PROSES ALIRAN KERJA PENARAFAN KENDIRI SEKOLAH (PKS

)
PROSES TEMPOH Okt-Dis 03 TINDAKAN JNS

1

1.

Sekolah menerima dokumen SKPM-Sekolah a. SKPM 1 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) – Pernyataan Dasar b. SKPM 2 : Standard Kualiti Malaysia (Sekolah) – Instrumen Pemastian Standard (IPS) c. SKPM 3 : Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (Sekolah) – Panduan Rancangan Pemajuan Sekolah (RPS) Sekolah mengkaji dan memahami ketiga-tiga dokumen SKPM1, SKPM2 dan SKPM3. Sekolah membentuk Jawatankuasa SKPM i. Pengerusi : Pengetua / Guru Besar ii. Setiausaha : I GPK (Akademik) II GPK (Kokurikulum) III GPK (HEM) iii. Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Panitia iv. Ketua-ketua Unit ( Kokurikulum) v. Ketua-ketua Unit (HEM) Sekolah melaksanakan Penarafan Kendiri Sekolah merumuskan keputusan PKS Sekolah memutuskan keputusan PKS Sekolah memaklumkan keputusan PKS kepada : a. JNS Negeri b. JPN c. PPD Sekolah mendokumentasikan keputusan PKS Penyimpanan Dokumen PKS Sekolah menyediakan RPS dan menubuhkan Pasukan AKD Sekolah melaksanakan RPS Sekolah memantau pelaksanaan RPS

2 3

2. 3.

Jan 04 Jan 04

Guru Besar/ Pengetua, GPK & Guru Guru Besar Pengetua Semua GPK Semua Ketua Bidang/ Ketua Unit/ Ketua Panitia AJK PKS

4
4.

5
6 7 8 9

5. 6. 7.

Jan-Feb 04 Feb 04 Feb 04 Feb 04

AJK PKS AJK PKS Guru Besar / Pengetua AJK PKS AJK PKS AJK RPS AJK RPS AJK RPS / PAKD Pasukan AKD AJK SKPM Guru Besar/ Pengetua

8. 9. 10. 11. 12.

Mac 04 Mac 04 Mac 04 Mac-Nov 04 Apr–Nov 04 Nov 04 Nov o4 Apr-Nov 04

10
11 12 1 14

13a

13. Sekolah menilai pencapaian RPS 13a. Menilai keseluruhan pencapaian terkini sekolah dengan menentukan tahap prestasi terkini 14. 15. Sekolah melaksanakan penambahbaikan berterusan Tamat

15

29

Related Interests