ANALIZA SWOT EXAMENUL DE SIMULARE BACALAUREAT 12 Martie 2011 Limba și literatura română

PUNCTE TARI  Rezolvarea facilă a itemilor de tip obiectiv  Abordarea cu uşurinţă a itemilor cu referire la textul argumentativ  Media pe clasă fiind de 7,36 OPORTUNITĂŢI

PUNCTE SLABE

 Procent mic de abordare a itemilor de tip subiectiv la proba de limba română  Tratarea superficială a itemilor de la subiectul III și I
AMENINŢĂRI

 Familiarizarea elevilor cu structura subiectelor de  Interes scăzut la unii elevi în acumularea bacalaureat cunoştinţelor necesare promovării  Descoperirea lacunelor în cunoştinţele elevilor la examenului de bacalaureat disciplinele de bacalaureat şi elaborarea unui plan de  Tratarea cu superficialitate a importanţei masuri pe timp scurt pentru înlăturarea acestor examenului de bacalaureat în ciuda aparentei lacune

maturităţi a elevilor  Alocarea unor resurse de timp insuficiente pentru studiul individual a materiilor de bacalaureat

Profesor: Daniela Căprar

ANALIZA SWOT EXAMENUL DE BACALAUREAT 2011 Limba și literatura română PUNCTE TARI  Rezolvarea facilă a itemilor de tip obiectiv  Abordarea cu uşurinţă a itemilor cu referire la cerintele referitoare la textul argumentativ  Media pe clasă fiind de 8.10 OPORTUNITĂŢI PUNCTE SLABE  Procent mic de abordare a itemilor de tip subiectiv la proba de limba română  Tratarea superficială a itemilor de la subiectul III și I AMENINŢĂRI  Familiarizarea elevilor cu structura subiectelor de  Interes scăzut la unii elevi în acumularea bacalaureat cunoştinţelor necesare promovării  Descoperirea lacunelor în cunoştinţele elevilor la examenului de bacalaureat disciplinele de bacalaureat şi elaborarea unui plan de  Tratarea cu superficialitate a importanţei masuri pe timp scurt pentru înlăturarea acestor examenului de bacalaureat în ciuda aparentei lacune maturităţi a elevilor  Alocarea unor resurse de timp insuficiente pentru studiul individual a materiilor de bacalaureat Profesor: Daniela Căprar .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful