Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs

(Tekst geldend op: 22-03-2009)

Algemene informatie
Eerst verantwoordelijke ministerie: Afkorting: Niet officiële titel: Citeertitel: Soort regeling: Identificatienummer: Opmerkingen Geen Justitie Geen Geen De citeertitel is door de redactie vastgesteld. Beleidsregel BWBR0021431

Informatie geldend op 22-03-2009
Wettelijke bevoegdheid Artikelen 2, 10 en 10a, Opiumwet Wetsfamilie Opiumwet Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen Beleidsregels en circulaires die deze regeling als wettelijke bevoegdheid hebben Geen Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling Aanwijzing Opiumwet, tekst: Tekst

Overzicht van wijzigingen voor de regeling
(geldig op 22-03-2009) Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Richtlijn voor strafvordering Opiumwet, harddrugs

Informatie bij: Beschrijving Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van Inwerkingtreding

inwerkingtreding 31-122009

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking   Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 Stcrt. 2000, 250

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

01-012001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005. Beschrijving

Informatie bij: Tekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Deze richtlijn ziet op overtreding van art. 2 in verband met de artt. 10 en 10a van de Opiumwet. De verboden hebben betrekking op het aanwezig hebben, het verhandelen, de productie en het grensoverschrijdende transport van harddrugs, alsmede het op bepaalde wijze bevorderen en/of voorbereiden van die verboden handelingen. Onder harddrugs wordt in deze richtlijn verstaan: middelen van lijst I en stoffen die aangewezen zijn bij Algemene maatregel van bestuur overeenkomstig art. 2, lid 2 van de Opiumwet. Bij de beoordeling van de basisdelicten dient, naast het soort handeling, het gewicht van de harddrugs als beoordelingsfactor te worden beschouwd. In geval van het verhandelen en/of afleveren van harddrugs kan ook de handelsperiode een rol spelen. Gezien de ernst van de delicten wordt in bijna alle gevallen gedagvaard.

Informatie bij: Aard van de richtlijn Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

Aard van de richtlijn

Informatie bij: Tekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Bijzondere wetten

Informatie bij: Basisdelicten Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Basisdelicten

Informatie bij: Tekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

– – – – –

Aanwezig hebben harddrugs Handel in- en productie van harddrugs Invoer/uitvoer harddrugs Voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs Voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs

Informatie bij: Wettekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Wettekst

Informatie bij: Tekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

– – –

Opiumwet art. 2 Opiumwet art. 10 Opiumwet art. 10a

Informatie bij: Basisdelict aanwezig hebben harddrugs Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-122009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking   Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 01-012001   Nieuwe regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250 2000R005 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005. Basisdelict aanwezig hebben harddrugs

Informatie bij: Tekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Beschrijving Dit basisdelict heeft betrekking op het aanwezig hebben van harddrugs. Toepasselijk kader Commuun en verkeer Basispunten 10 punten Basisfactoren Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie – – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/3 x 8 punten per gram Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/3 x 2,5 punt per gram Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/3 x 0,6 punt per gram Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/3 x 0,26 punt per gram

Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie – – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/3 x 4 punten per pil Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/3 x 1,25 punt per pil Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/3 x 0,3 punt per pil Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/3 x 0,13 punt per pil

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen – Er is sprake van medeplegen Wettelijke factoren Medeplichtigheid

+0 % +25 %

• Dader

+0 %

– Medeplichtige -33 % Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive – 1 maal – Meermalen

+0 % +10 % +20 % +dagvaarden

Draagkracht Geen Speciale regelingen Geen Bijzonderheden 1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie). Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in hardrugs te worden beoordeeld. Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461 (4944 strafpunten)

Informatie bij: Basisdelict handel in- en productie van harddrugs Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-122009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking   Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 Stcrt. 2000,

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

01-01-

 

Nieuwe

02-11-2000

Stcrt. 2000,

2000R005 02-11-2000

2001

regeling

250

250

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005. Basisdelict handel in- en productie van harddrugs

Informatie bij: Tekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Beschrijving Dit basisdelict heeft betrekking op het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken, vervoeren en op het vervaardigen van harddrugs. Toepasselijk kader Commuun en verkeer Basispunten 20 punten Basisfactoren Gewicht aan harddrugs bij handel en productie – – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 2/3 x 8 punten per gram Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2/3 x 2,5 punt per gram Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 2/3 x 0,6 punt per gram Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 2/3 x 0,26 punt per gram

Aantal harddrug-pillen bij handel en productie – – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 2/3 x 4 punten per pil Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 2/3 x 1,25 punt per pil Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 2/3 x 0,3 punt per pil Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 2/3 x 0,13 punt per pil

Handelsperiode harddrugs

– per dag 4 pt Delictspecifieke factoren Ernstige verstoring openbare orde door straat/panddealen

• Er is geen sprake van ernstige verstoring van de openbare orde door de wijze van dealen – Door de wijze van dealen werd de openbare orde ernstig verstoord Medeplegen • Er is geen sprake van medeplegen – Er is sprake van medeplegen Wettelijke factoren Medeplichtigheid +0 % +25 %

+0% +75 %

• Dader

+0 %

– Medeplichtige -33 % Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen -33 % Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive – 1 maal – Meermalen

+0 % +10 % +20 % +dagvaarden

Draagkracht Geen Speciale regelingen Geen Bijzonderheden 1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie). Aanwezig hebben van harddrugs met dealer-indicatie dient als handel in hardrugs te worden beoordeeld. Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden. Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2922 (10788 strafpunten)

Informatie bij: Basisdelict invoer/uitvoer harddrugs Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingInwerkingtreding

Terugwerkende

treding 31-122009

kracht  

Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 Stcrt. 2000, 250

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

01-012001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005.

Informatie bij: Tekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Beschrijving Dit basisdelict heeft betrekking op het landgrensoverschrijdend vervoer van harddrugs. Toepasselijk kader Commuun en verkeer Basispunten 30 punten Basisfactoren Gewicht aan harddrugs bij invoer/uitvoer – – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 8 punten per gram Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 2,5 punt per gram Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 0,6 punt per gram Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 0,26 punt per gram

Aantal harddrug-pillen bij invoer/uitvoer – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 4 punten per pil Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1,25 punt per pil Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 0,3 punt per pil

Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 0,13 punt per pil Delictspecifieke factoren Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen – Er is sprake van medeplegen Wettelijke factoren Medeplichtigheid

+0 % +25 %

• Dader

+0 %

– Medeplichtige -33 % Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen -33 % Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive – 1 maal – Meermalen

+0 % +10 % +20 % +dagvaarden

Draagkracht Geen Speciale regelingen Geen Bijzonderheden 1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram – Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie). Ingevolge art. 74 Sr kan voor dit delict geen transactie worden aangeboden. Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 4383 (16632 strafpunten)

Informatie bij: Basisdelict voorbereiden/bevorderen van de handel in- en productie van harddrugs Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking

Opmerking

31-122009

 

Intrekking regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 Stcrt. 2000, 250

Inwtr. 1

01-012001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005.

Informatie bij: Tekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Beschrijving Dit basisdelict heeft betrekking op het d.m.v. de handelingen omschreven in art. 10a lid 1 sub 1 t/m 3 van de Opiumwet voorbereiden/bevorderen van het bereiden, bewerken, verwerken, verkopen,afleveren,verstrekken, vervoeren en h et vervaardigen van harddrugs. Toepasselijk kader Commuun en verkeer Basispunten 10 punten Basisfactoren Gewicht aan harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie – – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/3 x 8 punten per gram Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/3 x 2,5 punt per gram Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/3 x 0,6 punt per gram Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/3 x 0,26 punt per gram

Aantal pillen harddrugs aanwezig of bij voorbereiden handel/productie – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/3 x 4 punten per pil Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/3 x 1,25 punt per pil Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/3 x 0,3 punt per pil

Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/3 x 0,13 punt per pil

Delictspecifieke factoren Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen – Er is sprake van medeplegen Wettelijke factoren Medeplichtigheid

+0 % +25 %

• Dader

+0 %

– Medeplichtige -33 % Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen -33 % Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar)

• Geen recidive – 1 maal – Meermalen

+0 % +10 % +20 % +dagvaarden

Draagkracht Geen Speciale regelingen Geen Bijzonderheden 1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie). Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 1461 (4944 strafpunten)

Informatie bij: Basisdelict voorbereiden/bevorderen van invoer/uitvoer van harddrugs Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-122009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking   Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 01-012001   Nieuwe regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250 2000R005 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005.

Informatie bij: Tekst Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-12-2009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht  

Betreft Intrekking regeling

Ondertekening 02-11-2000

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening

Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2008, 253 samen met Stcrt. 2004, 246 Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

01-01-2001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Beschrijving Dit basisdelict heeft betrekking op het d.m.v. de handelingen omschreven in art. 10a lid 1 sub 1 t/m 3 van de Opiumwet.voorbereiden/bevorderen van de in- of uitvoer van harddrugs. Toepasselijk kader Commuun en verkeer Basispunten 15 punten Basisfactoren Gewicht aan harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer – – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 0,5 en 30 gram - 1/2 x 8 punten per gram Schijf 2: het gedeelte tussen 30 en 1000 gram - 1/2 x 2,5 punt per gram Schijf 3: het gedeelte tussen 1000 en 5000 gram - 1/2 x 0,6 punt per gram Schijf 4: het gedeelte boven 5000 gram - 1/2 x 0,26 punt per gram

Aantal pillen harddrugs bij voorbereiden invoer/uitvoer – – – – Schijf 1: het gedeelte tussen 1 en 60 pillen - 1/2 x 4 punten per pil Schijf 2: het gedeelte tussen 60 en 2000 pillen - 1/2 x 1,25 punt per pil Schijf 3: het gedeelte tussen 2000 en 10000 pillen - 1/2 x 0,3 punt per pil Schijf 4: het gedeelte boven 10000 pillen - 1/2 x 0,13 punt per pil

Delictspecifieke factoren

Medeplegen

• Er is geen sprake van medeplegen – Er is sprake van medeplegen Wettelijke factoren Medeplichtigheid

+0 % +25 %

• Dader

+0 %

– Medeplichtige -33 % Poging

• Voltooid delict

+0 %

– Poging tot plegen -33 % Recidiveregeling Mate van recidive (5 jaar) • Geen recidive – 1 maal – Meermalen +0 % +10 % +20 % +dagvaarden

Draagkracht Geen Speciale regelingen Geen Bijzonderheden 1 tablet cq 1 pil cq 1 ampule cq 1 gemiddelde consumptie eenheid wordt gelijkgesteld met 0,5 gram Indien de omstandigheden van het delict daartoe aanleiding geven zal tevens gedacht kunnen worden aan toepassing van art. 140 WvSr. (deelneming aan een criminele organisatie). Het maximum aantal sanctiepunten van dit delict bedraagt: 2191 (7864 strafpunten)

Informatie bij: Bijlage 1 Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-122009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking   Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2004, 246 samen met

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

Stcrt. 2008, 253 01-012001   Nieuwe regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250 2000R005 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005. Bijlage 1 [Niet opgenomen.]

Informatie bij: Bijlage 2 Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-122009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking   Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 Stcrt. 2000, 250

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

01-012001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005. Bijlage 2 [Niet opgenomen.]

Informatie bij: Bijlage 3 Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-122009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking   Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 Stcrt. 2000, 250

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

01-012001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005.

Bijlage 3 [Niet opgenomen.]

Informatie bij: Bijlage 4 Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-122009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking   Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 Stcrt. 2000, 250

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

01-012001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005. Bijlage 4 [Niet opgenomen.]

Informatie bij: Bijlage 5 Overzicht van wijzigingen
Ontstaansbron Datum van inwerkingtreding 31-122009 Inwerkingtreding

Terugwerkende kracht Bijzonderheden Ondertekening Bekendmaking   Intrekking regeling 02-11-2000 Stcrt. 2000, 250

Kenmerk

Ondertekening Bekendmaking Stcrt. 2000, 250 samen met Stcrt. 2004, 246 samen met Stcrt. 2008, 253 Stcrt. 2000, 250

Opmerking Inwtr. 1

2000R005 02-11-2000

01-012001

 

Nieuwe regeling

02-11-2000

Stcrt. 2000, 250

2000R005 02-11-2000

Opmerkingen 1) Inwerkingtreding voorheen door Stcrt. 2000/250 gesteld op 1 januari 2005. Bijlage 5 [Niet opgenomen.]
Terug Printen