PEMARKAHAN 1 2 3 Tugasan A Tugasan B FORUM

JUMLAH

BML 3083 SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

Tugasan A

KUMPULAN : EL-R01(A121PJJ) DISEDIAKAN OLEH NAMA MOHD YATIN YAZIX BIN AHMAD NO. ID D20111049935 NO. TELEFON 017 4343407

NAMA TUTOR E-LEARNING : En Mohd Rashid bin Md Idris TARIKH SERAH : 22/11/2012

1

KANDUNGAN

MUKA SURAT 3-4

1.0 Pengenalan

2.0 Analisis Komponen Makna 2.1 Kata Kerja ( bercakap ) 2.1.1 Analisis 2.1.2 Makna Alternatif

5–7

2.2 Kata Adjektif ( marah ) 2.2.1 Analisis 2.2.2 Makna Alternatif

8 – 10

2.3 Kata Nama ( keluarga ) 2.3.1 Analisis 2.3.2 Makna Alternatif

11 - 13

2.4 Kata Kerja ( membawa ) 2.4.1 Analisis 2.4.2 Makna Alternatif

14 – 16

2.5 Kata Adjektif ( Muram ) 2.5.1 Analisis 2.5.2 Makna Alternatif

17 - 19

Rumusan

20

Rujukan

21

1.0

Pengenalan

2

Misalnya. Dengan mengetahui ciri semantik sesuatu perkataan itu juga dapat membantu seseorang memilih perkataan yang tepat dalam ayat atau ujaran. perhatikan ayat yang diujarkan ini: ‘Guru saya lelaki’. ahli sains menjelaskan maksud ‘air’ sebagai cecair yang terdiri daripada unsur hidrogen dan oksigen. Makna. Analisis sedemikian memberikan manfaat kepada pengguna bahasa kerana dapat membantu seseorang untuk memahami makna semantik sesuatu perkataan yang berhubung dengan makna rujukan.sama membentuk makna kata atau unsur 3 . Mengikut Kamus Dewan Edisi Keempat. Misalnya.Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2009). Elemen semantik yang menjelaskan makna linguistik bagi sesuatu morfem atau perkataan adalah berbeza daripada elemen bukan linguistik seperti dalam bidang sains. Analisis komponen diaplikasikan bagi melihat hubungan makna bagi sepatah perkataan dengan sejumlah unsur atau komponen makna.makna yang terkandung dalam setiap perkataan akan dianalisis dan didefinisikan melalui kompenan makna perkataan Selain itu. Orang itu dapat menggunakan perkataan ‘Lelaki’ bagi merujuk kepada gurunya dengan tepat kerana dia memahami ciri semantik yang terdapat pada perkataan tersebut. di samping memahami pelbagai kemungkinan makna bagi sesuatu perkataan. Maksud sedemikian tidak menjelaskan makna sebenar bagi kata tersebut. keperluan untuk menganalisis kata itu dengan melihat elemen semantiknya harus dilakukan. iaitu yang membezakan fitur semantik kata itu dengan kata yang lain. dan melihat ciri khusus bagi kata yang mempunyai hubungan rujukan. Teori Analisis Komponen cuba menerangkan kata-kata mempunyai hubungan makna antara satu dengan yang lain. Hubungan ini disebut struktur leksikal. Antara perkara yang harus diperhatikan dalam teori ini ialah melihat sejumlah perkataan. semantik merupakan kajian tentang makna perkataan dan penambahan makna sesuatu kata (1433 : 2007). melihat kemungkinan adanya hubungan rujukan antara sesuatu kata dengan kata lain. analisis komponen makna menunjukkan bahawa setiap kata atau unsur terdiri daripada beberapa unsur yang lain serta bersama.

Analisis komponen makna ini dapat diwakili teori semantik yang digunakan di peringkat kata iaitu teori analisis komponen yang dikemukakan oleh Eugene A. Kajian ini melihat analisis komponen makna bagi perkataan-perkataan sinonim yang terdiri daripada tiga jenis kata.lain.ciri yang berbeza. 2.0 Analisis Komponen Makna 4 . iaitu kata kerja. Teori ini menumpukan perhatian kepada aspek kata sahaja. Objektif kajian adalah bagi memberikan definisi alternatif kepada perkataan-perkataan sinonim tersebut. Tatacara pengumpulan perkataan bukan berdasarkan urutan abjad bagi unit leksikal tetapi berdasarkan ruang lingkupnya (domain) yang tersendiri. Setiap unsur perkataan dalam analisis menunjukkan suatu perkataan memiliki ciri. kata nama dan kata adjektif. Melalui satu kata dalam sesuatu medan semantik yang sama dapat dibezakan daripada kata yang lain dalam medan yang sama. Nida. Tujuan teori ini dihasilkan adalah untuk membantu pada asalnya para pendakwah Kristian menterjemah Greek New Testament dengan membuat kamus Greek yang baru.

bertutur 3. Bercakap 1.1 Kata Kerja (Bercakap) BIL ENTRI DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN 1. berbicara.1 Analisis 5 . Bermesyuarat 3. Berbual. bertutur 2. Berbicara 1.1.) 4. berbicara. bersembang. dll. Berkata. berborak 2. berborak.2. Bertutur Bercakap. mengeluarkan kata-kata. Bercakap-cakap (mengenai pelbagai perkara) . Berkata Mengeluarkan apa yang terfikir dengan kata-kata. Berbual 1. Bercakap 2. Mengemukakan pendapat (fikiran. beromong-omong 2. berkata 5.

Berkata Berbual Perbuatan dengan menggunakan mulut Bertutur Bercakap Berbicara 2.1.2 + + + + + + + + + + Bercakap Komunikasi satu hala Komunikasi dua hala Situasi rasmi Situasi tidak rasmi Darjah keakraban tinggi Makna Alternatif -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat 6 + + + + + + + + + - - - - + + + + Darjah keakraban sederhana Bersungguh-sungguh Bersahaja Mengemukakan pendapat tajamMelibatkan fikiran yang Spontan .

komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi secara bersahaja dan spontan.2 Kata Adjektif (Marah) 7 . Bertutur -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi secara bersahaja. melibatkan fikiran yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat.melibatkan fikiran yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat. Berkata -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi rasmi secara bersungguh-sungguh. Berbual -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi dua hala yang digunakan dalam situasi tidak rasmi mempunyai darjah keakraban tinggi dan secara bersahaja. Brbicara -Perbuatan dengan menggunakan mulut bersifat komunikasi satu hala yang digunakan dalam situasi rasmi secara bersungguh-sungguh. 2.melibatkan fikiran yang tajam dengan tujuan mengemukakan pendapat.

Marah. Marah 1. Radang Gerah. meriang. gusar.2. meradang 5. geram 2. murka 2. Murka 2.BIL ENTRI DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN 1. Berang Marah (yang amat sangat) . palak. kegusaran 3. marah 4. Berasa panas hati kerana ditipu (dihina. berang. marah sungguh. perasaan panas hati.dll) . panas hati.1 Analisis 8 . Gusar Berang.

2.2 Emosi yang mengganggu fikiran + + + Darjah tinggi + + sederhana Darjah + + + diri seseorang Mengancam + + tinggi Nada suara + + + Nada suara sederhana + Bahasa istana + + Sukar dikawal + Tidak Keruan + + Kegeraman Makna Alternatif 9 .Gusar Marah Murka Berang Radang 2.

Emosi yang menggangu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara tinggi yang boleh mengancam diri seseorang .Emosi yang mengganggu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara yang tinggi yang boleh mengancam diri seseorang dan sukar dikawal. Murka .Emosi yang menggangu fikiran darjah tinggi dengan menggunakan nada suara yang sederhana yang boleh mengancam diri seseorang dan merupakan bahasa istana.Emosi yang mengganggu fikiran darjah sederhana dengan menggunakan nada suara sederhana yang dapat menimbulkan kegeraman.Marah .sukar dan menimbulkan kegeraman.3 Kata Nama (Keluarga) 10 . Radang . dikawal Gusar - Emosi yang menggangu fikiran darjah sederhana dengan menggunakan nada suara sederhana disebabkan oleh perasaan tidak keruan. 2. Berang .

saudara angkat. orang yang sama darjat (sekutu. abang atau adik.hidupan. kelamin. sanak saudara 11 . keluarga 1. Saudara.Orang-orang yang seketurunan(sekerabat). famili 2 Kaum Kerabat Kerabat / Sanak saudara. saudara mara. keluarga angkat 4. Orang yang sama ayah dan ibunya. 2. sanak saudara 2.famili 3. orang-orang yang sekaum keluarga. Saudara. Seisi rumah tangga (yang terdiri daripada suami 1 Keluarga dan isteri atau beserta anak – anak). segolongan dll) 3 Sanak Sanak Saudara / 4 Saudara 5 Kaum 3. sanak 3. 2. saudara sebelah ibu. 2.BIL ENTRI DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN 1. kemanakan. Orang yang ada hubungan kekeluargaan. Kaum kerabat. Kelas hidup .

1 Kaum Analisis Jenis hubungan Pengelasan khusus Golongan khusus Kuantiti yang ramai + Saudara Keluarga Sanak saudara / Sanak Kaum kerabat / Kerabat - - - + 12 - + + + + + + + + + + + - - sederhanaKuantiti yang + - Erat - + Pertalian kekeluargaan yang jauh + - Pertalian kekeluargaan yang dekat - + Salasilah keluarga yang panjang .2.3.

Jenis hubungan yang mempunyai bilangan ramai.2. Saudara .Jenis hubungan bagi golongan khusus yang mempunyai bilangan yang ramai serta pertalian kekeluargaan yang jauh disebabkan oleh salasilah keluarga yang panjang.3.Jenis hubungan yang mempunyai bilangan yang ramai tetapi erat disebabkan pertalian kekeluargaan yang dekat. juga digunakan bagi melambangkan pengaruh diraja serta pertalian kekeluargaan yang jauh disebabkan oleh salasilah keluarga yang panjang. Kaum Kerabat .2 Makna Alternatif Keluarga .Jenis hubungan yang mempunyai kuantiti yang sederhana serta erat disebabkan pertalian kekeluargaan yang dekat. Sanak Saudara . 13 .

menggalas 14 . mengandar. menjunjung 2. kuantiti yang ramai serta pertalian kekeluargaan yang jauh disebabkan oleh salasilah keluarga yang panjang. mendukung.4 Kata Kerja (Membawa) BIL ENTRI DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN 1. Membawa Mengangkat sesuatu sambil bergerak ke suatu tempat lain. Membawa dari satu tempat ke tempat yang lain (bukan kenderaan. memikul. Memikul Membawa barang dengan galas di atas bahu. Mengangkat dan membawa (ke sesuatu tempat) 2. memuatkan dan membawa ke suatu tempat dengan menggunakan alat pengangkutan 3. 2. mengangkut.Jenis hubungan yang mempunyai golongan khusus. dll) . Mengangkut 1.Kaum .

menggalas 15 + Muatan berat Muatan ringan Memerlukan ketelitian Kemahiran - Menggunakan pengangkutan + - - + - - - - .4.1 Memikul Perbuatan yang menggunakan anggota badan Mengandar Menjunjung Analisis Penggunaan tenaga tinggi + Penggunaan tenaga sederhana Menggunakan alatan + Tanpa alatan Membawa Mengangkut + - - - + - - + Membawa sesuatu di atas kepala Membawa barang dengan kandar. memikul.5. 4. 2.

2 Makna Alternatif Membawa . 16 .Perbuatan yang menggunakan anggota badan tanpa menggunakan alatan untuk muatan ringan. Mengandar .Menjunjung - - + - - - - + - Mengandar - + + - - - - - - 2. Mengangkut -Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga tinggi dan menggunakan pengangkutan untuk muatan berat.Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan menggunakan alatan dan memerlukan ketelitian.Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga sederhana dan menggunakan alatan.4.Perbuatan yang menggunakan anggota badan dengan penggunaan tenaga sederhana dan tanpa menggunakan alatan. Memikul . Menjunjung .

samar. gelap. 4. Pudar 5. kabut (kaca). tidak berapa terang. kelam Tidak berapa terang. tidak berseri. suram. Muram Guram. Kabur Tidak dapat melihat dengan terang atau nyata. kurang terang. tidak atau kurang jelas. 2. Buram Kelam Muram.5 Kata Adjektif (Muram) BIL ENTRI DEFINISI MENGIKUT KAMUS DEWAN 1. kelam. pudar. tidak bahagia. kurang jernih. suram. tidak cerah.seri. buram. Pudar Kurang cahayanya. luyu. tidak berseri.2. tidak terang atau jelas. tidak jernih. tidak cerah. ruyup 17 . tidak berseri. tidak berapa terang. kabur.seri. suram.samar. tidak nyata. 3. kabur. kurang Nampak. tidak cerah. kabur. tidak terang atau cerah. tidak gembira. tidak dapat melihat dengan terang. pucat(warna).

suram. + Memerlukan cahaya Kabur Buram Muram + + - - + - 18 + + + Pemerhatian yang teliti + Tempat cerah + + Tempat gelap + kesan bahaya Memberi Kepucatan - - - Ekspresi wajah + + - - + + + - - + .5.2.1 kelam Pudar Keadaan Analisis + + dilihat Masih dapat + Tidak dapat dilihat (mata).

Kelam -Keadaan yang tidak dapat dilihat juga memerlukan cahaya bagi pemerhatian yang teliti apabila berada di tempat yang gelap serta memberi kesan bahaya.2. Pudar -Keadaan masih yang dapat dilihat dan memerlukan pemerhatian yang teliti apabila berada di tempat gelap dan merujuk kepada kepucatan.2 Makna Alternatif Muram -Keadaan yang masih dapat dilihat dengan ekspresi wajah yang ditunjukkan apabila berada di tempat cerah. Buram -Keadaan yang masih dapat dilihat dan memerlukan pemerhatian teliti apabila berada di tempat yang gelap.5. Kabur -Keadaan yang masih dapat dilihat yang memerlukan cahaya bagi pemerhatian yang teliti apabila berada di tempat gelap dan memberi kesan bahaya. yang 19 .

Justeru. Dalam bidang sematik. makna tabu (taboo). Secara ringkasnya. makna logik dan sebagainya. makna sesuatu perkataan harus dilihat dari pelbagai sudut yang lain iaitu situasi dan logik.Rumusan Konklusinya. terdapat hubungan yang rapat antara perkataan dan makna. Sesuatu perkataan boleh membawa makna yang berlainan sekiranya digunakan dalam situasi yang berbeza. maka pembahagian makna kepada beberap jenis ini dikatakan adalah amat perlu dan wajar supaya kita dapat memahami makna yang sebenar. makna telah dibahagikan kepada beberapa kategori seperti makna gaya. sesuatu ayat ataupun ungkapan itu adalah tidak bermakna sekiranya ia didapati mengandungi unsur-unsur yang tidak logik dan akhirnya ia juga akan menjadi kurang senang diterima bagi sesetengah pengguna bahasa. 20 . Oleh sebab sesuatu perkataan boleh mengandungi makna yang berbeza-beza apabila digunakan. makna tekanan.

Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Rahman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Modul UPSI. http://manshuberry. Jakarta: PT Rineka Cipta.com/2011/10/logik-dan-makna. BML 3083 Semantik & Pragmatik Bahasa Melayu Ruth M. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.blogspot.Rujukan Kamus Dewan Edisi Keempat (2005). Terjemahan). Kempson (1991).html http://info-makalah. Pengantar Semantik Bahasa Indonesia. 1990. Kamus Dewan Edisi Baru . Abdul Chaer.html 21 . Teori Semantik (Zaiton Ab.com/2010/06/makalah-medan-makna-dan-komponen-makna.blogspot.