QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan
Modul Pendidikan Jarak Jauh UPSI

MAZUKI MOHD YASIM MD AMIN MD TAFF JAFFRY ZAKARIA AZLIZAM AZIZ SALWANI HASSAN

i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

ISI KANDUNGAN ISI KANDUNGAN......................................................................................................................... i SENARAI RAJAH ...................................................................................................................... ix SENARAI JADUAL ................................................................................................................... xv UNIT 1 ....................................................................................................................................... 1 PERGERAKAN ASAS................................................................................................................ 1 1.0 Pengenalan .......................................................................................................................... 1 1.2 Konsep Pergerakan Asas..................................................................................................... 1 1.3 Mengapa Kemahiran Pergerakan Asas Penting? ................................................................. 2 1.4 Matlamat Pergerakan Asas .................................................................................................. 4 1.4.1 Kecergasan ................................................................................................................... 5 1.4.2 Sosiolisasi / Kerjasama .................................................................................................. 5 1.5 Jenis Pergerakan Asas ........................................................................................................ 5 1.5.1 Pergerakan Lokomotor .................................................................................................. 6 1.5.1.1 Arah Pergerakan ..................................................................................................... 7 1.5.1.2 Masa Pergerakan .................................................................................................... 8 1.5.1.3 Haluan Pergerakan ................................................................................................. 8 1.5.2 Pergerakan Bukan Lokomotor ....................................................................................... 9 1.5.3 Pergerakan Manipulatif Alat ..........................................................................................10 1.6 Ritma ..................................................................................................................................11 1.6.1 Ritma dan Pergerakan ..................................................................................................11 1.6.2 Sumber Ritma...............................................................................................................12 1.7 Kesimpulan .........................................................................................................................13 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................13 UNIT 2 ......................................................................................................................................14 i

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS .....................................................................................14 2.1 Pengenalan .........................................................................................................................14 2.2 Konsep................................................................................................................................14 2.3 Pola Pergerakan Asas ........................................................................................................14 2.4 Prinsip Pergerakan..............................................................................................................16 2.4.1 Prinsip Mekanikal .........................................................................................................16 2.4.2 Prinsip Estetika Pergerakan..........................................................................................16 2.5 Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan ..................................................................17 2.5.1 Peringkat Permulaan ....................................................................................................18 2.5.2 Tahap Pertengahan ......................................................................................................18 2.5.3 Peringkat Lanjutan ........................................................................................................18 2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan...............................................................................19 2.6.1 Fasa Kognitif.................................................................................................................19 2.6.2 Fasa Bersekutu ............................................................................................................20 2.6.3 Fasa Autonomous ........................................................................................................20 2.7 Kesimpulan .........................................................................................................................21 SEMAK KENDIRI ......................................................................................................................21 UNIT 3 ......................................................................................................................................22 PEMANASAN BADAN ..............................................................................................................22 3.1 Pengenalan .........................................................................................................................22 3.2 Faedah Pemanasan Badan .................................................................................................23 3.3 Jenis Pemanasan Badan ....................................................................................................23 3.3.1 Pemanasan Badan Umum ............................................................................................24 3.3.2 Regangan Statik ...........................................................................................................24 3.3.3 Pemanasan Badan Khusus ..........................................................................................25 3.3.4 Regangan Dinamik .......................................................................................................25 3.4 Prinsip Pemanasan Badan ..................................................................................................26 ii

...................................................4..35 4......................................................1........................................................................................1.....................1 Pendahuluan ............47 UNIT 5 ......3 Masa (Time) ....5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan........................40 4.....................................................................................1...................46 SEMAK KENDIRI ............ ..................................31 UNIT 4 ...................................2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa .....48 iii .............................6 Kesimpulan .....................................................30 SEMAK KENDIRI ...................3 Tema 3: Kesedaran Ruang .................1............................................................................................................................................................................................4. .........................................................35 4............................................1.......4.................26 3................45 4.....................6 Kesimpulan .......................5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan ...........................................................6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat.............................................................................................27 3................................................................................................................5...5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif .................................5.......................44 4...................4 Jenis (Type) .........................................2 Pergerakan Kreatif ............................................36 4................1.......................................................................32 HASIL PEMBELAJARAN .................................... ........................................................................5...................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 3...........27 3..............................1...........32 4..2 Intensiti (Intensity) .5....33 4.......................27 3.........................................5..........................................................................................................32 PERGERAKAN KREATIF ASAS ..................................................................................5......41 4.......................................1.................27 3.....42 4....................................................5...............................................................................................8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan.........................................................35 4.............4..................3 Tujuan Pergerakan Kreatif .............5..4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif ..4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa .33 4..1 Tahap Asas .........32 4............................1 Frekuensi (Frequency)..34 4...................5........................................................................................................................7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas ..............................................................................................................................1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan......38 4.......

..............................1 Pengenalan ...................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN ......................................................................................1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan.........................................58 5....1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan ......................51 5......60 6....................4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan ....................................................60 6.............3 Ransangan Bunyi ................4 Tema 4: Kesedaran Perkaitan Antara Pelbagai Bahagian Tubuh Badan......2 Tema 2: Kesedaran Ruang ...............................................................................60 GIMNASTIK PENDIDIKAN..............................................................................................4.............................................................................61 6..........2..........................1 Ransangan Dalam Diri ........3 Tujuan Gimnastik Pendidikan ............52 5......................49 5..3 Tema 3: Kesedaran Masa ................................3...........................59 SEMAK KENDIRI ............2 Ransangan Objek ............4.................................................... ...... ..........................................................................1 Pengenalan ...........................3.........................................3............ ..................58 5.................................................4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan ...............................................................3...................................................7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan .........................................59 UNIT 6 ................................5 Tema 13: Penaikan dari Lantai..............................4 Kesimpulan ....................61 6.......................................58 5............................................50 5...4..............56 5...............48 5.....................................................................................................................................................4...................58 5....48 5..........................2................2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan ...........................6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan ..........3.....48 5...................................................................................2.................. .......2......................................................................2............................................................................3 Tema 11: Orientasi Ruang ...............57 5........................................................................................2 Tema 10: Transisi Lapan Daya Asas..3..........53 5.........................................8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan ................................................................................................................................67 iv .................................60 6..........64 6..........................63 6.......60 6...2 Gimnastik Pendidikan ................................................54 5.....................................................................................................................................3 Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif ............

...3.................91 7..........................................................4................................................................................2 Perkembangan Awal.........6 Tema 6: Kesedaran Aliran ........................................................................................................................................4............................84 7.........................................................................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6..........91 7..........4...........................1 Pengenalan ............................................................92 7.............................90 7..83 7...................................................................79 7....78 SEMAK KENDIRI ........................................................................4..........................75 6......................................................93 v ...........................................74 6.....3.................4..................................80 7.................................84 7.................................................................................................................70 6.........79 GIMNASTIK ARTISTIK ...................78 UNIT 7 .1 Pra Sejarah ......................................79 7..............82 7.....................80 7....93 7..........8 Batang Titian ............................................................................................1 Senaman Lantai ..........4 Kategori Pertandingan di Peringkat Antarabangsa (Olimpik) ..............................................3 Gimnastik Moden .....4...................................................................6 Palang Tunggal ....5 Tema 5: Kesedaran Beban ...............................................................................................80 7............3 Lombol..................79 HASIL PEMBELAJARAN ................................4..............................................................................................................................................4...............................................................87 7.............3...................89 7.....3 Sejarah ......................................4........................5 Etika Berpakaian .5 Acara yang di Pertandingkan ..2 Falsafah .....................................................................4.......................................................................5 Kekuda Berpelana ................................................................................................5 Kesimpulan ........................................................................................................................................................7 Palang Bertingkat ......8 Tema 8: Kesedaran Ritma ....................................................................................................................................3...................................................................................81 7............................................................................................................2 Palang Sejajar ........................................................................................7 Tema 7: Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain ...................................4.72 6....................88 7..............4............4 Perkembangan Gimnastik di Malaysia ..........................................................................................................................................4 Gelang ...

...............5...............................5..................................................3.....................................................................................................................................................93 7.........................................2 Gaya Rambut .....................100 8..............8 Kesimpulan ........3 Pola Pergerakan Gimnastik ................113 8......101 8....107 8.............................3.........................100 8......QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7...................115 8.............................................................................3...........................................6 Pola Hayunan ........7 Code of Point .................................................................................................................................................................................................1 Pakaian ................................................100 8.........100 KEMAHIRAN ASAS GIMNASTIK ARTISTIK ........................2 Konsep Pergerakan ........1 Pengenalan ........112 8.....................................................................................................4 Palang Sejajar..................................... ...........117 8.......................3...................................................5 Pola Hamburan.....................................2 Pola Statik ..........106 8........................2 Palang Tunggal dan Palang Bertingkat...............................................................5 Lombol......................................1 Senaman Lantai ............................................................................................................98 7...115 8..........................................................................98 SEMAK KENDIRI ................................3 Pola Gerak Edar ................1 Pola Pendaratan .........................................................................................................................5...........4 Fokus Kemahiran .................................3.....................................................99 UNIT 8 ...............................................................6 Sistem Pemarkahan ......................... ...........................................................................100 HASIL PEMBELAJARAN .6 Kesimpulan .....5..........................................................................5 Kemahiran Asas ......5...................................5.....................................101 8.................................................5..................117 SEMAK KENDIRI ..............................3 Kekuda Berpelana .............................................................................................113 8........................103 8....................................................................................96 7.................................................................................118 vi .................116 8........111 8..........109 8.................................................................................3......................................................................................4 Pola Putaran ............................................................................................................................................................................................................................................97 7........................................................................................................................................

...................124 9..................................................................................................129 9.........................8 Muzik .........................................................134 10....................3 Tempat Pertandingan ...............6..................................123 9.................................................6 Peralatan .................................................................2............................2.........................132 10..132 KEMAHIRAN ASAS GIMRAMA ...............................................................................................................119 9..........................................................................................................................1 Kemahiran Imbangan .............................................................7 Etika Berpakaian Gimnas Individu dan Berpasukan ....126 9........................127 9.................................................................................................4 Reben .........................................................2 Kemahiran Asas ...........5 Bola .......................3 Belantan ......128 9.........120 9.......................133 10..................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 9 ............130 SEMAK KENDIRI ..............2 Gelung ..125 9...............................................133 10............119 9........................................................................................120 9.........2 Perkembangan Gimnastik di Malaysia .....1 Tali ............................127 9........119 GIMRAMA ...............4 Acara yang di Pertandingkan dan Peraturan ..........................................................................2..........................................5 Sistem Pemarkahan .......................................................................................................6.............................130 9.............6...........................125 9...............................................................................................119 HASIL PEMBELAJARAN .......................1 Perkembangan Moden .........................................................................................................................................................................132 10....................................3 Meringkuk dan Melunjur...................9 Kesimpulan ...................................................2..................................................................................................................................................................................................................131 UNIT 10 ........................................................................................................................................................................................................................121 9......................................................................................................................125 9...............................6.......1 Pengenalan .........................................................................................................2....................2 Kemahiran Melentik .....................................................................................134 vii .....................................................................................................................6...........................................1 Pengenalan ................2 Sejarah dan Perkembangan ..............

......................................................2..............................................140 viii ...................................................138 RUJUKAN .4 Gerak Edar .............6 Lompatan ......136 0................................137 10..........................................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 10..5 Pusingan Badan .....................................................................................................................................2.....................................3 Kesimpulan ....................................7 Ketangkasan....2...............................135 10............2.............................................................................................138 10.......................................................................

.................................3 Regangan statik. 8 Rajah 1.....................36 ix ...............................................6 Contoh corak haluan pergerakan...................................2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan umum.............................................................................4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru....12 Rajah 2.......................................................................................................................................................................................................................25 Rajah 3.........................................................................................12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan.......... ................................... ......................................8 Melambung dan menangkap.............29 Rajah 3........................10 Aktiviti menebang pokok balak.........6 Aktiviti awan dan bumi........35 Rajah 4.............................8 Aktiviti ulat............12 Rajah 1.................... .........19 Rajah 2. 6 Rajah 1.................... c........... ............30 Rajah 4...2 Jenis-jenis pergerakan asas............................................................ ............ ......................................................... ..........2 Pergerakan tubuh badan.......................9 Membaling pundi kacang...17 Rajah 2................... .....................................28 Rajah 3................... b........ 7 Rajah 1..........26 Rajah 3........ ...... ..................15 Rajah 2................................... ..... 4 Rajah 1......................................................................... ................................................ .........1 Aktiviti pemanasan badan......................25 Rajah 3........................................ .........7 Aktiviti berenang...........1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas ........24 Rajah 3....................10 Memukul............................................................................... ........................ ...................................... ......................................7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a......................5 Masa pergerakan. 9 Rajah 1........................................10 Rajah 1....32 Rajah 4...............................................................13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan moden.............................29 Rajah 3..................................21 Rajah 3......................... 8 Rajah 1....... ...........1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks...................................................... ....................................... ..............................................................5 Regangan dinamik............................................................................................. .22 Rajah 3................... ...6 Fasa autonomous................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SENARAI RAJAH Rajah 1........................................ ............9 Aktiviti penyapu cermin kereta.............. ..................................................................2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik........1 Pergerakan kreatif.....................................20 Rajah 2.4 Arah pergerakan lokomotor..............................11 Rajah 1..........10 Rajah 1... .............28 Rajah 3.........10 Rajah 1.........3 Contoh pergerakan lokomotor...................................3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan.......................3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat...........16 Rajah 2................ 9 Rajah 1......... dan d).......................... ...............................5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang mudah................11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan..4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik...............

....66 Rajah 6......... ............37 Rajah 4..... ................................................. .......................................................... ............................................... .........................................6 Pergerakan meniru rakan............9 Perkaitan bahagian tubuh badan semasa pergerakan...............................................71 Rajah 6.......................... ... . ..... ...................................................8 Perkaitan bahagaian tubuh badan semasa melakukan pergerakan putaran roda................67 Rajah 6...... ...... beban dan aliran dalam kumpulan.......43 Rajah 4......................... ............... .....................................3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan...........................................7 Rangkaian pergerakan dengan penggabungan aspek masa (cepat................................... ..........................................................................13 Mengalih beban untuk mendahului pergerakan semasa kemahiran gulingan ke belakang....72 x ................1 Berjalan dengan cepat................................................11 Perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan semasa melakukan pergerakan.......................5 Kesedaran ruang..........................................14 Mencipta bentuk badan.............................70 Rajah 6........ .........................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 4.....68 Rajah 6......................51 Rajah 5....5 Bergerak dengan mengawal kelajuan................ ..................... ....................................15 Bergerak berbagai cara dan membeku......54 Rajah 5................10 Perkaitan tubuh badan dengan alatan....................................................2 Dimensi ruang....70 Rajah 6.............12 Menyokong badan semasa dirian tangan untuk kestabilan...............67 Rajah 6.......4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat................5 Contoh-contoh penaikan dari lantai..66 Rajah 6..................... ... .................. sertamerta dan kawal-lambat).... ..................................6 Penggunaan aspek masa............16 Bergerak dengan kualiti berat dan ringan......4 Rekaan daya mengikut corak..... .3 Berjalan dengan lambat dan berubah ke serta-merta........................53 Rajah 5...............52 Rajah 5........ ....... ........38 Rajah 4........................8 Perlakuan gerak isyarat..65 Rajah 6.................................................49 Rajah 5............................ ruang.7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk..........41 Rajah 4..................................... ............ 18 Rangkaian pergerakan tanpa alatan............... lambat......................... 17 Kualiti berat dan ringan dengan alatan..................................................................................4 Bergerak dengan pelbagai kelajuan yang sesuai......43 Rajah 5...6 Mengaplikasikan pemilihan kelajuan yang sesuai dalam perlakuan dirian tangan.....65 Rajah 6.............68 Rajah 6....................................................69 Rajah 6..................... .................7 Bentuk tubuh badan.....................69 Rajah 6.............................................................2 Berdiri tegak dan berjalan dengan lambat....................66 Rajah 6.........................................64 Rajah 6....57 Rajah 6................... ............................. ....................................... ...........65 Rajah 6............56 Rajah 5....................................1 Bentuk-bentuk pergerakan.................71 Rajah 6...............................

................................88 Rajah 7........ .......89 Rajah 7..........79 Rajah 7..........1 Cabang sukan gimnastik..........91 Rajah 7..................83 Rajah 7....72 Rajah 6......................73 Rajah 6...................................................................77 Rajah 7.......................... ............23 Bersentuhan badan......................................................................................27 Contoh aliran rangkaian pergerakan........................................73 Rajah 6........... ..........................96 Rajah 7.......95 Rajah 7...............................87 Rajah 7............92 Rajah 7...........7 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara lelaki...........................86 Rajah 7....95 Rajah 7.....................................5 Sukan gimnastik moden.............2 Gimnastik dipertandingkan di Sukan Olimpik............................................................................................................. ...............................83 Rajah 7.....12 Aparatus lombol..81 Rajah 7...............................................94 Rajah 7.................................... ......... .......4 Pendedahan awal sukan gimnastik oleh Friedrich Ludwig Jahn dalam acara batang tititan...............................................22 Bergerak dengan pasangan.................................................... ........ .........3 Lakaran aktiviti gimnastik pada dinding. ................. ..................... ....19 Kepelbagain rekabentuk leotard wanita..22 Kepelbagain gaya dandanan rambut gimnas wanita............................ .......75 Rajah 6...................21 Kepelbagaian gaya rambut gimnas lelaki.............. .......QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6.....................................25 Ritma dalam pergerakan..................16 Aparatus palang bertingkat.......................................................................................................................92 Rajah 7............20 Rangkaian aliran terikat.... ............... ..............................................................17 Aparatus batang titian.......................................... ............................................................................................................20 Kepelbagaian rekaan corak leotard wanita.......... ..................97 xi .........................................18 Pakaian gimnas lelaki.................. ............................... 26 Corak ritma pergerakan.................88 Rajah 7.............................. ..................... . ...............74 Rajah 6......23 Kedudukan juri semasa acara kekuda berpelana........................ ............ . ................................................................................... 19 Rangkaian aliran bebas...........................14 Aparatus kekuda berpelana........... ......76 Rajah 6........... .96 Rajah 7............................................................................75 Rajah 6..........90 Rajah 7...................................................77 Rajah 6........... ................................................91 Rajah 7.......................................80 Rajah 7.........10 Aparatus senaman lantai.........................6 Ng Shu Wai yang telah bertanding di Sukan Olimpik Athen........................................... ..............................8 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara wanita......................................82 Rajah 7....................... ....................... ..................................................................15 Aparatus palang tunggal.............13 Aparatus gelang......21 Kombinasi rangkaian aliran bebas dan terikat..........93 Rajah 7.. ...................................24 Bergerak dalam kumpulan........................................................9 Ukuran lantai gimnastik untuk acara lelaki dan wanita............11 Aparatus palang sejajar....................................................................

.............. ........115 Rajah 8.......................................................................... ................. .........11 Kombinasi gerakan statik menjadi satu rutin pergerakan.......108 Rajah 8.........105 Rajah 8...............................109 Rajah 8...... 20 Hamburan tengkuk....104 Rajah 8......................................... .......... ...104 Rajah 8................................................31 Hayunan kaki di kekuda berpelana............112 Rajah 8.............................................................................. ............111 Rajah 8.............10 Statik di atas sokongan bahu..................111 Rajah 8..........................8 Pusat graviti...........24 Contoh kulit depan code of point................................16 Putaran menegak 360°................................................ garisan graviti dalam keadaan selari menjadikan sesuatu objek lebih stabil... .................107 Rajah 8.................................... ...........101 Rajah 8........................................................... .... ...... ............................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7................................101 Rajah 8......................................30 Gantung badan ke palang dan mendarat...........................110 Rajah 8... . ...........106 Rajah 8.....7 Jarak pusat graviti mempengaruhi kestabilan.......................................................................................................15 Putaran hadapan...................................98 Rajah 8......... ........28 Hambur hadapan..................................... ............18 Kombinasi kemahiran putaran..........................5 Gabungan pelbagai jenis pendaratan....................................................17 Putaran sisi..............................114 Rajah 8.... ............................................................................21 Hambur kepala.........................................103 Rajah 8...........................14 Gerak edar langkah dan tendang ke hadapan...................................................................................................................................... ..............................109 Rajah 8.......102 Rajah 8.............................................. ...............111 Rajah 8..........................6 Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar.................................26 Pelaksanaan kombinasi kemahiran asas.....................109 Rajah 8....................27 Lentang-lentik (flic flac)...105 Rajah 8............................................103 Rajah 8.......29 Dirian tangan dan guling hadapan...............9 Statik di atas kaki.24 Hayunan sisi dari bawah kebahagian atas.................... ....................................... ........112 Rajah 8.23 Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang. ......102 Rajah 8.......106 Rajah 8...............................................................................................115 xii ................... .............................107 Rajah 8....................................................................4 Mendarat dengan gulingan sisi..........110 Rajah 8.. ...........................2 Mendarat dengan kaki.........................12 Contoh pergerakan gerakedar...........................................3 Mendarat dengan tangan....114 Rajah 8......................................................................... . .25 Hayunan kaki sisi dan ke belakang..................................1 Pola pergerakan gimnastik........22 Kombinasi gerakan hamburan.....113 Rajah 8............................... .................................. ..............13 Gerak edar jalan ulat ke hadapan.................. 19 Hamburan menegak pada papan anjal atau trampoline................................................................................................................................................................... ............108 Rajah 8.........................

...130 Rajah 10................135 Rajah 10.. .......7 Perlakuan melentik dan mengendurkan otot belakang......2 Gimrama di awal penyertaannya di SUkan Olimpik.....136 Rajah 10................................................................................. ................................... ...................................135 Rajah 10..............................9 Kepelbagaian warna riben.......... .....................................................134 Rajah 10.......................................10 Ukuran riben...................................................6 Pergerakan duduk............................ ........................8 Pergerakan berjalan.................2 Imbangan melutut........................................128 Rajah 9.................. .......12 Berpusing di atas punggung..123 Rajah 9.................... ........134 Rajah 10....................................................117 Rajah 9........................................127 Rajah 9......................................... .....................................................136 Rajah 10...121 Rajah 9.................. .................................................119 Rajah 9......................... ...32 Kemahiran asas L-Sit pada palang sejajar...135 Rajah 10........ ................................................ meringkuk dan melunjur kaki..... 1989..........16 Perlakuan lompat bintang................18 Ringkuk badan dan ayun............126 Rajah 9...........................3 Faiznur Miskin ketika mewakili Malaysia di Sukan Sea...5 Gelanggang pertandingan sukan gimrama.........17 Perlakuan lompat dakap.9 Berlari..11 Berpusing setempat di atas dua kaki.................................................... ............ ..........14 Pergerakan lompat regang.3 Imbangan V.........................................................................33 Hayun ke belakang dan kangkang..........5 Melutut dan melentik ke sisi..................................................................................4 Elaine Koo mendapat pingat gangsa ketika di Kejohanan Sukan Komanwel 2010...........................................126 Rajah 9........................................... 15 Pergerakan lompat lentik...............................................8 Belantan............ ................................136 Rajah 10...................................137 Rajah 10................ ..........135 Rajah 10...........116 Rajah 8................................................. ...................................................... ................................1 Persembahan gimrama dalam acara riben...133 Rajah 10............................................................................................................... .................137 Rajah 10......................13 Pergerakan berpusing di atas lutut........................................................134 Rajah 10............................ .............116 Rajah 8.................................................... .......... ................................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8............................................. ........... .....................................................128 Rajah 9.......122 Rajah 9................................137 Rajah 10.12 Kepelbagaian jenis leotard...................................................... ......132 Rajah 10............7 Gelung................................................................138 xiii ...............11 Kepelbagaian warna bola..... .......... ............ mencangkung dan mendarat....34 Kemahiran lompat............................................ ..........138 Rajah 10.....123 Rajah 9.....10 Pergerakan langkah skip.......................1 Aksi pertandingan acara riben............................4 Melentik ke arah sisi kiri dan kanan.129 Rajah 9.6 Kepelbagaian warna tali.................................................136 Rajah 10....................................................................................................................

....138 xiv ....................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 10...................19 Guling balak.......... .....................................................

............. ..1 Lapan lakuan daya asas.............................................QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SENARAI JADUAL Jadual 2........1 Jenis pergerakan dalam Tema 1.......... ......................................................................62 xv .45 Jadual 6.1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran pergerakan.......................... ...............15 Jadual 4............

0 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Jasmani di sekolah secara umumnya bertujuan untuk memberikan penekanan kepada pembangunan pelajar tanpa mengetepikan pelajar yang kurang mahir dalam aktiviti sukan (Joonkoo. proses pembelajaran kemahiran pelajar akan menjadi lebih cepat dan berkesan. intelek dan sosial. rohani. Konsep pergerakan merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan yang membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik dan kompleks. b) Menghuraikan kepentingan asas pergerakan terhadap perkembangan pembelajaran pelajar. & Jim. 1. Oleh yang demikian. latihan asas 1 . d) Menghuraikan definisi ritma dan perkaitannya dengan pergerakan. Ini jelas menunjukkan bahawa pendidikan pergerakan memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan potensi diri pelajar dalam melakukan pelbagai corak pergerakan fizikal sesebuah kemahiran dalam aktiviti harian dan sukan. pembangunan pelajar yang menyeluruh serta berlandaskan aspek kognitif. 2000). 1. menjelaskan melalui asas latihan pergerakan yang betul. Pergerakan didefinisikan sebagai sebarang bentuk gerak yang dilakukan oleh seseorang dan seterusnya menyebabkan berubah kedudukan atau kekal di tempat yang sama.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 1 PERGERAKAN ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang definisi serta konsep dalam pergerakan. Sehubungan dengan itu. Ia merangkumi konsep pergerakan dan kemahiran motor asas. Deborah. c) Menyatakan jenis-jenis pergerakan secara terperinci. Konsep menyeluruh ini memberikan sumbangan kepada perkembangan dan pembangunan keseluruhan pelajar melalui pengalaman-pengalaman pergerakan (Hoe. afektif dan psikomotor ini berupaya untuk melahirkan pelajar yang mantap dari aspek jasmani. 2009). emosi.2 Konsep Pergerakan Asas Secara umumnya. Howton (2010).

Gallahue & Cleland. 2003). 2003) Pengkaji berpendapat. Sesebuah pergerakan yang efisen akan dapat membantu menjimatkan pengguna tenaga seseorang individu. berkembang dari satu peringkat ke peringkat seterusnya 1 Kemahiran motor adalah satu urutan pergerakan yang di gabungkan untuk menghasilkan pergerakan yang lancar dalam usaha untuk menguasai tugas tertentu. Secara umumnya pergerakan terbahagi kepada beberapa jenis pergerakan iaitu pergerakan lokomotor. Kemahiran motor asas ini adalah sebahagian daripada kontinum pergerakan yang bermula sebelum kelahiran dan berterusan sepanjang kehidupan. Kanak-kanak yang menguasai kemahiran motor asas dari peringkat awal akan lebih cenderung untuk menjadi aktif dan menikmati pelbagai aktiviti rekreasi dan sukan. arahan dan pemodelan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pergerakan dalam kalangan pelajar akan membantu meningkatkan proses penguasaan kemahiran sesebuah kemahiran dalam sukan. 1.3 Mengapa Kemahiran Pergerakan Asas Penting? Satu kemahiran motor asas adalah melibatkan beberapa elemen pergerakan asas. Rajah 1. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa apabila kanak-kanak kurang kemahiran pergerakan asas maka pencapaian kemahiran khusus dalam sesuatu sukan juga akan terjejas (Gallahue & Cleland. fenomena ini disebut sebagai 'halangan kecekapan' di mana seseorang individu kanak-kanak itu tidak mempunyai sama ada rangkaian atau tidak cukup matang dalam kemahiran pergerakan asas yang perlu untuk memajukan atau memperbaiki dan membangunkan kemahiran sukan tertentu pada masa akan datang (Butcher & Eaton. Asas pergerakan adalah terdiri daripada pergerakan asas seperti berlari. 2 . kanak-kanak mula mempelajari kemahiran motor asas yang akan ditapis melalui amalan. rantau korteks serebrum yang mengawal kumpulan otot. Setiap kemahiran motor asas dianggap secara berasingan relatif dari yang lain. pergerakan bukan lokomotor dan manipulatif alat (Gallahue & Cleland. melompat dan mengawal badan. 1989. 2003) Perkembangan kemahiran motor boleh dibahagikan kepada beberapa peringkat. Pergerakan yang lebih kompleks adalah hasil daripada gabungan beberapa pergerakan asas ini.1 berikut mewakili pembangunan kemahiran motor bermula dari peringkat kelahiran ke alam dewasa. berjalan. Ia tidak menekankan penggabungan pelbagai kemahiran motor1 asas kepada kemahiran yang kompleks seperti menggelecek dalam bola keranjang atau rutin gimnastik dalam acara senaman lantai. Pembangunan kemahiran motor berlaku dalam korteks motor. Kanakkanak normal fizikal dan kognitif. Dengan pendedahan kepada pengalaman pergerakan.

kanak-kanak harus diberi peluang untuk mempelajari pelbagai kemahiran motor.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan dalam urutan cara yang dipengaruhi oleh kematangan. menendang. galakan dan peluang bermain adalah sangat penting kepada proses pembangunan fizikal mereka. menangkap. melompat. genetik dan persekitaran. (Rujuk Rajah 1.1) 3 . Situasi ini sering dirujuk sebagai "Halangan Kemahiran Sukan". gulingan hadapan dan mengelak boleh digunakan semasa proses permainan tersebut. Ini menyebabkan berlakunya penarikan diri dari aktiviti fizikal kerana kekurangan kecekapan dalam kemhiran sukan. skip. Pendedahan haruslah bermula seawal peringkat sekolah rendah kerana pada peringkat ini kanak-kanak secara fizikal dan intelek mampu mendapat manfaat daripada arahan dan sangat bermotivasi dan bersemangat tentang pembelajaran. Penguasaan kemahiran asas adalah amat diperlukan bagi pencapaian optimum dalam sesuatu jenis sukan. Kanak-kanak tiba di sekolah rendah dengan pelbagai pengalaman yang berkaitan dengan pemerolehan kemahiran motor. Keadaan persekitaran termasuk arahan. Pendekatan “bermain” dengan penerapan elemenelemen kemahiran asas pergerakan boleh digunakan kerana bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Pergerakan yang melibatkan kemahiran motor seperti berlari. Semasa peringkat awal persekolahan. Sebagai contoh penguasaan kemahiran asas balingan atas bahu dikaitkan dengan pelbagai kemahiran dalam sukan tertentu. Pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas adalah kurang bersedia untuk mempelajari kemahiran sukan yang lebih kompleks. membuang. Kanak-kanak tidak boleh bergantung semata-mata kepada kematangan untuk memperoleh penguasaan kemahiran motor asas. melantun.

1. Ianya adalah merupakan medium pembelajaran yang paling asas sebelum perlaksanaan sesebuah pergerakan yang lebih kompleks berlaku. Oleh yang demikian.4 Matlamat Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah merupakan fasa terpenting dalam perkembangan fizikal dan mental kanak-kanak. matlamat pergerakan adalah untuk membolehkan kanak-kanak menggunakan tubuh badan mereka sebagai alat untuk melakukan pergerakan dengan cara yang berkesan. melatih kanak-kanak untuk melakukan setiap kemahiran asas dengan betul serta meningkatkan kesedaran kanak-kanak terhadap 4 .1 Kontinum Perkembangan Kemahiran Asas.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1. masa dan kuasa). iaitu mendorong mereka untuk mengkaji perhubungan antara pergerakan asas dengan elemenelemen pergerakan (ruang.

2 Sosiolisasi / Kerjasama Pergerakan memainkan peranan yang penting dalam memperkembangkan aspek sosiolisasi2 atau kerjasama interpersonal3 kanak-kanak. Melalui pergerakan kanak-kanak akan dapat memupuk perhubungan dalam kumpulan dan belajar untuk memahami reaksi dan pergerakan kanak-kanak lain. Terdapat tiga jenis pergerakan asas yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak iaitu (rujuk Rajah 1. Oleh yang demikian matlamat kecergasan adalah bersandarkan kepada fokus untuk meningkatkan komponen kecergasan yang berasaskan kesihatan dan lakuan motor.2): i.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pergerakan yang dihasilkan. Ibu bapa dan penjaga boleh mendapat manfaat daripada pembelajaran kepentingan corak pembangunan fizikal untuk menyokong kanak-kanak kerana mereka belajar untuk bergerak dan mengembangkan kebolehan fizikal. ii.4. Pergerakan Lokomotor Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan Manipulatif Alat 2 3 Proses berterusan kehidupan yang meliputi cara hidup. 1.5 Jenis Pergerakan Asas Pergerakan asas adalah penting dalam pembangunan fizikal kanak-kanak. Secara lebih spesifik.1 Kecergasan Perkembangan fizikal manusia adalah banyak dipengaruhi oleh aspek kecergasan yang mana merupakan aspek terpenting yang sebenarnya didorong oleh pergerakan. 5 . ii. Kecergasan Sosialisasi / Kerjasama 1. Penglibatan kanak-kanak dalam kesemua jenis pergerakan asas adalah amat penting bagi meningkatkan keupayaan dan kebolehan mereka dalam sesuatu jenis kemahiran sukan dan aplikasi dalam kehidupan seharian. matlamat pergerakan adalah untuk mencapai perkara berikut: i. iii. Kemahiran yang digunakan oleh individu untuk berkomunikasi dengan individu lain.4. nilai dan norma masyarakat. 1.

.2 Jenis-jenis pergerakan asas. masa pergerakan dan haluan pergerakan.5.1 Pergerakan Lokomotor Jenis pergerakan ini adalah merujuk kepada pergerakan mengubah kedudukan sesuatu organisma dari suatu tempat ke tempat yang lain. 1.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1. a) Pergerakan gulingan sisi. Pada asasnya. 6 b) Pergerakan merangkak. Kesemua faktor ini memainkan peranan dan saling berkaitan di antara satu sama lain dalam melengkapkan pergerakan lokomotor. pergerakan lokomotor melibatkan beberapa faktor lain iaitu arah pergerakan.

depan dan belakang (rujuk Rajah 1. kanan.4). Asas kepada arah pergerakan adalah pergerakan arah kiri.1 Arah Pergerakan Arah pergerakan adalah merujuk kepada haluan atau laluan sesebuah pergerakan lokomotor. 1.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Pergerakan guling hadapan Rajah 1. 7 .1.5.3 Contoh pergerakan lokomotor.

3 Haluan Pergerakan Haluan melibatkan corak laluan sesuatu pergerakan.1.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1.4 Arah pergerakan lokomotor. 1. 1.5. Sebagai contoh.5.1.5 Masa pergerakan. Rajah 1. 8 . seseorang yang berjalan ke arah titik A ke titik B membentuk haluan pergerakan yang lurus. Manakala seorang pemain bola yang sedang menggelecek bola ke arah kiri dan kanan berkemungkinan cenderung membentuk haluan zig-zag atau bengkang-bengkok.2 Masa Pergerakan Masa pergerakan adalah merujuk kepada jumlah masa yang diambil untuk melengkapkan sesuatu pergerakan dari mula sehingga selesai pergerakan.

Ianya dilaksanakan di atas asas pegun dan turut dipanggil sebagai pergerakan paksi. Pergerakan jenis ini turut membantu memperkembangkan imbangan dan koordinasi4 kanakkanak.7 Contoh pergerakan bukan lokomotor (a. a) Duduk berlunjur b) Memutar tangan c) Naik turun d) Permainan tepuk Rajah 1.6 Contoh corak haluan pergerakan. c. duduk dan berdiri adalah merupakan contoh pergerakan jenis ini. 4 Proses dimana neuron badan dan anggota bekerjasama untuk menghasilkan pergerakan.. berpusing. 9 . 1. Perlakuan seperti menolak.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 1. menggoncang.5. membelok. b. menarik. dan d).2 Pergerakan Bukan Lokomotor Pergerakan jenis ini adalah merujuk kepada pergerakan yang tidak melibatkan perubahan badan dari sesuatu tempat ke tempat yang lain.

bola kecil. saiz dan komposisi.3 Pergerakan Manipulatif Alat Keupayaan individu untuk mengendalikan objek dengan kawalan yang sesuai dan kelajuan pergerakan yang diperlukan oleh sesuatu pergerakan. Kemahiran ini merupakan kemahiran asas yang dapat menyediakan diri pelajar untuk mempelajari asas sukan dan seterusnya menguasai kemahiran sukan yang pelbagai. bola besar. Rajah 1. tali dan sebagainya yang berbeza dari segi bentuk. Ianya adalah melibatkan penggunaan terkawal tangan dan kaki dicerminkan dalam pergerakan manipulatif.8 Melambung dan menangkap. 10 . Rajah 1. Rajah 1.9 Membaling pundi kacang.10 Memukul.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 1. Rajah di bawah menjelaskan contoh-contoh pergerakan manipulasi alat. Pembelajaran kemahiran ini mesti melibatkan manipulasi alat seperti pundi kacang. gelung rotan.5.

(1988) dalam bukunya mejelaskan bahawa pergerakan manipulasi manipulasi alatan adalah dikategorikan kepada tiga jenis iaitu: a) Mengenakan tenaga kepada objek (melontar. Perkataan ritma sebenarnya adalah berasal dari Yunani iaitu “rhythmos”. jelas menunjukkan bahawa ritma dan pergerakan mempunyai perkaitan dan perhubungan yang amat rapat dan saling memerlukan.1 Ritma dan Pergerakan Rasa sensasi yang terbit daripada perubahan-perubahan dari segi intensiti. membaling). simetri".6 Ritma Ritma adalah dikatakan terhasil daripada pergerakan. Ritma merupakan hanya satu aspek dalam paduan ritma dan pergerakan yang menjadi sebahagian daripada konsepsi pergerakan gerak tari yang luas. kecerdasan dan kebebasan bergerak dalam melakukan pergerakan dan tekanantekanan fizikal lazimnya akan menimbulkan rasa riang dan kepuasan kepada deria irama.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Thomas.6. Ianya bermaksud "apa-apa usul yang berulang-ulang yang kerap. mengumpan. Lee & Thomas. Secara amnya ritma ditakrifkan sebagai "pengulangan sesuatu pergerakan atau irama yang dicirikan oleh kuantiti dan keadaan yang berbeza-beza”. c) Mengawal objek (menggelecek dan memantul bola). menahan). Oleh yang demikian. tekanan. b) Menguasai objek (menangkap dan menyambut. 1. menyepak. 1.11 Pergerakan dan ritma saling berkaitan. Ini termasuk aspek-aspek corak yang 11 . Rajah 1. memukul. kederasan. bermula daripada dorongan semulajadi dalam diri manusia untuk bergerak dengan gaya rentakan dan daripada geraktari sebagai sumbernya telah melahirkan bentuk-bentuk ritma dan struktur muzik. merejam.

Alatan-alatan tersebut yang mengeluarkan bunyi yang pelbagai dapat diguna dan dimainkan oleh kanak-kanak.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan berbentuk urutan.6. Rajah 1.12 Ritma sebahagian daripada konsepsi pergerakan. alat-alat paluan dan bunyi-bunyian suara untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran. 1.13 Sumber ritma daripada unsur tradisional dan moden. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan dapat dijadikan sebagai sebahagian persekitaran untuk pengajaran. Kanak-kanak boleh menggunakan muzik untuk mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan mereka secara sendirian atau mengiringi pergerakan orang lain.2 Sumber Ritma Penggunaan muzik. Mencipta alat-alat paluan muzik boleh dijadikan suatu projek kraf tangan. Rajah 1. 12 . iringan yang dapat didengar serta daya ekspresi yang menggambarkan persepsi-persepsi dalaman yang khususnya dimanifestasikan dalam pergerakan-pergerakan gerak tari.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah yang anda faham berkaitan “menguasai objek”? 4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 1. Pembinaan pergerakan asas yang baik akan dapat membantu memperkembangkan kemahiran asas kanak-kanak menjadi lebih cemerlang bukan sahaja dalam bidang sukan malah untuk kehidupan seharian mereka. dalam menghasilkan gerakan-gerakan berdasarkan corak bunyian. penggabungan ini akan meningkatkan koordinasi dalam menyelaras dan menyeragamkan pergerakan-pergerakan baru.7 Kesimpulan Pergerakan asas adalah merupakan aspek yang amat penting kepada perkembangan psikomotor. Senaraikan faktor lain yang melibatkan pergerakan lokomotor? 5. menghargai. bukan lokomotor dan manipulatif alat akan memudahkan seseorang kanak-kanak mempelajari kemahiran yang lebih kompleks dan sukar. Penguasaan kemahiran pergerakan lokomotor. Penggabungan pergerakan dan ritma mampu menjadikan kanak-kanak lebih kreatif. Selain itu juga. kognitif dan afektif kanak-kanak. Senaraikan 3 jenis pergerakan asas? 3. Apakah yang dimaksudkan dengan konsep pergerakan? 2. Berikan takrifan ritma? 13 .

Oleh yang demikian adalah amat wajar untuk seseorang guru mengetahui tentang pola pergerakan asas secara lebih mendalam bagi memudahkannya bagi memperkembangkan kemahiran pelajar. d) Menghuraikan fasa-fasa pembelajaran dalam pergerakan. Sifat ingin tahu dan mempelajari sesuatu perkara yang baru sememangnya telah sebati dengan jiwa kanak-kanak. Konsep yang ditekankan dalam perspektif pergerakan adalah pola pergerakan asas. tarian. c) Menyenaraikan proses perkembangan kemahiran pergerakan. Oleh yang demikian. menerima dan menghantar 14 . kajian sosial.3 Pola Pergerakan Asas Sebagaimana yang telah dibincangkan pada awalnya. kesihatan. sekiranya pola pergerakan asas lantunan. terdapat pelbagai pergerakan yang boleh dihasilkan daripada pola pergerakan asas.1 Pengenalan Pengetahuan dan pemahaman tentang pergerakan membenarkan individu mengadaptasi dan memodifikasi pergerakan untuk mencapai matlamat pergerakan yang lebih spesifik. prinsip-prinsip pergerakan. 2. dan strategi pergerakan.2 Konsep Pola pergerakan asas adalah merupakan jenis-jenis pergerakan asas yang boleh digabungkan untuk menjadi kemahiran yang lebih kompleks bagi digunakan dalam sukan. Guru mempunyai banyak peluang untuk menggunakan pergerakan dan aktiviti fizikal dalam kurikulum bilik darjah biasa. dan mata pelajaran lain. sains. permainan. hubungan ini secara tidak langsung boleh mencetuskan minat mereka kerana untuk mempelajari matematik. seni bahasa. Kesemua pola pergerakan ini sekiranya digabungkan akan menghasilkan pergerakan dan kemahiran yang lebih spesifik dan kompleks. 2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 2 MEMPELAJARI PERGERAKAN ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang pola pergerakan asas. 2. b) Menghuraikan prinsip-prinsip dalam pergerakan. gimnastik dan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam persekitaran luaran. Sebagai contoh.

1 Hubungan antara pola pergerakan dan kemahiran pergerakan. Jadual 2. Jadual 2. bahu.1 Gabungan pola pergerakan mampu menghasilkan pergerakan yang kompleks. menahan. anyunan badan Melibatkan paksi badan: Lantunan   Menegak Melintang Daripada kaki. Pola Pergerakan Asas Menghantar Menerima Mengiringi Mengelak Bergerak Kemahiran Pergerakan Membaling. Statik Ayunan Imbangan. 15 . tangan dan semasa berpusing. merejam.1 berikut menunjukkan hubungan antara pola pergerakan dan beberapa jenis contoh pergerakan dalam setiap kategori pola tersebut. menyepak Menangkap. Rajah 2. mendada Menggelecek Mengelak Mengubah kedudukan badan dari kedudukan A ke B Mendarat Menggunakan kaki. Penggabungan pola-pola ini seterusnya akan menghasilkan pergerakan yang lebih unik dan menarik serta lebih efisen. berkemungkinan pergerakan yang dihasilkan adalah melompat secara menegak sambil menahan bola menggunakan dada dan seterusnya terus menyepak bola ke arah gol lawan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan digabungkan pada seorang pemain posisi penyerang dalam sukan bola sepak. sokongan dan gantung Ayunan tangan.

Terdapat beberapa prinsip asas yang boleh diaplikasikan agar pelaksanaan sesuatu pergerakan akan menjadi lebih baik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 2.1 Prinsip Mekanikal Prinsip mekanikal adalah prinsip yang mengaitkan sesuatu pergerakan dengan aspek biomekanik dan kinesiologi (sains pergerakan manusia).4 Prinsip Pergerakan Prinsip pergerakan adalah merupakan aplikasi sesuatu konsep yang berkaitan dengan kecekapan dan keberkesanan pergerakan yang boleh dipindahkan dan digunakan dalam pelbagai situasi semasa perlaksanaan sebarang pergerakan. Ianya memfokuskan peningkatan kecekapan sesuatu pergerakan dalam erti kata efisen (penjimatan tenaga.2 Analisa pergerakan melalui prinsip biomekanik. dan selamat. Ianya adalah lebih bersifat subjektif dan penilaian baik atau 16 .4. Berikut adalah antara konsep-konsep yang terdapat dalam prinsip mekanikal:     Intertia Hukum tuas Projection dan Projectile Torque Rajah 2. efisen. 2.4. Berikut adalah prinsip-prinsip pergerakan tersebut: 2.2 Prinsip Estetika Pergerakan Prinsip ini adalah berkait rapat dengan nilai sesuatu pergerakan samada ianya kelihatan baik atau sebaliknya dari sudut estetik. pencapaian objektif dan keberkesanan pergerakan) dan perlaksanaan pergerakan berasaskan sains dan keselamatan.

17 . penalaan. gimnastik. atau mendapatkan pengetahuan melalui cubaan perlakuan. Manakala pembelajaran secara tidak formal pula adalah melalui pengalaman dan pemerhatian kanak-kanak itu sendiri di samping konsep cuba jaya5 yang seringkali di aplikasikan dalam proses pembelajaran tidak formal. 2. dan renang berirama. Proses pembelajaran secara formal biasanya dijalankan di institusi pendidikan samada di taman didikan kanak-kanak ataupun di sekolah. membuat perubahan. Rajah 2. menyelam.3 Penerapan nilai estetika dalam pergerakan. Memandangkan proses perkembangan kemahiran pergerakan kanak-kanak adalah merupakan sebuah proses yang perlahan dan memerlukan masa untuk mencapai tahap 5 Cuba jaya adalah satu kaedah heuristik penyelesaian masalah. pembaikan. Oleh kerana ianya bersifat subjektif prinsip ini kebiasaanya ditekankan dalam aktiviti sukan dan kesenian seperti tarian. Pembelajaran tidak berlaku dari kegagalan itu sendiri tetapi daripada menganalisis kegagalan.5 Proses Perkembangan Kemahiran Pergerakan Kemahiran pergerakan memerlukan sebuah proses pembelajaran samada secara formal ataupun tidak formal.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan buruknya sesuatu pergerakan adalah berdasarkan pemahaman dan konsep baik itu sendiri dari kaca mata penilai. dan kemudian cuba lagi.

Biarkan pelajar untuk mencuba kemahiran. Mampu untuk menganalisis kemahiran dan memberi maklum balas yang membina. Memberi maklum balas yang memberi tumpuan kepada aspek-aspek tertentu kemahiran. 2.5.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan autonomous6.5. Memberi maklum balas segera. 18 .1 Peringkat Permulaan        Memperkenalkan aspek utama kemahiran sahaja. 2. Terdapat tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan iaitu: a) Peringkat Permulaan b) Peringat Pertengahan c) Peringkat Lanjutan 2. Benarkan untuk perbezaan individu dalam kadar pembelajaran kemahiran. Memberi sokongan galakan dan motivasi7 yang positif.3 Peringkat Lanjutan      6 Mengaplikasikan latihan ulangan sebagaimana situasi sebenar. Jika boleh bandingkan kemahiran baru pelajar tersebut dengan rakannya. Menunjuk cara perlaksanaan kemahiran bagi membolehkan pelajar membentuk gambaran mental.5. Menyediakan banyak peluang untuk penerokaan kemahiran dan penemuan kendiri. Menerima dengan terbuka tentang prinsip perbezaan individu. Fokus pada teknik kemahiran bukan hasil.2 Tahap Pertengahan     Menyediakan banyak peluang untuk amalan dan aplikasi kemahiran Merangka peluang amalan yang progresif serta memberi tumpuan kepada penghalusan kemahiran yang lebih besar. 7 Motivasi adalah gabungan keinginan dalaman individu dan faktor luaran yang membantu mendorong pencapaian objektif. Tahap dimana seseorang atlit telah mahir melakukan sesuatu pergerakan kemahiran tanpa memfokuskan kepada fasa pelaksanaan. Menawarkan tip mengenai strategi dan taktik. kesabaran adalah amat perlu bagi seseorang guru. tepat dan positif.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Fokus kepada hasil dan bukannya proses.

2.6 Fasa Pembelajaran Dalam Pergerakan Secara umumya, setiap kemahiran pergerakan dibahagikan kepada tiga fasa pembelajaran yang utama. Ketiga-tiga fasa ini adalah berkonsepkan peningkatan kemajuan dari mudah (penemuan) kepada kemahiran pergerakan yang lebih kompleks (penyatuan). Setiap kanakkanak akan berada di fasa berbeza bergantung kepada pengalaman dan pembelajaran sebelum mereka mahir dan efektif dalam melaksanakan sesuatu kemahiran pergerakan. Aktiviti di setiap fasa menyediakan urutan yang progresif untuk pembelajaran. 2.6.1 Fasa Kognitif8 Dalam peringkat awal pembelajaran, kanak-kanak akan mempamerkan persembahan yang tidak konsisten. Oleh yang demikian, guru haruslah memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perlaksanaan kemahiran beserta komen dan maklum balas membina bagi memperbetulkan kesilapan dalam pelaksanaan kemahiran kanak-kanak dalam proses cuba jaya. Pada peringkat ini ratio kejayaan adalah 2 atau 3 daripada 10 percubaan. Persembahan yang betul mesti diperkukuh melalui maklum balas luaran.

Rajah 2.4 Fasa kognitif memerlukan maklumbalas daripada guru.

8

Peringkat awal pembelajaran dimana atlit berusaha untuk memahami kemahiran dan masih tidak konsisten dalam

pelaksanaan kemahiran.

19

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

2.6.2 Fasa Bersekutu Persembahan menjadi lebih konsisten kerana pada masa yang sama program motor sedang dibentuk. Kanak-kanak akan mempamerkan penguasaan yang baik dan terkawal bagi kemahiran-kemahiran yang mudah tetapi memerlukan lebih perhatian bagi kemahiran yang lebih kompleks. Pada peringkat ini kanak-kanak akan mula mendapatkan rasa maklum balas dalaman 'kinestetik'9 apabila mereka melakukan kemahiran dengan baik. Mereka mula untuk mengesan dan membetulkan kesilapan mereka sendiri dan kadar kejayaan telah meningkat kepada 5 hingga 7 daripada 10.

Rajah 2.5 Penguasaan yang baik bagi kemahiran yang mudah. 2.6.3 Fasa Autonomous Di peringkat akhir pembelajaran, persembahan telah menjadi konsisten, lancar dan mempunyai nilai estetik. Program-program motor yang terlibat dipelajari dengan baik dan disimpan dalam ingatan jangka panjang. Fokus pembelajaran boleh ditumpukan kepada aspek teknik dan taktik seiring dengan perkembangan kemahiran kanak-kanak yang telah berkembang. Untuk mengekalkan kemahiran baru di peringkat ini, ia mesti sentiasa diamalkan untuk mengukuhkan program motor. Kejayaan kini 9 daripada 10.

9

Kinestetik pembelajaran (juga dikenali sebagai pembelajaran sentuhan) adalah gaya pembelajaran di mana

pembelajaran berlaku oleh pelajar melalui sensasi pergerakan atau ketegangan di otot, tendon, deria otot dan sendi, ketika menjalankan aktiviti fizikal.

20

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 2.6 Fasa autonomous. 2.7 Kesimpulan Pergerakan adalah merupakan suatu proses kompleks yang memerlukan proses pembelajaran yang terancang. Pemahaman tentang aspek sains dan nilai estetik yang wujud dalam setiap pergerakan akan membantu memudahkan pelajar untuk memahami sifat pergerakan dan menjadikan menreka lebih kreatif dalam menghasilkan pergerakan yang lebih baik dan efisen. Penekanan terhadap konsep asas pergerakan di peringkat awal perkembangan pelajar akan membantu pelajar memahami dan menghargai seni dalam pergerakan. Di samping itu, pemahaman awal ini akan bermanfaat dari sudut kesihatan fizikal, kerana melalui pergerakan kanak-kanak membangunkan kemahiran sosial, emosi, dan kognitif.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah yang anda faham tentang pola pergerakan asas? 2. Berikan maksud prinsip mekanikal? 3. Senaraikan tiga peringkat dalam proses perkembangan kemahiran pergerakan? 4. Terangkan tentang fasa bersekutu? 5. Apakah peranan seorang guru bagi memastikan pergerakan asas berjaya dikalangan kanak-kanak?

21

latihan pergerakan sendi. 3. Memanaskan badan adalah satu proses di mana menyediakan anggota tubuh badan untuk bertindak balas dan mendorong saraf untuk bertindak dengan lebih cepat dan cekap.1 Pengenalan Aktiviti pemanasan badan biasanya dilakukan sebelum menjalankan sesuatu aktiviti sukan atau sebarang aktiviti pergerakan yang melibatkan penggunaan anggota tubuh badan dalam intensiti yang bervariasi. c) Menyenaraikan jenis-jenis pemanasan badan secara teratur. 22 .1 Aktiviti pemanasan badan. Rajah 3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 3 PEMANASAN BADAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan kepentingan dan faedah pemanasan badan secara terperinci. d) Memahami konsep dalam prinsip pemanasan badan. Pemanasan badan secara amnya terdiri daripada peningkatan intensiti secara beransur-ansur semasa menjalankan aktiviti fizikal. b) Menghubungkait di antara pengabaian pemanasan badan dengan kecederaan dalam prestasi sukan. regangan dan aktiviti sukan yang berkaitan.

Peningkatan suhu di dalam otot. Pengembangan salur kapilari darah. Antara jenis pemanasan badan adalah seperti berikut: 10 11 12 13 Bahan kimia yang dirembeskan oleh sel atau kelenjar badan bagi menghantar maklumat pada sel badan. Mengurangkan kelikatan darah. ii. Aktiviti pemanasan badan yang komprehensif yang dijalankan secara teratur telah diakui oleh pengkaji mampu mengurangkan kecederaan dalam sukan. o o Membolehkan kapasiti pengangkutan oksigen melalui darah meningkat lebih banyak. Kadar degupan jantung meningkat lebih tinggi. a. Menggalakkan penceraian oksigen dari hemoglobin12. Bahan protein dalam sel darah merah yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen. Badan akan merembeskan hormon10 adrenalin11. Peningkatan pengeluaran cecair sinovial yang terletak di antara sendi untuk mengurangkan geseran semasa pergerakan. iii. b. Memudahkan aktiviti enzim. Berikut adalah antara faedah-faedah yang diperolehi: i. Membolehkan penghantaran oksigen kepada otot melalui darah menjadi lebih baik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 3. Hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal ketika individu dalam situasi tertekan atau gembira. Asid yang terhasil daripada pergerakan otot rangka. o Membolehkan oksigen dalam darah bergerak dengan kelajuan yang lebih baik.  o Membenarkan sendi untuk bergerak dengan lebih cekap b. Menyingkirkan asid laktik13. a.2 Faedah Pemanasan Badan Aktiviti pemanasan badan akan meningkatkan keberkesanan latihan dan perlu dilakukan sebelum memulakan sebarang sesi latihan. Ini adalah asas kepada amalan bersukan yang selamat. 23 .3 Jenis Pemanasan Badan Terdapat beberapa jenis pemanasan badan yang dicadangkan oleh pakar-pakar sains sukan. Kajian yang dijalankan mendapati bahawa aktiviti memanaskan badan boleh memperbaiki nisbah kekuatan otot yang seterusnya boleh mengurangkan kecederaan. 3. c.

24 .2 Regangan Statik Regangan statik paling sesuai dijalankan setelah pemanasan badan umum dilakukan.3. Tempoh masa untuk setiap regangan otot adalah 10 hingga 30 saat. 3. 3. Regangan tanpa pemanasan badan umum berkemungkinan akan menyebabkan kecederaan pada otot yang diregang. Regangan dinamik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan i. Ini adalah kerana pada peringkat tersebut. iv. Regangan statik.3. ii.1 Pemanasan Badan Umum Pemanasan badan umum (general warm up) meningkatkan suhu badan melalui aktiviti pergerakan badan yang tidak spesifik. Ianya bertujuan untuk menyediakan badan dengan aktiviti berintensiti tinggi. otot telah cukup bersedia untuk diregangkan dan seterusnya melakukan aktiviti yang lebih berintensiti tinggi. Pemanasan badan umum. Pemanasan badan khusus.2 Kepelbagaian aktiviti pemanasan badan umum. iii. Antara contoh aktiviti pemanasan badan umum adalah melakukan 510 minit sebarang aktiviti berintensiti rendah seperti berikut: Berjalan laju Berjoging Melompat di trampolin Lompat bintang Lompat tali Lari setempat Rajah 3.

3 Regangan statik. Sebagai contoh.4 Regangan Dinamik Dinamik regangan terdiri daripada satu siri gerakan terkawal yang sama seperti aktiviti sukan yang sedang dijalankan.3 Pemanasan Badan Khusus Pemanasan badan khusus adalah merupakan aktiviti pemanasan badan yang menyerupai pergerakan mengikut sukan yang diceburi.3. Regangan dinamik hampir menyerupai pemanasan badan khusus tetapi ianya lebih menumpukan kepada peningkatan kadar pergerakan (range of motion) pada 25 . Rajah 3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 3. 3. pemanasan badan atlit gimnastik lebih cenderung kepada pergerakan yang dilakukan dalam setiap disiplin sukan gimnastik.4 Pemanasan badan khusus dalam sukan gimnastik. Kaedah terbaik untuk melaksanakan pamanasan badan khusus adalah dengan melaksanakan sesuatu kemahiran pada kadar yang perlahan. 3.3.

mencadangkan agar mengamalkan prinsip FITT semasa proses pemanasan badan apabila menjalankan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian. 3. seorang pelari 100 meter akan membuat larian 20 meter dengan intensiti yang lebih rendah daripada larian sebenar sebelum pertandingan bermula. adalah disyorkan untuk melakukan beberapa kali pada hari yang sama. Proses ini akan menyebabkan badan akan menjadi biasa dengan pergerakan tersebut dan kecenderungan untuk mengalami kecederaan akan menjadi lebih rendah. Regangan dinamik kebiasaannya dilakukan sebelum latihan atau pertandingan intensif dijalankan.4 Prinsip Pemanasan Badan The American College of Sports Medicine (2011). seperti apabila anda berasa "kurang selesa" 14 Kadar tenaga dan usaha yang disumbangkan untuk melaksanakan sesuatu latihan / tugasan.5 Regangan dinamik. Malah. pemanasan badan dan regangan boleh dilakukan pada bila-bila masa. Melalui pelaksanaan regangan dinamik yang lebih menumpukan pergerakan yang sama seperti dalam pertandingan akan membolehkan otot bersedia dengan pergerakan yang sama tetapi dengan intensiti yang lebih tinggi. Sebagai contoh.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan setiap sendi.4. 26 . untuk menyediakan otot kaki bekerja denagan intensiti14 yang lebih tinggi semasa pertandingan. Berikut adalah prinsip pemanasan badan. 3.1 Frekuensi (Frequency) Pemanasan badan dan regangan amat sesuai dijalankan secara kerap samada ketika mahu melakukan aktiviti fizikal ataupun kehidupan seharian. Rajah 3. Dalam kehidupan seharian.

pemilihan aktiviti regangan mestilah melibatkan otot utama yang terlibat dengan kemahiran fizikal yang akan dilakukan dengan intensiti yang lebih tinggi.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pada bahagian otot badan. Oleh yang demikian. penekanan terhadap latihan kelenturan perlulah dilakukan dalam intensiti yang lebih tinggi daripada biasa. 3. pemahaman terhadap sikap kanak-kanak yang lebih berminat terhadap sesuatu yang seronok dan menggembirakan haruslah difahami dengan jelas agar perancangan pengajaran tidak akan terganggu. elemen keseronokan dalam pembelajaran seharusnya tidak diketepikan agar pembelajaran yang dijalankan akan lebih bermakna kepada pelajar.2 Intensiti (Intensity) Untuk meningkatkan kelenturan otot dan tendon pada sesuatu bahagian. Oleh yang demikian. pengulangan regangan yang sama pada intensiti yang lebih tinggi sedikit boleh meningkatkan hasil yang diperlukan. Melalui kaedah ini. 27 .3 Masa (Time) Pemanaan badan dan regangan perlulah dijalankan secara berjeda dan mempunyai sela waktu rehat bagi memdapatkan kesan yang lebih baik.4. 3. Keseimbangan dalam pemilihan otot adalah amat perlu bagi mengelakkan kecederaan yang serius ekoran daripada kesilapan dalam menjalankan pemanasan badan. 3.4. Dalam aktiviti fizikal. kekerapan menjalankan pemanasan badan akan membantu mengelakkan kecederaan otot ketika melakukan aktiviti yang berintensiti tinggi.4. Kesemua regangan mestilah dilakukan secara perlahan dan terkawal bagi mengelakkan kecederaan.5 Penerapan Nilai Keseronokan dalam Aktiviti Pemanasan Badan Seiring dengan perkembangan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Sebagai seorang guru.4 Jenis (Type) Terdapat pelbagai matlamat dalam menjalankan pemanasan badan dan regangan. pendekatan yang digunakan dalam aktiviti pemanasan badan mestilah suatu pendekatan yang baru dengan idea dan kreativiti yang segar. 3. Berikut adalah cadangan dan contoh aktiviti pemanasan badan yang menggunakan konsep penerapan nilai keseronokan.

6 Aktiviti awan dan bumi.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan a. Berenang Rajah 3. i.7 Aktiviti berenang. Arahan: o Mengarahkan pelajar mencapai awan menggunakan tangan kanan dan mencecah bumi menggunakan tangan kiri dalam kedudukan berdiri tegak. sederhana dan laju. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan berdiri. ii. 28 . Arahan o Buat aksi berenang perlahan. Awan dan Bumi Rajah 3.

Ulat Rajah 3. i. arahkan mereka untuk menggerakkan kaki supaya dekat dengan tangan. Arahan o Dengan kedua-dua kaki tegak ke atas.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. arahkan mereka untuk menggerakkan tangan mereka ke hadapan dan ulang langkah dari awal.9 Aktiviti penyapu cermin kereta. Aktiviti pemanasan badan dalam kedudukan baring. Kemudian. Penyapu Cermin Rajah 3. 29 .8 Aktiviti ulat. Arahan o o o Arahkan pelajar untuk mambayangkan mereka adalah cacing. minta pelajar melakukan aksi menyapu cermin kereta. b. Apabila selesai dan hampir berdiri. dalam kedudukan tangan dan kaki lurus di lantai.

Setiap fasa dalam pemanasan badan akan dapat membantu memudahkan proses pembelajaran pelajar.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Ramai dalam kalangan guru yang mengabaikan pemanasan badan apabila mengendalikan kelas pendidikan jasmani menghadapi risiko kecederaan pelajar mereka semasa pelaksanaan aktiviti. Arahan o Arahkan pelajar untuk melakukan aksi menebang pokok ke kiri dan ke kanan menggunkan imaginasi mereka. Kegagalan untuk melakukan pemanasan badan akan meningkatkan kecenderungan pelajar untuk mengalami kecederaan apabila melakukan aktiviti fizikal. 3.10 Aktiviti menebang pokok balak. 30 . Oleh yang demikian adalah amat penting untuk guru memahami prinsip asas dan pengetahuan asas fisiologi badan manusia sebelum memulakan pengajaran dalam sukan. Menebang Pokok Balak Rajah 3.6 Kesimpulan Pemanasan badan adalah merupakan sebuah proses yang penting sebelum melakukan sesuatu gerak kerja atau pergerakan yang melibatkan tubuh badan. Penerapan elemen keseronokan akan menjadikan proses pengajaran lebih bermakna dan dapat menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif.

Berdasarkan pemahaman anda. anlisa kepentingan elemen keseronokan dalam pergerakan. 4. Jelaskan secara terperinci perbezaan di antara pemanasan badan umum dan regangan dinamik? 3. Senaraikan 5 prinsip pemanasan badan. Senaraikan 3 faedah pemanasan badan? 2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. 5. Jelaskan perkaitan prinsip kekerapan dan intensiti. 31 .

Ia memberi penekanan kepada empat elemen asas . d) Melakukan pergerakan dalam setiap tema yang dibincangkan. Rajah 4.1 Pendahuluan Pergerakan kreatif merupakan interpretasi idea . iaitu tubuh badan. ritma dan kreativiti.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 4 PERGERAKAN KREATIF ASAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Memahami maksud pergerakan kreatif. masa dan daya yang merupakan asas pergerakan untuk membolehkan kanak-kanak serta remaja berkomunikasi di samping meningkatkan potensi seperti kebebasan menyatakan perasaan melalui pergerakan. c) Membezakan setiap pergerakan berdasarkan tema. b) Menyenaraikan tema-tema dalam pergerakan kreatif tahap asas. 4. ruang. perasaan serta tanggapan idea yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan . Penerimaan pergerakan kreatif sebagai sebahagian daripada kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesihatan pastinya akan membantu serta memberi manfaat terhadap perkembangan personaliti kanak-kanak di samping meningkatkan sifat-sifat seni dalam diri mereka (Graham. 1992). 32 .1 Pergerakan kreatif.

Tema-temanya adalah sebagaimana berikut: Tema 1 : Kesedaran tubuh badan Tema 2 : Kesedaran rintangan kepada beban dan masa Tema 3 : Kesedaran ruang Tema 4 : Aliran beban badan dalam ruang dan masa Tema 5 : Penyesuaian terhadap kawan. Terdapat 8 tema yang dalam pergerakan kreatif asas. ii. Oleh yang demikian. Kesemua tema-tema ini akan mendorong pelajar untuk mencapai matlamat utama pergerakan kreatif.2 Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif merupakan kombinasi antara pergerakan anggota badan. Dengan kata lain pergerakan kreatif bermaksud suatu tafsiran idea. 1997). pergerakan pelajar akan menjadi lebih terkawal dan bermatlamatkan kepada sesuatu jenis tema. 4. pergerakan kreatif adalah bertujuan untuk: i. Memberi pengalaman dalam melakukan pergerakan yang akan memperkembangkan daya kreativiti. tema-tema melambangkan idea pergerakan yang berkembang seimbang dengan sesuatu peringkat perkembangan citarasa kanak-kanak yang sedang membesar terhadap aktiviti pergerakan. menjelaskan bahawa dalam setiap pergerakan kreatif. setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif adalah bersandarkan kepada tema-tema tertentu. Memberi kebebasan dan kesedaran serta memupuk pengawalan dalam penggunaan tubuh badan sebagai alat pencurahan perasaan dan idea. Pengalaman dalam pergerakan kreatif membantu kanak-kanak memperkembangkan kesedaran dan kefahaman konsep-konsep pergerakan. Tema 6 : Penggunaan tubuh badan sebagai alat. Laban (1975).3 Tujuan Pergerakan Kreatif Sebagaimana yang telah dibincangkan. 33 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. Secara umumnya. irama dan daya kreativiti untuk melahirkan insan yang kreatif dan mempunyai daya ekspresi (Kementerian Pelajaran Malaysia. perasaan atau tanggapan deria yang dapat dilahirkan secara simbolik ketika melakukan pergerakan. Pergerakan yang berlandaskan kepada tema akan membantu pelajar melaksanakan pergerakan dengan lebih terarah kepada sesuatu jenis tema dalam pergerakan kreatif. Tema 7 : Lapan lakuan daya asas Tema 8 : Ritma-ritma berkaitan dengan pekerjaan.

vii. v. 4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. 34 . Ini memberikan kepuasan kepada mereka kerana mereka mulai sedar bahawa setiap anggota dapat dijadikan alat atau sekurangkurangnya mempunyai daya potensi untuk menyalurkan segala tenaga yang berlebihan dan perasaan yang terpendam. Menanam ciri-ciri pengucapan dan pencurahan perasaan individu serta semangat berkumpulan dalam pergerakan. Ini semua dapat membantu perkembangan pemikiran yang kritis. vi. iv.  Gembira dan seronok  Menghormati orang lain. Memperkembangkan imiganasi pergerkaan. suara) dan visual15.4 Penerapan Nilai Dalam Pergerakan Kreatif Pergerakan kreatif memberikan kesempatan yang luas kepada kanak-kanak untuk melahirkan perasaan dan menyuburkan daya imaginasi mereka. pergerakan kreatif akan dapat membantu pelajar untuk menerapkan nilai-nilai berikut:  Yakin dalam melakukan sesuatu pergerakan. idea dan emosi  kejujuran 15 Melibatkan perbuatan melihat sesuatu. Mengembangkan perasaan terhadap unsur-unsur pergerakan iaitu daya. Menyuburkan ritma semulajadi sebagai satu daya kreatif.  Bekerjasama  Kesyukuran  Menyedari keperluan orang lain  Semangat cintakan keindahan alam sekitar  Kreativiti  Berdisiplin  Perasaan kasih sayang  Kebebasan mencurahkan perasaan. Selain itu juga. Memperkembangkan perasaan untuk perkaitan pergerakan kreatif terhadap ransangan bunyi (muzik. sikap sosial yang positif serta citarasa berseni. masa dan ruang.

4. i. Keempat-empat unsur pergerakan iaitu tubuh badan. ruang. Tema-tema ini dibahagikan kepada tahap iaitu tahap asas dan tahap lanjutan. Rajah 4.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan Dalam tema kesedaran tubuh badan tumpuan gerakan di beri kepada pergerakan keseluruhan tubuh badan serta bahagian-bahagian badan untuk mencetus dan melahirkan idea atau perasaan. perasaan serta tanggapan deria pelajar yang dilahirkan secara simbolik melalui pergerakan. Ianya bertujuan untuk mengkelaskan setiap pergerakan dengan tujuan dan maksud tertentu bagi meningkatkan intepretasi idea. dan pengucapan melalui pergerakan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam variasi pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor yang diciptakan untuk menunjukkan perasaan dan idea yang sesuai.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. naik-turun dan pusing-putar. 35 .5 Tema Dalam Pergerakan Kreatif Tema adalah merupakan latar belakang kepada setiap pergerakan dalam pergerakan kreatif. 4.1 Tahap Asas Tahap asas adalah merupakan tema pengenalan asas untuk membolehkan pelajar bergerak dengan kesedaran tubuh badan. kreativiti. Aktiviti lokomotor ialah pergerakan dari satu tempat ke tempat yang lain. masa dan daya. masa dan daya memudahkan pelajar berkomunikasi di samping meningkatakan potensi seperti ritma. Aktiviti bukan lokomotor ialah pergerakan setempat dan tumpuan diberi kepada keseluruhan tubuh badan iaitu buka-tutup. kebebasan.5.2 Pergerakan tubuh badan. Tema 1 hingga 8 dikategorikan sebagai tahap asas. ii. a) Keseluruhan Tubuh Badan Penekanan diberi kepada penggunaan keseluruhan tubuh badan bertujuan memberi pengalaman bergerak dan berhenti secara bebas dan terikat supaya mencapai kawalan aliran pergerakan.5.1.

  Halus-ringan: Lakukan pergerakan yang lembut dan. a) Beban Kesedaran rintangan beban membolehkan kawalan pergerakan. Ianya boleh dirasakan sebagai 36 . Pergerakan ini cepat. Kawal-lambat: Pergerakan yang perlahan. Berat-kuat: Lakukan pergerakan yang tegas. tegas. Lakuannya lambat. halus dan sensitif menggunakan kekuatan otot yang ringan semasa bergerak bebas dan setempat. Tertumpu kepada 3 sub tema iaitu beban.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4.2 Tema 2: Kesedaran Rintangan kepada Beban dan Masa Fokus tema 2 adalah cara tubuh badan bergerak dan bertujuan untuk membantu pelajar mengawal pergerakan mereka supaya dapat melahirkan perasaan melalui pergerakan. Pelajar dapat menghasilkan pergerakan yang kuat atau lembut untuk membayangkan perasaan atau ideanya. spontan dan dinamik. kuat bertenaga dan pantas memerlukan tenaga dan menggunakan otot-otot yang kuat. masa dan beban dan masa. mengambil masa dan dapat dikawal. b) Masa Fokusnya adalah cara tubuh badan bergerak dan pengawalan pergerakan untuk membayangkan idea atau perasaan. licin. Rajah 4.1. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh badan digerakkan untuk menghasilkan kesan halus-ringan dan berat-kuat bagi membolehkan pengucapan perasaan dan idea.   Serta-merta: Pergerakan dilakukan dalam masa yang singkat. beralun dan berayun.3 Aktiviti pergerakan halus ringan dan berat kuat.5.

Pergerakan ini boleh dilakukan dengan bahagian tubuh badan yang berasingan seperti kepala. lutut.     Berat dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang kuat. bahu. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan pergerakan serta-merta dan kawal-lambat yang dihasilkan untuk memberi sesuatu kesan tertentu. pinggul. 37 . spontan dan menunjukkan semangat. Halus dan Kawal-Lambat: Sesuatu pergerakan yang tenang dan tenteram menggunakan keseluruhan tubuh badan. c) Beban dan Masa Empat kombinasi beban dan masa membolehkan pengalaman pergerakan yang berbeza dan unik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan sesuatu yang tidak perlu cepat atau tergesa-gesa. Ini menunjukkan perkaitan antara pergerakan dan rangkaian pergerakan.4 Kesedaran rintangan terhadap masa memberi tumpuan kepada cara tubuh badan bergerak dan mengawal gerakan samada secara serta merta atau kawal lambat. siku. Kekuatan dirasakan di seluruh tubuh badan dan mengambil masa untuk dilakukan. Halus dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang aktif. Berat dan Serta-Merta: Sesuatu pergerakan yang menunjukkan tenaga dan kekuatan seperti hentakan dan lompatan. Rajah 4. kaki dan sebagainya. jari.

: Menurunkan badan. Rajah 4. aras dan ekstensi. b) Arah Menekankan penggunaan lima arah berdasarkan bahagian tubuh badan yang mendahului pergerakan misalnya:      Ke hadapan Ke belakang Ke sisi Ke atas Ke bawah : Bahagian dada mendahului pergerakan. 38 . Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara kawasan digunakan kesedaran ruang untuk menimbulkan atau menyampaikan sesuatu idea atau perasaan. : Sisi badan (kiri/kanan) medahului pergerakan.3 Tema 3: Kesedaran Ruang Tema ini memfokuskan pergerakan yang mengaplikasikan penggunaan ruang dalam ekspresi perasaan. ruang ditolak seolah-olah mengasingkan badan dari ruang untuk menunjukkan perasaan tidak suka. : Menaikkan badan. laluan.5. Kawasan keseluruhannya dalam pergerakan ialah ruang am. Tema kesedaran ruang terdiri daripada lima subtema iaitu kawasan.1. : Bahagian nelakang mendahului pergerakan. iaitu melompat dari satu tempat ke tempat yang lain.5 Kesedaran ruang. arah. Misalnya.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. a) Kawasan Kegunaan ruang di kawasan sekeliling dirinya ialah ruang diri. Ruang digunakan dalam menimbulkan mud atau perasan. Perasaan gembira dikemukakan apabila tubuh badan digunakan untuk meneroka ruang.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara bahagian tubuh ke lima badan yang lain boleh dijgunakan untuk mendahului pergerakan ke lima arah yang berlainan. c) Laluan Laluan merupakan penggunaan corak pergerakan atas lantai atau di udara berdasarkan garisan lurus atau melengkung, misalnya:   Laluan bersudut atau “zig-zag” adalah kombinasi garisan lurus. Corak bulatan merupakan beberapa garisan melengkung.

Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam corak pergerakan yang berbeza. d) Aras Pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan berada di satu aras. Tiga aras yang asas ialah:    Aras tinggi pada paras bahu seperti melompat, berdiri atas hujung jari kaki. Aras rendah pada bawah paras pinggang seperti melutut, duduk, baring atau dekam. Sokongan diperlukan pada bahagian tubuh badan yang berlainan. Aras sederhana ialah antara paras bahu dan pinggul apabila keadaan badan dicondong ke depan, belakang atau ke sisi. Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pergerakan badan dilakukan pada aras yang berbeza. Aras yang berbeza memberi kesan yang berlainan dan boleh digunakan untuk membayangkan sesuatu idea atau perasaan. e) Ekstensi Ekstensi merupakan pergerakan yang melibatkan keseluruhan badan seperti

membesar, mengecil, menjauh dan mendekat. Istilah:     Besar Kecil Jauh Dekat : Jauh dari badan. : Dekat dengan badan. : Jauh dari pusat badan. : Dekat dengan pusat badan.

Pergerakan buka-tutup menunjukkan perbezaan ekstensi pergerakan. Tangan dan bahagian tubuh badan digunakan untuk mendahului dan membantu pergerakan besar, jauh dan dekat. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara pelajar mencetuskan idea sesuatu yang menjadi besar, kecil, jauh dan dekat dengan pusat badan.

39

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

4.5.1.4 Tema 4: Aliran Beban Badan dalam Ruang dan Masa Tema ini memfokuskan kepada kelancaran pergerakan dalam penggunaan ruang dan masa. Ianya terbahagi kepada 3 subtema iaitu aliran, ruang dan masa. a) Aliran Tema ini lebih mengutamakan berat kepada kualiti pergerakan, kelancaran urutan serta penggunaan ruang dan masa. Terbahagi kepada 2 jenis iaitu: i. Aliran Terikat Lakuan yang boleh diberhentikan dengan mudah dan serta-merta. Aktiviti yang dilakukan adalah terkawal dan boleh diberhentikan dalam kedudukan imbangan. ii. Aliran Bebas Menggunakan keseluruhan bahagian tubuh badan serentak dan melakukan aktiviti dengan berterusan, lancar, licin dan tersusun. Aktiviti dalam aliran bebas ini sukar diberhentikan dengan serta-merta. Contohnya lompatan, gulingan dan putaran. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian aliran. Aliran ini dilakukan secara terkawal dan sukar diberhentikan. b) Ruang Tema ini membantu kesedaran cara menggunkan ruang untuk melakukan berbagai pergerakan. Dua jenis ruang berikut adalah: i. Ruang Terus Digunakan secara langsung dan tidak memerlukan kawasan yang luas. Contohnya pergerakn yang lurus, melengkung dan zig-zag. Ruang di atas lantai dan di aras rendah sahaja digunakan. ii. Ruang Tidak Terus Digunakan secara tidak langsung dalam pelbagai aras dan dengan

menggunakan kawasan yang luas dan sepenuhnya. Contohnya adalah pusingan dan pulasan. Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila pelajar boleh menunjukkan cara menggunakan ruang terus dan tidak terus. c) Masa Masa ialah penglibatan bahagian tubuh nadan melakukan pergerakan. Keseluruhan bahagian tubih badan bergerak serentak atau satu bahagian tubih badan mendahului pergerakan. 40

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

i.

Pergerakan Serentak Keseluruhan bahagian tubuh badan bergerak serentak semasa melakukan pergerakn seperti melompat dan gulingan.

ii.

Pergerakan Berturut-turut Atau bahagian tubuh badan bergerak mendahului bahagian tubuh badan yang lain. Contohnya, berjalan- Menggunakan sebelah kaki untuk mendahului bahagian tubuh badan yang lain.

Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila berbagai pergerakan serentak dan berturut-turut yang unik dilakukan selepas diberi tugasan. 4.5.1.5 Tema 5: Penyesuaian Terhadap Rakan. Penyesuaian terhadap rakan adalah merupakan sebuah kemahiran yang berkaitan dengan hubungan atau berkomunikasi dengan pasangan atau kumpulan melalui pergerakan. Terdiri daripada 2 sub tema iaitu: a) Kerja Berpasukan Penyesuaian terhadap rakan secara berpasangan. Perhubungan dengan rakan dapat dilakukan dengan pertukaran tempat, pergerakan meniru atau bertentangan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam perhubungan dengan rakan baru secara unik.

Rajah 4.6 Pergerakan meniru rakan. b) Kerja Berkumpulan Penyesuaian terhadap rakan secara berkumpulan. Perhubungan dengan rakan boleh secara: - ketua dengan pengikut - kumpulan bekerjasama - ahli-ahli kumpulan bertgentangan dengan rakan-rakan 41

Daya cipta kreatif dapat dilihat cara sekumpulan berkomunikasi melalui pemerhatian pergerakan ahli-ahli dalam kumpulan itu. 4. Tumpuan dijberikan kepada keadaan seimbang sebagai satu pergerakan dan perkaitan antara bahgian tubuh badan serta regangan otot.5. Terbahagi kepada 3 iaitu: a) Lompatan Asas Fokus adalah untuk membolehkan pelajar melonjak dan menjelajah di udara dengan lompatan secara spontan dan bebas. b) Bentuk Tubuh Badan Penekanan ke arah kesedaran pergerakan mempunyai bentuk badan semasa dalam keadaaan seimbang. Empat bentuk badan asas adalah: i.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Pertukaran tempat. ii. iii.6 Tema 6: Penggunaan Tubuh Badan Sebagai Alat. Tema ini memfokuskan kepada pergerakan yang melibatkan penggunaan tubuh badan secara bebas sebagai alat persembahan. Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa pelajar memberi respon kepada rangsangan. pergerakan meniru atau bertentangan dengan rakan adalah caracara penyesuaian terhadap rakan.1. iv. Ahli-ahli kumpulan menyedari kedudukan rakan dari kedudukan dirinya dan juga kedudukan bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain. bersama rakan dan kumpulan. Pelajar diberitahu lima lompatan asas tetapi corak pilihan kedudukan kaki untuk lompatan tidak ditetapkan. Pilihan lompatan yang sesuai dapat memberi gambaran perasaan seperti keriangan dan kebebasan. Lurus (seperti panah) Lebar (seperti tembok) Bulat (seperti bola) Pulas (seperti skru) Daya cipta kreatif melalui kepelbagaian bentuk badan yang boleh dicipta berseorangan. 42 .

c) Gerak Isyarat Penekanan lakuan gerak isyarat ialah pembentukan pergerakan di udara dengan bahagian tubuh badan yang tidak menyokong beban badan. Rajah 4. Gerak isyarat boleh dilakukan oleh beberapa bagian tubuh badan tetapi kaki dan tangan adalah yang paling mudah digunakan oleh pelajar.7 Bentuk tubuh badan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 4.8 Perlakuan gerak isyarat. 43 . Contoh: Tangan dirapatkan bersama sementara berat badan disokong oleh kaki. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam jenis gerak isyarat dan pilihan bahgian-bahagian tubuh badan yang dipergunakan.

Jika daya asas diajar bercantum.5. Pergerakan seperti melangkah. Tangan dan kaki bergerak bebas di ruang. tegas dan tidak terus. b) Apung Pergerakan lemah-lembut. Daya asas perlu diajar selepas Tema 2 dan 4 untuk mendapat kesan yang lebih baik. c) Luncur Pergerakan yang licin. Tiap-tiap daya boleh diajar secara berturut-turut. mengetat dan melonggar. Tubuh badan mengecil dan membesar.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 4. kawallambat dan terus. masa dan ruang dikaitkan. kuat dan bertenaga yang memberi perasaan kuasa. melompat atau galop ke udara. tenang dan halus. d) Pulas Bahu bergerak bertentangan dengan pinggul. siku digunakan untuk mendahului pergerakan. Pasangan yang bertentangan adalah seperti berikut: a) Lejang/Radak dan Apung b) Cantas dan Luncur c) Pulas dan Cecah d) Tekan dan Renjis/Ketis Jenis lapan lakuan daya asas: a) Lejang/Radak Pergerakan cepat. 44 . Tangan dan siku memainkan peranan pergerakan alunan. menggunakan jari dan tangan. Pergerakan kawal lambat. serta-merta dan secara langsung. Kawal-lambat yang sengaja dan tekanan anggota badan pada permukaan atau anggota badan yang lain. e) Tekan Pergerakan tegas. Pergerakan yang rata tanpa berliku-liku. lutut dan siku serta menghentak kaki. Kebolehan pelajar melahirkan perasaan dan idea melalui pergerakan diperluaskan melalui laluan daya asas. Pergelangan tangan atau jari. kuat dan bertenaga. ringan. Aspek beban. Pergerakan bermula di bahagian tangan. pilih pasangan yang bertentangan untuk mendapat imbangan.7 Tema 7: Lapan Lakuan Daya Asas Lapan lakuan daya asas membezakan kualiti dalam pergerakan. halus. kawal lambat dan tidak terus.1. Lakuan berturut-turut membawa perasaan ketenangan. berasingan atau bercantum.

riang dengan gerak isyarat yang berselerak. Keseluruhan badan merasa cergas dan bersedia untuk melakukan pergerakan laju. Melalui tema ini. pelajar akan dapat mempelajari dan melakukan ritma-ritma pergerakan yang dikelaskan kepada dua jenis iaitu. Tema ini adalah memfokuskan kepada ritma-ritma pergerakan yang melibatkan lakuan asas dalam pekerjaan seharian. menenun kain songket. a) Lakuan Pekerjaan 1 Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan pekerjaan. Lakuan Lejang dan Radak Cantas Apung Luncur Pulas Tekan Renjis dan ketis Cecah Masa Serta-merta Serta-merta Kawal-lambat Kawal-lambat Kawal-lambat Serta-merta Serta-merta Serta-merta Beban Tegas Tegas Halus Halus Tegas Tegas Halus Halus Ruang Terus Tidak terus Tidak terus Terus Tidak terus Terus Tidak Terus Terus 4. menggosok pakaian. halus dan tidak terus. Pergerakan mengambil masa yang pendek seperti lompatan laju. 5.8 Tema 8: Ritma-Ritma Berkaitan Dengan Pekerjaan. 7. menggoreng. Bil. pergelangan tangan dan kaki. 8. 6. menjahit baju. laukan pekerjaan 1 dan 2. 45 . 3.1.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan f) Cecah Bahagian tubuh badan melakukan pergerakan serta-merta. Pergerakan yang cepat. Pergerakan serta-merta. Dilakukan dengan cepat dari satu tempat ke tempat yang lain.5. halus dan terus. mencuci pinggan dan memberus lantai.1 Lapan lakuan daya asas. menumbuk. 4. 2. Jadual 4. 1. g) Ketis/Renjis Dilakukan oleh jari-jari tangan dan kaki. menyapu. Domestik Pekerjaan yang dilakukan di dalam rumah seperti membasuh. Ritma pergerakan juga digunakan sebagai ransangan pergerakan: i.

Bentuk tangan memegang sesuatu alatan b. Cara tubuh badan digunakan untuk melakukan pergerakan. Ritma pergerakan digunakan sebagai ransangan: i. Ritma yang didapati semasa pekerjaan itu diulangkan. Pertanian Pekerjaaan yang dilakukan di luar rumah seperti mancangkul tanah. Perkhidmatan Pekerjaan yang berkaitan dengan perkhidmatan awam seperti menaip (jurutaip). 46 . menebas dan mencantas (buruh). menebang dan membelah kayu. 4. Perindustrian Pekerjaan yang berkaitan dengan aktiviti dalam industri seperti memunggah barang dan mengangkat. Penekanan ini akan menghasilkan pelajar yang berkeupayaan menghasilkan pergerakan dengan pelbagai gaya dan bentuk dan menghargai nilai seni yang terbit dari setiap pergerakan. c. ii. Penerapan tema dalam pergerakan menjadikan pergerakan akan lebih terarah dan pelajar akan lebih mudah memahami setiap objektif yang ingin dicapai melalui setiap pembelajaran pergerakan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. kawad (tentera). memasang bahagian kereta dan membungkus barang dan sebagainya. membuat teh tarik dan roti canai (peniaga) dan memberi gerak isyarat (polis trafik). d. Pelajar perlu mengenal pasti kegiatan yang dikehendaki dalam pekerjaan itu seperti: a. b) Lakuan Pekerjaan 2 Perkaitan antara pergerakan kreatif dengan ritma-ritma pekerjaan yang didapati dari pergerakan. mambanting padi.6 Kesimpulan Pergerakan kreatif asas adalah merupakan suatu bahagian dalam pergerakan yang menekankan kreativiti dalam penghasilan pergerakan. menanam padi. Peralihan antara dua pergerakan.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Senaraikan lapan lakuan daya asas? 47 . Sejauhmanakah peranan tema membantu mencapai kejayaan sesebuah aktiviti? 3. dan salah satu adalah berdisiplin. Terangkan dengan jelas tentang disiplin yang dimaksudkan? 5. Terdapat banyak nilai-nilai yang terdapat hasil daripada lakuan kanak-kanak dalam pergerakan kreatif. Senaraikan 3 tujuan pergerakan kreatif? 4. Berikan definisi pergerakan kreatif? 2.

Tema 15 : Formasi pergerakan dalam kumpulan. Aspekaspek pergerakan disampaikan dengan fahaman yang lebih mencabar dan pergerakan yang lebih kompleks (Kementerian Pelajaran Malaysia.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 5 PERGERAKAN KREATIF LANJUTAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tentang tema-tema dalam pergerakan kreatif lanjutan. Tema 16 : Kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. c) Mengaitkan pergerakan kreatif lanjutan dengan pergerakan dalam kehidupan seharian. Tema 11 : Orientasi ruang Tema 12 : Guna tubuh badan untuk menekan bentuk dan daya dalam pergerakan. b) Menghuraikan kepentingan pergerakan kreatif lanjutan terhadap perkembangan kemahiran pelajar. Tema 9 : Bentuk-bentuk pergerakan. Tema 14 : Kesedaran berkumpulan. d) Menghayati nilai positif yang terkandung dalam setiap tema. 5. Pada tahap ini pelajar akan didedahkan kepada fahaman konsep dan perkaitan daripada pergerakan di tahap asas. 5. Berikut adalah tema-tema tahap lanjutan. Kepelbagaian pergerakan akan menuntut kreativiti pelajar untuk menjadi lebih fokus dan bermotivasi. Tema 10 : Gabungan lakuan daya asas.2 Pergerakan Kreatif Tahap Lanjutan Tema yang dikategorikan sebagai tema tahap lanjutan (tema 9 hingga 16) adalah merupakan tema-tema yang melibatkan variasi dan perkembangan lanjut dari tema 1 hingga 8. 1998). 48 . Tema 13 : Penaikan dari lantai.1 Pengenalan Pergerakan kreatif lanjutan adalah merupakan sambungan kepada tema-tema asas dalam pergerakan kreatif.

1 Tema 9: Bentuk-Bentuk Pergerakan. 49 .2. Manakala corak di awangan dibentuk oleh pergerakan tangan. Tema ini teridiri daripada empat sub tema iaitu: a) Corak Asas Corak asas adalah merupakan corak pergerakan yang berbentuk garisan lurus. Corak di lantai dibentuk seperti pergerakan lompatan dan gerak edar. lengkung. b) Corak di Lantai dan di Awangan Corak di lantai dan di awangan dibentuk oleh tangan dan kaki. Dua aspek bentuk ialah ruang dan tubuh badan. Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 5. Rajah 5. Bentuk pergerakan diperolehi daripada pergerakan tubuh badan dalam ruang.1 Bentuk-bentuk pergerakan. Kombinasi beberapa corak asas ini dapat menghasilkan beberapa corak yang lain. bentuk bulatan atau zig-zag.

Sebagai contoh.2. serta-merta menjadi kawal lambat (aspek masa) dan tidak terus menjadi terus (aspek ruang). 5. Kesannya ialah perubahan yang masih licin dan beransur. c) Perubahan Serta-merta Berlaku apabila ketiga-tiga aspek pergerkan iaitu beban. Bentuk badan boleh digunakan untuk menunjukkan sesuatu perasaan atau idea. Bentuk badan adalah perkaitan antara bahagian-bahagian tubuh badan. Tiga jenis perubahan boleh dikenal pasti iaitu: a) Perubahan Perlahan-lahan Dicapai apabila satu aspek pergerakan sahaja berubah. masa dan ruang bertukar. Tema ini adalah perkembangan dari tema 7 yang menerangkan beberapa kualiti dalam pergerakan dan perbezaan di antaranya. apabila pergerakan ketis dilakukan secara lambat ianya akan menjadi pergerakan apung. c) Perubahan Saiz Pergerakan Perubahan saiz pergerakan merupakan proses menukar bantuk badan dari kecil kepada besar atau sebaliknya.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat apabila kesedaran terhadap bentuk-bentuk pergerakan ditunjukkan. Contohnya corak jbulatan boleh dimulakan di tangan dan bentuk diubah secara beransur-ansur ke pergerakan yang besar seperti lompatan atau corak bulatan yang besar di lantai. beban dan ruang. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam membayangkan sesuatu idea atau perasaan dalam pelbagai cara pergerakan dan bentuk badan. Kesannya adalah perubahan transisi yang perlahan-lahan dan licin. Perubahan ini disebabkan oleh aspek masa. Perubahan ini dikawal oleh tiga aspek iaitu masa. Ianya menerangkan perubahan dari satu lakuan daya asas dengan yang lain. Transisi ini masih licin tetapi perubahannya menjadi secara beransur. d) Bentuk Tubuh Badan Bentuk tubuh badan berubah semasa tubuh badan bergerak. Transisi ini menunjukkan bertentangan dengan lakuan asal.2 Tema 10: Transisi Lapan Daya Asas. b) Perubahan Beransur Dicapai apabila dua aspek pergerakan diubah. Contohnya perubahan dari lakuan ketis ke lakuan tekan di mana pergerakan halus menjadi tegas (aspek beban). 50 . Contohnya apabila lakuan ketis berubah ke cantas oleh dua aspek masa dan beban.

Tema ini membincangkan tentang arah bahagian tubuh badan dan perkaitannya dengan arah pergerakan badan. Bermula di tempat yang berbeza. tapak tangan.2 Dimensi ruang. Daya kreativiti orientasi berpasangan dapat dilihat dalam penggunaan keseluruhan dan bahagian-bahagian tubuh badan semasa melakukan pergerakan.2.3 Tema 11: Orientasi Ruang Tema ini terbahagi kepada tiga sub tema iaitu: a) Dimensi Ruang Tema ini adalah merupakan perkembangan dari tema 3 iaitu melibatkan kesedaran ruang. Pergerakan boleh didahului dengan bahagian-bahagian tubuh badan seperti tangan. Rangkaian pergerakan menggunkan dimensi ruang dapt mempelbagaikan pergerakan. iii. Bergerak berpasangan untuk menunjukkan perkaitan dan perhubungan yang menarik. Hadapan dan belakang: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua belah tangan diregangkan ke hadapan dan ke belakang badan. Terdapat enam arah yang dikenal pasti iaitu: i.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 5. jari. dada dan kepala. siku. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kombinasi enam dimensi ruang semasa bergerak edar dan bergerak setempat. ii. Kiri dan kanan: Pergerakan yang bermula dari pusat badan dan kedua belah tangan diregangkan ke sisi. 51 . b) Orientasi Berpasangan dan Berkumpulan Kombinasi pergerakan dengan pasangan atau kumpulan boleh direka berdasarkan enam dimensi ruang. Rajah 5. Atas dan bawah: Cara pergerakan menaik dan menurun.

aras dan kepelbagaian penggunaan bahagian tubuh badan.3 Orentasi berpasangan dan berkumpulan serta susunan dan urutan. Rajah 5. 52 . Rangkaian daya cantas mendapati corak yang bulat dan rangkaian daya cecah memberi corak zig-zag. Tema ini terdiri daripada dua sub tema iaitu: a) Rangkaian Daya Mengikut Corak Rangkaian daya seperti luncur dan lejang memberi corak pergerakan yang bersudut.4 Tema 12: Gabungan Bentuk dan Daya dalam Pergerakan Tema ini adalah integrasi tema 9. Apung dan lejang memberi corak melengkung diikuti dengan garisan lurus. Ini merupakan kemuncak kebolehan individu sebelum perkembangan ke pergerakan dalam kumpulan dan pergerakan ke kualiti ekspresi dalam pergerakan. 5. Ianya menunjukkan perkaitan antara bentuk dan daya dalam pergerakan. arah.3. 10 dan 11.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Susunan dan Urutan Gerak edar dan gerak setempat hendaklah mengambil kira aspek aliran. Ini memastikan susunan urutan pergerakan yang harmonis dan berterusan.

5.3. Tema ini terdiri daripada empat sub tema iaitu: a) Penaikan tanpa Lompatan Pergerakan fizikal yang boleh dilakukan setempat atau dengan gerak edar. beban dan aliran memberi kualiti ekspresif pergerakan. Tema ini membantu mengukuhkan kemahiran untuk bergerak dengan penaikan dari lantai. Pergerakan bentuk lingkaran akan dipercepatkan di bahagian yang sempit. Pergerakan ini dilakukan secara spontan. Bahagian tubuh badan digunkan untuk mendahului pergerakan. Rajah 5. Keseluruhan tubuh badan atau bahagian tubuh badan boleh dinaikkan dari lantai tanpa lompatan. 53 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Rekaan Daya Mengikut Corak Semua corak pergerakan mempunyai ritma semulajadi. Rekaan daya dalam pergerakan dan penggunaan unsur-unsur masa.5 Tema 13: Penaikan dari Lantai.4 Rekaan daya mengikut corak. Daya cipta kreatif dapat dilihat semasa rangkaian pergerakan membayangkan usaha yang berharmonis melalui gabungan daya dan bentuk. Pergerakan dengan penaikan dari lantai terutamanya pergerakan di ruang udara memberi perasaan kebebasan.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

b) Lepas dari Lantai ke Ruang Udara Lompatan dengan keseluruhan tubuh badan yang dilakukan secara spontan dengan ritma yang berbeza. c) Membina Pelbagai Bentuk di Ruang Pembinaan bentuk badan seperti dalam tema 6 dan 9 dilakukan di ruang semasa penaikan. d) Melakukan Pelbagai Lakuan Daya Asas di Ruang Koordinasi diperlukan untuk lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai. Lakuan daya asas seperti cantas dan ketis digunakan semasa lompatan berpusing, lejang dan radak untuk lompatan besar dan cecah untuk lompatan kecil. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara penaikan dari lantai dengan keseluruhan tubuh badan atau bahagian-bahagian tubuh badan tertentu. Kreativiti juga dibayangkan dalam tumbuhan bentuk badan dan lakuan daya asas semasa pergerakan penaikan dari lantai.

Rajah 5.5 Contoh-contoh penaikan dari lantai. 5.3.6 Tema 14: Kesedaran Kumpulan Tema ini menunjukkan kesedaran kumpulan sebagai satu unit yang mempunyai minat dan tujuan yang sama. Terdiri daripada tiga sub tema iaitu: 54

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

a) Memimpin dan Menyesuaikan Setiap ahli kumpulan mempunyai tanggungjawab sendiri samada sebagai seorang pemimpin mahupun sebagai pengikut. Setiap ahli kumpulan menunjukkan pergerakn yang positif. Ada yang ingin menjadi pengikut sahaja dan ada juga pemimpin yang tidak bertanggung jawab. b) Meniru Lakuan Kumpulan Pendekatan ini membantu kesedaran bagi kumpulan yang pasif. Kumpuylan tersebut akan meniru lakuan pekerjaan dalam sesuatu situasi. Kesedaran kumpulan ini akan ditimbulkan semasa ahli kumpulan membuat penyesuaian antara satu sama lain mengikut ritma pergerakan itu. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran berkumpulan. c) Kesedaran Kumpulan Kesedaran kumpulan melalui penekanan kepada perhubungan dengan aspek masa, ruang, beban dan aliran. i. Aspek Masa Penyesuain ahli kumpulan terhadap pergerakan kawal lambat yang dilakukan secara serentak. Pertukaran ke pergerakan serta-merta secara berkumpulan menunjukkan aspek masa digunakan dalam kesatuan. ii. Aspek Ruang Ini dapat dilihat semasa kumpulan membuat format pergerakan, seperti yang dihuraikan dalam Tema 15. iii. Aspek Beban Perkaitan antara kumpulan yang ditunjukkan melalui cara sentuhan antara ahli kumpulan. Contohnya sentuhan yang ringan, halus atau berat dan kuat membayangkan mood dan perasaan kumpulan itu. iv. Aspek Aliran Aliran terikat atau aliran bebas yang dilakukan oleh kumopulan membayangkan kesedaran kumpulan tersebut mencurahkan mood, idea dan perasaan. Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan kesedaran kumpulan.

55

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

Rajah 5.6 Penggunaan aspek masa, ruang, beban dan aliran dalam kumpulan. 5.2.7 Tema 15: Formasi-formasi dalam Kumpulan Tema ini memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan. Formasi dalam kumpulan boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu: a) Formasi Sebentuk Formasi sebantuk penting kerana pergerakan seorang dalam kumpulan dijadikan pergerakan sekumpulan. Kumpulan boleh menunjukkan: i. Formasi garisan yang lurus dan pemimpin boleh ditempatkan di hujung atau di tengah, atau; ii. iii. Formasi bulat yang tidak ada pemimpin. Pergerakan pelbagai bentuk seperti bulatan atau empat persegi untuk membentuk formasi yang padu. b) Formasi Tidak Sebentuk Membenarkan setiap ahli bergerak secara spontan. Ahli-ahli berpeluang bergerak dengan respon sendiri tetapi berfokus kepada pergerakan pemimpin. Pergerakan diteruskan sehingga mendapat satu formasi.

56

Rajah 5.2. 57 . 5. b) Perkaitan dalam pergerakan itu.7 Contoh formasi sebentuk dan tidak sebentuk. idea dan perasaan yang asas. c) Perbezaan antara pergerakan. Perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresif ialah: a) Idea atau perasaan yang akan disampaikan. daya dan beban dan juga gabungan pergerakan yang sesuai dihasilkan untuk membayangkan mood.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam kepelbagaian cara menunjukkan formasi dalam kumpulan.8 Tema 16: Kualiti-kualiti Ekspresif dalam Pergerakan Tema ini memfokuskan kepada pergerakan hasil daripada gabungan kesemua tema untuk menghasilkan suatu komposisi pergerakan. ruang. idea dan perasaan menentukan aspek pergerakan seperti tubuh badan. Di peringkat ini gubahan pergerakan mempunyai kualiti-kualiti ekspresif dalam pergerakan. Mood.

5.3. 5. Tepukan dan suara adalah merupakan suatu contoh ransangan bunyi yang paling asas.6.1 Ransangan Dalam Diri Pergerakan yang diransang oleh tubuh badan sendiri diberi tumpuan. 3. Ransangan bunyi yang perlu diberikan pendedahan seawal proses pengajaran akan memudahkan pelajar memahami konsep pergerakan dan meningkatkan kreativiti mereka. Berikut adalah kepelbagaian alunan dinamika muzik yang boleh disesuaikan dengan pergerakan. Bunyi beransur kuat. arca. belon. selendang. 58 . ii. tali elastik dan peta pergerakan bagi membantu mereka memahami dengan lebih baik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Daya cipta kreatif dapat dilihat dalam cara menunjukkan cerita.3 Ransangan Dalam Pergerakan Kreatif Ransangan dalam pergerakan kreatif adalah merupakan suatu bentuk bantuan pengajaran dalam mempermudahkan proses pengajaran pergerakan kreatif.3.3. i. Beberapa jenis ransangan yang boleh digunakan semasa pergerakan kreatif adalah sebagaimana berikut: 5. Manakala penggunaan alat-alat muzik seperti genderang akan membantu pengajaran menjadi lebih menarik. Bunyi beransur lembut.2 Ransangan Objek Imiginasi pelajar akan dapat diperkembangkan melalui penggunaan objek seperti gambar. idea dan perasaan melalui pergerakan yang sesuai. mood. Ransangan seperti ini amat kurang sesuai diamalkan kepada pelajar yang kurang memahami tentang ritma dan kreativiti.3 Ransangan Bunyi Penggunaan bunyi dan ritma adalah merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pengajaran pergerakan kreatif. Ianya dapat membantu guru bagi memahamkan pelajar yang bermasalah dalam memahami temtang aspek ritma dan kreativiti. 5.4 Fahaman Dinamika Muzik Penggunaan muzik sebagai bantuan dalam eleman pergerakan kreatif akan memudahkan pelajar untuk memahami ritma dengan lebih baik serta mengatur pergerakan seiring dengan ransangan alunan muzik.

pergerakan adalah lebih efektif dan sesuai dengan naluri jiwa mereka sebagai media ekspresi berbanding dengan bahasa. sematamata kerana ikmat yang dirasai melalui pergerakan. Walaupun kanak-kanak sudah membesar. 5. Adalah penting juga bagi kanak-kanak untuk mengetahui perbezaan antara menghindar perasaanperasaan seperti marah dengan menekankan perasaan yang bersifat agresif. Mereka perlu difahamkan bahawa perasaan marah itu merupakan suatu emosi yang sihat dan semulajadi. SEMAK KENDIRI 1. Peluang untuk bergerak. Apakah tema yang memfokuskan kesedaran tentang bentuk-bentuk formasi yang boleh dilakukan dalam kumpulan? 4. Dengan menggabungkan aktiviti pergerakan dengan aktivitiaktiviti seni halus. ini akan dapat membantu menambahkan kaedah untuk melahirkan perasaan dalaman kanak-kanak dan sehubungan itu membentuk daya kesedaran estetika mereka. v.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iii. Mengapa perlunya ransangan dalam pergerakan kreatif? 59 . iv. Senaraikan perkara-perkara yang penting untuk memberi kualiti ekspresi.4 Kesimpulan Bagi kanak-kanak di peringkat sekolah rendah. tidak semestinya memerlukan interaksi dengan orang lain. namun penggunaan pergerakan fizikal sebagai media pengucapan dan komunikasi. berkemungkinan lebih banyak terdapat dalam aktiviti-aktiviti geraktari daripada aspek-aspek kurikulum pendidikan jasmani yang lain. Untuk melahirkan perasaan. di samping bahasa haruslah diperlakukan demi mempelbagaikan salurun untuk berkomunikasi. Apakah yang anda faham tentang pergerakan kreatif lanjutan? 2. seni muzik atau keduanya sekali dengan pelbagai cara dan bentuk. Tema pergerakan kreatif yang manakah berkait rapat dengan tema pergerakan kreatif lanjutan yang ke 10? 3. Bunyi kuat beransur lembut Tempo beransur laju Tempo laju beransur kuar 5.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 6 GIMNASTIK PENDIDIKAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. adalah wajar untuk pelajar mempelajari gimnastik pendidikan yang merupakan asas kepada gimnastik. dan imbangan yang mana diperlukan oleh semua sukan. 1998) baik . Oleh yang demikian. Secara lebih jelas berikut adalah tujuan pembelajaran gimnastik pendidikan. anda seharusnya dapat: a) Menjelaskan tujuan dan skop pembelajaran dalam gimnastik pendidikan. 6. beban. b) Menyenaraikan tema-tema dalam gimnastik pendidikan. koordinasi. 6. pelajar akan didedahkan kepada pelbagai bentuk pergerakan dan tugasan yang akan mendorong kepada pembelajaran dan perkembangan pelajaran yang lebih baik. fleksibiliti. Ini adalah kerana penglibatan dalam sukan ini akan menghasilkan kekuatan fizikal. 60 . ketangkasan. 6.1 Pengenalan Sukan gimnastik dirujuk sebagai “the mother of all sports” . ruang.2 Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah merupakan salah satu daripada cabang pendidikan pergerakan yang bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada pelajar dan menjadi asas kepada gimnastik artistik. i. Ianya akan memberikan tumpuan kepada pembelajaran individu yang unik dari segi gaya pergerakan dan berdasarkan kepada tema-tema khusus yang akan dapat membantu pelajar menyedari tentang nilai estetik dan kreativiti.3 Tujuan Gimnastik Pendidikan Gimnastik pendidikan adalah memfokuskan penguasaan kemahiran pergerakan yang berkaitan dengan tubuh badan. Melalui gimnastik pendidikan. masa. ritma dan aliran. c) Memahami tujuan dan perbezaan pergerakan dalam setiap tema. kesedaran tubuh badan dan memahami konsep pergerakan dengan lebih(Ramakrishnan. Meningkatkan kesedaran tubuh badan dalam kalangan pelajar.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Kesedaran tubuh badan ii. Menyediakan asas kepada gimnastik artistik. 6. Kesedaran aliran vii. Kesedaran perkaitan dengan orang lain viii. beban dan aliran. Kesedaran beban vi. Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan v. vi.1 Tema 1: Kesedaran Tubuh Badan Tema ini memberi peluang seseorang individu untuk mengenali bahagian tubuh badan dan mengawal pergerakan. Kesedaran masa iv. Kesedaran ritma 6. iii. masa. Menerapkan nilai positif tentang yakin diri. Oleh yang demikian. pergerakan dalam gimnastik pendidikan berasaskan lapan tema iaitu (Ramakrishnan. Mendedahkan pelajar kepada proses penerokaan. 1998): i. Bahagian tubuh badan digerakkan dengan pelbagai cara iaitu: a) Lakuan asas tubuh badan Ringkuk Lunjur/regang Pulas Hayun b) Lakuan bahagian tubuh badan Sokongan beban 61 .4 Tema Dalam Gimnastik Pendidikan Pergerakan dalam gimnastik pendidikan adalah merupakan asas kepada pergerakan artistik dan gimnastik irama. Meningkatkan kreativiti pelajar dalam mengolah pergerakan yang merangkumi ruang. Kesedaran ruang iii. iv.4. v. Memberi kebebasan kepada pelajar dalam mengolah kreativiti bagi menghasilkan ciptaan pergerakan yang mempunyai nilai estetik yang tersendiri. penemuan dan daya cipta. penjelajahan.

Jenis Pergerakan Bergerak secara sentuhan berselang. Lompat bintang. Bergerak secara sentuhan selalu. kecil. Membawa pundi kacang di atas kepala serta Menggolekkan bola kecil di atas belakang badan Pergerakan mengikut situasi seperti:     bunga sedang kembang arnab tidur dalam lubang galah menjulang awan kain dilipat dua Galop Lompat kanggaru dalam arah zigzag Lompat ke dalam gelung rotan Menyusup di bawah palang Membekukan badan. dan berjalan secara melutut. Gulingan. apabila     Merangkaikan dua atau lebih pergerakan. Bergerak dengan seluruh tubuh badan di udara seketika Bergerak dengan beban di bahagian tubuh. Bergerak dengan bahagian tubuh badan menyentuh lantai sentiasa. keperluan dan keselamatan. merangkak.     Aktiviti Berjalan. lompat dakap dan lompat layang. Pemilihan dan pengawalan adalah mengikut situasi. Membentukkan tubuh badan menjadi besar. Jadual 6. Menyokong beban pada bahagian tubuh. panjang. menarik dan menolak. Maksud Jenis Pergerakan Bergerak dengan bahagian pada tubuh badan berselang – seli menyentuh lantai. Bergerak tanpa sentuhan seketika. 62 . Merangkaikan beberapa kemahiran ke dalam satu bentuk permainan kecil.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan - Bahagian badan mendahului pergerakan Menerima beban tubiuh badan c) Aktiviti tubuh badan Lokomotor Bukan lokomotor d) Bentuk tubuh badan Lurus/runcing Lebar Bulat Bersudut Pulas Tema ini menggalakkan pelajar melakukan berbagai pergerakan. berlari. guling balak.1 Jenis pergerakan dalam Tema 1. tubuh Berhenti bergerak isyarat diberi. Membuat berbagai bentuk dengan bahagian tubuh badan. pendek.

4. terdapat sub tema kemahiran yang perlu dikuasai oleh pelajar iaitu: a) Bergerak Berbagai-bagai Cara Menggunakan Ruang. rendah : hadapan. ii. keperluan dan keselamatan. merangkak. Ianya terbahagi kepada dua iaitu ruang diri dan ruang am. berlari dan melompat. Selagi pergerakan yang dilakukan tidak melibatkan perubahan tempat. imbangan dan kelenturan. iii. Aras Arah Laluan Ekstensi : tinggi. membesar Pemilihan dan pengawalan pergerakan dalam penggunaan ruang perlu mengikut situasi. iv. kita boleh bergerak bebas dari satu tempat ke satu tempat lain. atas. 63 . lantai. berliku-liku. sederhana. a) Ruang Diri Ruang setempat yang mengelilingi individu sejauh mana yang boleh dicapai oleh bahagian tubuh badan. Pergerakan ini boleh dilakukan dengan cara berjalan. Dalam erti kata lain pergerakan ini bergantung kepada sejauh mana anggota boleh digerakkan. kesemua pergerakan yang dilakukan melibatkan komponen kecergasan fizikal terutamanya ketangkasan dan kekuatan otot. bawah : awangan. Selain itu. Di dalam hal ini. Contoh pergerakan ialah pelajar berjalan dari satu sudut ke satu sudut di dalam dewan dengan melantunkan bola. Di dalam dewan yang kosong contohnya.2 Tema 2: Kesedaran Ruang Ruang adalah kawasan yang digunakan semasa melakukan pergerakan. Selain daripada itu pergerakan juga boleh dilakukan dengan menggunakan alatan. sisi. belakang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. Pergerakan dalam sub kemahiran ini dilakukan dengan pelbagai cara dari satu tempat ke satu tempat dilingkungi kawasan. Kedua-dua ruang ini meliputi bahagian kawasan seperti: i. Pergerakan menggunakan ruang diri bermaksud melakukan pergerakan yang melibatkan keseluruhan bahagian tubuh badan. b) Membuat Pergerakan Menggunakan Ruang Diri. lurus. b) Ruang Am Kawasan yang digunakan secara keseluruhan semasa melakukan pergerakan. maka pergerakan itu menggunakan ruang diri. Pergerakan ini melibatkan komponen kecergasan fizikal terutamanya ketangkasan. zig-zag : mengecut.

Ia boleh dilakukan dengan pelbagai aras iaitu tinggi. kawal-lambat dan serta-merta. Bergerak menggunkan pelbagai kelajuan seperti cepat. lambat.4. Contoh pergerakan ini ialah ulat menyusur. Berikut adalah sub tema berdasarkan kemahiranpergerakan: a) Bergerak untuk menghasilkan kelajuan yang berbeza.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Bergerak Menggunakan Berbagai-bagai Aras Bergerak menggunakan berbagai-bagai aras bermaksud pergerakan yang dibuat dengan menggunakan ruang diri dan ruang am. Kelajuan sesuatu pergerakan berkait rapat dengan keadaan ruang yang ada seperti ruang diri. Aras pergerakan ditentukan apabila satu pergerakan dibandingkan dengan pergerakan yang lain. ruang am dan ruang yang dilengkapi dengan alatan. 6. Kesedaran masa mempunyai perkaitan dengan tubuh badan. beban. d) Bergerak Menggunakan Pelbagai Arah Dalam bergerak menggunakan berbagai arah bermaksud satu pergerakan yang membolehkan perlakunya bergerak mengikut arah yang di gemarinya. e) Bergerak Menggunakan Pelbagai Laluan Dalam bergerak menggunakan berbagai laluan bermaksud satu pergerakan yang membolehkan perlakunya bergerak mengikut laluan yang dipilih. serta-merta dan kawallambat. Pergerakan menggunakan berbagai-bagai aras ini pula melibatkan komponen kecergasan terutamanya kekuatan otot. 64 .1 Berjalan dengan cepat. aliran dan ritma. lambat. Pergerakan boleh dilakukan dengan pelbagai kelajuan seperti cepat.3 Tema 3: Kesedaran Masa Tema ini memfokuskan tentang kawalan masa dalam melakukan sesuatu pergerakan. Contoh pergerakan ini ialah buaya merangkak. ketangkasan dan imbangan. sederhana dan rendah. Rajah 6.

b) Bergerak dengan memilih kelajuan yang sesuai. Rajah 6. Memilih kelajuan pergerakan untuk disesuaikan dengan situasi ruang.4 Bergerak dengan pelbagai kelajuan yang sesuai. Bergerak dengan kelajuan yang terkawal samada secara pantas atau lambat. c) Bergerak dengan mengawal kelajuan.2 Berdiri tegak dan berjalan dengan lambat. Rajah 6.3 Berjalan dengan lambat dan berubah ke serta-merta.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. 65 . alat dan kemampuan pelajar.

serta-merta dan kawal-lambat.5 Bergerak dengan mengawal kelajuan. Rajah 6.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Rajah 6. sertamerta dan kawal-lambat). d) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk memilih kelajuan yang sesuai. e) Merangkaikan pergerakan dengan menggunakan dua atau lebih aspek masa. Melakukan beberapa pergerakan dengan menerapkan dua atau lebih aspek masa seperti cepat. lambat. Pelajar dikehendaki melakukan pergerakan tubuh badan bagi mengenal pasti kelajuan yang bersesuaian untuk setiap pergerakan. lembat.7 Rangkaian pergerakan dengan penggabungan aspek masa (cepat. 66 .6 Mengaplikasikan pemilihan kelajuan yang sesuai dalam perlakuan dirian tangan.

Rajah 6. a) Bergerak untuk menunjukkan perkaitan antara satu bahagian badan dengan bahagian badan yang lain. Kesedaran perkaitan antara pelbagai bahagian tubuh badan bermakna perhubungan satu bahagian tubuh badan dengan bahagian badan yang lain atau perhubungan tubuh badan dengan lantai atau alatan. Menggerakkan bahagian tubuh badan akan menukar bentuk pergerakan atau pergerakan bahagian lain.9 Perkaitan bahagian tubuh badan semasa pergerakan.4 Tema 4: Kesedaran Perkaitan Antara Pelbagai Bahagian Tubuh Badan.4. menerima kuasa dan bentuk tubuh badan. bahagian tubuh badan yang mendahului.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. 67 . Bergerak dengan menggunkan sekurang-kurangnya dua bahagian tubuh badan seperti tangan dan kaki. Satu bahagian badan bergantung kepada bahagian tubuh badan yang lain untuk melakukan pergerakan. Lakuan perkaitan pergerakan adalah seperti sokongan badan.8 Perkaitan bahagaian tubuh badan semasa melakukan pergerakan putaran roda. b) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan di antara satu bahagian tubuh badan dengan bahagian yang lain. Rajah 6. Imbangan membantu pertukaran pergerakan. aplikasi kuasa.

melintas kayu yang diletakkan di atas skitel atau melompat dekam menggunakan bangku gimnastik. Menggerakkan bahagian tubuh badan semasa berada di alatan. Tapak yang stabil menentukan pembentukan terkawal dan kekal supaya lakuan kemas dan licin. seperti melompat. e) Menyokong badan di atas satu tapak sambil menggerakkan bahagian badan yang lain untuk mendapatkan kestabilan. Pergerakan perlu bersesuaian dengan peralatan. Bergerak berbagai jenis cara bersesuaian dengan berbagai jenis alatan. bawah dan melalui alat atau alatan digunakan sebagai halangan. Membuat imbangan badan di atas tapak yang stabil seperti di atas satu atau dua tapak kaki.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Bergerak untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan. tapak tangan atau punggung.11 Perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan semasa melakukan pergerakan. Rajah 6. Rajah 6.10 Perkaitan tubuh badan dengan alatan. d) Menggerakkan bahagian tubuh badan untuk menunjukkan perkaitan bahagian tubuh badan dengan alatan. 68 . Pergerakan boleh dilakukan di atas.

Mengalih beban bermaksud menukar kedudukan tapak imbangan asal ke tapak imbangan yang lain seperti dari sokongan punggung ke bahu atau tangan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. g) Mencipta bentuk badan setelah menentukan kedudukan bahagian tubuh badan. 69 .12 Menyokong badan semasa dirian tangan untuk kestabilan. kedudukan bahagian tubuh badan seperti abdomen dan tangan hendaklah ditentukan dahulu.13 Mengalih beban untuk mendahului pergerakan semasa kemahiran gulingan ke belakang. f) Mengalih beban dari pergerakan yang stabil ke pergerakan yang baru dengan menggunkan bahagian tubuh badan untuk mendahului pergerakan. dua. atau lebih bahagian badan. bahagian tubuh badan yang sesuai hendaklah didahului untuk memulakan pergerakan. Kedudukan tubuh boleh berdasarkan pada satu. Untuk mencipta bentuk badan yang dikehendaki. Semasa mengalih beban. Rajah 6.

lembut. ringan dan tenang. Pergerakan dilakukan secara lokomotor dan bukan lokomotor.4. lembut. kuat.5 Tema 5: Kesedaran Beban Tema kesedaran beban dalam gimnastik pendidikan adalah bertujuan untuk membolehkan pelajar memahami kualiti pergerakan seperti kuat. tegang. ringan dan tenang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Setiap pergerakan menggambarkan beberapa kualiti beban seperti tegap.14 Mencipta bentuk badan. a) Bergerak berbagai-bagai cara dan membeku. Kualiti meregang dan mengendur dapat dilihat semasa membeku. b) Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan Ringan Bergerak berbagai-bagai cara dengan menggunakan daya dan kawalan otot yang berbeza seperti berat dan ringan. 6. Melalui tema ini guru harus memberikan senario dan tugas kepada pelajar untuk pelajar memahami tema ini dengan lebih baik. Kualiti pergerakan ini dapat dihasilkan dengan cara mengawal kekuatan dan keupayaan otot semasa melakukan pergerakan. Pelajar boleh mempelbagaikan pergerakan dengan bergerak menggunkan lebih atau kurang daya dan kekuatan otot.15 Bergerak berbagai cara dan membeku. Rajah 6. Pelajar boleh melakukan pergerakan berbagai-bagai cara mengikut kreativiti. 70 .

Pelajar merangkaikan beberapa pergerakan yang menggunakan lebih atau kurang daya dan kekuatan otot tanpa alatan atau dengan alatan. Rajah 6.16 Bergerak dengan kualiti berat dan ringan. d) Merangkaikan Dua atau Lebih Pergerakan dengan Kualiti Berat dan Ringan Tanpa atau dengan Alatan Pergerakan ini menggabungkan kesemua pergerakan di atas sama ada menggunakan alatan atau tanpa alatan. c) Bergerak Berbagai Cara dengan Kualiti Berat dan Ringan Menggunakan Alatan Bergerak dengan kualiti berat dan ringan dengan menggunkan alatan. Alatan boleh digunakan secara maksimum seperti di atas. 17 Kualiti berat dan ringan dengan alatan. bawah.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. 71 . Semasa melakukan aktiviti ini pelajar akan merangkaikan beberapa pergerakkan secara berterusan dengan memberi penekanan kepada kepelbagaian dan kelicinan pergerakan. keliling dan sisi. Pelajar boleh menggunakan pelbagai jenis alatan berdasarkan kemampuan serta selamat. Guru memastikan rangkaian pergerakan dilakukan dengan cekap dan berkesan sambil menggunakan ruang dan alatan secara maksimum.

ii. 19 Rangkaian aliran bebas. 18 Rangkaian pergerakan tanpa alatan.6 Tema 6: Kesedaran Aliran Kesedaran aliran dapat dilihat apabila beberapa pergerakan dirangkai dengan berurutan. Pilihan dan lakuan pergerakan yang sesuai. penekanan diberi terhadap: i. Pilihan pergerakan mencabar untuk dirangkaikan. 6. iv. Berdasarkan tema ini. terdapat tiga jenis rangkaian pergerakan iaitu secara bebas.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. 72 . Rangkaian pergerakan boleh dilakukan secara aliran bebas dan aliran terikat.4. lancar dan berterusan tanpa henti. Kelicinan pergerakan dalam sesuatu rangkaian. Rajah 6. iii. Dalam memperkembangkan aliran pergerakan. Ulangan rangkaian pergerakan yang sesuai. a) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Bebas Rangkaian pergerakan secara aliran bebas merupakan percantuman beberapa pergerakan yang dilakukan secara licin. berterusan dan licin. terikat dan bebas dan terikat.

lancar dan berterusan. Rajah 6.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Terikat Rangkaian pergerakan secara aliran terikat adalah satu rangkaian pergerakan yang terkawal.20 Rangkaian aliran terikat. Rajah 6. 73 .21 Kombinasi rangkaian aliran bebas dan terikat. Rangkaian pergerakannya masih licin dan berkordinasi. Pelaku boleh berhenti seketika pada tempat tertentu dalam rangkaian pergerakan dengan mengekalkan imbangannya. c) Merangkaikan Pergerakan Secara Aliran Bebas dan Terikat Pergerakan secara aliran bebas dan terikat digabungkan menjadi rangkaian yang licin.

ii. Rajah 6. Pemilihan pergerakan dan rangkaian ditentu dan dilatih terlebih dahulu. 74 . mamadan dan lakuan cermin. Memadan = beberapa orang melakukan pergerakan yang sama serentak. Berdasarkan tema ini. kesedaran memberi peluang kepada seseorang individu melakukan berbagai pergerakan bersama rakan-rakan. kesedaran perkaitan dengan orang lain dibahagikan kepada sub tema seperti berikut: a) Bergerak berbagai Cara dengan Pasangan Boleh dilakukan dalam bentuk meniru. iii. Lakuan Cermin = berpasangan dan dalam kumpulan melakukan pergerakan yang sama seperti lakuan dalam cermin.4. Setiap individu menyesuaikan pergerakan dengan secara berpasangan atau berkumpulan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. Meniru = ketua melakukan. Sesuatu pergerakan itu tidak boleh dilakukan tanpa sokongan. b) Bergerak berbagai-bagai cara dengan rakan secara sentuhan badan. pengikut memerhati dan meniru pergerakan ketua. berselang-seli dan berturutan. Rangkaian pergerakan berpasangan boleh dilakukan seperti kanun. Bergerak dengan rakan-rakan boleh dilakukan secara sentuhan badan untuk menyokong beban. Perkaitan ini boleh dilakukan dengan cara: i. mengimbangi rakan dan membantu rakan mengekalkan kedudukan badan.22 Bergerak dengan pasangan.7 Tema 7: Kesedaran Perkaitan dengan Orang Lain Menurut tema ini.

menghentak kaki. 75 .24 Bergerak dalam kumpulan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Pergerakan yang boleh dilakukan ialah secara meniru. mamadan dan lakuan cermin. Ritma yang berlainan diperolehi dengan melakukan pelbagai pergerakan. Ritma boleh dihasilkan dengan bertepuk tangan. Setiap pergerakan mempunyai ritmanya tersendiri. beban serta aliran yang lebih dirasakan dalam rangkaian pergerakan atau pergerakan yang berulang-ulang. menghitung dan sebagainya. 6. a) Mendapatkan ritma dari berbagai-bagai pergerakan.8 Tema 8: Kesedaran Ritma Tema ini bertujuan untuk memperkembangkan kesedaran ritma pergerakan. Rajah 6.4. Tumpuan ritma termasuk masa.23 Bersentuhan badan. c) Bergerak berbagai-bagai cara dalam kumpulan Bergerak berbagai-bagai cara dalam kumpulan kecil dan kumpulan besar.

sederhana. Corak ritma mempunyai rentak mendatar. lambat dan sebagainya.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. b) Menggunakan corak ritma untuk melakukan pergerakan. Corak ritma adalah gabungan berbagai ritma. cepat. 76 . Corak ritma perlu dilakukan berulangulang. tinggi. perlahan. Rentak ritma boleh dilakukan dengan lembut. kuat.25 Ritma dalam pergerakan. rendah dan terputus-putus.

Rajah 6. licin dan berterusan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 6. Aliran pergerakan adalah rangkaian pergerakan yang mempunyai permulaan dan penghabisan yang tertentu. Aliran rangkaian pergerakan dihasilkan daripada corak ritma pergerakan yang berulang-ulang. Aliran corak ritma hendaklah kemas. 26 Corak ritma pergerakan. c) Merangkaikan aliran pergerakan dengan corak ritma.27 Contoh aliran rangkaian pergerakan. 77 .

Mengapakah sukan gimnastik dirujuk sebagai “the mother of all sports” ?.5 Kesimpulan Peranan gimnastik pendidikan adalah untuk memberi pendedahan kepada pelajar tentang asas gimnastik artistik. penemuan dan daya cipta. Apakah tema yang memberi peluang kepada seseorang individu melakukan berbagai pergerakan bersama rakan-rakan? 78 . Jenis Pergerakan Maksud Jenis Pergerakan Bergerak secara sentuhan berselang. 2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 6. Aktiviti 4. Apakah tujuan pembelajaran gimnastik pendidikan? 3. ianya bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai penghayatan pelajar terhadap aspek estetik dan merangsang kreativiti pelajar melalui pergerakan. Apakah bentuk senario dan tugasan yang harus diberikan oleh guru kepada pelajar untuk pelajar memahami tema kesedaran beban ini dengan lebih baik. Selain itu. Pengolahan pergerakan berdasarkan tema-tema oleh pelajar akan memberikan ruang untuk mereka lebih positif melalui proses penerokaan. 5. Sila lengkapkan ruang yang kosong yang disediakan. Bergerak secara sentuhan selalu. SEMAK KENDIRI 1.

sukan aerobik. Sukan ini juga dianggap sukan yang selamat sekiranya diuruskan dengan baik dan menjalani latihan yang secukupnya. dan imbangan.1 Pengenalan Gimnastik adalah merupakan satu sukan yang melibatkan prestasi senaman yang memerlukan kekuatan fizikal. c) Menjelaskan kategori pertandingan dan acara yang dipertandingkan bagi lelaki dan wanita.1 Cabang sukan gimnastik. sukan akrobatik. d) Memahami peraturan dan undang-undang pertandingan gimnastik artistik. gimnastrada (sukan untuk semua) dan tumbling. koordinasi. Tumbling Gimnastik artistik Sukan aerobik Gimrama Trampolin Gimnastrada (Gimnastik untuk semua) Sukan aerobik Rajah 7. anda seharusnya dapat: a) Menyenaraikan cabang-cabang disiplin dalam sukan gimnastik. Di peringkat antarabangsa. fleksibiliti. 79 . Disiplin gimnastik lain termasuk: trampolin. b) Memahami perkembangan sejarah gimnastik artistik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 7 GIMNASTIK ARTISTIK HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. kuasa. 7. pertandingan sukan tersebut ditadbir oleh Federation International Gymnastics (FIG). Setiap negara mempunyai badannya yang tersendiri dan mentadbir setelah bergabung dengan FIG. gimnastik artistik. ketangkasan. gimnastik berirama.

M. gusti. Dengan kejatuhan Rom. membuang.3 Sejarah Sukan gimnastik telah melalui beberapa era perkembangan daripada era penemuannya di zaman pra sejarah. melompat.M.3. dan kedua-dua lelaki dan wanita yang mengambil bahagian dalam latihan gimnastik. Pergerakan gimnastik juga perlulah menunjukkan ketepatan. Pergerakan gimnastik boleh dilakukan dengan menggunakan alatan. di atas peralatan dan tanpa alatan. menyokong dan yang kompleks seperti dirian tangan buka kaki serta dirian kepala. melompat dan pergerakan yang kompleks seperti hambur tangan (handspring). selepas menakluk Greece. berjalan. putar roda (cartwheel). 7. kejituan dan kesempurnaan. berenang. dan diaplikasikan untuk ketenteraan mereka. membangunkan aktiviti ke dalam sukan yang lebih formal. 80 . Kecergasan fizikal adalah satu sifat yang sangat bernilai di Greece purba. Pergerakan gimnastik juga terdiri daripada posisi statik yang senang seperti berdiri. Pergerakan gimnastik terdiri daripada yang senang contohnya berlari. salto hadapan dan belakang. dan seterusnya berkembang sehingga dipertandingkan di peringkat Olimpik dan menjadi salah satu sukan terawal yang dipertandingkan di Sukan Olimpik.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7.2 Falsafah Gimnastik ialah pergerakan. 7. Orang-orang Rom. Rajah 7.2 Gimnastik dipertandingkan di Sukan Olimpik. Mesir kuno telah mengaplikasikan asas pergerakan gimnastik seperti yang ditemui pada ukiran hieroglifik. latihan fizikal dan senaman yang meningkatkan kekuatan otot. Ianya bertujuan untuk memudahkan pembangunan badan melalui satu siri latihan yang melibatkan berlari. dan mengangkat berat. dan mereka menggunakan gimnasium fizikal menyediakan tentera mereka untuk peperangan. Gimnastik seperti satu sistem latihan sukan harmoni berasal dari Greece Purba 800 S.300 S.1 Pra Sejarah Bermula tahun 2.

81 . seperti angkat berat dan gusti. Sukan ini seterusnya diperkenalkan ke Amerika Syarikat oleh Dr Dudley Allen Sargent. yang mengajar gimnastik di beberapa universiti di Amerika Syarikat. Gimnastik berkembang di Jerman pada tahun 1800 dan pembukaan Sekolah Jahn di Berlin.3 Lakaran aktiviti gimnastik pada dinding. Walau bagaimanapun. yang memperkenalkan sukan itu di bandar-bandar baru mereka dalam tahun 1880-an. Gimnastik moden dikecualikan beberapa peristiwa tradisional. Hasilnya wujud banyak kelab-kelab gimnastik di Eropah dan kemudiannya di England. batang titian dan acara lompatan. Friedrich Ludwig Jahn seorang guru di Jerman telah mencipta beberapa aparatus antaranya termasuklah palang sejajar. dan menekankan bentuk dan bukannya persaingan peribadi. Beliau. 7. Rajah 7. pada tahun 1811 lebih menyemarakkan lagi perkembangan sukan itu. seterusnya dianggap sebagai „bapa gimnastik moden‟ atas usaha beliau memperkembangkan sukan gimnastik moden.2 Perkembangan Awal Pada akhir tahun 1700-an. kebanyakan perkembangan gimnastik di Amerika Syarikat lebih tertumpu kepada aktiviti pendatang Eropah.3. kepentingan dalam gimnastik berkurangan dan seterusnya gimnastik bertukar hanya sebagai satu bentuk hiburan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan bagaimanapun.

gimnastik moden telah menjadi satu sukan yang diiktiraf oleh semua pihak. batang titian. 7. Manakala wanita dibenarkan untuk bersaing dalam empat acara iaitu melombol. kekuda berpelana. palang sejajar.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. Walau bagaimanapun. 82 . sistem pemarkahan telah mengguna pakai sistem baru yang telah digubal oleh Persekutuan Gimnastik Dunia. Antara acara yang dipertandingkan untuk lelaki adalah senaman lantai. sistem pemarkahan dan kehakiman telah digubal semula dan sistem berasaskan markah penuh 10 tidak lagi diguna pakai. palang bertingkat. dan senaman lantai. Sistem pemarkahan yang berasaskan markah penuh 10 juga telah diperkenalkan pada tahun yang sama dan menjelang tahun 1955. Kategori yang dipertandingkan adalah kategori individu dan berpasukan. Sehingga ke hari ini. pada tahun 2005. melombol dan palang tunggal.3.3 Gimnastik Moden Pada tahun 1954. sukan gimnastik telah diselaraskan dengan mewujudkan acara-acara yang khusus untuk wanita dan lelaki. gelang.4 Pendedahan awal sukan gimnastik oleh Friedrich Ludwig Jahn dalam acara batang tititan.

Murid-murid hanya diajar senaman lantai. Sejarah perkembangan awal sukan tersebut menunjukkan bahawa gimnastik pada mulanya berfungsi sebagai alat kecergasan badan dan akhirnya berkembang sehingga dipersembahkan pada masyarakat umum.5 Sukan gimnastik moden. imbangan dan melombol. 83 . malah ia memerlukan kekuatan fizikal.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.3. Sukan gimnastik telah mula diperkenalkan di sekolah-sekolah dan institut pendidikan guru melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani seawal zaman penjajahan lagi. Rajah 7. Gimnastik adalah satu sukan yang melibatkan prestasi pergerakan yang berulang-ulang. kebolehlenturan (flexibility) dan kesedaran kinestatik seperti semasa melakukan hamburan dan lain-lain. iaitu kira-kira dalam tahun 1900. 7.4 Perkembangan Gimnastik di Malaysia Gimnastik merupakan salah satu sukan pilihan yang wajib dipelajari oleh semua pelajar sekolah di Malaysia.6 Ng Shu Wai yang telah bertanding di Sukan Olimpik Athen.

Pertandingan untuk murid-murid perempuan bermula pada tahun 1980. 7. Bagi acara lelaki terdapat enam acara yang dipertandingkan sebagaimana berikut: 84 . Kini sukan gimnastik telah berkembang begitu baik sehingga kesemua Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri telah mengambil bahagian dalam kejohanan gimnastik anjuran Majlis Sukan Sekolahsekolah Malaysia. Peringkat Kelayakan Pasukan akhir Individu keseluruhan akhir Acara individu akhir Oleh yang demikian setiap gimnas akan berpeluang untuk bertanding setiap fasa bagi merebut peluang untuk menjadi johan. (ii) acara individu atau (iii) individu keseluruhan (yang menggabungkan skor kesemua acara). Atlet boleh memenangi pingat dengan skor (i) pasukan mereka. Masa maksimum yang diperuntukkan untuk persembahan bagi setiap acara adalah 2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Pertandingan gimnastik antara sekolah-sekolah yang pertama telah diadakan pada 24 November 1962 bertempat di Dewan Perhimpunan Cina.4 Kategori Pertandingan di Peringkat Antarabangsa (Olimpik) Empat belas pingat emas untuk dimenangi bagi pertandingan peringkat antarabangsa atau di Sukan Olimpik. Greece. iii. Pada peringkat awal pertandingan. Kuala Lumpur bagi murid-murid lelaki sahaja. Pada tahun 1989 Malaysia telah menang lima pingat emas dalam gimrama di Sukan SEA melalui Faiznur Miskin.5 minit. iv. ii. Gimnastik telah mendapat sambutan ramai melalui pertunjukan di perayaan Hari Kebangsaaan dan temasya sukan sekolah-sekolah setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. pertandingan dibahagikan kepada 4 fasa iaitu: i. 7. kebiasaannya terdapat hampir 200 orang gimnas yang menyertai pertandingan.5 Acara yang di Pertandingkan Sukan gimnastik yang dipertandingkan di peringkat antarabangsa dikategorikan kepada dua kategori iaitu lelaki dan wanita. Pada tahun 1991 Malaysia telah memenangi pingat emas yang pertama dalam Sukan Sea melalui Kau Git Kaur dalam acara melombol dan pada tahun 1993 Lim Wai Chee pula telah menang pingat emas dalam acara melombol untuk menyumbang pingat emas pertama dalam sejarah sukan gimnastik artistik wanita Malaysia. Oleh kerana terlalu ramai. Kemuncak kecemerlangan sukan gimnastik adalah pada tahun 2004 apabila seorang gimnas lelaki iaitu Ng Shu Wai telah mewakili Malaysia dalam Olimpik di Athens. Malaysia telah menyertai pertandingan gimnastik dalam Sukan Komanwel sejak 1998 hingga sekarang.

iv. iii. ii. acara yang dipertandingkan adalah sebagaimana berikut: i. iv. Berikut adalah lakaran susun atur peralatan apabila pertandingan peringkat antarabangsa dijalankan. v. vi. Senaman lantai (floor exercise) Palang sejajar (parallel bar) Melombol (vaulting) Gelang (ring) Kekuda berpelana (pommell horse) Palang tunggal (high bar) Manakala bagi wanita pula. iii. Senaman lantai (floor exercise) Palang bertingkat (uneven bar) Batang titian (balance beam) Melombol (vaulting) Hanya dua acara yang sama bagi lelaki dan wanita iaitu acara senaman lantai dan melombol. ii.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan i. 85 .

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.7 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara lelaki. 86 .

sedikit tinggi dari permukaan dewan pada maksimum sebanyak 3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.1 Senaman Lantai Dimensi untuk lantai adalah sama bagi kedua-dua kategori lelaki dan wanita. 7. 87 . Terdapat juga sebuah zon yang 2 meter sekitar kawasan persembahan yang mesti kekal jelas tanpa halangan.5 sentimeter.8 Lakaran susun atur peralatan gimnastik bagi acara wanita.4. Lantai adalah berukuran seluas 12 meter x 12 meter persegi dengan permukaan mendatar. Sempadan di sekeliling tikar mungkin tidak mempunyai kecerunan melebihi 25 peratus.

Kedua-dua palang adalah sejajar dan jarak antara keduanya adalah antara 42 dan 52cm daripada satu sama lain.4.2 Palang Sejajar Acara ini dilakukan pada dua palang sejajar yang fleksibel dengan ketinggian ditetapkan 2m di atas lantai dewan. 7.5 meter lebar.10 Aparatus senaman lantai.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. Rajah 7. 88 . Tilam pendaratan adalah 11 meter panjang dan 4.9 Ukuran lantai gimnastik untuk acara lelaki dan wanita.

Permulaan landasan mesti ditandakan jadi gimnas tahu di mana untuk memulakan larian mereka.11 Aparatus palang sejajar. Tilam pendaratan di belakang lombol adalah berukuran 6 m panjang dan 2. Panjang dan lebar lombol adalah 120 cm panjang dan 95 cm lebar. Atas meja mesti diimbangi dengan permukaan yang tidak licin atau kasar. Landasan untuk larian tidak boleh melebihi 25m panjang. Spring board yang digunakan mestilah berukuran 120 cm panjang.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. 60 cm lebar dan 20 cm tinggi.3 Lombol Dimensi ukuran bagi aparatus lombol sedikit berbeza antara lelaki dan wanita. Pada akhir landasan terdapat spring board yang membantu melonjakkan gimnastik ke atas lombol.4. Ketinggian minimum bagi wanita adalah 125 cm dan bagi lelaki pula adalah 135 cm. 7. Permukaan kawasan atas meja mesti menyerap kejutan supaya bahu dan pergelangan tangan gimnas dilindungi.5 m lebar. 89 .5 cm tinggi. Ia adalah 100cm luas dan tidak lebih daripada 2.

Kedua-dua gelang tersebut berukuran 2. Rajah 7. Jarak di antara kedua-dua gelang tersebut adalah 50 cm serta setiap satunya berdiameter dalaman 18cm.12 Aparatus lombol.13 Aparatus gelang. 90 . Saiz tilam pendaratan adalah 5 x 2 meter.8 m di atas lantai dipasang pada tali penggantungan berukuran 70 cm. 7.4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.4 Gelang Alatan atau aparatus ini terdiri daripada dua gelang berbentuk bulat yang digantung dari atas dan selari antara satu sama lain.

Tepi dan penjuru kekuda adalah berbentuk bulat. Manakala tilam pendaratan di bahagian bawah palang adalah berukuran 12 meter x12 meter.4. Pemegangnya (pommell) adalah setinggi 12 cm dari atas kekuda dan diletakkan di antara kedua-duanya adalah 40cm hingga 45 cm. 7.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7. 91 . Tilam pendaratan di bahagian bawahnya adalah berukuran 4 meter panjang dengan 4 meter lebar. Ketinggiannya adalah 115 cm tinggi dari aras lantai. 7.8 cm diameter dan 240 cm panjang. Bahagian bawahnya pula adalah 155 cm panjang dan 30cm lebar. Rajah 7.14 Aparatus kekuda berpelana. Saiz palang adalah 2. Bahagian atas kekuda adalah berukuran 160 cm panjang dan lebar 35 cm.13 Aparatus gelang.4.5 Kekuda Berpelana Kekuda berpelana adalah merupakan sebuah aparatus berbentuk bujur dengan dua pemegang (pommels) di atasnya.6 Palang Tunggal Aparatus palang tunggal adalah merupakan sebuah palang tunggal dengan ketinggian 2.8 meter dari atas permukaan lantai. Apabila diukur dari lantai.

7 Palang Bertingkat Aparatus palang bertingkat khusus untuk acara wanita ini adalah merupakan alat yang terdiri daripada dua palang fleksibel yang jarak maksimumnya adalah 1. 92 .4. Rajah 7. Manakala palang atas adalah berukuran 2. Tiilam pendaratan adalah berukuran 14 m panjang dan 2 m lebar.7 m di atas lantai. 7.15 Aparatus palang tunggal.435 meter.16 Aparatus palang bertingkat.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 7.5 m di atas lantai dan bar yang lebih rendah adalah berukuran 1.

Keseluruhan batang titian mestilah bersalut dengan kusyen lembut beserta tepi bulat di hujung. 5 meter panjang dengan ketinggian 1. Manakala lapisan kedua adalah seluar samada pendek atau panjang mengikut acara yang disertai. Saiz tilam untuk tujuan pendaratan di kedua-dua hujung rasuk ialah 17 x 4 meter. 7. Bagi 16 Pakaian gimnas semasa latihan atau pertandingan gimnastik.5.1 Pakaian a) Gimnas Lelaki Gimnas lelaki dimestikan memakai dua lapisan pakaian leotard16.4.2 meter dari lantai. Lapisan pertama. Rajah 7. Untuk acara senaman lantai dan melombol. adalah singlet leotard tanpa lengan. gimnas mestilah memakai leotard tanpa lengan beserta seluar pendek. 7. 93 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7. Berikut adalah etika yang telah ditetapkan di dalam code of point.17 Aparatus batang titian.8 Batang Titian Batang titian adalah aparatus bagi wanita yang berukuran kira-kira 10 cm lebar. Tahap ketebalan kusyen adalah antara 15 mm sehingga 30 mm tebal.5 Etika Berpakaian Atlet yang bertanding dalam sukan gimnastik artistik haruslah mematuhi kod etika berpakaian yang telah ditetapkan oleh FIG.

Dalam tahun 1970-an leotards biasanya diperbuat daripada poliester dan kain berkaitan. merah atau hitam. Seluar pendek dan seluar panjang umumnya warna pepejal. Leotards tidak boleh naik terlalu tinggi pada pinggul atau dipotong terlalu rendah. gimnas dan pasukannya boleh dihukum dengan potongan markah untuk pakaian mereka. Rajah 7. keseragaman dalam berpakaian adalah diwajibkan. dan tanpa lengan Leotards Amalan dan mereka yang dipakai dalam sesi latihan podium secara amnya tanpa lengan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan acara yang lain. Sejak tahun 1980-an. FIG melalui code of point baru telah membenarkan gimnas wanita untuk memakai leotard berlengan separa panjang. dalam keadaan yang jarang berlaku. c) Gimnas Wanita Bagi gimnas wanita. bahan likra atau spandeks telah digunakan 94 . mereka diwajibkan memakai leotard tanpa lengan bersama sepasang seluar panjang yang melekat kepada bahagian bawah kaki beserta stoking. Sekiranya peraturan ini tidak dipatuhi. pakaian yang ditetapkan di dalam code of point versi terdahulu adalah leotard berlengan panjang. Bagi acara kumpulan. tetapi tidak ada sekatan ke atas reka bentuk. Singlet biasanya menggunakan satu atau lebih warna pasukan kebangsaan. Walau bagaimanapun. biru. Pakaian seragam gimnas lelaki biasanya kurang hiasan daripada gimnas perempuan.18 Pakaian gimnas lelaki. biasanya putih.

19 Kepelbagain rekabentuk leotard wanita. foils dan kain hologram berwarna-warni. Rajah 7. pelbagai bahan telah digunakan untuk membuat leotard termasuk baldu. fabrik logam. juga melanggar peraturan dan tidak dibenarkan.20 Kepelbagaian rekaan corak leotard wanita. Secara asasnya. Manakala bermula tahun 1990-an. Mana-mana bahan leotard yang agak jarang. jaringan. 95 . leotards tidak boleh dibuat potongan berbentuk lubang atau apa-apa reka bentuk dengan tujuan kelihatan seksi samada pada bahagian belakang atau depan. Rajah 7. velor.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan dalam pembuatan leotard.

Rajah 7. Walau bagaimanapun. samada seperti ekor kuda.21 Kepelbagaian gaya rambut gimnas lelaki. Walaupun beberapa gimnas lelaki memilih untuk mempunyai bulu muka. Rajah 7. b) Gimnas Wanita Gimnas wanita tidak diwajibkan untuk mengamalkan apa-apa gaya rambut tertentu atau panjang rambut. ini secara umumnya terhad kepada misai dan janggut yang dipotong kemas dan rapi. atau tocang. 96 . kebiasaannya mereka mesti menyimpan rambut panjang serta diikat dalam pelbagai fesyen.22 Kepelbagaian gaya dandanan rambut gimnas wanita.5. hampir semua atlet lelaki memilih untuk mempunyai rambut pendek.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7. Bagaimanapun.2 Gaya Rambut a) Gimnas Lelaki Gimnas lelaki tidak diperlukan untuk menerima pakai apa-apa gaya rambut tertentu semasa pertandingan.

Melalui sistem pemarkahan baru ini. tahap kesukaran diputuskan oleh kemahiran yang dilakukan oleh gimnas. Setiap rutin bermula pada kesukaran sifar. Dua panel hakim yang hadir semasa pertandingan: Dua panel hakim "A" yang menentukan kesukaran teknikal dan enam panel hakim "B" yang menilai pelaksanaan dan kesenian rutin. Sejak itu Persekutuan Gimnastik Antarabangsa telah menggubal sistem pemarkahan yang baru yang mana penilaian adalah berasaskan kesukaran rutin dan pelaksanaan. pada tahun 1990an peraturan telah diselaraskan dan setiap rutin diberi nilai permulaan berdasarkan tahap kesukaran. Selama lebih 80 tahun. yang boleh terdiri daripada A (mudah) kepada F (yang sangat sukar).6 Sistem Pemarkahan Gimnastik artistik adalah merupakan sebuah sukan yang mengamalkan sistem pemarahan yang berbentuk subjektif. Titik ini kemudiannya ditambah bagi setiap kemahiran.23 Kedudukan juri semasa acara kekuda berpelana.5 mata kepada skor dengan mata bonus yang diberikan jika elemen sukar digantung bersama-sama dalam rutin.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 7. menjadikannya "sempurna sepuluh" lebih sukar untuk dicapai. Elemen yang diperlukan menambah maksimum sebanyak 2. Markah 97 . sukan ini mengamalkan penilaian markah persembahan gimnas berdasarkan skala 1 hingga 10. peraturan berubah sekali lagi disebabkan kontroversi pemarkahan di Sukan Olimpik 2004. Rajah 7. Walau bagaimanapun. Kemudian pada tahun 2005.

Sebagai antara sebuah sukan yang tertua di dunia. 7. fleksibiliti. Kesemua komponen yang disebutkan di atas adalah amat penting bagi seorang gimnas untuk berjaya dalam sukan gimnastik artistik. Buku ini dikawal oleh Persekutuan Gimnastik Antarabangsa dan diterima pakai diseluruh dunia sebagai rujukan utama dalam setiap pelaksanaan kemahiran dan pertandingan..QGJ3043-Ritma dan Pergerakan pelaksanaan bermula pada 10 dan mata ditolak dengan kesilapan masing-masing. gimnastik artistik masih mengutamakan ciri-ciri kesempurnaan dalam pelaksanaan persembahan setiap 98 .7 Code of Point Code of point adalah merupakan sistem penghakiman yang digunakan dalam sukan gimnastik artistik. Ia juga menjelaskan tentang peraturan pertandingan dan bagaimana markah setiap persembahan dalam pertandingan dikira.0 markah. dan bagaimana setiap kemahiran yang harus dilakukan.) Mata kesukaran dan pelaksanaan ditambah bersama-sama untuk memberikan nilai gabungan. koordinasi. ketangkasan. 7.8 Kesimpulan Sukan gimnastik adalah merupakan sukan yang memerlukan kekuatan fizikal.24 Contoh kulit depan code of point. imbangan dan koordinasi tubuh badan yang baik. Rajah 7. (Sebagai contoh jatuh semasa mendarat dari batang titian dipotong sebanyak 1. kuasa. Ia menggariskan nilai kesukaran kemahiran.

SEMAK KENDIRI 1. Apakah tugas panel hakim B? 99 . 5. Berapakah bilangan acara yang dipertandingkan untuk peserta perempuan? 4. Berikan maksud gimnastik? 2. Senaraikan acara yang dipertandingkan untuk peserta lelaki? 3. Lukiskan lakaran susun atur peralatan bagi acara wanita.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan aparatus dan mengekalkan nilai estetika dalam setiap kemahiran yang telah dikelaskan dalam code of point.

menarik dan berseni. 100 . Terdapat enam pola pergerakan asas dalam gimnastik artistik. imbangan. anda akan dapat: a) Menyenaraikan 7 jenis pola pergerakan dalam gimnastik artistik. kekuatan. 8. Kesemua komponen kecergasan fizikal ini menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik dan diterjemahkan melalui setiap acara yang dipertandingkan. pelbagai pergerakan lanjutan yang boleh dikembangkan bagi menghasilkan pergerakan yang lebih baik. penumpuan konsentrasi yang tinggi semasa pelaksanaan aktiviti adalah amat penting bagi mengelakkan kemalangan.2 Konsep Pergerakan Gimnastik Artistik sering dianggap sebagai aktiviti pendidikan yang bertujuan untuk memperbaiki kualiti pergerakan supaya lebih baik dan sempurna dalam kalangan pelajar sekolah.1 Pengenalan Gimnastik artistik ialah pergerakan tubuh badan yang memerlukan fleksibiliti . 8. Melalui pola-pola pergerakan ini. ketangkasan. Ianya adalah aktiviti yang berkait rapat dengan kecergasan fizikal. b) Membuat perbandingan fokus pergerakan dalam setiap pola. Oleh kerana kemahiran dalam gimnastik artistik melibatkan elemen layangan (flight element). dan daya tahan otot yang baik. d) Menjelaskan prinsip asas sains yang diaplikasikan semasa pelaksanaan kemahiran.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 8 KEMAHIRAN ASAS GIMNASTIK ARTISTIK HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. c) Melaksanakan pergerakan berdasarkan setiap pola.

Rajah 8. iii. Bengkokkan kaki dengan tangan ke hadapan semasa mendarat. iii. 101 .2 Mendarat dengan kaki.3 Pola Pergerakan Gimnastik Pendaratan Statik Gerak Edar Putaran Hamburan Hayunan Rajah 8. Pergerakan yang melibatkan pola pendaratan adalah pergerakan dari atas dan mendarat di lantai. Bengkokkan lutut dan tangan dihayun ke atas. iv.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 8. Tangan dibawa ke hadapan. Berdiri tegak dengan sokongan dua kaki. 8. i.3. ii. Jatuhkan badan ke hadapan.1 Pola Pendaratan Pola pendaratan adalah merupakan kemahiran pergerakan yang melibatkan penyerapan daya yang lebih berkesan dengan merendahkan pusat graviti.1 Pola pergerakan gimnastik. b) Mendarat dengan tangan. a) Mendarat dengan kaki i. ii. Lompat mendarat dengan kedua belah kaki. Berdiri tegak dengan dua kaki.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan iv. c) Mendarat dengan gulingan sisi. Guling menggunakan bahu. Badan tegak dalam keadaan meniarap. Tangan ke atas. Berdiri tegak Lompat ke hadapan dan tangan ke atas. iv. Pusingkan badan dan nberdiri tegak. iii. vi. Tangan dibengkokkan. ii. vii. Tangan digunakan untuk menyokong badan.3 Mendarat dengan tangan. v. 102 . v. Pusingkan badan ke sisi. Rajah 8.4 Mendarat dengan gulingan sisi. i. Rajah 8. Kaki mendarat dan dagu didekatkan ke dada. vi.

Rajah 8.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan d) Kombinasi kemahiran mendarat. Kemahiran jenis ini melibatkan keupayaan badan untuk kembali ke posisi yang seimbang selepas dipindahkan. imbangan dan putaran. 103 . Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar adalah lebih stabil.5 Gabungan pelbagai jenis pendaratan. i. Berikut adalah konsep asas pusat graviti. 8. Ianya memerlukan pemahaman asas tentang perkaitan pusat graviti dengan kedudukan badan.2 Pola Statik Pola statik adalah jenis pergerakan yang melibatkan kemahiran kestabilan. Rajah 8.3. Pusat graviti pada badan bertindak sebagai pusat berat badan.6 Pusat graviti yang rendah dan dasar yang lebar. Kedudukannya akan bertukar-tukar berdasarkan bentuk badan semasa melakukan sesuatu pergerakan.

8 Pusat graviti. Langkah ke hadapan dan sokong satu kaki dengan satu kaki di angkat lurus ke belakang. garisan graviti dalam keadaan selari menjadikan sesuatu objek lebih stabil.7 Jarak pusat graviti mempengaruhi kestabilan. Berdiri dengan sokongan dua kaki (3 saat). Semakin jauh pusat graviti. Rajah 8. semakin tidak stabil keadaan. ii. i. Kestabilan yang maksimum berlaku apabila garisan graviti. 104 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Pola pergerakan statik boleh dilatih melalui beberapa pergerakan seperti di bawah: a) Pergerakan statik di atas kaki. Rajah 8. iii. pusat graviti dan titik tengah dasar sokongan berada dalam satu garisan tegak.

Duduk kaki lunjur ke hadapan. i. 105 . Rajah 8. tangan di sisi (3 sat).QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8. ii. Guling separa ke belakang dengan kaki lurus ke sokongan bahu. b) Statik di atas sokongan bahu.10 Statik di atas sokongan bahu.9 Statik di atas kaki.

Contoh pergerakannya adalah berlari. 8.3 Pola Gerak Edar Pola gerak edar adalah sejenis pergerakan yang melibatkan pemindahan pusat graviti yang akhirnya akan menghasilkan pergerakan yang mengubah kedudukan badan.3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Kombinasi kemahiran.11 Kombinasi gerakan statik menjadi satu rutin pergerakan. 106 . Rajah 8. Rajah 8.12 Contoh pergerakan gerakedar. berjalan atau melompat.

semakin pantas putarannya. 107 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8. iii. 8. Guling. Berikut adalah jenis-jenis putaran. ii. a) Putaran hadapan i. semakin perlahan putarannya. Semakin kecil jejari putaran. ii. Naikkan pinggul serta rapatkan dagu ke dada. iv. Konsep asas yang menjadi dasar pola ini adalah: i. Bercangkung dengan sokongan tangan ke depan. Semakin besar jejari putaran. Rajah 8.14 Gerak edar langkah dan tendang ke hadapan.13 Gerak edar jalan ulat ke hadapan. Berdiri tegak dengan dua kaki.4 Pola Putaran Pola jenis ini adalah merupakan jenis pergerakan yang melibatkan putaran.3. dakap lutut dan berdiri tegak.

Bengkok lutut kiri. iv. Straddle kaki di atas. v. Lompat dan berpitar 360°. iv. ii. Mendarat dengan kaki kiri. Berdiri tegak dengan kaki. 108 .16 Putaran menegak 360°. c) Putaran sisi i. Mendarat dengan tangan lurus ke atas.15 Putaran hadapan. Bengkokkan kaki dan hayun tangan ke atas. Tendang kaki kanan. iii. b) Putaran menegak i. Letakkan tangan kiri ke lantai. iii.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8. Rajah 8. ii.

5 Pola Hamburan Pola jenis ini melibatkan pergerakan menghambur badan samada ke hadapan atau ke belakang.17 Putaran sisi. Rajah 8. Pergerakan menghambur ini melibatkan aplikasi daya yang mana daya diperlukan untuk menggerakkan sesuatu objek.3. Lari dan lantun pada papan anjal atau trampolin. 19 Hamburan menegak pada papan anjal atau trampoline. Objek akan bergerak mengikut arah daya itu bertindak. 109 . d) Kombinasi kemahiran Rajah 8. 8. a) Hamburan menegak i.18 Kombinasi kemahiran putaran.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 8.

Lentik dengan laju dan hambur dengan menolak tangan. 110 . tangan lurus ke atas. ii. c) Hambur kepala i. Letak tangan dengan kaki lurus. Mendarat dengan kaki. 20 Hamburan tengkuk. Guling dengan kaki lurus. Rajah 8. Mendarat dengan kaki.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Hambur tengkuk i.21 Hambur kepala. iii. tangan lurus ke atas. Rajah 8. iii. ii. Lentik dengan lajhu dan hamburkan kaki ke hadapan.

Berikut adalah beberapa jenis contoh pelaksanaan pola hayunan. 111 . Pelaksanaan pola pergerakan ini memerlukan penggabungan beberapa kemahiran asas untuk menjadi satu rangkaian. Rajah 8. Rajah 8. b) Hayun tangan sisi dari bawah ke atas.23 Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang.24 Hayunan sisi dari bawah kebahagian atas.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan d) Kombinasi kemahiran Rajah 8. a) Hayunan tangan ke hadapan dan ke belakang. 8.22 Kombinasi gerakan hamburan.6 Pola Hayunan Pola hayunan merupakan jenis pergerakan yang melibatkan konsep aksi dan reaksi.3. Hayunan adalah merupakan putaran di sekitar paksi luaran.

Keupayaan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam aspek-aspek regangan.25 Hayunan kaki sisi dan ke belakang.dan kemahiran. fleksibiliti. Rajah 8. 8. Rajah 8.4 Fokus Kemahiran Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik ialah: i.26 Pelaksanaan kombinasi kemahiran asas. daya tahan dan kekuatan otot. d) Kombinasi kemahiran.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan c) Hayun kaki sisi dan ke belakang. 112 . ketangkasan imbangan.

113 . Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar. Walaupun begitu. ii. Berdiri dengan lutut dibengkokkan serta tangan lurus di tepi telinga. Kebolehan merangkaikan imbangan. Lentang Lentik (Flic Flac) Rajah 8. ketangkasan dan variasi kemahiran dalam satu pergerakan. iv. v. iii. Badan dihamburkan ke belakang. kesemua kemahiran ini menuntut kesungguhan dan minat yang tinggi untuk mencapai kejayaan. Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. iv. Teknik asas. Keupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan dengan baik. Tangan lurus dilantai serta bersedia untuk menolak badan diikuti kaki berpijak ke lantai.1 Senaman Lantai a.5.5 Kemahiran Asas Kemahiran asas adalah merupakan langkah awal kepada kemahiran lanjutan yang lebih kompleks.27 Lentang-lentik (flic flac). Gabungan kemahiran asas ini akan menghasilkan suatu perherakan yang lebih bernilai dan kreatif serta mempunyai nilai yang tinggi dalam sistem pemarkahan gimnastik. Badan dicondongkan 45° ke belakang dan tangan dihayunkan ke belakang. Berikut dijelaskan contoh kemahiran asas bagi setiap acara. vi.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. Berdiri dengan tangan masih lurus di sebelah telinga. 8. 8. Keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestatik dan estatik. iii. i. v.

Kaki mendarat ke lantai dengan tangan masih lurus ke atas. iii. Ambil beberapa langkah larian anak. Hambur tangan. dan sebelah kaki menendang ke atas diikuti oleh kaki kedua. Tangan diletakkan ke atas lantai. serta bengkokkan sebelah kaki. iii. iv. Kedua tangan diletakkan ke lantai dan kaki yang tidak dibengkokkan dihambur ke hadapan. kedua-dua tangan diluruskan ke atas. Dirian tangan dan gulingan hadapan. Rajah 8. 114 . ii. Tangan menolak menolak badan untuk naik ke atas. Dalam keadaan dirian tangan. iv. Teknik asas i. Rajah 8.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b. c. v. Rapatkan kedua-dua belah kaki semasa badan tegak diudara. Teknik asas i. condongkan badan ke hadapan.28 Hambur hadapan.29 Dirian tangan dan guling hadapan. Berdiri tegak dengan tangan diluruskan ke atas. ii. Dalam pergerakan larian.

ii.30 Gantung badan ke palang dan mendarat. Tangan dibengkokkan serta belakang badan diletakkan di atas lanatai diikuti oleh kaki. 115 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan v. i. Berdiri tegak dengan tangan masih di atas udara. lentikkan badan ke belakang. Tangan berpegang pada palang dengan badan lurus . Kaki ditendang ke hadapan untuk lajak dan di lantunkan kaki dan badan ke belakang untuk mendarat. 8. Rajah 8. Teknik asas.5. viii. v.3 Kekuda Berpelana a. Gantung badan ke palang dan mendarat. vii. vi.5. iv. 8. Dengan badan dalam keadaan lurus. Rajah 8. Tangan memeluk lutut untuk membantu badan naik ke atas. Sangkutkan kaki ke palang dan pusing badan ke kedudukan seperti dalam rajah.31 Hayunan kaki di kekuda berpelana.2 Palang Tunggal dan Palang Bertingkat. Hayunan. Kaki dibengkokkan dalam kedudukan „tuck‟ (lutut ke dada). a. Tarik badan ke atas dengan kaki lurus (berbentuk v) dirapatkan ke palang. iii.

Teknik asas. Hayun dan kangkang.Sit Rajah 8. iii. iii. ii.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Teknik asas.32 Kemahiran asas L-Sit pada palang sejajar. i. i. ii.33 Hayun ke belakang dan kangkang. Teknik asas. a. angkat kaki seperti kedudukan huruf L. L. Lakuan menghayun ini memerlukan momentum dari pergerakan hayunan kiri dan kanan. Naik ke palang sejajar dengan badan lurus dan kedua-dua badan berpegang pada palang. i. Lonjak ke atas dan kangkangkan kaki ke kiri dan kanan. Kedua-dua tangan dipegang pada pelana dalam keadaan mbadan berdiri tegak disebelah aparatus. Kekal dalam kedudukan tersebut untuk selama 3 saat. Naik ke palang sejajar dengan badan lurus dan kedua-dua badan berpegang pada palang.5. b.4 Palang Sejajar. 116 . Dalam keadaan kaki lurus. 8. Rajah 8.

5.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan ii. 117 . Mencangkung dan mendarat. Rajah 8. Kaki yang dikangkang diletakkan di atas palang dengan tangan berada di sebelah dalam kaki.6 Kesimpulan Pola pergerakan dalam sukan gimnastik adalah asas kepada setiap pergerakan dalam sukan tersebut. Larian lajak dan pijak papan anjal serta mendarat di atas lombol dalam kedudukan mencangkung. dan kangkangkan kaki. 8. Teknik Asas i. iv. mencangkung dan mendarat. ii. condongkan bahu sedikit ke hadapan.34 Kemahiran lompat. Hayunkan badan ke hadapan dan ke belakang dengan kaki dalam keadaan lurus. Pembinaan asas yang kukuh pada peringkat seawal persekolahan akan dapat membantu pelajar mempunyai masa yang cukup untuk pengukuhan asas. 8. Berdiri dan mendarat dengan kedua belah kaki di atas tilam pendaratan. Pada hayunan ke belakang.5 Lombol a. Kemahiran pergerakan yang lebih kompleks akan menjadi lebih mudah dipelajari dan pelajar akan cepat mencapai tahap autonomous dalam setiap kemahiran yang dipelajari. iii. Kemahiran yang lebih kompleks ini memerlukan koordinasi badan dan gabungan beberapa kemahiran asas untuk menjadi satu rutin persembahan semasa pertandingan.

5. Apakah perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik? 118 . Berapakah ketinggian untuk aparatus palang tunggal? adalah merupakan sebuah palang tunggal dengan ketinggian 2. Tuliskan teknik asas putaran sisi. Terangkan pola pergerakan statik? 3.8 4. Senaraikan pola pergerakan dalam gimnastik? 2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1.

dan tali.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 9 GIMRAMA HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. 119 .1 Pengenalan Gimrama (gimnastik irama) adalah merupakan sukan yang dipertandingkan secara individu atau berpasukan yang hanya boleh disertai oleh wanita sahaja. gimnastik. b) Menghuraikan sistem perbezaan sistem pertandingan gimrama dengan gimnastik artistik. c) Menyenaraikan alatan yang digunakan untuk pertandingan gimrama. gelung. bola. Ianya menggabungkan unsurunsur balet. Antara acara yang dipertandingkan dalam sukan ini adalah belantan. anda akan dapat: a) Menjelaskan sejarah perkembangan sukan gimrama di dunia dan di Malaysia. Seorang gimnas hanya memanipulasi satu radas di atas lantai pada satu-satu masa sewaktu persembahan dalam pertandingan. Pergerakan yang dihasilkan adalah segerak dengan ritma untuk menghasilkan pergerakan tubuh badan yang berkordinasi serta estetik (Pusat Perkembangan Kurikulum. tarian. 1997a). dan manipulasi radas dalam serta diiringi oleh muzik dalam sesebuah persembahan pertandingan. riben. Rajah 9.1 Persembahan gimrama dalam acara riben. 9.

2 Sejarah dan Perkembangan Gimnastik berirama yang berkembang daripada idea-idea Noverre Jean-Georges (1727-1810). Peter Henry Ling terus memperkembangkan idea ini pada abad ke-19 di Sweden dengan mempromosikan senaman percuma yang dinamakan "gimnastik estetik" yang membolehkan pelajar menyatakan perasaan dan emosi mereka melalui pergerakan badan. Pertandingan gimrama di peringkat peringkat antarabangsa yang pertama ialah Kejohanan Gimrama Sedunia yang berlangsung di Budapest. pada tahun 1837. Pada tahun 1929. Francois Delsarte (1811-1871). Seiring dengan perkembangan tersebut. 120 . Amerika Syarikat. 1991). Kesemua tokoh ini percaya bahawa tarian adalah medium untuk meluahkan eksprsi diri dan menyihatkan badan. dan Rudolf Bode (1881-1970).2.1 Perkembangan Moden Pada tahun 1962 Persekutuan Gimnastik Antarabangsa telah mengiktiraf gimrama moden sebagai suatu sukan tersendiri. pada tahun 1984 sukan gimrama telah di pertandingkan buat pertama kali di Sukan Olimpik di Los Angeles. Idea ini telah dilanjutkan oleh Catharine Beecher. Sejak itu. kejohanan ini menjadi kalender tetap persatuan dan di pertandingkan setiap dua tahun sekali. Sekolah Gimrama Sweden telah menggabungkan kesemua unsur-unsur tarian dan menerapkan unsur tarian dari Findland. dan untuk membangunkan penggunaan alatan dalam sukan gimrama (Carroll. Selain itu. beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa yang lain seperti Kejohanan Eropah (European Championship) dan Kejohanan Empat Benua (Four Continents Championship) telah dimulakan pada tahun 1978. 9. Setelah wujud pelbagai gaya dan bentuk tarian yang diterapkan dalam gimrama. Amerika Syarikat. Hungary pada tahun 1963.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 9. Pada massa yang sama. pada tahun 1900. yang mengasaskan Institut Barat Perempuan di Ohio. Hinrich Medau mengasaskan Sekolah Medau di Berlin untuk melatih gimnas dalam bentuk "gimnastik moden". Ernst Idla Estonia telah memperkembangkan tahap kesukaran untuk setiap pergerakan pergerakan.

Pada tahun 1983. 9. satu lagi kursus kejurulatihan bagi guru-guru dari sekolah dan maktab telah dijalankan oleh beberapa orang instruktor tempatan. Pada tahun 1986. Seterusnya pada tahun 1989. Sebanyak 30 pasukan dari seluruh negara telah mengambil bahagian. Latihan gimrama tidak ditawarkan di mana-mana tempat pada mulanya. Di sekolah. dan Malaysia telah memungut lima pingat emas melalui Faiznur Miskin. Jawatankuasa Teknik Gimrama yang pertama telah ditubuhkan di bawah Persekutuan Gimnastik Malaysia. satu lagi Kursus Kejurulatihan Serantau Peringkat Lanjutan telah diadakan dengan menjemput pakar yang sama. Seterusnya pada tahun 1984. 121 . perkembangan gimrama di Malaysia bermula di sekolah. Kejohanan gimrama peringkat kebangsaan yang pertama telah diadakan pada tahun 1985.2.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. gimrama telah diperkenalkan di Sukan SEA Kuala Lumpur.gimrama telah dimulakan sebagai aktiviti kokurikulum. satu skim pembangunan untuk gimnas yang berasaskan penganugerahan lencana dan sijil kecemerlangan bagi gimnas yang berjaya telah dilancarkan.2 Perkembangan Gimnastik di Malaysia Pada amnya. Pada tahun tersebut juga.2 Gimrama di awal penyertaannya di SUkan Olimpik. Sukan gimrama telah diperkenalkan secara serius di Malaysia pada tahun 1982 dimana satu Kursus Kejurulatihan Peringkat Asas telah diadakan di Kuala Lumpur di bawah pimpinan Puan Emmy Bellwood iaitu seorang jurulatih dari New Zealand. Pada tahun 1985. Seramai 300 orang jurulatih dapat dihasilkan. Persekutuan Gimnastik Malaysia telah mengimport seorang jurulatih dari Australia untuk mengadakan program intensif selama setahun.

gimnas peringkat nasional telah diberi peluang bertanding dalam Kejohanan Empat Benua untuk memperolehi pendedahan.3 Faiznur Miskin ketika mewakili Malaysia di Sukan Sea. Puan Yoshiko Kamo untuk menyediakan juruhakim tempatan ke Sukan SEA 1989. boleh dikatakan perkembangan gimrama di Malaysia sudah meningkat. Seramai 20 orang hakim kebangsaan telah dihasilkan. Selain itu. Cik Karen Ho. Malaysia juga telah mengambil bahagian dalam Kejohanan Sedunia di Alicante. Sepanyol. Pada tahun 1989 Satu kursus Kejuruhakiman Peringkat Antarabangsa telah diadakan dan dikendalikan oleh seorang jurulatih dari (FIG). 1989. selaras dengan adanya Persatuan Gimnastik Asia Tenggara (SEAGON) yang ditubuhkan dan bertempat di Jakarta pada tahun 1989. Dari aspek kepegawaian. Setakat ini. Pada hari ini pasukan gimrama Malaysia semakin disegani di pentas antarabangsa dan telah banyak menjuarai kejohanan di peringkat antarabangsa.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. 122 . kursus kehakiman peringkat kebangsaan yang pertama telah diadakan pada tahun 1987 oleh seorang pakar dari Australia.

9. Ini adalah kerana. 123 .4 Elaine Koo mendapat pingat gangsa ketika di Kejohanan Sukan Komanwel 2010. Setiap acara yang dipertandingkan akan dijalankan di atas karpet berukuran kira-kira 42. Secara lebih spesifik.5 kaki. karpet yang digunakan adalah tidak sama dengan acara senaman lantai gimnastik artistik. Rajah 9.5 Gelanggang pertandingan sukan gimrama.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9.3 Tempat Pertandingan Terdapat empat jenis acara yang dipertandingkan dalam sukan gimrama.5 kaki x 42. Karpet yang digunakan dalam sukan gimrama tidak mempunyai sebarang alas dan spring untuk membantu gimnas melantun dengan lebih tinggi. penggunaan alas dan spring akan mengganggu pergerakan dan pelaksanaan kemahiran gimnas.

e) Untuk menentukan Johan Individu Keseluruhan. BOLA . Pertandingan 3 Kejohanan Alatan a) Empat(4) latihan dengan 4 (empat) jenis alatan yang ditetapkan akan dipertandingkan.I. d) Latihan yang dipersembahkan untuk Pertandingan II berdasarkan keperluan peringkat junior/senior mengikut peraturan F. Lapan „difficulties‟ dengan nilai yang tertinggi akan diambil kira untuk jumlah markah Technical Value. TALI atau RIBEN bergantung ketetapan penganjur. iii. jumlah mata yang diperolehi daripada keempat-empat acara yang dipertunjukkan akan diambilkira. 124 . 7. Pertandingan 2 Individu Keseluruhan dipertimbangkan a) Semua gimnas yang mengambil bahagian di Pertandingan I akan untuk Pertandingan II. Pertandingan 1 Saringan dan Kumpulan a) Latihan yang dipersembahkan untuk Pertandingan I berdasarkan keperluan peringkat Junior mengikut peraturan F. d) Gimnas dari pasukan-pasukan yang tidak lengkap (1 atau 2 orang gimnas sahaja) tidak layak untuk pemilihan Pasukan Terbaik.1 (b).1. b) 30 gimnas yang terbaik dari Pertandingan I dipilih untuk pertandingan ini. Berikut adalah jenis pertandingan yang dijalankan: i.4 Acara yang di Pertandingkan dan Peraturan Di pertandingan peringkat antarabangsa. c) Semua ahli gimnas yang berdaftar dikehendaki menyertai Pertandingan I. terdapat tiga acara utama dengan empat aparatus pilihan yang ditetapkan oleh penganjur yang hanya akan dipertandingkan. Peserta yang mendapat mata yang terbanyak akan menjadi Johan Individu Keseluruhan. (Maksimum 2 orang dari setiap pasukan) c) Empat (4) latihan dengan empat (4) jenis alatan yang ditetapkan akan dipertandingkan. Setiap gimnas perlu mencatat 10 „difficulties‟ maksimum pada borang‟Technical Value’ (TV). ii. tetapi gimnas ini akan mengambil bahagian dalam Pertandingan I sebagai saringan bagi Pertandingan II dan III. b) Empat (4) acara akan dipertandingkan..QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 9. BELANTAN.G. iaitu setiap pasukan mempersembahkan 3 latihan bagi setiap acara dengan jumlah 12 latihan setiap pasukan.G. Empat „difficulties‟ daripada 8 harus dalam kombinasi lima puluh peratus daripada „difficulties‟ dengan nilai yang tertinggi mesti dalam kumpulan (Compulsory Body Movement) untuk setiap alat. iaitu samada GELUNG. Setiap pasukan diwakili oleh 3 (tiga) orang gimnas dari setiap negeri.(2001).I.

Menilai kesukaran peralatan dan risiko.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Latihan yang dipersembahkan berdasarkan keperluan peringkat junior/senior mengikut peraturan F. Markah maksimum ialah 10 markah. sambungan. 9.G Code terkini.6. Markah maksimum adalah 10 markah. d) Peserta yang memperolehi mata tertinggi dalam sesuatu acara Pertandingan III akan menjadi Johan acara berkenaan. Ini digunakan untuk menjadi panel seni.6 Peralatan Sebagaimana yang telah dijelaskan pada awalnya. terdapat lima alatan yang digunakan untuk pertandingan antabangsa. mencapai kedua-dua ketiak gimnastik. balingan.Menilai muzik dan komposisi dan skor maksimum adalah 10 markah. Menurut sistem terbaru ini. Tali harus. sama ada semua atau sebahagiannya. c) Markah dari Pertandingan III ini sahaja diambilkira bagi menentukan kedudukan. Berikut adalah alatan yang digunakan untuk pertandingan. dan koreografi. Elemen-elemen lain termasuk hayunan. (Ini digunakan untuk menjadi hanya sebahagian kecil daripada skor seni. Sistem baru ini akan memberikan satu pertiga daripada skor akhir kepada perkara-perkara seperti tafsiran muzik. bulatan. kini terdapat 4 panel (berbanding tiga panel dalam kitaran sebelumnya).) Panel Pelaksanaan EX . Ia mungkin sama ada diameter seragam atau secara progresif tebal dalam pusat dengan syarat bahawa penebalan ini adalah bahan yang sama seperti tali. Panjangnya adalah dalam nisbah saiz gimnas. 125 . Panel Artistik A . Keperluan kemahiran asas termasuk lompatan atas tali dan skipping. Mereka ialah: Panel D1 . 9. Tali mestilah berwarna. Walaupun begitu. Panel D2 . skor akhir dikira berdasarkan formula berikut: (D1 + D2) / 2 + A + EX untuk nilai sebanyak 30 mata. 9.Panel menilai kesukaran badan. putaran dan angka lapan. Satu atau dua simpulan di setiap hujung adalah untuk memegang tali ketika melakukan rutin. Markah maksimum ialah 10 markah.Menilai ketepatan dan bagaimana unsur-unsur dan kelancaran rutin dilaksanakan.1 Tali Tali diperbuat daripada hem atau bahan sintetik yang mengekalkan ciri-ciri ringan dan lembut.5 Sistem Pemarkahan Berdasarkan format sistem pemarkahan terbaru FIG. hanya empat alatan sahaja akan digunakan untuk pertandingan dan akan ditetapkan oleh FIG atau badan yang menganjurkan. apabila ditekan oleh kaki.I.

Rajah 9. dan berat gelung mestilah sekurang-kurangnya 300g. Elemen asas termasuk melontar. Ia harus berehat di tangan gimnas dan tidak berehat terhadap pergelangan tangan atau dapat difahami. Diameter dalamannya adalah 51-90 cm. bulatan. hayunan.6. dan ia boleh ditutup dengan pita pelekat sama ada warna yang sama atau berbeza. Keperluan asas rutin gelung termasuk putaran di sekeliling tangan atau badan dan bergolek. Gimnas perlu menggunakan kedua-dua 126 . membaling. dan melalui menerusi gelung. dengan syarat bahawa ia mengekalkan bentuknya semasa pelaksanaan rutin. 9. Gelung mungkin berwarna semulajadi atau sebahagiannya atau sepenuhnya dilindungi oleh satu atau beberapa warna.2 Gelung Gelung adalah alat yang diperbuat daripada plastik atau kayu.20 cm diametre.7 Gelung.6 Kepelbagaian warna tali. Bola itu dibuat daripada getah atau bahan sintetik dan 18 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. melantun atau bergolek.

4-6cm lebar dan panjang minimum 6 meter. Ianya mungkin berwarna-warni dan mempunyai reka bentuk di atasnya. Belantan mungkin berwarna semulajadi atau sebahagiannya atau sepenuhnya dilindungi oleh satu atau beberapa warna. Hujung reben yang disambungkan kepada pemegang adalah dua kali ganda untuk tempoh maksimum 1 meter.3 Belantan Belantan diperbuat daripada kayu atau bahan sintetik dan bersaiz 40-50 cm dari hujung ke hujung. Elemen asas termasuk bulatan kecil. Reben tanpa pemegang mesti sekurang-kurangnya 35g.4 Reben Reben diperbuat daripada satin atau lain-lain bahan yang sama warna.8 Belantan. 9. 127 .6. pergerakan simetri. melontar dan menangkap.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan tangan dan bekerja pada keseluruhan kawasan lantai sambil menunjukkan pergerakan yang berterusan mengalir. Rajah 9. Belantan mesti digunakan dengan kedua-dua tangan dan satu tangan.6. Reben mestilah dalam satu bahagian. Berat keseluruhan adalah 160 gram. 9.

5 Bola Bola adalah sejenis alat yang diperbuat daripada getah atau bahan sintetik (plastik lembut) dengan syarat ia mempunyai keanjalan yang sama seperti getah.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9.9 Kepelbagaian warna riben. Ia adalah 18-20 cm diameter dan mesti mempunyai berat minimum 400g. 128 .10 Ukuran riben. Bola boleh menggunakan apa-apa warna. Rajah 9. 9.6.

ii. a) Leotard mestilah diperbuat daripada bahan yang tidak telus pandangan. tetapi skirt mesti sentiasa jatuh kembali pada pinggul gimnas. Panjang dan warna kain yang meliputi kaki mestilah sama di kedua-dua kaki f) Gaya skirt (potong atau hiasan) adalah bebas. j) Bagi gimnas berpasukan leotards mestilah sama dari segi bentuk dan warna. iii. e) Ia dibenarkan untuk memakai: i. 129 . tetapi leotards tarian dengan tali sempit tidak dibenarkan. 9. i) Sebarang barang kemas yang boleh menjejaskan keselamatan gimnas. Seluar panjang ketat samada di dalam atau di luar leotard.7 Etika Berpakaian Gimnas Individu dan Berpasukan Berikut adalah etika berpakaian bagi gimnas individu dan berpasukan. g) Gimnas boleh melakukan senaman mereka dengan berkaki ayam atau menggunakan kasut khas gimrama. Leotard panjang penuh dengan syarat bahawa ia adalah ketat. h) Gaya rambut mesti kemas dan rapi serta solekan yang jelas dan ringan. b) Bahagian bukaan leher leotard mestilah tidak melebihi bahagian sternum dan bukaan leher belakang leotard tidak melebihi tulang belikat.11 Kepelbagaian warna bola. d) Leotard mestilah kulit ketat untuk membolehkan hakim untuk menilai kedudukan yang betul setiap bahagian badan. c) Leotards dengan atau tanpa lengan adalah dibenarkan.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. tidak dibenarkan.

gimnastik. Persembahan tanpa iringan muzik tidak akan dinilai oleh juri. 9. 9. tarian dan akrobatik semasa memanipulasi radas dengan gabungan muzik sebagai iringan dalam pergerakan menunjukkan bahawa gimrama sebuah sukan yang mementingkan nilai estetik dan berseni. Ianya hanya khusus untuk wanita dan sistem pertandingannya mengambil kira aspek feminin sebagai salah satu aspek penilaian. Persembahan yang baik haruslah seiring di antara pergerakan dan muzik. 130 . Muzik boleh terdiri daripada satu atau lebih alat muzik.9 Kesimpulan Sukan gimrama adalah merupakan sukan khusus yang tidak boleh diceburi oleh lelaki. Penggunaan muzik dengan suara adalah tidak dibenarkan. dan manipulasi radas dalam serta diiringi oleh muzik dalam sesebuah persembahan pertandingan. Juri akan menilai pergerakan berdasarkan koheren dan perkaitan muzik dengan pergerakan yang dilakukan oleh gimnas.8 Muzik Gimrama menggabungkan unsur-unsur balet. Ianya amat unik jberbanding sukan lain yang boleh diceburi oleh kedua-dua gender. tarian. Penggabungan unsur-unsur balet.12 Kepelbagaian jenis leotard.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Rajah 9. Penggunaan muzik dalam pertandingan gimrama adalah diwajibkan ke atas semua gimnas.

Apakah unsur-unsur yang terdapat dalam gimrama? 2. Apakah tugas panel pelaksanaan EX? 4.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Pada tahun berapakah sukan gimrama telah diperkenalkan secara serius di Malaysia? 5. Senaraikan acara yang dipertandingkan dalam gimrama? 3. Apakah ciri-ciri tali untuk pertandingan? 6. Bagaimanakah formula skor akhir dikira? 131 .

pergerakan. Rajah 10. dan belantan dalam cara yang menyeronokkan dan menakjubkan. dan alatan yang mencabar pelajar untuk mengetahui keupayaan badan mereka (Pusat Perkembangan Kurikulum. bola. b) Membuat perbandingan dalam pergerakan bagi setiap jenis kemahiran. Oleh yang demikian. tali. c) Menghubungkait kemahiran asas dengan kemahiran yang lebih kompleks. 132 .QGJ3043-Ritma dan Pergerakan UNIT 10 KEMAHIRAN ASAS GIMRAMA HASIL PEMBELAJARAN Di akhir pembelajaran unit ini. pendedahan kemahiran asas dalam setiap alatan adalah amat penting bagi membantu pelajar mencapai kemahiran yang lebih kompleks . gelung.1 Aksi pertandingan acara riben. anda akan dapat: a) Menjelaskan kemahiran-kemahiran asas dalam sukan gimrama.1 Pengenalan Gimrama menawarkan gabungan unik elemen muzik. 10. Melalui sukan ini. 1997b). pelajar akan menggunakan kreativiti dan imaginasi semulajadi mereka untuk memanipulasi reben.

vii. Berikut adalah 7 jenis pergerakan asas dalam sukan gimrama. v.2 Kemahiran Asas Kesemua kemahiran asas yang digunakan dalam gimrama perlu dibina dan didedahkan seawal umur lima tahun. Kemahiran asas amat berkait rapat dengan pembelajaran kemahiran lanjutan yang lebih sukar dan memerlukan koordinasi dan kawalan tubuh badan yang baik. Imbangan Melentik Meringkuk dan melunjur Gerak edar Pusingan badan Lompatan Ketangkasan 10. a) Imbangan Melutut. Ini bagi membolehkan mereka mempraktis kemahiran pergerakan yang betul dan efisen.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan 10.2.2 Imbangan melutut. iv.1 Kemahiran Imbangan Kemahiran imbangan adalah merupakan suatu kemahiran yang penting dalam gimrama. iii. i. seorang gimnas perlu ditekankan dengan aspek asas agar kemahiran lanjutan akan menjadi lebih mudah dilaksanakan. vi. 133 . Oleh yang demikian. ii. Rajah 10. Pendedahan kepada kemahiran asas ini akan memudahkan gimnas menyeimbangkan diri semasa mengkoordinasi kemahiran lain dan membantu mereka memahami konsep pusat graviti.

2 Kemahiran Melentik Kemahiran melentik adalah merupakan penerapan aspek kelenturan anggota badan samada ke sebelah kiri dan kanan atau ke hadapan dan ke belakang.2.2. Rajah 10.3 Meringkuk dan Melunjur Meringkuk dan melunjur adalah kemahiran asas yang memfokuskan kepada pergerakan memanjang dan mengecilkan badan.4 Melentik ke arah sisi kiri dan kanan.5 Melutut dan melentik ke sisi. b) Melutut dan melentik ke sisi. 134 .3 Imbangan V.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan b) Imbangan V Rajah 10. Rajah 10. Tujuan utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep penguncupan otot dan kesedaran tubuh badan sewaktu melakukan kemahiran. 10. a) Berdiri dan melentik ke sisi. 10.

b) Lentik kucing. Rajah 10.2.8 Pergerakan berjalan. meringkuk dan melunjur kaki.9 Berlari. a) Berjalan Rajah 10. Rajah 10.7 Perlakuan melentik dan mengendurkan otot belakang. meringkuk dan melunjur kaki.6 Pergerakan duduk. b) Berlari Rajah 10.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan a) Duduk. 10.4 Gerak Edar Fokus utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep postur badan dan kordinasi di antara keseluruhan anggota badan sewaktu melakukan pergerakan. 135 .

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

c) Langkah skip.

Rajah 10.10 Pergerakan langkah skip. 10.2.5 Pusingan Badan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk memahamkan pelajar tentang putaran dan paksi tegak dalam pergerakan gimrama. Selain itu kemahiran ini mendedahkan pelajar kepada konsep pusat graviti pada badan apabila melakukan pergerakan. a) Pusingan setempat di atas dua kaki.

Rajah 10.11 Berpusing setempat di atas dua kaki.

b) Pusingan di atas punggung dengan pusingan tangan.

Rajah 10.12 Berpusing di atas punggung. c) Pusingan di atas lutut.

Rajah 10.13 Pergerakan berpusing di atas lutut.

136

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

0.2.6 Lompatan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk memboehkan pelajar memahami perlakuan lompatan asas, penyerapan daya, imbangan serta aksi dan reaksi. a) Lompat regang.

Rajah 10.14 Pergerakan lompat regang. b) Lompat lentik

Rajah 10. 15 Pergerakan lompat lentik.

c) Lompat bintang

Rajah 10.16 Perlakuan lompat bintang.

137

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan

d) Lompat dakap

Rajah 10.17 Perlakuan lompat dakap. 10.2.7 Ketangkasan Fokus utama kemahiran ini adalah untuk membolehkan pelajar memahami konsep daya, momentum, imbangan serta aksi dan reaksi. a) Ringkuk badan dan ayun.

Rajah 10.18 Ringkuk badan dan ayun. b) Guling balak.

Rajah 10.19 Guling balak.

10.3 Kesimpulan Kepelbagaian kemahiran asas dalam sukan gimrama adalah merupakan asas pergerakan untuk membolehkan pelajar memahami konsep dan membezakan setiap kemahiran dengan kemahiran yang lain. Ianya bertujuan untuk memantapkan asas pergerakan pelajar bagi mencapai kemahiran kompleks yang lebih sukar. Kombinasi balet, tarian, gerakan akrobatik beserta iringan muzik menjadikan setiap pergerakan semakin sukar dan memerlukan koordinasi dan kemahiran pemahaman yang tinggi.

138

Jelaskan kepentingan muzik dan peranannya dalam pertandingan gimrama. Mengapakah kemahiran asas gimrama diajar seawal umur 5 tahun? 2. 139 . Apakah fokus utama kemahiran meringkuk dan melunjur? 5. Berikan 7 jenis kemahiran asas dalam sukan gimrama? 3.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan SEMAK KENDIRI 1. Mengapa perlunya kemahiran asas dalam gimrama? 4.

Pendidikan pergerakan mudah. (1989). Reaching IEP goals in the general physical education class. L. Champaign. (1997b). & Eaton. Maggie. Pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan (3rd ed. & Cleland. Carroll. D. . Journal of Human Movement Studies. (2009). Shapiro. 71(8). 5(2). Laban. Pusat Perkembangan Kurikulum.QGJ3043-Ritma dan Pergerakan RUJUKAN Butcher.). Yun. Pusat Perkembangan Kurikulum.). (2011). Kuala Lumpur: Pusat Perkembangan Kurikulum. Selangor: Penerbit Fajar Bakti Sdn. London: MacDonald and Evans. 33. F. Graham.). Sukatan pelajaran pendidikan jasmani. W. 140 . IL: Human Kinetics. Kementerian Pelajaran Malaysia. Making connections: Improving movement skills by integrating knowledge from dance disciplines. R. Ramakrishnan. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Shah Alam. Buku panduan guru.Y. 16. (1975).. (2003). Journal of Physical Education. (1997a). The American College of Sports Medicine. Kuala Lumpur: Routledge. Recreation & Dance. Recreation & Dance.. Joonkoo. Laban’s principles of dance and movement notation (2nd ed. (1998). A. Pergerakan kreatif. Bhd. (2000). Bhd. Kennedy. Champaign. J. Deborah. (1997). Wee Eng. Journal of Physical Education. Journal of Human Movement Studies. G. Teaching physical education: Becoming a master teacher. Batu Caves. (1998).). Gross and fine motor proficiency in preschoolers: Relationships with free play behaviour and activity level. Selangor: Syarikat Mohamad Roduan. (2010). 81(6). E. Shah Alam: Karisma Publication Sdn. Kuala Lumpur: Kementerian Pelajaran Malaysia. Gallahue. Developmental physical education for all children (4th ed. FITT Principle. Kementerian Pelajaran Malaysia. IL: Human Kinetics. (1992). & Jim. Buku panduan guru: Gimnastik irama. (Ed. Howton. (1991). . 9. P. Hoe. O. 27-36. Movement education leading to gymnastics 4-7: A session-by-session approach to key stage 1.

QGJ3043-Ritma dan Pergerakan Thomas. IL: Human Kinetics Books. Lee. (1988). Physical education for children: Concepts into practice. Champaign. . & Thomas. Katherine T. 141 . Jerry R.. Amelia M.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful