Wat  is  de  lucht-­‐,  bodem-­‐,  water-­‐,  groenkwaliteit  in  mijn  straat  of  buurt?

    Waar  kan  ik  het  beste  een  huis  kopen?  

Kadastrale  vastgoed  data   Infrastructuur,  verkeersgegevens   Meetpunten  luchtkwaliteit  e.d.   Wegkenmerken   Omgevingskenmerken   Achtergrondconcentra>es   Rekenmodellen  

Huizenkopers   Huurders   Milieugroepen   Makelaars   Woningbouwcorpora>es   Gemeenteraad/poli>ek   Projectontwikkelaars   GG&GD   RIVM   Huisartsen  

Par>cipa>e:  milieugroepen   Zelfredzaamheid:  huizenkopers  en  –huurders   Dienst  of  product:  makelaars/ontwikkelaars   Visualisa>e  t.b.v.  Poli>ek/burgers/milieugroepen/GG&GD   Vergelijken  met  andere  gemeenten     Een  en  ander  staat  al  op  hPp://www.utrecht.nl  (Utrechts  Luchtmeetnet)  en   hPp://www.nsl-­‐monitoring.nl    

Annemiek  van  de   Berg   Wiet  Baggen    

Hondenuitlaatweides     Waar  kan  ik  mijn  dichtbij  mijn  hond  uitlaten?  Waar  staan  afvalcontainers?  

Kadaster,  plaPegrond   Uitlaatweides   Afvalbakken,  -­‐containers   Parkeerplaatsen  

HondenbeziPers   Hondenhaters   Beheerders  van   hondenuitlaatweides  

Zelfredzaamheid:  hondenbeziPers  

Annemiek  van  de   Berg   Wiet  Baggen    

Hoe  vol  zijn  ondergrondse  afvalcontainers  op  elk  moment?  

Gevuldheid  containers   Loca>e  containers   Type  afval   Klachten  over  containers  

Bewoners   Beheerders   Vuilnisophaaldienst  

Vuilnisophaaldienst  kan  efficiënter  rijden;   Betere  bedrijfsvoering;   Burger  krijgt  info  over  container  (volheid,  klachten).  Dit  voorkomt  teleurstelling  en   levert  minder  (dubbele)  klachten  op;   Eventueel  volmeldingen  door  bewoners  laten  doen!  

Richard   Doornekamp     Gerhard   Schoonvelde    

Prullenbakken  vindbaar  maken  met  de  prullenbakkenvinder  [binnenkort  data  beschikbaar];   Weten  welke  prullenbakken  vol  ziPen?;  Zwerfvuilapp;  Hondenvoorzieningenzoeker  

Zwerfvuilme>ng   Gegevens  hondenvoorzieningen   BMU  (=   bewonersmeldingensysteem   Utrecht)  

HondenbeziPers   Winkelend  publiek  

Volle  prullebak  melden   Vinden  prullebakken   Vinden  hondenvoorzieningen  

Hoe  zorgen  we  dat  er  zoveel  mogelijk  boomspiegels  in  zel`eheer  worden  genomen?   Maximaal  8.000.  ‘Boom  zoekt  beheerder’  

X,  Y  coördinaten  van  elke  boom   Stemgedrag  van  bewoners   Demografische  gegevens   Mate  van  betrokkenheid  van   bewoners  binnen  buurten    

SB  =  beheersysteem   Bewoners  met  groene   vingers   Hoveniersbedrijven  

Inzicht  krijgen  in  welke  boom  bij  jou  in  de  buurt  geschikt  en  beschikbaar  is;   Marktplaats  met  adop>ebomen;   Het  geej  de  gemeente  overzicht  van  welke  boomspiegel  wel  en  niet  onderhouden   moet  worden;   Meer  kwaliteit  op  straat  door  hoogwaardig  groen;      

Carolien  Kaitjily   Peter  Paul   Hellings   Plilip  ter  Laak  

Hoe  vind  ik  burgers  uit  Overvecht,  Hoograven  en  Kanaleneiland  die  lee`aarheidsbudget   willen  aanvragen?  

Lee`aarheidsaanvragen   Poli>edata    over  overlast   Overzicht  van  verenigingen  in  de   wijk   BMU  -­‐  bewonersmeldingen  

Welzijnsorganisa>es   Sociale  academies   Burgers   Poli>e   Woningbouwcorpora>es   Stadswerken  

    Marten  de  Vries   Frank  Mijnarends  

Hoe  vind  ik  burgers  uit  Overvecht,  Hoograven  en  Kanaleneiland  die  lee`aarheidsbudget   willen  aanvragen?  

Lee`aarheidsaanvragen   Poli>edata    over  overlast   Overzicht  van  verenigingen  in  de   wijk   BMU  -­‐  bewonersmeldingen  

Welzijnsorganisa>es   Sociale  academies   Burgers   Poli>e   Woningbouwcorpora>es   Stadswerken  

De  benodigde  gegevens  onder  3  leveren  

Marten  de  Vries   Frank  Mijnarends  

Verkeershinder  in  de  gemeente  Utrecht  door  werkzaamheden  (maar  eigenlijk   verkeershinder  in  het  algemeen);  Wat  is  de  snelste  route  en  manier  van  A  naar  B?    

Coördinaten  van  belemmeringen   Straatgegevens   Tijdsduur,  snelheid  

Burgers   Forenzen   SEH  diensten:  brandweer,   ambulance,  poli>e   Transporteurs   Jaarbeurs  en  andere   evenementen   Stadswerken   Kern-­‐  en  basisregistra>es   Nutsbedrijven  

Route  van  A  naar  B  zonder  belemmeringen;   Input  genereren  voor  kwaliteitsverbetering,  real  >me  door  bewoners  en  andere   betrokkenen  =  meer  up-­‐to-­‐date  en  minder  sta>sch   Danielle  de  Groot   Wenneke  Kempenaar   Frans  Jan  van  Rossem   Marieke  Hellevoort    

Lokaliseren  (bijzondere)  planten  en  dieren  in  de  stad  (biodiversiteit)  

Waarnemingen  planten  en  dieren   Na>onale  flora-­‐  en  faunabank   Groenbeheersysteem  

Natuurliepebbers   Bewoners   (lokale)  Groengroepen  

Par>cipa>e:  gebruikers  van  de  stad  leveren  zelf  gegevens  aan;   Signaleringsfunc>e,  effectme>ng  beleid;   Hans  van  Hastenberg   Inge  van  de  Klundert  

Energiezuinigheid  van  (bestaande)  woningen  in  Utrecht.  

Warmtescans   BAG  gegevens  (bouwjaar,   woonlagen,  BVO)   Energieverbruik  gegevens  (land.)   Energielabels  (land.)   Slimme  meters  (privacy?  op>e  via   crowdsourcing  

Woningeigenaren   Aannemers   Installateurs   Gemeente  (effectme>ng)   Agentschap  NL  (data)   Kopers/verkopers  van   woningen   Makelaars  

Gebruik  door  aannemers,  installateurs,  gemeente;   Producten  en  diensten  (voor  aannemers,  makelaars,  et  cetera);   Als  gemeente  s>muleren  van  bewoners  om  woningen  energiezuinig  te  maken;   Hans  van  Hastenberg   Inge  van  de  Klundert  

In  de  binnenstad:  verlagen  uitstoot  CO2;  verhogen  lee`aarheid;  afname  auto’s  

Warmtescans   BAG  gegevens  (bouwjaar,   woonlagen,  BVO)   Energieverbruik  gegevens  (land.)   Energielabels  (land.)   Slimme  meters  (privacy?  op>e  via   crowdsourcing  

Zelfredzaamheid  >  keuze  maken  welke  vervoermiddel  beste  past;   OV-­‐bedrijven  >  inzichtelijk  maken  vervuiling  eigen  wagenparken;   Ondernemers  belonen  goed  gedrag,  gebruikers  alterna>eve  vervoersvorm;  

Gebruikers  binnenstad   (toeristen,  winkelend   publiek,  bewoners)   Ondernemers   (verenigingen)   Studenten   Afdeling  V&V   Bureau  Bereikbaarheid   College   OV-­‐Bedrijven   Transporteurs   Jaarbeurs,  schouwburg   Rechtbank  

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful