Kepada Pensyarah Pn/Tn : ___________________ Tarikh: ___________

Institut Pendidikan Guru
Kampus Pulau Pinang

Tuan/Puan
Dengan hormatnya saya ingin memohon pengecualian dari kuliah dari tarikh
_________ waktu _______________ sampai ______________ atas sebab
___________________________________________________________
2.

Semasa pengecualian saya akan berada di __________________

___________________________________________________________
Sekian, terima kasih.
Tandatangan _______________
(Nama:

) Kump. Akademik: ________ Ambilan:________

No. telefon:______________

_______________________________________________________________

Tandatangan: ____________

Tarikh: _____________

Nama pensyarah:

Dengan ini, saya membenarkan _____________ untuk mendapatkan
pengecualian kuliah pada _______________ untuk ______ jam

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful