IPG KAMPUS PENDIDIKAN TEKNIK Kuala Lumpur

SCE3105 Fizik Dalam Konteks Kehidupan Harian
Penyiasatan Melibatkan PPIK (Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan) Kurikulum Sains Sekolah Rendah.

Program Pensiswazahan Guru

PPG Semester 3 2012

Manual Amali

2. prosedur. kesimpulan dan langkah berjaga-jaga.Penyiasatan Amali melibatkan Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan (PPIK) kurikulum Sains Sekolah rendah Pelajar dikehendaki secara individu menjalankan kesemua penyiasatan amali (Bahagtian A) di makmal sains institut mengikut ketetapan tarikh yang diberikan oleh pihak pengurusan PPG. Laporan – tujuan. 3. Anda dinasihatkan membuat bacaan rujukan sebelum hadir ke makmal untuk melakukan kerja amali. Tajuk Hukum Gerakan Newton Apungan. 1 2 3 Format Laporan: 1. Pengenalan Manual ini terdiri daripada dua bahagian. data.IPGK Pendidikan Teknik PPG . alat/bahan. Penyiasatan PPIK(Bahagian B) perlu dilakukan di sekolah masing-masing. Teori berkaitan. Setiap kerja amali hendaklah disusuli dengan laporan. analisis data. Terapung dan Tenggelam Keseimbangan dan Termometri Halaman Amali dan PPIK Halaman 2 .Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan (PPIK) Kurikulum Sains Sekolah Rendah Bil. Halaman Bahagian B . Perincian Tajuk Bahagian A – Penyiasatan Amali Bil 1 2 3 4 5 Tajuk Pengukuran dalam kehidupan harian Daya dan Gerakan Mikroskop dan Teleskop Litar Elektrik Penjanaan dan penghantaran arus elektrik.Penyiasatan Amali Bahagian B . Bahagian A .SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Penyiasatan Amali dan Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan (PPIK) Kurikulum Sains Sekolah Rendah. Jawapan soalan-soalan penguasaan pengetahuan dan soalan kemahiran.

IPGK Pendidikan Teknik PPG .SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Bahagian A: Penyiasatan Amali Amali dan PPIK Halaman 3 .

Ulangi proses pengukuran.5 markah Soalan 4a – 2 markah Soalan 4b – 3 markah Aktiviti 2: Mengukur jisim Amali dan PPIK Halaman 4 . angkup vernier.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Amali 1: Pengukuran dalam kehidupan harian (2 jam) Untuk mengambil dan membanding pengukuran-pengukuran menggunakan pelbagai jenis alat pengukur (instrumen). 4. Jawab soalan berikut (Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran) a.IPGK Pendidikan Teknik PPG . tolok skru micrometer. 3. dawai kuprum SWG 20 atau SWG 26 guli kaca tabung uji pasir halus Hasil Pembelajaran: Bahan dan alat pengukur: Aktiviti 1: Mengukur panjang Arahan: 1. Ukur diameter sebuah tabung uji. Jadualkan keputusan anda.32 cm. adalah tidak realistik untuk dia merekod bacaan sebagai 4. Pembaris meter. Terangkan mengapa? Laporan . neraca elektronik. Jika seorang pelajar menggunakan pembaris meter untuk mengukur ketebalan objek. 2. Di antara tiga alat pengukur yang digunakan untuk mengukur panjang. wayar kuprum dan sebiji guli kaca dengan menggunakan pembaris panjang. angkup vernier dan tolok skru mikrometer. yang manakah paling persis? Yang manakah yang paling jitu? Terangkan. b. neraca bim (alur tiga).

Jadualkan keputusan anda. Jawab soalan berikut (Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran) a.IPGK Pendidikan Teknik PPG . 2. Kepersisan tidak sama dengan kejituan. 3. Satu jam (grandfather clock) boleh menjadi lebih jitu (i. 3. 4. Kejituan nilai yang diukur: berapa hampirnya dengan nilai sebenar. yang manakah paling persis? Yang manakah yang paling jitu? Terangkan. NOTA: Amali dan PPIK Halaman 5 . nilainya dikatakan tidak jitu.5 markah Soalan 4a – 2 markah Soalan 4b – 1 markah Soalan 4c – 2 markah 1. b. maka ia tidak lebih persis.e. ukur jisim sebatang pensel dan satu sudu teh pasir. Satu jam tangan digital murah yang menyatakan masa ialah 9:34:45am adalah lebih persis (masa diberikan dalam saat) tetapi jika jam tersebut berjalan lebih lambat beberapa minit. Dengan menggunakan neraca bim (alur tiga) dan neraca elektronik. Namakan neraca lain yang boleh digunakan untuk mengukur jisim dalam kehidupan harian c.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Arahan: 1. 2. Apakah yang telah anda pelajari daripada kedua-dua aktiviti ini Laporan . Di antara alat-alat pengukur untuk mengukur jisim. jika ia memaparkan masa yang betul) tetapi jika jam itu tidak mempuyai jarum saat. Ulang pengukuran anda.

IPGK Pendidikan Teknik PPG . Lalukan satu pita detik melalui jangka masa detik dan lekatkan dihujungnya satu pemberat berjisim 300 g mass. 4. Letakkan sebuah buku di atas tangan anda. bola ping pong. dawai penyambung. pemberat 200 g. Hasil Pembelajaran: Bahan/ Alat : Blok kayu. bekalan kuasa. Rekodkan pemerhatian anda. 2. Apakah daya-daya yang terlibat dalam aktiviti 1 – 5 di atas? b. Rekodkan pemerhatian anda. bikar dan buku Jangka masa detik. Apitkan jangka masa detik di atas bangku. Letakkan satu bangku di atas meja. Amali dan PPIK Halaman 6 . Cuba tolakkan bola itu ke dalam air. 400 g dan 600 g dan selotape Aktiviti 1: Mengenal pasti daya-daya yang berbeza dalam konteks berlainan. 3. Jawab soalan berikut (Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran) a. 6. dawai yang diregangkan atas blok kayu. Arahan: 1. Letakkan satu bola ping-pong ke dalam sebuah bikar yang berisi air. Rekodkan pemerhatian anda. Laporan . Huraikan setiap daya yang anda nyatakan dalam konteks hidupan harian. Berikan tolakan kecil pada blok kayu itu dan rekodkan pemerhatian anda. Letak satu blok kayu di atas lantai. Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Rekodkan pemerhatian anda. 2. pita detik berkarbon pengapit. 5.3 markah Soalan 6a – 2 markah Soalan 6b – 3 markah Aktiviti 2: Mengukur pecutan objek yang jatuh bebas. Baling sebiji bola ping pong ke udara. Arahan: 1. Sentuh dawai itu.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Amali 2: Daya dan Gerakan (2 jam) 1) 2) Mengenal pasti daya-daya yang berbeza dalam konteks berlainan. Ikatkan dawai dengan tegang di antara dua paku yang telah di ketuk ke dalam blok kayu.

4.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 3. binakan carta pita dan tentukan pecutannya.5 Soalan 7a – 2 Soalan 7b – 2 Soalan 7c . 5. b. 7. Hidupkan jangka masa detik dan biarkan jisim jatuh bebas ke bawah. Adakah nilai-nilai pecutan yang diperoleh dari jisim-jisim yang berbeza sama nilainya dengan g? (Pecutan akibat tarikan graviti bumi) ? Terangkan. adakah nilai pecutan yang diperoleh daripada jisim-jisim yang berbeza ini akan sama dengan nilai g? Terangkan jawapan anda Laporan .3 markah markah markah markah Amali dan PPIK Halaman 7 . Ulangi langkah 3 untuk jisim-jisim 400 g dan 600 g. Jawab soalan berikut (Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran) a. 6. Jika eksperimen ini dijalankan di bulan. Apakah keismpulan yang dapat dibuat tentang daya yang bertindak ke atas objek yang jatuh bebas? c. Untuk setiap jisim yang digunakan.IPGK Pendidikan Teknik PPG . Potong pita detik sepotong setip 2 detik dan susunkan untuk menghasikan satu carta pita.

Namakan jenis-jenis teleskop yang digunakan dalam penerokaan angkasa lepas. Terangkan dengan bantuan gambarajah. Jawab soalan berikut (Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran) a. Tentukan pembesaran mikroskop majmuk anda. 3. b. + 20 D). Jika dia mahu membina sebuah mikroskop daripada kanta-kanta tersebut. Anda diberi kanta-kanta penumpu yang mempunyai panjang focus yang berbeza. Kenalpasti panjang fokus setiap kanta. skrin lutcahaya. Terangkan dengan bantuan gambarajah bagaimana anda hasilkan sebuah mikroskop majmuk. Gunakan bahan/alat anda untuk membina satu teleskop astronomi ringkas. Bagaimanakah anda boleh tingkatkan kuasa pembesaran bagi teleskop astronomi dan mikroskop majmuk? b.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Amali 3: Mikroskop dan teleskop (2 jam) Untuk menentukan keadaan-keadaan yang sesuai untuk meningkatkan kuasa pembesaran teleskop astronomi dan mikroskop majmuk.IPGK Pendidikan Teknik PPG . plastisin. +7 D. 10 cm dan 30 cm. Nyatakan fungsi-fungsi kanta objek dan kanta mata dalam satu teleskop astronomi. Laporan . Uji teleskop anda dengan mengfokuskannya kepada satu objek yang jauh Tentukan pembesaran teleskop yang anda bina. +14 D. pemegang kanta. Gunakan gambarajah sinar untuk menerangkan bagaimana dia boleh menggunakan kanta untuk membesarkan objek berhampiran yang kecil. Anda diberi kanta-kanta penumpu dari panjang fokus yang berbeza-beza. lampu. 2.5 markah Soalan 3a – 2 markah Soalan 3b – 2 markah Aktiviti 2: Membina sebuah mikroskop majmuk Arahan: 1. Shalini ada tiga kanta cembung dengan panjang fokus 5 cm. Amali dan PPIK Halaman 8 . pembaris meter Hasil Pembelajaran: Bahan / Alat : Aktiviti 1: Membina satu teleskop astronomi ringkas Arahan: 1.5 D. kanta manakah yang beliau perlu menggunakan. Jawab soalan berikut (Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran) a. bagaimana anda menentukan kuasa kanta-kanta tersebut. kanta cembung (+2. Bina mikroskop majmuk anda dan ujikannya dengan mengfokuskannya pada satu objek yang kecil. Pemegang kanta. 2. 3.

SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Laporan .IPGK Pendidikan Teknik PPG .5 markah Soalan 3a – 2 markah Soalan 3b – 4 markah Amali dan PPIK Halaman 9 .

IPGK Pendidikan Teknik PPG . Perhatkan kecerahan mentol dan rekodkan juga bacaan kedua dua ammeter dan voltmeter di setiap litar. bateri beberapa dawai penebat. Sambungkan sebuah mentol lagi dalam setiap litar. 3. Sambung semua dawai dan perhatikan nyalaan mentol. Andaikan anda membina rangkaian beberapa mentol (string of bulbs). Longgarkan skru satu mentol di dalam setiap litar. Sambungkan ammeter dan voltmeter dalam kedua-dua litar. Bina kedua-dua litar di bawah menggunakan pemegang bateri. . Perhati kecerahan mentol-mentol tersebut dan rekodkan juga bacaan ammeter dan voltmeter. Arahan: 1. bateri. b. ammeter. Apakah yang terjadi kepada mentol lampu di dalam litar sesiri jika satu mentol lampu terbakar? Terangkan. Bina jadual yang sesuai untuk merekod bacaan. beberapa dawai penebat dan tiga buah lampu mentol. Bagaimanakah kecerahan lampu berhubung dengan sekiranya anda sambung secara sesiri atau selari? Laporan . voltmeter dan mentol Membina litar sesiri dan litar selari ringkas. 6. Jawab soalan berikut (Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran) a.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Amali 4: Litar litar elektrik (2 jam) Untuk menentukan kebaikan dan keburukan litar selari dan litar sesiri Pemegang bateri. 4. 5. Hasil Pembelajaran : Bahan: Aktiviti 1: 2.5 markah Soalan 3a – 2 markah Soalan 3b – 3 markah Amali dan PPIK Halaman 10 .

IPGK Pendidikan Teknik PPG . Sekarang sambung ammeter dan voltmeter untuk mengukur arus dan beza keupayaan melalui setiap mentol.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Aktiviti 2: Membina gabungan litar sesiri dan selari. suis. Sambung suis dan perhatikan kecerahan mentol lampu. dan keluarkan mentol R2.5 markah Soalan 6a – 2 markah Soalan 6b – 3 markah Amali dan PPIK Halaman 11 . Apakah jenis litar yang digunakan dalam pemasangan lampu di rumah anda. beberapa dawai penyambung dan tiga mentol lampu. Jawab soalan berikut (Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran) a. 3. bateri. 6. Mengapa? Laporan . Bina litar seperti ditunjukkan di bawah menggunakan pemegang bateri. Perhati kecerahan mentol mentol yang tinggal dan rekod bacaan ammeter dan voltmeter. Bina jadual yang sesuai untuk merekod bacaan. Perhati kecerahan mentol mentol yang tinggal dan rekod bacaan ammeter dan voltmeter. Arahan: 1. Apakah perbezaan antara pemerhatian anda dalam langkah 5 dan 6 di atas? Terangkan mengapa. Masukkan semula mentol R1. 4. b. 2. Sekarang keluarkan mentol R1. 5.

Kutub utara magnet digerakkan ke dalam gegelung? b. Hasil Untuk mendemonstrasikan peggunaan transformer dalam Pembelajaran: penghantaran elektrik. Dawai kuprum. Jawab soalan berikut (Penguasaan Pengetahuan dan Soalan Kemahiran) a.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Amali 5: Penjanaan dan penghantaran arus elektrik (2 jam) Untuk menyiasat faktor-faktor yang mempengaruhi magnitud arus yang dijana. Adakah terdapat perbezaan apablia kutub utara atau kutub selatan magnet digerakkan ke dalam sebuah gegelung. Sambung hujung bebas kepada galvanometer yang peka.IPGK Pendidikan Teknik PPG . Apa yang mesti anda buat untuk meningkatkan magnitud arus yang dijana? Laporan . Buat magnet yang lebih kuat dengan menggunakan dua atau tiga magnet yang dilekat bersama-sama dengan kesemua kutub utara berada pada penghujung yang sama. Sambungkan hujung bebas kepada galvanometer yang peka. b. Gegelung digerakkan ke arah magnet? e. Siasat apa yang berlaku bila: a. Ulang langkah2 (a) hingga (e) dengan magnet magnet yang lebih kuat itu. lingkarkan 40 lilitan gelung kuprum sekitar dua jari anda. Lilitkan dawai kuprum sebanyak 10-20 lilitan di dua jari anda. Ulang langkah (a) hingga (e) menggunakan kutub selatan magnet. Bahan dan alat : Dawai kuprum bersalut PVC. Kutub utara magnet digerakkan keluar dari gegelung? c. 4. bekalan kuasa AC. teras-C besi lembut. 5. Ulang langkah (a) hingga (e) menggunakan kutub Utara magnet. Sekarang. Terangkan. 6. Kutub utara digerakkan dengan cepat ke dalam gegelung? d. 2. galvanometer dan magnet. Halaman 12 Amali dan PPIK . Menyiasat arus yang dijana oleh magnet Arahan: 1.5 markah Soalan 6a – 2 markah Soalan 6b – 3 markah Hasil Pembelajaran: Bahan/ alat: Aktiviti 1: Aktiviti 2: Membina transformer injak turun dan injak naik. Magnet di biarkan kekal di tengah tengah geelunbg? 3. suis.

Catat arus dan beza upaya dalam gegelung primer. Arahan: 1. Lilitkan 10 lilitan dawai kuprum bersalut PVC pada teras-C besi lembut dan sambungkan gelung itu ke bekalan kuasa AC dan suis. Lilitkan 25 lilitan dawai kuprum pada teras-C besi lembut kedua dan sambungkan kedua-dua hujung gegelung ke mentol. ammeter AC. Gegelung ini dipanggil gegelung sekunder. 2. Hidupkan suis dan rekod bacaan meter-meter anda. Gambarajah dibawah menunjukkan bagaimana peralatan disambung. Gegelung ini dipanggil gegelung primer. Hidupkan suis dan rekod pengukuran anda. voltmeter AC. 5. 6. dan pengapit G. 4. Amali dan PPIK Halaman 13 . Bilangan lilitan dalam gelung sekunder adalah lebih kecil berbanding gelung primer.IPGK Pendidikan Teknik PPG . 3.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 mentol. Sekarang sambungkan ammeter dan voltmeter untuk mengukur arus dan beza keupayaan di dalam gegelung sekunder seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. Sekarang terbalikkan sambungan kedua-dua gelung primer dan sekunder.

b. kehilangan kuasa dalam setiap kabel dikira dengan menggunakan formula.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 7.5 markah Soalan 7a – 2 markah Soalan 7b – 3 markah h Amali dan PPIK Halaman 14 . Kuasa hilang dalam setiap kabel = I2 R di mana I adalah arus dan R adalah rintangan kabel. Dalam penghantaran elektrik.IPGK Pendidikan Teknik PPG . Nyatakan perbezaan antara transformer injak naik dan injak turun. Jawab soalan-soalan berikut (Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran) a. Bagaimana kehilangan kuasa boleh dikurangkan? Laporan .

Amali dan PPIK Halaman 15 .IPGK Pendidikan Teknik PPG .SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Pedagogi Pengetahuan Isi Kandungan (PPIK) Kurikulum Sains Sekolah Rendah.

Mengenalpasti masalah. Bina 4 set takal dengan beban yang sama seperti yang ditunjukkan seperti di bawah. Contoh: Bagaimana memetik buah dari pokok yang tinggi. Amali dan PPIK Halaman 16 . Bahan/ alat: Satah condong.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 PPIK 1: Kerja dan Mesin Hasil Pembelajaran: Membina mesin ringkas dan mesin majmuk . Sediakan dua set satah condong seperti yang ditunjukkan di bawah: 1m Bungkah 10 kayu Membina mesin ringkas dan mesin majmuk 10 cm 0. takal dan blok kayu Aktiviti: Arahan: 1. Yang mana lebih mudah? Apabila anda menggandakan panjang satah condong. 2. anda _____________ faedah mekanikal.5 m m cm Cuba tolak beban yang sama di atas kedua-dua satah condong. 3. beban.IPGK Pendidikan Teknik PPG . Set takal yang manakah memerlukan kurang daya untuk mengangkat beban? Terangkan.

Bincangkan bagaimana anda menggunakan aktiviti-aktiviti ini di dalam pengajaran dan pembelajaran anda? 4. membentuk hipotesis. Bahagian yang manakah di dalam kurikulum sains sekolah rendah topik ini diajar? 3.IPGK Pendidikan Teknik PPG .SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 Rancang dan reka satu model yang melibatkan mesin ringkas untuk mengatasi masalah seperti contoh di atas (Nyatakan masalah anda). Terangkan bagaimana anda menambah baik faedah mekanikal model anda dan kecekapannya. merekod dan menganalisa data anda dan membuat kesimpulan. Apa yang anda pelajari daripada aktivit-aktiviti ini? 2. 4. Tulis satu laporan ketiga-tiga aktiviti di atas berdasarkan format yang berikut: Mengenalpasti masalah. Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1. Apakah peranan guru di dalam aktivti ini? Amali dan PPIK Halaman 17 .

3. 2 biji telur. 4. Tulis satu laporan aktiviti di atas berdasarkan format berikut. Rekodkan pemerhatian anda. Mengapa objek terapung atau tenggelam di dalam cecair? 2. Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1. Apa yang anda pelajari daripada aktiviti-aktiviti ini? 5. Rekodkjan pemerhatian anda. Bincang bagaimana anda menggunakan aktiviti-aktiviti ini di dalam pengajaran dan pembelajaran. besen air dan liam ketul plastisin (setiap satu 50 g). Isi penuh silinder penyukat. Masukkan 50 g bebola plastisin dan kedua-dua bot ke dalam besen air yang diisi ¾ air. membentuk hipotesis. Nyatakan inferens untuk setiap pemerhatian. Bahan bahan: Dua silinder penyukat. Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi apungan suatu objek. merekod dan menganalisa data anda dan membuat kesimpulan. 6. Arahan: 1. Masukkan telur di dalam setiap siinder penyukat dan perhatikan apa yang terjadi. Sekarang ambil dua lagi bebola 50 g dan perlahan-lahan masukkan setiap satu ditengahtengah bot.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 PPIK 2: Apungan. menguji hipotesis. Mengenalpasti masalah. Bentukkan 2 bebola kepada bentuk bot. Aktiviti : Menyiasat mengapa jasad terapung dan tenggelam di dalam cecair. Bolehkah suatu objek yang lebih tumpat dripada air terapung di atas air? Terangkan. satu dengan air paip dan satu lagi dengan larutan garam. 2. Bahagian yang manakah di dalam kurikulum sains rendah mengajar topik ini? 6. satu dengan sisinya rendah dan satu lagi dengan sisi tinggi.IPGK Pendidikan Teknik PPG . setiap satu 50 g. Terapung dan Tenggelam Hasil Pembelajaran: Menyiasat keadaan yang diperlukan untuk apungan. 4. 5. Ambil 3 bebola plastisin. 7. terapung dan temggelam. . 3. Apakah peranan guru di dalam aktiviti ini? Amali dan PPIK Halaman 18 . larutan garam.

memguji hipotesis. Apakah peranan guru dalam aktiviti-aktiviti ini? Membina bekas makanan untuk menyimpan makanan panas dan Amali dan PPIK Halaman 19 . Bahan-bahan: Makanan (ayam panas dan coca cola). Apa yang telah anda pelajari daripada aktivti-aktiviti ini? 4. Rekabentuk bekas makanan untuk engekalkan makanan anda panas dan sejuk. coconut husk. Tulis satu laporan untuk aktiviti di atas mengikut format: Mengenal pasti masalah. kenal pasti bahan-bahan yang merupakan penebat (heat insulators) yang baik.SCE3105 FIZIK DALAM KONTEKS KEHIDUPAN 2012 PPIK 3: Keseimbangan dan termometri Hasil Pembelajaran : Untuk mereka bentuk dan membina bekas makanan yang berkesan untuk menyimpan makanan panas dan sejuk anda. Bincangkan bagaimana anda menggunakan aktiviti-aktiviti ini dalam pengajaran dan pembelajaran anda ? 6. Procedur: 1. gam. kotak kadbod. ais. tali dan pita selofan. lapisan polisterin (1 m X 1m). beg plastk. 5. Bina dan uji model anda.IPGK Pendidikan Teknik PPG . Kita menggunakan peti sejuk untuk menyejukkan makanan kita.kertas bungkusan (brown paper). Adakah model anda berkesan? Mengapa dan mengapa tidakt? 2. serbuk pasir. merekod dan menganalisis data dan kesimpulan. Aktiviti : sejuk.Lukis rancangan anda. Pertama. 3. Terangkan rancangan anda. 4. kapas. Bahagian manakah dalam kurkulum sekolah rendah yang mengajar topik ini? 5. membuat hipotesis. 2. Bagaimana peti sejuk melakukan tugas ini? 3. Soalan Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran: 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful