You are on page 1of 11

CURRICULUM VITAE

InformaŃii personale

Nume / Prenume STOIAN CRISTINA
Adresă(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) NaŃionalitate Data naşterii

GalaŃi 800592, Str. OŃelarilor nr. 20, Bl. P3, sc. 2, ap. 79 Fix: Mobil: +40749077710, +40734058607 0336 130 285 cstoian@ugal.ro, stoianc@yahoo.com Română 26.04.1969

Domenii de Chimia Generală competenta Chimie Anorganică

Chimie Coordinativă Chimie Bioanorganică Chimie Analitică Chimia Materialelor Electrotehnice Chimie Coloidală

ExperienŃa Noiembrie 2008 - Prezent – Lector doctor inginer, Departamentul de Chimie, profesională Fizică şi Mediu, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Disciplinele:

Chimia Generală, Chimie Analitică, Chimie Anorganică, Chimie Coordinativă, Chimie Bioanorganică, Chimia materialelor electrotehnice.

Octombrie 2003 - Noiembrie 2008 – Lector doctorand inginer, Catedra de Chimie, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Disciplinele: Chimia Generală, Chimie Anorganică, Chimie Analitică, Chimia CombinaŃiilor Complexe, Chimia materialelor electrotehnice. Octombrie 2000 - Octombrie 2003 – Asistent doctorand inginer, Catedra de Chimie, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Disciplinele: Chimia Generală, Chimie Anorganică, Chimie Analitică. Februarie 1998 - Octombrie 2000 – Preparator doctorand inginer, Catedra de Chimie, Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi, Disciplinele: Chimia Generală, Chimie Anorganică, Chimie Analitică. Septembrie 1997 - Februarie 1998 – Profesor, Catedra de Fizică, Grupul Şcolar Metalurgic GalaŃi, Disciplina: Fizică. Septembrie 1992 - Iunie 1993 – Profesor, Catedra de Fizică, Chimie şi Biologie, Şcoala Gimnazială nr. 2 Piscu, jud. GalaŃi, Disciplinele: Chimie, Fizică.

1

Specializarea „Fizică – Chimie”.66. GalaŃi 3. nota la lucrarea de disertaŃie: 10. Limba rusă A2 1. Constantin Banu Inginer de industrii alimentare (media de absolvire: 9. Secretar general în Comitetul de organizare a The 10th InternaŃional Conference on Colloids and Surfaces Chemistry. Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi. 28-30 Mai 2008. 3-5 Iunie 2005. Media de absolvire: 9. conŃinut scăzut de substanŃe toxice şi poluante”. Coordonatori ştiinŃifici: Prof. Cosma Tudose şi Prof. cu Participare InternaŃională. Specializarea „Tehnologia şi Chimia Produselor Alimentare”. univ. univ. Teză de doctorat cu tema „ContribuŃii la studiul emulsiilor duble cu 1999 – Bursă de stagiu de cercetare. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi. Fernando Leal-Calderon şi Prof. Secretar general în Comitetul de organizare al celui de-al VIII-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi SuprafeŃelor. GalaŃi 2. Roll-pork. GalaŃi – Diplomă de ExcelenŃă din partea SocietăŃii de Chimie din România pentru activitatea desfăşurată Anexe Lista completă a lucrărilor 2 . Lucrare de diplomă cu tema: „Proiectarea unei secŃii de semiconservă de tip Mortadella. dr. 9-11 Iunie 2011. 1987 . Tema „Stabilité des émulsions doubles”. Conducător ştiinŃific: Prof.83 – la examenul de licenŃă. Université Bordeaux I.EducaŃie şi 1999 . Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi (Facultatea de ŞtiinŃe) în colaborare cu Université Bordeaux I. Specializarea formare Chimie.1997 – Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi. 1998 – Quatrième École d’Été Francophone „Glycobiologie. univ.92 – pe ani / 9. univ. Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Industrii Alimentare şi Tehnică Piscicolă. GalaŃi. 1993 . Traian Florea. dr. Pierre Bothorel. Mihaela Olteanu. dr. Roll-ham. 1997 .1998 – Studii Aprofundate Postuniversitare Francofone cu tema „Physique et Chimie des Milieux Dispersés”.1992 – Universitatea „Dunărea de Jos” din GalaŃi. univ. dr. Membru al Societatea de Chimie din România asociaŃiilor EuraChem profesionale: European Society for Separation Science Aptitudini şi competenŃe Operare PC personale Limbi străine cunoscute Alte competenŃe şi aptitudini Limba franceză B2. dr.2008 – Diplomă de doctor în Domeniul ŞtiinŃe Exacte. Membru în Comitetul de organizare al celui de-al IX-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi SuprafeŃelor. Media de absolvire: 9. Coordonatori ştiinŃifici: Prof. Facultatea de ŞtiinŃe. Facultatea de Chimie. Limba engleză A2.90. univ. univ. Doina Sahlean. Centre de Recherche „Paul Pascal” de Pessac. Glycopathologie et Glycotechnologies”. dr. Coordonator ştiinŃific: Prof. Lucrare de licenŃă cu tema: „InteracŃia unor metale tranziŃionale cu peptidele”. nota la lucrarea de licenŃă: 10. dr. Chopped-pork şi Chopped-ham”. Coordonator ştiinŃific: Conf. nota la lucrarea de diplomă: 10). Lucrare de disertaŃie cu tema: „Studiul transportului de masă ionică prin membrane prin metode reologice”.

I. CărŃi/îndrumare (C) şi capitole din cărŃi (Cc) cu caracter didactic/profesional 1. Volumul I”. ed. 2012. „Chimia metalelor. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. 316 pagini. ed. „Chimia metalelor. GalaŃi. III. Cristina Stoian. „Chimia metalelor. GalaŃi. 2. Universitatea din Bucureşti. Volumul IV”. 384 pagini. Cristina Stoian. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. CărŃi de specialitate publicate în edituri recunoscute 1. 3 . 592 pagini. 2010. 2012. CĂRłI I. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. ISBN 978-973-627-447-3. 4. 6. „Chimie anorganică. ISBN 978-973-627-448-0 vol. GalaŃi. Note de seminar”. TEZA DE DOCTORAT 1. 198 pagini. size control and stability of CdS nanoparticles in water/oil microemulsions containing polymers”. 2011. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. 150 pagini. Metale: Note de curs”. ISBN 978-973-627-476-3. în „Nanostructuring and Nanocharacterization”. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. GalaŃi. 2. ISBN 978-973-627-483-1. Cristina Stoian. GalaŃi. ed. ISBN 978-973-627473-2. II. 2012.ANEXĂ LISTA COMPLETĂ A LUCRĂRILOR ELABORATE ŞI/SAU PUBLICATE A. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. Cristina Stoian şi Gheorghe Zgherea. ISBN 978-973-627-447-3. 416 pagini. B. ContribuŃii la studiul emulsiilor duble cu conŃinut scăzut de substanŃe toxice şi poluante. „Chimia metalelor. a III-a revizuită şi adăugită. a IV-a revizuită şi adăugită. Dan F. Metale: Culegere de probleme”. 2011. ISBN 978973-627-466-4 vol. „Synthesis. 2010. a II-a revizuită şi adăugită. GalaŃi. Volumul II”. ed. Sandu Peretz. 4. Cristina Stoian. ISBN 978-973-627-470-1. ISBN 978-973-627-484-8. Cristina Stoian. „Chimia metalelor. 2012. 3. Cristina Stoian. Anghel. 5. pag. 394 pagini. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. GalaŃi. ISBN 978-973-627-477-0. Metale: Culegere de probleme”. ISBN 978-973-627-447-3. 254 pagini. „Chimia metalelor. a II-a revizuită. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. Cristina Stoian. 2011. a III-a revizuită. Cristina Stoian. 138 pagini. 2011. „Chimie anorganică. ISBN 978973-627-493-0 vol. „Chimie generală şi anorganică. ed. Lucrări de laborator”. Cristina Stoian. IV. Cristina Stoian. II. 3. 174-192. 2008. 5. GalaŃi. ISBN 978-973-627-447-3. Lucrări de laborator”. Editura Academiei Române. Cristina Stoian. ISBN 978-973-271905-3. ISBN 978973-627-494-7 vol. Manuela Florea-Spiroiu. 2009. Volumul III”. 248 pagini. GalaŃi. „Chimie anorganică.

„Functional dyspepsia. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. Gabriela Bălan. GalaŃi. Note de seminar”. Manuela Florea-Spiroiu. 19(1)/2010. ISBN 973-8352-86-x. Cristina Stoian.org/10. 2009. „Chimie colloïdale. ISBN 973-8352-00-2. 2006. 8. GalaŃi. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. „Chimie generală şi anorganică. ISBN 978-973-627-407-7. pag 229-241. Sandu Peretz. ARTICOLE ŞTIINłIFICE 1. Cristina Stoian. Doina Sahlean. Sandu Peretz. 202 pagini. Gheorghe Zgherea. 29(3)/2011. ISBN 973-627-234-6. Daniela Bala. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. probleme şi lucrări de laborator de chimie anorganică”. 12. an uncommon diagnostic after upper endoscopy and histopathologic exam”. Travaux pratiques”. 2003. Gheorghe Stanciu. GalaŃi. GalaŃi. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. 332 pagini.ro/wp-content/uploads/2012/RRCh_4_5_2012/Art%2022. 2. revroum. 11. Emil Vădineanu.pdf. „Chimia metalelor. Cristina Stoian.com/smpp/title~content=t713774907. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. 2010. pag. 236 pagini – Carte premiată de FundaŃia Universitară „Dunărea de Jos” din GalaŃi. Cristina Stoian. 14. ISSN 1082-6076 (Print). pag. Cristina Stoian. Gheorghe Zgherea. 2011. GalaŃi.2011. Dan Botezatu. „Chimie generală şi anorganică”. Mihaela Olteanu. Articole publicate în reviste cotate ISI 1. Gheorghe Zgherea. 10. „Analytical Aspects Regarding the Flavor Compounds in Beer”. Dan-Florin Anghel. Cristina Stoian.1080/10826076. 2011. ISBN(13) 978-973-627-328-5. 6. 316 pagini. „Stabilité des 4 . 1520-572X (Online). Revue Roumaine de Chimie. 34(13)/2011.588070. pag. ExerciŃii şi probleme”. „Microparticles obtained by polymer-surfactant interaction: influence of pressure”. Doina Sahlean. Eugenia Teodor. 13. ISSN 1841-8724. Cristina Stoian. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. GalaŃi. Bucureşti. Cristina Stoian. 3. 19(1)/2010. a II-a revizuită şi adăugită. Editura FundaŃiei Universitare “Dunărea de Jos” din GalaŃi. Lucrări de laborator”. 92 pagini. „ExerciŃii. 136 pagini. „The study histopathologic substratum of the gastric infection with Helicobacter pylori. 234 pagini. Dan Botezatu. „Improving the Properties of CdS Nanoparticles by Adding Polymers”. ed.doi. GalaŃi. C. Editura UniversităŃii Bucureşti. 2008. Manuela Florea-Spiroiu. 57(4-5). dx. ISBN 973-575-572-4.7. www. 5. 2001. Cristina Stoian. „Chimie anorganică. 73. 2012. 72-73. Sandu Peretz. Editura FundaŃiei Universitare „Dunărea de Jos” GalaŃi. „Chimie anorganică. 2007. Metale: Culegere de probleme”. „Chimie generală şi anorganică. ISBN 978-973-627-384-1. 2002. Gabriela Bălan. 354 pagini. 443-447. 2005. ISSN 0272-6351. Dan Florin Anghel. Mihaela Olteanu. Cristina Stoian. Particulate Science and Technology. Gheorghe Zgherea.getion. Cristina Stoian. Cristina Stoian. Sandu Peretz. a prognostic a predictor factor”. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 2010. ISSN 1841-8724.informaworld. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases. Cristina Stoian. Metale: Culegere de probleme”. ISBN(10) 973-627-328-8. 9. 2009. 4. Dumitru Dima. ISBN 978-973-627-440-4. Cristina Stoian.

http://pubs. Scientific Study & Research – Chemistry &Chemical Engineering. PHYSICS. 2011. “Removal of Cyanide from Wastewater by Ion Exchange”. revroum. 4. Sandu Peretz.ugal. THEORETICAL MECHANICS. Gheorghe Zgherea. Fascicle II – MATHEMATICS. pag. www.ro/?pg=revues&rev=cscc6&num=201202&vol=2&aid=3633. ISSN 2068-6609. III(XXXIV)/2011. 171-179. 12(3)/2011. Fascicle II – MATHEMATICS. Zăinescu. pag. ISSN 1582-540X.getion. 7. “Innovative Process for Obtaining Biopolymers from Leather Wastes for Degraded Soils Remediation”. 2009. Fascicle II – MATHEMATICS. Gheorghe Zgherea.ugal. 5. ISSN 1582-540X. 2011. Gheorghe Zgherea. Gheorghe Zgherea.phys. Cristina Stoian. Annals of “Dunărea De Jos” University of Galati. Mircea Mihalache. 231-240. 7.4-Dinitrophenylhydrazones Provided by Acetaldehyde and Diacetyl”. Mihaela Olteanu. 2011. 54(2)/2009. 75-83.ugal. Sandu Peretz. ISSN 2067-2071. Constantinescu. pag. pag. Cristina Stoian. Articole publicate în reviste indexate în baze de date internaŃionale 1. pag. Sandu Peretz.getion. 3. Revue Roumaine de Chimie. Cristina Stoian. „Mixtures with gradient of mobile phases utilized to hplc separations of 2. THEORETICAL MECHANICS. 173-179. Melania Arsene. 2(IX)/2010. 2011. 13(2). 54(1)/2009. Gheorghe Zgherea.ro/fiajournal/files/Journal2010/2010_2/2%20Content%20vol%202010%20nr%2 02. Gabriel A. Dan Florin Anghel. „Microparticule de chitosan et d’alginate formées en présence des tensioactifs”. Biotechnology. 6. Scientific Study & Research Chemistry. pag. Cristina Stoian. Annals of “Dunărea De Jos” University of Galati. www.ro/wp-content/uploads/2009/RRCh_1_2009/Art%2008.4-dinitrophenylhidrazones provided by inferior carbonyl compounds”. Sandu Peretz. ISSN 2067-2071. Petre Voicu. III(XXXIV)/2011. Food Industry.htm.htm. Annals of “Dunărea De Jos” University of Galati. www. Food engineering. Rodica R. PHYSICS. 148-153.pdf. 199-204.ro/wp-content/uploads/2009/RRCh_2_2009/Art%2009.htm. pag. PHYSICS. 2009.ro/Annals_Fascicle_2/Year2011/Summary_Annals_Fasc_II_2011_special_is sue. pag.ro/Annals_Fascicle_2/Year2011/Summary_Annals_Fasc_II_2011_special_is sue.ub. Biotechnology.ro/Annals_Fascicle_2/Year2011/Summary_Annals_Fasc_II_2011_special_is sue.18-22. Cristina Stoian. 2. Gheorghe Zgherea. 235 – 242. „Particularity on Liquid Chromatographic Separation for An Equimolar Mixture of 2. Sandu Peretz.ro/?pg=revues&rev=cscc6&num=201103&vol=3&aid=3387. pub. „Factors influencing the obtaining and the stability of double emulsions made of corn oil”. Sandu Peretz. www. ISSN 2067-2071. revroum. The Annals of the 5 .émulsions doubles réalisées en présence des polymères”. „Factors influencing the solubilization capacity of water/oil microemulsions”.ub. Cristina Stoian. Food Industry. Sandu Peretz. “Comparative Study on the Stability of Colloidal Liquid-Liquid Systems Performed with Edible Oils”. 2010. Revue Roumaine de Chimie. III(XXXIV)/2011. Cristina Stoian. Journal Food and environment Safety of the Suceava University.pdf.phys. 2012. 2.fia. Cristina Stoian. Chemical Engineering.pdf. THEORETICAL MECHANICS.usv.phys.

ISSN 1843-5157. Seria Tehnică. Book of abstract.160. pag. pag 83-84. Daniela Bala.ann. Cristina Stoian. 13-22.htm. 11. II. Colloque Franco-Roumain sur les Polymères 11.ugal. Sandu Peretz. Gheorghe Zgherea.upgploiesti. 2008. 4. Articole publicate în buletine ale simpozioanelor internaŃionale 1. Inernational Conference of Modern Technologies in the Food Industries. 2011. pag. 245-249. P08 . The Annals of the University „Dunărea de Jos” of GalaŃi. 2009. 3. Sandu Peretz. pag. „Influence of Alcohols and a Cationic Dye on the Behaviour of Water/Oil Microemulsions”. 2008. www. 353-361. 2011. pag. 216-220. pag. 83-89. The 10th International Conference on Colloids and Surface Chemistry. The Annals of the University „Dunărea de Jos” of GalaŃi. 10. Dan Florin Anghel. „Synthesis and physico-chemical characterization of 2.bulletin. New Series III (XXXIII)/2009. 2008. LX(4B)/2008.ro/Annals_Fascicle_2/Year2008/Annals2008Abstracts_supliment. 9. 2009. Cristina Stoian.ann. Dan F. Sandu Peretz. Year II. 2. ISSN 1841-897X. Gheorghe Zgherea. Informatics.4-dinitrophenyl hidrazones derived from carbonyl compounds with some importance in the study of foods quality”. GalaŃi – România. Prodeedings vol. The Annals of the University Dunarea de Jos of Galati.pdf . Journal of Colloids and Surface Chemistry. 9-11 June 2011. Sandu Peretz. 45-49. Cristina Stoian. pag.ugal. Gheorghe Zgherea. 2. 8.phys. 9(2)/2009. ISBN 978-606-8348-05-6. Gheorghe Zgherea. www. (XXXI)/2008. Cristina Stoian. Chemistry. Gheorghe Zgherea. „Particules de Biopolymères Préparées par Pulverisation à Haute Pression”. New Series III (XXXIII)/2009. Mihaela Olteanu. Dan-Florin Anghel. 1. Journal of Colloids and Surface Chemistry.ro/tpa/ft_2009_no_2. No. „Stability of the diluted polydispersed double emulsions”. Sandu Peretz. Cristina Stoian.ugal.pdf. Cristina Stoian.University Dunarea de Jos of Galati.jsp?page=813&language=2&pageType=T. Gheorghe Zgherea. Fascicle IV . www. Anghel.ugal. Eugenia Teodor. pag. Mihaela Olteanu.ann. 57-61. Sandu Peretz.htm. „Type of Particles Obtained in the Colloidal Systems with Safflower Oil”. 2012. Fascicle VI – FOOD TECHNOLOGY. Gheorghe Zgherea. Fascicle II. 2007. www. Cristina Stoian. Fascicle VI – FOOD TECHNOLOGY.4-dinitrophenylhidrazones from acetic aldehyde and diacetyl and their separation throuh liquid chromatography with ternary gradient of mobile phases”. „Behavior of Semiconductor Nanoparticles in Polymer Matrices”.ro/tpa/Annals%2007%20abstracts/09%20Abstract%20Zgherea. Gheorghe Zgherea. „The mixtures 2. Cristina Stoian. Mathematics. Cristina Stoian. Buletinul UniversităŃii Petrol – Gaze din Ploieşti.ro/tpa/Anale%202009/vol%202/Full%20paperCStoian. 6 . 8(2)/2008. Modern Study of Behavior Sucrose. Mihaela Olteanu. ISSN 1224-8495. Douai – France. Gheorghe Zgherea. New Series. ISBN 978-9975-80-646-6. www. „The chromatographic peak and their quantitative parameter values”. Sandu Peretz.ro/content. Dan-Florin Anghel. 1-3 November 2012. Articole publicate în reviste recunoscute CNCSIS 1.Food Technology pag. Manuela Florea Spiroiu. Chişinău – Moldova. Physics.

2011. 2010. 2001. ISSN 2066-7817. Mihaela Olteanu. Cristina Stoian. 8. 76-82.pub. Bacău – România. Manuela Florea-Spiroiu. 12. International Conference of Applied Sciences – CISA 3. Bacău – România. cisaconf. Gheorghe Zgherea. Dan-Florin Anghel. ISBN 973-652-382-9. „Une méthode spectrophotométrique pour obtenir les valeurs du paramètres cinétiques de thiosulfurique acide décomposition”.pdf. pag. 259-264. Mihaela Olteanu. „Facteurs influençant la dispersion des émulsions doubles directes”. Bacău – România. Sandu Peretz. Cristina Stoian. Bucureşti. pag. „Correlation of the parameters of a chromatographic signal with the amount of substance that generated”. ISSN 2066-7817. 13. The 2nd International Conference on Polymers Processing in Engineering – PPE 2009. Cristina Stoian. 2008. Sandu Peretz. Troisième colloque franco-roumain de chimie appliquée COFrRoCA-2004. „Contribution à l’étude des émulsions doubles contenant des huiles alimentaires”. Cristina Stoian şi Gheorghe Zgherea. www. Cinquième colloque franco-roumaine de chimie appliquée COFrRoCA-2008. Cristina Stoian. Mihaela Dudău.pdf.ro/SiteulCAEL/cicic/chfiz-40.ro/wpcontent/uploads/2011/04/cuprins. ISBN 973-8392-38-1. pag. Gheorghe Zgherea. pag. 2009. cisaconf. 181-188. cisaconf. Sandu Peretz. Sandu Peretz. pag.ro/wp-content/uploads/2011/04/cuprins. Sandu Peretz. Cristina Stoian. 7.3. 189-196.ub. The 10th International Conference on Colloids and Surface Chemistry.cael. Sandu Peretz.ro/wp-content/uploads/2011/04/cuprins. Cristina Stoian. 6. „Microparticulate obtained by biopolymer-Surfactant Interaction: Influence of Pressure”. Gheorghe Zgherea. Sandu Peretz. The 2nd International Conference on Polymers Processing in Engineering – PPE. ISSN 2066-7817. Bacău. Mihaela Olteanu. 157. ISSN 2066-9984. Manuela Dudău. Gheorghe Zgherea. Dan-Florin Anghel. „Synthesis of quantum dots in microheterogeneous media in presence of polymers”.ub. 14. Mihaela Olteanu. 198-202. GalaŃi. Cristina Stoian. Manuela Florea Spiroiu. „Utilisation de l’analyse disperse pour obtenir des émulsions doubles concentrées simplement monodisperses”. Gheorghe Zgherea. pag. 10. 2009. ISBN 978-606-8348-05-6. 285-292. ISSN 2066-9984. Sandu Peretz. pag. Bacău – România. 9. Bacău. Cristina Stoian. 11. GalaŃi – România. Cristina Stoian.pdf.pdf. GalaŃi. „The Kinetic Evolution of Concentrated Double Emulsions Stabilized with Small Molecule Surfactants”. „L’étude des émulsions doubles réalisées avec de l’huile de graines de grappes”. 2010. Book of abstract. International Conference of Applied Sciences – CISA 2. Gheorghe Zgherea. International Conference of Applied Sciences – CISA 4. ISBN 978-9731833-77-4. International Conference of Applied Sciences – CISA 3. International Conference of Applied Sciences – CISA 4. Cristina Stoian. 5. ISSN 2066-7817.pdf. 190-197. 2010. pag. 2009. Gheorghe Zgherea. 9-11 June 2011. Gheorghe Zgherea. 2004. pag. „Determining the mechanism of destruction of double emulsions with polymers”. pag. 2009. 341-342. 199-211. ISBN 978-973-1833-86-6. 4. Mihaela Olteanu. Daniela Bala. Bacău. Gheorghe Zgherea. International Conference of Applied Sciences – CISA 4. „Effect of Surfactants on Synthesis and Properties of Biopolymer Microparticles”. pag. pag 47-48. 247-254. Bacău – România. Sandu Peretz.pdf. 2008. 12th Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering RICCE-12.ub.pdf. 7 . Sandu Peretz. „Étude des émulsions doubles réalisées avec de l’huile de sésame”. Cristina Stoian. ISSN 2066-7817.

Cristina Stoian. 2008. Manuela Florea-Spiroiu. Sandu Peretz. 73-74. 2001 – 2002. „Preparation and characterization of ultrafine biopolymer particles”. 2. 2. Gheorghe Zgherea. Craiova – România. Cristina Stoian. pag. 2011. Mihail Elisa. 2010. Cristina Stoian. Al IX-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi SuprafeŃelor IX SCCS. A 10-a ediŃie a Seminarului NaŃional de NanoştiinŃă şi Nanotehnologie 2011. Sandu Peretz. 2002. pag. 2010. 1998. Cristina Stoian. 2008. Dan Botezatu. Proiecte nationale 1. A 9-a ediŃie a Seminarului NaŃional de NanoştiinŃă şi Nanotehnologie 2010. Universitatea Bucureşti. Gabriela Bălan. Anghel. „Dispepsia funcŃională un diagnostic rar folosit după utilizarea endoscopiei digestive superioare şi examenului anatomopatologic”. 5 – lucrare invitată. Dan F. pag. membru. Dan F. „Microparticles Synthesized by High Pressure Spraying Method and their Adsorption Properties for Phenol Derivatives”. 8 . 2005. Cristina Stoian. 5. Contract ANSTI nr. ISBN 2065-3603. Al IX-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi SuprafeŃelor IX SCCS. Hepatologie şi Endoscopie Digestivă. 46-49. pag. „Studii privind interacŃia unor microelemente cu dipeptidele”. GalaŃi. 521-525. 521/2000 finanŃat de M. Gheorghe Zgherea. 41-42. pag. Al IX-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi SuprafeŃelor IX SCCS. Gheorghe Zgherea. Manuela Florea-Spiroiu. pag. 2008. The VIIth Symposium of Colloid and Surface Chemistry VII SCCS. „A gaschromatographic study of concentration zone extension on the stationary phase”. Daniela Bala. Cristina Stoian. Al IX-lea Simpozion de Microbiologie şi Biotehnologie. ISBN 2065-3603. 3. Cristina Stoian. Mihaela Olteanu. Iaşi. D.5. Bucureşti. 3. 50-54. Mihaela Timofti. Anghel. PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE PE BAZĂ DE CONTRACT 1. ISSN 1841-8724. GalaŃi. Micro şi nanostructuri fluide biocompatibile pentru transportul controlat al unor principii active hidrofile. Articole publicate în buletine ale simpozioanelor naŃionale 1. Cristina Stoian. Sandu Peretz. „Synthesis of CdS nanocrystals coated with some polymers”. Bucureşti – România.E. Al XXXlea Simpozion NaŃional de Gastroenterologie. 4. Sandu Peretz.C. element de evaluare şi pronostic”. „The kinetic study of compound transfer process using double emulsions”. Dan Botezatu. 4. „Explorarea substratului histopatologic al infecŃiei cu Helicobacter pylori. Daniela Bala. 2010. Craiova – România. GalaŃi. „Appreciations upon Concentrated Double Emulsions Stability”. pag. George Stanciu. Mihaela Olteanu. 2008. 72-73. 2008. Hepatologie şi Endoscopie Digestivă. 2008. Al XXX-lea Simpozion NaŃional de Gastroenterologie. ISSN 1841-8724. ISBN 2065-3603. Gheorghe Zgherea. 6. Gabriela Bălan. pag. Cristina Stoian. Bucureşti – România. 30-34. Articole publicate în buletine ale simpozioanelor cu participare internaŃională 1. Doina Sahlean.

Chemistry and Chemical Engineering – CISA 6. Bucureşti – România. 10. ISBN 978-973-748-512-0. „Separation liquidechromatographique pour un melange de 2. 7. ISSN 2068-6382. ISSN 2068-6382. International Conference of Physical Chemistry RomPhysChem-14. Sandu Peretz. 84. Cristina Stoian. 8. Bacău – România. 2010. „The Graphical Methods on Kinetic Study of Acide Hydrolysis of Sucrose”. Daniela Bala. Gheorghe Zgherea. ISBN 978-973-0-08331-6. Cristina Stoian. International Conference of Physical Chemistry RomPhysChem-14. „The Polarimeter Study of Acid Hydrolysis of Sucrose”. Cristina Stoian. pag. Cristina Stoian. „Factors Influencing the Solubilization Capacity of Water/Oil Microemulsions”. Gheorghe Zgherea. 7th International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on „Chemistry-Beauty and Application” ICOSECS 7. 5. 11. 2. Sandu Peretz. Orléans – France.and Nanoparticles”. 2010. 9. Sixième colloque franco-roumaine de chimie appliquée COFrRoCA-2010. ISSN 2066-7817. ISSN 2068-6382. Gheorghe Zgherea. 5th International Conference of Applied Sciences. Sandu Peretz. „Etude polarimétrique du comportement de la cellobiose”. Sandu Peretz. Present and Perspectives” 2010. Manuela Florea-Spiroiu. „Factors influencing the stability of the double emulsions performed with grapes seed oil”. Sandu Peretz. Orléans – France. 27-29 Juin 2012. Book of abstract. 2012. Bucureşti – România. Anghel. Calderon.4 dinitrophenylhydrazones de l’acetaldehyde et du diacetyle”. Cristina Stoian. pag. „A New Method to Prepare Chitosan-Based Micro. Chemistry and Chemical Engineering – CISA 5. 6. pag. pag. Sixième colloque franco-roumaine de chimie appliquée COFrRoCA-2010. COFrRoCA 7. Sandu Peretz. Gheorghe Zgherea. ISSN 2069-0819. „Reconsideration on study kinetic parameters of acid hydrolysis of sucrose”. 2010. pag. Bacău – România. Septième Colloque Franco-Roumain de Chimie Appliquée. 19. Book of abstract. 127. Gheorghe Zgherea. J. Gheorghe Zgherea.4-dinitrophenylhidrazones provided by inferior carbonyl compounds”. Chemistry and Chemical Engineering – CISA 5. 12. Sandu Peretz. Gheorghe Zgherea. pag. Cristina Stoian. 24-27 Avril 2012. 88. 134. Gheorghe Zgherea. Cristina Stoian. ALTE LUCRĂRI ELABORATE ŞI CONTRIBUłII ŞTIINłIFICE 1. pag 67. Sandu Peretz. 2012. Gheorghe Zgherea. Cristina Stoian. pag. 2011. Gheorghe Zgherea. 4. „L'effet des alcools et bleu de methylene sur la capacité de solubilisation des microemulsions”. Bucureşti – România. 2010. Gheorghe Zgherea. 2010. 2010. 2010. Orléans – France. 4th edition of International Conference “Biotechnologies. Cristina Stoian. ISBN 978-973-0-08331-6. Suceava – România. 6th International Conference of Applied Sciences. 2011. „Mixtures with gradient of mobile phases utilized to hplc separations of 2. Sixième colloque franco-roumaine de chimie appliquée COFrRoCA-2010. 28-30 Avril 2011. 2010. 3. 91. Sandu Peretz. Sandu Peretz. „Considerations on the Stability of the Double Emulsions Containing the Polymers”. Dan F. Bacău – România. 28-30 Avril 2011. pag 66. Bacău – România. 227. Cristina Stoian. ISSN 2066-7817. Cristina Stoian. pag. Cristina Stoian. Gheorghe Zgherea. 93. 5th International Conference of Applied Sciences. 2nd International 9 . Sandu Peretz. Sandu Peretz. „Méthode d’obtention des émulsions doubles directes concentrées simplement monodisperses”.E.

10 . 2009. ISSN 1842-3574. Cristina Stoian. Bayreuth – Germany 2009. Sandu Peretz. 140. Sandu Peretz. Gheorghe Zgherea. 2009. pag. Sandu Peretz. Dan Florin Anghel. Cristina Stoian. 2nd International Conference on Chemistry and Chemical Engineering 2010. 2009. Gheorghe Zgherea. 155. 2008. 2007. Cristina Stoian. Sandu Peretz. Bucureşti. pag. Gheorghe Zgherea. Sandu Peretz. C17. ISSN 2068-374x. P91. The Sixt International Edition of Romanian Conference on Advanced Materials – ROCAM 2009.4-dinitrophenyl hidrazones derived from carbonyl compounds with some importance in the study of foods quality”. Cristina Stoian. International Conference of Physical Chemistry RomPhysChem-13.Conference on Chemistry and Chemical Engineering 2010. Cristina Stoian. Dan F. 2009. International Conference of Physical Chemistry RomPhysChem-13. „Microparticules de chitosan et d’alginate formées en présence des tensioactifs”. Bucureşti. 58. pag. „Factors influencing the obtaining and the stability of double emulsions made corn oil”. 2009. Cristina Stoian. GalaŃi. Gheorghe Zgherea. Cristina Stoian. 14. pag. Mihaela Olteanu. GalaŃi. 2007. 233. Timişoara – România. Mihaela Olteanu. 21. Sandu Peretz. Gheorghe Zgherea. 15. 130. Sandu Peretz. Gheorghe Zgherea. „A spectrophotometric method to kinetic study of thiosulfuric acid decomposition”. A 8-a ediŃie a Seminarului NaŃional de NanoştiinŃă şi Nanotehnologie. „Synthesis and physicochemical characterization of 2. Cristina Stoian. 2010. Braşov. 2007. ISSN 1843-5114. „Preparation of Alginate Microparticles an their Using for Uptake of Poluttants from Wastewaters”. „Synthesis and characterization of CdS nanoparticles in water/oil microemulsions containing polymers”. pag. Gheorghe Zgherea. 126. Cristina Stoian. 13. Grenoble – France. Fourth Edition of International Symposium EuroAliment 2009. pag. pag. pag. Sandu Peretz. 22. „Stabilité des émulsions doubles réalisées en présence des polymères”. Cornelia Ilie. P29. Gheorghe Zgherea. pag. pag. 8ème Colloque Franco-Roumaine sur les polymères – CFR8. Eugenia Teodor. „Synthesis. 20. 5th Zsigmondy Colloquium. 107. 18. Bucureşti. Sandu Peretz. Gheorghe Zgherea. Dan-Florin Anghel. Fourth Edition of International Symposium EuroAliment 2009. Sandu Peretz. 8ème Colloque Franco-Roumaine sur les polymères. Grenoble – France. ISSN 1842-3574. Bucureşti. 2008. ISSN 2068-374x. 5. Size Control and Stability of CdS Nanoparticles in Water/Oil Microemulsions Containing Polymers”. Manuela Florea Spiroiu. 24. Anghel. Sandu Peretz. 23. 2009 „Method of obtaining the concentrated direct double emulsions”. 16. Gheorghe Zgherea. ISSN 1843-5114. pag. „Uptake of some organic pollutants by biopolymeric microspheres”. pag. „Efect of CdS nanoparticles coated with polymers on vero cells”. 25. 9eme Colloque Franco-Roumain sur les Polymères – CFR9. „Determination of the optimal method of concentrated direct double emulsions obtaining by using the statistical analysis”. Dan-Florin Anghel. 2008. Sandu Peretz. Cristina Stoian. Cristina Stoian. Timişoara – România. 4. Braşov. 17. Alba-Iulia. Cristina Stoian. The Sixt International Edition of Romanian Conference on Advanced Materials – ROCAM 2009. 2009. „Sorption of cyanide from wastewater by ion exchange”. International Conference of Physical Chemistry RomPhysChem-13. Eugenia Teodor. Cristina Stoian. Gheorghe Zgherea. 19.

„Contributions to the Study of the Double Emulsions”. 27. 26. 147. Iaşi. 29. Cristina Stoian. ISBN 973-8316-84-7. Cristina Stoian.01. Odessa – Ukraine. 01. Gheorghe Zgherea. pag. pag. pag. Cristina Stoian.26. „The stabilization of concentrated double emulsions with macromolecular compounds”. S7PO29. 79. pag. 30. Mihaela Olteanu. Sandu Peretz. ISBN 973-569-556-1. al VIII-lea Simpozion de Chimia Coloizilor şi SuprafeŃelor VIII SCCS. Mihaela Olteanu. 2001. 28. GalaŃi. „The Utilization of the Conductometric Method to the Study of the Double Emulsions Evolution”. „Microparticules prepared by natural polymers in surfactants presence”. Iaşi. pag. Bucureşti. 1st Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry. Cristina Stoian. Cristina Stoian.2013 11 . 2000. Mihaela Olteanu. vol. 2007. 3rd International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemistry in the New Millenium an Endless Frontier. „The influence of colloidal vector structure on the electrolyte release”. Manuela Spiroiu. 2002. 28. II. The 10th Conference on Physical Chemistry. 2005. Zilele Academiei Ieşene.