 år eller äldre besöker museer ett par ggr /månaden • respondenter under 23 år går sällan själv på museer - oftast vid utlandsresor • personer 23 år och äldre lockas av museiutställningar med samtidskonst, samhälle, historia • 89% av unga under 23 år besöker aldrig museers webbplatser
yngsta grupper går sällan på museer, oftast med skola eller på semesterresa.

musedia

musedia

vilka digitala utstä utställningsinslag lockar?
• samtliga grupper positiva till bärbar guide, äldre mest positiva • samtliga grupper önskar veta mer om tankar bakom utställningar • yngre grupper, 16-20 år, efterlyser spel, uppgifter, multimedia-info • äldre grupper, över 26 år, efterlyser extramaterial, interaktivitet, lämna spår/kommentera/utöka besöket

”gamification” för yngre, ”bonusmaterial” för äldre. stort intresse att ta del av ”tankar bakom” utställning. t ex via sociala media, podcast etc?

musedia

vilka digitala utstä utställningsinslag lockar?
• samtliga grupper väntar sig att digitala inslag ska finnas i utställningar • intervjupersoner betonar att innehåll ska vara valbart (innehåll / användarkontroller) • teknik ej dominera över eller ersätta fysiska föremål/miljö

musedia varldskulturmuseet.se

studiens rekommendation: avvakta app-utveckling, använd hellre webben som samlad plattform för webb, bärbart, utställning osv.

musedia varldskulturmuseerna.se

världskulturmuseernas tidigare webbplats ersatt med responsiv design för olika visningsenheter.

musedia

etnografiska museet

etnografiska, stockholm har utvecklat webb-app för ipad-guider (k-samsök).

musedia

tack! hör av dig!

paul@musedia.net www.musedia.net blogg.museiteknik.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful