JOCUL DIDACTIC IN INVATAMANTUL PRESCOLAR

Jocul didactic este "un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la activitatea dominantă de joc la cea de învăţare"(Bache H., Mateias A., Popescu E., Serban F. - "Pedagogie preşcolară. Manual pentru şcolile normale", Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1994) Termenul "didactic" asociat jocului accentuează componenta instructivă a activităţii şi evidenţiază ca acesta este organizat în vederea obţinerii unor finalităţi de natură informativă şi formativă specifice procesului de învăţamânt. Jocul didactic prezintă ca notă definitorie îmbinarea armonioasă a elementului instructiv cu elementul distractiv, asigurând o unitate deplină între sarcina didactică şi acţiunea de joc. Această îmbinare a elementului instructiv-educativ cu cel distractiv face ca, pe parcursul desfăşurării sale, copiii să trăiască stări afective complexe care declanşează, stimulează, intensifică participarea la activitate, cresc eficienţa acesteia şi contribuie la dezvoltarea diferitelor componente ale personalităţii celor antrenaţi în joc. Jocul didactic, încadrându-se în categoria jocurilor cu reguli, este definit prin obligativitatea respectării regulilor care precizează căile ce trebuie urmate de copii în desfîşurarea acţiunii ludice. Jocurile didactice pot contribui la realizarea unor obiective educaţionale variate şi complexe. Acestea pot viza dezvoltarea fizică a copilului în cazul jocurilor motrice, sportive, sau dezvoltarea unor subsisteme ale vieţii psihice (procesele psihice senzoriale, intelectuale, volitive, trăsături de personalitate, ş.a.). De asemenea, jocurile didactice pot contribui la rezolvarea unor sarcini specifice educaţiei morale, estetice. Prin jocul didactic se precizează, se consolidează, se sintetizează, se evoluează şi se îmbogăţesc cunoştinţele copiilor, acestea sunt valorificate în contexte noi, inedite. STRUCTURA JOCULUI DIDACTIC Spre deosebire de alte tipuri de jocuri, jocul didactic are o structură aparte. Elementele componente ale acestuia sunt: →scopul jocului →conţinutul jocului →sarcina didactică →regulile jocului →elementele de joc. SCOPUL JOCULUI Reprezintă o finalitate generală spre care tinde jocul respectiv şi se formulează pe baza obiectivelor de referinţă din programa activităţilor instructiv-educative. Scopurile jocului didactic pot fi diverse: consolidarea unor cunoştinţe teoretice sau deprinderi, dezvoltarea capacităţii de exprimare, de orientare în spaţiu şi timp, de discriminare a formelor, mărimilor, culorilor, de relaţionare cu cei din jur, formarea unor trsături morale, etc. CONTINUTUL JOCULUI Include totalitatea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor cu care copiii operează în joc. Acestea au fost insuşite în activităţile anterioare. Conţinutul poate fi extrem de divers: cunoştinţe despre plante, animale, anotimpuri, viaţa şi activitatea oamenilor, cunoştinţe matematice, istorice, geografice, conţinutul unor basme, poveşti, ş.a. Conţinutul jocului trebuie să fie bine dozat, în funcţie de particularităţile de vârstă ale copiilor, să fie accesibil şi atractiv. SARCINA DIDACTICA Indică ce anume trebuie să realizeze efectiv copiii pe parcursul jocului pentru a realiza scopul propus. Se recomandă ca sarcina didactică să fie formulată sub forma unui obiectiv operaţional, ajutându-l pe copil să conştientizeze ce anume operaţii trebuie să efectueze. De asemenea, se recomandă ca sarcina didactică să nu solicite doar procese numerice, ci să implice în rezolvarea sa şi gândirea (operaţiile acesteia), imaginaţia, creativitatea copiilor. Aceasta trebuie să

în acest caz. ELEMENTELE DE JOC Includ căile. Regulile jocului prezintă o mare varietate: →indică acţiunile de joc. nici prea uşoara. succesiunea acestora. După scopul educaţional urmărit:  jocuri de mişcare (jocuri motrice) . accesibilă şi. îngreunează învăţarea şi plictisesc pe copii. CLASIFICAREA JOCURILOR DIDACTICE A. uşor de reţinut prin formulare şi posibil de respectat de către toţi copiii. Reuşita unui joc didactic depinde şi de materialele didactice utilizate în joc. →stimulează sau inhibă anumite manifestări comportamentale. penalizarea greşelilor comise. iar jocul este mai interesant şi mai distractiv. cu atât sarcinile didactice uşor de realizat. esenţa jocului fiind. . jucării. recompensarea rezultatelor bune. * jocuri de expresie afectivă. îmbogăţirea cunoştinţelor (jocuri cognitive).fie în concordanţă cu nivelul de dezvoltare al copilului. elemente de joc cât mai variate. nici prea grea. jetoane. variate şi atractive. * jocuri de dezvoltare a memoriei. compromisă. familiar copiilor (planşe. deosebite de cele folosite în activităţile anterioare. întrecere individuală sau pe echipe. accesibile. distractivă activităţii desfaşurate. Sunt prestabilite şi obligatorii pentru toţi participanţii la joc şi reglementează conduita şi acţiunile acestora în funcţie de structura particulară a jocului didactic. figuri geometrice. * jocuri de exersare a pronunţiei corecte.care urmăresc dezvoltarea calităţilor. * dezvoltarea sensibilităţii gustativ . * jocuri pentru stimularea inhibiţiei voluntare şi a capacităţii de autocontrol. ghicirea. * dezvoltarea sensibilităţii tactile şi chinestezice. mişcarea. Regulile trebuie să fie simple. Acestea trebuie să fie adecvate conţinutului. * jocuri pentru dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii. * dezvoltarea sensibilităţii vizuale. Sarcina cadrului didactic este de a găsi pentru fiecare joc.olfactive. Se pot organiza jocuri diferite pentru: * dezvoltarea sensibilităţii auditive.a. → precizează ordinea. de aşteptare. cu un joc simbolic sau cu reguli atrăgătoare. priceperilor şi deprinderilor motrice  jocuri ce vizează dezvoltarea psihică . * jocuri de atenţie şi orientare spaţiala. Plăcerea cu care participă copiii la joc este singura justificare a recurgerii la jocul didactic. nestimulative. se pot diferenţia în: * jocuri vizând precizarea. să fie atractivă. Precizează care sunt căile pe care trebuie să le urmeze copiii în desfăşurarea acţiunii ludice pentru realizarea sarcinii didactice. * jocuri de dezvoltare a capacităţii de comunicare orală sau scrisă. Regulile jocului concretizeaza sarcina didactică şi realizează legatura dintre aceasta şi acţiunea jocului. etc). ş. în caz contrar existând riscul ca acestea să nu mai prezinte atractivitate pentru copii. Conceperea lor depinde în mare măsură de ingeniozitatea cadrului didactic. uşor de manevrat şi să provină din mediul apropiat. * jocuri de dezvoltare a perspicacităţii. Cu cât regulile sunt mai precise şi mai bine însuşite. Literatura de specialitate oferă o serie de sugestii în acest sens: folosirea unor elemente surpriză. în principal dezvoltarea sensibilităţii. mijloacele folosite pentru a da o coloratură placută. în acelaşi timp.  jocuri intelectuale care.acestea se pot clasifica în: jocuri senzoriale ce vizează. la rândul lor. * jocuri de dezvoltare a gândirii. atractivă. → reglementează acţiunile dintre copii. Elementele de joc artificiale. Atractivitatea şi eficienţa jocului depind de ingeniozitatea educatoarei de a îmbina o sarcină educativă acceptată de către copii.

jocurile didactice se pot grupa în: * jocuri didactice pentru cunoaşterea mediului înconjurator. După prezenţa sau absenţa materialului didactic. * jocuri de verificare şi evaluare a cunoştinţelor. priceperilor şi deprinderilor.matematice. gramaticale. diafilme. frunze. jocuri de masă. jocurile didactice pot fi: * jocuri organizate ca activitate de sine stătătoare. care se folosesc numai în cazuri deosebite. * jocuri didactice pentru educarea limbajului . materiale din natură (conuri de brad. C.a.ce pot fi jocuri fonetice. D. ca momente ale acesteia sau în completarea ei. După conţinut. .B. După sarcina didactică urmarită cu prioritate. * jocuri integrate în activitate. deosebim: * jocuri cu material didactic natural sau confecţionat: jucării. de circulaţie rutieră.semantice. lexical . scoici) s. * jocuri didactice interdisciplinare. * jocuri de transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe. jocurile didactice se împart în: * jocuri pentru fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor. * jocuri didactice muzicale. E. castane. diapozitive.După locul pe care-l ocupă în activitate. * jocuri fără material didactic. formarea unor deprinderi şi obişnuinte de conduită morală. * jocuri pentru însuşirea unor norme de comportament civilizat. imagini. * jocuri didactice cu conţinut matematic şi jocuri logico . mozaicuri. obiecte de uz casnic sau personal. flori. ghinde.

.

cantitate)  Ce ştii despre. legume.JOCURI DIDACTICE PENTRU CUNOAŞTEREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR Grupa mică  Spune ce culoare are? (culorile de bază: roşu.. încălţăminte. cum este şi la ce foloseşte?  Ghiceşte din ce este făcut?  Spune ce ştii despre.! (clasificarea obiectelor după diferite criterii)  Unde s-a ascuns iepuraşul? (poziţii spaţiale)  Când se întâmplă? (anotimpuri.  Cu ce se îmbracă copilul?  Să ne îmbrăcăm corect! (recunoaşterea obiectelor şi a modului de întrebuinţare)  Ce este şi ce faci cu el? (vesela)  Săculeţul cu surprize  Ce a ascuns ursuleţul?  La ce foloseşte? (mobilierul)  Ce ştii despre? (plante.. îmbrăcăminte. obiecte)  Ce este. galben. asperitate. vârsta-activitatea specifică sau caracteristici)  Alegeţi şi grupaţi!  Cine ştie mai multe?  Ne pregătim pentru şcoală! (rechizitele. uniforma. alte alimente)  Găseşte cuvântul potrivit! (dimensiune..  Spune ce face copilul? (părţile corpului şi acţiunile pe care le realizează). animale. culoare.)  Cu ce călătorim?  Cum îngrijim plantele/ animalele? Grupa mijlocie  Cu ce mă joc? (separarea jucăriilor de alte obiecte)  Ce face copilul?  Aşază la locul potrivit!  Ce ne trebuie?  De ce este nevoie?  Aşază obiectul potrivit! (veselă..) .. albastru)  Spune ce fac eu?.. .. tacâmuri.?  Cu ce lucrează tata?  Spune unde se află?  Cu ce plecăm în excursie?  Caută mama şi puiul! Grupa mare/pregătitoare  Să facem cumpărături! (alimente. momente ale zilei. grosime. alimente)  Spune ce ai gustat! (fructe..

. sinonime) Jocul silabelor Jocul sunetlor Cu ce sunet începe cuvântul? Cuvinte. cum este şi ce ştii despre el? (părţile principale şi secundare în propoziţii simple şi dezvoltate)  Să facem o poveste!  Povestea anotimpurilor                   Grupa mare/pregătitoare Ce ştii despre mine?(ob.G)  Cui am dat jucăria? (caz.? (acordul substantiv-adjectiv)  Spune ce face! (verbele. Grupa mijlocie  Am spus bine. N. cine sunt?(pron personale şi demonstrative) Unde se află?(poziţii spaţiale) Când se întâmplă? Găseşte cuvântul potrivit! (omonime.. Să facem o poveste! Răspunde repede şi bine! (acord ul între părţile principale şi secundare ale propoziţiei) Eu spun una. sunete Cuvinte-propoziţii Recunoaşte personajul! Ce ştii despre profesia.dezv.fiinţe) Cine face?/Ce face?(subiect-pr.? Ne facem ghiozdanul! JOCURI DIDACTICE MATEMATICE . tu spui multe (substantive la sg..)  Ce ştii despre. Spune mai departe!(prop. silabe.. acordul subiectpredicat)  Cine ţi-a dat jucăria? (caz..  Eu spun una.JOCURI DIDACTICE PENTRU EDUCAREA LIMBAJULUI Grupa mică  Unde s-a oprit roata? (denumirea obiectelor)  Ce este şi ce face? (denumirea ob... tu spui multe! Cine este. şi la pl. D)  Cine este.)  Ce se aude? /Cine se aude?  Dar pentru prietenul meu. şi a acţiunilor)  Când facem aşa? (adverbe de timp)  Cine a primit mingea? (numele colegilor)  Cu ce ne jucăm?  Te rog să-mi dai! Te rog să-mi spui! (utilizarea corectă a dialogului)  Ce doreşti să îţi aducă Moş Crăciun?  Spune ce fac? (verbele)  Căsuţa fermecată (recunoaşterea personajelor din poveşti)  Jocuri-exerciţiu pentru formarea deprinderii de pronunţare corectă a sunetelor limbii române. n-am spus bine! (dezvoltarea acuităţii auditive)  Să vorbim corect! (pronunţarea corectă.)  A cui este jucăria? (Caz.

formă. îngust-lat)  Aşează în perechi!  Ştii să ordonezi corect?  Să ordonăm corect! (numeralul ordinal)  Raspu nde repede şi bine!  Cine ştie..! (3 păpuşi. scurt-lung. Cine ştie. câştigă!  Mâine vom fi şcolari!  Să calculăm corect!  Să facem o problemă!  Să compunem/descompunem corect! JOCURI LOGICO-MATEMATICE:  Şantierul de construcţii  Cine ghiceşte mai repede?  Tabloul tricolor  Trenul cu una/două/trei/patru diferenţe JOCURI LOGICO-MATEMATICE:  Unde este dreptunghiul. mărime) Găseşte greşeala!/găseşte-mi fraţii! Multe sau puţine? Jocul perechilor Cine ştie care-s perechile? Spune ce s-a schimbat! (lung-scurt.. subţire-gros... câştigă! (1-5) Să numărăm corect! Cine ştie a socoti? Grupa mare/pregătitoare  Să grupăm corect!  Aşează ordonat! (mic-mare.geom.?  Unde este locul meu?  Biblioteca  Săculeţul fermecat  Găseşte locul potrivit! ..  Treci la locultău!  Trenuleţul fermecat            Grupa mijlocie Ce ai găsit şi unde ai aşezat? Să grupăm corect! (culoare.Grupa mică  Spune cine/ce sunt?  Ce a ascuns păpuşa?  Să grupăm baloane colorate!  Jocul culorilor  Să încărcăm trenul!  Garajul mare. grossubţire) Te rog să-mi dai. garajul mic  Mingiile la coşul de aceeaş culoare/mărime!  Multe sau puţine?  Grădina cu flori colorate  Unde s-au ascuns jucăriile?  Una/unul sau mai multe?  Două sau mai multe?  Să numărăm corect!(1-3) JOCURI LOGICO-MATEMATICE  Alege toate piesel rotunde!  Alege piesele pătrate!  Aşează-mă la căsuţa mea!  Ce ştii despre mine? (fig..

FORMAREA UNOR DEPRINDERI ŞI OBIŞNUINTE DE CONDUITĂ MORALĂ. copii! Formule magice Aşa da! Aşa nu! Pietoni descurcăreţi Pompierii curajoşi Apel de urgenţă-112 Să facem corect! Să fim politicoşi! . DE CIRCULAŢIE RUTIERĂ Grupa mică             Cum se îngrijeşte păpuşa? Cum mănâncă iepuraşul? Cum mănăncă păpuşa? Ce mănâncă ursuleţul? Ce face ursuleţul înainte de culcare? Cum circulă păpuşa? Să ne plimbăm frumos! Ochii semaforului Să traversăm corect! Păpuşa se pregăteşte de plimbare Cum s-a îmbrăcat păpuşa? Aşa da! Aşa nu!             Grupa mijlocie Te rog să-mi dai! Te rog să primeşti! Cuvinte magice Să salutăm corect! Toţi ai casei sunt la masă! În vizită La plimbare Cadou pentru prietenul meu Cadou de ziua mamei/ tatălui La semafor Micii pietoni Pompierii curajoşi Apelde urgenţă 112              Grupa mare/pregătitoare Cum salutăm potrivit? Să ne îmbrăcăm adecvat! În vizită La aniversare Cadouri pentru prietenii mei La mulţi ani.JOCURI PENTRU ÎNSUŞIREA UNOR NORME DE COMPORTAMENT CIVILIZAT.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful