You are on page 1of 10

Situatia financiara anuala Este alcatuita din documente oficiale de prezentare a situatiilor economice financiare care reflecta o imagine

fidela privind: - performanta si pozitia financiara - alte informatii referitoare la activitatea desfasurata Fluxul operatiilor de prelucrare a informatiei contabile este urmatorul OPERATII ECONOMICE => DOCUMENTE JUSTIFICATIVE => REGISTRU JURNAL => REGISTRU CARTE MARE => BALANTA DE VERIFICARE => SIT. FINANCIARE ANUALE La sfarsitul anului calendaristic se vor efectua lucrari de incheiere a exercitiului financiar. Lucrari care sunt surse analizate si aprobate de consiliul de administratie. Orice exercitiu financiar are 12 perioade de gestiune. EXERCITIUL FINANCIAR = 1 AN CALENDARISTIC Dupa aprobarea lucrarilor de incheiere a exercitiului financiar se intocmeste raportul annual. RAPORT ANUAL => SITUATII FINANCIARE ANUALE => RAPORTUL ADMINISTRATORULUI => RAPORTUL AUDIT SAU RAPORT DE VERIFICARE (dupa caz) => PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI SAU DE ACOPERIRE A PIERDERII Raportul administratorilor cuprinde informatii referitoare la: - dezvoltarea firmei - actualitati legate de domeniul cercetarii si dezvoltarii - achizitii de actiuni - reguli privind numirea sau inlocuirea membrilor din consiliul de administrare. Raportul de auditie reprezinta o exprimare profesionala realizata de catre specialistii autoritatii din domeniul financiar contabil care sunt cunoscuti sub denumirea de auditori. Acestia isi exprima punctual de vedere in legatura cu realitatea sau corectitudinea informatiei contabile. Auditul se realizeaza in cazul firmelor (intreprinderilor) mari si mijlocii. (cautati legea 133/1999) 2-9 angajati = microintreprinderi 10-49 angajati = intreprinderi mici 50-249 angajati = intreprinderi mijlocii 250-999 angajati = intreprinderi mari 1000 angajati = intreprinderi foarte mari Daca o firma realizeaza o cifra de afaceri (annual) de cel putin 8 milioane de euro este considerata ca fiind intreprindere mare. Modele de situatii financiare

Setul de formulare care alcatuiesc situatia financiara anuala reprezinta documente de sinteza cu ajutorul carora se evidentiaza in mod fidel (real) situatia activelor, datoriilor, a pozitiei financiare, a profitului sau a pierderii. Formatul si continutul situatiei financiare anuale sunt stabilite de catre ministerul finantelor publice ( M.E.P) precum si normele metodologice privitoare la intocmirea si utilizarea acestora.

Situatii financiare

Bilant

Note explicative

Cont de profit

Situatia modificarilor capitalului propriu

SiSituatia fluxurilor de trez

Pe langa cele mentionate se vor intocmii: - in cazul situatiilor financiare complete: o situatia activelor imobilizate o situatia amortizarilor activelor imobilizate o data informative Situatiile financiare anuale se pot intocmii in doua variante: - Situatii financiare complete - Situatii financiare simplificate Diferenta intre aceste variante este data de urmatoarele criterii stabilite prin lege: 1. Cifra de afaceri neta 7.300.000 euro 2. Total active (jumatate CA) 3.650.000 euro 3. Numar de angajati: 50 Firmele care indeplinesc concomitant cel putin 2 din conditiile mentionate precum si firmele care sunt listate la bursa, au obligatia de a intocmii situatiile financiare complete. Firmele care nu indeplinesc cel putin 2 din criteriile mentionate precum si firmele care nu sunt listate la bursa pot intocmii situatii financiare simplificate. Situatiile financiare anuale vor fii semnate de persoanele in drept sau abilitate sa intocmeasca acest document, caz in care se vor preciza: - numele si prenumele persoanei care le-a intocmit. - Calitatea acestuia (director, contabil) - Numarul de inregistrare de la organismul specializat.

Potrivit legii contabilitatii (82/1991) CONTABILITATEA SE TINE IN LEI PRECUM SI IN LIMBA ROMANA. Contabilitatea operatiilor effectuate in valuta se calculeaza dupa cursul BNR. Situatiile financiare anuale se pastreaza in arhiva unitatii timp de 50 de ani (la fel ca sistatele de plata a salariatilor). In cazul in care societatea isi inceteaza activitatea atunci registrele contabile si situatiile financiare anuale vor fi predate la arhivele statului. Bilantul reprezinta o componenta a situatiilor financiare anuale de asemenea bilantul constituie un procedeu specific al metodei contabilitatii. Procedeele specifice ale contabilitatii sunt: balanta de verificare, bilantul, cont de profit si pierdere. Bilantul reprezinta documente de sinteza prin care sunt prezentate la situatiile financiare al exercitiului financiar, situatia activelor, datoriilor, a capitalurilor proprii. Bilantul contabil poate fi intocmit annual, dar si la perioade mai scurte de timpo (ex: semestrial) Ecuatia fundamentala a bilantului in forma verticala este urmatoarea: a. bilant orizontal ACTIV = PASIV b. bilant vertical ACTIV = Capitaluri Proprii + Datorii Bilantul contabil poate fi prezentat in urmatoarele forme: Bilant prescurtat sau normal. _________________________________________________________________________ ACTIVUL Activul cuprinde: - activele imobilizate, - activele circulante, - activele de regularizare ACTIVELE IMOBILIZATE Activele imobilizate sunt alcatuite din: - imobilizari necorporale (nemateriale), imobilizari corporale (materiale), imobilizari financiare. Imobilizarile necorporale cuprind: - cheltuieli de constituire, dezvoltare, brevete, marci de fabrica, licente, programe informatice etc. Acestea se amortizeaza darn u se reevaluaza. (gresit!!!) Imobilizarile corporale sunt bunuri care sunt utilizate o perioada mai mare de un an si au o valabilitate mai mare decat l;imita prevazuta de lege. Ex: cladiri, utilaje, masini. Imobilizarile corporale se amortizeaza, valoarea lor se recupereaza prin includerea pe cheltuieli si se reevaluaza. Imobilizarile financiare sunt investitii pe termen lung realizat de catre firma, cuprinzand si creantele imobilizate. Acestea cuprind: Titluri imobilizate (investitii financiare), creante imobilizate. Titlurile

imobilizate confera posibilitatea optinerii de catre detonator a unor venituri financiare sub forma de dividente. Creantele imobilizate cuprind: -creantele legate de participatii, imprumuturi acordate pe termen lung, etc.

Modele de bilant Ca doc de sinteza bilantul este o componenta a unui set de modele denumite realizarea situatiilor financiare anuale. Bilantul constituie un document de sinteza prin care se prezinta la sfarsitul exercitiului financiar elementele de active, datoriile, capitalurile proprii. Bilantul contabil este un document obligatoriu care reflecta starea si evolutia situatiei financiare a firmei. De asemenea bilantul contabil este un process specific metodei contabilitatii alatori de cont de pr. Si pierdere si balanta de verificare. Bilantul indeplineste urmatoarele functii: - functia de generalizare a functiei contabile conform careia informatiile din conturi se grupoeaza si se sintetizeaza realizandu-se centralizarea a acesteia. - Functia de informare, conform careia datele cuprinse in bilant sunt publicate fiind puse la dispozitia utilizatorilor interni si externi. - Functia de analiza, conform carora pe baza informatiilor preluate din bilant se determina indicatorii ecxonoimico-financiari de apreciere a bilantului firmei (lichiditatea, rentabilitate, solvabilitate). Dupa modul de accesare a elementelkor de active si de pasiv in bilantul contabil exista doua sceme de bilant. Schema bilantului orizontal (A=P) si schemabilantului vertical (A=Cp+D; A-D=CP) Exista doua moduri de bilant: - bilant simplificat (prescurtat) si bilant extins sau in forma lunga care se intocmeste de entitatile care indeplinesc concomitant cel putin doua din cele trei criterii stabilite prin lege referitoare la total active, cifra de afaceri si numar de angajati cat si firmele care sunt listate la bursa. Indiferent de modul in care se intocmeste elementulk de active si pasiv se trnspune in bilant dupa urmatoarele criterii: - In cazul elementului de active acestea se transpun in bilant dupa natural or si dupa clichiditate. - Elementele de pasiv se expun in bilant dupa natura si exigibilitatea lor. Natura Active Lichiditate Elemente de Natura Pasiv Exigibilitate

Lichiditatea reflecta capacitatea elementelor de Activ de a fi transformate in bani.(lichiditati). Cu cat durata de transformare a bunurilor (elementelor de active) in lichiditate este mai mica cu atat valabilitatea este mai

mare si invers. Conform criteriilor lichiditatii elementului de active sunt prezentate in bilantul contavil in ordine crescatoare a lichiditatii lor. Activele se coordoneaza dupa criteriul lichiditatii astfel: Imobilizari necorporale Imobilizari corporale Imobilizari financiare Stocuri Investitii pe termen scurt Casa si conturi la banci Cheltuieli in avans Minim

Maxim

Dupa criteriul exigibilitatii elementelor de pasiv sunt grupate astfel: Datorii pe termen scurt sume care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an Datorii pe termen lung sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an. Venituri in avans Capital si reserve Detalierea informatiilor in cadrul bilantului se realizeaza pe grupe, subgrupe si in posturi bilantiere. Grupele reprezinta structura cea mai larga care cuprinde elemente bilantiere notate cu majuscule de la A la J (sunt 10 grupe bilantiere). Subgrupele sau capitalul divide grupele dupa caracteristicile analitice, ele sunt numerotate cu cifre romane. Contul bilantier: este structura cea mai mica sau analitica care cuprinde fie un singur element patrimonial fie mai multe elemente patrimoniale care de regula se insumeaza se numeroteaza cu cifre arabe. - grupa A Active imobilizate - grupa B Active circulante - grupa C cheltuieli in avans - grupa D datorii, sume care trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an - grupa E active circulante nete , datorii curente nete - grupa F Total active, datorii curente. - grupa G datorii, sume care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - grupa H provizioane - grupa I venituri in avans - grupa J capital si reserve Grupa A Active imobilizate se impart in subgrupe: I Imobilizari necorporale II Imobilizari corporale. III Imobilizari financiare CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Conturile de venituri si cheltuieli nu apar in bilantul contabil. Ecuatia exercitiului este urmatoarea V = C R (rezultat care poate fi profit adica + sau pierdere adica -). Contul de profit si pierdere este un document de sinteza care cuantifica performanta financiara realizata de catre firma. Elementelke de baza ale contului de profit si pierdere sunt urmatoarele: veniturile, cheltuielile, profitul, pierderea. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU Situatia capitalurilor proprii este un document formular distinct al situatiilor financiare. Aceasta arata variatiile, modificarile Capitalurilor Proprii intre exercitiile financiare la finalul exercitiului. CP = CS + Pe + D + R Rr Re Pentru fiecare element de Cp se prezinta datele privind soldul initial, modificari Sl, care pot fi de crestere sau diminuare (reducere), soldul final. Sf = Si + Cresteri Reduceri Soldul final este stabilir la fiecare sfarsit de exercitiu financiar. SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE Acesta este un formular distinct al situatiilor financiare anuale. Fluxul de trezorerie reflecta fluxurile de lichiditati calculand incasarile si platile aferente. a. I > P => E = I P (excedent de trezorerie) b. I < P => D = P I (trezorerie negative) c. I = P => Nu exista E sau D Excedentul de trezorerie arata faptul ca societatea are capacitatea de asi onora platile fara a apela la credite. Deficitul de trezorerie reflecta faptul ca entitatea cheltuieste mai mult decat incaseaza in exercitiul financiar, acest deficit de trezorerie se acopera din credite. Fluxul de trezorerie evidentiaza trei categorii de activitati: activitati de exploatare, activitati de investitii si activitati financiare. Fluxul de trezorerie din activitati de exploatare este indicatorul care arata posibilitatea mentinerii capacitatii de functionare a firmei fara a apela la surse externe de finantare. Fluxurile de trezorerie din activitati de investitii indica posibilitatea cumpararii de utilaje, instalatii, cladiri sau tehnologie. Fluxurile de trezorerie din activitati de4 finantare ofera posibilitatea estimarii ???? stie pula Search on web.

Notele explicative constituie componente ale situatiilor financiare si ofera detalierea sau informatii suplimentare despre celelalte componente ale situatiilor financiare. Notele explicative fac parte din situatia financiara anuala si este intocmita sub forma: Note explicative (sectiuni)

Politici contabile

Prevederi generale

Informatii referitoare la elementele de Bilant.

Informatii referitoare la elementele din contulk de profit si pierdere.

Politici contabile reprezinta un ansamblu de reguli, principii, conventii si practice utilizate, intocmite anuale de catre o entitate. Din categoria politici contabile fac parte: - prezentarea bazei de evaluare si reevaluarea realizarilor - prezentarea stocurilor - utilizarea rezervelor de reevaluare. Acestea sunt diferente de reevaluare. - Identificarea ajustarilor de evaluare Informatiile cuprinse in bilantul contabil se refera la: - imobilizari - provizioane - stocuri - creante - capital propriu Notele explicative sunt numerotate de la 1 la 10 si cuprind: 1. Active imobilizate 2. Provizioane 3. Repartizarea profitului 4. Analiza din exploatare 5. situatia creantelor si a datoriilor 6. principii si politici contabile 7. participatii si surse de finantare 8. informatii privind administratorii 9. exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari 10. alte informatii REGULI GENERALE DE COMPLETARE A FORMULARELOR SITUATIILOR FINANCIARE

Formularele care compun situatia financiara anuala sunt prezentate sub forma tabelara cu linii si coloane. Pe randuri sunt enumerai indicatirii economici cu sumele aferente. Randurilesunt numerotate in mod expres pentru ca ofera corelatiile intre elemente si intre indicatori. Coloanele cuprind denumirea indicatorilor si perioadele la care se refera raportarea documentelor de sinteza. (ex. Financiar anterior current). In bilantul contabil datele sunt preluate dupa regula generala: 1. soldurile finale debitoare din balanta se preiau in bilant la elementelke de active. 2. soldurile finale creditoare din balanta se preiau in bilant la elementele de pasiv. La conturile bifunctionale ( de exemplu 428. 438. 448. 121) soldurile finale debitoare vor fii trecut la posturile bilantiere de active iar soldurile finale creditoare vor fii trecute la posturile bilantiere de P (pasiv). Posturile bilantiere sunt formate fie din soldurile finale ale unui singur cont fie din soldurile finale grupate aferente unor conturi. In cazul bilantului prescurtat (simplificat) se repeat acelas reguli cu diferenta ca informatiile sunt mai putin detaliate in contul de profit si pierdere . Rulajele se preiau din balanta de verificare dupa urmatoarele reguli: 1. Venituri din contul de profit si pierdere sunt formate din rulajele conturilor de clasa a 7 a (au functie contabila de pasiv sin u prezinta sold final). 2. Cheltuielile din contul de profit si pierdere sunt formate din rulajele conturilor de clasa a 6 a (astea sunt conturi de cheltuieli, au functie contabila de active sin u prezinta sold final. COMPLETAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE In cazul intocmiurii situatiilor financiare complete se vor intocmii: - bilantul contabil - contul de profit si pierdere - situatia modificarii capitalului propriu - situatia fluxurilor de trezorerie - notele explicative precum si anexele care cuprind situatia activelor imobilizate, situatia amortizarii activelor imobilizate. In cazul situatiilor financiare anuale simplificate se vor elabora: - bilant contabik - cont de profit si pierdere - note explicative - anexe - optional situatia modificarii capitalurilor proprii si situatia fluxurilor de trezorerie normele de elaborare a situatiilor financiare anuale o reda ca fiecare formular sa poarte un numar de identificare (formularul 10. 20 . 30. 40). Ordinea efectuarii lucrarolor de intocmire a situatiilor financiare anuale este urmatoarea. Etapa I: intocmirea balantei de verificare sintetica adefinitiva Etapa II: intocmirea bilantului contabil (formular 10)

Etapa III.: intocmirea contului de profit si pierdere Etapa IV: intocmirea documentului Date informative (formu8lar 30) Etapa V: intocmirea documentelor situatia activelor imobilizate si situatia amortizarii activelor imobilizate (formular 40). Etapa VI: imtocmirea notelor explicative Etapa VII: intocmirea declaratiei scrise MODELE ALE ANEXELOR LA SITUATIILE FINANCIARE ANUALE Reglementarile contabile prevad ca structurile, sutuatiile financiare anuale vor fii insotite de urmatoarele formulare: - date informative - situatia activelor imobilizate - situatia amortizarilor activelor aceste formulare se intocmesc si se raporteaza atat de catre entitatile care elaboreaza situatiile financiare anuale complete cat si cele care intocmesc situatiile financiare simplificate Exprimarea valorica se va realize in lei Legea contabilitatii (82/ 1991) prevede ca situatia financiara anuala va si insotita de o declaratie scrisa a persoanelor care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale. Formularul Date informative cuprind date referitoare la: - rezultatul inregistrat - platii restante - numar mediu de salariatii - platii de dobanzi si redevente - tichete de masa - cheltuieli de inovare LICHIDITATEA SI SOLVABILITATEA Lichiditatea reprezinta capacitatea unei entitati de asi platii datoriile pe termen scurt. Principala forma de calcul al lichiditatii se realizeaza cu ajutorul indicatorului numit rata lichiditatii, si reprezinta capacitatean activelkor curente de a face fata datoriiurente (datorii pe termen scurt). ACR RL = ------- x 100 DCR Acr = active circulante Dcr = datorii curente. Rll = rata lichiditatii

Solvabilitateareprezinta capacitatea unei entitati de a rambulrsa la scadenta datoriile mai mari de un an (rate la banca). Pentru calculul solvabilitatii se foloseste indicatorul rata solvabilitatii. Rata solvabilitatii nu arata in ce masura activele solvabilitatii por acoperii datoriile totale

TA RS = ------- x 100 DT

RS = rata solvabilitatii Ta = total active Dt = datorii totale

Acest indicator apartine intervalului de 150 300% Intre lichiditate si solvabilitate diferenta ce sta in faptul ca aceste 2 concepte se refera la capacitatea de asi platii datoriile pentru lichiditatii pe termen scurt si solvabilitatii pe termen lung. Marja comerciala (MC): reflecta profitul sau sporul unei intreprindere si se calculeaza cu diferenta MC = VM CH LUUCRARI PREGATITOARE ELABORARII SITUATIEI FINANCIARE ANUALE Aceste lucrari au rolul de a verifica inregistrarile effectuate in cursul exercitiului, inventarierii, inregistrarii si centralizarii de date. Lucrarile pregatitoare sau preliminare pot fi astfel: LUCRARI PREGATITOARE ELABORARII SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE 1.BALANTA CONTURILOR 2. INVENTARIEREA 3.OPERATII DE REGULARIZARE 5 . DETERMINAREA REZULTATULUI

4. BALANTA DE VERIFICARE DUPA INVENTARIERE

Balanta conturilor inainte de inventariere, la sfarsitul exercitiului financiar se verifica daca toate au fost inregistrate in contabilitate. Caracterul real al situatiilor mirmei depend de reflectarea a tuturor operatiilor economice. La incheierea exercitiului financiar se intocmesc doua balante : - balanta de verificare preliminare inainte de inventar - definitive dupa inventar.