Situatia financiara anuala Este alcatuita din documente oficiale de prezentare a situatiilor economice financiare care reflecta o imagine

fidela privind: - performanta si pozitia financiara - alte informatii referitoare la activitatea desfasurata Fluxul operatiilor de prelucrare a informatiei contabile este urmatorul OPERATII ECONOMICE => DOCUMENTE JUSTIFICATIVE => REGISTRU JURNAL => REGISTRU CARTE MARE => BALANTA DE VERIFICARE => SIT. FINANCIARE ANUALE La sfarsitul anului calendaristic se vor efectua lucrari de incheiere a exercitiului financiar. Lucrari care sunt surse analizate si aprobate de consiliul de administratie. Orice exercitiu financiar are 12 perioade de gestiune. EXERCITIUL FINANCIAR = 1 AN CALENDARISTIC Dupa aprobarea lucrarilor de incheiere a exercitiului financiar se intocmeste raportul annual. RAPORT ANUAL => SITUATII FINANCIARE ANUALE => RAPORTUL ADMINISTRATORULUI => RAPORTUL AUDIT SAU RAPORT DE VERIFICARE (dupa caz) => PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI SAU DE ACOPERIRE A PIERDERII Raportul administratorilor cuprinde informatii referitoare la: - dezvoltarea firmei - actualitati legate de domeniul cercetarii si dezvoltarii - achizitii de actiuni - reguli privind numirea sau inlocuirea membrilor din consiliul de administrare. Raportul de auditie reprezinta o exprimare profesionala realizata de catre specialistii autoritatii din domeniul financiar contabil care sunt cunoscuti sub denumirea de auditori. Acestia isi exprima punctual de vedere in legatura cu realitatea sau corectitudinea informatiei contabile. Auditul se realizeaza in cazul firmelor (intreprinderilor) mari si mijlocii. (cautati legea 133/1999) 2-9 angajati = microintreprinderi 10-49 angajati = intreprinderi mici 50-249 angajati = intreprinderi mijlocii 250-999 angajati = intreprinderi mari 1000 – angajati = intreprinderi foarte mari Daca o firma realizeaza o cifra de afaceri (annual) de cel putin 8 milioane de euro este considerata ca fiind intreprindere mare. Modele de situatii financiare

Situatii financiare Bilant Note explicative Cont de profit Situatia modificarilor capitalului propriu SiSituatia fluxurilor de trez Pe langa cele mentionate se vor intocmii: . au obligatia de a intocmii situatiile financiare complete. .Situatii financiare complete .Situatii financiare simplificate Diferenta intre aceste variante este data de urmatoarele criterii stabilite prin lege: 1.000 euro 2.numele si prenumele persoanei care le-a intocmit. Situatiile financiare anuale vor fii semnate de persoanele in drept sau abilitate sa intocmeasca acest document.in cazul situatiilor financiare complete: o situatia activelor imobilizate o situatia amortizarilor activelor imobilizate o data informative Situatiile financiare anuale se pot intocmii in doua variante: . contabil) .Setul de formulare care alcatuiesc situatia financiara anuala reprezinta documente de sinteza cu ajutorul carora se evidentiaza in mod fidel (real) situatia activelor.650. caz in care se vor preciza: .000 euro 3. Firmele care nu indeplinesc cel putin 2 din criteriile mentionate precum si firmele care nu sunt listate la bursa pot intocmii situatii financiare simplificate. . Cifra de afaceri neta 7. Total active (jumatate CA) 3.300. Formatul si continutul situatiei financiare anuale sunt stabilite de catre ministerul finantelor publice ( M.P) precum si normele metodologice privitoare la intocmirea si utilizarea acestora. Numar de angajati: 50 Firmele care indeplinesc concomitant cel putin 2 din conditiile mentionate precum si firmele care sunt listate la bursa.Numarul de inregistrare de la organismul specializat. a pozitiei financiare. datoriilor.Calitatea acestuia (director.E. a profitului sau a pierderii.

bilant orizontal ACTIV = PASIV b. datoriilor. dar si la perioade mai scurte de timpo (ex: semestrial) Ecuatia fundamentala a bilantului in forma verticala este urmatoarea: a. Acestea cuprind: Titluri imobilizate (investitii financiare). cuprinzand si creantele imobilizate. Contabilitatea operatiilor effectuate in valuta se calculeaza dupa cursul BNR.Potrivit legii contabilitatii (82/1991) CONTABILITATEA SE TINE IN LEI PRECUM SI IN LIMBA ROMANA.activele circulante. bilantul. bilant vertical ACTIV = Capitaluri Proprii + Datorii Bilantul contabil poate fi prezentat in urmatoarele forme: Bilant prescurtat sau normal. creante imobilizate. Procedeele specifice ale contabilitatii sunt: balanta de verificare. masini. Bilantul reprezinta o componenta a situatiilor financiare anuale de asemenea bilantul constituie un procedeu specific al metodei contabilitatii. cont de profit si pierdere. programe informatice etc. _________________________________________________________________________ ACTIVUL Activul cuprinde: . Titlurile . Bilantul contabil poate fi intocmit annual. (gresit!!!) Imobilizarile corporale sunt bunuri care sunt utilizate o perioada mai mare de un an si au o valabilitate mai mare decat l.activele de regularizare ACTIVELE IMOBILIZATE Activele imobilizate sunt alcatuite din: . Ex: cladiri. Imobilizarile necorporale cuprind: .activele imobilizate. a capitalurilor proprii. brevete. utilaje. imobilizari corporale (materiale). Situatiile financiare anuale se pastreaza in arhiva unitatii timp de 50 de ani (la fel ca sistatele de plata a salariatilor).cheltuieli de constituire. licente. . marci de fabrica. . Acestea se amortizeaza darn u se reevaluaza. imobilizari financiare. In cazul in care societatea isi inceteaza activitatea atunci registrele contabile si situatiile financiare anuale vor fi predate la arhivele statului. valoarea lor se recupereaza prin includerea pe cheltuieli si se reevaluaza. Imobilizarile corporale se amortizeaza.imita prevazuta de lege.imobilizari necorporale (nemateriale). Imobilizarile financiare sunt investitii pe termen lung realizat de catre firma. Bilantul reprezinta documente de sinteza prin care sunt prezentate la situatiile financiare al exercitiului financiar. dezvoltare. situatia activelor.

functia de generalizare a functiei contabile conform careia informatiile din conturi se grupoeaza si se sintetizeaza realizandu-se centralizarea a acesteia.In cazul elementului de active acestea se transpun in bilant dupa natural or si dupa clichiditate. rentabilitate. solvabilitate).Functia de analiza. Si pierdere si balanta de verificare. Schema bilantului orizontal (A=P) si schemabilantului vertical (A=Cp+D.Elementele de pasiv se expun in bilant dupa natura si exigibilitatea lor. Bilantul contabil este un document obligatoriu care reflecta starea si evolutia situatiei financiare a firmei.imobilizate confera posibilitatea optinerii de catre detonator a unor venituri financiare sub forma de dividente. conform careia datele cuprinse in bilant sunt publicate fiind puse la dispozitia utilizatorilor interni si externi. datoriile. . conform carora pe baza informatiilor preluate din bilant se determina indicatorii ecxonoimico-financiari de apreciere a bilantului firmei (lichiditatea.bilant simplificat (prescurtat) si bilant extins sau in forma lunga care se intocmeste de entitatile care indeplinesc concomitant cel putin doua din cele trei criterii stabilite prin lege referitoare la total active. . capitalurile proprii.Functia de informare. Indiferent de modul in care se intocmeste elementulk de active si pasiv se trnspune in bilant dupa urmatoarele criterii: . cifra de afaceri si numar de angajati cat si firmele care sunt listate la bursa. De asemenea bilantul contabil este un process specific metodei contabilitatii alatori de cont de pr. A-D=CP) Exista doua moduri de bilant: . Cu cat durata de transformare a bunurilor (elementelor de active) in lichiditate este mai mica cu atat valabilitatea este mai . Bilantul indeplineste urmatoarele functii: . Natura Active Lichiditate Elemente de Natura Pasiv Exigibilitate Lichiditatea reflecta capacitatea elementelor de Activ de a fi transformate in bani. Dupa modul de accesare a elementelkor de active si de pasiv in bilantul contabil exista doua sceme de bilant. etc. Modele de bilant Ca doc de sinteza bilantul este o componenta a unui set de modele denumite realizarea situatiilor financiare anuale. Bilantul constituie un document de sinteza prin care se prezinta la sfarsitul exercitiului financiar elementele de active. imprumuturi acordate pe termen lung. . Creantele imobilizate cuprind: -creantele legate de participatii.(lichiditati).

Contul bilantier: este structura cea mai mica sau analitica care cuprinde fie un singur element patrimonial fie mai multe elemente patrimoniale care de regula se insumeaza se numeroteaza cu cifre arabe. ele sunt numerotate cu cifre romane. subgrupe si in posturi bilantiere.mare si invers. .grupa C – cheltuieli in avans . datorii curente nete .grupa H – provizioane . datorii curente. Grupele reprezinta structura cea mai larga care cuprinde elemente bilantiere notate cu majuscule de la A la J (sunt 10 grupe bilantiere).grupa F – Total active.grupa J – capital si reserve Grupa A – Active imobilizate se impart in subgrupe: I – Imobilizari necorporale II – Imobilizari corporale.grupa G – datorii.grupa B – Active circulante . Subgrupele sau capitalul divide grupele dupa caracteristicile analitice. Activele se coordoneaza dupa criteriul lichiditatii astfel: Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Stocuri Investitii pe termen scurt Casa si conturi la banci Cheltuieli in avans Minim Maxim Dupa criteriul exigibilitatii elementelor de pasiv sunt grupate astfel: • Datorii pe termen scurt – sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an • Datorii pe termen lung – sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. • Venituri in avans • Capital si reserve Detalierea informatiilor in cadrul bilantului se realizeaza pe grupe. sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an . III – Imobilizari financiare CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE . .grupa A – Active imobilizate . sume care trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an .grupa D – datorii. Conform criteriilor lichiditatii elementului de active sunt prezentate in bilantul contavil in ordine crescatoare a lichiditatii lor.grupa I – venituri in avans .grupa E – active circulante nete .

CP = CS + Pe + D + R ± Rr ± Re Pentru fiecare element de Cp se prezinta datele privind soldul initial. cladiri sau tehnologie. modificari Sl. Fluxul de trezorerie reflecta fluxurile de lichiditati calculand incasarile si platile aferente. I > P => E = I – P (excedent de trezorerie) b. Fluxurile de trezorerie din activitati de4 finantare ofera posibilitatea estimarii ???? stie pula Search on web. pierderea. instalatii.Conturile de venituri si cheltuieli nu apar in bilantul contabil. Fluxul de trezorerie evidentiaza trei categorii de activitati: activitati de exploatare. Ecuatia exercitiului este urmatoarea V = C ± R (rezultat care poate fi profit adica + sau pierdere adica -). Fluxurile de trezorerie din activitati de investitii indica posibilitatea cumpararii de utilaje. acest deficit de trezorerie se acopera din credite. I = P => Nu exista E sau D Excedentul de trezorerie arata faptul ca societatea are capacitatea de asi onora platile fara a apela la credite. I < P => D = P – I (trezorerie negative) c. Aceasta arata variatiile. activitati de investitii si activitati financiare. a. Sf = Si + Cresteri – Reduceri Soldul final este stabilir la fiecare sfarsit de exercitiu financiar. . care pot fi de crestere sau diminuare (reducere). Fluxul de trezorerie din activitati de exploatare este indicatorul care arata posibilitatea mentinerii capacitatii de functionare a firmei fara a apela la surse externe de finantare. modificarile Capitalurilor Proprii intre exercitiile financiare la finalul exercitiului. Elementelke de baza ale contului de profit si pierdere sunt urmatoarele: veniturile. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Acesta este un formular distinct al situatiilor financiare anuale. Deficitul de trezorerie reflecta faptul ca entitatea cheltuieste mai mult decat incaseaza in exercitiul financiar. Contul de profit si pierdere este un document de sinteza care cuantifica performanta financiara realizata de catre firma. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU Situatia capitalurilor proprii este un document formular distinct al situatiilor financiare. profitul. soldul final. cheltuielile.

creante . informatii privind administratorii 9. Repartizarea profitului 4. conventii si practice utilizate. situatia creantelor si a datoriilor 6.prezentarea bazei de evaluare si reevaluarea realizarilor .capital propriu Notele explicative sunt numerotate de la 1 la 10 si cuprind: 1. Active imobilizate 2. intocmite anuale de catre o entitate.Identificarea ajustarilor de evaluare Informatiile cuprinse in bilantul contabil se refera la: . Provizioane 3.prezentarea stocurilor .imobilizari . Acestea sunt diferente de reevaluare. . exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari 10. Din categoria politici contabile fac parte: .Notele explicative constituie componente ale situatiilor financiare si ofera detalierea sau informatii suplimentare despre celelalte componente ale situatiilor financiare.stocuri . Analiza din exploatare 5.provizioane . principii. alte informatii REGULI GENERALE DE COMPLETARE A FORMULARELOR SITUATIILOR FINANCIARE . participatii si surse de finantare 8. Politici contabile reprezinta un ansamblu de reguli.utilizarea rezervelor de reevaluare. Informatii referitoare la elementele din contulk de profit si pierdere. principii si politici contabile 7. Notele explicative fac parte din situatia financiara anuala si este intocmita sub forma: Note explicative (sectiuni) Politici contabile Prevederi generale Informatii referitoare la elementele de Bilant.

In bilantul contabil datele sunt preluate dupa regula generala: 1. Ordinea efectuarii lucrarolor de intocmire a situatiilor financiare anuale este urmatoarea.bilant contabik .optional situatia modificarii capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie normele de elaborare a situatiilor financiare anuale o reda ca fiecare formular sa poarte un numar de identificare (formularul 10. au functie contabila de active sin u prezinta sold final. In cazul situatiilor financiare anuale simplificate se vor elabora: . La conturile bifunctionale ( de exemplu 428. In cazul bilantului prescurtat (simplificat) se repeat acelas reguli cu diferenta ca informatiile sunt mai putin detaliate in contul de profit si pierdere . 448. 121) soldurile finale debitoare vor fii trecut la posturile bilantiere de active iar soldurile finale creditoare vor fii trecute la posturile bilantiere de P (pasiv).situatia modificarii capitalului propriu . Cheltuielile din contul de profit si pierdere sunt formate din rulajele conturilor de clasa a 6 –a (astea sunt conturi de cheltuieli.Formularele care compun situatia financiara anuala sunt prezentate sub forma tabelara cu linii si coloane. Posturile bilantiere sunt formate fie din soldurile finale ale unui singur cont fie din soldurile finale grupate aferente unor conturi. 2. 2.bilantul contabil .contul de profit si pierdere . Rulajele se preiau din balanta de verificare dupa urmatoarele reguli: 1. Randurilesunt numerotate in mod expres pentru ca ofera corelatiile intre elemente si intre indicatori. Financiar anterior current). soldurile finale creditoare din balanta se preiau in bilant la elementele de pasiv. 20 . 40). 438.notele explicative precum si anexele care cuprind situatia activelor imobilizate.situatia fluxurilor de trezorerie . soldurile finale debitoare din balanta se preiau in bilant la elementelke de active. Etapa I: intocmirea balantei de verificare sintetica adefinitiva Etapa II: intocmirea bilantului contabil (formular 10) . COMPLETAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE In cazul intocmiurii situatiilor financiare complete se vor intocmii: .cont de profit si pierdere . situatia amortizarii activelor imobilizate. Pe randuri sunt enumerai indicatirii economici cu sumele aferente. Coloanele cuprind denumirea indicatorilor si perioadele la care se refera raportarea documentelor de sinteza.note explicative . (ex. Venituri din contul de profit si pierdere sunt formate din rulajele conturilor de clasa a 7 – a (au functie contabila de pasiv sin u prezinta sold final). 30.anexe .

Rata solvabilitatii nu arata in ce masura activele solvabilitatii por acoperii datoriile totale .cheltuieli de inovare LICHIDITATEA SI SOLVABILITATEA Lichiditatea reprezinta capacitatea unei entitati de asi platii datoriile pe termen scurt.situatia activelor imobilizate .Etapa III. ACR RL = ------.platii restante . sutuatiile financiare anuale vor fii insotite de urmatoarele formulare: . Pentru calculul solvabilitatii se foloseste indicatorul rata solvabilitatii.date informative .: intocmirea contului de profit si pierdere Etapa IV: intocmirea documentului Date informative (formu8lar 30) Etapa V: intocmirea documentelor situatia activelor imobilizate si situatia amortizarii activelor imobilizate (formular 40).situatia amortizarilor activelor aceste formulare se intocmesc si se raporteaza atat de catre entitatile care elaboreaza situatiile financiare anuale complete cat si cele care intocmesc situatiile financiare simplificate Exprimarea valorica se va realize in lei Legea contabilitatii (82/ 1991) prevede ca situatia financiara anuala va si insotita de o declaratie scrisa a persoanelor care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale. Etapa VI: imtocmirea notelor explicative Etapa VII: intocmirea declaratiei scrise MODELE ALE ANEXELOR LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Reglementarile contabile prevad ca structurile.tichete de masa . si reprezinta capacitatean activelkor curente de a face fata datoriiurente (datorii pe termen scurt). Rll = rata lichiditatii… Solvabilitateareprezinta capacitatea unei entitati de a rambulrsa la scadenta datoriile mai mari de un an (rate la banca).platii de dobanzi si redevente . Formularul “ Date informative” cuprind date referitoare la: .numar mediu de salariatii .rezultatul inregistrat . Principala forma de calcul al lichiditatii se realizeaza cu ajutorul indicatorului numit rata lichiditatii.x 100 DCR Acr = active circulante Dcr = datorii curente……….

balanta de verificare preliminare inainte de inventar . Lucrarile pregatitoare sau preliminare pot fi astfel: LUCRARI PREGATITOARE ELABORARII SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE 1.TA RS = ------. INVENTARIEREA 3. la sfarsitul exercitiului financiar se verifica daca toate au fost inregistrate in contabilitate. inregistrarii si centralizarii de date.x 100 DT RS = rata solvabilitatii Ta = total active Dt = datorii totale Acest indicator apartine intervalului de 150 – 300% Intre lichiditate si solvabilitate diferenta ce sta in faptul ca aceste 2 concepte se refera la capacitatea de asi platii datoriile pentru lichiditatii pe termen scurt si solvabilitatii pe termen lung.definitive dupa inventar. inventarierii. La incheierea exercitiului financiar se intocmesc doua balante : . .OPERATII DE REGULARIZARE 5 . DETERMINAREA REZULTATULUI 4. BALANTA DE VERIFICARE DUPA INVENTARIERE Balanta conturilor inainte de inventariere. Caracterul real al situatiilor mirmei depend de reflectarea a tuturor operatiilor economice.BALANTA CONTURILOR 2. Marja comerciala (MC): reflecta profitul sau sporul unei intreprindere si se calculeaza cu diferenta MC = VM – CH LUUCRARI PREGATITOARE ELABORARII SITUATIEI FINANCIARE ANUALE Aceste lucrari au rolul de a verifica inregistrarile effectuate in cursul exercitiului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful