Topik 5 Topik 5

Asas Elektrik dan Elektronik Asas Elektrik dan Elektronik
Struktur Atom

Reka Bentuk dan Teknologi Kod Kursus : RBT 3118
Asas Elektrik dan Elektronik

Struktur Atom Pengalir dan Penebat Pengalir dan Penebat Kuantiti dan unit elektrik Kuantiti dan unit elektrik Hukum Ohm Hukum Ohm Litar Siri, Selari dan Siri-Selari Litar Siri, Selari dan Siri-Selari Pembahagi Voltan Pembahagi Voltan

RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5

104

4. 5.2.1. Nukleus terdiri daripada: • Proton • Neutron 5. Kedudukan: • Proton – tetap • Neutron – tetap • Elektron – Sentiasa bergerak RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 105 . Ciri-Ciri Orbit • • • Berlapis-lapis Orbit valensi ialah orbit yang terletak paling luar sekali. Elektron valensi . Struktur Atom S trukturAsasAtom _ Proton (+ ) neutron Elektron Orbit Nukleus P N Rajah 1 5.1.1.1.Reka Bentuk dan Teknologi (RBT 3118) 3 ( 2 + 1 ) Bab 5 : Asas Elektrik dan Elektronik.1. Atom terdiri daripada: • • • Nukleus Elektron Lapisan-lapisan orbit 5.Elektron pada orbit valensi.3.1. 5.

1. silikon. tekanan & elektrik Bilangan elektron valensi menentukan ciri elektrik bagi atom AtomK uprum _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + 2 9 _ _ _ _ _ Rajah 2 Bil. emas. aluminium. Ciri-Ciri Elektron • • • • • Mengelilingi nukleus dlm orbitnya kesan daya tarikan antara proton & elektron Elektron paling hampir dengan nukleus – paling kuat terikat Elektron valensi akan menjadi elektron bebas jika dikenakan tenaga luar Contoh tenaga luar: aruhan magnet.1. batubatan. 5. cahaya.2. kimia. Karbon.5. 6 atau 7 Kaca. kayu . 2 atau 3 Ciri elektrik Pengalir Contoh unsur Kuprum. air tulen dll. Elektron Velensi 1. air garam. plastik. germanium 4 Bahan separuh pengalir (Semikonduktor) Penebat Jadual 1 5. tindakan haba. seramik. besi. Cas: • Proton – positif • Neutron – Tidak bercas • Elektron – Negatif 5. Pengalir dan Penebat RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 106 .5.6.

Bahan yg membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya 2. 4. 3. Aliran arus akan dihalang oleh elektron dan atom-atom dalam pengalir (Rintangan) 3. plumbum EMAS P L UMB UM AL UMINIUM K UPR UM Rajah 3 Penebat 1. 2. aluminium. Contoh pengalir baik: Kuprum. Pengalir baik – Rintangan rendah 4. kertas. getah. emas besi. Tidak membenarkan arus elektrik mengalir melaluinya Penebat yang baik.Pengalir 1. rintangan tinggi Digunakan sebagai bahan utk menghindarkan kebocoran arus elektrik Contoh penebat: Plastik. PVC. kain K ER T AS K A Y U P V C GET AH Rajah 4 RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 107 .

5. Proton bercas positif dan elektron bercas negatif. Coulomb ditentukan oleh kuantiti elektron. Unit bagi arus elektrik ialah ampere (A) iaitu kadar 1 C per saat. Satu Ampere ialah kadar pengaliran arus elektrik apabila satu coulomb cas elektrik melalui satu titik tertentu dalam satu saat. Objek dikatakan BERCAS NEGATIF (> bil elektron) Objek yang mempunyai bilangan proton dan elektron yang sama dikatakan NEUTRAL Arus Elektrik adalah kadar pengaliran cas melalui satu titik tertentu dalam masa tertentu. Kuantiti dan unit elektrik Cas Elektrik (Q) • • • • • CAS ELEKTRIK ialah sifat yang dipunyai oleh proton dan elektron.3. manakala ampere ditentukan oleh kadar pengaliran cas atau “coulomb per saat RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 104 . Objek dikatakan BERCAS POSITIF (> bil proton).

Rintangan (R) • • • • Rintangan ialah sifat menghadkan pengaliran arus di dalam pengalir atau jasad . Arus terus dan arus ulang alik − − Sumber dan kegunaan elektrik 5. Q dalam coulomb dan t dalam saat.4. Daya gerak elektrik dan beza upaya diukur dalam unit volt. Nilai rintangan bergantung kepada jenis bahan.I dalam ampere. Unit bagi rintangan ialah ohm (Ω ). Voltan (V) • • • Voltan ialah tenaga keupayaan (tekanan elektrik) yang menyebabkan arus mengalir dalam litar. Pergerakan cas elektrik dalam sesuatu bahan pengalir mengalami perlanggaran dan pergeseran di antara satu sama lain menyebabkan cas tersebut kehilangan tenaga. Voltan diukur dalam volt (V). Hukum Ohm dan Litar Elektrik RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 105 .

rintangan dan kuasa dalam sesuatu litar arus terus. RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 106 . voltan. Beliau meninggal dunia pada usia 67 tahun. Beliau merupakan seorang ahli fizik Jerman. Ohm berhasil menemukan hukum asas elektrik yang menjadi dasar bagi lahirnya teori-teori elektrik yang lain • Rintangan di antara dua hujung satu bahan pengalir ialah 1 Ω jika arus elektrik 1 A yang mengalir melaluinya menghasilkan beza upaya 1 V di antara hujung-hujung tersebut. penemuannya itu diperkecilkan oleh rakan sekerjanya dan dia terpaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai guru sekolah menengah. ketika Ohm menerbitkan penemuannya pada tahun 1827.Pertalian ini dinyatakan dalam Hukum Ohm. Dengan menggunakan peralatan hasil ciptaannya sendiri. pada tahun 1833 ia dilantik sebagai profesor di Universiti Nurenberg. Dengan menggunakan hukum ohm kita boleh menentukan nilai arus. Namun.− Hukum Ohm dan Kirchoff Hukum Ohm Hukum ini diperkenalkan oleh George Simon Ohm. Beliau menuntut ilmu matematik di Universiti Erlangen dan mendapat ijazah kedoktoran pada tahun 1811.

Nilai voltan dalam litar siri akan susut bagi setiap bebanan elektrik Jumlah susutan voltan pada setiap beban pada litar siri adalah sama dengan punca bekalan. 5.Rajah 6 5.5. Litar Siri. maka litar tidak dapat berfungsi. Selari dan Siri-Selari. Jika ada bahagian terbuka/terputus. Rajah 7 RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 107 .1.5. LITAR SIRI • • • • Susunan komponen elektrik yang membolehkan arus elektrik mengalir dalam satu laluan sahaja.

Rajah 8 Merujuk kepada Rajah 8. Nilai voltan pada setiap bebanan dalam litar selari adalah sama.2.5. Setiap laluan arus dalam litar selari bergantung kepada jumlah rintangan dalam litar. maka V R1 = ( R 1 / R1 + R2 ) x Vs (III) (IV) 5. Semakin banyak laluan semakin kurang jumlah rintangannya.3 LITAR SELARI • • • • • Litar selari membenarkan arus elektrik mengalir lebih daripada satu laluan.5. RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 108 .5. Nilai rintangan dalam litar selari akan berkurangan kerana terdapat lebih satu laluan arus. Pembahagi Voltan Litar sesiri boleh digunakan sebagai pembahagi voltan dalam litar elektronik. V R1 = V S / R J X R 1 J =R1 + R2 Gantikan (iv) ke (iii) . VR1 boleh ditentukan melalui terbitan berikut: V R1 = I X R 1 di mana I = VS / R J (I) (II) Gantikan persamaan (ii) ke dalam persamaan (i). Litar selari ialah beberapa perintang disambungkan merentasi punca bekalan.

. nilai voltan susut merentasi perintang adalah sama bagi setiap perintang.• Dalam sambungan litar selari. Oleh itu.5.. LITAR SIRI-SELARI RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 109 .In Contoh litar selari adalah seperti di Rajah 9 Rajah 9 Jadual 2 5. jumlah arus dalam litar bersamaan: Ij = I1 + I2 ..4...

Rajah 10 Rajah 11 RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 110 .• Litar siri-selari adalah litar yang mengandungi penyambungan a) litar siri b) litar selari • Ia mengandungi sekurang-kurangnya satu komponen yang disambung secara siri dan dua komponen dalam litar selari.

Kirakan RJ.i. RBT3118 Rekabentuk dan Teknologi Topik 5 104 . Nyatakan 3 faktor-faktor yang mempengaruhi rintangan. ii. iii. I1 dan I2 yang melalui litar. IJ. i. ________________________________________________________ ________________________________________________________ _______________________________________________________ a) Rajah menunjukkan sebuah litar selari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful