ΣΥΝΤΟΜΗ ΚΛΙΜΑΚΑ GRIT 12-ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (AΛΗΘΙΝΟ ΘΡΑΣΟΣ

)
Οδηγίες για τη λήψη της Grit Κλίμακας: Παρακαλούμε απαντήστε στις παρακάτω 12 ερωτήσεις. Να
είστε ειλικρινείς - δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις!
1. Έχω ξεπεράσει πισωγυρίσματα και εμπόδια για να κατακτήσω μια σημαντική πρόκληση.
 Πάρα Πολύ σαν και εμένα
 Πολύ σαν και εμένα
 Αρκετά σαν εμένα
 Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα
 Καθόλου σαν εμένα
2. Νέες ιδέες και σχέδια με αποσπούν μερικές φορές από τα προηγούμενα σχέδια που κάνω.
 Πάρα Πολύ σαν και εμένα
 Πολύ σαν και εμένα
 Αρκετά σαν εμένα
 Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα
 Καθόλου σαν εμένα
3. Τα ενδιαφέροντά μου αλλάζουν από χρόνο σε χρόνο.
 Πάρα Πολύ σαν και εμένα
 Πολύ σαν και εμένα
 Αρκετά σαν εμένα
 Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα
 Καθόλου σαν εμένα
4. Τα εμπόδια δεν με αποθαρρύνουν.
 Πάρα Πολύ σαν και εμένα
 Πολύ σαν και εμένα
 Αρκετά σαν εμένα
 Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα
 Καθόλου σαν εμένα
5. Έχω εμμονή με μια ορισμένη ιδέα ή ένα σχέδιο για ένα μικρό χρονικό διάστημα, αλλά αργότερα
χάνω το ενδιαφέρον μου
 Πάρα Πολύ σαν και εμένα
 Πολύ σαν και εμένα
 Αρκετά σαν εμένα
 Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα
 Καθόλου σαν εμένα
6. Θα με χαρακτήριζα σκληρά εργαζόμενο
 Πάρα Πολύ σαν και εμένα
 Πολύ σαν και εμένα
 Αρκετά σαν εμένα
 Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα
 Καθόλου σαν εμένα
Page | 1

`

Με ενδιαφέρουν νέες επιδιώξεις και ασχολίες κάθε λίγους μήνες. Βάζω συχνά στόχο. αλλά αργότερα επιλέγω να ακολουθήσω ένα άλλον διαφορετικό. Είμαι Επιμελής  Πάρα Πολύ σαν και εμένα  Πολύ σαν και εμένα  Αρκετά σαν εμένα  Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα  Καθόλου σαν εμένα Page | 2 ` .  Πάρα Πολύ σαν και εμένα  Πολύ σαν και εμένα  Αρκετά σαν εμένα  Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα  Καθόλου σαν εμένα 12. Τελειώνω ότι αρχίζω.  Πάρα Πολύ σαν και εμένα  Πολύ σαν και εμένα  Αρκετά σαν εμένα  Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα  Καθόλου σαν εμένα 10. Έχω δυσκολία στο να διατηρήσω την προσοχή μου σε έργα που χρειάζονται περισσότερο από μερικούς μήνες για να ολοκληρωθούν  Πάρα Πολύ σαν και εμένα  Πολύ σαν και εμένα  Αρκετά σαν εμένα  Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα  Καθόλου σαν εμένα 9.7. Εχω πετύχει έναν στόχο που χρειάστηκε χρόνια δουλειάς και προσπάθειας  Πάρα Πολύ σαν και εμένα  Πολύ σαν και εμένα  Αρκετά σαν εμένα  Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα  Καθόλου σαν εμένα 11.  Πάρα Πολύ σαν και εμένα  Πολύ σαν και εμένα  Αρκετά σαν εμένα  Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα  Καθόλου σαν εμένα 8.

Η συνταγή της επιτυχίας Page | 3 ` . Το μέγιστο σκορ της κλίμακας είναι το 5 (θρασύτατος) και το πιο χαμηλό είναι 1 (καθόλου θρασύς). ΜSc Ψυχολογίας Περισσότερα για το Αληθινό Θράσος στο Αληθινό Θράσος. 9. 10 και 12 δώστε τους ακόλουθους βαθμούς: 5 = Πάρα Πολύ σαν και εμένα 4 = Πολύ σαν και εμένα 3 = Αρκετά σαν εμένα 2 = Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα 1 = Καθόλου σαν εμένα 2 . Matthews. M. 5. 4. & Kelly.L. 1087-1101.Υπολογισμός Αποτελεσμάτων: 1.. 3. Για τις ερωτήσεις 1. 7. 9. Duckworth. 6. (2007).. Journal of Personality and Social Psychology. Για το HESIODproject Kατερίνα Δημητρίου. Grit: Perseverance and passion for long-term goals.D.R. 8 και 11 δώστε τους ακόλουθους βαθμούς 1 = Πάρα Πολύ σαν και εμένα 2 = Πολύ σαν και εμένα 3 = Αρκετά σαν εμένα 4 = Όχι ιδιαίτερα σαν εμένα 5 = Καθόλου σαν εμένα Προσθέστε όλους τους βαθμούς και διαιρέστε δια 12. D.. A. C. Peterson. Για τις ερωτήσεις 2.