”Planul Danilescu” - Soluționarea conflictului Transnistrean pe cale democratică La 21 ani de la incheierea ostilitatilor dintre guvernul Republicii Moldova si autoritatile

separatiste din stanga Nistrului, perspectivele unei solutii politice care ar respecta integritatea teritoriala si independenta Moldovei ramîn neclare. Chisinaul si Tiraspolul sunt angajate intr-un proces de negocieri care vizează definirea unui statut al regiunii transnistrene in cadrul unei Moldove unificate. Pentru soluționarea pașnică a acestui conflict înghețat, unde trebuie de ținut cont de „Poziția Chișinăului” cît și de ce a ”Transnistriei”. Principalul obstacol în soluţionarea conflictului transnistrean este slăbiciunea democraţiei moldoveneşti cît și ideea statalităţii moldoveneşti în cadrul unui stat integru. Trebuie să se formuleze nişte principii care să fie acceptate atît de Moscova şi Tiraspol, cît şi de către partenerii săi occidentali. Excluzînd orice referinţă la principiul federalizării, aşa după cum solicitase Chişinăul. Soluţia problemei transnistrene nu ar trebui să fie asociată cu problema retragerii trupelor ruseşti din Transnistria. Acestea sunt probleme diferite, şi dacă le vom separa, ar fi posibil de a găsi soluţii. În lipsa unui plan concret de reglementare a diferendumului, ”Planul Danilescu” vine cu următoarele propuneri. 1). Ca din 2005, în continuare va propune rezolvarea acestui diferend prin democratizarea regiunii, urmată de alegeri locale organizate sub supraveghere internaţională, dezvoltarea societății civile și a multipartidismului. 2)Stabilirea unui protectoratul internaţional asupra Transnistriei ce ar trebui să însemne democratizarea, demilitarizarea şi decriminalizarea regiunii transnistrene, fiind astfel în acord cu legislaţia internă recent adoptată de către Parlamentul de la Chişinău; 3) Așa zisa a 4 putere in stat este presa: (unde ea este „expresie a națiunii”, aceasta decurgînd din „dreptul de a vorbi”, iar înțelesul esențial al acestui rol este acela de a servi națiunea și nu interesul personal. Am elaborat unele etape de liberalizarea a mass-mediiei prin : - Asigurarea liberei circulații a informației, - Consolidarea unui sistem dual echilibrat în audiovizual, - Asigurarea unei tranziții rapide și transparente către televiziunea digitală, - Păstrarea unui regim liber și deschis pentru Internet,
2

- Asigurarea unui statut profesional mai puternic pentru jurnaliști, - Promovarea largă a competențelor media, - Participarea activă în formularea politicilor mass-media la nivelul UE. 4) Promovarea drepturilor omului în regiunea ART prin Statul de drept ce presupune armonizarea, echilibrarea raporturilor celor două componente, în sensul domniei legii, adică a supremației ei absolute în scopul prezervării drepturilor și libertăților individuale. 5) Din moment ce modul de trai in Autooproclama Republică Nistreană este mai înaltă decit în R.M. Moldova nu poate fi atractiva pentru cei de pe malul sting al Nistrului. Cresterea bunăstării populației din R.M și aici nu am doar in vedere doar bunastarea materială, dar si cea socială , psihologică, subiectivă, obiectivă, fizică, emotionala etc. Ar face în mod automat populația din partea de est a moldovei să dorească un trai mai bun si respectic reîntregirea teritorială a țării. 6) Segmentul de frontieră dintre Republica Moldova și Ucraina care nu este sub controlul autorităților de la Chișinău crează obstacole nu doar pentru soluționarea conflictului transnistrean ci și pentru negocierile cu privire la obținerea unui regim liberalizat de vize cu UE. În acest sens, misiunea EUBAM(EU Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine) trebuie să continue și să devină mai dinamică, iar procesul de demarcarea a frontierei cu Ucraina trebuie să fie finalizat cât mai curând posibil, unde OSCE trebuie să desfășureze o misiune de monitorizare a fontierei moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean 7)Să se caute mai activ compromisuri între Moldova şi Transnistria în domeniul intereselor lor comune. Mutarea accentului de pe aspectele politice pe cele economice ale reglementării va permite soluționarea multor probleme existente, detensionarea relațiilor dintre părți în sfera economică, şi prin urmare, îmbunătățirea condițiilor pentru continuarea dialogului politic. Părțile suportă costuri semnificative din cauza presiunii economice reciproce. Deseori, economia unei părți devine ostatică a politicii economice desfăşurate de cealaltă parte. În afara de aceasta, Moldova şi Transnistria înregistrează pînă în prezent pierderi de pe urma consecințelor conflictului armat, care nu o dată au cauzat apariția unor costuri noi cu caracter economic în sferele comerțului comun, transportului, energeticii, telecomunicațiilor. 8) Înlocuirea forțelor de menținere a păcii cu o misiune internațională civilă și soluționarea conflictului în formatul 5+2, respectînd suveranitatea și integritatea teritorială a țării. 9) Implementarea unui Plan de Acțiuni după modelul reconcilierii franco-germane ce ar implica următoarele : - Crearea unui Consiliu al tinerilor Moldova-Transnistria - Constituirea unui mecanism de înfrăţire oraş-sat dintre Moldova şi Transnistria şi asocierea
3

anumitor oraşe europene în acest proces. - Acordarea unui premiu anual pentru iniţiative ce contribuie la reconciliere - Promovarea unui mecanism de schimb de studenţi între cele două maluri - Regîndirea rolului societăţii civile în conflict: sporirea sprijinului local şi sectorial - Intensificarea promovării acţiunilor destinate combaterii corupţiei şi ameliorarea procesului de monitorizare a alocării fondurilor europene în Moldova - Reintegrarea ţării prin europenizarea ei – utilizarea zonei de liber schimb şi liberalizarea regimului de vize ca instrumente de reintegrare a ţării şi reconciliere - Pregătirea şi cultivarea unui segment cît mai mare de politicieni şi lideri de opinie tineri, interesaţi de a lucra în domeniul reglementării conflictului Transnistrean; - Acordarea priorităţii zonelor rurale şi transformarea localităţilor ocupate preponderent cu agricultura - Aplicarea unor politici culturale ca instrument de depăşire a tensiunilor.

Un lucru important este ca oamenii să înţeleaga că pacea autentică nu este numai pacea stabilită între guverne, sau la nivel politic. Dar e vorba de oamenii obişnuiţi care pot să aducă pacea...

Autor: Danilescu Mihai studentul anului III, Specialitatea: 312.1Relaţii Internaţionale

4

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.