The  Green  Land  in  opdracht  van  gemeente  Utrecht    

Utrecht  Open(t)  Data  19  juni  2012   Werkatelier  ‘De  openbare  ruimte  is  van  ons’  
Frank  Verschoor  &  Marc  de  Vries   Input  van  de  deelnemers  op  basis  van  de  ingevulde  werkvellen     DEEL  1  –  Werkvel  I    
Jullie  namen?   Noem  een  concreet   vraagstuk  dat  op  dit   moment  speelt  m.b.t.  tot   het  ontwerp,  beheer  of   gebruik  van  de  openbare   ruimte.   Hoe  kunnen  we  ‘vissers’   inzetten  voor  het   bijhouden  van  de  visstand   of  onderhoud  van   vislocaties?   Welke  partijen  zijn  bij  dit   vraagstuk  betrokken?   Welke  gegevens,  data   horen  bij  het  vraagstuk?   Wat  kunnen  de   verschillende  partijen  met   de  data  doen,  in  relatie  tot   het  vraagstuk?   Overig  

Willem  Addink  

Vissers;   Visverenigingen;   Handhaving  en  toezicht;   Viszaken;   Milieuorganisaties;   Waterschap;   Provincie;    

Lengte,  gewicht,  soort;   Locatie,  coördinaten;   Diepte,  helderheid;   Weerdata;   Gegevens  over  oevers;   Status  visvoorzieningen   (vlonders  et  cetera);   Waterstanden;  

Aldert  Polman   Daan  Klaassen   Lies  König  

Wat  kun  je  nog  meer  doen   met  groen  in  de  openbare   ruimte?  Zodat  het  niet   alleen  bij  groen  blijft  maar   ook  de  leefbaarheid   omhoog  gaat.  

 

 

Viszaken  kunnen  gericht   adviseren;   Vissers  weten  wat  waar   gevangen  wordt,  kunnen   zich  beter  voorbereiden  en   locatie  kiezen;   Vangst  kan  graadmeter  zijn   voor  waterkwaliteit  (?),   trigger  voor  eventuele   interventies;    

Zelfbeheer  nog  onbekend   bij  andere  organisaties;    

Anne  Mette  van  Lieshout   Wendy  van  Vooren     Erik  van  Berkel      

Wijkgroen  Zuidwest   Utrecht;   Alle  informatie  van  alle   lagen  makkelijk   toegankelijk;  Zorgen  dat   bewoners  weten  wat  er  op  

Gemeente;   Bewonersorganisaties;   Wijkraad;   Buurthuizen;  

Cultureel  erfgoed;   Participatie;   Waterkwaliteit;   Zelfbeheer  stimuleren;   Fysieke  lagen  zoals  bomen,   Initiatief  stimuleren;   oevers;   Ecologische  kwaliteit;   Sociale  netwerken;  

Lid  worden  van   beheergroep.   Open  data  kan   aanjaagfunctie  hebben.   Hoe  zet  je  dat  op?   Wanneer  gaat  het  wel  en   niet  goed?  Succes  en   faalfactoren.    

The  Green  Land  in  opdracht  van  gemeente  Utrecht    

de  planning  staat;  

Anne  Mette  van  Lieshout   Erik  van  Berkel   Wendy  van  Vooren  

Fred  Bransen   Henk  van  der  Driessele   Philip  ter  Laak  

Wijnand  van  Riel  

 

Olaf  van  der  Sluis   Adamo  Kaija  

Grootschalige   onderhoudscycli  openbaar   maken;   Bewonerswensen   meenemen  in  plannen;   Zelfbeheer;   Opwaarderen  bushokjes;   Waar  komt  welk   straatmeubilair  en   waarom?;   Meer  participatie  van   bewoners  bij  ontwerp  en   inrichting;   Waar  vind  ik  eetbare   dingen  in  de  openbare   ruimte  zoals  walnoten,   bessen,  brandnetels,   beukennootjes,  kastanjes;   He  verklein  je  de  kloof   tussen  overheid  en   bewoners  en  bied  je   bewoners  een  punt  aan  de   horizon;   De  wijk  Hoograven  is  door   gentrificatie  (opwaardering   van  een  buurt  of  stadsdeel   op  sociaal,  cultureel  en   economisch  gebied)  een   gespleten  wijk  geworden.   Hoe  kun  je  de  openbare   ruimte  ‘teruggeven’  aan   beide  groepen  en  inzetten   als  bindmiddel?   Zelfbeheer  openbaar   groen?  Wat  en  hoe  te  

 

Beheernetwerken;   Kabels  en  leidingen;   Vandalisme;   Oneigenlijk  gebruik;    

 

 

Gemeente;   Provincie;   Wageningen  Universiteit;   Koken  met  kastanjes;   Afnemers  van   natuurproducten  zoals   restaurants,  winkels;   Ouders  die  met  kinderen   van  de  openbare  ruimte   willen  eten;  

Locaties  en  plaatjes  van   bomen,  planten  en   struiken;   Info  over  eetbaarheid  van   (vruchten  van)  bomen,   planten  en  struiken;   Determinatie  van  planten   et  cetera;   Recepten;  

Vermaak  en  vertier  in  je   directe  omgeving;   Vlierbessenjam  maken;   Lekker  gerecht  maken  met   beukennootjes;  

 

 

Locatiegegevens  (wat,   waar);   Beheer  gegevens;  

 

 

Plattegrond,  indeling,   infrastructuur,  ontsluiting;   Info  over  het  beheer  van   de  openbare  ruimte;   Info  over  bewoners;  

DMO;   SO  en  SW;   Bewoners;   Wijkraad;  

Community  building  (meer     verbinding  tussen   bewoners(groepen));   Bewoners  zelf  mooie   dingen  laten  benoemen   (3D  verhalen  laten  maken);  

Gegevens  over  het  huidige   onderhoud  van  het  

Overheid;   Burgers;  

Overheid:  besparen;   Burgers:  eigen  keus  maken  

 

The  Green  Land  in  opdracht  van  gemeente  Utrecht    

Rudo  Verhoef  

organiseren,  te  doen?  

Jan  Baas   Martin  Horstink   Marijke  Brouwer  

Waarom  wordt  de  data   over  meldingen  niet   openbaar  gemaakt?  

openbaar  groen:  wie  doet   het  en  hoe  wordt  het   gedaan,  wat  zijn  de   kosten?;   Locatie  van  perkjes;   Tips  van  tuinmannen;   Data  over  meldingen:   afhandeling,  locatie,  tijd,   hoeveelheid,  omvang,   onderwerp;   Beheergegevens;  

Hoveniers;  

en  minder  belasting   betalen;   Hoveniers:  acquisitie,   voorstellen  voor  ‘ander’   beheer;      

Koos  Lieshout   Magrita  Noordmans   Piet  Hein  Minnecre   Conradine  de  Reus  

Ruimte  geven  aan  de   mooie  dingen  van  het   leven  en  de  openbare   ruimte  (open  positieve   data);   Data  over  vastgoed  van   gemeente  en  VvE’s;  

Uitvoerders;   Burgers;   Bedrijven;   Verenigingen;   VVE’s;