Alexn'Andreea Alex gi Andreea

Copiii vin la frumoosd. Unii strdlucitor. / gcoold cu un outobuz golben. Aceaslo gcoold cu o cl6dire more. .$coolo Andreea 5i AIex ?nvoJd lo este o Scoolo 33. Eo v i n e l o S co o l d p e tree coPoc bicicletd! felinor "{' -.'i child copil A:. -€. 5coold este soro moimoreo lui A lex . pdrinJi igi oduccopiiilo Andreeo cu mcgino.

clock ceos +?i . '..: ..i : . '..j .....& schoolbus autobuz5color { *ie w Iry L fi / s ffi 5 u ..

kshelf cdrfii telephone telefon desk birou .

okshelf roft pentru cdrli .monogrom monogromd monitor ecton * trophy frofeu photocopy mochine copiotor.

.

.

ceas de pe wollc wcter botfle sficld de opd schoolbog ghiozdon stilou books cdrfi -a-a-:-::--aa- .Sclo de clos6 lui Alexeste Astdzi.Linigtifi-vd.Eoesle profesooro closei. cevafoarte imporfont.cfoso Vor foorte entuziqsmotd! jucoo piesd de teotruin Pare o fi solode specfocole. closo . 6iorgiono spune domnigooro cu fermifote. intdi.

*'"'* i.o{bgA UR f.q wollclock ceas de perefe :t pencilbox Penor -_i l glob monitor ecron morker cariocd .curtoin rod fon ventilotor POSTeT . {I l .iir poster linds uzete .

Eostd in spotele unuighigeu. fiind bibliotecoro Reginei din inconjurotbde rofturi din foofe pdrfile.Closo de vio16 dumneovoostnd doomno Viclorio." observd dimineofd.?ntimp ce domnigooro porefoorte plind in o&ot' .Asemeni I rnulul LorT or! 8* .Biblioteco in bibliofec6. gcolii. Elevii Esteoro de studiu co 6iorgiono cdfe o corte. domnigoord Giorgiono.

chort desen MI ffi ffil eiojerd hoir cdrfi il u fiiagazine revistd computer calculotor .

sd fiu Ionico. . stnigd ontrenorul Victor de pe Iercnulde boschet. sd interprelez Astfel voi puteosd port un de gobolon. costum Exoctco ?ispune Alex unsupererou! pnietenului sduDon. Vreou ungobolon.Euvreou spune Don. .broDrTr-vo! u so InceP jocul.ASvreosdjucdmpieso cirege" de Ion Creongd. l' baskef minge de .Sola de sport Urmeozdoro de sport. "Lo .

.l skipping rope coordd boskef exercisebire bicicletd pentru exercifii fi .i:.iL. n n .ootboll min99:de f rtng i .

.. ' '. &: 1: '' . i ''!'t-.-..:. ..Euvoiorunco discul. rdcguet rochetd .Andreeo spune cd vojucoienis. spune pe tootd o chemo Victorfluiend Anirenorul Pentru lumeo lo el.coPiii terenulde sport.Donvreosbjoocefotbol.. .' *.: 'lr sneokers boschefi-.. . ontrenoi q .Terenulde sport pot sbse loacepe Pentru cd esle o zi insoriid. Alex.

rlr:rssin:r+... {.". 5 r t1 .:.:: i .. . ' teom echipd 9. i_.1 r -r._ _.f lo9 steog discus disc f lood lights reflectoore pool swimming prsc Inct qe.

Colculotonul este foarle distroctiv. ffi+s f'" g. Poi sd foc qidieq lucruri cuel.Solode informoticE Alex std foorte concentrot in fofo ecronului. ii ploce pe calfoontemultsd lucreze poafe Acesto culotor.spune Alex. face gi Unclicpemouse minuni! a goto! temolo motemoticd .e: printe rDrimoi a a - monifor ecron calculat -/ compocfdisc compoct disc .Potchior sdjoc jocuri.

compqctdisc drive unitote de compoctdisc fostoturd .

I. .. I il I -.- -ri$+ .1.S-l( ItII I .r {4..11i1. Wq . ll { coke prdjiturd "''$ . ii -i# s0 J. ll-..+ S .

.'inghiJifurd dinsolofo de vorzd. obiopotsEm6n6nc. .Moivreou suc.C6nd mdgdndasc lo c6t deomuzont o sdfie sbrepetdm pieso. spune Alex dinfr-un mugcdnd sondwich. . sDune Ddn.

d_spl_y b_ord r bd . Completeazd literelecarelipsesc bokt c_s m_ni_o_ e_?_n tr-p-y tr_f-u oo ooe Dmn e s-iv-l c_o_r s_o_n r_t_t_v b-sk-tb-ll m_n_e de b_s_h_t t loh b-o-s c-r-i Lr_r-n ne ph_t_gr_p_ f _t_gr_f _e s h olb o gh-o-a--.Scrie corect pentruo formocuvdntul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful