pagina 1

colofon
Stichting Scouting Limburg (SSL) is de provinciale organisatie ter ondersteuning van Scouting in Limburg. Als provinciaal steunpunt richt Stichting Scouting Limburg zijn activiteiten op:

In deze editie.

pagina 3;

vrijwilligerverzekerd NationaleScoutingdag 100jaarScoutingNL MeerScoutsmetkleur vantoegang naar… .. Jeugdisvolliefde… 6vragen-6antwoorden Scoutiviteit!!! SSLondervuur StRock Opendagst.Tarcisius kresjtv Nices Intercamp

pagina 4; pagina 5; pagina 6; pagina 7; pagina 8; pagina 9;

• •

Training en bevordering van deskundigheid van de vrijwilligers bij Scouting. Uitdragen van de meerwaarde van het Scoutingspel (intern & extern) Spelaanbod Kwaliteitszorg

Het bestuur van SSL bestaat uit een afvaardiging vanuit de 7 Limburgse regio’s . In samenwerking met het regioonafhankelijk dagelijks bestuur sturen zij SSL direct aan. Naast tientallen vrijwillige medewerkers en trainers werken er 4 beroepskrachten. Twee agogische medewerkers & twee administratieve krachten. Scouting in Limburg telt 116 locale Scoutinggroepen verdeeld over 7 regio’s. Dit alles bijeen staat garant voor een totaal zo’n 12.000 leden (3000 vrijwilligers en 9000 jeugdleden). De digi-scout-flitz verschijnt minimaal vier maal per jaar in een oplage van 150 papieren exemplaren bestemd voor groepen en overige geïnteresseerden. Voorts wordt een digitale versie verstuurd aan alle geregistreerde leden van 17 jaar en ouder in Limburg (gegevens komen uit het registratiesysteem van Scouting Nederland). Redactie:
Patrick Heunen Marieke Wolters Ellyan van Duurling

pagina 10;

pagina 11;

pagina 12; pagina 13;

knipselkrant Kalender

Schrijf je nu in !!!!
Logeertraining Bevers;
Stichting Scouting Limburg verzorgt op 6 en 7 juni de beverlogeertraining in Roermond. Hiervoor zijn nog plekken beschikbaar. Dus schrijf je NU in !!!! De kamptraining Explorers van Stichting Scouting Limburg (alle regio’s) zal dit jaar plaatsvinden op: 10 - 11 - 12 juli a.s.

Kamptraining Explorers;

Regio’s in Limburg
www.regiomaastrichtenmergelland.nl www.scoutingwestelijkemijnstreek.nl www.maasven.nl www.carboonland.nl www.regioparkstadlimburg.nl

Scouting Limburg
Baandert 20 6136 ER, Sittard tel: 046-4959909 tel: 06-18651880 info@scoutinglimburg.nl www.scoutinglimburg.nl

pagina 2

Verzekering voor vrijwilligers
Uitstekend idee van de gemeente Sittard-Geleen

Nationale Scoutingdag
in een nieuw jasje
wordt ‘The Scouting Xperience’

Vanaf 1 januari ‘09 zijn vrijwilligers in de gemeente SittardGeleen automatisch verzekerd via de gemeente. De gemeente sluit hiervoor een speciale vrijwilligersverzekering af. Met het afsluiten van deze verzekering wil de gemeente het belang van vrijwilligerswerk benadrukken en de participatie van vrijwilligers stimuleren. Het betreft de VNG vrijwilligers Basispolis en de VNG vrijwilligers PlusPolis (recent ontwikkeld door VNG verzekeringen in samenwerking met Centraal Achmea). Het verzekeringpakket omvat:

Vanaf 2009 zal de term Nationale scoutingdag verdwijnen als nationaal moment voor externe publiciteit van Scouting. Eveneens vervalt het moment waarop de Nationale Scoutingdag plaatsvindt. Vanaf 2009 geeft Scouting Nederland het startsein voor:

• • • •

Ongevallen– en persoonlijke eigendomsverzekering voor vrijwilligers. Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers. Aansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen (bestuur). Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor rechtspersonen. Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers.

Onder de verzekering valt iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij het maatschappelijk belang wordt gediend.’ Dat betekent dat iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente verzekerd is, ongeacht zijn leeftijd en geen minimum aantal uren, ook bij eenmalige activiteiten, kerkelijk werk en buurtactiviteiten. Voorbeeld; de ouder die bevers vervoert van of naar een Scoutingactiviteit buitenshuis, is verzekerd. Stagiaires die meedoen aan de maatschappelijke stage voor scholieren vallen niet onder deze verzekering Omdat de gemeente verzekeringsnemer is, hoeven vrijwilligers zich niet afzonderlijk aan te melden. Alle vrijwilligers (organisaties) zijn met ingang van 1 januari 2009 automatisch verzekerd. Vrijwilligerswerk staat hoog op de agenda binnen de locale politiek. Kaart de vrijwilligersvergunning eens aan bij een volgende overleg met jullie contactpersoon binnen de gemeente, wellicht dat zij hier ook gebruik van maken. Meer informatie over de nieuwe polis, de polisvoorwaarden en het schadeformulier zijn te vinden op de website van de gemeente sittard-geleen www.sittard-geleen.nl of kijk op www.scoutinglimburg.nl

Groepen bepalen zelf het moment waarop zij in eigen woonplaats Scouting onder de aandacht brengen en laten zien wat Scouting is. Hiertoe is door Scouting Nederland een poster en flyer ontworpen welke digitaal beschikbaar zijn via www.scouting.nl Scouting Limburg zal een pr-pakket samenstellen voor alle regio’s en groepen in Limburg. Dit pr-pakket bevat allerhande tastbare pr-materialen die gebruikt kunnen worden bij een informatiestand, aankleding van een terrein e.d. Dit prpakket zal eind april 2009 beschikbaar zijn. Het pr-pakket zal bestaan o.a. uit:
• • • • • • •

Rol-upbanner Scouting Limburg Roll-upbanner Scouting Limburg voor beamerpresentatie Folder Scouting algemeen Folder Scouting Limburg Posterbanier ‘The Scouting Xperience’ Foto-cd Scouting Nederland Sticker Scouting 100% (zie afbeelding achterzijde)

Hebben jullie een goed idee of suggestie voor verdere uitbreiding van het pr-pakket. Laat het ons dan even weten, per mail of telefonisch.

info@scoutinglimburg.nl - tel: 046-4859909)

pagina 3

100 jaar
Scouting in Nederland Een duik in de geschiedenis;
Nadat Engeland (1908) in de ban raakt van het Scoutingavontuur (for boys) slaat scouting ook in andere landen aan, waaronder Nederland. Na een bezoek van zes scouts van Troep 16 uit Oxford wordt in december 1910 de eerste scoutinggroep opgericht "De Jonge Verkenners" te Den Haag. Hierna volgen vele groepen. De leeftijdsgroepen (speltakken) waarin het scoutingprogramma wordt uitgevoerd, wordt in die beginjaren voor een groot deel rechtstreeks gekopieerd van de Engelse organisatie. Mede door de invloed van de verzuiling worden er in Nederland meerdere landelijke scoutingorganisaties opgericht om de belangen van de plaatselijke scoutinggroepen te behartigen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt scouting in Nederland verboden. Aanvankelijk wenst de Duitse bezetter dat de scoutingbeweging vrijwillig toetreedt tot de Nationale Jeugdstorm (de jeugdvereniging van de NSB), maar doordat de beweging dit - op een enkeling na weigert, wordt er in april 1941 tot een verbod besloten. De vereniging word door de bezetter ontbonden en eigendommen worden vernietigd. Toch zet de beweging ondergronds door. Zodoende weet Scouting zich na de bevrijding weer geheel te herstellen. De oude organisaties herleven en enkele nieuwe organisaties worden opgericht. In 1973 fuseren de verschillende scoutingorganisaties tot Scouting Nederland. Sinds 1915 fungeert er steevast een lid van het koninklijk huis als beschermheer van Scouting Nederland.

.

Activiteiten
landelijk
18, 19 & 20 september ‘09 Landgoed Velder te Liempde

Deze bijzondere Scout-In09 is de opstap naar het feestjaar 2010. Een weekend boordevol spannende en uitdagende activiteiten. Dus "Be there!". Inschrijving is geopend!
15 mei 2010 Utrecht

Bij de oprichting waren jongens en meisjes strikt gescheiden, maar dit veranderde in Nederland rond 1970 toen de Wesselgroep uit Vlaardingen de tweedeling doorbrak en startte met een gemengde welpenhorde en vervolgens een gemengde zeeverkennerwacht oprichtte die ze Waterscouts noemden. In 1973 gingen de verschillende Padvinderijorganisaties samen in Scouting Nederland. Vanaf dat moment was het ook officieel mogelijk om gemengde speltakken op te richten. De Junioren en Senioren heetten voortaan Padvindsters of Gidsen en Sherpa's, de Pionier (ster)s en Voortrekkers Jongerentak of Pivo's. (bron; www.scoutpedia.nl)

Grote Jubileum-manifestatie Geen verdere informatie beschikbaar
26 juli t/m 5 augustus 2010 Roermond

De Jubileum Jamboree in ons eigen Roermond voor alle land-, lucht- en waterscouts vanaf 7 jaar. Een geweldig kamp waar alle Scouts bij moeten zijn !!! Tien dagen vol activiteiten, spelen en kennismaking met heel veel andere scouts. (voor DWEK 5 dagen).
????

Website feestjaar:
www.100jaar.scouting.nl
Nog geen informatie beschikbaar

Wat staat te gebeuren in jou regio/groep ???
Uiteraard zullen er ook talloze locale, regionale en provinciale activiteiten gaan plaatsvinden. Is jullie scoutinggroep, regio, plus-scout-speltak of andere groep enthousiaste Scouts in de weer met voorbereidingen van een activiteit, happening of actie. Geef die even door aan Scouting Limburg. Wij zullen alle activiteiten vermelden op onze website - ideaal als pr-locatie, om ideeën op te doen, plannen van data of een dagtrip naar een activiteit van collega-scouts in Limburg. Geef per mail minimaal de 5 W’s door; voor Wie, Wat, Waar, Wanneer (datum en tijdstip) & Watjeverderkwijtwil. Vermeld ook wie als contactpersoon dient.

pagina 4

Project regio Parkstad Limburg & centrum voor diversiteit

Meer scouts met kleur
Project regio Parkstad Limburg i.c.m. Centrum voor diversiteit

“Scouting biedt lessen voor het leven”. Onder dit motto doen tienduizenden kinderen tussen 5 en 18 jaar in Nederland aan scouting en velen blijven daarna “hangen” als groepsleider of leidster, bestuurslid of voor hand en spandiensten omdat ze het zo leuk vinden. Zoals zoveel vrijwilligersorganisaties in Nederland is scouting echter nog een erg “witte” organisatie. Dat wil zeggen dat allochtone kinderen er erg weinig gebruik van maken. Voor zover bekend is er één allochtone scoutinggroep in Nederland “Ibn Batouta” genoemd naar een grote Middeleeuwse Arabische ontdekkingsreiziger. Daarbuiten vind je nauwelijks allochtone kinderen bij scouting. Daar moest verandering in komen vonden Regio Scouting Parkstad Limburg en het Centrum voor Diversiteit te Heerlen. Op zaterdag 13 januari 2009 heeft daarom de aftrap plaatsgevonden van het project “Meer Scouts met Kleur” bij de scoutinggroep Nieuw Einde. Wethouder Riet de Wit van de gemeente Heerlen trok samen met een groot aantal scouts symbolisch de drempel weg die er vaak nog ligt tussen de scoutinggroepen en allochtone ouders en kinderen. Daarmee onderstreepten de wethouder en de kinderen namens de gemeente en de groepen dat scouting er moet zijn voor alle kinderen. Naast Scouting Nieuw Einde nemen ook Scouting Molenberg en St. Gerardus Heksenberg deel aan het project. Het project is geïnitieerd door de regio scouting Parkstad Limburg en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van VROM in het kader duurzaam interetnisch contact. Drijvende krachten achter het project vanuit Regio Scouting Parkstad Limburg zijn Ger Vankan en Jean Weijers, projectleider is Albert van der Leeuw en het Centrum voor Diversiteit in Heerlen biedt inhoudelijke en praktische ondersteuning in de persoon van Chaib Stiouat en enkele van zijn collega’s. Bij de aftrap gaven Ger Koopmans, voorzitter van Scouting Nederland en een afvaardiging van Scouting Limburg blijk van hun belangstelling. Om maar meteen in de juiste stemming te komen lieten de kinderen van de drie scoutinggroepen zien hoe scouting gespeeld wordt in het “Grote Chaosspel” terwijl het Centrum voor Diversiteit de gasten en vooral de kinderen liet proeven van allerlei hapjes uit de keukens van diverse landen. Ook de “lengleng” of “ranja” voor de gewone burger, ontbrak niet.

Doel van het project is:
• het verstevigen van de contacten tussen Scouting en zelforganisaties van inwoners van Heerlen die oorspronkelijk uit een ander land of een andere cultuur komen. Het ontwikkelen van een methodiek gericht op een betere communicatie tussen de leiding van onze Scoutinggroepen en deze Heerlenaren en hun organisatie. Door betere communicatie, begrip, aangepast programma en vertrouwen het aandeel kinderen uit de bedoelde groepen bij Scouting te vergroten.

Het project is inmiddels van start gegaan en zoals te verwachten valt loopt het niet vanzelf. Er moet echt wel wat gebeuren om ouders en kinderen te informeren en te laten zien waarom scouting voor hun kinderen belangrijk kan zijn en dat er met specifieke wensen of problemen best rekening gehouden kan worden. Aan de andere kant moet de leiding van de scoutinggroepen er van overtuigd worden dat het zin heeft en nodig is een extra inspanning te doen en moeten zij voorbereid worden op het omgaan met ouders en kinderen met andere culturen en religies. De organisaties van allochtonen en allochtone sleutelfiguren moeten er bij betrokken worden omdat vooral in het begin de communicatie vaak via hen moet lopen, bijvoorbeeld bij het informeren van ouders. Ook al komt scouting voor in heel veel landen over de hele wereld, toch kennen veel ouders het niet of hebben er een heel andere voorstelling van dan in Nederland het geval is. Alle partijen zijn echter vol goede moed gestart en hebben zich voorgenomen het project tot een goed einde te brengen. Uiteraard zullen de ervaringen beschikbaar komen voor belangstellende scoutinggroepen. Wil je meer weten over dit project ? Neem dan contact op met: Centrum voor diversiteit; tel:045-5714014 mail: info@centrumvoordiversiteit.nl Parkstad Limburg via vz@parkstadlimburg.nl of kijk op www.parkstadlimburg.nl

pagina 5

Van toegang naar ‘Scouting zonder drempels’
Door; Mariet Spiertz - Peter van Crooij

Drie jaar geleden introduceerde Scouting Nederland het project ‘Toegang.’ Het is de bedoeling dat Scouting voor kinderen en volwassenen met een handicap of beperking toegankelijker wordt. Scouting wilt met dit project ondersteuning bieden aan groepen, leiding en ouders. Dit doet ze door in de regio’s een netwerk op te richten van vrijwilligers en professionals die de ondersteuning en begeleiding kunnen realiseren. In 2008 zijn in de provincie Limburg, de regio’s Carboonland en Parkstad Limburg gestart met de inhoudelijke uitvoering van het project Toegang. Mariet Spiertz, bestuurslid van de regio Carboonland, is hier de contactpersoon. In het kort verteld Mariet wat haar ervaringen zijn tot nu toe? “Nadat ik twee landelijke bijeenkomsten over ‘Toegang’ heb gevolgd, ben ik gestart binnen mijn eigen regio. Eerst heb ik het bestuur van Carboonland overtuigd dat het project TOEGANG een meerwaarde heeft voor de groepen (leiding en ouders). Samen hebben we een plan van uitvoering opgesteld. Omdat de regio Carboonland veel samen werkt met regio Parkstad Limburg, is besloten dat we dit project samen gaan uitvoeren. In het regio-overleg, speltakbijeenkomsten en groepsbegeleidersoverleg ben ik gaan praten over ‘Toegang’ en de knelpunten bij scouts met een handicap/beperking in de groep. Ik heb de groepen een enquêteformulier, drempeltest, de informatiewaaier “Hallo hier ben ik” en het handboek voor scouts met een handicap aangereikt. Het blijkt dat de leiding de meeste omgangsproblemen ervaart bij kinderen met een sociale beperking zoals ADHD en de verschillende vormen van Autisme. Ik heb mensen gezocht die hier een training over kunnen geven. Ik vond twee leiders die beroepsmatig bezig zijn met kinderen met ADHD. Zij gaan deze maand alweer de derde training geven. zo hebben 65 leiders/leidsters inzicht, informatie en “handvaten” gekregen om beter met deze kinderen om te gaan. Later in het voorjaar organiseren we ook een training over PDD-NOSAUTISME. Deze training wordt voor Scouting geheel verzorgd door de organisatie MEE. Ik hoop dat we op deze manier veel drempels kunnen weghalen die kinderen maar ook leiding met een beperking binnen Scouting tegen komen.

Stichting Scouting Limburg heeft tijdens het landelijke project ‘Toegang’ binnen een aantal regio’s een presentatie gehouden en alle groepen in Limburg hebben de informatiemap ontvangen. ‘Toegang’ heeft in Limburg echter onvoldoende tijd gehad om door te dringen tot alle regio’s en groepen. Vandaar dat we in Limburg een doorstart maken met het project ‘Scouting zonder Drempels’. Vanuit Scouting Limburg is een werkgroep gestart met als doelstelling;

‘Een centraal ondersteuningsteam met een netwerk voor alles wat betrekking heeft op Kinderen en volwassenen met een beperking binnen Scouting in Limburg en onze expertise uitdragen naar ander jeugdwerk.’ Het fungeren als helpdesk voor de 7 Limburgse Regio’s, groepen & stafleden. Minimaal 1 contactpersoon per regio met ondersteuning van een provinciale adviesgroep en externe organisaties als deskundigen. Op dit moment zoeken we contactpersonen in de 7 regio’s en zijn we in overleg met MEE over inhoudelijke ondersteuning en verbreding van de samenwerking. Er zijn binnen enkele groepen in Limburg al diverse trainingen verzorgd door MEE maar ook door andere professionele organisaties als RADAR, AIC, GGZ en de Mondriaan Zorggroep.

• •

Op de website van Stichting Scouting Limburg vindt u meer informatie omtrent het project ‘Scouting zonder Drempels’. Voor nadere informatie over het project kan contact opgenomen worden met de projectcoördinator: Peter van Crooy Emailadres: pvc@scoutinglimburg.nl Telefoon: 046-4859909

pagina 6

Project regio Parkstad Limburg & centrum voor diversiteit

Jeugd is vol van liefde … … voor zichzelf
Volkskrant 13 november 2008—verslaggever Ad Bergsma - Peter de Greef

AMSTERDAM - Een hardnekkig misverstand dat zich vanuit de psychologie in de hoofden van ouders en leerkrachten heeft genesteld, is dat zelfwaardering cruciaal is voor een goede geestelijke gezondheid. Dit stelt Hedy Stegge, hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, naar aanleiding van het onderzoek dat de Volkskrant en NCRV hebben laten uitvoeren naar narcisme in Nederland. Zo’n 1.300 Nederlanders werden door onderzoeksbureau TNS NIPO de afgelopen weken gevraagd naar hun zelfbeeld. Conclusie: vooral jongeren zijn vol van zichzelf. Stegge licht vanavond in het televisieprogramma Hart en Ziel toe dat een opgeblazen zelfbeeld serieuze problemen kan veroorzaken. Wie zichzelf geweldig vindt, voelt zich al snel tekortgedaan door een omgeving die de vermeende grootheid niet onderkent. Een grotere kans op ruzies en conflicten is het voorspelbare gevolg. Eigenliefde; Jan Derksen, hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, zegt in dezelfde uitzending: ‘Eigenliefde en grootheidsfantasieën zijn de afgelopen decennia exponentieel toegenomen.’ Een van de vragen uit het Volkskrant/NCRV-onderzoek, betreft de graagte waarmee we onszelf in de spiegel bekijken. Aan dit kenmerk is de naam narcisme ontleend, afgeleid van Narcissus, de Griekse mythologische figuur die verliefd werd op zijn eigen spiegelbeeld. 38 procent van de jongeren tussen 16 en 24 jaar blijkt geboeid door het beeld van zichzelf. Voor 65-plussers ligt dit percentage beduidend lager, op 23. Maar deze vorm van ijdelheid blijkt geen relatie te hebben met het welbevinden van die persoon of de kwaliteit van de relaties die hij aangaat. Eigenliefde, zo blijkt uit het onderzoek, heeft ook duidelijk positieve kanten. Wie het belangrijk vindt op te vallen, het gevoel heeft dat het op zijn werk veel minder leuk is zonder zijn aanwezigheid en geregeld bedenkt hoe goed hij wel niet is, neemt gemiddeld meer initiatief en zit over het algemeen net iets lekkerder in zijn vel. De onderste 20 procent van de personen bij
wie het gevoel speciaal te zijn het minst is ontwikkeld, geeft zichzelf een gemiddeld rapportcijfer van 5,3 voor de mate waarin zij initiatief nemen. De mensen die het beter getroffen hebben met zichzelf, komen uit op een 7,3.

gemiddeld een 7,7. De 20 procent die het heft liever uit handen geeft, blijft steken op een 7,2. Geluksprofessor Ruut Veenhoven van de Erasmus Universiteit Rotterdam: ‘De Nederlandse samenleving laat veel ruimte voor keuze. Je kunt trouwen met wie je wilt, geloven wat je wilt, het werk doen dat je wilt en tot op zekere hoogte ook niet werken als je daaraan een hekel hebt. Daardoor leven veel mensen een leven dat aardig bij hen past. Voorwaarde daarbij is dat je wel keuzen moet durven maken en dat je voor jezelf moet weten op te komen.’ Hoogleraar Derksen vindt het om die reden niet vreemd dat jongeren narcistischer zijn: ‘Wij vragen van jongeren dat ze presteren, dat ze achter hun computer ideeën genereren, dat ze de samenleving vooruit helpen. Dan heb je een forse dosis narcisme nodig.’ Superioriteitsgevoelens Het loopt echter fout, wanneer de zelfwaardering niet in goede banen wordt geleid en niet geënt is op een reële inschatting van de eigen capaciteiten. Dan ontstaan superioriteitsgevoelens en het idee dat allerlei rechten volstrekt vanzelfsprekend zijn. Wie dit in sterke mate heeft, schrikt niet terug voor manipulatie, denkt vooral aan zichzelf en is niet tevreden voor hij het onderste uit de kan heeft gehaald. Dit gaat gepaard, blijkt uit de Volkskrant-enquête, met een meer opvliegend karakter, minder warme banden met familie en minder duurzame relaties met vrienden. Wie het vanzelfsprekend vindt overal recht op te hebben, heeft drie keer zo vaak ruzie, blijkt uit het onderzoek.
url: http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1091245.ece/ Jongere_is_vol_van_liefde..._voor_zichzelf

Zelfredzaamheid; Een positief element van een hoge zelfwaardering is zelfredzaamheid. Wie hierin gelooft, neemt graag de verantwoordelijkheid voor beslissingen, en stelt zich minder afhankelijk op. In de enquête zijn dit de mensen met de grootste kans zich gelukkig te voelen. De 20 procent die het meest uitgaat van eigen kracht en verantwoordelijkheid geeft zijn stemming van de afgelopen dag
pagina 7

6 vragen - 6 antwoorden
Scouting Limburg stelt voor: Ellyan van Duurling - medewerker PR (vrijwilliger)

Wie ben je & wat doe je? Ik ben een oudere jongere uit het zuiden van de provincie. Geboren en getogen in Vaals, woonachtig in Maastricht maar in de eerste plaats Limburger. Zoonlief werd 12 jaar geleden lid bij scouting en ‘de mam’ volgde. Collecteren, poetsen, materiaal en kinderen rijden. Zo’n echte hulpmoeder. Toen ik na enkele jaren bestuurslid werd, werd ik lid van Scouting Nederland. Na het afscheid van de groep kon ik scouting niet loslaten en werd “loslopend Plus-Scout”, niet gebonden aan groep of regio. Ik werk al heel lang bij de Provincie Limburg. Als publieksvoorlichter heb ik een zeer gevarieerd takenpakket. Door mijn werk ben ik gewend om provinciaal te denken. Een groep uit Horst is mij even lief als een groep uit Mechelen. Wat is je taakinhoud bij Scouting Limburg? Bij Scouting Limburg zal ik mijn ervaring vooral gebruiken om alle communicatiemiddelen eens tegen het licht te houden en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Daarnaast zal er ook gekeken worden naar de interne –en externe communicatie en mogelijkheden voor sponsoring. Een ander gebeurt uiteraard samen met de professionele medewerkers van het Steunpunt. Je leukste Scouting herinnering? De Wereldjamboree 2007. Iedereen die nog twijfels heeft over het maatschappelijk nut van Scouting zou eigenlijk eens zo’n evenement mee moeten maken. Het was voor ons heel speciaal omdat zoon Menno, samen met Iris, naar de officiële herdenking op Brownsea Island mocht. Je vervelendste Scouting herinnering? Ouders die zonder boe of bah hun kinderen op zaterdag bij Scouting dumpen en wegrijden alsof Scouting niet meer is dan goedkope kinderopvang en die verbolgen en soms agressief reageren als je een keer vraagt om mee te helpen bij een activiteit. Wat betekent Scouting voor jou? Een club enthousiaste mensen die een wereldbeeld nastreeft waar ik mij in thuisvoel. Streven naar samenwerking over alle grenzen heen. En ook grensverleggend durven te zijn. De hele wereld zou een grote Jamboree moeten zijn.

Tip van de dag!!

Kijk niet altijd naar wat je niet hebt, maar kijk ook eens naar wat je wél hebt.

pagina 8

Scoutiviteit
3daag trainingsevenement in Overasselt

Scouting Limburg onder vuur !!
over provinciale subsidie & samenwerking met Provincie Limburg

Wat is de Scoutiviteit? De Scoutiviteit is een driedaagse activiteit voor leidinggevenden en niet direct leidinggevenden (o.a. bestuursleden en groepbegeleiders) die hun kennis, deskundigheid en ervaring uit willen breiden door middel van drie concrete eendaagse trainingen. Tijdens de hemelvaartdagen worden deze inspirerende cursussen gegeven in de bosrijke omgeving van St Walrick in Overasselt. Dit samengevoegd met het leren kennen van nieuwe mensen , het zien van oude bekenden en naast de trainingen en activiteiten een gezellig programma, maakt dat ook jij de Scoutiviteit niet mag missen. Wanneer? De scoutiviteit begint al op de woensdagavond voor hemelvaartsdag. Op deze avond ben je al van harte welkom om rustig je tentje op te zetten en oude en/of nieuwe bekenden te ontmoeten. Op donderdagochtend begint de eerste training. Er is een keus uit een groot en gevarieerd aanbod. Deze trainingen zijn soms gespecialiseerd voor een speltak / leeftijdscategorie waarmee je werkt. In totaal kun je drie trainingen volgen, elke dag dus 1 training De Scoutiviteit wordt gehouden van 21 mei tot en met 23 mei. Kun je niet alle drie de dagen ? Het is ook mogelijk om 1 of 2 dagen mee te doen. Zo kun je bijvoorbeeld kiezen voor die ene training die jij zo graag zou willen volgen. Overnachten is ook mogelijk. Het leukste leermoment van het jaar voor alle scouts van 17 jaar en ouder staat voor de deur. De Scoutiviteit !! www.scoutiviteit.nl en meld je aan! Een greep uit het aanbod van deze Scoutiviteit:
• • • • • • • • •

Door invoering van nieuwe provinciale criteria voor provinciale maatschappelijke organisaties zouden organisaties zoals bijvoorbeeld Scouting Limburg, Jong Nederland Limburg of de VJL in 2009 te kampen krijgen met een halvering van de jaarlijkse subsidie. Door deze maatregel zouden activiteiten op het gebied van training, activiteitenaanbod en 1stelijns vrijwilligersondersteuning verdwijnen. Gelukkig heeft het Limburgse Parlement het besloten om deze regeling vooralsnog niet uit te voeren. 2009 is bestempeld tot overgangsjaar. Een jaar waarin alle betrokken partijen samenwerken aan een nieuw beleid. Inmiddels is Stichting Scouting Limburg ’in gesprek’ met de leden van het Limburgse Parlement. Enerzijds worden hiermee de contacten en inhoudelijke afstemming tussen provincie en provinciale vrijwilligersorganisatie aangescherpt. Tevens hopen wij het beleid zodanig te kunnen beïnvloeden dat wij (alle vrijwillige en beroepsmatige medewerkers van Scouting Limburg) ons serviceniveau kunnen handhaven en verbeteren. In de voorbereidingen op de samenwerking en verdere afstemming tussen Provincie Limburg en Stichting Scouting Limburg is een handout ontwikkeld waarin ondermeer de maatschappelijke meerwaarde van Scouting en van Scouting Limburg nader toegelicht wordt. De handout is te downloaden op www.scoutinglimburg.nl (kijk onder nieuwsitems van 20 maart 2009 - Scouting Limburg in dialoog met provincie).

1001 kampvuren Natuurkundeproefjes Kinder ehbo Creatief met lucht Liever primitiever Kaart & kompas Houtje touwtje Bouwen met scouts Maatschappelijke stage

• •

• • • • •

Verleidelijk leidinggeven Kwaliteiten & je team Stuiterend door het leven Bushcraft basis Survival koken Korte spelletjes Verhalen vertellen Communicatie & pr

pagina 9

ST. Rock festival
i.s.m. Scoutinggroep ‘de Stutters’ - Hoensbroek

Groot succes Open dag st. tarcisius
Scouting st. Tarcisius Landgraaf

25 April 2009 organiseert stichting Proper (Promotie Pop en Rock) de 4de editie van het ST-Rock festival. Het jaarlijks terugkerend rock festival geeft podium aan voornamelijk Limburgse bands zowel ervaren als jong talent. Dit jaar zullen o.a. de Nu of Nooit winnaars "kings of the day", "Circle of Silence" en "Soullab" hun opwachting maken. De lijst wordt bijgevuld met twee bands van de muziekschool in Hoensbroek waarmee een goede samenwerking is ontstaan. De locatie is het troephuis van Scoutinggroep "de Stutters", bij deze vereniging zitten ook de organisatieleden. Meer informatie over het ST-Rock festival in is terug te vinden op:

In het kader van Nationale Scoutingdag vheeft Scouting St. Tarcisius op zaterdag 14 maart een Open Dag gehouden. Op deze dag werden de deuren geopend voor iedereen die geïnteresseerd is in Scouting. Alle speltakken hebben laten zien hoe divers hun wekelijkse programma is. De Bevers speelden diverse spelletjes en maakten heerlijke soep. De welpen/kabouters leefden zich uit op hun kunstwerken van gasbeton. Gidsen maakten onder andere verrukkelijke appelflappen en de verkenners hadden een “mini-kamp” opgebouwd, compleet met buitenkeuken. De Explorers hadden voor iedereen een hindernisbaan gemaakt, waarmee de snelsten een mooie scouting toilettas konden winnen. Daarnaast was er een informatiestand met vele fotoboeken, wetenswaardigheden en interactieve informatiebronnen. Voor alle bezoekers stond er een lekkere kop koffie of thee klaar. Al met al was het een succesvolle en drukbezochte dag. Voor herhaling vatbaar!!! Bezoek ook onze website:

www.st-rock.nl 25 april 2009 - Hoensbroek

www.tarcisius.nl

pagina 10

Kresj tv
tv ???

Wil jij op

Nices’09
Scouting Nederweert NICES 2009 is een spectaculair scouting evenement georganiseerd door Scouting Paus Pius X Nederweert, wat plaats zal vinden van 25 juli tot en met 9 augustus 2009. Er zijn al eerder drie succesvolle edities van NICES geweest in 2001, 2003 and 2006. In de zomer of 2009 zullen, net als in de vorige jaren, de 14 tot 21 jaar oude deelnemers hun kamp opslaan op de velden van een grote manege net buiten Nederweert. Hier zullen ongeveer 350 scouts en medewerkers de tijd van hun leven hebben, deelnemend aan spannende of creatieve activiteiten, nieuwe ervaringen opdoen en plezier hebben met hun buitenlandse scouting-vrienden. Een greep uit het aanbod: survival challenge track, mountainbiken, fietstochten, boerengolf, klimmen, kayakken, sporten, radio maken, glasgraveren, pottenbakken, excursies naar o.a. Nationaal Park ‘De Groote Peel’, historisch museum ‘Eijnderhoof’ etc. Info op www.nices.nl

Intercamp’09
welkom to wellerlooi

KresjTV, de Limburgse variant van YouTube richt zich op jongeren in Limburg. Kresj TV staat midden in de jongerencultuur omdat ze voor een groot gedeelte gemaakt wordt door jongeren zelf. Jongeren met elkaar verbinden en hun nieuwsgierigheid naar elkaar. Hoe kom ik over bij anderen? Erbij horen, ben ik creatief, parate kennis, wat is fun of zinloze informatie? Kresj TV is een open internet podium in een online leeromgeving waarin Limburgse jongeren (13 – 18 jarigen) ook zelf Web TV en journalistieke afwegingen maken. In de dynamische wereld van jongeren ben je omringd door een stortvloed van info, beelden en teksten. Alleen al daarom lijkt mediawijsheid voor jongeren een must, daarnaast blijkt uit een (EIAA) onderzoek in tien Europese landen dat jongeren internetten belangrijker vinden dan TV kijken. De Provincie Limburg zet KresjTV na vier jaar als TV programma thans voort als jongeren Web TV. Kresj tv (pjp tv en filmproducties bekend van o.a. kinjerkraom, kresjtv, webtv provincie limburg) stelt jongeren in staat zelf eigen opnames te maken en deze te bewerken met professionele apparatuur. Hiertoe hebben zij een aantal camera’s en montagelaptops beschikbaar. Kijk voor meer informatie op: www.kresjtv.nl

INTERCAMP 2009 in Wellerlooi wordt gehouden van 29 mei tot en met 1 juni in Wellerlooi. Dicht bij de plek waar in 1967 het allereerste Intercamp is gehouden. Ongeveer 2500 scouts van 9 verschillende nationaliteiten komen in het Pinksterweekend naar Wellerlooi: - USA, Belgie, UK, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Tsjechië, Polen & Canada.

Alle scouts zijn van harte welkom in "Scouting Village", een grote internationale ontmoetingsplaats waar heel veel te zien en te beleven is. Op en buiten het kampterrein wordt een zeer gevarieerd programma geboden voor alle deelnemende scouts en hun leidinggevenden. Het programma zal bestaan uit o.a. een hike, diverse subcamp activiteiten, verschillende avondactiviteiten, een spannende nachthike, kortom Scoutingactiviteiten voor iedereen! Meer informatie op: www.intercamo.info

pagina 11

Knipselpagina !!
Scoutingnieuws uit Limburg

..

..

pagina 12

Kalender

• April
3+4 april 10-14 april 24-26 april 24-26 april WEK-bivakraining deel I, alle regio’s door SSL HIT (voor info www.hit.scouting.nl) Kamp/Bivaktraining alle speltakken, door regio Carboonland & ParkstadL WEK-bivaktraining deel II, alle regio’s door SSL

• mei
9+10 mei 20-24 mei 21-23 mei 30mei - 2juni Scouting Fundays, Walibi World dronten (info www.fundays.nl) Scouts Kamptraining, alle regio’s door SSL Scoutiviteit (info in deze digi-scout-flitz of op www.scoutiviteit.scouting.nl) Landelijke Scoutswedstrijden (LSW - www.lsw.scouting.nl)

• juni
6-7 juni Bever logeertraining, alle regio’s door SSL 29juni - 2juli Intercamp (info in deze digi-scout-flitz of op www.intercamp.info

• verderop …
10-12 juli Explorer kamptraining alle regio’s door SSL 25juli-06sept. Zomervakantie basisscholen Zuid 25juli-10aug. Nices (info in deze digi-scout-flitz of op www.nices.nl) 18-20 sept. Scout-in ‘09 aftrap feestjaar (info www.scout-in.scouting.nl) 17 okt. Expeditie Joti ‘09 (info www.scoutinglimburg.nl)

Hebben wij iets gemist ?? Of staat jou activiteit niet in de agenda Geef het door via in-

De digi-scout-flitz is mede mogelijk gemaakt door:

pagina 13