You are on page 1of 2

Instytut Filologii Sowiaskiej Uniwersytetu Jagielloskiego ma zaszczyt zaprosi na

Midzynarodow Konferencj Naukow

In hoc signo vinces: Symbole wadzy wadza symboli w przestrzeni kultury Sowian dawniej i dzi
(w 1700 rocznic edyktu tolerancyjnego cesarza Konstantyna Wielkiego) Krakw, 23-25 padziernika 2013 r.

Ogoszenie edyktu mediolaskiego (313 r.) przez cesarza Konstantyna Wielkiego naley bez wtpienia do tych wydarze, ktrych konsekwencje i wymowa s ponadczasowe. Ogromne znaczenia tego aktu wie si rwnie z jego niezaprzeczaln emblematycznoci, w ktrej kochaa si staroytno, a ktrej uroku nie odrzucia te adna z pniejszych epok, a do wspczesnoci wcznie. Bowiem symbol towarzyszy tamtym wydarzeniom nieustannie. Chrzecijaska legenda utrwalia dobrze w wiadomoci zbiorowej niezwykle wymowne obrazy, gesty, zachowania... Wystarczy tylko wspomnie symbol krzya w wizji Konstantyna maszerujcego na Rzym, monogram Chrystusa na tarczach onierzy przed bitw przy mocie Mulwijskim, symboliczne przejcie wadzy nad czci imperium, symboliczne zakoczenie przeladowa chrzecijan, a z czasem rwnie pene znaczenia zjednoczenie cesarstwa, przeniesienie i erekcja stolicy (Nowego Rzymu), budowa imponujcych chrzecijaskich wity, klasztorw, paacw etc. Sam Konstantyn pierwszy chrzecijaski cesarz staje si obrazem i wzorcem wadcy, modelowe stanie si te samo Imperium Romanum, gdzie znaki i desygnaty starego i nowego wiata bd wypenia szczelnie przestrze sacrum i profanum. Wydarzenie sprzed 1700. lat legy u podstaw chrzecijaskiej ery w kulturze europejskiej, ktrych uwiadomione i nieuwiadomione oddziaywanie towarzyszy nam te wspczenie. Do wypracowanych przez epok konstantysk symboli sign na przestrzeni wiekw wadcy cia i dusz, reformatorzy i rewolucjonici, apologeci religii i zaciekli jej przeciwnicy, poeci, pisarze, myliciele, ludzie sztuki. Znajdujcy si w centrum tej przestrzeni kultury europejskiej wiat Sowian, mimo e z pewnym opnieniem do wczony, rwnie nie unikn wszechobecnego oddziaywania symboliki wadzy i pastwa zarwno w jej chrzecijaskim, jak i antycznym wydaniu. Pragniemy zaprosi badaczy rnych specjalnoci zajmujcych si szeroko rozumian slawistyk: literaturoznawcw, jzykoznawcw, kulturoznawcw, etnologw, historykw, historykw sztuki etc. do refleksji nad zagadnieniem obecnoci symboli wadzy i dominacji oraz ich derywatw w ideologii, religii, filozofii, literaturze, kulturze, duchowoci, yciu codziennym i witecznym Sowian. Jzyk konferecji: kady jzyk sowiaski oraz jzyk angielski.

Opata konferencyjna dla pracownikw naukowych wynosi 400 PLN (dla uczestnikw krajowych) i 100 euro (dla goci zagranicznych). Organizatorzy zapewniaj uroczyst kolacj i publikacj pokonferencyjn, a take pomoc w znalezieniu zakwaterowania na czas trwania konferencji.

Zgoszenia, wraz z kilkuzdaniowym abstraktem referatu i informacjami na temat zapotrzebowa noclegowych, prosimy nadsya do dnia 30 kwietnia 2013 roku. Planowana liczba uczestnikw: ok.70 osb Przewidywany czas wystpienia: 20 min

W przypadku duej liczby zgosze, wyranie przewyszajcej parametry lokalowe dostpnych sal konferencyjnych, organizatorzy konferencji zastrzegaj sobie prawo wyboru zgaszanych tematw wystpie.

Zesp Organizacyjny
dr hab. Magdalena Dyras (Dyrektor IFS UJ) dr hab. Barbara Sucho-Chmiel dr Dorota Bielec dr Jan Stradomski dr Tomasz Kwoka