You are on page 1of 7

PEMBANGUNAN MODAL INSAN "Modal insan" merupakan pengetahuan, kemahiran & Keupayaan yang membolehkan orang ramai untuk melakukan

pekerjaan mereka. Pembangunan modal insan adalah mengenai merekrut, menyokong dan melabur orang, dengan menggunakan pelbagai cara, termasuk pendidikan, , latihan, bimbingan, pembangunan organisasi dan pengurusan sumber manusia. PENGENALAN Pembangunan modal insan merupakan cabaran utama dalam usaha membangunkan orang untuk mencapai negara maju dengan identiti kita sendiri dan mampu untuk bersaing di peringkat global. Bekas Perdana Menteri sentiasa menyebut tentang modal insan tmabahan pula isu ini telah ditekankan dalam Misi Nasional dan Rancangan Pembangunan RMK9. Kementerian Pelajaran mempunyai tanggungjawab yang besar & penting untuk mencapai matlamat cita-cita ini. KUALITI MODAL INSAN Kualiti modal insan telah dikenalpasti sebagai elemen penting untuk mencapai Misi Negara. Walau bagaimanapun kualiti modal insan masih diperdebatkan kerana kualiti itu sendiri adalah sesuatu yang sangat subjektif. Pada asasnya modal insan yang diperlukan oleh Malaysia ialah modal insan yang mampu untuk menghadapi cabaran sama ada secara dalaman atau luaran berdasarkan kesan liberalisasi, globalisasi dan, pertumbuhan teknologi. KONSEP MODAL INSAN Misi Nasional kedua menjelaskan bahawa manusia modal adalah mereka yang mempunyai pengetahuan, inovasi' dan minda kelas pertama'. Rangka Kerja rancangan jangka panjang 3 (Rangka Rancangan Jangka Panjang RRJP3) sudah menyatakan empat ciri utama modal insan yang diperlukan oleh Malaysia, iaitu (i) k-pekerja; (ii) pakar dalam bidang ICT; (iii) mampu bersaing di peringkat tempatan dan global; dan (iv) beridentiti dan berdaya saing. MODAL INSAN ... Dalam mesej Hari Guru pada 26 Jun 2006, bekas Perdana Menteri (Pak Lah) telah mengklasi modal insan yang dihasilkan melalui Sistem Pelajaran Malaysia mestilah mempunyai 3 ciri berikut:

. (ii) kesihatan yang baik supaya dapat melaksanakan tugas mereka tanpa mengambil cuti / MC (iii) personaliti Matang . Sebuah negara yang kaya dengan sumber asli tidak akan maju jika kekurangan kualiti modal insan untuk membangunkan sumber untuk kebaikan negara.layak ABDULLAH MAHU SEKOLAH . kandungan kurikulum di sekolah-sekolah dan kemudahan juga mestilah berkualiti. Kita perlu ramai yang kreatif dan inovatif seperti saintis dan ahli teknologi. PENANDA ARAS Terdapat keperluan untuk penanda aras bagi guru-guru.. MODAL INSAN . . Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata sekolah perlu mewujudkan pelajar yang bukan sahaja celik tetapi juga mental yang kuat.? Kami akan shirking tanggungjawab kita dan ketidakadilan jika sekolah-sekolah luar bandar tidak diberi peluang untuk mendapat pendidikan berkualiti. Bagi pembangunan modal insan..tidak rasuah. PM berkata pembangunan modal insan adalah penting kerana Malaysia bertujuan untuk menjadi lebih maju dan berjaya setelah menjadi pembangunan negara menjelang 2020.(i) mempunyai pengetahuan. "kata PM Pelajar perlu diajar mental yang kuat untuk mewujudkan tenaga manusia yang dapat menggunakan sepenuhnya dipelajari pengetahuan. KITA PERLU .. menguasai berbeza pengetahuan untuk bersaing di peringkat antarabangsa.. amanah..komited dengan pekerjaan mereka. Pelajar yang dihasilkan juga berupaya untuk menambah-nilai dan menjadi kompetitif supaya negara boleh bersaing di peringkat global. tanggungjawab . Negara bukan sahaja perlu mempunyai modal insan yang boleh menggunakan teknologi dan tetapi juga orang-orang yang boleh melahirkan teknologi baru. katanya ketika melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan.. Pembangunan sekolah-sekolah di kawasan luar bandar juga penting bertujuan untuk menaik taraf kemudahan dan kualiti sekolah-sekolah. ia mesti menjadi misi peribadi guru bahawa semua pelajar mereka boleh dilakukan dengan baik. "Ramai orang boleh membaca dan berpendidikan tetapi tidak banyak boleh berfikir di luar kotak.

MEMBANGUNKAN MODAL INSAN . Untuk mengeksploitasi sepenuhnya potensi sekolah dengan mempunyai kluster kecemerlangan sehingga membolehkan guru dan pelajar untuk menaikkan taraf sistem pembelajaran di negara ini untuk menjadi bertaraf dunia. Rangka tindakan yang telah dilancarkan oleh PM Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi di Putrajaya Pusat Konvensyen. 2. Rangka tindakan. 2. kandungan dan tenaga kerja. 6 TERAS STRATEGI Pelan tindakan yang mengandungi 6 teras strategik untuk terus mengukuhkan sistem pendidikan negara: 1. Kementerian Pelajaran dalam meningkatkan taraf pendidikan di sekolah kebangsaan. 2 TERAS UTAMA 1. Agenda utamanya adalah untuk membangunkan sekolah kebangsaan sebagai arus perdana pendidikan kerana majoriti pelajar menghadiri mereka. Kementerian ini bertujuan bagi melahirkan warganegara dari peringkat sekolah awal mereka Glokal dan patriotik selain dari menghargai dan mempertahankan warisan budaya negara dan seni. Walau bagaimanapun. yang meliputi pembangunan pendidikan dalam tempoh yang sama sebagai Rancangan Malaysia Kesembilan (2006-2010).. RANGKA TINDAKAN PENDIDIKAN BARU .PENDIDIKAN RANGKA TINDAKAN BARU Rangka Tindakan Pendidikan Negara 2006-2010 yang dilancarkan Jan 2007 menggariskan 6 strategi untuk membuat kebangsaan sekolah perdana sekolah-sekolah yang akan pilihan utama masyarakat. merangkumi 3 aspek utama iaitu infrastruktur. antara lainnya bertujuan untuk "memajukan negara orang "melalui pendidikan tanpa mengira kaum atau latar belakang sosio-ekonomi. MEMBINA NEGARA DAN RAKYATNYA Untuk memberi fokus kepada pembinaan negara dan rakyat melalui pendidikan.Untuk melengkapkan tugas yang belum selesai yang ditetapkan dalam Rancangan Malaysia Kelapan (2000-2005) yang cuba untuk menyediakan akses semua orang untuk pendidikan dan mewujudkan persaingan yang adil untuk semua pelajar.. akan tidak meminggirkan jenis kebangsaan Cina atau Tamil sekolah atau sekolah agama bantuan kerajaan.

aspek disiplin. termasuk kemudahan ICT dan guru-guru terlatih yang mencukupi. 5. satu pangkalan data bersepadu diwujudkan supaya prestasi setiap . Rangka tindakan yang menggariskan secara terperinci pelaksanaan jadual.MEMBUAT KECEMERLANGAN BUDAYA DI INSTITUSI PENDIDIKAN Usaha akan dibuat untuk membuat kecemerlangan budaya di institusi pendidikan dengan membentuk kelompok sekolah “ kecemerlangan "yang akan berdasarkan akademik. 6. inovatif dan kreatif dan boleh dipasarkan. MEMBUAT PENGAJARAN PROFESION BERPRESTIJ Ini adalah untuk memastikan profesion itu dihormati dan diadakan dalam memberikan perhatian yang tinggi selaras dengan amanah dan tanggungjawab diletakkan di atas untuk membina generasi akan datang. MENGUATKAN SEKOLAH KEBANGSAAN Kementerian itu akan memperkasakan sekolah kebangsaan (rendah dan menengah) supaya mereka menjadi sekolah-sekolah pilihan. Ini adalah untuk memastikan tahap di seluruh-the-board bermain bidang dan semak tercicir kadar.PENDIDIKAN JURANG SEMPIT Maka hendaklah ada penekanan kepada merapatkan pendidikan jurang antara lokasi. tahap sosio-ekonomi dan keupayaan pelajar. kokurikulum dan pencapaian sukan atau khusus bidang. moral dan daya tahan pelajar. Pada setiap peringkat. 4. UNTUK MEMBUAT RANCANGAN BERJAYA Selain kerjasama dan komitmen pendidik untuk membuat rancangan kejayaan.Kementerian akan memberi perhatian kepada sistem nilai. saluran komunikasi. jenis sekolah. PELAKSANAAN . Kementerian juga akan meletakkan di tempat pemantauan mekanisme di semua peringkat untuk memastikan kejayaan. 3. Sehubungan dengan ini.. Ini adalah untuk melahirkan pelajar yang kompeten dalam Sains dan Teknologi.. jantina. dengan setiap ketua-ketua jabatan dan bahagian di kementerian dan sehingga ke peringkat sekolah perlu mempunyai KPI individu. sumber kewangan dan manusia boleh dimanfaatkan dan diurus dengan cekap dan berkesan ke arah maksud itu. kaum. negara sekolah akan dilengkapkan dengan kemudahan-kemudahan. watak. pelan tindakan dan petunjuk prestasi utama (KPI) bagi setiap strategi teras setiap tahun. kementerian juga meminta kerjasama semua pihak untuk memastikan semua maklumat.

Kementerian juga akan berusaha untuk memperbaiki kebajikan aspek untuk pekerja dan menyediakan kondusif persekitaran tempat kerja. Menteri itu berkata bahawa hasil daripada dua tahun kajian dan perundingan dengan pihak berkepentingan yang termasuk ahli akademik. PEKERJAAN Guna tenaga penuh adalah objektif yang penting bagi ekonomi negara. semua orang terpaksa bergerak pantas kerana terdapat hanya 2 Malaysia merancang sebelum 2020 akan bermula.individu dalam rantaian boleh dinilai dalam cara objektif. badan-badan korporat dan orang dalam jalan . Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein berkata pelan tindakan itu adalah dibangunkan untuk memastikan tiada yang ketinggalan arus perdana pembangunan sebagai sebuah negara yang diketuai 2020. Dalam usaha mencapai guna tenaga penuh. Beliau berkata bahawa kementerian itu tidak dapat melakukannya oleh sendiri.Kami yakin ia boleh dilaksanakan dan ia akan berada dalam cara sepenuh hati. kerajaan telah memberi tumpuan kepada keperluan untuk mewujudkan menggalakkan iklim pelaburan supaya menarik asing dan pelaburan dalam negeri yang akan menjana peluang pekerjaan pada kadar yang mencukupi untuk mengurangkan pengangguran. Kementerian melihat tempoh lima tahun sebagai sangat penting untuk membangunkan rakyat dengan kelas pertama pemikiran ke arah mencapai Wawasan 2020 dan susun asas yang kukuh untuk melonjakkan sistem pendidikan di negara ini yang bertaraf dunia.. pelajar. lampiran dalam rangka tindakan juga menggariskan mekanisme untuk menggalakkan dan memudahkan pihak luar yang terlibat dalam program dirancang. Menteri itu berkata bahawa yang bertemakan bluprint "Perubahan Pelopor Dalam Talian Dengan Misi Negara "menunjukkan bahawa komitmen kementerian untuk melaksanakan pembaharuan dan mengubah 5 tahun akan datang.. ibu bapa. Sementara itu. guru. "kata Menteri itu. selain daripada melihat kepada sistem penyampaian di semua peringkat. PANDANGAN MENTERI "Rangka tindakan ini adalah holistik dan realistik. pemikir. Ia juga melibatkan pemerhatian yang dibuat oleh kementerian pegawai pengalaman negaranegara pandangan dan lain-lain pakar asing yang telah dipanggil untuk menilai sistem pendidikan negara. DASAR BURUH KEBANGSAAN . ahli politik. termasuk menaik taraf guru-guru bilik dan rumah kakitangan. Seperti yang telah ditekankan oleh PM baru-baru ini. Menteri Pelajaran.

dan menggalakkan aturan kerja yang lebih fleksibel. . NLP menekankan keperluan untuk memastikan penuh pekerjaan. Polisi jangka pendek ASP termasuk peningkatan wanita kadar penyertaan pasaran buruh melalui perubahan legistration dan enakmen undang-undang baru untuk melindungi hak wanita. Pada masa ini pelbagai bentuk ASP adalah di tempat seperti pendaftaran dan penempatan pekerja registrated dengan Pejabat Buruh Jabatan Tenaga Manusia dikenali sebagai Laporan Automatik Perkhidmatan Pekerjaan SISTEM (ESARS). yang dilancarkan pada tahun 1992. datang pada tumit Pembangunan Negara Dasar (DPN) dengan memberi penekanan pada pusingan Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian menjelang tahun 2020.Dasar Buruh Kebangsaan (NLP). Aktiviti-aktiviti MPSM yang pada mulanya terhad kepada sektor pembuatan. DASAR JANGKA PENDEK AKTIFSekali sahaja di mana kerajaan dimulakan dasar jangka pendek yang aktif (ASP) dari segi pewujudan pekerjaan semasa kemelesetan pertengahan 1980-an apabila ia membuat kerja sementara dengan elaun yang dikurangkan bagi menganggur kira-kira 4. MPSM . Dasar-dasar lain telah diarahkan untuk menjadikan ia lebih mudah bagi wanita yang telah berkahwin untuk mengambil bahagian dalam buruh pasaran seperti membenarkan kemasukan pembantu rumah warga asing.000 graduan dalam agensi-agensi sektor awam. tetapi telah dilanjutkan sejak tahun 1995 termasuk latihan kakitangan dalam sektor perkhidmatan. Majlis Pembangunan Sumber Manusia Tanggungjawab majlis itu adalah untuk menggalakkan penglibatan sektor swasta dalam latihan dan latihan semula pekerja.. Selaras dengan pengiktirafan NLP keperluan untuk membentuk tenaga kerja yang mahir dan terlatih yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam persekitaran kerja yang dibawa oleh teknologi. perubahan Manusia Majlis Pembangunan Sumber (MPSM) ditubuhkan pada tahun 1993.. mempunyai majikan menyediakan pusat jagaan kanak-kanak di tempat kerja. Walau bagaimanapun. tidak ada buruh yang aktif dasar pasaran dalam bentuk penciptaan pekerjaan oleh sektor awam sama ada melalui mewujudkan peluang pekerjaan secara langsung atau pekerjaan subsidi. Kementerian Pendidikan telah memulakan satu program untuk melatih siswazah menganggur untuk pengajaran profesion.

sains diajar sebagai perkara yang berbeza. liberalisasi dan perubahan teknologi datang dalam bentuk menghasilkan sains lebih. PERANAN SEKOLAH Pada peringkat sekolah rendah. meningkatkan bahagian pendaftaran sains dalam sistem persekolahan.Aktiviti-aktiviti MPSM yang diarahkan terutamanya untuk meneruskan penyediaan latihan dalam maklumat dan teknologi komunikasi (ICT). . dan pada usahausaha di peringkat menengah dibuat untuk meningkatkan bilangan pelajar yang mengambil sains dan matematik. Tujuan latihan berterusan dan latihan semula adalah untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan memenuhi permintaan bagi kemahiran tertentu. Lebih banyak sekolah sains sedang dibina manakala lebih pelajar digalakkan untuk mendaftar diri mereka dalam aliran sains selepas Penilaian Menengah Rendah (PMR). Semua sekolah menengah vokasional telah ditukar kepada sekolah menengah teknik. Aktif jangka panjang polisi dalam memenuhi cabaran globalisasi. graduan teknikal dan kejuruteraan.