Rafael Teixeira Pinto

Nederlands

6e Eco-Fl

Een land, vele godsdiensten
De eer Het katholicisme De katholiek Katholiek Het protestantisme Protestant De islam De moslim Islamitisch Het jodendom De jood Joods Het christendom De christen Christelijk De minderheid De meerderheid Het belang Het doopsel Dopen Op … beleid = Op … vlak Afnemen = dalen Toenemen = stijgen Behoorlijk Tegelijk = tegelijkertijd De waarnemer De waarneming Iets waarnemen De vaststelling ‘in de ruime zin van het word’ De ervaring De trend Overduidelijk Trouwens Bij uitstek Oosters Westers Het boeddhisme Allerlei Gelovig Ongelovig Het geloof Geloven Vrijzinnig Bewust Onbewust Alomtegenwoordig La culture Le catholicisme Le catholique Catholique Le protestantisme Protestant L’islam Le musulman Islamiste Le judaisme Le juif Juif Le christianisme Le chrétien Chrétien La minorité La mojorité L’importance Le baptême Baptiser Sur le plan … Diminuer Augmenter Convenable(ment) En même temps Observateur La perception Percevoir La constatation Dans le sens large du terme L’experience La tendance Plus qu’évident D’ailleurs Par excellence Oriental Occidental Le bouddhisme Toutes sortes de Crédible Pas crédible La croyance Croire Libérales Conscient Inconscient Omniprésent

Rafael Teixeira Pinto Iemand/iets verwerpen De basiswaarde Schragen = ondersteunen De steun Grotendeels = voor een groot deel Monogam Polygam De evenwaardigheid Evenwaardig Gezamenlijk De burger Toegeven De strijd De woedde Woedend = zeer boos De consensus Vanzelfsprekend Het onderscheid = het verschil Aanvaarden = accepteren Zelden = niet vaak Heersen Het misdrijf De middeleeuwen De blasfemie Voorstellen De verontwaardiging De stem De vrije meningsuiting De medemens Kwetsen De aanslag Het terrorisme De terrorist De fundamentalist Het fundamentalisme Dulden = verdragen De plicht ‘in zekere mate’ De neiging De moskee De maatregel Beveiligen Veilig De slachting Het slachtoffer De omstandigheid Bedriegen Het bedriegen

Nederlands Rejeter qqu/qqch Valeur de base Soutenir L’appuie En grande partie Monogame Polygame L’équivalence Équivalent En commun Le citoyen Admettre La lutte Rage Furieux Le consensus Naturellement La différence Accepter Rarement Reigner Délit Moyen-age La blasfémie Présenter L’indignation La voie La liberté d’expression Le prochain Blesser L’attentat Le terrorisme Le terroriste Le fundamentaliste Le fundamentalisme Tolérer Devoir Dans une certaine mesure Tendance La mosquée La mesure Sécuriser Sûr Le sacrifise La victime La circonstance Menacer La menace

6e Eco-Fl

Rafael Teixeira Pinto

Nederlands

6e Eco-Fl

Botsen tegen De botsing Voorstander Tegenstander De mensenrechten Het pleidooi Pleiten voor Het behoud Verduidelijken Duidelijk De stelling De aanvang Voorafgaan Het stadhuis Een inbreuk op Immers ‘ik tek me daar niets van aan’ Verhinderen Het pensioen De levensbeschouwing De beschouwing Beschouwen Wederzijds Overigens = trouwens Integendeel De getalsterkte Voorgaand Geacht De voorkeur Het publieke forum Bewaken Angstvallig De overtuiging Het verbod De hoofddoek De benadering Benaderen ‘er schuilt iets achter passieve neutraliteit’ De angst

Heurter La collision Partisant Opposant Les droits de l’homme La plaidoirie Plaider pour Le maintien Préciser, clarifier Clair La position Commencement Précéder La mairie Une atteinte à Puisque Je m’en fous Empêcher La pension La conception de la vie La considération Considérer Réciproque D’ailleurs Au contraire Force numérique Précédant Censé Préférence Espace publique Surveiller Craintif Conviction L’interdiction Le foulard, le voile L’approche Approcher Il se cache derrière la neutralité passive L’angoisse, la peur