SULIT

NAMA :

KELAS :
SET :

NO KAD
PENGENALAN :

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

PERCUBAAN PENILAIAN MENENGAH RENDAH
2008

31/1

BAHASA ARAB KOMUNIKASI
Kertas 1
Ogos
2 ½ jam
tiga puluh minit

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis

nama
dan
no.
kad
pengenalan anda pada ruangan
yang disediakan .

2. Kertas soalan ini mengandungi tiga

bahagian . Bahagian A tiga soalan
. Bahagian B tiga soalan dan
Bahagian C dua soalan .
3. Jawab semua soalan .

Soalan

Markah

1
2

4. Jawapan bagi soalan satu , dua ,

tiga dan lapan hendaklah ditulis
dengan tulisan jawi .
5. Daftar kata disediakan di muka surat

2 hingga 6 dalam kertas soalan ini .
Anda digalakkan untuk merujuk
daftar kata untuk menjawab soalan
Bahagian A .
6. Jawapan anda hendaklah ditulis pada

ruang jawapan yang
dalam kertas soalan ini .

Untuk Kegunaan
Pemeriksa
Kod
Pemeriks
a

disediakan

3
4
5
6
7
8
Jumlah

7. Kertas

soalan
ini
hendaklah
diserahkan
kepada
pengawas
peperiksaan pada akhir peperiksaan .
Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak

Lihat sebelah ]
31/1 © 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak

SULIT

‫‪SULIT‬‬

‫‪2‬‬

‫العان‬

‫الكلمات‬
‫ابتدأ – يبتدئ ‪ -‬ابتداء‬

‫مول‬

‫أثر – يؤثر ‪ -‬تأثيا‬

‫ممبري كسن‬

‫احتاج – يتاج – احتياجا‬

‫ممرلوكن‬

‫احترم – يترم – إختراما‬

‫مغهرماتي‬

‫اختار – يتار ‪ -‬اختيارا‬

‫ممليه‬

‫أدب – يأدب ‪ -‬أدبا‬

‫برأدب‬

‫ارتفع – يرتفع ‪ -‬ارتفاعا‬

‫تيغضي‬

‫استخدم – يستخدم ‪ -‬استخداما‬

‫مغضوناكن‬

‫استراح – يستريح ‪ -‬استراحة‬

‫بريحة‬

‫استعجل – يستعجل – استعجال‬

‫ضوفوه‬

‫استعد – يستعد ‪ -‬استعدادا‬

‫برسديا‬

‫استعرض ‪ -‬يستعرض – استعراضا‬

‫ممفاميركن‬

‫استقبل – يستقبل – استقبال‬

‫مثمبوت‬

‫اشترك – يشترك ‪ -‬اشتراكا‬

‫مثرتأي‬

‫أصاب – يصيب – إصابة‬

‫منيمفا‬

‫اعتب – يعتب ‪ -‬اعتبارا‬

‫مغمبيل اعتبار‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪3‬‬

‫ألقى – يلقي ‪ -‬إلقاء‬

‫مثمفايكن‬

‫انتبه – ينتبه – انتباها‬

‫فرهاتين‬

‫انتظر – ينتظر – انتظارا‬

‫منوغضو‬

‫انتهى – ينتهى ‪ -‬انتهاء‬

‫سلساي‬

‫انصرف – ينصرف – انصرافا‬

‫برسوراي‬

‫انطلق – ينطلق – انطلقا‬

‫برتولق‬

‫بدأ – يبدأ – بدأ‬

‫ممولي‬

‫التحق – يلتحق – التحاقا‬

‫ملنجوتكن‬

‫تكن – يتمكن ‪ -‬تكنا‬

‫بركممفوان‬

‫جاء – يئ – ميئا‬

‫داتغ‬

‫جاور – ياور – ماورة‬

‫بردكتن‬

‫جلس – يلس ‪ -‬جلوسا‬

‫دودوق‬

‫جع – يمع – جعا‬

‫مغومفولكن‬

‫جل – يمل – جال‬

‫خنتيق‬

‫جل – يمل تميل‬

‫منخنتيقكن‬

‫حسب – يسب – حسابا‬

‫مغيرا‬

‫حلق – يلق – حلقا‬

‫خوكور‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪4‬‬

‫حى – يمى – حا‬

‫ممانسكن‬

‫دار – بدور – دورا‬

‫برفوتر ‪ /‬برليضر‬

‫دخل – يدخل – دخول‬

‫ماسوق‬

‫درس – يدرس – درسا‬

‫بلجر‬

‫دعى – يدعو – دعوة‬

‫مثرو‬

‫ذكر – يذكر – ذكرا‬

‫برذيكير‬

‫رافق – يرفق – مرافقة‬

‫منماني‬

‫رأى – يرى ‪ -‬رأيا‬

‫مليهت‬

‫رب – يرب – تربية‬

‫منديديق‬

‫زوج – يزوج –تزويا‬

‫مغهوينكن‬

‫ساعد – يساعد – مساعدة‬

‫منولوغ‬

‫ساهم – يساهم ‪ -‬مساهة‬

‫ممبري سومباغن‬

‫سجل – يسجل ‪ -‬تسجيل‬

‫مندفتر‬

‫سر – يسر – سرورا‬

‫سوك‬

‫سقى – يسقى – سقيا‬

‫ممبري مينوم‬

‫شجع – يشجع – شجاعة‬

‫براني‬

‫شرح – يشرح ‪ -‬شرحا‬

‫منرغكن‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪5‬‬

‫شرف – يشرف – شرفا‬

‫موليا‬

‫شغر – يشغر ‪ -‬شغورا‬

‫كوسوغ‬

‫صدق – يصدق ‪ -‬صدقا‬

‫بنر‬

‫صعب – يصعب – صعوبة‬

‫سوسه‬

‫طار – يطي – طيا‬

‫تربغ‬

‫طعم – يطعم – طعما‬

‫راس ماكنن‬

‫طلب – يطلب – طلبا‬

‫ممينتا‬

‫ظن – يظن ‪ -‬طنا‬

‫مثغك‬

‫عال – يعال – معالة‬

‫مراوت‬

‫عجب – يعجب ‪ -‬عجبا‬

‫مراس كاضوم‬

‫علم – يعلم – علما‬

‫مغتاهوي‬

‫عمل – يعمل – عمل‬

‫ملكوكن ‪ /‬بكرج‬

‫غلق – يغلق –غلقا‬

‫منوتوف‬

‫فاز – يفوز – فوزا‬

‫ممناغي‬

‫فرح – يفرح – فرحا‬

‫ضمبيرا‬

‫قبض – يقبض ‪ -‬قبضا‬

‫منغكف‬

‫قبَل – يقبِل – تقبيل‬

‫منخيوم‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪6‬‬

‫قسم – يقسم ‪ -‬تقسيما‬

‫ممبهاضيكن‬

‫قصر‪ -‬يقصر ‪ -‬تقصيا‬

‫ممنيقكن سسواتو‬

‫قضى – يقضي ‪ -‬قضاء‬

‫مغهابيسكن‬

‫قطع – يقطع – قطعا‬

‫مموتوغ‬

‫كتب – يكتب ‪ -‬كتابة‬

‫منوليس‬

‫لبس – يلبس – لبسا‬

‫مماكاي‬

‫لزم – يلزم – لزوما‬

‫كفرلوان‬

‫نسي – ينسى – نسيا‬

‫لوفا‬

‫نشر – ينشر – نشرا‬

‫مثياركن‬

‫نشط – ينشط – نشاطا‬

‫خرضس‬

‫نظم – ينظم – تنظيما‬

‫مغاتور‬

‫هرب – يهرب ‪ -‬هربا‬

‫ملريكن ديري‬

‫واصل – يواصل – مواصلة‬

‫مثمبوغ‬

‫وجب – يب – وجوبا‬

‫كواجيفن ‪ /‬كمستين‬

‫وزع – يوزع ‪ -‬توزيعا‬

‫مغأضيهكن‬

‫وظف – يوظف – توظيفا‬

‫ممبري كرجا‬

‫يئس – ييأس – يأسا‬

‫فوتوس أسا‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫بهاضين(‪) A‬‬

‫بهاضين إين هندقله دجاوب دالم بهاس مليو دغن مغضوناكن‬
‫توليسن جاوي ‪.‬‬
‫سوءالن فرتام ] ‪ 20‬مركه ]‬
‫باخ أوخفييين دباوه دغييين تليتيييي دان كمديييين جاوب‬
‫سوءالن ‪ 2‬يغ بريكوتث ‪.‬‬
‫ُسسُوعِ‬
‫ّسسعِيَ فِي ِنهَاَي ِة ال ْب‬
‫َسسيّ لِلْ َم ّرةِ السسّاِب َع ِة وَالت ْ‬
‫ض ِة الْمَدْر ِ‬
‫ْمس ال ّريَا َ‬
‫َامس الْ َم ْعهَ ُد الْمَحْمُو ُد َيو َ‬
‫أَق َ‬
‫ت َو ُمعَلّمِي الْمَ ْدرَ َس ِة وَ ُسكّانِ اْلقُرَى الْمُجَاوِ َرةِ ‪.‬‬
‫الْمَاضِي ‪َ .‬ق ْد شَاهَدَ هُ جَ ْم ٌع َغفِ ٌي مِ َن البَاءِ وَا ُل ّمهَا ِ‬
‫ب الْ ُموَظّفِ التّ ْرَبوِيّ بِ َمنْ ِط َقةِ أَلُور َستَار ‪.‬‬
‫صبَاحًا َم َع مَجِي ِء نَائِ ِ‬
‫حفَْلةُ فِي السّا َعةِ الثّا ِمَنةِ وَال ّربْعِ َ‬
‫بَ َدأَتْ الْ َ‬
‫خ ْطَبةِ ‪.‬‬
‫حفَْل َة ِبهَ ِذهِ الْ ُ‬
‫ك الْ َ‬
‫وَقَا َم بِإِْلقَاءِ الْكَلِمَاتِ ال ْفِتتَا ِحيّة وَا ْفَتتَحَ تِلْ َ‬
‫ل َوبَرَكَاتُهُ ‪.‬‬
‫لمُ عََلْيكُ ْم وَرَ ْح َمةُ ا ِ‬
‫سَ‬
‫ال ّ‬
‫حتَرَم‬
‫سيّد الْمُ ْ‬
‫سةِ ‪ ،‬ال ّ‬
‫سةِ الْجَلْ َ‬
‫سعَا َدةِ َرئِي َ‬
‫حمْدُ لِ رَبّ اْلعَالَمِيَ َوبِ هِ نَ سَْتعِيَ ‪ُ .‬شكْرًا َجزِيلً لِ َ‬
‫الْ َ‬
‫َصسفُوفِ الْ ُمعَلّمِيَ‬
‫ِيعس مُسسَاعِدِي ِه و ُ‬
‫َجس ‪ ،‬مُدِي ِر هَذَا الْ َم ْعهَ ِد اْلبَاهِرِ وَجَم ِ‬
‫حمّدس َخيْرِ الدّيسن غَزَالِي الْح ّ‬
‫مُ َ‬
‫ضرِينَ أَجْ َمعِيَ ‪ .‬أمّا َبعْدُ ‪،‬‬
‫ت اْلعَزِيزَاتِ َوسَادَاتِ الْحَا ِ‬
‫حتَ َرمِي الباَ ِء الَعِزّا ِء وَالُ ّمهَا ِ‬
‫ي ‪ ،‬والْمُ ْ‬
‫الْ ُم َربّ َ‬
‫الْحَاضِرونَ اْلكِرَام ‪،‬‬
‫ِكس فِي‬
‫ِهس فِي الْ َمجَا ِل الَكَادِيِي الدّينِي وَكَذَل َ‬
‫شهْ َرت ِ‬
‫ْسسسِ ِه بِ ُ‬
‫َفس هَذَا الْ َم ْعهَ ُد ُمنْذُ َأوّ ِل تَأ ِي‬
‫ُي ْعتَر ُ‬
‫سَنةِ فِي تَ ْزيِيِ الْخَي َمةِ لِ ْلفِرََقةِ‬
‫ب بِمَا شَاهَدْنَا مِ َن اْلبِيَئ ِة الْحَ َ‬
‫ضّيةِ ‪َ .‬فلَ عَجَ َ‬
‫ص ِفّيةِ وَال ّريَا ِ‬
‫ت اللّ َ‬
‫الْ َمجَالَ ِ‬
‫ب الْمُشَارِكُو نَ َقبْلَ‬
‫ب َوإِقْرَا ِر مُشَارِكِي اْلبُطُوَلةِ اّلتِي َقدّ مَ َلنَا َهؤُلَءِ ال ّطلّ ُ‬
‫ض الْمُ َرتّ ِ‬
‫ف وَال ْسِتعْرَا ِ‬
‫وَالزّ ْح ِ‬
‫َقلِيلٍ ‪.‬‬
‫جعَ ُل ا ِلنْ سَانَ َق ِويّ ا‬
‫ض ُة تَ ْ‬
‫ض َة ُمهِ ّمةٌ جِدّا فِي َحيَاةِ ا ِلنْ سَانِ ‪ .‬ال ّريَا َ‬
‫فَاعَْلمُوا َأيّهَا الطَّلَبةُ ‪ ،‬إِنّ ال ّريَا َ‬
‫ضةُ‬
‫ل بَارِعًا ‪ .‬وَال ّريَا َ‬
‫جعَلُ عَقْ َل النْسسَانِ ذَ ِكيّاس عَاِق ً‬
‫ضةُ َأيْضًا تَ ْ‬
‫َاضس ‪ .‬وَال ّريَا َ‬
‫ِنس ا َلمْر ِ‬
‫َسسلِيمًا م َ‬
‫نَشِيطًا و َ‬
‫جبَ ِل َو َغيْ ُرهَا‬
‫ي وَاْل َقفْ ُز وَالْمَشْ يُ وَالّلعَ بُ وَرُكُو بُ الدّرّا َج ِة َوتَ سَلّ ُق الْ َ‬
‫َأْنوَا ُعهَا َكثِ َيٌة ُمتَعَدّ َدةٌ ‪ِ .‬مْنهَا الْجَرْ ُ‬
‫ضةِ لَدَى ال ّطلّبِ ُهوَ َلعْبُ كُ َر ِة الْقَدَمِ ‪َ .‬وهُمْ دَائِمًا يَ ْل َعبُونَ ُك َرةَ اْلقَدَمِ فِي الْمَسَا ِء َوِنهَاَيةِ‬
‫‪َ .‬وَأ ْشهَرُ ال ّريَا َ‬
‫ا ُل ْسبُوعِ ‪.‬‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪8‬‬

‫س عَ ِن ا َلمْرَاضِ ‪َ .‬فتَكُو ُن ُعقُوُلهُمْ سَلِي َمةً ‪ِ .‬لذَلِكَ‬
‫ضةُ َفوَائِ ُدهَا َكثِيَةٌ ‪ .‬أوّلً ‪ِ ،‬إّنهَا ُتْبعِ ُد النّا َ‬
‫ال ّريَا َ‬
‫ُيؤَدّونَ أَعْمَاَلهُمْ أَحْسَنَ أَدَا ٍء َوُينْتِجُو َن َشيْئًا أَ ْفضَلَ ِإنْتَاجٍ َل ّن اْلعَقْلَ السّلِي َم َي ْأتِي مِ َن الْجِسْمِ السّلِيمِ ‪.‬‬
‫ف اللّ ِعبَانِ‬
‫شةِ ‪َ ،‬يَتعَارَ ُ‬
‫س َب ْعضَهُ ْم عَلَى َب ْعضٍ ‪َ ،‬مَثلً فِي مُسَاَب َقةِ ُك َرةِ الرّي َ‬
‫ف النّا ُ‬
‫ض ِة َيَتعَارَ ُ‬
‫َوبِال ّريَا َ‬
‫ف ُيؤَدّي إِلَى صَِلةِ الرّ ْح مِ ‪َ .‬وهَذَا ُهوَ َأمْرٌ‬
‫َقبْ َل بَدْ ِء الْمُ سَاَب َق ِة َويُ صَافِحَانِ فِي بِدَاَيتِهَا َونِهَاَيتِهَا ‪ .‬الّتعَارُ ُ‬
‫جّنةَ ‪.‬‬
‫َم ْأمُورٌ فِي ا ِل ْسلَمِ ‪َ ،‬ومَ ْن َيقْطَعُ صَِلةَ الرّحْ ِم َبيْ َن الْمُسْلِ ِميَ َل يَدْخُلُ الْ َ‬
‫شتَرِ كُ فِيهَا ‪ .‬وَكَا نَ مِ َن الْ َمعْلُو مِ ‪َ ،‬أنّ عَ َملً‬
‫ح الّتعَاوُ ِن َبيْ َن مَ ْن يَ ْ‬
‫ض َة ُتثْمِرُ رُو َ‬
‫وَكَذَلِ كَ فَِإنّ ال ّريَا َ‬
‫جَن ِة التّْنفِي ِذ ُمهِ ّمةٌ جِدّا لِقَا َمةِ مُ سَاَب َقةٍ مَا َوإِنْجَا ِحهَا ‪ .‬وَ َل َتنْجَ ُح الْمُ سَاَب َق ُة بِدُونِ هِ ‪.‬‬
‫َتعَا ُونِيّا بَيْ نَ َأعْضَاءِ لَ ْ‬
‫حتَا ِجيَ إِلَى عَمَِلّي ٍة َتعَاوُِنّيةٍ ِل َفوْزِهِمْ فِي الْمُسَاَب َقةِ ‪.‬‬
‫وَكَذَلِكَ كُلّ َأهْ ِل اْلفِرَْقةِ فِي الْمُسَاَب َق ِة مُ ْ‬
‫ضيُو فِ‬
‫ك عَ ْن طَرِي َقةِ دُخُو ِل ال ّ‬
‫ستَوَى ال ْقتِ صَادِ ِل ْلبَلَ ِد الْ ُمنَظّ مِ ‪ .‬ذَلِ َ‬
‫ستَطِيعُ رَ ْف َع مُ ْ‬
‫ضةُ َأْيضًا تَ ْ‬
‫ال ّريَا َ‬
‫ضةِ‬
‫ض ِة مَا َأوْ كَاْل ُم َؤيّدِينَسِل َفرِيقِهِم ْس ‪ .‬ذَلِكَس َمَثلً ‪ ،‬فِي ال ّريَا َ‬
‫مِنَس الْخَارِجِسإِلَى الِْبلَدِ كَمُشَارِكِي ال ّريَا َ‬
‫ص ُة اْل َقوْلِ ‪،‬‬
‫ب شَرْقِي آ ِسيَا أوْ " يُورُو ‪َ " 2008‬أوْ غَيْرِهَا ‪ .‬وَ ُخلَ َ‬
‫ضةِ لِ ْلبُ ْلدَا نِ َجنُو ِ‬
‫اْلعَالَ ِمّيةِ أوْ ال ّريَا َ‬
‫س ِميّا َو َعقِْليّا وَاقِْتصَا ِديّا ‪.‬‬
‫ض ُة ُتفِيدُ النّاسَ جِ ْ‬
‫ال ّريَا َ‬
‫ستَ ِمعُونَ ‪،‬‬
‫َأّيهَا الْحَاضِرُو َن الْمُ ْ‬
‫سَنةِ ‪.‬‬
‫ض ِة الْمَ ْدرَ سِي ِل َهذِ ِه ال ّ‬
‫َوبِاْلكَلِ َم ِة اْلعُ ْليَا ‪ ،‬بِ سْمِ الِ الرّحْمَ نِ الرّحِي مِ ‪ ،‬أَ ْفتَتِ ُح هَذَا َيوْ مَ ال ّريَا َ‬
‫ل َوبَرَكَاتُهُ ‪.‬‬
‫لمُ عََلْيكُ ْم وَرَ ْح َمةُ ا ِ‬
‫سَ‬
‫وَال ّ‬
‫(‪ )1‬لغكفكن جدوال برايكوت برفندوكن تيك س ‪:‬‬
‫[ ‪ 4‬مركه ]‬
‫هاري سوكن سكوله‬
‫أ نام سكوله يغ مغنجوركنث‬
‫ب كجوهنن كالي ك‪-‬‬
‫ج بيل دأداكن‬
‫د جم براف برمول‬
‫(‪ )2‬أفاكه جاوتن فرسمي كجوهنن سوكن ترسبوت‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪9‬‬

‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )3‬سلءين فارا فلجر دان ضورو ‪ ،‬سيافاكه يغ مثقسيكن‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫كجوهنن إيت ؟‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )4‬سبوتكن دوا بيدغ يغ دكواسائي أوليه سكوله ترسبوت‬
‫سجق أول فنوبوهنث ‪ 2 [ .‬مركه ]‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )5‬ثاتاكن تيض أكتيويتي يغ دفرسمبهكن فارا فلجر سبلوم‬
‫[ ‪ 3‬مركه ]‬
‫أوخفن فرسمي ‪.‬‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )6‬مغافاكه برسوكن فنتيغ دالم كهيدوفن مأنسي برداسركن‬
‫أوخفن فرسمي ترسبوت ؟‬
‫[ ‪ 4‬مركه ]‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪)7‬بضيماناكه سوكن دافت منيغكتكن إيكونومي سسبواه‬
‫[ ‪ 3‬مركه ]‬
‫نضارا ؟‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪.............................................................................‬‬
‫‪........‬‬
‫سوءالن كدوا ] ‪ 15‬مركه ]‬
‫باخ تييييك س دباوه دغييين تليتيييي دان كمديييين جاوب‬
‫سوءالن ‪ 2‬يغ بريكوتث ‪.‬‬
‫ستَوَى الْمَدْرَ ِسيّ فِي مُْنتَ صَفِ َشهْرِ َفبْرَايِر ال سّابِقِ ‪،‬‬
‫بِ ُمنَا َسَبةِ أُ ْسبُوعِ الّتفَوّ قِ الدّرَا سِي عَلَى الْمُ ْ‬
‫ق الثّاَن ِوّيةِ عَلَى َتنْظِي ِم الْمُحَاضَ َر ِة التّشْجِي ِعّيةِ‬
‫جَنةُ ال ْرشَا ِد وَالّتوْجِي ِه بِمَ ْدرَ َس ِة تُون َعبْدِ الرّزّا ِ‬
‫ا ْقتَرَحَ تْ َل ْ‬
‫ج ابْ نِ سِينَا الْ َكبِيِ ‪َ .‬حضَرَ إِلَى‬
‫ف ُتنَظّمُ َأوْقَاتِكَ ؟ " ‪ .‬هَذِهِ الْ ُمحَاضَ َرةُ قَدْ أُقِيمَتْ فِي مُدَرّ ِ‬
‫ِب ُعْنوَا نِ " َكيْ َ‬
‫ض َرةُ إِلَى‬
‫ف الْمُحَا َ‬
‫الْ ُمحَاضَ َرةِ َجمِي عُ الطَّلَبةِ فِي ال سَّن ِة الثّاِلَث ِة َوعَدَ ُدهُ ْم َتقْرِيبًا مِاَئ ُة َوثَمَانُو نَ طَاِلبًا ‪َ .‬وَتهْدِ ُ‬
‫َت ْق ِوَيةِ اْل َفهْ مِ لَدَى الطَّلَبةِ عَ نْ َكْيفِّيةِ َقضَاءِ ا َلوْقَا تِ اْلغَاِليَة ‪َ .‬وهَذِ ِه مَا حَ صَ َل عََليْ هِ ال ّطلّ بُ مِ َن النّقَا طِ‬
‫الْ ُمهِ ّم ِة وَالْ ُملَحَظَاتِ اْل َقيّ َمةِ ‪.‬‬

‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪11‬‬

‫حصُو ِل عَلَى ال ْمتِيَازِ فِي الدّرَا َسةِ ‪:‬‬
‫مِنَ الطّرُقِ لِلْ ُ‬
‫جهْ ُد‬
‫سعْ ُي وَالْ ُ‬
‫ب مَ َعهَا ال ّ‬
‫ف وَالمَالِ ‪ِ ،‬لَيتَنَا َس َ‬
‫تَحْدِيدُ ا َلهْدَا ِ‬
‫ط اْلبَرَامِج الدّرَا ِسيّة ‪ ،‬كَيْ َيكُو َن الْجَدْوَلُ اْلَيوْ ِميّ أَكْثَرَ‬
‫تَخْطِي ُ‬
‫َتنْظِيمًا‬
‫صةً فِي‬
‫شكِلَتِ الدّرَا ِسّيةِ ‪ ،‬وَخَا ّ‬
‫ا ْستِشَا َرةُ الْمُعَلّمِيَ لِحَ ّل الْمُ ْ‬
‫حتَاجُ إِلَى شَرْحِهِمْ‬
‫َموَادّ أَكَادِيِيّة الّتِي تَ ْ‬
‫ت الْ ُمهِ ّم ُة الّتِي شَرَ َحهَا‬
‫ِكتَاَب ُة الْمُذَكّرَاتِ َحتّى َل تَزُولَ الْ َمعْلُومَا ُ‬
‫الْمُدَرّسُ‬
‫عَدَ ُم َتأْجِي ِل الْوَا ِجبَاتِ إِلَى اْلغَدِ ‪َ ،‬لنّ فِي الّتأْجِيلِ خَسَا َرةٌ كَبِ َيةٌ‬
‫لِلطّلََبةِ فِي طََلبِ اْلعِلْمِ‬
‫ت وَلَ عَجََلةَ فِيهَا‬
‫عَدَ ُم الِهْمَالِ فِي أَدَاءِ التّدْرِيبَا ِ‬

‫(‪ )1‬بيلكه ميغضو كخمرلغن فمبلجرن إيت دأداكن ؟‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫‪.............................................................................‬‬
‫‪........‬‬
‫(‪ )2‬ثاتاكن فغنجور فروضرم إيت ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )3‬سيافاكه يغ مغحاضيري كورسوس ترسبوت دان برافاكه‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫جومله مريك ؟‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪12‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )4‬سبوتكن توجوان أوتام كورسوس إين دأداكن ‪.‬‬
‫[ ‪3‬مركه ]‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬

‫ذكريات جيلة وجذابة‬

‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫بولة حديقة اليوانات بتايفيغ‬
‫منوليسِل ّزوّارِ‬
‫ت الْ ُمعَ ّدةِ ل‬
‫سلءينلَ ِ‬
‫سهِي‬
‫(‪• )5‬مِ َن التّ ْ‬
‫نوتا ‪ ،‬ترغكن دوا خارا لءين أونتوق‬
‫فمبلجرنالّل ْع‪َ.‬ب ِة الْ ُمتََن ّو َعةِ مَجّانًا‬
‫دالملِ ذَاتِ أَ َدوَاتِ‬
‫كخمرلغنةِ ا َلطْفَا‬
‫منخافاي •دُخُولُ حَدِي َق‬
‫[ ‪ 4‬مركه ]‬
‫ت الَ ْطعِ َم ِة وَالْمَشْرُوبَاتِ اللّذِي َذ ِة َوثَ َمنُهَا َرخِيصٌ‬
‫شكَا ُ‬
‫• الْمَطَاعِ ُم وَكَ ْ‬
‫‪............................................................................‬‬
‫ت اْلبَ ّريّة‬
‫حَيوَانَا ِ‬
‫• خَ َدمَاتُ قِطَارِ الْحَدِي َقةِ ِلمُشَاهَ َدةِ الْ َ‬
‫‪.........‬‬
‫جوَْلةِ الّليِْليّة‬
‫ت الْ َ‬
‫•ا ْمتِيَازَا ُ‬
‫‪............................................................................‬‬
‫حَيوَانَاتُ الْ ُمفْتَ ِر َس ُة النّشِي َطةُ فِي الّليْلِ‬
‫•مُشَاهَ َد ُة الْ َ‬
‫‪.........‬‬
‫• أَ ْكثَ ُر هَا ِدئًا َومُطْ َمِئنّا طُولَ ال ّزيَا َرةِ‬
‫(‪ )6‬بريكن كلبيهن منوليس نوتا ‪ 2‬فمبلجرن ‪.‬‬
‫ق مِنَ الزّائِرِينَ‬
‫حتَرِفِيَ ِلفِ َر ٍ‬
‫ِي الْحَدِي َقةِ الْ ُم ْ‬
‫‪َ2‬اَفقَ ِة مُ ْرشِ‬
‫[•بِ ُمر‬
‫مركهد ]‬
‫•أ ْسعَا ُر التّذَاكِر‬
‫‪............................................................................‬‬
‫جمُو َعةِ الطَّلَب ِة بِالَ ْزيَاءِ الْ َمدْ َر ِسيّة‬
‫ي بِالْمِاَئةِ ِلمَ ْ‬
‫س َ‬
‫خفِيضَاتُ ِلغَاَيةِ خَمْ ِ‬
‫•التّ ْ‬
‫‪.........‬‬
‫س َوعِشْرِي َن بِالْمِاَئةِ لِ ْلمَجْمُو َع ُة الُخْرَى‬
‫خفِيضَاتُ ِلغَاَيةِ خَ ْم ٍ‬
‫•التّ ْ‬
‫مركهَن اْل]عَمَلِ‬
‫‪َ15‬تقَاعِدِي َن مِ‬
‫كتيضجُو] ِز وَلِ ْل ُم‬
‫سوءالن •مَجّانًا ِل ْلعَ‬
‫دغن تليتي دان كمدين جاوب سوءالن‬
‫دباوهوْجُو َدةِ‬
‫إعلنوَانَاتِ الْ َم‬
‫حَي‬
‫باخ •مِ َن الْ َ‬
‫‪ 2‬يغ بريكوتث ‪.‬‬
‫س وَاْلبَقَ َر ُة وَالْجَمَالُ وَالَ ْرَنبُ‬
‫ت الَلِي َفةُ ‪ :‬الْجَامُو ُ‬
‫حَيوَانَا ُ‬
‫•الْ َ‬
‫ب وَالْكَرْكَدَان‬
‫شيّة‪ :‬ا َلسَ ُد وَالْ َفهْ ُد وَالنّمِ ُر وَال ّذْئبُ وَالدّ ّ‬
‫ت اْلوَحْ ِ‬
‫حَيوَانَا ُ‬
‫•الْ َ‬
‫حمَا َم ُة وَالطّاوُوسُ‬
‫‪ :‬اْلَببْغَا ُء وَاْلبُو َم ُة وَالْ َ‬
‫•ال ّطيُورُ‬
‫حدِي َق ِة بِالرّقَمِ ‪ ، 05-8071612‬عَلَى‬
‫ف الْ َ‬
‫شرِ ِ‬
‫جمُو َعةِ ‪ ،‬اّتصِلْ بِمُ ْ‬
‫ج ِز التّذَاكِرِ ِللْمَ ْ‬
‫ِلحَ ْ‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬لَقَ ّل َي ْومَانِ َقبْلَ ال ّزيَا َرةِ ‪َ .‬وشُكْرًا ‪.‬‬
‫ا‬
‫‪31/1 © 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪13‬‬

‫(‪ )1‬ثاتاكن تاجوق إعلن دأتس ‪.‬‬
‫مركه ]‬

‫‪SULIT‬‬

‫[‪2‬‬

‫‪...........................................................................‬‬
‫‪..........‬‬
‫(‪ )2‬جلسكن دوا خيري إيستيميوا ريستورن يغ تردافت ددالم‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫زوو ‪.‬‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )3‬أفاكه كمودهن يغ دسدياكن كفد فغونجوغ أونتوق مليهت‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫حيوان ‪ 2‬؟‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪14‬‬

‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )4‬سبوتكن دوا كإيستيميواءن فروضرم " كمبارا مالم " ‪.‬‬
‫[ ‪ 4‬مركه ]‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )5‬سيافاكه يغ ليق مندافتكن تيكيت ماسوق سخارا فرخوما ؟‬
‫[ ‪ 3‬مركه ]‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪.........‬‬
‫(‪ )6‬ناماكن أمفت حيوان ليار يغ ترسبوت ددالم إعلن ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫‪.............................................................................‬‬
‫‪........‬‬

‫بهاضين(‪)B‬‬

‫بهاضين اين هندقله دجواب دالم بهاس عرب‬
‫سوءالن كأمفت ] ‪ 10‬مركه ]‬
‫لغكفكن فربوالن بريكوت ‪.‬‬
‫مني‬

‫‪ :‬السلم عليكم ورحة ال وبركاته ‪ ،‬كيف حالك ؟‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪15‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫راضي‬
‫مني‬

‫‪)1( ................................................................... :‬‬
‫‪ :‬من أين جئت ‪ ،‬ولاذا ؟‬

‫راضي‬

‫‪)2( ،.................................................................. :‬‬
‫لزيارة صديقنا عبد العزيز مصيبة بالراحة الشديدة ف الادثة الروعة بالمس ‪.‬‬
‫‪ :‬اين حدثت ؟‬

‫راضي‬

‫‪)3( ................................................................... :‬‬

‫مني‬

‫\‬

‫مني‬
‫راضي‬
‫مني‬

‫‪ ................................................................. :‬؟ (‪)4‬‬
‫‪ :‬الصطدام بي سيارة أبيه مع الشاحنة ف الطريق الفدرال ‪.‬‬
‫‪ :‬ما السبب ف تلك الادثة ؟‬

‫راضي‬

‫‪)5( ....................................................................:‬‬
‫مت ستزوره ؟‬
‫‪ :‬إن شاء ال ‪ ،‬سأزوره غدا ‪ ،‬وإل اللقاء ‪.‬‬
‫‪ :‬مع السلمة ‪.‬‬

‫مني‬
‫راضي‬

‫سوءالن ليم ] ‪ 10‬مركه ]‬
‫توليس ليم اية برداسركن ضمبر دباوه ‪.‬‬

‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪16‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫(‪ 2 [ ........................................................................ ) 1‬مركه ]‬
‫(‪ 2 [ ........................................................................ ) 2‬مركه ]‬
‫(‪ 2 [ ........................................................................ ) 3‬مركه ]‬
‫(‪ 2 [ ........................................................................ ) 4‬مركه ]‬
‫‪:‬الرشادات العامة قبيل المتحان‬
‫‪ 2 [ ........................................................................‬مركه ]‬
‫(‪) 5‬‬
‫النوم الكاف‬
‫سؤالن أنم ] ‪ 10‬مركه ] تناول الوجبة الفيفة‬
‫بينا ليم اية تنتغ" إرشادات العامة قبل المتحان" دغن‬
‫زغكايالبكر‬
‫مغكوناكن فركاتأن اتاو الذهاب‬
‫كات يغ دبري ‪.‬‬
‫قراءة الدعاء‬
‫‪SULIT‬‬

‫التوكل على ال‬

‫] ‪Lihat sebelah‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪17‬‬

‫اللّهم ل سهل إل ما جعلته‬
‫(‪ 2 [ ........................................................................ ) 1‬مركه ]‬
‫(‪ 2 [ ........................................................................ ) 2‬مركه ]‬
‫(‪ 2 [ ........................................................................ ) 3‬مركه ]‬
‫(‪ 2 [ ........................................................................ ) 4‬مركه ]‬
‫(‪ 2 [ ........................................................................ ) 5‬مركه ]‬

‫بهاضين (‪)C‬‬
‫بهاضين ابن مغاندوغي دوا سوءالن ‪.‬‬
‫سوءالن توجوه ] ‪ 10‬مركه ]‬
‫ترجمهكن أية ‪ 2‬بريكوت كبهاس عرب ‪.‬‬
‫(‪)1‬إسماعيل سأورغ فلجر يغ خرضس دان فينتر ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪18‬‬

‫‪..............................................................................‬‬
‫‪........‬‬
‫(‪)2‬ستياف هاري دي مغولغكاجي فلجرن يغ دفلجريث‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫دسكوله ‪.‬‬
‫‪..............................................................................‬‬
‫‪........‬‬
‫(‪)3‬دان دي مثمفورناكن كرجا رومه سلفس صلة عشاء ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫‪..............................................................................‬‬
‫‪........‬‬

‫(‪)4‬دي مغحورمتي دان مغاسيهي سموا ضوروث ‪.‬‬
‫[ ‪ 2‬مركه ]‬
‫‪..............................................................................‬‬
‫‪........‬‬
‫(‪)5‬فد هوجوغ ميغضو دي مغهابيسكن ماساث دغن أكتيؤيتي‬
‫يغ برفائده ‪ 2 [ .‬مركه ]‬

‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

‫‪19‬‬

‫‪SULIT‬‬

‫‪..............................................................................‬‬
‫‪........‬‬
‫سؤالن لفن ] ‪ 10‬مركه ]‬
‫ترجمهكن اية ‪ 2‬برايكوت كبهاس عرب دغن مغضوناكن‬
‫توليسن جاوي ‪.‬‬
‫(‪)1‬كيف أفتح حساب التوفي ف البنك ‪ ،‬يا والدي ؟‬

‫[‪2‬‬

‫مركه ]‬
‫‪......................................................................................‬‬

‫(‪)2‬أول ‪ :‬خذ الستمارة ف شباك الستعلمات ‪.‬‬

‫[ ‪ 2‬مركه ]‬

‫‪......................................................................................‬‬

‫(‪)3‬ثانيا ‪ :‬امل الستمارة بالعلومات الطلوبة ‪.‬‬

‫[‪2‬‬

‫مركه ]‬
‫‪......................................................................................‬‬

‫(‪)4‬ثالثا ‪ :‬ارفق نسخة مصورة من بطاقتك الشخصية ‪.‬‬

‫[‪2‬‬

‫مركه ]‬
‫] ‪Lihat sebelah‬‬
‫‪SULIT‬‬

‫‪© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak‬‬

‫‪31/1‬‬

SULIT

20

......................................................................................

2[

. ‫ ول تنس مبلغا من النقود للدخار‬: ‫)رابعا‬5(
] ‫مركه‬

......................................................................................

KERTAS SOALAN TAMAT

Lihat sebelah ]
31/1

© 2008 Hak Cipta Sektor Pendidikan Islam JPN Perak

SULIT