You are on page 1of 223
i coo ca a3 36 Go 6 Ga & Ea Ga eG | ROBERT NOZICK ut la 16 noiembrie 1938, in Brooklyn, New York. A studiat ta Columbia University si la Princeton University, unde a obtinut si titlul de-ddoctor in filazofie in 1963, ‘A mai predat la Princeton University si Rockefeller University. A fost Fulbright Scolar a Oxford (19631964) si Fellow a Center for Advanced Studies in Behavioral Sciences (1971-1972). Din 1969 este profesor la Harvard University. Este membru al Ame- ican Philosophical Agsociation, A publicat iat multe studii si crt, dintre care amintim: The'Normative Theory of Individial Choice (1963), Coercion”, in Philesophy, Seience and Method Essays in Honor of Ernest Nagel (1969), Moral Complication and Moral Structures”, in Natural Law Forum 13 (1968), ,Newcombs Problem and Two Principles of Choice™, in Essays in Honor of C.G. Hempel, ed. N. Rescher €: al. (1969), ,On the Randian Argument”, in The Personatist (1971), Anarchy, State, and Utopia (1974), On Austrian Methodology”, in Synthese 36 (1977), Philosophical Explanations (1981), , Simplicity as Fallout", in Hows Many Questions: Essays in Honor of Sidney Morgenbesser. ed. Leigh Cauman (1983), ,.nterpersonal Utility Theory", in Social Choice and Welfare 2 (1985), Experience, Theory, and Language’ In The Philosophy of W.V. Quine, sd. L. E. Hahn & P. A. Schilpp (1986), The Examined Life (1989), The Nature Of Rationali (1993), Socratic Puzztes, Harvard University Press, 1997. ~~ ROBERT NOZICK Anarhie, stat si utopie Traducere din englezi gi cuvint inainte de ~ MIRCEA DUMITRU HUMANITAS BUCURESTI Coperta IOANA DRAGOMIRESCU MARDARE ROBERT NOZICK ANARCHY, STATE, AND UTOPIA © 1974 by Basic Books, Ine © HUMANITAS, 1997, pentru prezenta versiune romineasc& © Open Society Institute — Regional Publishing Center pentru CUVINT INAINTE ISBN 973-28-0726-1 CUVINT INAINTE Prin prezenta editie romaneasci a c&rtii Anarhie, stat si utopie, a filozofului american contemporan Robert Nozick, profesor la Harvard University, $.U.A.. cititorul roman are posibilitatea si se intilneasci cu o lucrare de filozofie politica de cea mai bund calitate. Socotiti de citre cei mai multi reprezentanti important ‘ai domeniului ca fiind cea mai original si mai bine sustinutd argumentare produsé in ultimul timp in filozofia politic’ de orientare analitici, asadar intr-un domeniu in care nu lipsese nici autorii originali si influenti si nici lucririle de valoare, Anarhie, stat si utopie este astizi in centrul discutilor filozofilor politiculi teoreticienilor dreptului si ale eticienilor. Intr-adevar, aproape c& nu exist vreo antologie recent& de etic’, sau de filozofie politica jn care si nu apart cel putin un fragment semnificativ din aceastii carte, cum ar fi, in mod special, unele parti din Capitolul 7, |,Dreptatea distributiva, in care Nozick prezinti cadrul general Giclementele principale ale unei conceptii noi, originale, despre dreptatea distributivl ca indreptatire (,,Entitlement Theory of Justice"). jntr-un sens foarte general si de aceea prea putin exact, s-ar putea spune ci tema central a clrtii lui Nozick — si anume, justi- ficarea statului minimal in fata pretentiilor i afirmatiilor anar- histului cf statului fi lipseste legitimitatea moral intrucit in exercitarea functiilor sale ajunge s& incalce drepturile indivizilor — dar si problemele si argumentele colaterale care se desprind din ‘aceast tema principalii vin in prelungirea nei traditii bine articu- late a gindirii politice americane, cu care se afl intr-o profunda ‘consonanta. Este vorba de acea traditie cu putere fondatoare nu numai pentru filozofia si teoria politica, dar si pentru retorica politica si, in general, pentru intreaga gindire moral. juridicd si politica a acestei tari si care se defineste prin incorporarea dreptu-