Autodesk Revit 2014 – cách cài đặt

1

1 Cách cài đặt REVIT 2014
Phần này tôi giới thiệu cách cài đặt Revit 2014 để bảo đảm có đầy đủ các tệp mẫu và các thư viện theo tiêu chuẩn bất kỳ, cụ thể là theo hệ Mét. Trước khi cài đặt phải nối mạng để phần mềm tự động tải các tệp mẫu và thư viện đặt vào đúng vị trí đường dẫn thư mục. Các bước thực hiện như trình bày dưới đây. 1. Nhấn đúp vào tệp Setup.

2.

Chương trình cài đặt được khởi động.

3.

Nhấn Install.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

2

Autodesk Revit 2014 – Cách cài đặt

4.

Hộp thoại tiếp theo hiện ra. Tại đây chọn các thông số:    Tại Country or Region chọn Vietnam để có đơn vị đo hệ mét. Nhấn chọn  I Accept. Nhấn Next.

5.

Hộp thoại tiếp theo hiện ra. Chọn các thông số:

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2014 – cách cài đặt     

3

Tại Product language chọn English. Nhấn chọn  Stand-Alone (máy cá nhân). Nhấn chọn  I have my product information (tôi có thông tin của sản phẩm). Serial number: số se ri gõ: 667 98989898 Product key: gõ theo phần mềm:; Revit Architecture: 240F1; Revit Structure: 255F1. Revit MEP: 257F1; Revit 2014: 829F1

Hình dưới là Revit MEP.

 6.

Nhấn Next. không ảnh hưởng gì, có thể cấu hình máy tính bị thấp so với yêu cầu).

Hộp thoại tiếp theo hiện ra. Nhấn nút  tại Autodesk Revit MEP 2014 để lựa chọn thiết lập (dấu

7.

Hộp thoại tiếp theo hiện ra. Chọn thiết lập:

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

4

Autodesk Revit 2014 – Cách cài đặt  Select Content: chọn thư viện. Nếu cần thì đánh dấu cả 2 hệ, nếu không, chỉ đánh dấu hệ  US Metric (hệ Mét) là đủ.

Tiếp tục kéo con trượt xuống dưới. Tại Default Content, nhấn chọn English – US Metric (thư viện mặc định là hệ Mét).

Nhấn nút  tại Autodesk Revit MEP 2014 để trở lại hộp thoại cài đặt.

8.

Nhấn nút Install, bắt đầu cài đặt.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.blogspot.com

Autodesk Revit 2014 – cách cài đặt 9. Quá trình cài đặt bắt đầu. Có thể kéo dài hơi lâu.

5

10. Đến khi kết thúc, nhấn Finish, hoàn tất quá trình cài đặt.

Nguyễn Văn Thiệp http://th3d.forumotion.net

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful