Kort en Groen!

INFOKRANT VAN DE KORTENBERGSE GROENEN - VOORJAAR 2009
www.groen.be
GROENE SPROKKELS
MINDER SOCIALE CORRECTIES BIJ DIFTAR Groen! heeft voor DifTar gestemd (lees meer op p. 4). Wij betreuren het wel dat de sociale correcties globaal met bijna een derde dalen. De premies liggen nog wel boven het gemiddelde van andere gemeenten, maar men had beter het bedrag behouden en de doelgroep uitgebreid. Wij denken bijvoorbeeld aan onthaalmoeders of mensen die regelmatig een dialyse moeten ondergaan.
OCMW treedt niet toe tot een sociaal verhuurkantoor

Méér dan een gemiste kans...
Het OCMW van Kortenberg treedt niet toe tot een sociaal verhuurkantoor. Het argument: er zijn al veel sociale woningen en er staan er nog heel wat op stapel. Dat snijdt geen hout, want de wachtlijst telt 135 gezinnen!
Een sociaal verhuurkantoor (SVK) huurt woningen of appartementen van een eigenaar en verhuurt die zelf door aan kwetsbare huurders. De verhuurder krijgt zo een stevige garantie en de kwetsbare groepen genieten meer wooncomfort. Het OCMW mist kansen! Door niet toe te treden tot een SVK mist Kortenberg heel wat kansen. Het OCMW zelf verliest de provinciale subsidies. In hun beleid voor de armoedebestrijding kiezen de hogere overheden er duidelijk voor om de middelen voor huisvesting eerder toe te bedelen aan de SVK's dan aan de OCMW's. Wanneer het SVK volledig gesubsidieerd zal zijn, mist het OCMW vanaf het tweede jaar ongeveer 14.000 euro profijt per jaar. De verhuurders missen voordelen! Via het SVK krijgen verhuurders een premie voor renovatie en een premie energiebesparende maatregelen. voor Minister Crevits maakte op 7 decemberl 2008 bekend dat de Vlaamse overheid de isolatiekosten van SVK-woningen op zich neemt. Wat heeft het OCMW van Kortenberg in de aanbieding voor verhuurders? De huurders missen huursubsidie! Huurders van een SVK hebben recht op huursubsidie. De 'gewone' prijs van huurwoningen op de privémarkt is voor de laagste inkomens immers niet haalbaar, zeker niet in onze streek. Het OCMW kan alleen een huursubsidie geven aan wie uit uit een onaangepaste woning komt. Wie op straat staat omdat hij de huur niet kan betalen, krijgt geen huursubsidie.

UIT DE GEMEENTERAAD: SNEEUWVRIJE FIETSPADEN Als het hevig sneeuwt, moeten de belangrijkste assen van het fietsnetwerk in onze gemeente prioritair vrijgemaakt worden, net zoals de belangrijke autowegen. De schepen van openbare werken gaf alvast te kennen dat hij de zaak zou onderzoeken. We zijn benieuwd! WAKKERE BURGER, DOE MEE! Wil je reageren op onze voorstellen of heb je zelf een interessant idee? Laat het ons weten! Bij elk bericht op onze website kan je commentaar posten. Via het contactformulier kan je ons mailen. Heel wat wakkere burgers zijn je al voorgegaan... Waarvoor dank! Heb je zin om onze werking wat extra zuurstof te geven? Lid worden kost je slechts 10 euro per jaar. www.groenkortenberg.be KALENDER: EEN PROEFJE VAN EUROPA 31 maart, 20 uur, kleine zaal Berkenhof: info-avond met Joke Van de Putte (2e plaats Europese lijst van Groen!) over ecologische landbouw en biovoeding. Met proeverij!

MIA BRUMAGNE
OCMW-raadslid mia.brumagne@groen.be

De begroting 2009: een beetje socialer en groener, alsjeblieft
Groen! heeft waardering voor de inspanningen van het Kortenbergs gemeentebestuur om de financiën zuinig te beheren. We zijn ook niet gekant tegen een belastingverhoging, zolang de opbrengst rechtvaardig wordt besteed en alle burgers evenredig ten goede komt. In de begroting 2009 vinden we echter te weinig structurele aandacht terug voor dorpsgenoten die sociaal zwakker staan, voor de derde wereld en voor het milieu. Solidariteit beperkt zich niet tot de meer bemiddelde bewoner. Solidariteit stopt niet aan de gemeentegrens. De OCMW-dotatie blijft te klein, zeker in vergelijking met de buurgemeenten en met de middelen voor de politie. Het globale bedrag voor sociale correctiemaatregelen (DifTar) mag niet dalen. Natuurpunt moet beter en meer ondersteund worden. De gemeente moet zelf groene energie produceren. Een aanzienlijk deel van het belegde geld moet gebruikt worden voor ethisch bankieren, bijvoorbeeld bij de Triodosbank. Duurzame ontwikkeling moet in Kortenberg een prioriteit worden en geen voetnoot.

WEBTIP
www.groenkortenberg.be

ipsustisim zzriure dolor ip eugiat. Borpero doleniat, quatum h el ip euismod modit irilit, ver autatis nostie tat. Enisim dolore te dolore exeros nibh etum quismod duisi nisit vullutatem vel dolent accum doluptat modolorercip et num delendip ex elit esed eum vel ilit vullam, sim ea feugait landre venibh ese deliquate. Eetuerci liquat ate commy dolore te dolore exeros nibh etum quismod duisi in ut do conse ero conse delenissi tat, quis nim ing esectem enibh. Enisim dolore te dolore exeros nibh etum quismod duisi tionsecte velenisit ad min eugiamet enisim dolore te dolore exeros nibh
Beleidskeuzes vandaag bepalen hoe de wereld er morgen zal uitzien. Groen! kiest voor een eerlijke en ecologisch duurzame samenleving.

Sinds 2005 werkt Ecowerf in negen gemeenten met DifTar, volgens het principe van gedifferentieerde tarieven.

DifTar komt naar Kortenberg
Dit jaar wordt in Kortenberg het DifTar-systeem ingevoerd. Het huisvuil en het GFT zullen dan gewogen worden (het PMD niet). Hoe zwaarder je afval, hoe meer je betaalt. Groen! heeft voor DifTar gestemd. We willen nu ook nog graag een 'afvalrekening', waarop je in het oog kan houden of je meer of minder afval produceert. Vaste kosten moet men zoveel mogelijk vermijden. Die zorgen ervoor dat de factuur minder duidelijk is. En ook minder eerlijk, want ze maken geen onderscheid tussen grote en kleine verbruikers. Lees meer en reageer op www.groenkortenberg.be

It incil ullaorero con heniam praesto od dolor wismiam ulla

MIA VANDERVELDE Fractieleidster van Groen! in de gemeenteraad

It incil ullaorero con heniam, quam, quamconsecte feu faci tis nostis nos at nos augiat iure vullandre moloborem dit accum

PHILIPPE BOSSIN
Gemeenteraadslid philippe.bossin@groen.be

antwoordStrooK
IK WIL GRAAG PESTO, DE GRATIS DRIEMAANDELIJKSE INFOKRANT VAN GROEN!, ONTVANGEN. IK WIL GRAAG DE TWEEWEKELIJKSE E-NIEUWSBRIEF VAN GROEN!, ONTVANGEN.

COLOFON

Gedrukt op Cyclus, papier van 100% gerecycleerde vezels zonder optische witmakers. verantwoordelijke uitgever Mieke Vogels Sergeant De Bruynestraat 78-82 1070 Brussel contact Groen! Kortenberg Schutterslaan 13 3078 Everberg philippe.bossin@groen.be (copyleft info foto's: zie webstek) drukkerij ACCO

naam straat postcode tel. nr plaats e-mail bus

Terugsturen naar Groen!, Sergeant De Bruynestraat 78-82 in 1070 Brussel of schrijf je in via www.groen.be.