PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 1 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: INTRODUCTION NASTAVNA JEDINICA: INTRODUCTION A - Welcome TIP

ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - da traže i daju dodatna objašnjenja u slučaju nerazumevanja svog sagovornika upotrebom izraza i fraza koje se koriste u svakodnevnim životnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici - prihvataju stav da su različitosti, u smislu porekla, kulture i jezika, razlog više za druženje i dalje razvijaju svoje stavove u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja (Proizilazi iz sadržaja teksta na 5. strani.) ZADACI Učenici će: - učiti i uvežbavati fraze kojima se traži ili daje dodatno objašnjenje u slučaju nerazumevanja sagovornika odnosno u slučaju da sagovornik ne razume nas (kako na različite načine izraziti istu ideju) - ponavljati i upoređivati razlike u značenju glagolskih oblika present simple i present continuous - upoređivati i analizirati različitosti između gosta koji je došao iz inostranstva i njegovih domaćina METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani - razgovor, igra, vođena diskusija na osnovu slike, rad na tekstu slušanje i davanje tačnog odgovora / čianje i dopunjavanje teksta odgovarajućim rečima – izrazima / čitanje i povezivanje po sličnosti / ćitanje (skeniranje) teksta da bi se pronašla određena informacija OBLICI RADA: frontalni, individualni, u paru, timski NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik, CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje, Srpski jezik UVODNI DEO: Pošto nastavnik pozdravi učenike prvi put u ovoj školskoj godini, čas započinje igrom pogađanja koja je ujedno i uvod u temu. Učenici se podele u tri ili četiri tima i pogađaju naslov A friend from abroad. Tim koji pogodi reč dobija jedan poen, a tim koji pogodi naslov dva poena. Nastavnik asocira (govori dole navedene rečenice), učenici pogađaju i kako pogode reč, nastavnik je piše na tabli. Ukoliko učenici ne mogu da pogode reč posle prve asocijacije, nastavnik može da da pomoć – prvo i poslednje slovo te reči, broj slova ili već nešto drugo. The title consists of four words. The first word is the indefinite article. (a) The second word is a noun which means someone you know well and like, but is not a member of your family. (friend) The third word is a preposition used to show the place where someone or something starts. (from) The last word means in or to another country or countries. (abroad) Kada se naslov pogodi, prelazi se na glavni deo časa. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik, strana 4, zadaci 1a, b. Razgovor po slici (1a). Slušanje i zaokruživanje tačnog odgovora (1b). (Slušanje broj 1.2) 1a - Učenici gledaju sliku i razgovaraju o sledećim pitanjima : Who are the people? What are they doing? Which people don’t know each other yet? How do you know? Nastavnik piše ova pitanja na tabli. Nakon toga sledi razgovor na nivou celog odeljenja. 1b - Učenici slušaju tekst i zaokružuju tačne odgovore individualno. Upoređuju ih sa svojim parom. Provera se radi sa celim odeljenjem. Odgovri: 1 Tamàs, Bob, Holly 2 Hungary

1

Aktivnost 2 – Udžbenik, strana 4, zadatak 2. Slušanje i odgovaranje na pitanja (Slušanje broj 1.2) Pre slušanja, učenici čitaju pitanja i pokušavaju, po sećanju, da na njih odgovore. Pišu kratke odgovore, ne cele rečenice. Rade u parovima. Nastavnik daje odgovor na prvo pitanje kao primer: 1 How long is the visitor going to be in England? A couple of weeks. Učenici slušaju tekst, proveravaju svoje odgovore, odnosno odgovaraju na pitanja na koja nisu odgovorili pre slušanja. Nakon toga sledi provera sa celim odeljenjem. Odgovori: 2 at Bob’s house 3 Budapest, Hungary 4 two days 5 it was OK, but long 6 by coach Aktivnost 3 – Udžbenik, strana 4, zadaci 3a i 4a. Čitanje i dopunjavanje teksta po sećanju (3a). Čitanje i povezivanje (4a). Zadatak 3a radi se drugačije u odnosu na ono što je predvideo autor. Zato se zadatak 3b preskače. 3a - Učenici čitaju i dopunjavaju tekst odgovarajućim rečima po sećanju. Rade u parovima. Provera se radi sa celim odeljenjem. Učenici govore svoja rešenja, nastavnik ih piše na tabli i poziva ih da razmisle šta je još moglo da se kaže u datoj situaciji. Piše i ta rešenja na tabli. (Na primer What do you mean exactly? Could you explain that? Could you spell the word, please? umesto nekih koje Tamàs izgovara.) Answer key: 1 Pardon? 2 What does ’Whereabouts’ mean? 3 How do you spell that word? 4 I’m sorry. I don’t understand. 5 Can you repeat that, please? 4a – Nastavnik čita primer i daje dodatna uputstva po potrebi. Učenici u parovima spajaju pitanja. Provera se radi sa celim odeljenjem. Odgovori: 1 e, 2 g, 3 a, 4 f, 5 b, 6 c, 7 d Aktivnost 4 – Udžbenik, strana 5, zadaci 5a, b. Razgovor o slikama (5a). Čitanje i odgovaranje na pitanja (5b) . 5a - Učenici kratko gledaju slike i pogađaju zašto dečak govori pred odeljenjem. Nastavnik kaže Look at the pictures. Describe them. Why is the boy talking to the class? Jedan učenik zatim opisuje, ostali slušaju i dopunjavaju svojim idejama i zapažanjima. 5b - Učenici čitaju tekst u sebi, u paru diskutuju o pitanjima iz zadatka 5b. Dok učenici rade, nastavnik ih obilazi i prati, ali se ne meša. Provera se radi sa celim odeljenjem, usmeno. Odgovori: 1 They normally have their Geography lesson. 2 Tamàs is giving a talk to the class. 3 Because people drive on the left. 4 He’s eating bacon and eggs with fried mushrooms and tomatoes. 5 He normally has salami or cheese with green peppers for breakfast. Nastavnik zatim pita Which tenses are used in the text? (Present simple and present continuous.) Can you remember the differences between these two tenses? When do we use them? What’s the rule?(Present simple for permanent and habitual actions, present continuous for an action started but not completed). S obzirom da su se ova dva glagolska oblika radila u prethodnim nivoima, očekuje se da se učenici sećaju razlika u značenju. Ukoliko se ne sećaju, nastavnik ih podseća oslanjajući se na primere iz teksta gde se to jasno vidi – učenici traže primere i upoređuju razlike, uključujući i one sa glagolima stanja (stative verbs – like, want, prefer, think, have to ). Nastavnik ih, po potrebi, podseća da se oni uvek koriste u Present simple tense –u. ZAVRŠNI DEO: Čas se završava razgovorom o tekstu u smislu različitosti u načinu života i navikama Tomaša i njegovih prijatelja iz Oksforda. Nastavnik postavlja sledeća (moguća) pitanja: Are there any differences between Bob’s and Tamàs’s ways of life?(Yes, there are.) What are they? (There are no trams in Oxford. They drive on the left in England while in Hungary they drive on the right. Their breakfast is different.) Do they find it difficult to be friendly to each other?(No) Do Bob’s friends like Tamàs? (Yes) How do you know that? (They think Tamàs is great.) Do you agree that people can be friends in spite of all the differences between them? Does anyone have a friend from abroad? Radi se frontalno. Domaći zadatak: Udžbenik, strana 5, zadatak 7.

2

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

Napomena: Ovaj plan časa ne predviđa rad na zadacima 4b, 4c, 6a, 6b i 6c, ali nastavnik može da ih uradi ukoliko
proceni da ima dovoljno vremena ili može da ih ponudi boljim učenicima kao opciju ako brže od drugih završe predviđene zadatke.

3

u paru NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. potvrđuju ili negiraju. Nastavnik obilazi. Radi se sa celim odeljenjem. zdrav duh“.) GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Uvod u temu . nastavnik ih piše na tabli. povezivanje parova reči OBLICI RADA: frontalni. učenici govore rešenja. može da pita učenike Which of these sporting places do we have in our city / town / village? u zavisnosti od mesta odakle su učenici.efikasno da komuniciraju o raznim sportovima i drugim aktivnostima kojima se bave u svoje slobodno vreme VASPITNI CILJEVI Razvijanje ljubavi prema sportu . razvrstavanje i ređanje rečenica po datom kriterijumu. swimming.čitanje i dopunjavanje teksta / pronalaženje. motor racing. individualni.uspešno da izraze svoje dopadanje ili nedopadanje u svakodnevnim životnim situacijama . posmatra. rugby. wrestling Aktivnost 2 – Udžbenik. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Fizička kultura UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka što je ujedno i ponavljanje onoga što se radilo na prethodnom času.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 2 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: INTRODUCTION NASTAVNA JEDINICA: INTRODUCTION B – What do you like? TIP ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .Učenici povezuju sportove sa mestima gde se oni igraju / rade. can’t stand + -ing) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . sednu ako je individualni ili se igra u paru. prefer. don’t mind. 4 . Odgovori: 1 a pitch 2 a course 3 a court 4 an alley 5 a ring 6 a track 7a pool 8 a rink Nastavnik.igra. objašnjenje. places and equipment) . Rešenja za domaći zadatak: 1 am / ’m enjoying 2 are / ’re sitting 3 are / ’re watching 4 are / ’re eating 5 have 6 goes 7 like 8 prefer 9 don’t have 10 am / ’m wearing 11 think 12 take off 13 go Razgovor o još nekim razlikama koje Tamàs pominje. love. dozvoljava parovima koji imaju poteškoća u rešavanju zadatka da se udruže sa parom koji nema.) What about Serbia? (Some people take off their shoes when they go into a house or flat. boxing. igra. Nastavnik na kraju pita So what are we going to talk about today? (About sport. ostali slušaju. strana 6. What are they? (They don’t have fish and chips shop in his country. but some don’t. nastavnik na kraju kaže tačno rešenje. zadaci 1a i 1b –Povezivanje parova reči. na kraju. ne meša se. ili da se provera uradi sa nastavnikom – učenici govore. Nastavnik kaže Tamàs has mentioned two more differences in this text. People always take off their shoes when they go into a house or flat.ponavljati i uvežbavati reči i izraze koji se koriste za izražavanje dopadanja i nedopadanja (like. basketball. ZADACI Učenici će: . po potrebi daje dodatna objašnjenja. 1a . Rade u parovima. volleyball. enjoy. adore. ice hockey.„U zdravom telu. bowling. Nastavnik izgovara dole navedene sportove. 1b – Ovaj zadatak može da se uradi onako kako je autor predvideo – da učenici provere svoja rešenja u rečniku.učiti i uvežbavati vokabular vezan za sportove (names of sports.) football. Učenici slušaju i ustaju ako je sport timski. razgovor (pitanje – odgovor).

swimming 2 rugby. Put them in order of strength. Proverava da li su razumeli šta treba da rade ili demonstrira aktivnost sa jednim učenikom. pronalaženje. zadatak 4a– Čitanje. učinici ga crtaju u svesci. slušanje i dopunjavanje teksta (3a). ice hockey 2 tennis. *Rečenice u italiku su rešenja koja nastavnik može a ne mora da upiše tokom provere. judo. Nastavnik pušta CD. a ko par B. razvrstavanje i ređanje rečenica po datom kriterijumu. strana 6. strana 6. Aktivnost 6– Udžbenik. Nastavnik kaže Copy the chart and complete it with expressions from the speech bubbles. Nastavnik obilazi učenike. Nakon toga poziva učenike da pročitaju instrukciju u udžbeniku. I adore looking at all the clothes. I hate playing hockey. *Parovi mogu da uporede svoja rešenja sa susednim parom pre provere ako za to ima vremena. I don’t mind sport. a ne kako je dato u udžbeniku.4) 3a. strana 6. učenici slušaju. ice hockey 7 badminto 8 ice hockey Aktivnost 4 – Udžbenik. running 3 hockey.) Nastavnik kaže učenicima da se dogovore ko će biti par A. *Nastavnik može unapred da isplanira kojim će učenicima da se obrati i da iskoristi priliku da proceni i oceni koliko su ti učenici vešti u slobodnoj komunikaciji.). Učenici dalje rade u parovima. (Zadatak 2 je izostavljen. zadatak 1d – Igra pogađanja.Učenici čitaju tekst individualno i predviđaju / pogađaju koja bi vrsta sporta / aktivnosti mogla da dođe u obzir. Nastavnik kaže Now tell your partner which person you are most like and why. I enjoy swimming.Aktivnost 3 – Udžbenik. Nastavnik nacrta na tabli grafikon. squash 4 golf 5 table tennis 6 hockey. badminton. provera sa nastavnikom. strana 7. 5 . Razgovor o različitim mišljenjima. Upoređuju svoja rešenja sa parom. Nastavnik upisuje prvu (I adore looking at all the clothes. I can’t stand sport. computer games 3b – Učenci u parovima komentarišu osobe koje su im najsličnije i obrazlažu. upoređuju i isparvljaju greške odnosno dopunjavaju tekst ako ga nisu dopunili pre slušanja. Ova aktivnost se radi na isti način kao i prethodna – učenici rade u parovima. nastavnik ih obilazi. volleyball 3 tennis. Učenici povezuju sportove i opremu koja uz njih ide. sluša i pomaže / ispravlja gde je potrebno. Odgovori: 1 tennis. Odgovori: 1 football. obraća se nekima od njih tražeći da mu kažu ono što bi rekli svom paru. Dok učenici igraju ovu igru pogađanja. zadaci 3a i 3b – Čitanje. I’m not interested in other sports very much. zadatak 1c – Povezivanje parova reči. I’m relly into sport. I like to keep fit. (Slušanje 1. I love playing tennis.) Aktivnost 5 – Udžbenik. shopping 4 football. badminton. (Nastavnik može ovu aktivnost da preskoči ukoliko proceni da neće imati vremena da je realizuje. Provera se radi sa nastavnikom na nivou celog odeljenja. I prefer watching it on TV.

Domaći zadatak: radna sveska. (It’s my habit) Naglasiti iza glagola like. 5 ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 6 . zadaci 1. love. Nastavnik obilazi. 2. pomaže po potrebi. Ako ostane vremena.) I like to be fit. What are top ten things you would hate to lose? I would love to see them again. Razgovaraju o aktivnostim kako je dato u primeru koristeći izraze iz zadatka 4. 3.U nastavku. ZAVRŠNI DEO: Učenici u paru rade zadatak 5.) When I pour tea. sluša. (I think it’s a good thing to be fit. nastavnik naglašava da iza ovih izraza dolazi gerund (glagolska imenica) ali da neke od njih. hate u kombinaciji sa would uvek ide infinitiv: I would / I’d like to visit Rome. učenici mogu da govore svoje dijaloge pred celim odeljenjem. I like to put some milk first. I’d prefer to stay at home rather than drive to your mother’s. 4. love. strane 2 i 3. kao na primer like. ( I enjoy it. prefer. Nastavnik može da da detaljnije objašnjenje za like pošto učenicima to često stavra problem. prefer. I like skiing. hate može da prati i infinitiv.

Nastavnik kaže Close your books now.6)   Učenici posmatraju slike 1 minut. odnosno grupe učenika. ne čitajući tekst. But they have come back and found out. a i učenicima je zanimljivije kada rade bilo koju vrstu provere ili ispravke zadataka na ovakav načun. na nivou celog odelejenja. Ako je ponuđeni odgovor netačan. Tačno. čitaju i slušaju tekst. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 A – Beth’s party TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . ostali potvrđuju ili negiraju odnosno ispravljaju. zadatak 2. ne spominje se. strana 1.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 3 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. nastavnik ih piše na tabli. Are the statements true or false or doesn’t it say?  Učenici rade zadatak u parovima. Moguće ideje: She’s having a party while her parents are away. Nastavnik može za svaki domaći zadatak ovakvog tipa da zaduži različite učenike. nastavnik može da pripremi proveru domaćeg zadatka u obliku PowerPoint prezentacije. CD. zadatak 1. kao kod provere domaćeg zadatka. učenici govore tačno rešenje. Uobičajeno: jedan učenik kaže rešenje. netačno. strana 2.uvežbavati te glagolske oblike na primerima iz udžbenika METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . 4T 5 DS 6 T 7F 8 DS Rešenja: 1 DS 2 T 3 F 7 . Rad na slikama i tekstu. može da zaduži jednog ili grupu učenika da to pripreme kod kuće. u paru. *Ukoliko postoje tehnički uslovi.razvijaju poštovanje prema porodici . čitanje i odgovaranje na pitanja / dopunjavanje rečenica / pronalaženje odgovarajućih primera.past simple. nastavnik na kraju kaže tačno rešenje i piše ga na tabli i po potrebi daje objašnjenje. Aktivnost 2 – Udžbenik. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO Provera domaćeg zadatka. What can you remember? What do you think the story is about? Učenici govore svoje ideje. Postiže se velika ušteda u vremenu. (Slušanje broj 1. tako da svi imaju šansu da daju svoj doprinos.razvijaju osećaj odgovornosti za spostvene postupke i odluke ZADACI Učenici će: . uobičajeno. Read and listen to the story.da prepoznaju razlike u obliku i značenju glagolskih oblika kojima se izražava prošlost . objašnjenje OBLICI RADA: frontalni. izveštavanje. ili još bolje.  Učenici otvaraju knjige.razgovor o slikama. past continuous i present perfect i govore o događajima iz prošlosti VASPITNI CILJEVI Učencici: . Provera se radi sa nastavnikom. individualni. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. GLAVNI DEO Aktivnost 1 – Udžbenik.čitati i slušati tekst i na osnovu njega ponavlajti i izvoditi zaključke vezane za gore navedene glagolske oblike kojima se izražava prošlost . Someone has broken an old china dog.

ispravljaju itd. b. knocked. prati.ostali slušaju i u tekstu pronalaze rečenice u kojima su ti glagoli upotrebljeni. 3 a Učenici dopunjavaju tekst u parovima. Učenici traže i podvlače primere / glagole u tekstu za onaj glagolski oblik koji im je dodeljen. Past simple went knocked remembered turned round came back did you leave it left Past continuous was dancing were driving Present perfect has invited hasn’t told ’ve gone ’ve never had have left ’ve broken ’s been ’s stopped ’ve come back have you come back Izveštavanje – Dok učenik izveštava . Provera uobičajeno. da urade rečenice koje su date u prilogu uz ovu pripremu – mogu unapred da se kopiraju i podele. udružuju se sa grupom koja je imala isti zadatak. Provera uobičajeno. What were the people doing? Opcija u slučaju da niko nije imao slično iskustvo – What do you think about Beth’s decision to have a party without telling her parents about that? What would you do if you were Beth’s parents? Nastavnik daje učenicima 1 minut da razmisle pre nego što počnu da pričaju. Nastavnik obilazi grupe. upoređuju da li su našli iste pimere. sa pauzom iza svakog . 8 .Aktivnost 3 – Udžbenik. u međuvremenu crta tabelu na tabli u koju će učenici upisivati glagole kada budu izveštavali. (Odgovori: ’ve broken. 3 c Nastavnik formira šest manjih grupa i određuje po dve grupe za svaki glagolski oblik. ZAVRŠNI DEO U ovom delu casa nastavnik postavlja učenicima pitanja koja ujedno predstavljaju i osvrt na cas. Jedan je pročita naglas. Have you ever done something like Beth? When did you do it? What happened? Describe. strana 9. *Reči u italiku su rešenja. ne meša se. pronalaženje odgovarajućih primera Talking about the past. Učenici biraju domaći zadatak: da napišu sažetak priče Beth’s party (najviše 5 rečenica) i daju svoje mišljenje o događaju to jest o Betinoj odluci (najviše 5 rečenica) na papirima kako bi nastavnik mogao da ih pokupi i pregleda. Kada završe.govori i piše glagole u tabelu. zadaci 3 a. was dancing) 3 b Which verb is in: the past simple? (knocked) the past continuous (was dancing) the present perfect (’ve broken) Učenici rade individualno. c– Čitanje i dopunjavanje rečenica. Nastavnik vodi računa da rečenice čitaju učenici koji nisu iz grupe koja izveštava. odnosno dopunjavaju. Dogovaraju se ko će u ime obe grupe da izveštava. ali i priliku da učenici kažu nešto o sebi. jedan po jedan.

found. 1 The secretary ___________________ (take) the money to the bank when the robber___________________ (hit) her on her head. Rešenja 1 was taking. He__________________(not visit) London since then. 7 Bob Marley (1945 – 1981____________________(make) a lot of records. 10 He____________________ (play) football for many years. hasn’t visited 5 Have you seen 6 hasn’t finished (očekuje se da učenici upotrebe odričan oblik bez obzira što u zagradi to nije dato zbog yet) 7 made 8 ’s made or has made 9 ’s played or has played 10 played 11 has found. moved. Mr Jason ________________ (go) into his son’s room. but he isn’t in it any more.ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Prilog – Domaći zadatak. hit 2 were travelling 3 went. but he ___________________ (move) to Manchester at the age of 15. Past Continuous or Present Perfect. He____________________(make) a lot of records.Past Simple. my friends and I ___________________ (travel) around the world. was doing 4 was. 5___________________(you / see) any good films recently? 6 Tom___________________(finish) his dinner yet. 8 Andy Cushing is a musician. 4 David Hockney ___________________ (be) born in 1937. was walking 9 . grew. 2 This time last year. He________________(grow) up in London. 3 Yesterday afternoon. was. was listening. 9 He___________________ (play) football for many years and he’s still a good footballer. He__________________(be) really angry because his son ___________________ (listen) to music while he ___________________ (do) his homework. varijanta 2 Put the verbs in brackets in the correct verb form . He___________________ (find) it while he___________________ (walk) along the beach. 11 Peter___________________(find) his dog.

Parovi A rade zadatak 4. (No / She cut her finger while she was peeling the tomatoes.razgovarati o događajima iz prošlosti na osnovu zadatih tema . Nastavnik organizuje učenike tako da poslednji par u redu uvek bude par B. (No / When Beth opened the door. CD. individualni. OBLICI RADA: frontalni.slobodno komunicirati o događajima iz prošlosti iz ličnog života METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . Nastavnik ih upućuje na dodatne informacije koje mogu da nadju u radnoj svesci na stranama 66 i 67. past continuous. present perfect . Učenici slušaju i ako je rečenica tačna podižu palčeve na gore i kažu Yes. (Odstupa se od onoga što je autor predvideo.) 4 They were all dancing when we arrived. parovi A se okreću ka parovima B i tako formiraju grupe od po četiri učenika. jednog paru A. Ostali ostaju u parovima. Par u klupi iza njih je par B. rad na tekstu – čitanje i dopunjavanje rečenica / uočavanje i formulisanje pravila. b. (Yes) 2 Did you ever visit Paris? (No / Have you ever visited Paris?) 3 She was cutting her finger while se was peeling the tomatoes. strana 9. u paru. Obilazi ih dok rade. Nastavnik čita rečenice naglas.)  Nastavnik prvo proveri da li svaki učenik ima svog para. Par u prvoj klupi je par A. ako nije spuštaju palčeve na dole i kažu No i daju tačno rešenje. nepoznatom kontekstu oslanjajući se na neko stvarno ili zamišljeno iskustvo VASPITNI CILJEVI Učencici: . iza njih je par B i tako redom do kraja.slušanje i ispravljanje grešaka. 10 . a drugog paru B. Par iza je opet par A. ZADACI Učenici će: . B A B A B A B A B A B A *U slučaju da se desi da u jednom redu poslednji par bude par A. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 A – Beth’s party TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 4 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. Parovi B rade zadatke 6a i 6b. ) *Kod ove rečenice je bitan logički redosled radnji – upotreba past simple tense –a sa when) GLAVNI DEO Aktivnost 1 – Udžbenik. pomaže gde je potrebno.analizirati i uvežbavati glagolske oblike past simple. (Yes) 5 Beth opened the front door when her mother came in. zadaci 4 i 6 a. 1 They haven’t arrived yet. KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO Correct or incorrect.efikasno da komuniciraju o događajima iz prošlosti u novom. her mother came in. Kada završe. nastavnik ih priključuje parovima ispred. Jedni drugima objašnjavaju glagolske oblike koje su imali da urade u okviru svojih zadataka. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.razvijaju svest o tome da moraju da budu spremni da snose posledice svojih postupaka i odluka odnosno da znaju da pravila moraju da se poštuju bez obzira da li nam se ona dopadaju ili ne dopadaju. radi se kooperativno. tako da formira dve grupe od po tri učenika.

7)  Pre puštanja CDa nastavnik daje instrukciju: You are going to listen to Marcus and Sandy talking to a DJ. your task is to work out the rules for the past simple and past continuous tense-the form and the maeaning. 7 1 was looking. For further information. Stick to the questions you used while listening to Marcus and Sandy. razvijanje priče. PowerPoint prezentacije. Do exercise 4 in your Student’s Books first. came. Naravno. ali uvek pita različite učenike iz različitih grupa. U međuvremenu. open your Workbooks at pages 66 and 67. nastavnik stalno pita Do you think this is correct? How do you know? Do you agree with this? Would you like to add something to this? i slično. Nastavnik može da počne primerom iz svog života. (Slušanje broj 1. Nastavnik može da baci lopticu. obraćaju se svom paru i pričaju šta se dogodilo. Pošto se učenici dogovore ko će u ime grupe da govori. 7 Beth and her friemds haven’t gone to the cinema. were getting. zadaci 5a i 7. intervjua. pomaže po potrebi. 11 . and what their meanings are. Izveštavaju samo dve grupe. 3 were hiding. you have to provide the following pieces of information: how the tenses are formed. poželjno je da s vremena na vreme dođu na konsultacije kod nastavnika. was waiting 5 Beth and her friends have cleaned the house. reached. Zatim se ponovo udružuju i postupak je dalje isti kao kod aktivnosti 1. Nastavnik obilazi i proverava da li koriste tačne glagolske oblike. 8 Her parents have stopped her pocket money. dok rade na svojim projektima. Read them with your partner. Da bi se postigla normalna disciplina i održala pažnja ostalih grupa.  Pošto učenici odslušaju tekst i zapišu teze. a parovi B zadatak 5a – obrnuto u odnosu na glagolske oblike koje su imali da rade u prvoj aktivnosti. Može u vidu postera. You have to provide the same pieces of information. saw 6 Rich has repaired the dog. Sve što se izgovori. video zapisa. Nastavnik upućuje učenike na tekst o pop muzici u udžbeniku na strani 16 i na tekstove i zadatke koji se nalaze na strani 19 (Your Project) kao polazne tačke za svoje projekte. saw. Focus your attention on these questions while you listen to the text. s tim što su u obavezi da je donesu nastavniku na uvid najmanje jedan dan pre narednog časa kako bi mogle da se izvrše eventualne korekcije. When you have finished these exercises. starne 4 i 5. dramske aktivnosti. radio ili TV emisije itd. Sami biraju način na koji će uraditi projekte.  Aktivnost 2 – Udžbenik. Do exercises 6 a and b in your Student’s Books first. Napomena: nastavnik će na samom kraju časa dati učenicima temu za mini projekat koji bi trebalo da pripreme najkasnije do časa broj 12. dozvoljeno im je da koriste sve druge izvore informacija. You can take notes if you think they might help you to answer the questions after listening. your task is to work out the rules for the present perfect tense – the form and the meaning. Instrukcija: Could you remember something unusual which happened to you? If you can’t think of anything. you can invent something. ran 4 She hasn’t watched TV. Učenici se vraćaju u parove kako je organizovano na početku časa. Look at the questions in c. Sada parovi A rade zadatak 7. svi zadaci. sledi izveštavanje. ZAVRŠNI DEO Production. Tema je Contrast the trends of pop music in the past and the trends of today’s pop music. Rešenja zadataka: 5a 3 Her parents have grounded her. Pairs B. Pre nego što počnu da rade svoje zadatke nastavnik objašnjava značenje glagola to ground ( to punish a child by not allowing them to go out with their friends for a period of time) i daje instrukciju: Pairs A. told. piše se na tabli odnosno u sveskama. 2 opened. i grupa koja je uhvati izveštava. Nastavnik može da odredi grupu učenika koja će pripremiti proveru i ispravak domaćeg zadatka u PowerPoint-u. Slušanje dijaloga. Domaći zadatak: radna sveska. strana 9.  Nastavnik na kraju poziva učenike da se sete nekog neobičnog doživljaja iz sopstvenog života ili da ga izmisle i da ga ispričaju ostatku odeljenja (najviše 5 rečenica).

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 12 .

Character angry. slušanje i povezivanje naslova. nastavnik ih obilazi i po potrebi pomaže. odnosno poziva učenike koji brže završe da pomognu onima koji su sporiji.  Nastavnik nacrta tabelu. nastavnik može da doda prideve koji nisu pomenuti tako što ih izgovara. confident. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 B – Bullying TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . učenici kažu ’appearance’. Appearance slim. popular. funny. plain. ostali potvrđuju ili negiraju odnosno ispravljaju. pretty. 13 .razvrstavanje reči po zadatom kriterijumu. nice. c.razvijaju svest o važnosti reagovanja na vršnjačko nasilje konstruktivnim idejama – o nasilju ne ćutimo i ne prikrivamo ga.. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. What do they describe? Write a for appearance and c for character. horrible.razvrstavati prideve kojima se opisuju ljudi na one kojima se opisuju izgled i karakter . u paru. Rešenje: *Ukoliko postoji mogućnost. 1 b What other words and expressions do you know for describing people? Add them to the list. careful. a učenici govore kojoj koloni pripadaju. *Ukoliko su učenici pripremili PowerPoint prezentaciju. helpful. Uobičajeno: jedan učenik kaže rešenje. ugly. domaći zadatak se proverava na način kako je objašnjeno u pripremi za čas broj 3. ZADACI Učenici će: . zadaci 1 a. Provera se radi sa celim odeljenjem. friendly. nastavnik na kraju kaže tačno rešenje. učenici mogu da koriste rečnik. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.opisivati ljude po izboru iz svog okruženja . b. piše ga na tabli i po potrebi daje objašnjenje. rad na tekstu – čitanje i povezivanje pasusa i naslova / traženje odgovarajućih informacija (skeniranje) OBLICI RADA: frontalni. CD. quiet. razgovor – pitanja i odgovori. overweight. Srpski jezik UVODNI DEO Provera domaćeg zadatka. Dok rade. Učenici. Primer: nastavnik kaže ’tall’. GLAVNI DEO Aktivnost 1 – Udžbenik.. Nakon provere. shy.. gorgeous. već ga zaustavljamo i sprečavamo. 1 a Look at the pictures. Postupak isti kao kod zadatka a.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 5 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1.da razlikuju prideve kojima se opisuju izgled i karakter ljudi i da ih uz podsticaj ili samostalno opisuju VASPITNI CILJEVI Učencici: . handsome.  Nastavnik poziva učenike da prošire gore navedene liste prideva svojim predlozima. pismeno opisivanje osoba.. diskusija. stupid. well-built.čitati i slušati tekst o vršnjačkom nasilju i tražiti odgovarajuće informacije METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . strana 10.opisivati ljude po zadatim kriterijumima . Describing people. individualni. honest. cheerful. u parovima. upiše naslove kolona (Appearance / Character) i po jedan primer u svaku kolonu (slim / angry). generous. nastavnik ga upiše u kolonu. razvrstavaju date prideve u odgovarajuću kolonu. mean.

zadatak 3. Rade individualno.yes ZAVRŠNI DEO U ovom delu časa vodi se razgovor o tome kako je Toby rešio svoj problem i zašto je ćutao. What do bullies usually do? (punch other people. 4 14 . Kada završe. pre provere upoređuju rešenja sa svojim parom.8)  Nastavnik daje gore navedenu instrukciju i pušta CD. (Malo izmenjeno u odnosu na ono što je autor predložio. zadatak 4a. steal their trainers.1 c Pismeno opisivanje ljudi.  Nastavnik postavi pitanje What is bullying?. odnosno da li je trebalo da ćuti i trpi toliko dugo. nastavnik objašnjava sam – bullying is when people use their strength or power to hurt or frighten somebody who is weaker or to make them do something. (Slušanje broj 1. Nastavnik postavi pitanje. Provera se radi sa celim odeljenjem.  Rešenja: a – 4. a najviše osam rečenica). 2. Tick () the things the bullies did. Nastavnik piše sve definicije reči na tabli pozivajući učenike da daju rečenicu / primer za svaku. Aktivnost 2 – Udžbenik. strana 10. Which of these topics do they talk about? Match the topics to the texts. b – not mentioned. slušanje i povezivanje naslova.) *Po potrebi. pre provere upoređuju rešenja sa savojim parom. 3 – yes. učenici slušaju i čitaju tekst i povezuju naslove. 4 – yes. Rade individualno. zadaci 1. grupe se dogovore oko odgovora. call them names. Čitanje i traženje određene informacije.2 Aktivnost 3 – Udžbenik. 5 – no. c – 3.  Učenici biraju jedan od pet ponuđenih naslova i pismeno opisuju osobu koju su izabrali.. Rešenja: 1 – yes. kod ovog pitanja objasniti značenja reči i fraza punch (to hit somebody with your fist). provera se radi sa celim odeljenjem. f . Radi se sa celi odeljenjem. send text messages.) Rad u malim grupama..  Nastavnik proverava da li su učenici razumeli instrukciju u udžbeniku i radi prvo pitanje zajedno sa njima. strana 10. 6 – no. dobrovoljci čiatju svoje opise naglas. Provera se radi sa celim odeljenjem. Nastavnik postavlja pitanja. ne spominjući njeno / njegovo ime (najmanje šest. ostali slušaju i pogađaju naslov na koji se taj opis odnosi. strana 6. call somebody names (to use insulting words or make rude comments about somebody) Do you think all schools have this problem? What about your school? Could you think of any examples of bullying you have witnessed? What did you do? What should people do in such situations? (Smisao ove diskusije je da učenici zaključe da na nasilje treba reagovati (nenasiljem). Rade individualno. Nastavnik dalje proširuje vokabular i razvija diskusiju vezanu za temu postavljajući dodatna pitanja: What do we call a person who uses their power to hurt or frighten people who are weaker? ( a bully) What do we call a person who is hurt or frightened by somebody or something? (a victim). Čitanje. 2 – no. zadatak 2. e – not mentioned. use the internet to threaten people. a ne ćutati.) Aktivnost 2 – Udžbenik. Read and listen to the texts. Describe these people. 8 . 3. ask for money. Učenici čitaju tekst i rešavaju zadatak. Moguća pitanja: What did the bullies do to Toby? Why didn’t he tell his parents about them? How did his mother find out about his problems? What did she do? What happened to the bullies then? How did Toby feel when he first saw them in town? What does he think about it now?What does the last sentence say?Imagine you are Toby’s friend? What would you do?How can we help our friends who are bullied? Domaći zadatak: radna sveska. Read text 1 again. d – 1. spread rumours. Ako niko od učenika ne može da objasni pojam bullying. pull their hair. 7 – yes. strana 10. nastavnik pomaže sporijim učenicima.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 15 .

Kriterijum ocenjivanja: 14 . Ova provera DZ biće organizovana kao uzajamno ocenjivanje učenika (peer correction and evaluation).  Nastavnik na tabli crta tabelu i poziva jednog učenika da upiše prvu reč u odgovarajuću kolonu kao primer i provera da li učenici razumeju šta treba da rade.čitati tekst i razvrstavati izraze i reči koje se odnose na nasilnike i žrtve .good.čitanje i sortiranje reči po zadatom kriterijumu. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. za svaki tačan odgovor daju po jedan poen. Nastavnik čita i piše rešenja na tabli. uvažavanje različitosti je prvi korak u sprečavanju nasilja. Bullies intelligent popular good – looking have lots of friends fashion leaders Victims new at school different not part of a group fat small wear glasses Rešenje: Aktivnost 2 – Udžbenik. igranje uloga (roleplay) OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). 20 . strana 11. 32 -36 points.  Nastavnik čita pravila koja su data u udžbeniku zajedno sa učenicima. 27. Put the words and phrases in the correct column. strana 11.opisivati tipičnog nasilnika / žrtvu . Čitaju tekst i rade zadatak individualno (sporiji učenici rade u paru. nastavnik govori koju informaciju / rečenicu treba da pronađu. Srpski jezik UVODNI DEO Provera domaćeg zadatka. individualno.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 6 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. Učenici se zatim vraćaju na tekst 1.26 points .very good. čitaju je naglas i identifikuju glagolski oblik koji je u njoj upotrebljen. u paru.da komuniciraju o vršnjačkom nasilju koristeći odgovarajuće izraze i reči i strukture (Past simple / Present perfect) VASPITNI CILJEVI Učenici: . proveravaju i ispravljaju greške. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 B – Bullying TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .rad na tekstu . grupno NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. ZADACI Učenici će: . Kada je pronađu. Copy the chart. Pošto završe. 16 . CD.OK.analizirati razlike u značenju glagolskih oblika past simple i present perfect METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano . slušanje i popunjavanje tabele. upoređuju rešenja sa svojim parom. učenici razmenjuju radne sveske. nastavnik pomaže).19 points.prepoznaju različite vrste i uzroke nasilja. Provera se radi sa celim odeljenjem. Read texts 2 – 4. zadatak 4b.31 points .excellent GLAVNI DEO Aktivnost 1 – Udžbenik. Na kraju dobijaju kriterijum ocenjivanja po kome će oceniti svog para.slušati različita iskustva o vršnjačkom nasilju i razgovarati o njima . Grammar – present perfect and past simple.

a schoolmate said she was fat. Domaći zadatak: radna sveska. Past Simple) .tells you why Toby had to change his school (We moved house last year so I had to go to a new school. punched him. Aktivnost 4 – Roleplay (umesto zadatka 6 u udžbeniku). Connor He wore thick glasses. two boys and a girl called him names. Past Simpe) . Slušanje i popunjavanje tabele. Elsie’s and Connor’s friends. Igranje uloga. Ask him / her for advice. unhappy. Past Simple) . ZAVRŠNI DEO Učenici izvode svoje dijaloge. nastavnik obilazi. zatim slušaju prvu priču i popunjavaju tabelu individualno. past simple (left)) Aktivnost 3 – Udžbenik.describes the things after the bullies were expelled from the school (Things have been OK since they left and I haven’t had any text messages. Rešenja: 1 2 3 4 5 Elsie Her friend saw her with a boy she liked. 8 17 . Elsie / Connor. Past Simple) . strana 11. First of all decide who is Elsie or Connor and who is their friend. (Slušanje broj 1.9)  Pre slušanja učenici crtaju tabelu u svesci kako je dato u udžbeniku. ne prekida i ne ispravlja greške. wrote horrible things on the Internet. my mum saw one of these texts and I told her everything. Učenici uvežbavaju svoje dijaloge. threw his books on the ground learned judo and threw one of the boys on the ground They have left him alone. last year) . you are supposed to give some advice to Elsie or Connor. tell your friend about your problem. nastavnik sluša. put up embarassing photos of her was on her own all the time. did badly at school. diskretno zapisuje one krupnije koje će se na narednom času komentarisati i ispravljati. Past Simple..describes Toby’s feelings obout his new school (I hated going to school.describes Toby’s reaction when the bullies decided to steal his trainers (I tried to grab them back. 6.. went to another school Katrina has strted to bully someone else. Katrina.Informacije / rečenice koje učenici treba da pronađu u tekstu – nastavnik izgovara sledeće: Find the sentence which: . Učenici simuliraju razgovor izmedju Elzi / Konora i prijatelja. Postupak je isti i kod slušanja druge priče..tells you what his mother did then (The next day she went to school to see the head master. 7. zadaci 5. Listen to two more stories about bullying and complete the chart. told people that she tried to steal some of her jewellery. Učenici upoređuju svoja rešenja sa parom pre provere koja se radi sa celim odeljenjem.says how his mother found out about this (Luckily. zadatak 5. sluša i pomaže sporijim učenicima. strana 7. Nastavnik zaustavlja CD posle prve priče. Present perfect (have been / haven’t had). Nastavnik daje instrukciju.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 18 .

backpack – a large bag that you carry on your back. poziva ih da se dogovore ko će biti osoba A. u paru. Ukoliko ne znaju. individualno. ZADACI Učenici će: . Provera sa celim odeljenjem. 19 . Kako učenici govore. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Radna sveska. Read the two versions of the story about Jon and Harry’s holiday. backpack. Rešenje: Story 1 starts before the holiday. a ko osoba B. nastavnik ih poziva da sa celim odeljenjem podele ono što su saznali o svom paru. dobijaju zadatak da jedni od drugih saznaju dve informacije. Which story starts before the holiday and which holiday starts on the first day of the holiday. story 2 starts on the first day of the holiday. a rucksack luggage rack – a shelf in a train or bus where you put your bags during a journey  Učenici čitaju tekst individualno.da uoče oblik glagolskog oblika Past perfect i razumeju njegovo značenje u poređenju sa glagolskim oblikom Past simple i tako još efikasnije komuniciraju o radnjama iz prošlosti VASPITNI CILJEVI Učenici uviđaju značaj uzajamne pomoći i saradnje – dve glave su pametnije od jedne. daje objašnjenje: avoid – to try to prevent something from happening – We went early to avoid crowds. Person B – answer your partner’s questions and ask him/her to tell you about two things (a good and a bad one) that he/she has done in his/her life. zadatak 1.past simple. u parovima komentarišu kada se koja od njih dogadja.uvežbavati primenu glagolskog oblika past perfect kroz rečenice METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . nastavnik piše rečenice na tabli (samo nekoliko) i traži da učenici prepoznaju glagolske oblike koji su upotrebljeni u tim rečenicama . grupno NASTAVNA SREDSTVA: radna sveska. nastavnik proverava da li znaju značenja reči avoid. Kada se dogovore. present perfect –kao i da kažu na koje se vreme odnose (prošlost).čitati tekst i otkrivati oblik i značenje glogolskog oblika past perfect .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 7 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. Pošto učenici prodiskutuju svoje zadatke i pitanja.  Pre nego što učenici pročitaju instrukciju i počnu da rade. Nastavnik usmeno daje sledeću instrukciju. starna 74. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: The past perfect tense TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . razgovor.objašnjenje. past continuous. odnosno piše na tabli po potrebi: Person A – ask your partner about the time he/she went to bed yesterday and about what he / she was doing until then. nastavni list sa dodatnim zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO: Pošto nastavnik proveri da li svaki učenik ima svog para. povezivanje / spajanje rečenica OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). rad na tekstu – čitanje i opšte razumevanje / traženje odgovarajuće informacije / formulisanje pravila. luggage rack.

c and d. prati i po potrebi pomaže.. *Nastavnik ovde dodaje formulu: past perfect = had + past participle Aktivnost 4 – Uočavanje značenja past perfect –a i formulisanje pravila. Questions Where had .  Učenici prvo prepisuju tabelu iz udžbenika. Ova faza obrade glagolskog oblika past perfect podrazumeva samo razgovor o razlikama. (Zadatak 4 se ne radi.  Nastavnik vraća učenike na tekstove. čitaju tekst 2 ponovo i u grupama.the map out of his backpack.the map? Pravilo – We form the past perfect with the past tense of have +the past particilple of the main verb. The police caught the thief.. after.) The thief spent the money.to pick the map up. Provera se radi sa celim odeljenjem.  Nastavnik zatim izgovara i piše The thief had spent the money before the police caught him. Učenici rešavaju zadatak individualno. starna 74. Čitanje teksta i formulisanje pravila. još uvek se ne piše na tabli. Provera se radi sa celim odeljenjem. remembered . uobičajeno. Učenici u grupama rade zadatak. Pita Which of the two events happened first? (The thief spent the money. d – 2  Parovi se okreću ka paru iza sebe i tako formiraju grupe. What is the difference between sentences a and b and between sentences c and d? Očekuje se da prvo prepoznaju razlike u formi. Prva se radi sa celim odeljenjem kao primer. zadatak 3. Nastavnik kaže Go back to sentences a. by the time. nastavnik započinje rečenicu kojom bi se pravilo formulisalo tako što na tabli piše We use the past perfect to show . Aktivnost 3 – Radna sveska. (očekivani odgovor – which of two events happened first). Which sotry does each one come from. Pita Which tense is used to show you which of the two events happened first? (Past perfect.Aktivnost 2 – Radna sveska. ali ne pomaže. Affirmative sentences He had taken . Use already. čitaju ih i pronalaze kom tekstu svaka od ponuđenih rečenica pripada.he left . Rešenje: a – 2. before where appropriate. Nastavnik obilazi.) Radi se sa celim odeljenjem. Change the verbs to past perfect or simple past. b. 20 . upoređuju rešenja sa parom pre provere. Nastavnik obilazi. koje su fomirali kod aktivnosti 2. *Nastavnik će posle svakog postavljenog pitanja dati učenicima malo vremena da u grupama prokomentarišu i formulišu svoje odgovore.) What’s the rule?When do we use the past perfect? Da bi olaksao učenicima formulisanje pravila. frontalno + grupno. nastavnik radi isto na tabli. Upućuje učenike da uzajamno pomažu jedni drugima. Look at the second story again. popunjavaju tabelu i formulišu pravilo. a nastavnik ih dalje podstiče da uoče razlike u značenju. Look at the sentences. Pošto završe. Complete the table and the rule. Izgled tabele nakon provere.  Nastavnik izgovara i piše dole navedene rečenice na tabli i poziva učenike da zaključe koja se od dve radnje dogodila prva. c – 1. Aktivnost 5 – Further practice. zadatak 2. Negative sentences He hadn’t . b – 1.  Nastavnik daje / piše gore navedenu instrukciju. starna 74.

Moguća rešenja: 1 After he had washed the dishes. 1 First: Sam washed the dishes. Then: Sara found a really good price. Then: Pablo came over. and finished at 5:50.example: First: Diego ate dinner. 3 I started to make dinner at 5. ZAVRŠNI DEO: Kratak osvrt na čas – ponavljanje. 2 After I had already bought an airplane ticket. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 21 . 2 First: I bought an airplane ticket. zadatak 5. strana 74. Then: Sam turned on the TV. Diego had already eaten dinner. Nastavnik postavlja pitanja vezana za temu What have you learnt? What have you practised? How do we form the past perfect? When do we use it? Domaći zadatak: radna sveska. My husband came home at 6:00. 3 I started to make dinner at 5:30. Sam turned on the TV. → By the time Pablo came over. Sara found a really good price.00 I had already finished it.30 and by the time my husband came home at 6.

upisuju broj slike na koji se taj problem odnosi. 14 a microphone Aktivnost 2 – Udžbenik. . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. 8 a sweatshirt. – Picture 8 It’s the wrong size. rad na tekstu. 6 a mobile phone.Picture 2 It’s cracked. upoređuju odgovore sa svojim parom. strana 12. slušanje i povezivanje OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). 2 a coin. 3 a window. učenici slušaju. individualno.igrati igru pogađanja .Look at the pictures and name the objects. – Picture 1 It’s bent. Učenici čitaju odgovore. zadatak 1 b . – Picture 3 It’s jammed / stuck. – Picture 14 22 . – Picture 4 It’s making a funny noise. 11)  Nastavnik pročita probleme koji su opisani u udžbeniku. objašnjenje. Učenici rade individualno i pre provere. Slušanje i povezivanje. – Picture 12 It isn’t plugged in. grupno NASTAVNA SREDSTVA: nastavni list sa zadacima. Pušta se audio zapis. deo sa dodatnim aktivnostima (dato u prilogu uz pripremu za čas broj 7). Nastavnik podeli učenike na male timove. – Picture 10 It’s burnt. Provera se radi na nivou celog odeljenja. u paru. 7 a bicycle. Tim koji prvi završi i ima sve tačne odgovore pobeđuje. 9 a coat. zadatak 1 a .razgovor. (Slušanje broj 1. učenici prate i prepisuju rečenice u svesku jednu ispod druge. jedan ispod drugog kako bi se redosled poklopio sa onim koji učenici imaju u svesci. – Picture 6 It’s flat.da opisuju problem i traže / pitaju kako da ga reše VASPITNI CILJEVI Učenici: . 5 a hairdrier. 12 a collar of shirt.razvijaju svoju snalažljivost i dovitljivost u rešavanju sitnih. radna sveska. Igra. Odgovori: It’s scratched. Kada kaže Go! učenici otvaraju udžbenik na stranu 12 i pišu imena predmeta koje vide na slikama.There’s something wrong TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . gledaju u slike u udžbeniku i pored problema koji su zapisani u svesci. 13 a plug (and a socket). – Picture 11 It’s missing.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 8 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. nastavnik piše brojeve slika na tabli. 4 a cupboard. – Picture 7 It’s torn.Listen. strana 12. udžbenik. – Picture 9 It’s damaged.slušati i povezivati izraze sa odgovarajućim slikama METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . – Picture 5 It’s dead. igra. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. svakodnevnih problema ZADACI Učenici će: . PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 C . – Picture 13 It isn’t switched on. 10 a lamp. Odgovori: 1 a photo frame. Match the expressions to the pictures. 11 a toaster (and a slice of toast).

razgovaraju o sličnim problemima koje su imali kod svojih kuća i načinu na koji su ga rešili. već samo način na koji su ga oni rešili. Učenici razgovaraju o predmetima i identifikuju probleme koji se odnose na te predmete. strana 8. sluša dijaloge i pomaže samo po potrebi.  Nastavnik poziva parove učenika da se dogovore ko će biti par A. podstiče učenike svojim pozitivnim komentarima i zainteresovanošću za problem koji su imali (Your problem is really interesting. How did you manage to solve it? Was it too complicated for you? etc. vodeći računa o tome da ne remeti ostale grupe dok rade.). demonstrira aktivnost sa jednim učenikom. Ostali slušaju. Kada se dogovore.Aktivnost 3 – Udžbenik. Nastavnik obilazi grupe. zadatak 2 – Test your memory. sluša razgovore. Ako nisu. Nastavnik obilazi parove. Razgovor o problemima vezanim za slušanje koje su učenici upravo uradili. iznose svoja iskustva vezana za rešavanje tog problema. podstiče učenike svojim pozitivnim komentarima. pa ako su imali sličan problem. kaže im da pročitaju instrukciju u udžbeniku i proverava da li su razumeli šta treba da rade. dakle. a ko par B. Aktivnost 4 – Personalizacija.  Učenici se podele u manje grupe. Biraju jedan. Domaći zadatak – radna sveska. ZAVRŠNI DEO:  Učenici izveštavaju kako je najavljeno kod aktivnosti 4. ovoga puta ne pomaže. strana 12. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 23 . zadatak 1. Razgovor o sličnim problemima koje su učenici imali kod svojih kuća. ne mogu da ponavljaju problem koji je već spomenut. na nivou grupe. Grupe. koji će u završnom delu časa podeliti sa ostalima.

na osnovu konteksta. grupno NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Nastavnik zaustavlja audio zapis posle svakog dijaloga i radi proveru sa celim odeljenjem.ponavljati i uvežbavati leksiku i jezičke strukture kojima se opisuju problemi i traže rešenja . Nastavnik objašnjava reči exchange (give sth in return for sth else). eventualno predvide koje reči nedostaju. Učenici slušaju dijaloge i odgovaraju na pitanja. individualno. odnosno dopunjavati tekst (kontekst je prodavnica) . ljubazne komunikacije na jvnim mestima (u prodavnici) ZADACI Učenici će: . PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 C .uspešno da komuniciraju o problemima vezanim za predmete iz svog okruženja u različitim životnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici: .razvijaju osećaj normalne. strana 13. zadatak 4 a. Complete the dialogues. igra. da ih dopišu i kroz slušanje provere.There’s something wrong TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . zadatak 4 b – Listen again. some people have problems with what they bought). Slušanje i odgovaranje na pitanja. Answer the questions. Listen to the dialogues in two different shops. Rade u parovima. Pošto pročitaju tekst.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 9 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. rad na tekstu . refund (a sum of money that is paid back to you). radna sveska. nastavnik pita Where do the dialogues take place and what is happening there? (in shops. objašnjenje. Piše rešenja na tabli.čitati tekst i odgovarati na pitanja . Slušanje i dopunjavanje teksta. *Kod ove aktivnosti.slušati dijaloge i odgovarati na pitanja.razgovor.čitanje i odgovaranje na pitanja / dopunjavanje teksta / rečenica. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.simulirati razgovor između prodavca i kupca na zadatu temu METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . može da se traži od učenika da. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka što je ujedno i ponavljanje onoga što se radilo na prethodnom času. strana 13. receipt (a piece of paper that shows that goods have been paid for). Dialogue 1 1 slippers 2 wrong size Dialogue 2 1 DVD player 2 making a funny noise  odgovori: Aktivnost 2 – Udžbenik. (Slušanje broj 1.13)  Učenici čitaju dijaloge u zadatku b u sebi. slušanje i odgovaranje na pitanja / dopunjavanje teksta OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). u paru. Odgovori: Dialogue 1 Dialogue 2 1 help you 1 DVD player 2 slippers 2 the problem 3 the wrong size 3 making a funny noise 4 size 4 exchange it 5 That’s OK 5 Certainly 6 Just a moment 24 . 13)  Učenici slušaju i dopunjavaju tekst individualno. (Slušanje broj 1.

Postupak isti kao kod aktivnosti broj 3. Radna sveska. zadatak 4 2. strana 13.  Ova aktivnost se radi usmeno sa celim odeljenjem. poziva učenike da ih isprave. Za svaku rečenicu i odgovor nastavnik proziva različite učenike.Everyday English –Who says each expression – the customer or the assistant. pamti ili zapisuje krupnije greške. nastavnik izgovara / piše greške na tabli. ostali slušaju. Dok rade.50 Aktivnost 4 – Udžbenik. strana 13. Domaći zadatak – dve mogućnosti.Make dialogues for situations 1 .Aktivnost 3 – Udžbenik. malo naprednijeg učenika. Čitanje i odgovaranje na pitanja. Razgovor na zadatu sitaciju.  Učenici čitaju i dopunjavaju tekst. nastavnik ih obilazi. ali ne interveniše. to čini nastavnik. strana 13. Udžbenik. Ukoliko učenici ne mogu da uoče grešku ili je isprave. sluša. drugi govori da li tu rečenicu izgovara prodavac ili kupac. 4 on Saturday. daju svoje komentare i predloge. Provera se radi uobičajeno. Tek pošto svi parovi koji žele pokažu šta su spremili. Nastavnik sluša. Jedan učenik čita rečenicu. 3 ten. 5 the sales assistant. ZAVRŠNI DEO: Parovi izvode dijaloge iz aktivnosti 4. zadatak 8 . strana 13. zadatak 7 a– Everyday English – Complete the expressions with these words. učenici biraju sami: 1. 6 £26. da se seti šta još može da se kaže u datoj situaciji. na nivou celog odeljenja. Čitanje i dopunjavanje rečenica. strana 13. zadatak 7 b . pre provere upoređuju odgovore sa svojim parom.4. to find out how much the boy paid. *Kod ove aktivnosti zgodno je uključiti i trećeg. Učenici u parovima biraju jedan od 4 ponuđena problema i prave kratke dijaloge (5 – 6 rečenica). Učenici čitaju tekst i odovaraju na pitanja individualno (pišu ih u svesci). 2 yesterday. Aktivnost 4 – Udžbenik. strana 9. Na primer umesto Can I help you? bi možda moglo da se kaže i What can I do for you? Aktivnost 5 – Udžbenik. a da poruka ostane ista. zadatak 9 (Učenici koji izaberu ovu opciju sami organizuju grupe i prave dramsku scenu) ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 25 . ne prekida ih dok govore. Čitanje i povezivanje. Odgovori: 1 her father. zadatak 5 – Answer the questions. podstiče.

saosećajnost i velikodušnost prave ljudske vrednosti koje obezbeđuju sreću ZADACI Učenici će: . Nakon ovog kratkog uvoda nastavnik daje instrukciju – Look at the pictures quickly and find out who the main character is. Uvod u priču. strana 14. 1a Look at the pictures. 2 – d. Pomaže pitanjima poput Who are the people? Where are they? What are they doing? How do they feel? Why? 1c What do you think the story is about?  Učenici u grupama razgovaraju o priči. slažu slike po logičnom redosledu individualno.slušati i čitati tekst i slagati slike po logičnom redosledu / odgovarati na pitanja – razumevanje pročitanog .(Slušanje broj 1. Provera zadataka iz radne sveske ide uobičajeno. dramatizacija teksta OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno). rad na tekstu – slaganje slika po logičnom redosledu na osnovu pročitanog teksta / odgovaranje na pitanja. Aktivnost 2 – Udžbenik.raditi dramatizaciju odabranog teksta . grupno NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. nastavnik prati. ostali slušaju i dopunjavaju. provera se radi sa celim odeljenjem. strana 14.   Nastavnik kaže . GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. nasuprot novcu. Učenici rade u parovima ili malim grupama. Odgovori:1 – f. Describe him.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 10 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. b. 3 – b.  Nastavnik poziva različite učenike da opišu šta se dešava na slikama. 1b What is happening in each picture. Have you heard of him? Do you know any other famous English writers? – frontalno. zadaci 1 a.c 26 . Who is the main character? Find his name in the story.da razumeju duži književni tekst na engleskom jeziku bez obzira na to što su im neke reči nepoznate i komuniciraju o temi na osnovu pročitanog teksta u proširenom / realnom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: . c. 5 – a. ljubav.razgovarati o slikama i predviđati likove i radnju . Put the pictures in the correct order. individualno. zadatak 2 – Read and listen to the story. radna sveska.u pozitivnom smislu METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . u paru. 4 – e.razvijaju ljubav prema književnosti i stavaraju naviku kritičkog osvrta na pročitani tekst . Jedan učenik iz svake grupe opisuje svoju priču. 14)  Učenici slušaju i čitaju tekst. Dok učenici rade. Kada se to završi učenici koji su odabrali da pripreme dramsku scenu izlaze ispred odeljenja i izvode je. Slušanje i čitanje teksta i slaganje slika po logičnom redosledu.You are going to read a version of a famous story called ’Christmas Carol’ by Charles Dickens. 6 . Upoređuju sa svojim parom pre provere koja se radi frontalno.razumeju da su. ali ne pomaže.diskutovati o ponašanju glavnog junaka i njegovoj iznenadnoj promeni. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 D – A Christmas Carol TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .razgovor.

zadatak 4 – Answer the questions. 8 Because Scrooge didn’t know it was Christmas day. na nivou celog odeljenja. The Ghost of Christmas Present. We should be kind and generous to people.  Učenici predlažu svoje ideje koje bi mogle da budu poruka priče. 3 To tell him about his punishmentafter his death (carrying chains)and to warn Scrooge that he must change. Odgovori: 1 The Ghost of Christmas Past. 6 Because the Cratctchits were enjoying Christmas although they were poor. and he was mean and unhappy. Rade sami. Radi se sa celim odeljenjem.Aktivnost 3 – Udžbenik. Aktivnost 4 – Udžbenik. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 27 . dancing and singing with his fiancée. 4 He was never good or generous. zadatak 5b. ZAVRŠNI DEO: U ovom delu časa učenici u grupama od po 5 – 6 članova biraju scenu koja im se najviše dopada i rade dramatizaciju. strana 14. (Mogući) odgovor: Money makes the world go round but doesn’t bring you happiness. The Ghost of Christmas Future – People crying over Tiny Tim’s death and nobody crying (or caring) about Scrooge’s death. Čitanje i odgovaranje na pitanja. nastavnik pomaže isključivo tamo gde je pomoć zaista neophodna. Učenici će na narednom času izvoditi svoje scene. 5 He became more interested in money and Belle married someone else. Na kraju diskusije.. What is the moral of the story? Poruka priče je .. The Ghost of Christmas Future. 2 The Ghost of Christmas Past – Scrooge as a young man enjoying himself. strana 14. vodi se diskusija. Provera se radi uobičajeno. 7 Ebenzer Scrooge. učenici bi trebalo da se slože i daju jedinstveni predlog. pre provere upoređuju odgovore sa svojim parom.  Učenici čitaju tekst i odovaraju na pitanja individualno (pišu ih u svesci). Bob Cratchit and his family having Christmas dinner. This will definitely bring you hapiness. The Gost of Christmas Present – His clerk.

a neke objašnjene.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 11 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 1. a tim 5 odgovore tima 1.  Number 1 – Read and listen to the text. Number 3 – Find two things that the Romans got from the Silk Road (1 minute) Odgovori: silk clothes. ginger – đumbir (Cinnamon.raditi kviz pitanja zasnovana na tekstu METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje i dopunjavanje teksta / pronalaženej tražene informacije / odgovaranje na pitanja. s tim što papir ide u krug za svaki naredni zadatak / pitanje.shvataju nužnu povezanost različitih civilizacija i kultura u smislu da jedna bez druge ne mogu da opstanu i da ih treba poštovati i uvažavati . Provera i bodovanje će se raditi na kraju i to tako što će timovi razmeniti papire na kojima su napisali odgovore.da objasne i pokažu povezanost civilizacija Dalekog istoka (Kina – Put svile. Svaki tim će na vrhu papira napisati svoj broj.16) Odgovori: 1 about 115 BC. Tim 1 pregleda odgovore tima 2. timski NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Svaki tim piše odgovore na jednom papiru.000 kilometres. Neke reči će biti prevedene. Indija) sa evropskim zemljama kroz istoriju VASPITNI CILJEVI Učenici: . Frontalno.  Uvođenje nepoznatih reči. kviz OBLICI RADA: rad sa celim odeljenjem (frontalno).) gunpowder. kada nastavnik kaže switch. nutmeg and ginger are spices which were brought to Europe from India. Number 4 – What are the three kinds of spices that came from India? (1 minute) 28 . dok su pitanja 7. 10. 11 i 12 pitanja iz zadatka 3. Papir se pomera za jedno mesto u smeru kazaljki na satu. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Istorija UVODNI DEO: Učenici koji žele izvode svoje dramske scene. 3.History: the Silk Road TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .) cinnamon – cimet.an explosive powder that is used in guns (barut)  Kviz pitanja Nastavnik vodi kviz. Complete the paragraph. 3 Lebanon. tim 2 pregleda odgovore tima 3.razvijaju ljubav prema istoriji . Učenici će raditi u timovima (ukupno 5 timova) koje nastavnik formira nakon što uvede nepoznate reči. 4. Number 2 – Look at the text and find three Mediterranean civilisations (1 minute). Pitanje 1 je zadatak 1 u udžbeniku.) GLAVNI DEO: *Ceo čas će biti organizovan kao kviz. Greek.čitati tekst . PROBLEMS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 – English across the curriculum .razvijaju zdrav takmičarski duh ZADACI Učenici će: . 4 over 8. (Nastavak prošlog časa. 5 the 15th century (5 points)  Switch. 6 oslanjaju se na zadatak 2. tim 4 odgovore tima 5. 2 China. 8. tim 3 odgovore tima4. Japan. Pitanja 2.) merchant – a person whose job is to buy and sell things (His grandfather was a wine merchant. nutmeg – muškatni oraščić. Roman (3 points)  Switch. trade – buying and selling goods between people or countries (Seventy per cent of the country's trade is with Europe. spices (3 points)  Switch. Odgovori: Egyptian. 5. 9. (Slušanje broj 1.

(1 point)  Switch. Number 7 – How did merchants bring things from China? (1 minute) Odgovor:By caravans or camels. Nastavnik ide kroz pitanja i odgovore zajedno sa učenicima. Maksimalan broj bodova je 29. .  Switch. Tim koji ima najviše poena pobeđuje.why he is important ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 29 . Greške u pisanju se ne računaju kao greške. Number 8 – Why did Roman emperors try to stop the trade? (1 minute) Odgovor: Too much gold was leaving the Empire. Učenici. pišu po jedan poen za svaki tačan odgovor. Number 12 – What did Europeans do when it closed? Odgovor: They built lager ships and looked for nearer routes by sea. (1 point)  Switch.where he travelled . Number 11 – Why did the road close? (1 minute) Odgovor: Local tribes attacked the caravans. dakle prvi čas posle testa. printing. (1 point)  Bodovanje Učenici razmenjuju papire kako je objašnjeno na početku. piše na tabli tačne odgovore. Number 6 – Write five inventions that came from China. high mountains.what he discovered . Number 10 – What did Marco Polo do? (90 seconds) Odgovor: He travelled from Venice to China and wrote a book about his journey. larger ships (5 points)  Switch.name Učenici se upućuju na različite izvore informacija. Read exercise 4. (90 seconds) Odgovori: paper. Napomena: ukoliko postoje tehničke mogućnosti. the compass. ginger (3 points)  Switch. Treba da ga urade za čas . nastavnik može da napravi kviz u PowerPoint –u. nutmeg. Number 5 – What are the three things that made the journey difficult? (90 seconds) Odgovori: deserts.when he lived broj 14. (1 point)  Switch. nastavnik daje domaći zadatak. netačne odgovore podvlače i ispravljaju. (1 point)  Switch. Choose one of the explorers and write about his voyages of exploration.nationality Zadatak rade na papirima. You have to provide these pieces of information : . ZAVRŠNI DEO: U ovom delu časa. Number 9 – What happened after the Roman Empire had collapsed? (1 minute) Odgovor: Trade along the Silk Road continued. gunpowder.Odgovori: cinnamon. . the climate (4 points)  Switch. pregledači.

Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada. ZAVRŠNI DEO: ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 30 .) *Važno je napomenuti da je potrebno obezbediti pažnju ostalih učenika tokom prezentacije projekata. Nastavnik može da uradi REVISION 1 (udžbenik.. gde učenik može sam da utvrdi i evidentira koliko je napredovao. METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Učenici predstavljaju svoje projekte.da sistematizuju i primene stečena znanja u nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: . Nastavnik će im zato reći na šta bi trebalo da obrate pažnju dok slušaju i da će to posle proveriti.traže dodatno objašnjeje bez straha da će biti ismejani ZADACI Učenici će uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje su se radile u okviru druge nastavne teme. ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe uradi ovu pripremu. Ovo je postupak koji važi za svaku prezentaciju projekata.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 12 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: REVISION + TEST 1 NASTAVNA JEDINICA: UNIT 1 – Revision 1 (structures and vocabulary from Unit 1) (Priprema za TEST 1) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .. (10 – 15 minuta) (Ovo je najvljeno na času broj 4. GLAVNI DEO: VAŽNE NAPOMENE   S obzirom da su test i priprema za test individualna stvar nastavnika. Autor ovih priprema preporučuje da se uradi PROGRESS CHECK jer u okviru njega postoji deo I can. te se neće pistai u svakoj pripremi za čas za koji je prezentacija planirana. strana 18) i PROGRESS CHECK (radna sveska strane 12 i 13) ili može da uradi nešto sasvim različito.shvataju važnost kontinuiranog rada . oblike rada i nastavna sredstva.

Nastavnik skupja testove i podseća ih da na naredni čas donesu domaći zadatak koji im je dat na času broj 11. Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada. ) ZAVRŠNI DEO: Učenici završavaju zadatke. METODE I TEHNIKE RADA: OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: test štampan na papiru KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Nastavnik deli testove i daje potrebna uputstva (L1).da primene stečena znanja i veštine VASPITNI CILJEVI Učenici: . GLAVNI DEO: Učenici rade test. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 31 .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 13 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: REVISION + TEST 1 NASTAVNA JEDINICA: Test 1 TIP ČASA: provera znanja OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .razvijaju svest o tome da je test prijatelj učenja ZADACI Učenici će raditi zadatke koji pokrivaju vokabular i jezičke strukture iz UNIT 1. (Ovde je ostavljeo da svaki nastavnik za sebe dopiše sadržaj testa.

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 14 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. What is it? (a ship) What’s special about the ship? (its size) Turn to your partner and read the questions. Nastavnik kaže Now make a list of things that your town/village/district doesn’t have. Slušanje i čitanje teksta i odgovaranje na pitanaja. Read and listen to the text. ali se ne meša. Rade u parovima ili grupama. I ove reči se pišu na tabli. strana 20.da imenuju. proširuju listu dodatnim vokabularom koji se odnosi na temu (najmanje deset reči). Srpski jezik UVODNI DEO: Nastavnik deli testove. (Slušanje broj 1. Provera sa celim odeljenjem. definišu i opišu mesta i institucije u gradu / mestu / okolini gde žive . objašnjavanje i definisanje pojmova. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. ostavlja učenicima 2 – 3 minuta da ga pogledaju. zadatak 2.  Pre nego što učenici štikliraju mesta koja se mogu naći u njihom mestu / okolini. 32 . Tell other groups the things you put on your list and explain why. Provera se radi sa celim odeljenjem. Nastavnik pušta CD. but needs. *Učenici na ovom času daju nastavniku domaći zadatak koji je zadao na času broj 11. komentariše najčešće greške. rad na tekstu – čitanje i odgovaranje na pitanja / traženje određenih informacija OBLICI RADA: individualni. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija. Dok učenici odgovaraju na pitanja. Discuss them. U nastavku.slušati i čitati tekst The Freedom Ship i kroz njega uvežbavati glagol will (will for predictions and future facts) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – razgovor. veru i društveni status. grupni. Pre provere upoređuju odgovore sa svojim parom. u paru. zadaci 1a. ZADACI Učenici će: . 20)  Nastavnik kaže Look at the picture. Aktivnost 2 – Udžbenik. b – Vocabulary 1a – Tick (√) the places which are in your town.a large building that contains several cinema screens (nastavnik pomaže kod ovog izraza) 1b – What other parts of a town or city do you know? Write down ten things. zajedničkom životu ljudi bez obzira na njihovu nacionalnost. grupe prave drugu listu reči. zatim odgovaraju na pitanja individualno. What do you expect to hear? Učencici u parovima kratko razgovaraju o pitanjima.razgovarati o mestima / institucijama koje se mogu – ne mogu naći u gradu / mestu gde žive . provera sa clim odeljenjem. village or district. Učenici čitaju reči nastavnik ih piše na tabli. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 A – The perfect place to live TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . diskusija.   Pošto su učenici štiklirali mesta kojih ima u njihovom mestu / okolini. nastavnik ih obilazi. Dok učenici rade. nastavnik postavlja pitanja What happens in these places? Do you sometimes use them? Which? Which are the most important for any town to have? Why? (frontalno) *a multiplex cinema . GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.da komuniciraju o radnjama u budućnosti (predictions and future facts) VASPITNI CILJEVI Učenici prepoznaju ideju o srećnom. učenici slušaju i čitaju. nastavnik prprema tablu za proveru. daje dodatna objašnjenja. strana 20. Answer the questions.

 Pre čitanja teksta nastavnik kaže Look at the list of topics. a marina for smaller boats . 300 metres long. Piše na tabli brojeve 1. nastavnik vraća učenike na tekst i traži da navedu sve što će na brodu biti – Name all the places that will be on the ship. a park. You will be able to travel to the ship by plane or helicopter or a small boat. 25. odnosno ako neki učenici završe pre drugih.. 3 It will be a happy society.. Rade u parovima. It will carry 115..300 metres high. Provera se radi sa celim odeljenjem. Podvlače se glagoli. (There will be companies and offices. a park and a casino. There will be satelite TV. ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa. different religions and social classes will live happily together. All kinds of people from many countries. strana 20. Aktivnost 3 – Udžbenik.300. clubs. nastavnik dalje daje instrukciju Now read the text in detail and make notes. hotels. clubs. U nastavku je ono što će pisati tokom provere. a hospital. *Dodatna aktivnost – ako bude bilo vremena.people will live there not just use it for a holiday. shopping malls.*Reči koje piše kao pripremu za proveru su boldirane. pomaže sporijim učenicima.. cinemas. Read the text again. a library. Mogući odgovori: 1 There will be cycle tracks on the ships. It will be as high as a 25 – storey building. Can you remember any information from the first reading? Pošto učenici izgovore informacije kojih se sećaju. Odgovori se pišu na tabli. zadatak 3. nastavnik obilazi. Find two pieces of information that the text gives about each of these things.schools. 115. a casino. multiplex cinemas. as wide as two football pitches (about 100 metres). 000 i kaže Try to write sentences about them without looking at the text.000 people. Rešenje: It will be over 1. as high as a 25 – storey building It won’t be ordinary because. nastavnik daje dodatnu aktivnost. 2 There will be a sports centre. sports centre. Name – The Freedom Ship Size – 1. Čitanje teksta i traženje određenih imformacija.) Radi se sa celim odeljenjem (frontalno) Na samom kraju nastavnik pita Why is the ship called The Fredom Ship?Is it possible to live happily together with people?  ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 33 .

strana 21.) .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 15 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. diskusija. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.the sentence which says how they imagine the life of people living there together (They’ll live together happily.the sentence which tells you the number of people it is expected to carry (It will carry 115. prognoziraju život na brodu.the question the answer of which begins with ’The builders say that this will be more than a city on the ocean. Kako se koja rečenica pronađe. 34 . učenici pronalaze tražene rečenice. b. Nastavnik piše neke odgovore na tabli kako bi se dobile rečenice sa will. (Malo izmenjeno u odnosu na ono što je autor predvideo.voditi diskusiju na datu temu (predviđaju.uvežbavati kratke i pune oblike glagola will u potvrdnom i odričnom obliku . people.the question where they ask if only high society people are expected to live there (Will only rich people live there?) Nastavnik izgovara stavku po stavku. 000 people..  Nastavnik kaže Go to the text and find: . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija.) 4b – Find examples in the text.uvežbavati pitanja i odgovore sa glagolom will kroz intervju . frontalno.) .) Pronalaženje odgovarajućih rečenica u tekstu.What can you remember about The Freedom Ship – its size. u paru. zadaci 4a. učenici pomažu jedni drugima da pronađu rečenice.’ (Why will people live there?) . Nastavnik poziva različite učenike za svaku stavku pojedinačno.. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 A – The perfect place to live TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . 4a – What tense is used to talk about the future in the text?  Nastavnik What tense is used to talk about the future in the text? (will) Why? (We’re talking about future facts. učenici ih čitaju naglas. predviđanja) koristeći glagole going to / will primena VASPITNI CILJEVI Učenici razvijaju veštinu komunikacije koja podrazumeva pažljivo slušanje sagovornika. Srpski jezik.da pišu i govore o radnjama u budućnosti (odluke. means of transport. argumentovanu diskusiju i odbranu ideja. činjenice . GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.the sentence which tells you what kind of ship it is not supposed to be (It will not be an ordinary ship. Radi se sa celim odeljenjem. učenje putem otkrića.) . Građansko vaspitanje (vezano je za komunikacijske veštine) UVODNI DEO: Kratak osvrt na prethodni čas . uvažavanje različitog mišljenja. ZADACI Učenici će: . Nastavnik ih zapisuje na tabli i podvlači glagolski oblik kako je gore pokazano.oučavati i definisati razlike u značenju glagola will / going to u različitim kontekstima (predictions /decisions) . Učenici zapisuju isto u svojim sveskama. brane svoje ideje odgovarajućim argumentima) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – razgovor. entertainment. slušanje i zapisivanje traženih informacija / dopunjavanje teksta OBLICI RADA: individualni.

Nastavnik dalje navodi učenike da se prisete i odgovore na pitanja What part of the verb always comes after will? (The verb stem / Infinitive without to) Do we need another auxiliary verb to make questions? (No) Can we say will not?(You can write it, but you wouldn’t normally say it.) itd.

Aktivnost 2 – Udžbenik, strana 21, zadaci 5a, b. Intervju. 5a – Make questions for an interview about the ship. Use the cues. Pravljenje pitanja sa zadatim rečima.  Nastavnik poziva jednog učenika da napravi prvo pitanje kao primer. Učenici u parovima prave ostala pitanja. Provera sa celim odeljenjem.

Rešenje: 1 How big will the ship be? 2 Where will the ship go? 3 What things will there be on board? 4 How will people travel to and from the ship? 5 Why will people live there? 6 Will ončy rich people live there? 7 How many people will the ship carry? 8 Where will all the people come from? 5b – Work with a partner. Make an interview with the ship’s designers. Use your questions and the information in the text. Uvežbavanje intervjua.  Nastavnik kaže Decide who of you will take the role of the designer / iterviewer. Now act out the interview without looking at the text. Učenici u parovima rade intervju, nastavnik obilazi i pomaže gde je potrebno. Na kraju nastavnik poziva jedan par da izvede intervju pred celim odeljenjem.

Aktivnost 3 – Udžbenik, strana 21, zadaci 6a, b. Will / Going to 6a – Listen. Complete the speech bubbles. Slušanje i dopunjavanje teksta. (Slušanje broj 1.21)   Nastavnik poziva jednog učenika da pročita uvod u aktivnost (Read the introduction to this activity) i pita Why hasn’t the ship been built yet? . Pre slušanja učenici čitaju tekst i pokušavaju da dopune rečenice sa will / going to (Read the speech bubbles and complete the text. Use will or going to). Rade individualno, upoređuju rešenja sa svojim parom. Nastavnik pušta CD, učenici slušaju, proveravaju i ispravljaju greške.

Rešenja: 1 isn’t going to, will 2 will, ’re going to 3 ’m going to, will 6b – What form of the future do people use to talk about decisions and predictions?  Nastavnik kaže Look at the bubbles and identify which future statements are predictions and which are decisions. Radi se usmeno, sa celim odeljenjem (frontalno), učenici čitaju tražene rečenice naglas i govore da li je prediction ili decision

Primer: Our boss wanted to move the company to The Freedom Ship, but she isn’t going to do it now. (decision)  Nastavnik pita What form of the future do we use when we talk about decisions? (going to) And what form do we use when we talk about predictions? (will)

Aktivnost 4 – Udžbenik, strana 21, zadaci 7a, b, c. Listening and speaking. (Slušanje broj 1. 22) *Objasniti značenje reči hemisphere (one half of the earth) 7a – What problems do you think the ship will have?  Nastavnik postavlja ovo pitanje i piše ideje učenika na tabli. 7b – Listen. You will hear an engineer talking about the ship. Which things does he mention?  Jedan učenik čita instrukciju. Nastavnik zatim pušta CD. Učenici slušaju i štikliraju reči koje se spominju. Rade imdividualno, upoređuju rešenja sa svojim parom pre provere. Rešenje: 1 pirates 2 waste 4 storms 7 water 8 the sun

35

7c – Listen again. What does he say about the things in exercise 7b? Use the cues.  Jedan učenik čita instrukciju. Nastavnik zatim pušta CD. Učenici slušaju i zapisuju rečenice. Rade imdividualno, upoređuju rešenja sa svojim parom pre provere. Odgovori: 1 We’ll have our own police with over two thousand officers. CCTV cameras will see anyone who tries to climb onboard. 2 We’ll burn the waste to produce electricity for the ship. 3 The ship will be really big so that it won’t move much even in the storm. 4 We’ll recycle water from baths, showers, sinks and so on. We’ll collect rainwater too. 5 The ship will follow the sun. From May to September it will visit places in the northern hemisphere. From October to April it will be in the southern hemisphere. ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa razvija se diskusija na temu Do you think the ship will be a perfect place to live? Why? Why not? Nastavnik daje učenicima malo vremena da prodiskutuju ova pitanja sa savojim parom da bi se nakon toga razvila diskusija na nivou celog odeljenja. Nastavnik skreće pažnju da svi moraju pažljivo da saslušaju jedni druge, da ne upadaju u reč, da poštuju različita mišljenja i argumentovano brane svoja.

Domaći zadatak: radna sveska, strane 14 i 15, svi zadaci. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

36

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 16 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2, PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 - Future continuous TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - da pišu i govore o radnjama u budućnosi koristeći nova, proširena znanja VASPITNI CILJEVI Učenici: - razumeju važnost uzajamne saradnje i pomoći – zajedno smo jači - uvažavaju različitosti u smislu brzine učenja i pomažu onima koji su sporiji ZADACI Učenici će: - čitati tekst u kome se koriste različiti glagolski oblici za izražavanje budućnosti i rešavati zadatak tačno / netačno - čitati tekst i dopunjavati rečenice, samostalno formulisati pravilo o formi novog glagolskog oblika - dopunjavati rečenice, analizirati i samostalno fromulistai pravilo o upotrebi - upoređivati i uvežbavati glagolske oblike kojima se izražava budućnost METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čianje i odgovarnje na pitanja / pronalaženje traženih rečenica OBLICI RADA: individualni, u paru, frontalni NASTAVNA SREDSTVA: radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa prethodnim temama i nadovezuje se na prethodno stečena znanja u okviru samog predmeta – talking about the future UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. Uobičajeno, Jedan učenik kaže svoj odgovor, ostali potvrđuju ili negiraju, nastavnik na kraju daje tačan odgovor i piše ga na tabli. Nastavnik može da uradi proveru i na druge načine. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Radna sveska, strana 72, zadatak 1. Read the article. Are the statements true (√) or false (x)?   Učenici gledaju sliku i u parovima razgovaraju o njoj – Who are these people? (dancers) What are they doing?(dancing) Nastavnik kaže Go through the statements in exercise 1. Check if you understand them. Učenici čitaju rečenice i sa svojim parom proveravaju da li ih razumeju. Kada završe, nastavnik daje novu instrukciju Now read the article and decide which of the statements are true and which are false. Check your answers with your partner. Pošto učenici urade i uporede odgovore sa svojim parom sledi provera na nivou celog odeljenja.

Odgovori: 1 (x) It’s about a British TV show which follows the format of a US TV show. 2 (x) They will win a prize of £100, 000 and a chance to dance in Hollywood. 3 (√) 4 (x) They will be pulling the name of their partner out of a hat each week. 5 (√) 6 (x) Two dancers will leave the show every week. 7 (√) Aktivnost 2 – Spot the form. What’s the rule?  Nastavnik napiše na tabli tri rečenice koje učenici treba da dopune na osnovu teksta i kaže Go through the article again and complete the sentences.

1 This week fourteen dancers will be ____________ a six week competition. (starting) 2 The dancers will ____________ ____________ two new dances with a partner each week. (be learning) 3 They ____________ ____________ ____________ the name of their partner out of a hat. (will be pulling) Učenici rade individualno, upoređuju rešenje sa ostalima u grupi. ( četiri učenika u svakoj). Provera na nivou celog odeljenja.

37

When do we use the different future forms?  S obzirom da su čenici u prethodnim razredima radili glagolske oblike kojima se izražava budućnost i da će ih ponavljati i u ovoj. učenici prave upian i odričan oblik. ovaj zadatak će raditi sami u grupama. 6 We _________________ (have) dinner when the film starts. What time expression is used in sentence 3? (at 10 pm tonight) What about sentence 5? (when you telephone her) And sentence 6? (when the film starts) What’s the rule. Put the verbs in brackets in the future continuous. ispod formule piše negative: They will not (won’t) be learnig questions: Will they be learning? Aktivnost 3 – Spot the meaning. ali se ne meša.. Jedino se provera radi zajednički. pomaže tako što na tabli napiše They will be learning . Mogući odgovor: The future continuous tense expresses action at a particular moment in the future or events in progress. 2 They _________________ (not watch) TV at 9pm tonight. What’s the rule?  Nastavnik piše zadatak na tabli i daje instrukciju Copy these sentences. 1 I _________________(play) tennis at 10am tomorrow. Intention – Going to Jules is going to learn the guitar. Ukoliko ne uspeju. Nastavnik na tabli. Očekuje se da ovo urade bez većih problema.. 7 Take your umbrella. affirmative: Rešenja: 1 will be playing 2 won’t be watching 3 will you be doing 4 will you be doing 5 won’t be sleeping 6 will be having 7 will be raining Učenici rade u parovima. Pred kraj časa sledi provera. Does a listener understand what time we are talking about? In sentence 1 it is at10 am tomorrow. Plans and arrangements – Present continuous They are meeting at 4 o’clock. Aktivnost 4 – Radna sveska. Provera sa celim odeljenjem. nastavnik obilazi pomaže sporijim učenicima.Nastavnik dalje navodi učenike da formulišu pravilo za građenje glagolskog oblika future continuous – What’s the rule? How do we form future continuous?. It _________________ (rain) when you return. pomaže. Kako učenici govore nastavnik piše njihove odgovore u vidu formule: SUBJECT + WILL + BE + PRESENT PARTICIPLE Pošto je pravilo formulisano. Nastavnik obilazi. Nastavnik vraća učenike na rečenice i kaže Look at the sentences again. strana 73 u grupama. zadatak 2. podstiče pozitivnim komentarima. 3 What _________________ (you / do) at 10pm tonight? 4 What _________________ (you / do) when I arrive? 5 She_________________ (not sleep) when you telephone her.  Odgovori: Prediction and certainty – will I think the show will be a success. Pomažu jedni drugima i daju objašnjenja. Events in progress – Future continuous This time next year they will be living in Paris. strana 73. Rešenja: 1 is 2 will be studying 3 will be 4 is meeting 5 is going to study 6 will win 7 will fly 8 I’ll be living 9 am flying 10 will be walking 11 will have 12 will be having Domaći zadatak: zadatak 4 na istoj strani 38 . *Nastavnik poziva učenike da pokušaju sami da formulišu pravilo. ZAVRŠNI DEO:  Učenici rade zadatak 3 u radnoj svesci. 1 2 3 4 i pita What is number 1? (subject) Number 2? (will) Number 3? (be) And number 4? (present participle).

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 39 .

Pušta CD.  Nastavnik kaže Go through the questions with your partner and discuss them together. Učenici mogu da koriste sve druge dostupne izvore informacija i prošire ono što je dato u udžbeniku. Answer the questions. Projekti moraju biti završeni za čas broj 22 kada će učenici imati priliku da ih prezentiraju. zadatak 3a. Aktivnost 1 – Udžbenik. neće se raditi svi predviđeni zadaci već samo neki. nastavnik se sa učenicima dogovara oko drugog mini projekta na isti način kao i za prethodni. Odgovaranje na pitanja.razvijaju zdrave životne navike / zdrave stilove života ZADACI Učenici će: . a drugi daje odgovor. (Objašnjeno u pripremi za čas broj 4) Učenici biraju između dve teme Insects (polazna osnova je tekst u udžbeniku na strani 29) ili Education system in Serbia (polazna osnova su informacije u udžbeniku na strani 31). grupni.uvežbavati prvi kondicional u kontekstu koji se ne oslanja na tekst METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje i povezivanje parova / odgovaranje na pitanja / dopunjavanje rečenica. Zadatak rade individualno. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 B . 2d 3b 4a Rešenje: 1 c Aktivnost 2 – Udžbenik. zadatak 2. OBLICI RADA: individualni. (Slušanje broj 1. Provera na nivou celog odeljenja. Uobičajeno. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Odgovori: 1 It’s a hormone.da komuniciraju o zdravlju i zdravim stilovima života i daju savete VASPITNI CILJEVI Učenici: . 4 9 hours.Your body TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Nastavnik proverava da li je jasna. *Pre početka glavnog dela časa. Čitanje i povezivanje. Učenici slušaju i čitaju.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 17 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. You don’t have to write the answers. 5 7 hours 6 6 It chages – they’re ready to sleep much later at night. u paru. Pošto učenici prokomentarišu pitanja i odgovore u parovima. 7 He reads or listens to music until midnight.slušati i čitati tekst o zdravlju i zdravim stilovima života . strana 22. GLAVNI DEO: *Napomena – s obzirom da je za ovu nastavnu jedinicu predviđen jedan čas obrade i utvrđivanja. jedan čita pitanje. sledi provera sa celim odeljenjem. CD. Match the sentence beginnings 1-4 to the endings a-d. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Biologija UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. Read and liste to the text. 2 It makes you sleep. upoređuju rešenja sa svojim parom pre provere.uvežbavati vokabular i prvi kondicional kroz vežbe koje se oslanjaju na tekst . 25)  Jedan učenik čita instrukciju naglas. strana 23. 8 She lives in the USA and starts school earlier. Nastavnik za svako pitanje poziva dva učenika. 40 . 3 Light stops the brain making it.

razredu. strana 16. 5. Provera na nivou celog odeljenja. Nastavnik zatim kaže Now put your heads together and complete the sentences. tako da će nastavnik kratko. 7 (zadatak 4 rade učenici koji žele) ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 41 .  Nastavnik kaže Open your workbooks at page 16 and look at exercise 3. zadaci 1. Zadatk 4. Provera se radi u završnom delu časa na nivou celog odeljenja. Read the instruction. 6. zadatak 3. 5 watches / will / ’ll be 6 will / ’ll tell / see Rešenja: 2 will / ’ll catch / leave 3 will go / take 4 eat / will / ’ll be 7 put / won’t burn 8 don’t open / will get Domaći zadatak: radna sveska. Jedan učenik čita intrukcijunaglas.   Učenici su prvi kondicional radili u 7. What are you supposed to do? Učenici ovoga puta rade individualno. Učenici rade u grupama. strane 16 i 17. strana 23. usmeno proći kroz tabelu u udžbeniku i ponoviti koji se glagolski oblici koriste kod prvog kondicionala pre nego što se počne sa rešavanjem zadatka 4. Put the verbs in brackets into the correct tense. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.Aktivnost 3 – Udžbenik. ali pre provere upoređuju odgovore sa ssvojim parom. Rešenja: 1 will / ’ll feel / go 2 stop / will / ’ll sleep 3 get up / won’t sleep 4 won’t have / don’t eat 5 want / will / ’ll book Aktivnost 4 – Radna sveska. Nastavnik pomaže sporijim učenicima i poziva naprednije da im takođe pomognu. 2. zadatak 4. ZAVRŠNI DEO:  Provera zadatka 3 iz radne sveske.

strana 24. Rešenje: 1 in 2 on 3 in 4 in 5 at 6 on 42 . I’m afraid I can’t make it.stvaraju naviku poštovanja dogovora i blagovremenog obaveštavanja o eventualnim promenama ZADACI Učenici će: . objašnjenje OBLICI RADA: individualni. April.Changing an appointment TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Samo podstiče pozitivnim komentarima. August. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. radna sveska. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 C . Učenici u paru dopunjavaju dijagram odgovarajućim rečima. New Year Special days. Sunday Months – February. Friday. zadaci 1 a. winter Parts of the day – the afternoon. seasons. Time 1a Dopunjavanje dijagrama.. Uobičajeno. October. Prepositions. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.? ) . December Seasons – summer. St Patrick’s Day 1b Dpunjavanje dijagrama. September. b.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 18 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2.  Nastavnik kaže Copy the diagram into your notebooks and complete it by adding all the words you can. Mother’s Day. Provera se radi na nivou celog odeljenja. at January or in January? (in January) i dodaje Now write in in box number 1.čitaju (glume) po ulogama METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – dopunjavanje dijagrama. Complete other boxes on your own.slušati. Good Friday. autumn.da uoče i definišu jezičku strukturu kojom se izražavaju unapred isplanirane aktivnosti. čitanje po ulogama.New Year’s Day. rad na tekstu – čitanje i slaganje rečenica po logičnom redsoledu. odnosno zakazuju susreti VASPITNI CILJEVI Učenici: . Thanksgiving. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. months. Wednesday. Nastavnik u međuvremenu precrtava isti dijagram na tabli kao pripremu za proveru. the evening Festivals – Christmas. Easter Monday. March..  Nastavnik pita Do we say on January. When you have finished. Saturday. June. u paru. July. Thursday. slušanje i proveravanje. compare your answers with your partner. Obilazi učenike i ne pomaže. What about a quarter to four.ponavljati i uvežbavati vokabular koji pokriva vreme (time) zajeno sa predlozima koji idu uz njih . Days.poštuju pravila učtivog ponašanja i obraćanja ljudima . November. čitati i uvežbavati dijalog kroz koji se provlače vokabular i jezičke strukture koje se odnose na temu (Present Continuous for future arrangements. May. Ignore the numbered boxes now. but that’s no good for me. Odgovori: Days – Monday. I’m sorry.

Aktivnost 2 – Udžbenik. We also say in January but on 1 Janurary or on January 1. Read it once through first. 2. 3. Read & reorder. We say on Sunday. Nakon toga sledi provera sa na nivou celog odeljenja. Practise the dialogue. on night or at night? ( at night) We say in the morning. Domaći zadatak: radna sveska. stran 18. Učenici u paru rešavaju zadatak – slažu rečenice po logičnom redosledu. ZAVRŠNI DEO:  Učenici izvode dijalog pred odeljenjem (parovi koji žele). in the evening. Pušta CD. in the afternoon. 2c Slušanje i proveravanje.28) 2a Uvod u priču. zadaci 1. 4 ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 43 .  Nastavnik kaže Now listen and check. Učenici čitaju dijalog naglas. d. you have to try and reorder the conversation. c. Correct your mistakes. 2d Uvežbavanje dijaloga. b. but we say at night. strana 24. Dijalog se sluša jednom.  Nastavnik dalje uvodi u priču – You are going to listen to the conversation between a teenage boy and a receptionist. Nastavnik dalje podseća učenike na određene izuzetke Do we say in night. zadaci 2 a. in the morning but on Sunday morning. at noon. Before listening. Listen & check. Nastavnik piše na tabli ono što je boldirano. Who are they? (a teenage boy and a receptionist) What are they talking about? (about appointments) What kind of appointment is it? (a dental surgery appointment) 2b Čitanje i slaganje rečenica po logičnom redosledu. (Slušanje broj 1.  Učenici uvežbavaju dijalog u parovima koji će izvoditi u završnom delu časa. *Ovo su stvari gde učenici najviše greše. Work with your partner. Describe the picture.  Nastavnik skreće učenicima pažnju na sliku i kaže Look at the picture.

simulacija razgovora po zdatom modelu (guided speaking) OBLICI RADA: individualni. make Thinking: see. without looking back at it.) When do we use present continuous to talk about future arrangements? (If we’re saying when the arrangement is for. I _________in a football match after school. What places do they refer to? (a – an optician’s. b – a cinema. Listen and match. Kriterijum ocenjivanja: 14 . zadatak 4..29) 5a – Slušanje i povezivanje. provera na nivou celog odeljenja. strana 25. Dopunjavanje izraza. Nastavnik čita i piše rešenja na tabli. 27.. Rešenje: Delia – c Arthur – a Olivia . (Slušanje broj 1. Talking about arrangements. Just a minute. Yes. zakazuju. učenici razmenjuju radne sveske.uvežbavati strukture i vokabular koji se koriste u davanju predloga.Učenici dopunjavaju rečenicu I’m afraid I can’t make it now. odbijanju i prihvatanju predloga. otkazuju susrete / sastanke. u paru. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 C . c – a music school. a za svaki tačan odgovor daju po jedan poen. Radi se na nivou celog odeljenja. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. simulacija razgovora po slušanju. Učenici slušaju dijaloge i povezuju.What tense does Bob use to make a future arrangement? (Present continuous. strana 25. about Refusing: good.19 points OK.31points very good. that will be fine. proveravaju i ispravljaju greške. upoređuju sa svojim parom pre provere koja se radi na nivou celog odeljenja. Nastavnik daje nove instrukcije What are the names of the three people? Jedan učenik pročita imena naglas. (am playing) Pošto završe i u tekstu provere. zadaci 5 a.  Nastavnik skreće učenicima pažnju na sliku i kaže Look at the photos.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 19 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. Listen to the dialogues and match the names to the places. b. Rade individualno. but again.b 44 . slušanje i dopunjavanje tabele. Rade individualno. Let me see.  Nastavnik kaže Try to complete the expressions without looking back at the dialogue. Yes.čitanje i dopunjavanje izraza. Rešenje: Suggesting: come. Organizuje se kao uzajamno ocenjivanje učenika (peer correction and evaluation).) Radi se frontalno. just Accepting: fine  Nastavnik daje instrukciju Complete the sentence from the dialogue.da dogovarju.Changing an appointment TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .stvaraju naviku poštovanja dogovora i blagovremenog obaveštavanja o eventualnim promenama ZADACI Učenici će: . c.) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu . nastavnik dalje razvija razgovor o temi (Future arrangements).) Why does he use it? (Because he is saying when.26 points good. menjaju termine i predlažu nove VASPITNI CILJEVI Učenici: . zakazuju i otkazuju susreti (Can you come on Thursday? What aboutMonday?Would you like me to make a new appointment? I’m afraid / I’m sorry but.. Aktivnost 2 – Udžbenik. 32 -36 points excellent GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.. radna sveska. Listening. Na kraju dobijaju kriterijum ocenjivanja po kome će oceniti svog para. thank you. upoređuju sa svojim parom. 20 .

Guided speaking.i pročita model zajedno sa učenicima.Copy the chart into your notebooks. Izvodiće ih u završnom delu časa. Simulacija razgovora po zadatom modelu. ZAVRŠNI DEO:  Učenici izvode dijaloge pred odeljenjem.  Nastavnik crta tabelu na tabli i poziva učenike da je precrtaju . učenici ne. Look at the chart to get the information you need. (Slušanje broj 1. podstiče i pomaže. strana 25. 6. frontalno.You are going to make up your own dialogues now. nastavnik upisuje informacije u svoju tabelu. provera na nivou celog odeljenja. Nastavnik će po potrebi pauzirati CD kako bi učenici imali više vremena da daju svoje odgovore. strana 19. 30)  Nastavnik čita instrukciju u udžbeniku zajedno sa učenicima. Choose one of them with your partner. Nastavnik daje instrukciju Listen to the conversations and complete the chart. Učenici slušaju i popunjavaju tabelu individualno. Dok učenici uvežbavaju svoje dijaloge. Domaći zadatak: radna sveska. Listen and complete. You have to follow the pattern . 7 ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 45 . upoređuju odgovore sa svojim parom. zadaci 5. Tabela (rešenje) 1 2 3 4 5 Delia 4 pm Tesday going to doctor 4 pm Thursday 12th May on school trip Friday 6 o’clock Arthur 4. 10 on Wednesday playing basketaball Saturday 10. Read the topics. 30 am going to wedding Tuesday 18th 4. zadatk 6. Proverava da li razumeju šta treba da rade i kaže Listen to the person who answer the phone. Listen and respond. Pre slušanja nastavnik pita Can you remeber the information from the first conversation? Učenici govore. nastavnik ih obilazi.5b – Slušanje i popunjavanje tabele.30 Olivia Sunday afternoon visiting grandparents Saturday evening babysitting Monday after school 5c – Slušanje i dovršavanje dijaloga.  Nastavik kaže . Nastavnik ih podseća da mogu da se vrate na zadatak 4 kao pomoć. Aktivnost 3 – Udžbenik.

Diskusija se kasnije razvija na nivou odeljenja. an American poet who writes amusing poems for children. (Slušanje broj 1. zadatak 1. Učenici individualno dopunjavaju pesmu. Pesmu Geography lesson.razgovarati o pesničkim osećanjima . 20 -22 points excellent GLAVNI DEO: *Na ovom času će se raditi samo pesma I don’t know what to do.razvijaju ljubav prema poeziji . Listen and check. He has written a lot of poems about animals.  Aktivnost 2 – Udžbenik.predlagati šta je pesnik mogao da uradi da promeni svoju situaciju METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje i odgovaranje na pitanja / povezivanje rečenica i slika / povezivanje reči i definicija / dopunjavanje teksta. Čitanje i razgovor. sport. u paru. Nastavnik kaže Read the poem quickly and say how the poet feel (bored. povezivanja i spajanja . strana 26. Rešenje: 1 stay 2 climb 3 ride 4 scratch 5 play 6 drink 7 read 8 cook 9 eat 10 brush 11 do 12 ask 46 . food. ali i u slučaju da učenici kažu neki drugi. diskusija OBLICI RADA: individualni. nastavnik upoznaje učenike sa piscem – The poem was written by Kenn Nesbitt. family life. Why do you think so? Učenici čitaju pesmu i sa svojim parom razgovaraju o tome kako se pesnik osećao.19 points very good.da razumeju jednostavniju poeziju i prepoznaju i razgovaraju o pesničkim osećanjima VASPITNI CILJEVI Učenici: . Nakon toga sledi provera na nivou odeljenja. For further information visit his site www.com. Očekivani odgovor jeste naveden.uočavati ključne reči kroz aktivnosti slušanja. radna sveska. 12 – 15 points good. Nastavnik se ne meša.stavraju naviku čitanja različitih književnih tekstova ZADACI Učenici će: . 33) 2 a – Nastavnik daje instrukciju – Go back to the poem and complete it with the verbs given in exercise 2a. razgovor. samo obilazi i gleda šta učenici rade. How does the writer feel?  Pre čitanja pesme.čitati pesmu . moraju da ga obrazlože. Kriterijum ocenjivanja: 9 . grupni. expected answer).PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 20 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. science etc.poetry4kids. strana 26. 2 b – Now listen and check your answers. Dopunjavanje teksta. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka radi se na isti način kao na času broj 19.11 points OK. upoređuju rešenja sa svojim parom. Učenici slušaju i proveravaju svoje odgovore individualno. 16. Uputsvo dobijaju u završnom delu časa. school. b. zadaci 2 a. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 D – Spending time TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . učenici će uraditi za domaći zadatak. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Aktivnost 1 – Udžbenik. Read and complete the poem.

. Nastavnik ih upućuje na tu rečenicu (već je napisana) i kaže im da napišu nekoliko rečenica (5 – 7) na tu temu. Personalisation. strana 26. b. Provera sa celim odeljenjem. Učenici moraju da vode računa da. podstiče. Diskusija.Aktivnost 3 – Udžbenik. Za naprednije učenike  Nastavnik kaže Geography lesson was written by Brain Pattern. za čiju priču odluče da je najzanimljivija. Učenici rade. (Očekuje se da učenici uoče da je tačan odgovor broj 3. zadatak 4. govori pred celim odeljenjem. the point of this writing activity is to make you think about the poem. Why did you feel like that? What were you doing? Why wasn’t it interesting? Why didn’t you do something else? What do you do when you have nothing to do? Učenici u grupama razgovaraju o temi.. nastavnik ih obilazi. i poziva učenike da je završe (svako za sebe). You have to wrtie the idea you have chosen and describe where and how the author proves that.. predstavnici grupa predstavlaju svoje ideje ostalima. Read and match the pictures to the lines.. Don’t bother about grammar and spelling. Čitanje i povezivanje. nije važno. nastavnik piše na tabli When I don’t know what I should do I. zadaci 5 a. Choose the answer you think is the best. Nastavnik kaže Turn to your partner and work together. Rešenje: 1 – c 2 – d 3 – a 4 – e 5 – f 6 – b Aktivnost 5 – Udžbenik. Kada završe. Dok rade.) Moraju da je argumentuju. Nastavnik piše na tabli. posle izveštavanja. ne pomaže.  Postupak je isti kako kod aktivnosti 3. strana 26. Na kraju nastavnik kaže učenicima da izaberu jednu od ponuđenih ideja koja je po njihovom mišljenju najbolja i da je kažu ostalima.) Za sporije učnike  When I don’t know what I should do I. kada izveštavaju. Učenici zatim čitaju svoje ideje ostalima. an English poet from Liverpool who became famous at the same time as The Beatles.uk. Dogovaraju se i odlučuju čija priča je najzanimljivija. ali ako i na pogode. nastavnik obilazi. nastavnik obilazi.. He writes for both adults and children and has his own website www. Bitno je da pokušaju da odbrane svoje mišljenje. Učenik.. 5a – Parovi se okreću jedni ka drugima i formiraju grupe. Rešenje: a – 15 b – 13 c – 7 d – 4 e – 11 f – 12 Aktivnost 4 – Udžbenik.  Jedan učenik pročita instrukciju naglas. Giving opinions. ne ponove ideje koje su se već čule. i tome slično.brainpatten. Nastavnik daje instrukciju Think of five other things the writer could do. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 47 . Make a list. Match the words to their meanings. strana 26. Učenici rade. zadatak 3. (Choose the idea you think is the best and say why you chose it. ZAVRŠNI DEO: U ovom delu časa. Spajanje reči.co. nastavnik daje uputstvo za domaći zadatak. 5b – Nastavnik kaže Think about when you have been bored. pokazuje svoje interesovanje za njihove priče tako što upućuje pozitivne komentare poput That sounds really interesting / That’s a great idea . Read the poem and read exercise 8. ali ne pomaže. Na kraju. Write a composition (70 – 100 words) where you will give your reasons for your choice.

grupni. Učenici pogađaju. ostali slušaju i dopunjavaju. (education).čitati tekst i otkrivati pojedinosti o sistemu obrazovanja u SAD –u kroz ponuđene zadatke .in the correct oreder. zadaci 1 a. 1 a – Jedan učenik čita instrukciju u udžbeniku. 2 a – Nastavnik vraća učenike na tekst. upoređuju odgovore sa svojim parom. a ne šta je bolje ZADACI Učenici će: . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO: Učenici pogađaju temu. strana 28.4 1 b – Nastavnik kaže. b.2)  Pre čitanja i slušanja.upoređivati orazovni sistem SAD-a sa obrazovnim sistemom u Srbiji u celini METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje slaganje rečenica po logičnom redosledu / odgovarnje na pitanja. Radi se na nivou celog odeljenja. razgovor. Zadatak rade individualno. Its name consists of three words. Provera na nivou celog odeljenja.) i da objasne razlike između obrazovnih sistema SAD-a i Srbije VASPITNI CILJEVI Učenici: . PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. what is it? (The united States of America).PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 21 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. kratko. zadaci 2 a..da komuniciraju o svkodnevnim školskim i vanškolskim aktivnostima (jedan radni dan u školi. Look at the pistures and say what is happening. strana 28. Put the. 48 .. Čitanje i taženje datih informacija. Rešenje: Elementary or Grade School: 6 – 11. Senioe High School: 14 – 18. matura. Učenik koji pogodi piše reč na tabli. prezentacija OBLICI RADA: individualni. u paru. Work with your partner.Culture – Education in the USA TIP ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . (Slušanje broj 2. Nastavnik piše ideje učenika na tabli. Write your ideas in your noteboks. Events in American schools. Postupak isti kao kod zadatka 1 a. diskusija. Nastavnik dalje nastavlja We are going to talk about education. Nastavnik na tabli napiše E T O C D A U I N i kaže What’s the word? Guess it.Go back to the text and find out the ages of the studebts at each place.. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. nastavnik pita What do you know about the American education system? Think about films and TV programmes you have seen. Slušanje i čitanje.to promise to be loyal Rešenje: d – 1 b – 2 a – 3 c . Daje instrukciju – Read the text again and find the information about the events given in exercise 2 a. Junior High School : 11 – 14. Read and listen. *Nastavnik daje objašnjenje za make a pledge of loyalty. radna sveska.upoređivati školske cermonije u SAD-u sa istim u Srbiji .upoređuju i uočavaju sličnosti i razlike sa idejom da su stvari samo različite. b. actually about educational system in a country which is very large. Jedan učenik opisuje događaj.Nastavnik pored reči EDUCATION (koju je napisao učenik) dodaje IN THE USA. proslave. Učenici slušaju i čitaju tekst.. Provera se radi na nivou celog odeljenja. College: after 18 Aktivnost 2 – Udžbenik. sportski događaji.

American and Serbian education system – differences and similarities.  Nastavnik organizuje učenike u četiri veće grupe (ili osam manjih. Dok rade. strana 28. ali se ne meša. tako da po dve grupe imaju isti zadatak) i svakoj grupi daje da obradi po jedno pitanje u zadatku. Kada sve grupe daje svoje izveštaje. Daje instrukciju – Group 1. ali se ne meša i ne pomaže. Aktivnost 4 – Udžbenik.  Učenici ostaju u grupama u kojima su radili aktivnost 3. Uočavanje sličnosti i razlika. Kaže – Think of one similarity. Group 2. ostali slušaju jer će ih nastavnik kasnije pitati šta su zapamtili. ZAVRŠNI DEO:  Izveštava samo jedna grupa. In both countries students go to university at the age of eighteen.2 b – Nastavnik pita What events do you have at school? When do they happen? What happens at these events? Nastavnik podseća učenike na Dan škole. Nastavnik obilazi. Nastavnik ih navodi da se sete jedne sličnosti između obrazovnog sistema u SAD-u i Srbiji. ne sugeriše i ne pomaže. nastavnik kratko prolazi kroz sva pitanja vodeći računa da ih postavi učenicima koji ih nisu obrađivali u okviru svoje grupe. traže i zapisuju sličnosti i razlike. u svojim grupama. you have to answer question number one in full details. Čitanje + pitanja i odgovori. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 49 . (The School Day. Answer the questions. pokazuje interesovanje za ono što rade. Ostale pažljivo slušaju i dopunjavaju. St. nastavnik obilazi i podstiče. Izveštavanje se radi u završnom delu časa. zadatak 3. zadatak 4.). proslavu Dana svetog Save itd. Aktivnost 3 – Udžbenik. Sava’s Day) Radi se na nivou celog odeljenja. strana 28. of something that both education systems have in common (npr. the same with question number 2 – i tako za ostale dve grupe. Učenici dalje sami. Kada završe nastavnik im kaže da se dogovore ko će da izveštava u ime grupe. Dok jedna grupa izveštava.

Rešenje: 1The 10. strana 30. upoređuju sa svjim parom. Biologija (projekat o insektima). radna sveska.uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje se odnose na planove i aranžmane . Rešenje: 1. pisanje teksta na osnovu zadatih informacija. u paru. on the 30th of June 3 .uvežbavati prvi kondicional METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – slušanje i dopunjavanje rečenica / povezivanje parova. Pre slušanaj nastavnik daje instrukciju Listen to the recording once again and write what happens to each train. 6 The Camridge train will get to Cmbridge az half past four. at half past three on Saturday afternoon 7 . 2 The 16.5) 2 a – Pre nego što se pusti CD. 5 The 7.. Future facts.10. Listen and complete the sentences... Građansko vaspitanje (učtiva komunikacija) UVODNI DEO: Učenici predstavljaju svoje projekte.) GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. (10 – 15 minuta) (Ovo je najvljeno na času broj 17. odnosno odeljenja? ZADACI Učenici će: . provera na nivou celog odeljenja. sastavljanje rečenica od dobijenih reči i fraza.. upoređuju rešenja sa svojim parom. Učenici rade individualno.. (Slušanje broj 2.. simulacija razgovora OBLICI RADA: individualni.. zadatak 1.25 will be fifteen minutes late. (Slušanje broj 2..4)  Nastavnik kaže You are going to hear a recording of people talking about arrangements. povezivanje. Aktivnost 2 – Udžbenik. 3 The London train will stop at Woking and London only. b. jedan učenik pročita instrukciju naglas... in the morning 8 . zadaci 2 a. Slušanje. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik. Proveravaju se i a i b na nivou celog odeljenja.. grupni.32 train from Brighton will now arrive at 19.. Rade individualno.razvijaju koopeartivne navike – koliki je moj doprinos uspehu moje grupe. in March 4 .. 2 b – Učenici ponovo slušaju tekst.44 train will be the next train at platform 2. Listen. PLACE AND TIME NASTAVNA JEDINICA: UNIT 2 – Revision 2 (Structures and vocabulary from Unit 2) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . upoređuju rešenja sa svojim parom.19 to Dover will now leave from platform 7. Učenici slušaju i povezuju informacije A sa informacijama B individualno. on Mondays 6 . match and say. 4 The 18.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 22 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 2. in 1991 5 . Slušanje i dopunjavanje.da primene znanja i veštine stečene u okviru nastavne teme broj 4 u novom nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: . Provera se ne radi odmah. strana 30. Listen to them and complete the sentences. 50 ...slušati i uvežbavati upotrebu glagola will (future facts) . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. in the thirteenth century *Focus on time expressions with prepositions.at quarter to seven 2 ..

8 You room will look brighter if you put a mirror in the corner. Saveti – Prvi kondicional. 4 b – Pošto su završili sa pisanjem. 4 a . First Conditional – Giving advice. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 51 . Provera uobičajeno. zadatak 3. Writing and speaking. Pisanje i izvođenje dijaloga. you’ll have a lot of fun.Use contracted forms where possible. dalje rade sami u parovima. then change roles and practise the second.  Učenici zajedno sa nastavnikom prolaze kroz primere 1 i 2 kako bi im bilo jasno sta se od njih traži. Domaći zadatak: radna sveska. svi zadaci. 7 If you get paint on your clothes. 4 If your friends help you. Učenici dalje rade sami. Učenici uvežbavaju dijaloge u parovima. Nastavnik obilazi i pomaže po potrebi. Aktivnost 4 – Udžbenik. it won’t come off easily. Making / changing an appointment. zadaci 4 a. strana 30.Nastavnik kaže – Read the information individually. Nastavnik skreće pažnju da koriste skarćene oblike gde je moguće i kaže . 5 It’ll be easier if you take everything out of the room. Nastavnik dalje kaže – Now read the instruction i proveri da li su učenici razumeli zadatak. ZAVRŠNI DEO:  Nekoliko parova izvodi svoje dijaloge pred celim odeljenjem. nastavnik im sada kaže da ga vežbaju – Practise one dialogue. pišu dijaloge kako je dato u zadatku. starne 22 i 23. Nastavnik obilazi i podstiče. Odgovori: 3 You’ll be quicker if you use paint rather than wallpaper. 6 If you fall off. Učenici pročitaju tekst u zadatku. you’ll hurt yourself. strana 30. Parovi se udružuju u grupe i upoređuju svoja rešenja pre provere.Aktivnost 3 – Udžbenik. b.

da sistematizuju i primene stečena znanja u nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: . oblike rada i nastavna sredstva.razvijaju svest o sebi i svojim postignućima i očekivanjima na realnim osnovama – ovo želim da znam. GLAVNI DEO: S obzirom da su test i priprema za test individualna stvar nastavnika. a ovo znam. učenici će. frontalno. Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada. na parčetu papira. Radi se na nivou celog odeljenja. napisati šta moraju dodatno da uvežbavaju i dati to nastavniku kako bi on mogao da organizuje i pripremi dodatna vežbanja za te jezičke partije.uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje su se radile u okviru nastavnih tema rađenih do sada METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 23 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE FIRST WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: Preparation for the first written test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Ovo je postupak koji će se primenjivati svaki put kada se radi PROGRESS CHECK. ono što ne znam mogu da znam ako potražim pomoć ZADACI Učenici će: . ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe uradi ovu pripremu. Pošto utvrde šta znaju / umeju da urade. OVDE UNESITE ZADATKE KOJE ĆETE VEŽBATI . ZAVRŠNI DEO: 52 .razvijaju pozitivan odnos prema učenju (kroz aktivnosti samoprocenjivanja i samoocenjivanja) . Učenike treba ohrabriti da slobodno napišu šta im je bilo teško i gde su grešili. te se neće posebno navoditi u tim pripremama za čas. da potraže pomoć jer će nastavnik to shavtiti kao njihovo interesovanje koje će svakako biti nagrađeno.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 53 .

da primene stečena znanja i veštine iz oblasti (OVDE NAVESTI KOJE OBLASTI SE PROVERAVAJU) VASPITNI CILJEVI Učenici: . Nastavnik skuplja sveske.razvijaju pozitivan odnos prema proveri znanja i veština-provera je prilika da utvrdimo šta znamo da uradimo ZADACI Učenici će: . ZAVRŠNI DEO: Učenici završavaju pismeni zadatak. 54 .raditi zadatke koji pokrivaju (OVDE NAVESTI OBLASTI KOJE SE POKRIVAJU) METODE I TEHNIKE RADA: pismeno izlaganje OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: vežbanka i list sa zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Nastavnik deli zadatke i daje dodatna objašnjenja i uputstva. GLAVNI DEO: Učenici rade pismeni zadatak. Sadržaj pismenog zadatka: OVDE UNESITE ZADATKE.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 24 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE FIRST WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: The first written test TIP ČASA: provera znanja OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

55

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 25 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE FIRST WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: The correction of the first written test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - da uoče i samostalno ili uz pomoć nastavnika / drugog učenika isprave greške VASPITNI CILJEVI Učenici: - razvijaju pozitivan odnos prema radu, greške doživljavaju kao svoje prijatelje ZADACI Učenici će: - uočavati, analizirati i ispravljati greške METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani - pismeno izlaganje, objašnjenje OBLICI RADA: individualni, frontalni NASTAVNA SREDSTVA: vežbanka i list sa zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama UVODNI DEO: Nastavnik deli pismene zadatke i uopšteno kmentariše rezultate. GLAVNI DEO:  Analiza najčešćih grešaka. Nastavnik iznosi najčešće greške, prvo pita učenike da ih isprave i objasne, ukoliko ne mogu, to čini sam.

OVDE UNETI NAJČEŠĆE GREŠKE.  Učenici rade ispravak pismenog zadatka.

OVDE UNETI NAČIN NA KOJI ĆE SE ISPRAVAK PISMENOG ZADATKA RADITI. AKO SE ODLUČITE ZA GRUPNI RAD (koji je preporučljiv i efikasan), DODAJTE ’grupno’ KOD OBLIKA RADA.

ZAVRŠNI DEO: Razgovor sa učenicima o njihovim utiscima vezanim za zadatke i uspeh.

56

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA:

57

Učenici slušaju tekst i odgovraju na pitanja individualno. Odgovori: 1 Holly and Rich. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3A – Would you dare? TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .stvaraju kritički odnos prema neobičnim modnim trendovima i pritiscima vršnjaka i shvataju vrednosti izgrađivanja sopstvenih stilova i odgovornosti – ne podležemo uticajima. Aktivnost 2 – Udžbenik.). Rad na tekstu – slušanje i čitanje. nastavnik pita Who can you see? What do you think they are going to do? Nastavnik dalje nastavlja sa uputstvima i kaže You are going to read and listen to a dialogue between Rich and Holly talking about some things in exercise 1. 2 Tattoos.razgovarati o iskustvima vezanim za neobične pojave u modi i pritiscima vršnjaka . Pošto učenici pročitaju pitanja. Do you understand them? Now look at the pictures.He dared his friend to put a mouse in the teacher's bag. rad na tekstu – čitanje i odgovaranje na pitanja. Match the expressions 1-6 to the photos a-f.7) 2 a . Učenici pišu yes / no pored svakog sledećeg pitanja koje nastavnik pročita. zadaci 2 a. čitati i razgovarati o tekstu gde se uvodi jezička struktura would for imaginary situations vezano za samu temu . tongue piercing and shaving your head. Razgovor. 58 . u paru.čitati tekst i na osnovu njega zaključivati i formulisati pravila METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – povezivanje reči i slike. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. ako je potrebno. objašnjenje. provera na nivou celog odeljenja. b. b. Answer the questions. Upoređuju odgovore sa svojim parom.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 26 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. Rešenje: 1 – d 2 – a 3 – f 4 – c 5 – e 6 . Read and listen. nastavnik zapisuje njihove ideje.slušati. Kako učenici govore. zadaci 1 a. (Slušanje broj 2. Učenici rade u parovima. nastavnik proverava da li razumeju reč dare i. strana 32. Rich says he would have his head shaved. Vocabulary recognition and use.da govore o zamišljenim ili nerealnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici: . Read the questions before you read the dialogue. Talk about yourself. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. razgovor. 1 a . Upoređuju odgovore sa svojim parom pre provere koja se radi na nivou celog odeljenja.Učenici gledaju sliku.Nastavnik kaže Look at the expressions in b. odgovorni smo za sopstvene odluke i izbore ZADACI Učenici će: . vođeni dijalog OBLICI RADA: individualni. Nastavnik zatim poziva učenike da pred celim odeljenjem kažu svoje odgovore npr. 3 Holly says she would have a tattoo and her eyebrow pierced. strana 32. daje objašnjenje (to try to persuade someone to prove that they are not afraid to do something that is dangerous or likely to cause trouble . Yes. Povezivanje slika i izraza i razgovor.b 1 b – Nastavnik skreće učenicima pažnju na slike i izraze i pita Do you know anyone who has painted their face in their team’s coulour? Write yes or no next to the question. Srpski jezik UVODNI DEO:  Nastavnik uvodi temu pitanjem Could you think of any crazy things teenagers do?i daje primer tattoos koji piše na tabli. I know a boy who has painted his face in his team’s ccolour.

It’s the same as with will. Nastavnik zatim poziva drugog učenika i kaže Look at the model on the board. nastavnik se obraća različitim učenicima i kaže Tell the class about what your partner would or wouldn’t do (nekoliko učenika) Domaći zadatak: radna sveska. 2 i 3.Has anyone ever dared you to have your tongue pierced? Did you do it. 2 b – Nastavnik izgovara i piše na tabli Has anyone ever dared you to have a tattoo?(podvlači to have a tattoo) Did you do it? Why?. Kada se pravilo formuliše (Would is always followed by the infinitive without ’to’). 5 Holly dares Rich to have his head shaved and Rich dares Holly to have a tattoo. zajedno sa učenicima. nastavnik. Tell your partner about them. Učenici rade 1 minut. radi se provera na nivou celog odeljenja. He would have his hed shaved because it would grow back. face painting. d. b – Nastavnik kaže Try to complete the extract without looking back at the dialogue on page 32. head shaving. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: 59 . Nastavnik piše rečenice koje učenici izgovaraju na tabli. Pošto završe. Aktivnost se dalje nastavlja na isti način za hair dying. Kada završe. b. d – Učenici se ponovo vraćaju na tekst i pronalaze rečenice gde su upotrebljeni različiti oblici glagola would kako se traži u zadatku c. čita zadatak b i kada učenici kažu tačan odgovor (3) nastavnik daje objašnjenje – ’Would you shave your head?’ means the same as ’Can you imagine shaving your head?’ Nastavnik dalje pita What does ’Would you have a tattoo’ mean? (oček. Holly says she wouldn’t have her tongue pierced because it would be horrible. strana 33. zadaci 3 a. Would you have your tongue pierced?) i tako naizmenično za sve ostale. strana 24. It means ’Can you imagine having a tattoo?’). očekujući da se učenici sete by the verb stem ili by the infinitive without ’to’. c. zadaci 1. Aktivnost 3 – Udžbenik. Read and complete / find more examples / say the rule. odg. 3 a. Ask someone in the class about tongue piercing (očekivani odgovor . 3 c. Would for imaginary situatons. She wouldn’t have her hair shaved because it would look awful. jedan učenik odgovori. It would grow again. podvlači oblike sa would (npr. Kada završe nastavnik ih upućuje na tekst da provere – Now look back on page 32 and check your answers . Rade u parovima.zatim radi proveru frontalno.) i pita What is would always followed by?. Why?). Odgovori: 1 Would 2 would 3 would 4 ’d 5 wouldn’t 6 Would 7 wouldn’t 8 would U nastavku. po potrebi pomaže . He wouldn’t have his tongue pierced because would feel weird. Učenici rade u parovima.4 Rich would not have a tattoo because of hid parents. Rad na tekstu – dopunjavanje / traženje rečenica i formulisanje pravila. What is another way to say ’Can you imagine having your tongue pierced’? (oček. odg. Nastavnik kaže Now think of one risky thing you would do and one you wouldn’t. nastavnik na tabli piše formulu: WOULD + INFINITIVE WITHOUT ’TO’ ZAVRŠNI DEO:  Kratak osvrt na čas.

sluša. učenici u parovima upoređuju svoje domaće zadatke.This is called Second conditional. b. u paru.da komuniciraju o zamišljinim ili malo verovatnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici: .Nastavnik vraća učenike na primere i kaže What types of situations are described in these sentences? Are they likely to happen? ( imaginary ones. Second conditional. Rečenice: 1 If I had a tattoo. radna sveska. pregovaranja i donošenja zajedničkih odluka (proizilazi iz oblika i tehnika rada) ZADACI Učenici će: . grupni. izvođenje pravila. izveštavanje – argumentovana diskusija OBLICI RADA: individualni. Radiće se kao uvodna aktivnost na času broj 28. Pre provere.razgovarati o zamišljenim ili malo verovatnim događajima na osnovu unapred datih situacija koristeći drugi kondicional METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – rad na tekstu – čitanje i dopunjavanje rečenica / formulisanje pravila. 5 b . Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka radi se frontalno.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 27 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. komunicira sa učenicima samo o trećem zadatku.Nastavnik poziva učenike da pročitaju tekst i dopune rečenice (Read the dialogue on page 32 and complete the sentences. nastavnik na tabli piše: SECOND CONDITIONAL IMAGINARY SITUATIONS. Read and complete / say the rules. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. provera i objašnjenje na nivou celog odeljenja. dopunjavanje. pismeno dopunjavanje rečenica. objašnjenje. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. Naročito je važno da uporede odgovore kod zadatka broj 3. Nastavnik obilazi. ) 5 a . Pošto učenici izvuku zaključke i formulišu pravila.na osnovu teksta učiti i uvežbavati drugi kondicional (oblik i značenje) . I would have a butterfly on my shoulder. Nastavnik dalje navodi učenike da izvlače zaključke i formulišu pravilo . * Učenici govore rečenice. Čitanje. Za svaki odgovor moraju da daju obrazloženje (Why would you / wouldn’t you do that?).razvijaju veštine dogovaranja. unlikely to happen).) Rade individualno. strana 33. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. How many parts do conditional sentences have? (two) What are they? (an if clause and a main clause) Which tense do we use for the if clause in second conditionals? (past simple) And for the main clause? (would +infinitive without ’to’). dogovaranj i pregovaranje. pokazano. nastavnik piše na tabli i podvlači glagolske oblike kako je 2 My parents would go mad if I did anything like that. frontalno. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3A – Would you dare? TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . zadaci 5 a. UNLIKELY TO HAPPEN IF CLAUSE past simple + MAIN CLAUSE would + infinitive without ’to’ 60 . (Zadatak 4 se ne radi na ovom času.

Dopunjavanje rečenica glagolima u zagradi. ali se ne meša. dyed 4 would send. ZAVRŠNI DEO:  Izveštavanje – predstavnici grupa izveštavaju. dopunjavaju ili predlažu neka druga rešenja. ostali slušaju. ne meša se. zadatak 6. Domaći zadatak: radna sveska. Aktivnost 2 – Udžbenik. nastavnik obilazi. strana 33.  Nastavnik poziva jednog učenika da pročita instrukciju (Read the instruction. poziva bolje učenike da pomognu sporijima kada završe.. Šta bi uradio kada bi. Učenici moraju da daju odgovore na tri pitanja – What? Why? How? Kod ove aktivnosti učenicima se naglašava da je važno da diskutuju. Dok učenici rade. dok učenici rade. 2 shaved.. What would you do if. prati. Svaka grupa diskutuje jedno od tri ponuđena pitanja (nastavnik kaže koje) i daje zajedničko rešenje. we don’t use a comma (sentence 2).? Vođeni razgovor.)  Učenici se dele u tri velike grupe. Provera na nivou celog odeljenja.. When the main clause comes first. Nastavnik će reći učenicima da za naredni čas pripreme kratko usmeno izlaganje na temu koja je data u zadatku 4 b.Daje se i objašnjenje za upotrebu zareza . strana 32. would feel 3 wouldn’t mind. Ova aktivnost će se raditi nakon provere domaćeg zadatka na narednom času. zadaci 8 a. strana 25. zadaci 4 i 5.When the if clause comes first. b. painted Odgovori: 1 wouldn’t have .. Izveštavanje se radi u završnom delu časa. nastavnik obilazi. strana 33. Complete the sentences with the vervs in brackets. da se dogovaraju i na kraju donesu zajedničku odluku. dared 5 had. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 61 . would go Aktivnost 3 – Udžbenik. we use a comma between the two clauses (sentence 1). komentarišu. udžbenik.? (Zadatak 7 se ne radi.) Učenici rade sami u parovima.

da govore o (opasnim) pojavama u prirodi i njihovim uzročno posedičnim vezama VASPITNI CILJEVI Učenici: . 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3B – A dangerous world TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .Guess the word.razvijaju interesovanje za (opasne) pojave u prirodi koje ne mogu da se predvide ZADACI Učenici će: . strana 34.. 62 . The second and the seventh are the same.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 28 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT.) . strana 33. učenici mogu da se sete i nekih drugih reči koje će nastavnik uneti u dijagram. Guess the word. radna sveska. u paru. The sixth letter is the first letter of the part of your face above your mouth that is used for breathing and smelling. Slušanje i čitanje teksta i objašnjavanje pojava. i tako svako sledeće). (L) The fourth letter of this word is the first letter of the name of a large wild animal with black spots that can run very fast. The second letter of the word is the first letter of the tenth month.. The third letter is in louse but not in mouse. Nekoliko učenika će reći kako zamišlja svoj idealan raspust (zadatak 4b. rad na tekstu – čitanje i ofgovaranje na pitanja / traženje određenih informacija. Aktivnost 2 – Udžbenik.učiti i uvežbavati konstrukciju so .  Nastavnik kaže . There are seven letters in it. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija UVODNI DEO:   Provera domaćeg zadatka na nivou celog odeljenja. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. (O). udžbenik. zadatak 1. that – uzročno posledične veze METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – igra pogađanja i asocijacija.) The fifth letter is the letter which appears two times in the word area (A).. uobičajeno.. zagađenost. nastavnik poziva učenike da se sete svih reči i izraza koji mogu da se povežu sa rečju VOLCANO (What other words can you associate wit this word?) i piše ih na sledeći način: crater magma lava VOLCANO explosion ash and dust eruption  *Ovo je samo primer. (V) (piše ga na tabli. vetrovi. Listen and read. Provera domaćeg zadatka je ujedno i ponavljanje drugog kondicionala. The first letter of this word is the fifth letter in the English alphabet counted from the back. Igra pogađanja. spajanje rečenica OBLICI RADA: individualni. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Uvod u temu. (C)(Cheetah is the name of the animal. (N)(Nose is the word) And what is the word (volcano) Pošto je reč napisana na tabli.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na prirodne pojave i životnu sredinu (vulkani. rečeno na prthodnom času) – ponavljanje glagola would for imaginary situations. zemljotresi.

3 billions Billions of tons of ash and dust would pollute the atmosphere.What are these? Explain. zadatak 4. 7 80 The supervolcano is 80 kilometres long.  63 .  Nastavnik poziva jednog učenika da pročita instrukciju i uradi prvu reč kao primer .pollution (√) – caused by ash and dust from volcanic eruption. 000 The explosion would destroy everything within 1. zadatak 2. Učenici rade u parovima.caused by food shortage after volcanic winter 12 disease – not mentioned Aktivnost 5 – Udžbenik. hurricanes (√) – caused by explosion when volcano erupts floods – not mentioned earthquakes (√) . 9)  Nastavnik kaže Look at the picture. Tačno – netačno. Ne meša se. zadatak 3. učenici pokušavaju da daju odgovore u parovima. 2 When a big volcano erupts. What do the numbers refer to? Postupak je isti kao u zadatku 3.caused by hot lava falling after volcano erupts 11 war (√) . Nastavnik poziva jednog učenika da pročita pitanja. Nastavnik dalje pita What does the title mean? (very big volcano). Šta je u tekstu spomenuto? Read and tick. 000 miles. It hides the sun and temperatures fall. 000 The supervolcano explosion would be bigger than 1. strana 34. 000 years. Čitaj i pronađi. Ostali odgovori: 2 1. 5 40 The supervolcano is 40 kiolometres wide. Aktivnost 3 – Udžbenik. Provera se radi na nivou celog odeljenja. Pre slušanja i čitanja. nastavnik prati i pomaže gde je potrebno. upoređuju sa svojim parom. provera na nivou celog odeljenja. strana 34. Which words can you find in it? What is magma? (very hot liquid rock found below the earth's surface) What is lava?( hot liquid rock that comes out of a volcano) What is crater? (the hole in the top of a volcano) Sva objašnjenja se pišu na tabli. the ash is blown into the sky. Are the statements true or false or doesn’t it mention?  Nastavnik kaže Read the statements and the text.caused by explosion when volcano erupts famine (√) . 000 The Yellowstone supervolcano usually erupts every 600. 000 atomic bombs.caused by explosion when volcano erupts drought – not mentioned tsunamis (√) .not mentioned global warming . Nastavnik daje dodatnu instrukciju uz postojeću – I expect you to explain the numbers fully just like we have done in the example: 1 1. F for false and DS for doesn’t say.  Odgovori: 1 It’s a huge volcano in Yellowstone park. Mark the statements with T for true.not mentioned Ostali odgovori: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 forest fires (√) . 6 15 The temperature in the USA would drop by 15°C in a volcanic winter caused by the supervolcano eruption. Odgovori se proveravaju posle slušanja i čitanja. Rade individualno. strana 34. 4 600. Odgovori: 1T 2 F 3 F 4 F 5 DS 6 F Aktivnost 4 – Udžbenik. nastavnik obilazi i prati. (Slušanje broj 2. Dok učenici rade.caused by plants not growing due to volcanic winter tornadoes .

3 i 4. Ostale rečenice učenici rade sami.  Jedan učenik piše rečenice na tabli: 1 2  The explosion would be so strong that it would cause earthquakes. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 64 . upoređuju rešenja sa svojim parom.so .. There was so much dust in the air that people didn’t see the sun for several weeks. Provera se radi na nivou celog odeljenja u završnom delu časa..) Ako nastavnik proceni da će učenicima biti lakše. Join the sentences. Uzrok – posledica. that so many + countable nouns . that so much + uncountable nouns . SO MUCH is followed by noun). Why do we somwtimes use so and sometimes so much?(SO is followed by adjective / adverb. that *that can be left out   Aktivnost 7 – Udžbenik.. Nastavnik piše rečenicu pod rednim brojem 3 He spoke so ludly that everyone heard. Grammar .. Na kraju će nastavnik na tabli napisati sledeće uz obavezno učešće učenika i naznakom da that može da se izostavi. Pre provere. strana 34. strana 26. People couldn’t see the sun for several weeks. Nastavnik na tabli napiše rečenicu 4 There were so ___________ forest fires that the army had to help the fire fighters i kaže What’s the missing word? (many) Why not ’much’? (fires – countable noun in plural). ZAVRŠNI DEO Rešenja za ostale rečenice: 2 There would be so much lava (that) it would cover most of the USA. individualno.. može da traži da se rečenice prevedu na srpski jezik. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima.. zadatak 5 .. 3 There would be so much ash (that) it would block out the sun. strana 34. Uvežbavanje strukture so (much) . Napredniji učenici će raditi dodatnu vežbu kao domaći zadatak: rewrite the sentences using enough. 5 1816 was so cold (that) people called it ’The year without a summer’. that . 4 Temperatures would be so low (that) nothing would grow. zadaci 1. Domaći zadatak: radna sveska.  Nastavnik poziva jednog učenika da uradi prvu rečenicu kao primer: The explosin would be so loud (that) you would hear it hundreds of kilometres away. 2.Aktivnost 6 – Udžbenik. Example – The explosion would be loud enough for you to hear it hundreds of kilometres away. odnosno poziva naprednije da im pomognu kada završe. Work out the rules. so + adjective / adverb ... It would cause eartquakes. that. 2 There was much dust in the air. Nastavnik kaže What does each sentence mean? (1 The explosion would be strong..

ali ne pomaže. objašnjenje. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.) Rade individualno. 65 . manipulate – manipulation. situate – situation. nastavnik e se dogovoriti sa učenicima oko novog projektnog zadatka. act – action.razvijaju optimistički stav prema opasnim.da izvedu novu reč na osnovu neke druge (imenicu od glagola) . zatim zajedno u tekstu traže odgovarajuće reči (Now go back to the text and check. radna sveska. Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka na nivou celog odeljenja. ne treba dizati ruke unapred. upoređuju rešenja sa svojim parom. nepredvidivim životnim situacijama VASPITNI CILJEVI Učenici: . uobičajeno.da komuniciraju o načinima preživljavanja u opasnim. pitanja i odgovori OBLICI RADA: individualni.). examine – examination. inform – information . collaborate – collboration. operate – operation. animate – animation. nastavnik radi zajedničku proveru na nivou odeljenja. Pošto provere svoja rešenja u tekstu. u paru. Teme su: 1. Complete the chart. demonstracija. U ovom delu časa. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3B – A dangerous world TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . upitnik. decide – decision. Make a project about regions in England (polazna osnova je tekst u udžbeniku na strani 40) Procedura izrade projekta objašnjena je u pripremi za čas broj 4. Projekti bi trebalo da budu gotovi za čas broj 34 kada će ih učenici prezentirati.učiti i uvežbavati davanje saveta METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – dopunjavanje tabele odgovarajućim rečima. direct – direction. Tabela: Verb erupt explode pollute produce  eruption explosion pollution production Noun   Nastavnik pita Could you think of any other nouns ending in –ion that can be made from verbs? . Nastavnik ih obilazi. diskusija. Mogući primeri: prepare – preparation. Make a project about different regions in your country (uputstvo se nalazi u udžbeniku na strani 43) 2. Kako učenici govore. destroy – destruction. complicate – complication. organise – organisation.. invade – invasion. react – reaction. Dopunjavanje tabele – derivacija reči.  Nastavnik poziva učenike da dopune tabelu rečima koje nedostaju bez gledanja u tekst (Try to complete the chart without looking at the text. nastavnik zapisuje reči na tabli. divide – division. nepredvidivim životnim situacijama – za sve postoji neko rešenje. strana 35..učiti i uvežbavati znake prepoznavanja nekih opasnih pojava .raditi upitnik na temu preživljavanja . congratulate – congratulation.učiti i uvežbavati izvođenje imenica od glagola . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija. U međuvremenu crta tabelu koju će zajedno sa učenicima popuniti. treba znati šta su nam prioriteti u takvim situacijama ZADACI Učenici će: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 29 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. celebrate – celebration. daje pomoć reduce – reduction. zadatak 6. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Na kraju dodaje primere kojih se učenici možda nisu setili.

Odgovori: 1 b Because the biggest danger comes from things falling.  Aktivnost 3 – Udžbenik.to move slowly with your body on or close to the ground. Dok učenici rade. strana 27. b. 3 c Because a car is the safest place to be 4 b You shouldn’t fo back to sleep because you might die in your sleep. Domaći zadatak: radna sveska. zadatak 7. Complete the quiz. bandage . frontalno. nastavnik obilazi. provera na nivou odeljenja. Nastavnik postavlja pitanja Do you agree with the comments? Do you like the quiz or not? Why? i tome slično. or on your hands and knees (Their baby has just started to crawl.). ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 66 . strana 35.  Nastavnik zajedno sa učenicima čita naslov. 6 i 7. Listen and note down the best answer (a. (Slušanje broj 2. Note down the points to be allocated for each answer a. Kada odskušaju daje novu instrukciju Add up your scores to find the total and read the comments at the bottom of the page. 5 c Because you must find out if the dog has rabies. ali se ne meša. upoređuju sa svojim parom. Nastavnik dalje proverava da li učenici znaju značenje nekih reči i daje objašnjenje – crawl . Nastavnik obilazi i pomaže učenicima koji imaju poteškoća u snalaženju. 6 a Because you wouldn’t stand a chance outdoors. ZAVRŠNI DEO: U ovom delu časa učenici će iznositi svoja mišljenja o upitniku i komentarima.Aktivnost 2 – Udžbenik. Rade individualno. Listen and write / note down the scores. Nastavnik po potrebi pokazuje šta se od učenika očekuje da urade. Upitnik.a long piece of soft white material that you tie round a wound or injury.an underground room that is used for storing things Pošto su reči objašnjene i napisane na tabli. proverava da li razumeju reč survivor i po potrebi daje objašnjenje – someone who continues to live after a dangerous event. Slušanje i zapisivanje. zadaci 5. b or c. nastavnik poziva jednog učenika da pročita instrukciju.Nastavnik kaže You are going to listen to somebody giving advice about the best thing to do in these situations. zadaci 8 a. 2 c Because you wouldn’t survive more than two days withiut water. 8 b – Nastavnik daje instrukciju Listen to the text again. strana 35.10) 8 a . b or c) and why. cellar .

might. uobičajeno. objašnjenje. obilazi.da prepoznaju i imenuju znake upozorenja i jezičke strukture kojima se daju upozorenja i saveti VASPITNI CILJEVI Učenici: . izlistavanje reči po određenom kriterijumu. Provera se radi na nivou celog odeljenja.  Nastavnik napravi kolone sa zaglavljem Noun i Adjective na tabli kako je dole pokazano i pročita primere sa učenicima. strana 36. 2e 7a 3j 4h 5f 8 g 9 b 10 d Rešenje: 1 c 6i Aktivnost 2 – Udžbenik. 67 . Make adjectives from these nouns... You could.. Zatim daje instrukciju – Turn to your partner and try to make adjectives from the nouns. guess them.. Do not . Caution!. ali ne pomaže. zadatak 2.to throw away sth. u paru.(seek – sought – sought) dispose (of sb /sth) . strana 36. etc.poštuju znake upozorenja koji se mogu videti na javnim mestima . Pre nego što sam da objašnjenje.učiti i uvežbavati znake upozorenja koji se mogu videti na javnim mestima svuda u svetu .učiti i uvežbavati izvođenje prideva od imenica METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – povezivanje reči i slike... I don’t think it’s a good idea. Izvođenje prideva od imenica. Povezivanje reči i slike. nastavnik proverava da li učenici razumeju sve reči.. radna sveska.učiti i uvežbavati vokabular i jezičke strukture kojima se daju upozorenja i saveti – Beware of. Srpski jezik (derivacija reči) UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka na nivou celog odeljenja.. Učenici rade. povezivanje parova rečenica po određenom kriterijumu OBLICI RADA: individualni. Postupak je isti kao u aktivnosti 2. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje (učtivo obraćanje). to get rid of sb/sth that you do not want (How do they dispose of dangerous chemical waste?) authorized personnel . Moguće nepoznate reči: seek . Match the signs to the pictures.the people who work there with an official permission to do sth current ..a continuous flowing movement of water.  Pre nego što počnu da rade zadatak. I wouldn’t / would do that if I were you. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. If you are not sure. air.umeju na fin i učtiv način da se obraćaju ljudima kada daju upozorenja i savete ZADACI Učenici će: . You shouldn’t .) Now do the exercise with your partner.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 30 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.. zadatak 1. (to swim against/with the current)  Nastavnik daje primer i kaže Look at the pictures (a – j) and the signs (1 – 10).. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3C – Warnings and advice TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Find the sign to go with picture (a) (It’s number 7. pita da li neko u odeljenju zna i može da objasni značenja tih reči.to try to find or get sth (They’re still seeking a better solution. grupni. nastavnik priprema tablu za proveru (piše brojeve od 1 – 10). . Warning signs.

He accepts the advice. but when a lorry goes past. Look at exercise 3. Nastavnik daje novu instrukciju Go through the reasons (a – h) now... daje objašnjenja ako je potrebno.Rešenje: Noun danger fame poison hazard caution infection Adjective dangerous famous poisonous hazardous /’hæzədəs/ cautious infectious Noun luck risk health ease anger dirt Adjective lucky risky healthy easy angry dirty *Ako postoji mogućnost. She accepts the advice and puts on some sunscreen. Po potrebi. 8 The woman is reparing something electrical. Rešenje: 1 f 2 c 3 h 4 b 5 e 6 a 7 g 8 d 4 c – Učenici ponovo slušaju tekst. ali ne pomaže. a razor or a razor blade.  Nastavnik kaže Let’s make a list of things that can cut you. Povezivanje parova rečenica. Make a list of words that could. Moguće reči su: a knife. odobravaju. ne odobravaju. c. and doesn’t take the advice at first. 4 The boy is walking around barefoot and doesn’t accept the advice. She doesn’t take the advice at first. Nastavnik kaže Focus your attention on the pictures and the warnings. podstiče. Izlistavanje reči po određenom kriterijumu.. Nastavnik radi prvi primer zajedno sa učenicima – pušta CD.) Aktivnost 4 – Udžbenik. strana 36. 3 The woman wants to cross the road.to hit a person or an animal with your vehicle (The child was run over as he was crossing the road. Rešenje za ostale dijaloge: 2 The man wants to deliver a leeter. Make your lists together. frontalno. Dok rade. Ostali slušaju.). daju se objašnjenja za reči: electrocute . 6 The girl is playing with matches and doesn’t take the advice.) Nastavnik pita And what was the warning? (You shoudn’t lie in the sun too long. 68 . petog i osmog dijaloga. Match the warnings to the reasons. Učenici slušaju i proveravaju svako za sebe. You have to find out what the people are doing or want to do and if they accept the advice given. Kada završe.. nastavnik obilazi. Listen and see if your ideas are correct. Učenici govore nastavnik piše reči na tabli. prati. komentarišu i dopunjavaju liste. but then she does. zadaci 4 a.) And the reason? (You might get sunburnt. Učenik koji u ime svoje grupe izveštava. Dok jedna grupa izveštava. 5 The boy is trying to get rid of a wasp. strana 36. Nastavnik daje instrukciju You are going to listen to the text again.to kill sb with electricity that goes through the body run sb/sth over . b. grupe izveštavaju. Nastavnik obilazi grupe. 4 b – Nastavnik kaže You are going to listen to some people talking in these situations.Turn to the pair sitting behind you and make groups of four. CD će se zaustavljati posle trećeg. pre nego što počnu da rade. She doesn’t accept the advice at first. učenici mogu da provere svoje odgovore u rečniku pre nego što provere sa nastavnikom. 12) 4 a – Učenici ostaju u grupama do kraja časa. Ponavljaju upozorenja i razloge kao što je dato u primeru 1. she does. zadatak 3. Učenici zapisuju – isti odgovori na nivou grupe. Tell me all the things you can think of at the moment. Aktivnost 3 – Udžbenik. Na kraju se radi provera na nivou celog odeljenja. pravi pauzu posle prvog dijaloga i traži da učenici daju odgovor koji piše na tabli (1 The girl is sunbathing.) – ovo ne piše na tabli. Pošto brzo prođu kroz upozorenja nastavnik dalje govori Are the warnings clear? .  Grupe izveštavaju – za svaki dijalog druga grupa. piše reči na tabli. scissors. 7 The man is standing near a tennis court and takes the advice and moves. (Slušanje broj 2. Nastavnik daje novu instrukciju . a sword. match the warnings 1-8 to the reasons a-h. ostali slušaju. pomaže po potrebi. When you have finished that. ispravljaju ili dodaju.

. zadatak 3 i strana 29. strana 28. You shouldn’t . I wouldn’t / would do that if I were you. Domaći zadatak: radna sveska. zadatak 4. frontalno. You could. (Zadaci 1 i 2 će se raditi u okviru sledećeg domaćeg zadatka) ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 69 . Do not ......... might. I don’t think it’s a good idea. Caution!.. Radi se usmeno..ZAVRŠNI DEO:  Kratak osvrt na čas – What language do we use to give warnings and advice? (Beware of.

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 31 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3C – Warnings and advice TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - pravilno da koriste povratne zamenice - da daju savete i upozorenja VASPITNI CILJEVI Učenici: - umeju na fin i učtiv način da se obraćaju ljudima kada daju upozorenja i savete ZADACI Učenici će: - ponavljati lične zamenice (subject / object) i prisvojne prideve (my, your ...) - učiti i uvežbavati povratne zamenice (reflexive pronouns) - ponavljati i uvežbavati jezičke strukture kojima se daju upozorenja i saveti - davati upozorenja na osnovu slike METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – dopunjavanje tabele, upoređivanje i zaključivanje, razgovor i objašnjenje, dopunjavanje rečenica po smislu, opisivanje slike po traženom modelu OBLICI RADA: individualni, u paru, grupni, frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik, radna sveska, CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje (učtivo obraćanje), Srpski jezik (derivacija reči, povratne zamenice) UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka na nivou celog odeljenja, uobičajeno.

GLAVNI DEO: Aktivnost 1 - Ponavljanje ličnih zamenica. Personal pronouns + possessive adjectives – revision. Nastavnik crta tabelu na tabli, učenici je crtaju u svesci. Nastavnik kaže. Turn to you partner and complete columns 1, 2 and 3. Dok učenici rade, nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. Provera na nivou celog odeljenja, frontalno. *Reči koje su boldirane su one koje nastavnik upisuje odmah, a one koje nisu boldirane su reči koje se upisuju tokom provere. Četvrta kolona se popunjava kada se urade rečenice iz aktivnosti 2. (1) Subject pronoun I you (singular) he she it we you (plural) they (2) Object pronoun me you him her it us you them (3) Possessive adjective my your his her its our your their (4) Reflexive pronoun myself yourself himself herself itself ourselves yourselves themselves

Aktivnost 2 – Povratne zamenice. Reflexive pronouns – form and meaning. Učenici dopunjavaju rečenice odgovarajućom povratnom zamenicom. Nastavnik će uraditi tri rečenice sa zajedno sa njima kao primer i skrenuti pažnju na razlike (- self / - selves) kao i na reči na koje su ti sufiksi dodati, a ima ih u tabeli (my, them, him). Učenici rade u parovima. Nastavnik obilazi i pomaže po potrebi. Provera na nivou celog odeljenja. Examples: I cut myself yesterday. Michael is looking at himself in the mirror. Baby birds are too young to look after themselves. 

70

Complete the sentences with the correct reflexive pronoun. 1 Be careful with the knife. You’ll cut _______________ .(yourself) 2 Susan has hurt _______________ . (herself) 3 Our cat washes_______________ after each meal. (itself) 4 We organized the party all by _______________ . ( ourselves) 5 Come in, children, and find _______________ a seat. (yourselves)  Nakon provere, učenici se vraćaju na tabelu. Popunjavaju četvrtu kolonu. Nastavnik daje objašnjeje - The words myself, yourself, himself, herself, itself,ourselves, yourselves and themselves are called reflexive pronouns.When the subject and the object of a sentence are the same, we must use reflexive pronouns for the object. Piše na tabli dole navedene rečenice, postavlja pitanja i daje objašnjenje:

Compare: 1 Jack was looking for his brother. When he saw him in the mirror, he started to shout. (He saw his brother’s image in the mirror. The subject and the object refer to different people.) 2 When Jack saw himself in the mirror he started to shout. (Jack saw his own image in the mirror. The subject and the object refer to the same person. ) Aktivnost 3 – Udžbenik, strana 37, zadaci 5 a, b, c. Dopunjavanje rečenica. Giving warnings and advice. 5 a – Nastavnik kaže Look at exercise 5a. Try to complete the expressions without looking back at page 36. Učenici rade individualno, upoređuju odgovore sa svojim parom. Provera uobičajeno. Rešenje: 1 out 2 Be 3 wouldn’t / were 4 shouldn’t 5 idea 6 dangerous 7 get 8 yourself 5 b – Nastavnik vraća učenike na rečenice i kaže What form of the verb follows ’get’?Find the verb forms in the list of reasons in exercise 4 on page 36. (bitten, electrocuted, stung, sunburnt, hit, run down - past participle) 5 c – Učenici se vraćaju na iste rečenice, ovoga puta traže modalne glagole koji se koriste – Go back to the same sentences. Which modal verbs are used in them? (could /might) Aktivnost 4 – Udžbenik, strana 37, zadatak 6. Opisivanje slike po traženom modelu. What dangers are there in the picture?  Nastavnik kaže Look at the picture and say what you can see in it. Vodi se razgovor, nastavnik postavlja pitanja i koristi priliku da uvede reči koje su učenicima eventualno nepoznate. Sam odgovara ukoliko ni jedan učenik u odeljenju ne zna odgovor. Look at the boy wearing a green T-shirt. What is he holding? (an axe). Look at the girl sitting on a blue chair. What is she doing? (speaking on the phone) What can you see on her left handside? (a mug, a camping stove and a kettle) Look at the boy and the girl holding white boxes. What are they doing? (picking blackberries) Nastavnik piše ove reči na tabli (blodirane su u odgovorima). Nastavnik čita primer zajedno sa učenicima i podstiče ih da uoče i formulišu još dve opasnost pre nego što nastave da rade sami - Find two more possible dangers. Look at the girl watching the boys who are throwing a red Frisbee to each other. What might happen to her?(1 The liitle girl might get hit by the Frisbee. ) What might happen to the boys playing Frisbee? (2 The boys playing Frisbee mught get sunburnt.) Piše ih na tabli jednu ispod druge. Učenici dalje rade u parovima. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. Provera se radi na nivou celog odeljenja. Rečenice se pišu na tabli u nastavku onih koje su već napisane pod 1 i 2.

Ostali mogući odgovori: 3 The teenage girl might get stung by a wasp. 4 The teenage boy might cut himself with the axe. 5 The boy and the girl picking blacberries might get bitten by the snake. 6 The children running towards the path might get hit by the bicycle. 7 The cyclist might hurt herself. She might cut her arm, legs and head. 8 The boy swinging in the tree might fall and get hurt if the branch breaks. 9 The boy and the girl in the boat might fall into the water. 10 The man might set fire in the tent.

71

ZAVRŠNI DEO:  Kratak osvrt na čas What have you practised and learnt? (reflexive pronouns, giving warnings). When do we use reflexive pronouns? (when the subject and the object of a sentence are the same) Which modal verbs do we use to give warnings? (could / might) What is ’get’ followed by? (past participle)

Domaći zadatak: udžbenik, strana 37, zadatak 7 – uvežbati sa parom, usmeno, za naredni čas; radna sveska, strana 28, zadaci 1 i 2. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

72

dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima po smislu. zastane i sačeka da neko od učenika kaže. Read the instruction..  Nastavnik pozove učenike da pročitaju instrukciju i urade zadatak sa svojim parom. nastavnik opet piše ideje na tabli.i doda – Write letter d on the line next to the word number 1. Read the text and choose the correct answer.učiti i uvežbavati treći kondicional METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i odgovaranje na pitanja. nalaze se u prilogu uz ovu propremu) KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. povezivanje parova. Provera se radi uobčajeno. 5–f 6–e 7–h 8–c Odgovori: 2 – g 3 – b 4 – a 73 . posmatra ne interveniše. uobičajeno.razumeju važnost dobre pripreme u smislsu da nikada ne znamo šta može da nas snađe ZADACI Učenici će: .ponavljati i uvežbavati prvi i drugi kondicional .  Odgovori: 1 – c 2 – a 3 – b 4 – a 5 – b  Nastavnik vraća učenike na ideje koje su ispisane na tabli i pita – Which of these ideas have proven to be predicted correctly? Aktivnost 2 – Rad na vokabularu. objašnjenje OBLICI RADA: individualni. zatim kaže – Look at exercise 1. povezivanje reči i definicije. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3 – A mountain rescue . nastavnik obilazi.  Nastavnik pozove učenike da izlistaju ideje koje se mogu povezati sa zimovanjem na planini – Do you sometimes spend your winter holidays in the mountains? What do people do in the mountains? (They skii. Učenici rade. dopunjavanje rečenica na osnovu pročitanog teksta. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . u paru.. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: radni listići za učenike (svakom po jedna kopija. Sledi nova instrukcija – Read the title of the text. Reading comprehension.Čitanje i odgovaranje na pitanja. (A mountain rescue) What do you expect to see in it? Učenici govore. go walking.. go sledging . nastavnik piše njihove ideje na tabli.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 32 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. grupni. Zadatak 1. Zadatak 2. razgovor.Third conditional TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . zatim ponovi – a heavy fall of snow on the sides of the mountains . An avalanche means . uradi prvi primer zajedno sa njima – Let’s do the first example together. Read the text individually and do the exercise with your partner. . Nastavnik ni ovde ne pomaže. Match the words 1 – 8 to the definitions a – h.da komuniciraju o nerealnim stavrima u prošlosti koristeći treći kondicional (unreal situations in the past) VASPITNI CILJEVI Učenici: .) Are there any troubles people might get into when they are in the mountains in winter? What are they? Učenici govore. provera se radi uobičajeno. frontalno..

would) (Meaning – I don’t have a million dollars.present simple. nastavnik će dati sledeće objašnjenje: We use past perfect in the if clause and would + perfect infinitive in the maina clause.) Paula _____________ (be) if Jan _____________ (leave). daje objašnjenje za značenje drugog konicionala.) We didn't play well. You had an accident because you didn't drive carefully enough. If you _____________ (study) hard. I _____________ (buy) a big house. so we lost the game. would have 4 hadn’t barked. Read and complete the text. main clause – will + verb)  Na isti način se analizira i rečenica 3.) Nastavnik će dati još dva primera za drugi kondicional da ga učenici urade. Which of the sentences in exercise 4 explains its meaning? (1) Nastavnik napiše dve rečenice na tabli i kaže – Complete the sentnces so that they are in the first conditional. 74 . (We would have won the game if we had played better. Which of the sentences in exercise 4 explains its meaning? (4) Could you think of any other examples for the zero conditional? What happens if you don’t water plants? (They dry out. main clause . so you didn’t buy a computer. (Rečenica 3 iz zadatka 4 definiše značenje drugog kondicionala. you _____________ (pass) the test. won’t come) Which tenses are used in zero conditional? (if clause .Jan won’t leave. (You wouldn’t have had an accident if you had driven more carefully. ponovi i napiše If you heat water to 100 degrees. Sentence 1 is zero conditional.) *Nastavnik pomaže učenicima da formulišu nove rečenice. I _____________ (not come). Napiše rečenicu na tabli i objašnjava oblik i značenje.Aktivnost 3 – Zadaci 3 i 4 – Kondicionali. (If you had saved your money.) You didn't save your money. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima. past perfect would perfect infinitive have + past participle Značenje se objašnjava na sledeći način – What does this sentence mean? He didn’t study so he didn’t pass the exam. Which tenses are used in zero conditional? (present simple + present simple)  Sentence 2 is first conditional. it boils. Work with your partner.would + verb). rescued. Try to complete them without looking back at the text. (would be. If I _____________ (have) a million dollars. (doesn’t come. (study. will pass) If he _____________ (not invite). left) (Meaning . you would have bought a computer. would have died   U nastavku se radi analiza rečenica.nastavnik kaže – Read the sentences in exercise 3. Odgovori: 1 can change 2 go. Postavlja novo piatnje – What happens if you heat water to 100 degrees? (It boils). would have left. will need 3 were caught. they dry out. pitanjima će od njih da izvuče formulu glagolskih oblika koju će napisati na tabli (If clause – past simple.) Nastavnik ponovi i napiše na tabli – If you don’t water plants. Rade se još tri primera.  Zadatak 3 . frontalno: Make new sentences so that you use the third conditonal. I probably would have passed the exam. povezuje se sa zadatkom 4. Kada završe daje novu instrukciju – Look back at the text and check your answers. If I had studied harder. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. I won’t buy a big house.)  Kod trećeg konicionala (objašnjava ga rečenica 2 iz zadatka 4). OR We wouldn’t have lost the game if we ha played better. (had.

(If i Hadn’t been late for work. nastavnik obilazi i prati. Make new sentences so that you use second or third conditional.) 3 He isn’t young. Rešenja su data u zagradi.ZAVRŠNI DEO: Drugi i treći konidicional.) 4 We don’t have enough money so we won’t stay in a hotel.) Radi se u parovima.) 2 I lost my job because I was late for work. 1 He crashed his car. (He wouldn’t have ctashed his car if he hadn’t fallen asleep while driving. he would be able to walk fast. komparativno. pomaže sporijim učenicima. so he isn’t able to walk fast. ispod rečenica koje učenici treba da preformulišu. (If we had enough money. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 75 . we would stay in a hotel. because he fell asleep while driving. I wouldn’t have lost my job. If he were young. Domaći zadatak: zadatak 5.

76 .

77 .

Listen and mark the topics you hear. b. strana 41.uočavati uzročno posledične veze između pomeranja kontinentalnih ploča i zemljotresa i vulkana odnosno globalnog zagrevanja. Read and listen. zadatak 2. Nastavnik daje novu instrukciju Read and listen to the text. rad na tekstu – čitanje i odgovaranje na pitanja (tačno. 16)  Nastavnik daje instrukciju You will listen to someone talking about plate tectonics. What does it mean? Can anyone explain?What is a plate in geography? (one of the sheets of rock that cover the earth's surface) What causes earthquakes? (plate tectonics) What is plate tectonics? (the movement of the large sheets of rock (plates) that form the earth's surface). . Before listening. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Are the statements true or false or it doesn’t say. Razgovor. netačno). 17) 3 a – Nastavnik kaže Go through the topics in 3a very quickly.. Provera na nivou celog odeljenja.. Now listen to the CD and mark the topics you hear. What do you know about the topic?  Nastavnik kaže Open you books at page 41. Učenici čitaju rečenice. (Slušanje broj 2. radna sveska.razvijaju ljubav prema geografiji i interesovanje za različite prirodne / geografske pojave ZADACI Učenici će: .Uvod u temu.Udžbenik. strana 41. klimatskih promena itd. vulkani i zemljotresi – posledica tih pomeranja. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 .da razumeju i objasne uzročno posledične veze između nekih prirodnih / geografskih pojava – pomeranje kontinentalnih ploča . Aktivnost 2 – Udžbenik. Tačno / netačno. Slušanje i izdvajanje određenih informacija. upoređuju odgovore sa svojim parom. volcanoes and eartquakes 78 . F for false and DS for doesn’t say. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. VASPITNI CILJEVI Učenici: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 33 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3 – English across the curriculum – Geography: plate tectonics TIP ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . komentarišu u parovima eventualne nejasnoće. zadaci 3 a.uzrok.razgovarati o temi – odgovarati na pitanja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano –razgovor. slušanje i izdvajanje određenih informacija / povezivanje parova +diskusija i objašnjenje OBLICI RADA: individualni. zadatak 1. Look at the picture and read the title. (Slušanje broj 2. Učenici rade individualno. ali uzrok klimatskih promena. Rešenje: 1 T 2 F 3 F 4 T 5 DS 6 T 7 DS 8 F Aktivnost 3 – Udžbenik. Postupak isti kao u prethodnoj aktivnosti. go through the statements quickly and make sure you understand them all.učiti (slušati i čitati tekst) o pomeranju kontinentalnih ploča i posledicama njihovog pomeranja kao i o tome kako su kontinenti nekada izgledali . u paru. Mark the statements T for true. strana 41. Rešenje: life on earth.

postavljati pitanja i pomoći sporijim učenicima. Nastavnik pušta CD. Mogući odgovori: 1 The San Francisco earthquake of 1905 was caused by the movement of the Pacific and North American plates. zadaci 5 i 6 ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 79 . Pošto učenici u parovima prodiskutuhu pitanja. 2 The area around the Pacific Ocean is known as the Ring of Fire because of the many earthquakes and volcanoes there.3 b – Nastavnik poziva jednog učenika da pročita instrukciju. 4 Australia has many unique animals because it broke away from the continent of Gondwana a long time ago. nekoliko njih će pred sam kraj časa da da objašnjenja pred ostalima. 3 Antarctica used to be covered in tropical forests millions of years ago. Rešenje: 1 d 2 b 3 a 4 c ZAVRŠNI DEO:  Učenici objašnjavaju povezanost mesta i pojava Explain the connections between the items and the places. Nastavnik će obilaziti parove. Talk to your partner. Postupak isti kao u prethodne dve aktivnosti. strana 31. Domaći zadatak: radna sveska.

she wouldn’t 1 I’m sorry I disturbed you. (If there had been any eggs. Učenici rade. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:   Provera domaćeg zadatka. Aktivnost 1 . razgovor OBLICI RADA: individualni. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Example: Liz is tired all the time.  Nastavnik kaže – Rewrite these sentences using the second or third conditional.razvijaju naviku samoprocenjivanja i ocenjivanja sopstvenog napredovanja ZADACI Učenici će: . She shouldn’t go to bed so late. *Dok učenici rade. nastavnik daje dodatna ojašnjenja. povratne zamenice i izraze koji se koriste u svakodnevnoj komunikaciji VASPITNI CILJEVI Učenici: . I would have made an omlet. zadatak 3. radna sveska. Complete the sentences with the correct reflexive pronouns. nastavnik prati. it wouldn’t have attacked you. dopinjavanje dijaloga odgovarajućim izrazima. 3 RISKS NASTAVNA JEDINICA: UNIT 3 – Revision (Strucutres and vocanbulary from Unit 3) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .efikasno da koriste drugi i treći kondcional. (If you hadn’t frightened the dog.uvežbavati svakodnevne izraze METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano –prezentacija. 2 i 4 se neće raditi. 80 . Provera se radi uobičajeno. Work individually and compare your answers with your partner.) 4 There weren’t any eggs. ne pomaže. If Liz went to bed earlier. strana 42. (If I had known you were busy. parafraziranje. Copy the sentences in your exercise books. but only because you frightened it.) 2 The dog attacked you. obilazi i pomaže sporijim učenicima.predstavljati svoje projekte .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 34 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT.uvežbavati upotrebu povratnih zamenica . Po potrebi. nastavnik prati. so I didn’t make an omlet.uvežbavati razlike u značenju između drugog i trećeg konicionala . Povratne zamenice. GLAVNI DEO: *Zadaci 1. Rešenja su data u zagradi. ispod rečenica. I wouldn’t have disturbed you. Učenici će uvežbavati kondicionale kroz rečenice koje je nastavnik pripremio za ovaj čas. Odgovori: 1 himself 2 yourselves 3 myself 4 ourselves 5 yourself 6 itself 7 herself Aktivnost 2 – Drugi i treći kondicional. Rewrite the sentences using the second or third conditional. Work with your partner.Udžbenik. dopunjavanje rečenica. I didn’t know you were busy. Provera se radi uobičajeno.  Nastavnik kaže – Read the instruction in exercise 3. Prestavljanje projekata. (If I had the book.) 3 I can’t lend you the book because I haven’t got it. u paru. I would lend it to you.

Nastavnik prati. obilazi. zadatak 5a (5b se radi u završnom delu časa). Učenici uvežbavaju dijaloge. ZAVRŠNI DEO:  radi se zadatak 5 b. Rade u parovima. i pomaže. strane 32 i 33. Domaći zadatak: radna sveska. Nekoliko parova izvodi dijalog po izboru pred celim odeljenjem. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 81 . Nastavnik proverava da li je zadatak jasan tako što pozove druga dva učenika da urade sledeći primer. svi zadaci.Udžbenik. strana 42.Aktivnost 3 . Svakodnevni engleski. Everyday English.  Jedan učenik pročita instrukciju i primer naglas.

Učenici slušaju i čitaju upitnik. How many different kinds of media can you think of? Which preposition do we use? (Slušanje broj 2. a website You listen to – the radio. Provera se radi sa celim odeljenjem. a desktop. Upitnik. nastavnik pita – What is the questionnaire about? (It’s about how young people use computers. Maybe 2 c – Učenici uzajamno intervjuiši jedni druge – Now interview your partner. Učenici rade. Work individually and compare your answers with your partner. on. a ballet. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . a tape 2 b – Nastavnik pozove učenike da dopune tabelu pre slušanja – Complete the boxes with the correct prepositions.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 35 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . Ask him / her the same questions. a play. 82 .. a live concert. a dance performance. nastavnik dodaje – Do the task individually and compare your answers with your partner. Nekoliko učenika izveštava o onome što su saznali o svom sagovorniku. ne pomaže. strana 44. c. Nastavnik prati ali ne pomaže.efikasno da postavljaju pitanja koristeći različite glagolske oblike VASPITNI CILJEVI Učenici: . nastavnik obilazi. zadaci 1 a. nastavnik obilazi. The questionnaire.uvežbavati postavljanje i dogovaranje na pitanja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – klasifikacija..učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na medije . a CD. radna sveska. a magazine. Predlozi. Provera se radi uobičajeno. prati. strana 44. (Slušanje broj 2.razvijaju naviku upotrebe računara i u svrhu učenja ZADACI Učenici će: . a musical. zadaci 2 a. Piše sve ideje na tabli. Pošto završe. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Pušta se CD. Kada odslušaju. pomaže po potrebi. b.) 2 b – Nastavnik pozove drugog učenika pročita instrukciju. 21) 2 a – Jedan učenik pročita instrukciju. u paru.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 A – Using the media TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . in Aktivnost 2 – Udžbenik. slušanje i popunjavanje tabele / dopunjavnje dijaloga odgovarajućim odgovorima OBLICI RADA: individualni. a book.CAN I ASK . 2 Yes 3 Every 2 – 3 days 4 No 5 Yes 6 Yes 7 Yes 8 Yes. b. Mogući odgovori: You watch – a video. A documentary about volcanoes. 20) 1 a – Nastavnik kaže – Read the exmples in 1 a and add some other kinds of media to the list. TV programmes. Odgovori: 1 Yes.Udžbenik. slušaju CD i upoređuju. a DVD You read – a newspaper. Odgovori: at. Work with your partner. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.

nastavnik prati. Write your ideas in your exercise books. strana 34. Domaći zadatak: radna sveska. To prepare for sharing. share.ZAVRŠNI DEO:  Diskusija. 2 i 3. Učenici razmenjuju ideje. Svaki učenik za sebe napiše odgovore.Pair up with a partner. ali se ne meša. Think. Korak 2 – Pair.Share with the whole class the most important points from your "Paired" discussion. Start a discussion with your partner by asking him/her how and why he/she uses his / her computer for learning. pair. Combine your ideas and summarize your discussion. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 83 . Korak 1 – Think .Nastavnik daje novu instrukciju . zadaci 1. Ask your partner to explain this in detalis. list the three most important points you would like to share with the entire class.Nastavnik kaže i napiše na tabli – Do you use computer for learning? How? Why?Write your answer in your exercise book. Korak 3 – Share.

b. u paru.) My keys. How do we make questions? Read the types of verbs. Nastavnik prati obilazi.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 A – Using the media TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Učenici rade u parovima.subject in the correct position .questions How often do you go to the movies? When did they buy the house? Where have you been so far? What is he doing? What were they doing when the storm started? What will he do now? (itd.. Pitanja.Udžbenik. strana 45. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. Aktivnost 2 – Udžbenik. Nastavnik zatim pita . GLAVNI DEO: Aktivnost 1 .razvijaju interesovanje za aktivnosti svojih vršnjaka ZADACI Učenici će: . sastavljanje dijaloga. Are you doing a survey or something? Rule C. How do we make questions? 3 a – Nastavnik prođe sa učenicima kroz objašnjenja u udžbeniku – Let’s read the pieces of information in 3a. b. Na primer: Can I ask you some questions.. c. 84 . Rade u parovima. objašnjenje. Think of the complete questions without writing them as you match them to the answers.) 3 b – Jedan učenik pročita instrukciju. Prvi primer se radi zajedno sa učenicima: 1 What have you got in your pocket? (OR: What are you looking for? What did you put in your bag? . 4 a i b – Nastavnik kaže – The question words in column A are just the beginning of questions.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 36 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 .efikasno da postavljaju pitanja koristeći različite glagolske oblike VASPITNI CILJEVI Učenici: . povezivanje parova OBLICI RADA: individualni. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Work with your partner.CAN I ASK .?) Did she arrive last week? (NOT: Did she arrived. Provera se radi uobičajeno.?) Wh. Pitanja sa upitnim rečima.?) Did they come late last night? (NOT: Did they came.... Read the rules.. Making questions..Which rule refers to number 1? (B) Which rule refers to number 2? (C) And which rule refers to number 3? (A) *Nastavnik će po potrebi učenicima skrenuti pažnju na red reči u pitanjima .uvežbavati postavljanje i dogovaranje na pitanja (kratka da li i pitanja sa upitnim rečima) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. strana 45. please? Rule C.. zadaci 3 a. Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. ali se ne meša..kao i na pitanja sa do/does i did: Yes / No questions Are you a student? Were you at school yesterday? Can they swim? Have you been there before? Are they listening to music? Will you help me with these bags please? Were you listening to the CD when it happened? Does he play any musical instruments? (NOT: Does he plays. zadaci 4 a.. Učenici pročitaju pitanje koje su pronašli i kažu koje se pravilo odnosi na to pitanje.

4 I’m going to buy the green ones. strana 35. You can ask the questions in any order you like. ZAVRŠNI DEO:  Učenici izveštavaju – Report back your findings to the class – Nekoliko učenika. Učenici sastavljaju pitanja.. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 85 . 5 We’ll arrive at six. Provera se radi uobičajeno.. 3 Because I have toothache. 9 Since 2003. 4 c . strana 45. Odgovori: 1 Do you watch the news on TV? 2 Did you go to the cinema yestrday? 3 Can you play the guitar? 4 Have you (ever) been in a newspaper? 5 Would you like to be a radio DJ? 6 Were you using the Internet yesterday evening? 7 Are you going to have a birthday party this year? 8 Will you be at home this evening? 5 b – Instrukcija glasi – Walk round the class and ask the questions to as many people as possible. Aktivnost 3 – Udžbenik. Find someone who. zadaci 5 a. Make questions individually. Domaći zadatak: radna sveska. Provera se radi sa celim odeljenjem.Učenici rade. pomaže sporijim učenicima. b. nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima.. 5 a – Nastavnik kaže – Read the list of items and read the example .po potrebi uradi i drugi primer sa učenicima.Ask and answer your questions with a partner. 8 She was born in London. Take turns. Refer back to the rules if you are not sure. Pronađi osobu koja. Nastavnik obilazi i sam postavlja pitanja. učestvuje u njoj ravnopravno sa učenicima. *Zadatak 6 se neće raditi. Odgovori: 2 Go down here and turn right. Nastavnik se pridružuje ovoj aktivnosti. Nastavnik će sve opcije pitanja pisati na tabli. dozvoljava učenicima da i njega pitaju.. nastavnik obilazi i prati. Učenici će izgovarati pitanja u punom obliku sa upitnim rečima koje su im date. 10 Two years ago. Note down your answers. 7 It’s about ten kilomteres. zadaci 4 i 5. 6 I’ve got two brothers and a sister.

Listen and repeat the names of the jobs. (architect) 9 Someone whose job is to look after passengers on a plane is a . nastavnik kaže – Read out your lists of jobs.  Sledi nova instrukcija – Now listen and repeat the names of the jobs.... ne meša se. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.. (vet) 11 Someone who designs or builds things such as roads. make phone calls and prepare letters is a .. (chef) 2 Someone whose job is to build walls using bricks is a . (nurse) 4 Someone in an office whose job is to arrange meetings.. Zanimanja – njihova imena i opis. Zadatak b se zato ne radi kao takav. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Make a list of as many jobs as you can think of with your partner. Pušta se CD. bridges. tako što ne govori brojeve redom.. Nastavnik obilazi. igra pogađanja OBLICI RADA: individualni.CAN I ASK . (electrician) 7 Someone whose job is to clean the rooms in a building is a . Jedan par pročita svoju listu. 24) *Radiće se malo izmenjeno u odnosu na ono što je ponuđeno u udžbeniku. diskusija. (bricklayer) 3 Someone who looks after ill or injured people usually in a hospital is a .. čitanje i izvlačenje traženih informacija.. Nastavnik započinje rečenicu kojom se definiše određena profesija.. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . sastavljanje novih reči od zadatih elemenata.čitati oglase i diskutovati o ponuđenim zanimanjima METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – slušanje i ponavljanje / dovršavanje rečenica razgovor.. Učenici prave listu zanimanja. 1 a – Nastavnik započinje razgovor o temi – Could you think of any jobs you know. Kada završe. radna sveska. What other jobs do you know? What job would you like to do when you grow up? (Slušanje broj 2.. ostali slušaju i dodaju samo ona zanimanja koja nisu spomenuta..Udžbenik.. zadaci 1 a. Učenici se vraćaju na listu zanimanja koju su dali na početku i upoređuju – Which of the jobs have been mentioned ? Dalje uvežbavanje vokabulara.. u paru.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na zanimanja + sastavljati složenice od ponuđenih elemenata .. or machines is an .. c... (flight attendant) 10 A doctor for animals is a . (pilot) 6 Someone whose job is to repair or fit electrical equipment is an . dva puta. (cleaner) 8 Someone whose job is to design buildings is an . Nastavnik zatim kratko proveri da li učenici pravilno izgovaraju zanimanja – Number 2. (lorry diver) 86 .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 37 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . What are they? Učenici čitaju... (engineer) 12 A person who drives lorries is a . railways. strana 46....? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 B – Jobs TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . What job? (a pilot) – nastavlja. nastavnik ih piše na tabli razbacano...da imenuju najmanje dvanaest novih zanimanja na engleskom jeziku VASPITNI CILJEVI Učenici: .razmišljaju o sopstvenim interesovanjima u smisli profesije kojom bi želeli / mogli da se bave ZADACI Učenici će: . učenici je dovršavaju: (usmeno)  1 Someone who cooks food in a restaurant as their job is a . (secretary) 5 Someone who flies an aircraft is a .

3 a – Nastavnik kaže – Look at the pictures without reading and guess where the jobs are and what the people have to do. zadaci 1. Compound nouns. Read and find. So. ostali pogađaju koji posao je odabrao. What’s his or her job? Guess. b. You can ask only Yes / No questions. Work with your partner.. prati postavlja pitanja – What might this job be? Why do you think so? What do you think people have to do? 3 b – Instrukcija glasi – Read the adverts to see if your guesses are correct. Postavlja još jedno pitanje – What would we call someone who teaches in a nursery school? (a nursery school teacher) – i ovu imenicu napiše na tabli. Učenici rade. Provera se radi sa celim odeljenjem. Don’t tell anyone what job you have chosen. strana 46. b. a provera se radi sa celim odeljenjem. strana 46.. nastavnik obilazi i pita – Which job would you like to do? Why? Kada završe nastavnik pita – Would anyone like to share their ideas with the class? Which job would your partner like to do? Why? Aktivnost 2 – Udžbenik. 3 i 4. strana 36. Take a minute to think about you choice. Postupak nastavnika je uobičajen. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 87 .. What does jed do? (He drives buses. nastavnik obilazi i po potrebi pomaže. She works in a bank. Navodi učenike da zaključe – What what does the first word tell us? (where something is done) And the second? (what is done). Učenici rade. Domaći zadatak: radna sveska. Do other jobs with your partner. Jedan učenik seda na stolicu ispred table. Write the names of the jobs . Note down your ideas. Give your reasons. Choose one of these jobs you would like to do..1 c – Nastavnik kaže – Talk to your partner about a job you would like to do when you leave school. 2. Nastavnik obilazi. Čitanje i pronalaženje traženih informacija. He’s a bus driver. Složene imenice. Fatima is a . 2 a – Nastavnik kaže – How do we make compound nouns? What would we call someone who cleans offices? (an office cleaner) – napiše na tabli.) 2 b – Nastavnik pozove jednog učenika da pročita pitanje i uradi prvi primer zajedno sa odeljenjem – Fatima is a manager. Look at the example in 2a. zadaci 2 a. Odgovori: 2 newspaper reporter 3 toy makers 4 office worker 8 computer engineer 5 film director 6 car mechanic 7 wedding photographer Aktivnost 3 – Udžbenik. zadaci 3 a. Odgovori: A Hairdresser’s assistant B Film extra C Newspaper boy / girl D Restaurant assistant E Dog walker F Supermarket assistant ZAVRŠNI DEO:  Igra pogađanja. (sačeka ili pozove učenike da se sete i kažu – bank manager.

feel like. Gramatika – glagolske imenice.   88 . famous for. be used / accustomed to. strana 47. Grammar note. writing.) – i ovo se piše na tabli.What activities are mentioned in the examples? (sweeping. 9 I like / dislike sleeping in this room. D Aktivnost 2 – Udžbenik. radna sveska. 1 Instead of studying for her exams. počinje razgovor i daju se dodatna objašnjenja . zadatak 4. Nastavnik pozove učenike da sami pročitaju primere i objašnjenja u zelenom polju – Read the grammar note.ponoviti i uvežbavati zanimanja . C 3 B 4 E. 16 I can’t stand bullying.učiti i uvežbavati izraze iza kojih se koriste glagolske imenice (Gerund) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – spajanje parova (čitanje). Spajanje parova – čitanje. every night. E. depend on. 3 We’re going to do something interesting 15 She couldn’t help laughing. proud of. 2 You must pay before going out. 4 She went out without saying goodbye. Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. *Nastavnik će na licu mesta proceniti da li će dodati još neke: 7 I’m fond of belly dancing. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima.. she went out 12 My new job includes / involves travelling abroad. D. D 7 A. Odgovori: 1 C 2 E. B.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 38 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . Read the examples and about them with your partner.. 18 She kept smiling.razmišljaju o sopstvenim interesovanjima u smisli profesije kojom bi želeli / mogli da se bave ZADACI Učenici će: . slušanje i zapisivanje traženih informacija OBLICI RADA: individualni.Udžbenik.da opisuju zanimanja koristeći izraze iza kojih se koriste glagolske imenice (Gerund) VASPITNI CILJEVI Učenici: . 8 He’s keen on playing golf. F 5 B. u paru. razgovor. 5 I’m afraid of walking along dark streets. C. donošenje zaključaka na osnovu ponuđenih opisa i teksta. acting. strana 47. doing grammar exercises. 13 It is not worth discussing. listening. 14 They were tired of walking. accuse (d) of. apologize for. What activities do you usually do in your English classes? (reading.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 B – Jobs TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Match the descriptions to the jobs. We call these –ing forms Gerunds . kopija listića sa primerima za svakog učenika (nalaze se u prilogu uz pripremu) KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. F 6 A. after finishing this exercise. nastavnik obilazi i pomaže po potrebi. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . objašnjenje. Učenici čitaju i komentarišu. U nastavku. Pošto završe.. CD.napiše iznad liste reči koja je napisana na tabli. radi se provera sa celim odeljenjem. nastavnik podeli listiće sa primerima i daje dodatna objašnjenja – We use gerunds after certain words and pharses: . Pošto uporede svoje dogovore. Nastavnik kaže – Read the adverts again and match the descriptions 1 – 7 to the jobs A – F. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. helping) –pišu se na tabli. 10 She enjoys skiing..CAN I ASK ... speaking. Work individually and compare your answers with your partner. 17 I’m looking forward to seeing you again. think of. succeed in . give up. 6 He’s good / bad at painting portraits. getting up.

ali učenici se često susreću sa tim): He stopped to smoke. Postupak je isti kao u 6 a. (He wanted to smoke and that’s why he stopped moving or doing something. zadaci 6 a. Postupak nastavnika je uobičajen. Listen. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 89 . 7 C (evenings). Odgovori: Fredie’s likes: he’s always been interested in cars. D Odgovori: 1 E 2 A. 25) 6 a – Nastavnik daje objašnjenje . F ( weekdays) 8 A. Slušanje i zapisivanje traženih informacija.F ZAVRŠNI DEO:  Udženik. write down and say. Listen and write what the jobs are called and what he people do. strana 47. going to film festivals in different countries Megan’s dislikes: sitting in the dark for a long time. very cold or wet. meeting a lot of very ineresting people. ali se ne meša. strana 37 zadaci 5 i 6. strana 47. Zadatak glasi – Listen and write the likes and dislikes now. travels to some interesting places Fredie’s dislikes: driving cars when it is too hot. b.D 3 A. Nastavnik obilazi. test drives new models of cars Megan: film critic. a provera se radi sa celim odeljenjem.  Instrukcija glasi – Read the adverts and find out what the people can’t do and why. can be dangerous because he has todrive very fast in snow and on ice Megan’s likes: watching movies. (He used to smoke and now he doesn’t. (Slušanje broj 2. Work with your partner. watches movies and writes about them for newspapers and magazines 6 b – Učenici slušaju CD još jednom. Odgovori: Fredie: car test driver. Čitanje i pronalaženje traženih informacija.) Aktivnost 3 – Udžbenik. loves driving. Provera se radi sa celim odeljenjem. Read and find. having to watch the films whether they are good or bad Domaći zadatak: radna sveska. Work individually and compare your answers with your partner. C (morning delivery) 4 B 5 C 6 B.You are going to listen to Fredie and Megan talking about their jobs. zadatak 5 a ( 5 b i c se neće raditi).11 I’m not interested in gambling *Ovde je zgodno objasniti i sledeću razliku (nije obavezno. He stopped smoking.

11 I’m not interested in gambling. 3 We’re going to do something interesting after finishing this exercise. 18 She kept smiling. 7 I’m fond of belly dancing. 9 I like / dislike sleeping in this room. 15 She couldn’t help laughing 16 I can’t stand bullying. 5 I’m afraid of walking along dark streets. 6 He’s good / bad at painting portraits. 17 I’m looking forward to seeing you again. 6 He’s good / bad at painting portraits. 2 You must pay before going out. 3 We’re going to do something interesting after finishing this exercise. 9 I like / dislike sleeping in this room. 13 It is not worth discussing. 7 I’m fond of belly dancing.Prilog za učenike (ukupno 4 primerka na listu) WORDS AND PHRASES FOLLOWED BY GERUND 1 Instead of studying for her exams. 14 They were tired of walking. 10 She enjoys skiing. she went out every night. 12 My new job includes / involves travelling abroad. 17 I’m looking forward to seeing you again. 2 You must pay before going out. 5 I’m afraid of walking along dark streets. 12 My new job includes / involves travelling abroad. 8 He’s keen on playing golf. she went out every night. 8 He’s keen on playing golf. 11 I’m not interested in gambling. WORDS AND PHRASES FOLLOWED BY GERUND 1 Instead of studying for her exams. 90 . 13 It is not worth discussing. 15 She couldn’t help laughing 16 I can’t stand bullying. 10 She enjoys skiing. 18 She kept smiling. 14 They were tired of walking. 4 She went out without saying goodbye. 4 She went out without saying goodbye.

WORDS AND PHRASES FOLLOWED BY GERUND 1 Instead of studying for her exams. 11 I’m not interested in gambling. 2 You must pay before going out. 15 She couldn’t help laughing 16 I can’t stand bullying. 8 He’s keen on playing golf. 3 We’re going to do something interesting after finishing this exercise. 14 They were tired of walking. 17 I’m looking forward to seeing you again. 13 It is not worth discussing. 4 She went out without saying goodbye. 17 I’m looking forward to seeing you again. 7 I’m fond of belly dancing. she went out every night. 12 My new job includes / involves travelling abroad. 91 . 15 She couldn’t help laughing 16 I can’t stand bullying. 9 I like / dislike sleeping in this room. 10 She enjoys skiing. 11 I’m not interested in gambling. 6 He’s good / bad at painting portraits. she went out every night. 6 He’s good / bad at painting portraits. 18 She kept smiling. 18 She kept smiling. 14 They were tired of walking. 12 My new job includes / involves travelling abroad. 4 She went out without saying goodbye. 7 I’m fond of belly dancing. 5 I’m afraid of walking along dark streets. 13 It is not worth discussing.WORDS AND PHRASES FOLLOWED BY GERUND 1 Instead of studying for her exams. 8 He’s keen on playing golf. 9 I like / dislike sleeping in this room. 3 We’re going to do something interesting after finishing this exercise. 2 You must pay before going out. 10 She enjoys skiing. 5 I’m afraid of walking along dark streets.

a senetence. Where are they? U nastavku nastavnik poziva učenike da se sete još nekih i da daju primer / rečenicu sa tim frazalnim glagolom. Odgovori: 2 up 3 away 4 off 5 down 6 back 1 c – Učenici se podele u dva – tri tima. fall down / out / over. Piše ih na tabli – Could you think of any more common phrasal verbs? Make an example.  Sledi nova instrukcija – Read the instruction in 1a. Work with your partner. Look for is another example of a phrasal verb – I am looking for my shoes. Complete the sentences. čitaju svoje primere naglas. razgovor. pick up / out Grammar note – Nastavnik prođe kroz primere u zelenom polju zajedno sa učenicima i naglašava – With separable phrasal verbs we must separate the parts of the verbs when we use pronouns.Udžbenik..? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 C – Requests TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 39 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . zadaci 1 a. strana 48.. radna sveska.CAN I ASK . ne pomaže. (Slušanje broj 2.?) 2 Could you please turn it down? (NOT Could you please turn down it?) 92 . Pošto završe. Dopunjavanje rečenica. nastavnik pomaže samo po potrebi. Pošto završe. prati. Listen and check. b.učiti i uvežbavati i učiti izraze i fraze kojima se izražavaju molbe (traženje / prihvatanje / odbijanje) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – dopunjavanje rečenica po smislu. 27) 1 a – Daje se objašnjenje (nastavnik piše frazalne glagole koje navodi i primere na tabli) – Get up is an example of a phrasal verb – I get up at seven. u paru.. frontalni. radi se provera sa celim odeljenjem. ostali slušaju.razvijaju navike pristojne komunikacije – ljubazno traženje / prihvatanje / odbijanje molbi ZADACI Učenici će: . Mogući odgovori: sit back / down / on / up. Može da da još neki primer: 1 Who looks after your children while you are at work? (NOT Who looks your children after . pbjašnjenje. Nastavnik obilazi.da izražavaju molbe (traženje / prihvatanje / odbijanje) VASPITNI CILJEVI Učenici: . get back / off / on / over.. come back / in / on / over. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. uobičajeno. timski NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. but we must never separate inseparable phrasal verbs even with prounouns. sastavljanje dijaloga od zadataih elemenata. 1 b – Učenici slušaju i proveravaju – ispravljaju greške – Listen and check. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . look after / around / back / up. dodaju ispravljaju greške.učiti i uvežbavati frazalne glagole . transformacija rečenica OBLICI RADA: individualni.Correct your mistakes. c. Nastavnik daje instrukciju – You have two minutes to write as many examples as you can. slušanje i povezivanje / odgovaranje na pitanja / popunjavanje tabele. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima.

28) 4 a – Nastavnik crta tabelu na tabli. radi se provera sa celim odeljenjem. strana 48. Nastavnik obilazi i po potrebi pomaže.Read the instruction in exercise 2. Odgovori: 1 A boy asks his father if he can go sailing with the school. (Slušanje broj 2. nastavnik obilazi i pomaže po potrebi. Nastavnik ponovo pušta CD. h 3 a. please. 2 A boy asks his sister if he can watch the news on Channel 4 for his homework. Aktivnost 4 – Udžbenik. strana 48. 5 Can you turn the volume / it down please? It’s very loud. Transformacija rečenica. Rewrite the sentences. Pušta se prvi razgovor. 3 A mother asks his son to get a birthday card while he is in town. pravi pauzu iza svakog razgovora kako bi učenici imali vremena da odgovore na pitanja. odnosno informacije koje su već upisali. 4 A mother asks her daughter to put things in zhe dishwasher (but the girl is late for the bus). zadatak 2. zadaci 3 a. Separate the verbs. Listen and number / answer the questions. *Izgled tabele dat je u završnom delu časa. Provera se radi sa celim odeljenjem u završnom delu časa. Slušanje. 4 b – Učenici slušaju CD i dopunjavaju tabelu. Odgovori: 1 Could you please switch the TV / it on? 2 Please pick your litter / it up before you go. Work individually and compare your answers with your partner. Listen and answer the questions for each dialogue. b. Work with your partner. Work individually and comare your answers with your partner. Postupk je isti ko u prethodnom koraku. 6 Is it OK if I give the DVD / it back tomorrow? Aktivnost 3 – Udžbenik. What does each of them show? Odgovori: a . Učenici rade. učenici rade isto u svojim sveskama – Copy the chart and put in any of the information you remember. 93 . Odgvori: 2 c. c. Provera se radi uobičajeno. zadaci 4 a. 28) 3 a – Nastavnik pita i piše odgovore na tabli – Look at the pictures. Provera se radi nakon što učenici uporede odgovore sa svojim parom. f 3 c – Instrukcija glasi – Read the questions in 3 c. (Slušanje broj 2.BUT: Could you please turn down the radio? OR Could you please turn the radio down? (Both are corret because these phrasal verbs have an object – a noun. Pošto završe. Slušanje i popunjavanje tabele. 4 Please take your shoes / them off before you come in. 3 Don’t throw these magazines / them away. Posle svakog razgovora pravi se pauza kako bi učenici imali vremena da razmisle i povežu slike.) Aktivnost 2 – Udžbenik. b.a bowling alley b – a bus c – a TV d – a sailing boat e – a birthday card f – a dishwasher g – teenage boys in school uniform h – somebody kicking a ball 3 b – Nastavnik pročita instrukciju sa učenicima i proverava da li je jasno da se od njih traži da povežu dve slike za svaki pojedinačni dijalog. nastavnik pokuša od učenika da izvuče koje dve slike odgovaraju ovom razgovoru (slike d i g) i poziva ih da dalje rade sami u parovima. Listen and complete the chart. e 4 b.  Nastavnik pozove učenike da sami pročitaju instrukciju . strana 48.

2. strana 38 zadaci 1. The mother does it today and the daughter will do it tomorrow. b. The boy will write it and post it. The boy offers to wash his father’s car. The mother wants the daughter to putthings in the dishwasher. He’s not going to be back until evening. Result She records her game show while he watches the news. Response He needs to watch it for his homework. She needs to post it today. Request 2 3 4 5 The brother wants to watch Channel 4 news. The father gives him the money. It’s her turn to do it. Objection The sister is watching a game show. The father asks if he will get the money back. The boy asks his father for money for the train.ZAVRŠNI DEO:  Provera zadatka 4 a. The mother wants the boy to buy a birthday card for his uncle. Domaći zadatak: radna sveska. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 94 . Her bus is coming in two minutes. 3 i 4.

Nastavnik kaže . ne pomaže. Make dialogues for the situations. 5 a . odeljenje daje svoje komentare odnosno predloge šta je sve moglo da se kaže u datoj situaciji. Spajanje parova. pomaže i ispravlja.b 2-a 5 b – Nastavnik pita – What form is used after Would you mind? – piše na tabli . Pošto se dijalog / dijalozi odglume. Odgovori: 1 . (Would you mind opening the window?) Now you want someone to lend you some money.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 40 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 .Udžbenik. Make the request using Would you mind again. Dok učenici rade. a par koji ostaje u igri mora da se snađe i odgovori na novonastalu stuaciju.Would you mind + gerund. Pošto pročitaju. zadaci 7 a. objašnjenje OBLICI RADA: individualni. sama aktivnost postaje dinamičnija.razvijaju navike pristojne komunikacije – ljubazno traženje / prihvatanje / odbijanje molbe / dozvole ZADACI Učenici će: .učiti i uvežbavati i učiti izraze i fraze kojima se izražavaju molbe (traženje / prihvatanje / odbijanje) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – spajanje parova. Nekoliko parova čita svoje dijaloge naglas. Nastavnik kaže – You want your friend to open the window.CAN I ASK . Nastavnik obilazi. po potrebi pomaže.. b. traže / prihvataju i odbijaju dozvole VASPITNI CILJEVI Učenici: . razgovor.  Parovi glume svoje dijaloge. 95 . strana 49. Ask him / her to do that using Would you mind. u paru. Učenici popunjavaju prazninu u rečenici. proverava. b. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. nastavnik obilazi. Read and match up the headings. Simulacija. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . Nastavnik obilazi. strana 49. Tako se razvija mogućnost spontane komunikacije.. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Aktivnost 2 – Udžbenik. Ostali pažljivo slušaju. simulacija situacije. zadaci 5 a. Work with your partner. U nastavku se daju još dva primera. Read them silently. prati.Read the instruction in 5a. What elese can we say in such situations? What would you do? How would you react if you were (Sanja)?What are other possible solutions? *Učenici čak mogu i da odglume svoj komentar / predlog umesto jednog od parova a da pre toga ne kažu koji je.da izražavaju molbe (traženje / prihvatanje / odbijanje). 7 a – Učenici čitaju situacije – Read the situations 1 – 4. dopunjavnje rečenica po smislu. provera se radi uobičajeno. nastavnik pokaže sliku i pita – Which situation is this? (1 or 4) Work with your partner and write dialogues.učiti i uvežbavati frazalne glagole .? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 C – Requests TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . radna sveska. (Would you mind lending me some money?) Nastavnik piše obe rečenice na tabli. 7 b – Učenici uvežbavaju dijaloge koje će u narednom koraku odglumiti.

ZAVRŠNI DEO:  Dogovor oko projekta. Uputstvo se nalazi na strani 35 Write your project. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 96 . strana 39. Domaći zadatak: radna sveska. zadatak 5. Učenici će ga predtaviti na času broj 43.

Work with your partner.čitati tekst i raditi zadatke razumevanja suštine i traženja detalja . What’s the title of the play? Slušanje. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. What has happened? Look at the title of the play and the cast list. 31)   Uvodni razgovor – Do you read detective stories or watch films about crime? Which ones? Look at the first picture. pitanja i odgovori.simulirati situaciju suđenja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i odgovaranje na pitanja / traženje detalja / dovršavanje ili dopunjavnje rečenica. Read and listen. Answer the questions. radna sveska.Read and listen.CAN I ASK . ali ne pomaže. (Slušanje broj 2.. But his fingerprints weren’t on the gun. Nastavnik obilazi učenike dok razgovaraju i odgovaraju na pitanja.razvijaju naviku čitaja književnih tekstova ZADACI Učenici će: .da razumeju duži književni tekst VASPITNI CILJEVI Učenici: .Read the questions in exercise 1. čitanje i odgovaranje na pitanja .  Nastavnik kaže – Read the text again and complete the sentences.u krajnjoj nuždi daje prevod – policajac najnižeg ranga – pozornik.Udžbenik. u paru. Čitanje o odgovaranje na pitanja.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 41 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . Answer the questions. strana 50. someone must have cleaned it after him. Nastavnik proverava da li učenici razumeju izraz police constable i daje objašnjenje – A police constable is a police officer of the lowest rank . Aktivnost 2 – Udžbenik. provera se radi uobičajeno. 2 She had a motive. 4 Ursula Twain. 5 Ursula Twain had been in prison for theft. Nastavnik uobičajeno obilazi. He is shot on stage in the play. (Zadatak 2 se neće raditi. Ne meša se.? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 D – Murder at the theatre TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . She threatened to kill him before the murder. Only her fingerprints were found on the gun. podstiče. simulacija OBLICI RADA: individualni. She was jealous because John Russel was talking to Ursula Twain. Provera se radi sa celim odeljenjem. Miss May wouldn’t have to clean it because her fingerprints would be found on the gun anyway. zadatak 1. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka.) Dovršavanje rečenica. Odgovori: 1 The director 2 Fiona May 3 The stage manager 4 John Russel 5 The director 6 Fiona May and John Russel 7 The stage manager 8 Ursula Twain 9 John Russel 10 Ursula Twain 97 . Nastavak aktivnosti . 3 He noticed the stage manager didn’t clean the gun after putting in the bullets. Complete the sentnces.. strana 50. zadatak 3. Work individually and compare your answers with your partner. Odgovori: 1 He was an actor in a play. but someone put real bullets in the gun and he really died.

murder 2 prison. Ursula. Dovršavanje rečenica. iz grupe koja je imala Ursulu. Complete the sentnces. jealous ZAVRŠNI DEO:  Lawyers – nastavnik podeli učenike u 4 velike grupe i svakoj daje po jedan lik iz drame .Aktivnost 3 – Udžbenik. Domaći zadatak: pripremiti jednu scenu iz teksta za izvođenje na narednom času. Fiona. motive 6 threatened. The Inspector. Write the questions you are going to ask your character at the trial. U nastavku. Njihov zadatak je da se stave u ulogu advokata i sastave što više pitanja za navedene likove – Imagine that you are lawyers for the trial of Ursula Twain. strana 50.The stage manager. zadatak 4. učenici biraju ko će da bude koji lik i postavljaju im pitanja. blank 5 fingerprints. Učenici sami formiraju grupe i uvežbavaju van škole. blackmailing 4 fired. Likovi ne mogu da budu birani za ulogu koju su imali u svojoj grupi – na primer. može da se izabere Fiona. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 98 . robbery 3 killed. Odgovori: 1 arrested. iz grupe koja je imala Fionu može da se izabere inspektor itd.  Postupak je isti kao u aktivnosti 2.

 Učenici se podele u tri velike grupe.. why they are popular) 3 Do you nomaly watch TV on your own or with other people? (additional – who with. Classroom survey. Pušta se CD. f. Odgovori: 1 – e 2 – c 3 – h 4–b 5–f 99 . za svako pitanje po jedna.razgovarati o televiziji sa tri različita aspekta (koliko često / šta /s kim gledaju TV) . Nastavnik pozove učenike da pročitaju teme / pitanja – svako pitanje različiti učenik. b. tri velika tabaka papira za poster KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Izvođenje scena iz drame. ali ne sugeriše i ne pomaže. Find the topics / match the titles. Read and Listen. zadatak 1. Nastavnik će dati sledeću instrukciju – Ask the others and find the information you are supposed to. strana 53. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. when) Grupe razgovaraju o informacijama do kojih su došli i priremaju izveštaj.razvijaju kritički odnos prema televiziji kao jednom od savremenih medija ZADACI Učenici će: . GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . h 2 b – Sledi nova instrukcija – Go through the text again and match the topics to the paragraphs. Svaka grupa pita ostale svoje pitanje i zapisuje informacije.diskutovati rešavati probleme koji su vezani za gledanje televizije METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – disksija. 34) 2 a – Jedan učenik pročita instrukciju naglas.Udžbenik.raditi na tekstu koji govori o različitim temama koje se mogu naći na TV – u .CAN I ASK .. Provera se radi uobičajeno. u paru. Čitanje i traženje informacija / povezivanje naslova. what days of week) 2 What are your favourite programmes? ( additional .? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 English across the curriculum . Mini istraživanje. where. CD.top ten programmes.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 42 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . pokazuje interesovanje za rezultate. zadaci 2 a.da komuniciraju o dobrim i lošim stranama televizije VASPITNI CILJEVI Učenici: . Aktivnost 2 – Udžbenik. Postupak je isti kao u prethodnom koraku. ( Slušanje broj 2. *Učenici do kraja časa ostaju u grupama. frontalni.most and least hours. strana 53. čitanje i povezivanje naslova / traženje odgovarajućih informacija. učenici slušaju i štikliraju teme koje se spominju. Uz pitanja iz udžbenika. podstiče. Na kraju grupe izveštavaju. Odgovori: b. postavlja pitanja. pitanja i odgovori. c. upoređuju odgovore sa svojim parom.Social studies: TV TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Nastavnik obilazi. radna sveska. e. nastavnik će malo proširiti temu: 1 How many hours a day do you watch TV? (additional . prezentacija OBLICI RADA: individualni. Rade individualno. what times of day.

Aktivnost 3 – Udžbenik. zadaci 1 – 5. Now discuss these problems in your groups and make a presentation of all possible solutions to these problems. Hundreds of different channels on satelite. ostali slušaju. Svaka grupa ima zadatak da u tekstu pronađe što više informacija o datim brojevima. strana 53. 4 a – Nastavnik pita – Which problems does the text talk about? (TV harms your health. Odgovori: 7. komentarišu. Provera se radi uobičajeno. Discuss the questions.) Diskusija. 000 murders have been watched on TV by an average eighteen – year – old American Aktivnost 4 – Udžbenik. zadatak 3. Make a poster. Nastavnik obilazi. 3 – 4 hours is the evrage time per day spent by young Americans watching TV. nastavnik prati. strane 40 i 41. What does the text say about these numbers?  Učenici ponovo rade u grupama koje su formirane na početku časa. dodaju. sluša. ne meša se. 000 TV sets in the USA in 1945. Učenici rade. ZAVRŠNI DEO:  Radi se zadatak 4 b. 40. postavljaju pitanja. Grupe prezentuju svoje ideje. strana 53. TV encourages violence) – zapisuje ideje na tabli. TV keeps families apart. zadaci 4 a (4 b će se raditi u završnom delu časa. Pronalaženje informacija u tekstu. pomaže u smislu ideja i eventualno jezičkih prepreka. Domaći zadatak: radna sveska. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 100 .

101 . strana 54.. but be home by 11. 2) 1 a – Jedan učenik pročita instrukciju naglas.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 43 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 4 . upoređuju ih sa svojim parom kada završe.? How long have you been .? Has your life changed .. Read the cues. Make the dialogue. 1 b – Pošto završe. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. use the cues. Complete the interview. radna sveska. Srpski jezik UVODNI DEO:  Učenici predstavljaju svoje projekte..? Do you like . Ostala pitanja rade individualno... ? What did you do . nude svoja rešenja – Do you have any different answers? Mogući odgovori: J Can I go to a party at Tony’s house on Friday? F What time does it finish? J I don’t know but I’m sure it won’t be late. Nekoliko parova čita dijalog naglas.? So what are you going to do . F OK... b. Ostali slušaju. proverava izgovor i intonaciju – po potrebi ispravlja. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik... zadatak 2. Jedan par pročita svoj dijalog.Udžbenik. Nastavnik obilazi. J Thanks.? Will that be .? Did you write . frontalni. Sastavljanje dijaloga na osnovu zadatih elemenata.. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 .? NASTAVNA JEDINICA: UNIT 4 – Revision (structures and vocabulary from Unit 4) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Rešenje: Can you play ..  Nastavnik daje instrukciju – Read the instruction in 2. Turn to your partner and make the dialogue. (Slušanje broj 3.? 1 c – Učenici uvežbavaju (čitaju) dijalog . Write it down in your exercise books. can you give me a lift? F No.Have you always wanted to be a singer? Yes.predstaviti svoje projekte .. prati. nastavnik pušta CD. Nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima..uvežbavati / svrstavati vokabular po klasama METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – OBLICI RADA: individualni.efikasno da vode razovor (postavljaju pitanja i daju odgovarajuće odgovore) VASPITNI CILJEVI Učenici: .. u paru.CAN I ASK .. I have.razvijaju kritički odnos i sposobnost (samo)procene sopstvenog napredovanja ZADACI Učenici će: ... Nastavnik uradi prvi primer zajedno sa učenicima . strana 54. Aktivnost 2 – Udžbenik... zadaci 1 a. ne pomaže.? Does she write .. komentarišu. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem.. Intervju.Read out the dilaogue with your partner.sastavljati intervju (pitanja na osnovu zadatih elemenata) .? What are you doing . I’m going out. učenici slušaju i proveravaju svoja pitanja – Listen and check your questions. c. Nastavnik obilazi..

zadatak 4. Write down four words for each category. What kinds of media do you watch? Učenici govore. (Zadatak 3 se neće raditi. Učenici govore liste reči koje su nabrojali. podstiče ali se ne meša. Domaći zadatak: radna sveska. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 102 . I’ll get a lift with Sarah.  Jedan učenik pročita zadatak naglas. Let’s do the first category together.) Kategorizacija vokabulara. Aktivnost 3 – Udžbenik. svi zadaci. nastavnik obilazi.J It’s OK. strane 42 i 43. Nastavnik proveri da li razumeju šta se od njih traži i uradi prvu kategoriju zajedno sa njima. nastavnik ih piše na tabli. nastavnik piše na tabli. Radi se sa celim odeljenjem. ZAVRŠNI DEO:  Provera zadatka 4. strana 54. Ostalo rade sami u parovima – Do the exercise with your partner. You can add more than five words to each category. ostali slušaju i dodaju reči koje nemaju na svoje liste.

METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim predmetima i temama spomenutim od časa broj 26 do 43 UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. GLAVNI DEO: VAŽNE NAPOMENE  S obzirom da su test i priprema za test individualna stvar nastavnika. oblike rada i nastavna sredstva.traže dodatno objašnjeje bez straha da će biti ismejani ZADACI Učenici će uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje su se radile u okviru šeste i sedme nastavne teme. ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe uradi ovu pripremu. ZAVRŠNI DEO: ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 103 .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 44 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: REVISION + TEST 2 NASTAVNA JEDINICA: Revision Lesson (structures and vocabulary from Units 3 and 4) (Priprema za TEST 2) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada.da sistematizuju i primene stečena znanja u nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: .shvataju važnost kontinuiranog rada .

Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada. GLAVNI DEO: Učenici rade test. Nastavnik skuplja testove. ) ZAVRŠNI DEO: Učenici završavaju zadatke. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 104 .da primene stečena znanja i veštine VASPITNI CILJEVI Učenici: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 45 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: REVISION + TEST 2 NASTAVNA JEDINICA: Test 2 TIP ČASA: provera znanja OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . (Ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe dopiše sadržaj testa.razvijaju svest o tome da je test prijatelj učenja ZADACI Učenici će raditi zadatke koji pokrivaju vokabular i jezičke strukture iz UNITS 3 & 4. METODE I TEHNIKE RADA: OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: test štampan na papiru KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim temama i predmetima spomenutim od časa broj 26 do 43 UVODNI DEO: Nastavnik deli testove i daje potrebna uputstva (L1).

credit cards. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. Nastavnik daje instrukciju – In your groups. U nastavku nastavnik skreće pažnju učenika na slike – Look at the pictures. Sluša se CD. computers 105 . poziva nekoliko učenika da izgovore reči koje su napisali. go back to the text and find the different ways of paying for things. slušaju CD i proveravaju – Listen and check. učenici prate tekst u knjizi. Provera se radi frontalno. nastavnik obilazi. strana 56. shells and stones. proverava. What does foreign currency mean?( the system of money used in a foreign country ) What does receipt mean?( a document that you get from someone showing that you have paid for something) Match the words to the pictures.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na novac i plaćanje uopšte (finansije) . grupni. Odgovori: 1 It’s exchanging goods without money. razgovor. Find different ways of paying for things. Nastavnik obilazi i prati. Make a list. 4 Everything will be paid 2 b – Učenici se podele u manje grupe. electronically. u paru.učiti i uvežbavati pasivne oblike glagola METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – povezivanje reči i slike. debit cards. What is the problem with barter. dodaju i ispravljaju. objašnjenje OBLICI RADA: individualni. Discuss them with your partner. cash. Čitanje i odgovaranje na pitanja / traženje informacija. diskusija. sluša. 6) 2 a – Jedan učenik čita zadatak naglas. Listen and check. (Slušanje broj 3. ne meša se. Jedna grupa izveštava. sadašnjosti i budućnosti VASPITNI CILJEVI Učenici: . Odgovori: barter. 3 In China. Učenici rade. čitanje i odgovaranje na pitanja / pronalaženje traženih informacija.Money TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . b. Srpski jezik UVODNI DEO: Nastavnik deli testove i sopštava rezultate. notes. Now read the text again and answer the questions. 5)  Nastavnik pita – Do you think money is important? Why? How many different kinds of money do you know? (coins. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. Read and answer the questions. Nastavnik dodaje – Read the questions silently. Look at the words. b. zadaci 1 a. strana 56. Listen to the text and read it.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 46 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. cheque. ne slažu se. Match the words to the pictures. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 A . bank cards) – nastavnik ovde može i da pokaže navedena sredstva plaćanja. svi članovi grupe pišu sve. 2 The Lydians. prati. po potrebi pomaže. Nastavnik obilaui.razumeju značaj novca u savremenom svetu ZADACI Učenici će: . Work with your partner. Kratak osvrt na najčešće greške i davanje dodatnih objašnjenja. ostali slušaju. Odgovori: 1 coins 2 notes 3 cash 4 a cheque 5 a credit card 6 a cash machine 7 a receipt 8 foreign currency Aktivnost 2 – Udžbenik. Sve reči se pišu na tabli. Povezivanje slike i reči. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. notes. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. coins. zadaci 2 a. c. (Slušanje broj 3.da uoče pasivne oblike glagola u prošlosti. cheques. precious metals. Piše ih predstavnik grupe koja izveštava. slažu se. Pošto završe. dopunjavanje rečenica na osnovu teksta. Make sure you understand each of them. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Istorija.

Oblici pasiva. 3 a – Nastavnik kaže – Complete the sentences without looking back at the text. Work with your partner.) What word do we use to introduce the agent? (by) ZAVRŠNI DEO: Nastavnik na tabli napiše rečenice u pasivu i traži od učenika da kažu u kom su glagolskom obliku – Read the sentences and say which tense has been used in each. traži argumente / objašnjenja i po potrebi pomaže. d.Nastavnik kaže – Find the sentnce in the text and complete it. Now look at the text and check – proveravaju u tekstu da li su tačne. (past simple) 3 A letter has been written by Rita. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 106 . postavlja pitanja. dodaju. strana 57.2 c – Nastavnik ostavlja listu različitih vrsta plaćanja iz prethodnog koraka i kaže – Look at the list of methods of payment on the board. (present perfect) 4 A letter will be written by Rita. money) When do we use passive? (when who or what does something (the agent) is not as important as what is done) In the passive sentence. Passive voice – different tenses. zadaci 1. ispravljaju. money – object which becomes the subject) What are the most important things in the passive sentence? (Things. (future simple) 5 A letter is being written by Rita. nastavnik napiše obe rečenice na tabli : In a barter system people exchange things. (past continuous) What’s the rule? How do we make passive? form of "to be" + past participle = passive voice Domaći zadatak: radna sveska. Na kraju se radi provera frontalno. 1 A letter is written by Rita. Aktivnost 3 – Udžbenik. you – subject) What comes before the verbs in the passive sentence? (Things. Radi se frontalno. zadaci 3 a. strana 44. things and money are more important than who bought and whou paid. (present continuous) 6 A Letter was being written by Rita. Ostali slušaju. Odgovori: 1 buy 2 pay 3 are bought 4 is used 3 b – Vodi se razgovor i izvode se zaključci. Pošto je pronađu i dopune. Nastavnik govori / postavlja pitanja – Compare these two sentences. menjaju. Make a list of all the problems you can think of for each one. b. Nastavnik obilazi. c. In a barter system things are exchanged by people. 2 i 3. (present simple) 2 A letter was written by Rita. prati. Učenici dovršavaju rečenice po sećanju. d . Copy the sentences into ypou exercise books. Vodi se razgovor – What happens to the object of the active sentence in the passive sentence? (It becomes the subject. You must think of one problem for every item on the list.) And what happens to the subject? (It becomes the agent. Na kraju grupe izveštavaju – različita grupa za svaki problem. What’s the difference between them? (the first is active and the second is passive) What comes before the verbs in the active sentence? (You. 3 c.

grupni. radi se provera sa celim odeljenjem. ispravljaju. (present perfect) 4 Everything will be paid for electronically. ostali gledaju. Mogući odgovori: 1 The problem was solved by the introduction of money.razumeju značaj novca u savremenom svetu ZADACI Učenici će: . GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. but fortunately everybody ________ (rescue). sadašnjosti i budućnosti VASPITNI CILJEVI Učenici: . (future with will) 5 Your eggs would be exchanged for the baker’s bread. razgovor. Svaku rečenicu izgovara naglas dok je piše: Complete the sentences with the correct passive form of the verbs in brackets. Učenici izlaze pred tablu i pišu svoje primere (svaki primer piše učenik iz druge grupe). u paru. dodaju. Nastavnik obilazi i prati. Write the sentences down into your exercise books.  Nastavnik na tabli napiše instrukciju i rečenice. Pošto završe. radna sveska. Complete the sentences with the verbs in brackets. (the second conditional form) *S obzirom da nastavni plan i program predviđa detaljniju obradu pasiva u osmom razredu. dopunjavanje rečenica određenim oblikom reči. (past simple) 2 Their coins were being used all aver the Mediterranean. strana 57. transformacija rečenica.  Nastavnik podeli učenike pet grupa i kaže – Look back at the text and find the examples of the passive in the tenses listed in exercis 4. Aktivnost 2 – Dopunjavanje rečenica pasivnim oblicima glagola u zagradi. (will be visited) 107 .Money TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . (past continuous) 3 New ways of paying for things have been invented. Nastavnik interveniše po potrebi. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Istorija.(are caused) 2 The boat sank quickly.učiti i uvežbavati pasivne oblike glagola METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i pronalaženje traženih informacija. (is being repaired) 4 Don’t worry! The bill ________ (already / be) paid. Zadatak 7 će se raditi na narednom času.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 47 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. zadatak 4.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na novac i plaćanje uopšte (finansije) . (was rescued) 3 The bridge ________ (repaire). ne meša se.(was being repaired) 6 I hope the museum ________ (visit)by millions of people this year. posle provere domaćeg zadatka. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 A . 1 Many accidents _________ (cause) by dangerous driving. Čitanje i pronalaženje traženih rečenica. Read and find the examples of the passive. 6 i 7) raditi primere pasiva koje je sam smislio. slušanje i odgovaranje na pitanja. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. nastavnik će umesto ponuđenih zadataka u udžbeniku (5.da koriste pasivne oblike glagola u prošlosti. objašnjenje OBLICI RADA: individualni. so you must choose another way. (has already been) 5 The street ________ (repaire) when we moved here. Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka.

)  Ukoliko nastavnik misli da je odeljenje jako. (wasn’t / was not being discussed) 10 The girl _________ (not interrogate) at this moment. (A lot of money is being paid by tourists. 5 i 6. (weren’t / were not switched on) 7 _________ (the postcard / send) yet? (Has the postcard been sent) 8 The house _________ (not visit) by anyone since last year. /Presents are given to him every day. / A new job will be offered to him.) i naglašava dodavanje reči ’to’ u drugom obliku pasiva.) 6 They were serving the guests when the light went off.) 5 People have already invented a new way of selling and buying things. Rewrite these sentences in the passive voice.) 3 They will offer him a new job. 108 . (isn’t / is not used) 2 _________ (English / speak) in your country? (Is English spoken) 3 _________ (the shower / repaire) soon? (Will the shower be repaired) 4 The problem _________ (not solve) soon. Daje objašnjenje kod zamenica (Object pronouns become subject pronouns.Učenici rade u paru. (A new way of selling and buying things has already been invented. 1 My father will by a new car next year. Rewrite these sentences in the passive voice. 1 People give him presents every day. može da da i primere sa dva objekta. strana 45. Provera se radi uobičajeno. (isn’t / is not being interrogated) Aktivnost 4. nastavnik se vraća na primere koji su na tabli (svi) i proverava da li je sve jasno – po potrebi daje dodatna objašnjenja.) ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa. (The guests were being served when the light went off. Complete the sentences with the correct passive forms. (He is given presents every day. (won’t / will not be solved) 5 _________ (the house / build) last year? (Was the house built) 6 The lights _________ (not switch on) when we arrived. / The text message hasn’t been sent to me by Michael. (I haven’t been sent the text message by Michael.  Nastavnik će uraditi prvi primer sa učenicima i objasniti postupak. 1 This road _________ (not use) any more. (That restaurant is owned by English people. (He will be offered a new job. (The students were given 15 minutes for the test. (A new car will be bought by my father next year. 9 The problem _________ (not discuss) at that moment. Ostale primere učenici rade na način kako je opisano u aktivnosti 2. Aktivnost 3 – Pasiv – upitno i odrično.) 2 They gave the students 15 minutes for the test.) 4 Tourist are paying a lot of money. → She was shocked by the accident. Naglasiti da se agent navodi samo onda kada se zna ko ili šta je.) 2Michael has not sent me a the text message. Domaći zadatak: radna sveska. Prebacivanje rečenica iz aktiva u pasiv. → She was given some flowers by Tim. zadaci 4.  Postupak je isti kao u aktivnosti 2. Example: The accident shocked her.) 3 English people own that restaurant. Complete the sentences with the correct passive forms – use negative forms and questions. Example: Tim gave her some flowers. / Some flowers were given to Lisa by Tim. nastavnik obilazi i pomaže sporijim učenicima.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 109 .

radna sveska. (Slušanje broj 3.da opisuju hotelske sadržaje koristeći pasivne glagolske oblike VASPITNI CILJEVI Učenici: . What can you see in them? (different hotels) Describe picture a. Compare your ideas with your partner. b. zadaci 7 a. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 B – An unusual place to stay TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .) – a special type of picture where the objects seem to be three – dimensional (Each note has tohave a hologram. 7) 7 a – Jedan učenik pročita zadatak.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 48 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. adaci 1 a. opisivanje slika.) execute (v. povezivanje rečenica sa datim opisima OBLICI RADA: individualni. da ne ometaju druge. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. torture. Provera se radi uobičajeno. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija – turizam. Nastavnik dodaje – Read the questions and answers – proverava da li razumeju značenja reči fake.) Slušanje i odgovaranje na pitanja (biranje tačnog odgovora).učiti i uvežbavati izraze i reči koje se odnose na opisivanje hotelskih sadržaja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – slušanje i odgovaranje na pitanja. nastavnik obilazi i pita nekoliko učenika da kažu svoje ideje. 9) 1 a – Radi se frontalno. (Slušanje broj 3. u paru. Nastavnik obilazi.) 110 .) hologram (n. govori naglas i piše na tabli: fake (adj. hologram i daje objašnjenja (frontalno). What is it? (It’s a boat on the land. tiho. strana 58.  Pušta se CD. na kraju jedan učenik kaže odgovor. strana 57. Nastavnik počinje razgovor – Look at the pictures. Alice tried to use a counterfeit one million dollar bill but the American government had never printed one.) Nastavnik može da pokaže novčanicu sa hologramom. Aktivnost 2 – Udžbenik. Listen and read. b. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Where’s the hotel? (It’s completely under the water.) Look at picture b.ponavljati oblike pasiva sa prethodnog časa .razvijaju maštu i želju da posete neobična mesta ZADACI Učenici će: . ne pomaže. Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. Which hotel isn’t shown in the pictures. Describe the pictures. Listen and choose the correct answer.) – not real (a fake passport / document) torture (v. Odgovori: 1–a 2–b 3–b 7 b – Nastavnik pročita pitanje i kaže – Think about what might be Alice’s mistake. diskusija. slušanje sa ciljem razumevanja suštine. Čitanje i uočavanje traženog detalja. execute. (7 c se ne radi.) – to kill somebody as a punishment (He will be executed in 24 hours. čitanje i odgovaranje na pitanja / popunjavanje tabele. učenici slušaju i odgovaraju na pitanja u paru. Opisivanje slika.) – to hurt somebody in order to punish them (Many of the prisoners have been tortured.

watch birds € 150 per night play football or cricket. Domaći zadatak: radna sveska. New Zeland you can sleep in a railway carriage. zadatak 4. Don’t forget to use the pictures as well. get married € 19. Provera se radi sa celim odeljenjem. Complete the chart with the information about the hotels. read in the library. India 4 Mount Gambier South Australia 5 Woodlyn Park Hotel Waitomo. Work with your partner.) 1 Name Where? Unusual feature everything is made of ice in the middle of the forest. 111 . učenici je precrtavaju. Read the text again and complete the chart. strana 46. Dok je popunjavaju. zadaci 1. One of you works there as a receptionist. aeroplane or boat.) 1 b – Jedan učenik pročita zadatak. nastavnik obilazi. Odgovori: 1 The Tree House 2 Ice Hotel 3 The Tree House. Nekoliko parova na kraju izvodi svoj dijalog pred odeljenjem. Čitanje i popunjavanje tabele. 400 per week look out over the rainforests. ZAVRŠNI DEO:  Radi se zadatak 3.Copy the chart into your notebooks. ne meša se. Provera se radi uobičajeno. Nastavnik pušta CD i nakon slušanja daje nekoliko sekundi da učenici zaključe koji hotel nije pokazan na slici – Which hotel is not shown in the pictures? (Hotel 4. Woodlyn Park Hotel 4 Mount Gambier 5 The Poseidon Mystery Island 6 Woodlyn Park Hotel 7 The Poseidon Mystery Island 8 The Tree House 9 Mount Gambier 10 Ice Hotel  Personal choice – Which of these hotels fits you best? Why? Nekoliko učenika kaže svoj izbor uz obrazloženje.) And picture d? Where is it? (It’s in the middle of the forest. Nastavnik crta tabelu na tabli. Nastavnik obilazi. Refer back to the text and decide which hotels they describe.  Instrukcija glasi . nastavnik obilazi i sluša. and the other phones to ask for information about the hotel. Make a phone call. strana 59. tako da mogu da zamene uloge. 2 i 3. Dijalog – telefonski razgovor. high above the ground. Učenici uvežbavaju dijaloge. proverava i pomaže sporijim učenicima. strana 47. Make the dialogue using the information from the chart. Work individually and compare your answers with your partner. Reči koje nisu boldirane su one koje se unose tokom provere. Nastavnik može da pozove učenike da izaberu dva hotela i naprave dva dijaloga. Tabela: (Boldirane reči su one koje nastavnik unosi pre provere. 30 metreas above the ground Ice Hotel Jukkasjärvi. try sandboarding € 14 to € 22 per night Cost  € 64 per night Aktivnost se dalje razvija u govornu vežbu – Turn to your partner and chose the hotel you would like to visit.What about picture c? What is it made of? (It’s made of ice. Instrukcija glasi – Read the statments in exercise 3. Sweden 2 The Poseidon Mystery Island Fiji 3 The Tree House Kerala. zadatak 2. prati. Mount Gambier) Aktivnost 3 – Udžbenik. or Hobbit rooms tha have been dug in the side of a hill visit a farm. visit a volcano. ispravlja izgovor i po potrebi pomaže. try shearing sheep it’s under the sea it’s an old jail Things to do go to the cinema. have a drink at the bar. have a sauna or jump in the outdoor hot bath € 300 per night watch and feed fish.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 112 .

CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Geografija – turizam. Then write an article about your hotel using the texts in exercise 1 as a model.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 49 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. Then look back at the text to check. Sastavljanje kratkog teksta. Srpski jezik UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. 113 . radna sveska. 4 b – Nastavnik pročita pitanja i kaže – Work individually and compare your answers eith your partner. pisanje kratkog sastava / članka po modelu i datim elementima. radi sa celim odeljenjem. Odgovori: must be rebuilt. traži objašnjenja i argumente.da koriste pasivne oblike sa modalnim glagolima VASPITNI CILJEVI Učenici: . BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 B – An unusual place to stay TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Putting the hotels in the order of preference. Jedan učenik pročita zadatak naglas. Talking about prices and people who would stay in the hotels. slušanje i povezivanje dijaloga sa slikom. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. nastavnik pozove učenike da popune tabelu – Complete the sentences without looking at the text. učenici mogu i da nacrtaju hotele koje su zamislili. nastavnik ovu ’formulu’ napiše na tabli. Kada završe. pomaže u smislu jezičkih struktura i vokabulara. nastavnik obilazi. po jedan predstavnik iz svake grupe izveštava.argumentovano braniti svoj stav / izbor . diskusija. slušanje i beleženje traženih informacija OBLICI RADA: individualni.razvijaju naviku davanja obrazloženja za svoje odluke / izbore ZADACI Učenici će: . strana 59. grupni. You must give reasons for your choices. Nastavnik dodaje – Discuss the answers in your groups. Postupak nastavnika je isti kao u prethodnom koraku. can be pulled  Izvodi se pravilo – What is the rule for making the passive with nodal verbs? ( modal verb + be + past participle). Nastavnik obilazi. Nastavnik počinje razgovor držeći se pitanja u zadatku kako bi izlistao što veći broj ideja koje piše na tabli. Izbor hotela. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. postavlja pitanja. strana 59. Razgovor o tekstu. Create your own unusual hotel. Na kraju. 5 b . adaci 5 a. Ukoliko bude dovoljno vremena. Provera se.Svaka grupa čita svoj članak. u paru.pisati kratak sastav o neobičnom hotelu koji zamišljaju METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. na kraju. b. zadaci 4 a. sluša. nekoliko parova izveštava ostale u odeljenju o tome da li su im i koiko liste bile slične ili iste – Report back to the class about your lists. How much are they similar or different?  U nastavku. Zatim kaže – Discuss the details of your hotel and make notes. b.učiti i uvežbavati pasivne oblike sa modalnim glagolima . 5 a – Radi se grupno. Aktivnost 2 – Udžbenik. 4 a – Učenici se podele u grupe.

Look at the pictures. b. Work with your partner. Draw a table like this – nastavnik crta tabelu na tabli.nastavnik može da da primer: dialogue 1 rented house in Florida went to lots of theme parks. zadaci 5 i 6. Work individually and compare your answers with your partner. 10) 6 a . (Slušanje broja 3. Theme parks were the best part of the holiday. proverava. Nastavnik kaže / pita . They went to lots of theme parks and they went to see the dolphins. strana 47. She really enjoyed her holiday but her legs gotsunburnt because it was a bit hot. Do you remember where the first person stayed? (in a rented house in Florida). Listen and match / find this information. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 114 . Use the information in the chart. Where do you think the palces are? How do you know? Listen and match the dialogues 1 – 3 to the pictures. They stayed in a rented house. Tabela: (Boldirane reči su one koje nastavnik upisuje pre provere. Domaći zadatak: radna sveska. Provera se radi uobičajeno. Slušanje i povezivanje diajloga sa slikama / beleženje traženih informacija. ali se ne meša. Učenici slušaju i povezuju slike sa dijalozima. nastavnik obilazi. Listen and answer the questions. Reči koje nisu boldirane su one koje se unose tokom provere.Aktivnost 3 – Udžbenik. Talk to your partner. Questions 1 Where did they stay? 2 What did they do? 3 What did they like best? 4 Were there any problems? ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa učenici prave kratku priču na osnovu podataka u tabeli. Nastavnik će dati malo vremena da učenici sroče i uvežbaju priču. zadaci 6 a. Odgovori: 1 – c 2–a 3–f 6 b – Nastavnik kaže – Read the questions in 6 b. usmeno – Make a short account of one person’s experience at the place where he / she spent his / her holiday.Uvod u aktivnost slušanja. strana 59. went to see the dolphins theme parks her legs got sunburnt dilaogue 2 Slovenia snowboarding visiting the caves the plane was six hours late dialogue 3 a hotel in Ireland cycling and canoeing spending time with other young people it rained a lot Dialogue 1 The girl was in Florida. Provera se radi uobičajeno. Nekoliko njih će govoriti o osbi koju su izabrali pred ostalima u odeljenju. Nastavnik će posle svakog dijaloga zaustaviti CD kako bi učenici imali vremena da upišu tražene informacije.

peron. 1 a – Učenici se podele u manje grupe. strana 60.  Nastavnik kaže – Look at picture a. na primer. b.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 50 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. mogu samo neki): 115 . Nastavnik obilazi. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 C – Buying a ticket TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO: Provera domaćeg zadatka. učenik kaže da je negde putovao vozom.učiti i uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje se odnose na putovanja (kupovina karata u jednom pravcu ili povratna. What is it? (a train) Which number does it go with? (number 6) Work with your partner and match other items to the pictures. frontalni. radna sveska. ne pomaže. Postupak nastavnika je isti kao u prethodnom koraku. grupni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. 1 b – Jedan učenik pročita zadatak. Ako. strana 60. direktno / sa presedanjem METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. povezivanje slike i reči. but not more than five. datum i vreme odlaska / povratka. nastavnik podstiče diskusiju. Na kraju. prati. u paru.) Projekti će se predstavljati na času broj 54. Nastavnik će ponuditi dve teme da učenici izaberu: 1. (Uputstvo se nalazi u udžbeniku na strani 67. slušanje – opšte razumevanje / pronalaženje i ispravljanje greške / popunjavanje tabele. radi se provera sa celim odeljenjem. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Nastavnik obilazi. nastavnik može još jednom da prođe kroz vokabular tako što će izgovarati definicije izraza i reči da učenici kažu koja reč ili izraz je u pitanju (ne moraju da se provere svi.) 2. nastavnik kaže – Work individually and compare your sentences with your partner. Povezivanje reči i slike. Provera se radi uobičajeno. Environmental studies: oil (Polazna osnova je tekst u udžbeniku na strani 65. Razgovor o putovanjima. Pošto završe. Make three sentences at least. način putovanja. igranje uloga OBLICI RADA: individualni. nastavnik će ga pitati – Why did you decide to travel by train? Ili ako neko navede neku zanimljivu destinaciju. How do people spend their money? Do a survey.da komuniciraju o putovanjima – destinacije. 3–d 4–c 5–e 6–a 7–g 8–f   Odgovori: 1 – b 2 – h *Pošto se provera završi. zadatak 2. zadaci 1 a.umeju da se snađu na železničkoj stanici – učtivo se obraćaju i traže informacije ZADACI Učenici će: . Describe a journey you take or have taken. objašnjenje. ne pomaže. Match the words to the pictures. dopunjavanje dijagrama. nastavnik može da pita – What did you see there? Aktivnost 2 – Udžbenik. sluša. Dogovor oko projekta. Nastavnik nacrta spajdergram na tabli i kaže – Think of all the words you can associate with travel – kao pomoć uradi jednu reč za air (plane) i space (spacecraft) i pozive učenike da nastave sami – Continue adding words in your groups. nekoliko učenika pročita ostalima svoje rečenice. snalaženje na železničkoj stanici VASPITNI CILJEVI Učenici: . sastavljanje dijaloga po modelu.

7 Number 9.. strana 48. Aktivnost 4 – Udžbenik. Read and listen.) 3 b – Nastavnik pročita instrukciju i proveri da li učenici razumeju šta treba da rade – What is your task? Jedan učenik odgovori na pitanje (vrlo je poželjno da odgovor bude na engleskom jeziku).. Listen to the dialogues and complete the chart. Underline and correct the mistakes.13. 24 3. 12) 3 a – Nastavnik kaže – Look at the picture in 3 a. Tabela: (Boldirane reči su one koje nastavnik upisuje pre provere. but not back again (a single ticket) 3 an area on a railway station where passengers get onto and off trains (a platform) 4 the money that you pay for a journey ( a fare) Aktivnost 3 – Udžbenik. zadaci 4 a.. 08 Yes 6 dilaogue 2 Manchester 2 returns £62 (£31 each) 2. 3 Change at Didcot. d. Pušta se CD. (Slušanje broj 3. 22 No. Domaći zadatak: radna sveska. (Zadatak 4 b se radi u završnom delu časa. strana 60.. 40 6 . Odgovori: 1 That’s £12. Who are they? (Rich and a ticket clerk) Where are they? (In the station. Odgovori: 1 .. 12 16... CD se zaustavlja posle svakog dijaloga kako bi učenici mogli da uporede svoje odgovore i odmah se radi provera. Nastavnik kaže – Read and copy the chart into your notebooks . po potrebi pomaže.. Listen and complete the chart.70.1 a ticket for a journey to a place and back again (a return ticket) 2 a ticket for a journey to a place. b.. please. obraća pažnju na izgovor i intonaciju.. Destination Single or return Fare Departure Arrival Direct? Platform ZAVRŠNI DEO: Zadatak 4 b – Instrukcija glasi – Make the dialogues with your partners now.45 9. Nastavnik obilazi. Reading 4 12.5 3 d – Sledi instrukcija – Work with your partner. 6 Platform 9. zadaci 3 a. Čitanje i slušanje ..opšte razumevanje / uočavanje i ispravljanje greške. Na kraju nekoliko parova pročita (odglumi) dijalog pred odeljenjem. Work individually and compare your answers with your partner..i crta tabelu na tabli. 2 .) Slušanje i popunjavanje tabele. 5 It arrives in Oxford at 11. 42 3 c – Postupak je isti kao u prethodnom koraku. 27 11.50. Underline the incorrect parts individually and compare your answers with your partner.. dialogue 1 London Single £16. Nekoliko parova izvodi dijaloge pred odeljenjem. Učenici sada ponovo slušaju tekst i ispravljaju grešeke.) Read the text quickly and find out where Rich wants to go. zadatak 2.12. Reči koje nisu boldirane su one koje se unose tokom provere.42. c. 24 5 .5 7. strana 60. Read and listen. Nastavnik obilazi. zadatak 1 i strana 49. 50. Nastavnik će samo na kraju pitati – Where does he want to go? (To Oxford.£14. učenici prate tekst i podvlače delove koji su netačni. 13)  Jedan učenik pročita zadatak. Nastavnik će ih obilaziti (bez intervenicje) dok upoređuju odgovore sa svojim parom. Provera se radi sa celim odeljenjem. change at Birmingham New Street 1 116 . sluša. 2 It’ll be 10. (Slušanje broj 3. 4 10. Change roles. Write your dialogues in your notebooks.) What’s Rich doing? (He’s buying a ticket or asking for information. Read out the correct dialogue. Practise your reading several times. Use the information in the chart....

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 117 .

Provera se radi frontalno. 2 Single or return? 3 Are you coming back today? 4 That’s £14. treći u koloni B.umeju da se snađu na železničkoj stanici – učtivo se obraćaju i traže informacije ZADACI Učenici će: . zadaci 5 a. Match the beginnings to the endings. drugi pročita reči i izraze u koloni A. Work individually and compare your answers with your partner.dalje uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje se odnose na putovanja i koje se koriste u svakodnevnom govoru .da komuniciraju o putovanjima – destinacije. Grammar: prepositinos. What eords can replace When? ((What time) Finish the exercise on your own.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 51 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. from 4 to. rad sa tabelom – odgovaranje na pitanja na osnovu podataka u tabeli (red vožnje). Odgovori: 1 by. 5 What time is the next train? 6 Change at Reading. on the bus (If there is a or the. It is not correct to say by a / the bus or on bus 118 . način putovanja. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. at 3 to / for. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Insert the correct preposition in each. Odgovori: 1 Oxford. Provera se radi uobičajeno. then it is on. at *Ovde objasniti – by bus (no article). on a bus. Sastavljanje parova. nastavnik obilazi. snalaženje na železničkoj stanici koristeći svakodnevne izraze i reči VASPITNI CILJEVI Učenici: . please. ne pomaže. b. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. po potrebi pomaže. Provera se radi sa celim odeljenjem. 7 When does it get to Oxford? 8 What platform does it leave from? 5 b – Instrukcija glasi – Look at sentence 1. Odgovori: 2 departs 3 arrives in 4 returning Aktivnost 2 – Udžbenik. Nastavnik obilazi. Replace the underlined words with corresponding words or phrases having the same meanings. sastavljanje dijaloga po modelu na osnovu datih podataka OBLICI RADA: individualni. Zamena podvučenih fraza odgovarajućim sinonimnim frazama. proverava. Nastavnik kaže – Work individually and compare your answers with your partner.uvežbavati snalaženje u redu vožnje METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – povezivanje parova. u paru.You can look at the diakogue on page 60. dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima po smislu.  Nastavnik kaže – Copy the sentences into your notebooks. 50 please. strana 61. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 C – Buying a ticket TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Work with your partner. strana 61. Dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima – predlozima. prati. on 2 in.učiti i uvežbavati predloge koji se koriste uz transportna sredstva . radna sveska. 5 a – Jedan učenik pročita zadatak. Učenici rade. Postupak nastavnika je isti kao u prethodnom koraku. Complete the sentences with the correct prepositions.

3 From platform 3. 2 At Reading or Didcot Parkway. What is the first column? (When the train leaves / departs. Domaći zadatak: radna sveska. podstiče. Svako piatnje čita drugi učenik. Red vožnje – odgovaranje na pitanja.45) Which platform does it leave from? (Platform 1) 2 My friend asked me to meet him at the railway station tomorrow. Nastavnik obilazi. Provera se radi sa celim odeljenjem. sastavljanje dijaloga.) Where does he have to change? (At Didcot Parkway. nastavnik interveniše samo ako učenici ne mogu sami da prepoznaju i isprave grešku. Write your answers in your notebooks.m.) Let’s read the questions.m. zadatak 3 + pročitati tekst u udžbeniku na strani 63 i odgovoriti na pitanja – udžbenik. strana 61. Ostali pažljivo slušaju i nakon svakog odslušanog dijaloga ispravljaju greške. prati. I prefer direct trains.) Look at the infromation at the bottom of the timetable.00 p. Write down your dialogues and practise them with your partner.m. Which train should he take?(The one leaving at 5. Answer the questions.) What about b and c? (People travelling by trains with letter b next to the departure time have to change at Reading.. Učenici će izvoditi svoje dijaloge u završnom delu časa. *Nastavnik može da proširi ovu aktivnost sledećim pitanjima: 1 I want to arrive in Oxford till 6. 7 a – Nastavnik prođe kroz red vožnje zajedno sa učenicima – This is the time table for trains from London to Oxford.00 p.) 7 b – Nastavnik pozove učenike da pročitaju zadatak 7 b u sebi – Read the instruction in 7 b silently. 30 p.m. It takes me 30 minutes to get to the station from my office. ZAVRŠNI DEO:  Nekoliko parova izvodi svoje dijaloge. but I work till 4.00 p. strana 49.Aktivnost 3 – Udžbenik. while people travelling by trains with c next to the departure time have to change at Didcot Parkway. Make up your own dialogues. Odgovori: 1 Seven trains are not direct. Which train would suit me best? (The one leaving at 16. He is having a meeting at 6. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 119 . zadatak 1. Look at the timetable. prati po potrebi pomaže. What does GW stand for? (For trains operated by First Great Western) And VT? (For trains operated by Virgin trains. strana 62. Discuss the questions with your partner. pomaže.) What is the second column? (When the train arrives. He can’t get to the station before 5. b.m. zadaci 7a. 15 p. Nastavnik obilazi.

000. zadatak 3.spajati reči i definicije .raditi dramatizaciju odabranih delova teksta METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i odgovaranje na pitanja. Odgovori: 1 b. Nastavnik naglas izgovara reč a conman /’kɒnmæn/ i pita – Which of the meanings a – h is the corresponding one? (h) i na tabli piše 1 – h. Odgovaranje na pitanja.  Jedan učenik pročita zadatak. u paru. ne pomaže. Match the words to their meanings. Dodaje – Continue matching the words to their meanings on your own now.000. Postupak je dalje isti kao u aktivnosti 1. The sale of the century was The Statue of Liberty. Answer the questions.000. g 2 Trafalgar Square . Spajanje parova. Buckingham Palace . in Los Angeles Odgovori za zadatak 1 iz udžbenika: 1 Arthur Ferguson 2 Scotland 3 in the 1920s GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. spajanje parova. dramske aktivnosti – dramatizacija odabranog dela teksta i gluma OBLICI RADA: individualni. radi se provera sa celim odeljenjem. Work with your partner.Work individually. c. Compare your answers with your partner.£6. f. strana 62.da čitaju i razumeju duži narativni tekst na engleskom jeziku VASPITNI CILJEVI Učenici: . The Statue of Liberty .razvijaju kritičko mišljenje i razumeju lošu stranu priče – prevarom do bogatstava – svaka laž se kad tad otkrije ZADACI Učenici će: . 4 Trafalgar Square – the country needed the money to pay debts.£2.  Nastavnik kaže – Read the text and look at the pictures. e. Big Ben £1. grupni. strana 62. Kada završe sa upoređivanjem. Aktivnost 2 – Udžbenik. Odgovori: 1 – h 2 – f 3 – e 4 – c 5 – g 6 – a 7 – d 8 – b 120 .$100.000 deposit. Look at the pictures and answer the questions. zadatak 2. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. The White House – no price given 3 His first sale was Trafalgar Square. The Statue of Liberty – they wanted to widen the harbour for modern ships and the statue was in the way.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 52 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5. 4 tourists 5 in prison 6 in 1938. Nastavnik obilazi i prati da li svi učenici rade. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. radna sveska.čiatati duži narativni tekst i odgovarati na pitanja uz vizuelnu podršku (slike) . 5 His victim showed a photo of Ferguson to the police. BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 D – The sale of the century TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .

Sporijim učenicima će biti bezbednije da izaberu prvu ili drugu opciju. Ostali pažljivo slušaju. Rehearse your plays. Učenici pišu svoje scenarije. ZAVRŠNI DEO:  Zadatak 4 b – Učenici izvode svoje mini predstave. Greške se ne ispravljaju. zadatak 4a. (Zadatak 4 b će se raditi u završnom delu časa. Domaći zadatak: nema ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 121 . nastavnik prati i pomaže. strana 62. Choose one of them and write a scenario for it. Instrukcija glasi – Read the topics in 4 a.) Dramatizacija teksta. Nastavnik može da usmeri jače grupe učenika da izaberu treću opciju.  Učenici se podele u grupe ( tri do četiri učenika u svakoj) .Aktivnost 3 – Udžbenik. Write a short play on one of the topics.

A language that people learn to speak well and use for their school or work. razgovor OBLICI RADA: individualni. What does it show? (Attacks on England by other peoples. ne interveniše.) conqueror (n. Provera se radi sa celim odeljenjem. Compare your answers with your partner. Odgovori: The Anglo – Saxons – 1 The Vikings – 2 The Normans – 3 *Nakon provere. Read and listen. town. who usually have money. povezivanje parova.) aristocratic (adj. Slušanje / čitanje i ređanje stavki po redosledu kojim se pominju u tekstu.uočavati razllike u rečima i pravopisu u američkoj i britanskoj varijanti engleskog jezika METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – slušanje/čitanje i ređanje stavki po redosledu kojim se pominju / odgovaranje na pitanja. (Slušanje broj 3.raditi na tekstu koji govori o razvoju engleskog jezika kroz vekove . c. pronunciation . land.razvijaju interesovanje za istoriju jezika (razvoj engleskog jezika kroz vekove) ZADACI Učenici će: .) Nastavnik zapisuje ideje učenika na tabli.) conquest (n. u paru. nastavnik proverava da li učenici razumeju značenja pojedinih reči i daje objašnjenje: *invade (v.). BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 – Culture: the English language TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .to take control of land or people using soldiers (The tribes were easily conquered by the Persian armies. grammar. etc. Istorija UVODNI DEO:  Uvod u tekst. Read and listen and put the peoples in the order they invaded Britain. b. pvezivanje parova.) *conquer (v. Match the words to the groups of people. Nastavnik kratko prođe kroz odeljenje. uoačvanje razlika. strana 64. Work individually.) *aristocracy (n.) an aristocrat (n..the people in the highest class of society.. zadaci 1 a. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. The Normans – northern France 122 . Look at the map. The Vikings – Norway and Denmark.učiti reči u engleskom jeziku koje su pozajmljene iz drugih jezika i imenovati neke koje se koriste u njihovom maternjem jeziku kao pozajmljenice .The main language that people speak in a region or country is the first language. 16) 1 a – Nastavnik kaže – Read the peoples’ names in 1 a. razgovor.) .) What effects do you think they made? (on vocabulary. such as ‘duke’ or ‘countess’ (She married into the aristocracy. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik.) invasion (n. but that is not the language they learn first is their second language. using military force(army) in order to take control of it (When did the Romans invade Britain?) invader (n. Odgovori: The Anglo – Saxons – north – western Europe. 1 b – Nastavnik poziva učenike da kažu odakle su ovi narodi došli – Where did these people come from? Radi se frontalno.) What is the connection between the map and the English language? (The effects of the invaders on the language.da saznaju osnovne podatke o istoriji engleskog jezika (razvoj kroz vekove i uticaji drugih jezika) i uoče razlike u rečima i pravopisu u American English i British English varijanti VASPITNI CILJEVI Učenici: . and power and who often have special titles.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 53 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5.) – to enter a country.) *first / second language . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Put the people in the order they invaded Britain.

Provera se radi sa celim odeljenjem. Dok jedna grupa izveštava. man Aktivnost 2 – Udžbenik. transport nd the Internet. nastavnik će se osvrnuti na razlike u rečima i pravopisu između američke i britanske varijante engleskog jezika dražeći se primera koji su dati na kraju teksta u udžbeniku. sport. New Zealand. nastavnik prati. nastavnik samo proverava da li svi rade. slušju CD i proveravaju. Učenici rade. postavlja pitanja. (Zadatak 3 c se neće raditi. Pošto završe.. English has become an international language of business.. language. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. Nastavnik može da doda još neke reči ako bude imao vremena: British English trousers biscuits ground floor flat tin rubber motorway jam chemist postal code American English pants cookies first floor apartment can eraser highway jelly pharmacist zip code Domaći zadatak: radna sveska. (Slušanje broj 3. zadaci 3 a. zadaci 2 a. get. komentariše . pronunciation – ’th’ introduced by the Vikings grammar – became simpler (the Normans) 2 b – Instrukcija glasi – Make notes on what the text says about English becoming an international language. break. entertainment. strane 50 i 51. South Africa and India.. The British Empire brought the language to countries like Australia. ne meša se. Radi se frontalno. Učenici će sami uočavati razlike. Work with your partner. Učenici govore. Mogući odgovori: English settlers brought the language to North America. 123 . Think of a reason why so many people use it as a second language. Pošto obe grupe završe. b. podstiče.. Odgovori: The Normans – beef. nastavnik obilazi. Work with your partner. predstavnici grupa izveštavaju. husband The Anglo-Saxons – good. Nastavnik dodaje – Try to match the words to the countries with your partner. ne pomaže. Učenici rade. Aktivnost 3 – Udžbenik. Provera se radi uobičajeno. science. Razgovor. nastavnik će postavljati pitanja poput – What’s the difference between theatre and theater / colour and color .Check the text quickly again and match the words to the grous of people in exercise 1 a.read the text and find the effects of the invaders on pronunciation. Nastavnik obilazi i prati. Odgovori: bank – Italian tea – Chinese yoghurt – Turkish guitar – Spanish robot – Czech coach – Hungarian pyjamas – Hindi ZAVRŠNI DEO:  U ovom delu časa. What effect did the invaders have on pronunciation and grammar? How did English become an international language? 2 a . Pošto završe. nastavnik pita članove druge grupe šta su saznali od prve i obrnuto.? What’s the American English word for lift? i tome slično. druga pažljivo sluša i za pisuje. nastavnik zapisuje sve ideje na tabli. b.) Spajanje parova. svi zadaci. ne pomaže.1 c – Nastavnik kaže . 17)  Jedan učenik pročita zadatak.Nastavnik podeli učenike u dve velike grupe i daje instrukciju – Group 1 . parilament The Vikings – sky. strana 64. Match the words to the languages. Group 2 – read the text and find the effects of the invaders on grammar. strana 64.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 124 .

ponoviti i uvežbavati pasivne glagolske oblike (present simple.BUYING AND SELLING NASTAVNA JEDINICA: UNIT 5 – Revision (structures and vocabulary from Unit 5) TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Put the verbs in brackets into the passive in the correct tense. ali ne pomaže. te se neće navoditi uz svaku aktivnost pojedinačno: učenici rade u parovima. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. past simple. b. Dopunjavanje teksta odgovarajućim oblikom reči. Nastavnik dodaje – Read the paragraphs carefully.) 1 b – Nastavnik kaže – Now put the verbs in brackets into the passive using the correct tense. Odgovori: Paragraph 1 – 1 were injured 2 was hit 3 were taken 4 were sent 5 wasn’t hurt 6 were blocked Paragraph 2 – 1 has been hit 2 have been blown down 3 have been damaged 4 have been flooded 5 have been stopped Paragraph 3 – 1 will be knocked down 2 will be built 3 will be moved 4 will be closed 5 will be introduced Paragraph 4 – 1 are not used 2 are needed 3 are sent 4 are collected 5 are cleaned 6 are repaired 7 are sent 8 isn’t played 125 . Provera domaćeg zadatka.) 3 Future (It is a plan for the future.) 2 Present Perfect ( It talks about the recent past. Pay attention to the time expressions or sentences that indicate the time in each.razvijaju kritički odnos i sposobnost (samo)procene sopstvenog napredovanja ZADACI Učenici će: . future with will) . GLAVNI DEO:  Organizacija svih aktivnosti u toku ovoga časa biće ista.) 4 Present Simple ( It talks about something that happens every year.ponoviti i uvežbavati predloge .da koriste pasivne glagolske oblike za sadašnjost. Srpski jezik UVODNI DEO:   Učenici predstavljaju svoje projekte. u paru. slušanje i uočavanje / ispravljanje greške OBLICI RADA: individualni.Udžbenik. present perfect. radna sveska.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 54 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 5.ponoviti i uvežbavati izraze i reči koje se odnose na putovanja METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – dopunajavnje teksta odgovarajućim oblikom reči. prošlost i budućnost kao i reči i fraze koje se odnose na putovanja VASPITNI CILJEVI Učenici: . strana 66. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. nastavnik prati. You are supposed to explain why you think that particular tense should be used. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. dvostruki izbor. 1 a – Jedan učenik pročita zadatak naglas.predstaviti svoje projekte . zadaci 1 a. Odgovori: 1 Past Simple ( We know the incident happened yesterday evening. Aktivnost 1 .

Choose the correct preposition. not including 3 c – Nastavnik kaže – Write your dialogues down in your notebooks. Domaći zadatak: radna sveska.Aktivnost 2 – Udžbenik. zadaci 3 a. Read them out loud. £21. to. može da ih podseti – biće održan na času broj 56. Read and listen. 30 . Postupak koji sledi naveden je na poćetku ove pripreme. room . Sastavljanje dijaloga. strana 66. Nastavnik pozove drugog da uradi prvu rečenicu (to. Listen and underline / correct the mistakes.20 . Underline the incorrect parts individually and compare your answers with your partner. on. zadatak 2. Change roles. strana 66. 10. učenici prate reči i podvlače delove koji su netačni. person . £14.  Jedan učenik pročita zadatak. from) i kaže – Continue with the exercise on ypur own now. ZAVRŠNI DEO:   Nekoliko parova izvodi svoje diajloge. Odgovori: 1 Manchester . b. at 2 to. Učenici sada ponovo slušaju tekst i ispravljaju grešeke. Double . £120 . Make new dialogues. nastavnik najavljuje pismeni zadatak. Ukoliko to već nije učinio. Twin . 5 2 Milton . 50 . Odgovori: 1 in. strane 52 i 53. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 126 .20 . 1 2 Millington . including 3 b – Postupak je isti kao u prethodnom koraku. Dvostruki izbor – predlozi. c. *Zadatak 4 se neće raditi. by. svi zadaci. 27 April . Ako jeste. at Aktivnost 3 – Udžbenik. Slušanje i podvlačenje / ispravljanje greške. Odgovori: 1 Liverpool . 21) 3 a – Nastavnik pročita instrukciju i proveri da li učenici razumeju šta treba da rade – What is your task? Jedan učenik odgovori na pitanje (vrlo je poželjno da odgovor bude na engleskom jeziku). (Slušanje broj 3. £105 . 6 June . 11. Pušta se CD.

Potrebno je dopuniti metode i tehnike rada. oblike rada i nastavna sredstva.uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje su se radile u okviru poslednje dve nastavne teme METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani – OBLICI RADA: NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim do sada spomenutim predmetima i temama spomenutim u poslednje dve nastavne teme UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. GLAVNI DEO: S obzirom da su test i priprema za test individualna stvar nastavnika. ovde je ostavljeno da svaki nastavnik za sebe uradi ovu pripremu.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 55 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE SECOND WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: Preparation for the second written test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .razvijaju svest o sebi i svojim postignućima i očekivanjima na realnim osnovama – ovo želim da znam.da sistematizuju i primene stečena znanja u nepoznatom kontekstu VASPITNI CILJEVI Učenici: . OVDE UNESITE ZADATKE KOJE ĆETE VEŽBATI . ZAVRŠNI DEO: 127 . a ovo znam.razvijaju pozitivan odnos prema učenju (kroz aktivnosti samoprocenjivanja i samoocenjivanja) . ono što ne znam mogu da znam ako potražim pomoć ZADACI Učenici će: .

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 128 .

razvijaju pozitivan odnos prema proveri znanja i veština-provera je prilika da utvrdimo šta znamo da uradimo ZADACI Učenici će: . ZAVRŠNI DEO: Učenici završavaju pismeni zadatak. 129 . GLAVNI DEO: Učenici rade pismeni zadatak.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 56 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE SECOND WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: The second written test TIP ČASA: provera znanja OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .da primene stečena znanja i veštine iz oblasti (OVDE NAVESTI KOJE OBLASTI SE PROVERAVAJU) VASPITNI CILJEVI Učenici: . Nastavnik skuplja sveske.raditi zadatke koji pokrivaju (OVDE NAVESTI OBLASTI KOJE SE POKRIVAJU) METODE I TEHNIKE RADA: pismeno izlaganje OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: vežbanka i list sa zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa svim predmetima i temama spomenutim u poslednje dve nastavne teme UVODNI DEO: Nastavnik deli zadatke i daje dodatna objašnjenja i uputstva. Sadržaj pismenog zadatka: OVDE UNESITE ZADATKE.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 130 .

prvo pita učenike da ih isprave i objasne. objašnjenje OBLICI RADA: individualni.uočavati.da uoče i samostalno ili uz pomoć nastavnika / drugog učenika isprave greške VASPITNI CILJEVI Učenici: . Nastavnik iznosi najčešće greške.razvijaju pozitivan odnos prema radu. greške doživljavaju kao svoje prijatelje ZADACI Učenici će: . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: vežbanka i list sa zadacima KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: povezano je sa predmetima i temama spomenutim u okviru poslednje dve nastavne teme UVODNI DEO: Nastavnik deli pismene zadatke i uopšteno kmentariše rezultate. 131 . OVDE UNETI NAČIN NA KOJI ĆE SE ISPRAVAK PISMENOG ZADATKA RADITI.  Učenici rade ispravak pismenog zadatka.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 57 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: THE SECOND WRITTEN TEST NASTAVNA JEDINICA: The correction of the second written test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . OVDE UNETI NAJČEŠĆE GREŠKE. ukoliko ne mogu. analizirati i ispravljati greške METODE I TEHNIKE RADA: kombinovani . to čini sam.pismeno izlaganje. GLAVNI DEO:  Analiza najčešćih grešaka. ZAVRŠNI DEO: Razgovor sa učenicima o njihovim utiscima vezanim za zadatke i uspeh. DODAJTE ’grupno’ KOD OBLIKA RADA. AKO SE ODLUČITE ZA GRUPNI RAD (koji je preporučljiv i efikasan).

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 132 .

zadaci 1 a. Učenici čitaju tekst na brzinu.. Postupak je isti kao u prethodnom koraku. prati. Odgovori: the manager of the sports shop. nastavnik obilazi. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. to hand out . children in wars . 6 A pair of trainers after Beth left.) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. Write them down into your exercise books. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. 3 He takes some leaflets to hand out. kaže i na tabli napiše . usmeno opisivanje slika. Bob and Rich. Provera se radi sa celim odeljenjem. Answer the questions and compare your new answers with the ones you have just written down.. Učenici kratko diskutuju. b.Nastavnik kaže – Take a look at the pictures on page 68.. 2 He is telling lies about not selling things that exploit children. 4 No 5 Because he fancies Beth. (Slušanje broj 3. ne meša se. diskusija. u paru. transformacija rečenica (upravni – neupravni govor) OBLICI RADA: individualni.učiti i uvežbavati indirektni govor (statements) bez slaganja vremena (He / She says. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. What do you think the strory is about?(about distributing leaflets) Go through the text quickly and identify the names of the people. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 A – Bob’s trainers TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . zapisuje sve ideje na tabli. Who are the people in the pictures? Read and listen. dopunjavanje rečenica. Čitanje i dgovaranje na pitanja. 1 b – Nastavnik pročita zadatak i kaže – Read the questions with your partner.Stolen childhood – u nastavku podstiče diskusiju pitanjima – What do you think this title means? How are children exploited in the modern world? (sexual exploitation. Srpski jezik UVODNI DEO:  Uvod u temu.) Could you think of any examples of exploiting children in our country? What do you think about child labourers? Nastavnik će po potrebi objasniti značenje reči exploit (to treat somebody unfairly by making them work and without giving them much in return). *Nastavnik proverava kako učenici razumeju izraze hand out i fancy someone i daje objašnjenje.da prenesu prenesu nečije reči koristeći neupravni govor u sadašnjem vremenu VASPITNI CILJEVI Učenici: . strana 68.to feel attracted to someone (I think Steve fancies you!) 133 .to give things to different people in a group (Would you hand these papers out for me?) fancy someone . Discuss them before listening and reading. čitanje i odgovaranje na pitanja – Read and listen.razvijaju svest o važnosti poštovanja ljudskih prava i načina borbe za njihovo ostvarivanje ZADACI Učenici će: . uobičajeno. Odgovori: 1 She is handing out leaflets to protest about working conditions in developing countries. identifikuju likove. Beth.. Sledi slušanje. Predict your answers. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. child labourers.učiti i uvežbavati vokabular koji se odnosi na ljudska prava . Može to da učini i pre slušanja teksta.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 58 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. Razgovor o slikama. čitanje i odgovaranje na pitanja. Nastavnik započinje diskusiju. 23) 1 a . Answer the questions.

her in reported speech. zadaci 2 a. Nastavnik obilazi. Reported speech. 6 She says (that) she thinks he’s quite nice. 8 She says (that) she often sees him looking at her. Domaći zadatak: radna sveska. skreće pažnju na razlike – I. Work with your partner. my in direct speech. Kada svi završe. Nastavnik prođe kroz primer zajedno sa odeljenjem. Učenici dalje rade sami – Do other sentences on your own. sees. his). but it can be omitted.Aktivnost 2 – Udžbenik. Aktivnost 3 – Udžbenik. 7 She says (that) she doesn’t think he’s really into politics. strana 54. 4 She says (that) she doesn’t often see him at school because they aren’t in the same class. see. 3 She says (that)he doesn’t normally say anything to her. obraća se odeljenju i pita – What things have changed? (personal pronouns.  Jedan učenik pročita zadatak. Work with your partner. Odgovori: 2 She says (that) he often smiles at her. ZAVRŠNI DEO:  Provera zadatka 3 – radi se sa celim odeljenjem. zadatak 1. 2 a – Instrukcija glasi – Read and complete the sentences in 2a without looking back at the text. don’t. Neupravni govor. nastavnik kaže – Look back at the text and check. She. 2 b – Nastavnik pozove jednog učenika da izađe pred tablu i kaže – Undreline the diffrences between the direct speech and reported speech sentnences – ( DS – I. Jedan učenik piše rečenice na tabli: Direct speech: I don’t sell things that exploit children in my shop. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 134 . Nastavnik obilazi. strana 69. Dopunjavanje rečenica na osnovu teksta. *Nastavnik daje objašnjenje za that – We usually use that to introduce reported statements. po potrebi pomaže. Reported speech: The manager says (that) he doesn’t sell things that exploit children in his shop. Provera se radi u završnom delu časa. doesn’t. strana 69. zadatak 3. Nastavnik će po potrebi davati dodatna objašnjenja. prati. possessive adjectives and verb forms). ne meša se. Complete the sentences from the story. my RS – He. b. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. 5 She says (that) she sometimes sees him at the sports centre when she goes to her dance class.

CD. Mark said. → He said (that) that was what he needed. strana 69. *U nastavku.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 59 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. → She said (that) those gloves didn’t fit her. will to would). Pošto se iščitaju i proanaliziraju svi primeri i objašnjenja.razvijaju svest o važnosti poštovanja ljudskih prava i načina borbe za njihovo ostvarivanje ZADACI Učenici će: . slušanje i zapisivanje rečenica OBLICI RADA: individualni. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. zadaci 4 a. Kada svi završe. Here. Jedan učenik piše rečenice na tabli: Direct speech: Well that’s terrible. nastavnik kaže – Look back at the text and check. nastavnik.Read and complete the sentences in 4a without looking back at the text. Jane said. Nastavnik obilazi. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. So.uvežbavati vokabular koji se odnosi na ljudska prava . he said. zajedno sa učenicima.. prolazi kroz objašnjenja 6. he said. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. she said.. → Mark said (that) Susan had visited him two weeks before. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 A – Bob’s trainers TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . ’We arrived yesterday’. ’We wanted to build a house here’ Jason said. ’Susan phoned me last week’. she said. 135 . → Jason said (that) they had wanted to build a house there. 4 b – Nastavnik pozove jednog učenika da izađe pred tablu i kaže – Undreline the diffrences between the direct speech and reported speech sentnences – (podvučeno je gore u rečenicama). transformacija rečenica (upravni – neupravni govor i obrnuto).  Ago and last change into before: ’Susan visited me two weeks ago’. ne meša se.) METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. nastavnik dodaje:  Present perfect and past simple change into past perfect: ’I have never been to London’. → She said (that) she had never been to London. 1 u radnoj svesci na strani 72.učiti i uvežbavati indirektni govor (statements) sa slaganjem vremena (He / She said. 4 a . ’This is what I need’. → Jane said that Susan had phoned her the week before. frontalno. I’ll help you. we change verbs to past forms. → He said (that) they had arrived the day before.da prenesu nečije reči koristeći neupravni govor u prošlom vremenu VASPITNI CILJEVI Učenici: .  This changes into that. Complete the sentences. these into those. here into there: ’These gloves don’t fit me’. u paru. Work with your partner. obraća se odeljenju i pita – What things change when we use said? (is to was. objašnjenje. Reported speech: I said that was terrible and that I would help her. Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. b. Dopunjavanje rečenica po sećanju.

ali ne pomaže. – Slušanje i provera. po potrebi pomaže. Nastavnik obilazi.. 3. *Zadatak 8 se neće raditi. zadaci 2. strane 54 i 55. Report what Bob said to Beth. I won’t be home for lunch. Učenici dalje rade sami – Do other sentences on your own. ((that) they had gone to Rhodes the year before.’ They said.Aktivnost 2 – Udžbenik. 7 He said (that) he’d like to see me again. zadatak 7c. Odgovori: 2 He said (that) it was wrong to exploit poor people. I’ll probably get the five o’clock bus back.  Jedan učenik pročita zadatak. Nastavnik. Rešenja su data u zagradi.i na tabli napiše rečenice: 1 ’We’re going to America for six months. zadaci 7 a.’ She said. prati. 4 He said (that) he wanted to help me... Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. Prebacivanje rečenica iz direktnog u indirektni govor. Odgovori: I’m going into town because I want to buy some new trainers. Aktivnost 3 – Udžbenik. strana 69. Učenici rade individualno – Work individually. Domaći zadatak: radna sveska. We’re going bowling in the afternoon. strana 69.. Report what these people said. Work with your partner. 24)  Instrukcija glasi – Listen to the recording and check your answers.) Čitanje i prebacivanje rečenica u upravni govor. 7 b – Nastavnik kaže – Read the text again and convert it to direct speech. because I’m meeting my friends in town.  Dodatni primeri. 3 He said (that) he thought it was terrible. Work with your partner.’ Peter said. Glagol tell. ((that)he would like to live there. skreće pažnju na razlike (I → he. 5 He said (that) he wouldn’t buy anything there again. compare your answers with your partner.) *Ovde reći .) 4 ’We’ve investigated this case. ZAVRŠNI DEO: Udžbenik. 136 . 4 i 5. 8 He said (that) he’d phone me. Nastavnik prođe kroz primer zajedno sa odeljenjem.) 5 ’I’m leaving tomorrow. Read the text and convert the sentences to direct speech.’ The policeman said ((that) they had investigated that case. Nastavnik kaže . ((that)she was leaving the following day.Would remains unchanged. b..Report what these people said with the reporting verbs provided .. 6 He said (that) he’d tell all his friends. (Slušanje broj 3. Provera se radi sa celim odeljenjem..) 2 ’They went to Rhodes last year. Provera se radi sa celim odeljenjem.. (Zadatak 7c se radi u završnom delu časa. ((that) she’d type those letters.. odnosno pravila upotrebe glagola tell i say uvode se na času broj 61. prati.. ((that) they were going to America for six months. agree → agreed ). obilazi i prati.. zadatak 5 + dodatni primeri.) 6 ’I would like to live here’ He said. uobičajeno. Nastavnik obilazi. 7 a – Jedan učenik pročita tekst naglas – Read the text out loud.’ She said. po potrebi pomaže. strana 69.) 3 ’I’ll type these letters. Listen and check.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 137 .

2 Montgomeri. (Slušanje broj 3. sex or race is (Martin Luther King. Provera se radi sa celim odeljenjem. 5 2005  Nastavnik proverava i uvodi nepoznate reči: *segregate (v.an act of refusing to take part in an event.) – the rights that every person in a society has – to be treated equally. USA 3 December 1st. was the civil rights leader. ređanje izmešanih rečenica po logičnom redosledu. CD. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 B – Saying ’No’ TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: .to separate people of different races. Work with your partner.raditi zadatke vezane za tekst koji govori o kršenju ljudskih prava (Crnaca) u Americi – istroijske činjenice METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – razgovor. to be able to vote.) – to refuse to do something (We are asking people to boycott goods from companies that use child labour. Read and listen.) *civil rights (phr. zadatak 1. u paru. or to buy or use something as a protest (We are asking people on a boycott of goods from companies that use child labour. What do you think the article is about and why? Do you know who Martin Luther King was? (a young preacher who led many demonstrations against discrimination against black people in America).) *boycott (n.) *Dodati . Alabama. the preacher. 1955 4 She refused to give up her seat to  Odgovori: 1 Rosa Parks a white man. Nastavnik kaže – Look at the pictures.). strana 70.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 60 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6.to boycott (v. 28)  Uvod u temu. čitanje i odgovaranje na pitanja. čitanje i pronalaženje traženih detalja OBLICI RADA: individualni.) .) *Objasniti – to be elected president (without a) NOT: to be elected a president 138 . ne meša se. Answer the quesions.učiti i uvežbavati novi vokabular koji se odnosi na ljudska prava . Now read and listen and answer the questions. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. Nastavnik obilazi. Ovde se proverava da li učenici znaju značenje reči preacher i daje se objašnjenje (someone whose job is to give religious speeches or to lead religious ceremonies in some Christian churches). Čitanje / slušanje i odgovaranje na pitanja. whatever their religion. prati.razvijaju svest o važnosti poštovanja ljudskih prava i načina borbe za njihovo ostvarivanje ZADACI Učenici će: . Istorija UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje. work etc.da komuniciraju o ljudskim pravima VASPITNI CILJEVI Učenici: . religions or sexes and treat them in a different way (Whites and blacks were segregated into different parts of town. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. Sledi instrukcija – Read through the questions and discuss them with your partner.

zadatak 4. Work individually and compare your answers with your partner. strana 56. Nastavnik dodaje – Read through the sentences before you start to reorder them. Nastavnik obilazi. prati. 2 segregated 3 refuse 4 boycott 5 demonstrations 6 Supreme Court 7 illegal Odgovori: 1 the downtown area 8 ahot ZAVRŠNI DEO: Udžbenik.  Instrukcija glasi – Read through the questions and discuss them with your partner. prati. strana 71. Nastavnik obilazi. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 139 .  Jedan učenik pročita instrukiju.  Jedan učenik pročita zadatak naglas. Put the events in the correct order. Postupak je dalje isti kao u prethodnoj aktivnosti. – Čitanje i odgovaranje na pitanja. strana 71. Provera se radi sa celim odeljenjem. zadatak 3. Čitanje i pronalaženje traženih detalja. Find words or expressions in the text.Aktivnost 2 – Udžbenik. Work individually and compare your answers with your partner. zadatak 2. nastavnik kaže – Work on your own and compare your answers with your partner. pomaže sporijim učenicima. Answer the questions. Provera se radi sa celim odeljenjem. Ređanje događaja po hronološki logičnom redosledu. zadatak 1. Read and the text and answer the questions. ne meša se. Odgovori: 1 James Blake 2 $ 14 3 a preacher 4 381 days 5 some people said they were going to kill her 6 1913 Domaći zadatak: radna sveska. strana 70. Odgovori: 1 g 2 e 3 i 4 c 5 l 6 b 7 f 8 k 9 a 10 j Aktivnost 3 – Udžbenik.

Who said these things?  Nastavnik kaže – Look back at the text and find who said what. dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima. Dok rade. Make senetences. 7 Some people said they were going to kill her.pravilno da koriste glagole say i tell u indirektnom govoru VASPITNI CILJEVI Učenici: . (NOT: The teacher told they would have a test. Who are they talking to in the first sentence? (We don’t know. Dopunjavanje rečenica. Rešenje: 2 The police told Rosa they would arrest her if she didn’t move. – zatim doda . razgovor. diskusija OBLICI RADA: individualni.) Aktivnost 2 – Radna sveska. We use ’say’ when we don’t mention who we are talking to – piše se dodatni primer na tabli: The teacher told the students they would have a test. Provera se radi uobičajeno. ekologija UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. u paru. tako i u ekološkom smislu ZADACI Učenici će: . Čitanje i pronalaženje detalja. nastavnik ih obilazi. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 61 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. ne pomaže. 4 The judge told her she would have to pay a fine of $14.) Who is Rosa talking to in the second sentence? (Them – the police) Daje se objašnjenje – With ’tell’ we must always say who we are talking to. strana 56. Obilazi ih dok rade.razvijaju kritički stav prema modernim trendovima koji ugrožavaju ljudsku egzistenciju kako u materijalnom. 140 .  Jedan učenik pročita zadatak i primer.Work with your partner. nastavnik dodaje – Work individually and compare your answers with your partner. Uradi prvu rečenicu zajedno sa učenicima i napiše je na tabli – 1 The driver told them to give up their seats and stand at the back. Complete the sentences with said or told.učiti i uvežbavati glagole say i tell u indirektnom govoru . 6 The US Supreme Court said segregation was illegal. strana 71. 5 The black people of Montgomery said they wouldn’t use the buses. zadatak 2. CD. Provera se radi sa celim odeljenjem. raditi zadatke i dvati svoja rešenja vezana za dati problem METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – čitanje i pronalaženje detalja. ne pomaže. zadatak 5. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. 3 Rosa said she wouldn’t give up her seat. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 B – Saying ’No’ TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . slušanje i odgovaranje na pitanja. objašnjenje.slušati tekst koji govori o modernim trendovima koji ugrožavaju ljudsku egzistenciju. Let’s do the first sentence together. OR: The teacher said they woud have a test. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.  Radi se analiza upotrebe glagola say i tell – Let’s go back to the examples on the board.

Listen and answer the questions. The shopping centre will take jobs away from the local shops and a lot of them will close. Odgovori: 1a 2c 3b 6 b – Instrukcija glasi – Read the questions in 6 b. strane 56 i 57. Listen to the recording again and make notes. po potrebi pomaže. It will produce more traffic and more pollution. Work individually and compare them with your partner. 2 Hold demonstration at Dingle Dell and at the Town Hall every weekend. 29) 6 a – Razgovor o slici – Look at the picture. Pušta se CD. ZAVRŠNI DEO:  Diskusija – What would you do if you were the citizen of Stansfield? Why? Radi se frontalno. Compare your notes with your partner and write the answers to the questions together. Organize a boycot of the companies that want to open shops in the shopping centre. zadaci 6 a. prati. b.Odgovori: 2 said 3 told 4 told 5 said 6 said 7 told 8 told Aktivnost 3 – Udžbenik. Provera se radi sa celim odeljenjem. nastavnik kaže – Listen and choose the correct answer. zadaci 3 – 9. (Slušanje broj 3. The town – will lose a green space where people can walk and children can play. nastavnik obilazi. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 141 . Pošto prođu kroz pitanja i odgovore. Provera se radi uobičajeno. Discuss them with your partner. Odgovori: 1 Dingle Dell – all the trees will be cut down. učenici zaokružuju odgovor koji misle da je tačan i upoređuju sa svojim parom. The animals that live there will lose their homes. strana 71. Slušanje i odgovaranje na pitanja. nastavnik podstiče učenike na diskusiju pitanjima – What else could be done? Have you heard of something like this in your neighbourhood? What was it? How did it end up? Domaći zadatak: radna sveska. What is it? (a demonstration) What do you think the demonstratiom is about? Read through the questions and answers.

uče da se snalaze i pronalaze način da dođu do informacija koje su im u datom trenutku potrebne kao i da daju obrazloženje . ) fall down. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik. fall out with sb (to have an argument with somebody so that you are no longer friendly with them)  142 . Mogući odgovori. dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima po sećanju. Projekti bi trebalo da budu gotovi do časa broj 66 kada će se predstavljati. b. bring about (to make something happen – What brought about the change in his attitude?) put away. put up with (to tolerate – I’m not going to put up with their smoking any longer.. Učenici govore. zadaci 1 a. 1 a – Nastavnik nacrta tabelu na tabli i podseti učenike na ono što već znaju – Two-part phrasal verbs are formed with a verb and a preposition – pokaže primere koji su dati. bring.) VASPITNI CILJEVI Učenici: . objašnjenje OBLICI RADA: individualni. get in on sth (to take part in an activity – He is hoping to get in on any discussions about the new project. put. bring up. u paru. get out of. slušanje i povezivanje slike i rečenica.) bring back. čitanje i podvlačenje traženih oblika reči. slušanje i zapisivanje detalja.otkrivati načine na koje mogu da dođu do potrebnih informacija uz davanje obrazloženja – zašto im je ta informacija potrebna METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – izlistavanje traženig reči. u zagradi će napisati objašnjenja i primere za one koji su učenicima eventualno nepoznati:    get on. Phrasal verbs. zatim objasni – There are also three-part phrasal verbs made up from a verb followed by two prepositions – pokaže primere koji su dati u toj koloni.zašto ZADACI Učenici će: . odnosno odgovori koje će ponuditi nastavnik ukoliko se učenici ne sete. get away from. strana 72.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 62 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. fall? radi se frontalno. Teme su – Oxford and Cambridge (polazna osnova je tekst u udžbeniku na strani 76) i A project about an incident when an ordinary man changed your contry’s history (uputstvo u udžbeniku na strani 79).. put off.učiti i uvežbavati nove frazalne glagole (trodelne) . get off. fall off sth.da uoče formu i koriste pitanja u indirektnom govoru bez slaganja vremena (He wants to know. Frazalni glagoli. razgovor. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 C – Indirect questions TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . CD. Dogovor oko projekta. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:   Provera domaćeg zadatka. put out (to stop something from burning or shining – to put out a candle / light / cigarette) put in for (to officially ask for something – Are you going to put in for that job?). nastavnik piše u tabelu. 1 b – Učenici dodaju još primera – Could you think of some other pharasal verbs? We have done some with get.učiti i uvežbavati indirektna pitanja bez slaganja vremena .

. fell out. Učenici slušaju i povezuju. Noiw listen and match the pictures to the questions.30 as he’s going swimming with his parents... Jedan učenik daje objašnjenje (za svaki glagol drugi).. 2 a – Jedan učenik pročita zadatak i uradi prvi primer (going out with). po potrebi pomaže. Nastavnik zaustavlja CD iza svakog dijaloga kako bi učenici imali vrmena da zapišu traženu informaciju. strana 72. Slušanje i povezivanje.. Make up your own examples. 6 . strana 72. Listen and make notes of the reasons. Odgovori: broke up. Identify who asks what. b. Nastavnik obilazi. Provera se radi sa celim odeljenjem. ostali slušaju. Why does each person need the information? Učenici slušaju i zapisuju.. Nastavnik prati šta učenici rade... Nastavnik obilazi. 4 b – Use your notes now and complete the messages. b. 31) 3 a – Nastavnik kaže – Look at the pictures and questions. ne meša se. so she missed the last lesson. Obilazi ih dok rade.. Work with your partner. b (2 c se radi za domaći zadatak.. because she’s just seen them in town. Read and underline the phrasal verbs. Odgovori: 1 . Nastavnik kaže – Work on your own now and compare your answers with your partner. zadaci 4 a. get on with. Odgovori: 2 Heidi 3 Jerry 4 Sara 5 Grant 6 Patsy Aktivnost 4 – Udžbenik. because he can’t get to the cinema before 7. Work individually and compare aour answers with your partner. Postupak je isti kao u prethodnom koraku. ne pomaže. because he wants to send her some onformation about his party. Radi se frontalno. because she was at the dentist’s this afternoon.. because he’s going to a pop concert with Conrad and it will probably finish very late. because she’s in quiz and nobody in her group knows the answer. 31) 4 a – Listen and make notes of the reasons. zadaci 2 a. ne meša se. Provera se radi sa celim odeljenjem: Odgovori: 1–c 2–f 3–a 4–d 5–e 6–b 3 b – Jedan učenik pročita instrukciju i uradi prvi primer (Amir). get over 2 b – Učenici objašnjavaju značenja frazalnih glagola svojim rečima – Explain what each of these verbs means in your own words. rade individualno. make up. Učenici dalje rade sami. (Slušanje broj 3. strana 72. komentarišu. 143 . provera se radi sa celim odeljenjem. split up. 5 . Slušanje i zapisivanje traženih detalja. zadaci 3 a. (Slušanje broj 3. 3 .. 4 .. Listen and match. upoređuju odgovore sa svojim parom. 2 . get back.Aktivnost 2 – Udžbenik. dodaju i eventualno ispravljaju – Do you agree with this? Would you like to change or add something to this? Could you explain this in a different way? Odgovori: go out with – be boyfriend and girlfriend break up – separate split up – separate fall out – have an argument get on with – be friendly with get back (together) – be boyfriend and girlfriend again after splitting up make up – be friendly again after an argument get over – recover from something that upset you Aktivnost 3 – Udžbenik.) Čitanje i podvlačenje odgovarajućih reči.

(if I have been there before..) 2 Are you wearing your overcoat? She wants to know . What form do we use in reported questions – the question form or the statement form? (the statement form) What words do we use to introduce wh.. Radi se frontalno.Complete the original questions and the reports from exercise 3 – na tabli napiše: 1 What time does the film start? 1 a He wants to know what time the film starts. 1 Which book did you take? He wants to know .) 3 Have you been here before? Jack wants to know . Dopunjavanje rečenica.Aktivnost 5 – Grammar – Udžbenik.question? (the same wh. Radi se frontalno.  Nastavnik dalje pita i daje objašnjenja – Look at the sentences again...) Domaći zadatak: radna sveska.  Nastavnik kaže .question introduced by the same wh. (if I am wearing my overcoat.word) And what word do we use to introduce yes / no question? (if or whether) Na tabli se zatim napiše: indirect question → statement form wh. Sve rečenice se pišu na tabli. strana 73.word yes / no question introduced by if or whether ZAVRŠNI DEO:  Nastavnik daje još nekoliko primera za vežbu. 2 Did Mr Wade give any homework today? 2 a She wants to know if Mr Wade gave any homework today. (which book I took. zadatak 2 c.. udžbenik. Odgovaranje na pitanja. strana 58. zadaci 1 i 2. Uočavanje oblika indirektnih pitanja. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 144 . strana 72..

please? Aktivnost 2 – Udžbenik. Nastavnik skreće pažnju na ponuđene reči – Look at the cues. Učenici uvežbavaju dijaloge (zapisuju ih). Listen and check. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 C – Indirect questions TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . What goes in them? Učenici rade. nastavnik obilazi. CD. radna sveska KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. Na kraju se radi provera sa celim odlejenjem. Make dialogues to match the pictures. zadatak 6. (Slušanje broj 3. Could you tell me what time it is.učiti i ivežbavati indirektna pitanja sa salaganjem vremena METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – dopunjavanje rečenica odgovarajućom strukturom. Sastavljanje dijaloga na osnovu slika.)  Nastavnik kaže – Look at the speech bubbles. we must change the tense in the main clause. sastavljanje dijaloga po modelu na osnovu slika. Can you tel me if there is a postbox near here. The rule is the same as with statements.. transformacija rečenica OBLICI RADA: individualni. Druga dva učenika pročitaju primer. Učtiva pitanja. Odgovori: 1 Excuse me.pravilno da koriste indirektna pitanja sa slaganjem vremena (He wanted to know . ) VASPITNI CILJEVI Učenici: . 2 Excuse me. Polite questions.  U nastavku se vodi razgovor – What changes can you spot in these sentences? (word order and tenses) When we introduce an indirect question with the past tense. 33) (Zadaci 5 a i b će se raditi u završnom delu časa. 145 . The rules for polite questions are the same as for indirect questions. strana 73. sluša. u paru. Use them in your dialogues. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.razvijaju naviku učtivog obraćanja nepoznatim osobama ZADACI Učenici će: . Complete the gaps with your partner. Aktivnost 3 – Indirektna pitanja sa slaganjem vremena. 2 Are you waitng for me? Susan wanted to know if I was waitnig for her.  Nastavnik na tabli napiše sledeća dva primera i pozove učenike da pročitaju – Look at these two eaxamples: 1 Where do you live? The boy wanted to know where I lived. Učenici slušaju CD i proveravaju. Na kraju nekoliko parova pročita svoje dijaloge. Učenici sada prepišu primere u sveske.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 63 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. pomaže. po potrebi pomaže..učiti i uvežbavati jezičke strukture koje se koriste za učtivo obraćanje nepoznatim ljudima . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik.  Jedan učenik pročita instrukciju naglas. strana 73. nastavnik obilazi. zadatak 7.

4 Did you see your boss at the meeting? John asked me . ali na sledeći način – Report only questions in these messages..) (what time I could come. 5 Beth’s mum wanted to know if Beth needed a lift from dance class...) (what she had done with her hair.. Radi se vežba. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 146 . Učenici rade. 6 Nick wanted to know what time Pete could play table tennis the following Saturday.) (if he was going out that night. zadaci 3 – 6.... ztim kaže – Report these questions.) (what time the train left. 3 What time does the train leave? She wanted to know ..) 1 How’s your mother? He asked me .. 4 Jim wanted to know ih his dad had bought a new printer cartridge the other day. Domaći zadatak: radna sveska. 7 What time can you come? She asked me . (how my mother was. nastavnik prati. Provera se radi sa celim odlejnjem..) (if she liked hip-hop music. na tabli piše pitanja.. Odgovori: 2 Liz wanted to know if Sunita wanted to stay at her place the following Friday after Lloyd’s party.) (if I had seen my boss at the meeting. 8 Do you like hip-hop music?Jason asked his sister . pomaže. 2 What’s the time? He wanted to know . Work with your partner. usmeno. Rešenja su data u zagradi. 3 Bob wanted to know what Kelly had done with the TV remote.. Nastavnik govori.. strane 58 i 59.. ZAVRŠNI DEO:  Radi se zadatak 5a frontalno. 6 Are you going out tonight? Tom asked his son . Use wanted to know to introduce indirect questions..) (what time it was.. 5 What have you done with your hair? Susan asked Jane . For example – message number one – Alex wanted to know if Frankie was going to be in that evening.

) 5 ’ I met him two weeks ago..’ he said to me.miscellaneous TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . objašnjenje OBLICI RADA: grupni.) 3 ’How far do I have to walk?’ She wants to know (how far she has to go. Pošto se zadatak završi. nastavnik kaže – Now. 1 ’Are you seeing them tomorrow?’ She wanted to know (if I was seeing them the following day.’ he said. ispravljaju .) 4 ’We went for a walk today. 147 . Come to my desk and collect the materials for your groups. čita po jednu rečenicu iz zadatka (uvek drugi učenik). Svaka grupa. dodaju. 6 ’They’re getting married the day after tomorrow.pravilno da koriste sve oblike indirektnog govora VASPITNI CILJEVI Učenici: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 64 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6. Ones will sit here. GLAVNI DEO:  Podela učenike u grupe i raspodela zaduženja. pomaže. (She said she had met him two weeks before. sledi provera sa celim odeljenjem. B.) *Ovde naglasiti – We didn’t change the tense because we used the present simple to introduce reported speech.uvežbavati indirektan govor – requests / commands + offers.’ Jane says. ’Menadžeri’ uzimaju materijal (radne listove sa zadacima) i podele ga u okviru svoje grupe. please.. statements. you have to choose a person who will be your manager. Princip rada je isti za sve zadatke. ne slažu. Učenici rade u grupama. kopija radnog listića za svakog učenika (nalazi se u prilogu uz ovu pripremu) KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. (Jane says she hasn’t got enough money. slažu se. ’ he said. Pošto sednu. (She said she had seen him the previous Friday. zadatak po zadatak.) 7 ’I haven’t got enough money. nastavnik ih pozove da dođu po materijale – Menagers.. Učenici biraju menadžera. razgovor. twos will sit there . (He said they were getting married in two days’ time. objašnjava.) 2 ’What are you doing?’ He asked me (what I was doing. Nastavnik skreće pažnju na sve promene koje se dešavaju u indirektnom govoru (podvučeno je u zagradi).’ she said. Nastavnik daje vremensko ograničenje za svaki ( 5 do 6 minuta za svaki). Nastavnik svakom učeniku usmeno dodeli jedan broj – You are number one / two / three / four / five.. (He said he would see him the following day. prati. 1 ’I’ll see him tomorrow. Rad sa radnim listovima. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: radna sveska. ostali slušaju.) 3 ’I don’t like this book. (She said she didn’t like that book.) 2 ’ I saw them last Friday. ’ she said. Rešenja se pišu na tabli.’ she said. i tako redom dok se sve grupe ne smeste.) *Ovde isto naglasiti – We didn’t change the tense because we used the present simple to introduce the indirect question.sarađuju i pomažu jedni drugima ZADACI Učenici će: . questions METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – transformacija rečenica. (He told me that they had gone for a walk that day.  Rešenja: A. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 – Reported speech . obilazi. Kada završe.

That’s why we had to use asked.’ Mrs Wade said.) 7 ’What is the weather like?’ The teacher asked (what the weather was like.) *’Would you like some coffee?’ (He asked me if I would like some coffee. ’ Susan said.) *Ovde objasniti – The last two examples are offers. (Mrs Wade told Tom not to be late.) 4 ’Be quiet. 1 ’Don’t use the telephone after ten o’clock. Nastavnik daje dodatna objašnjenja.) 5 ’When does the show start?’ Jason asked (when the show started.) ’Would you like to go out tonight? ’(She asked me if I would like to go out that night.) ZAVRŠNI DEO:  Pitanja učenika. (The policeman asked / told the man to leave his valuables on that desk. please?’ (She said to me) (She asked me to pass her suitcase.) 6 ’Would you pass my suitcase. (She told us not use the telephone after ten. ’ she said to us.) *This is a request.) C. not requests. please?’ (The doctor said to him) (The doctor asked him to take off his T-shirt. That’s why we reported them in the same way we do with questions. children.’ the teacher said. 7 ’Would you take off your T-shirt. Tom. ’ the policeman said to the man.) 3 ’Don’t be late.) 6 ’Did you see her yesterday?’ She asked me if I had seen her the day before.4 ’Have you had anything to eat?’ Mr Wade asked his son (if he had had anything to eat. ponavlja ono što je učenicima bilo teško ili nejasno tokom časa. Jack. Domaći zadatak: nema ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 148 .) 5 ’Don’t go near the lake. (Susan warned Jack not to go near the lake.) 2 ’Leave your valuables on this desk. (The teacher warned /asked/told the children to be quiet.)(Optional – He offered me some coffee.

____________________________________________________. 1 ’I’ll see him tomorrow. warn. 4 ’Have you had anything to eat?’ Mr Wade asked his son ____________________________________________________. 3 ’Don’t be late. 5 ’When does the show start?’ Jason asked ____________________________________________________. 6 ’Would you pass my suitcase. 2 ’Leave your valuables on this desk. 2 ’ I saw them last Friday. ____________________________________________________. Tom. 149 .’ she said. *’Would you like some coffee?’ ____________________________________________________. 5 ’Don’t go near the lake. children. ’ she said to us. ’ she said. ’ he said. please?’ (The doctor said to him) ____________________________________________________.’ Jane says.’ the techer said. 3 ’I don’t like this book. Use ask. C. ____________________________________________________. ____________________________________________________. ____________________________________________________.’ Mrs Wade said. please?’ (She said to me) ____________________________________________________. 6 ’Did you see her yesterday?’ She asked me ____________________________________________________. 7 ’Would you take off your T-shirt. B. 1 ’Are you seeing them tomorrow?’ She wanted to know ____________________________________________________. ____________________________________________________. 6 ’They’re getting married the day after tomorrow. ____________________________________________________. 5 ’ I met him two weeks ago. 7 ’I haven’t got enough money. ____________________________________________________.Handout for students A. ’ the policeman said to the man. Report these questions. tell. 3 ’How far do I have to walk?’ She wants to know ____________________________________________________. ____________________________________________________. ____________________________________________________. 2 ’What are you doing?’ He asked me ____________________________________________________. ’ Susan said. 4 ’Be quiet. Write these sentences in indirect speech. ’Would you like to go out tonight? ’ ____________________________________________________.’ she said. Jack. order.’ he said.’ he said to me. ____________________________________________________. ____________________________________________________. 4 ’We went for a walk today. 1 ’Don’t use the telephone after ten o’clock. Write these sentnences in indirect speech. 7 ’What is the weather like?’ The teacher asked ____________________________________________________.

PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 – Reported Speech .procenjuju sopstveno napredovanje ZADACI Učenici će: . ZAVRŠNI DEO:  Nastavnik skuplja testove.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 65 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6.raditi test – prebacivanje direktnog u indirektni govor METODE I TEHNIKE RADA: transformacija rečenica OBLICI RADA: individualni NASTAVNA SREDSTVA: kopija testa za svakog učenika KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Podela testova i davanje dodatnih objašnjenja vezanih za zadatke GLAVNI DEO:  Učenici rade test.Test TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 150 . Ovde uneti sadržaj testa.da provere koliko su naučili indirektan govor VASPITNI CILJEVI Učenici: .

diskutovati o poruci priče METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – prezentacija. ne pomaže. slušanje / čitanje i odgovaranje na pitanja. Nastavnik se vraća na tipične greške i daje objašnjenja. (Slušanje broj 3. Pušta se CD. diskusija OBLICI RADA: individualni. zadatak 3. Read and listen. Učenici predstavljaju svoje projekte na već rutiniran i uobičajen način. Nastavnik obilazi. strana 74. prati. Discuss them with your partner. Put the evebts in the correct order. Ovde uneti najčešće greške na kojima će se raditi. Read the questions in exercise 1. Check your answers with your partner.  Jedan učenik pročita zadatak. ne pomaže. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 . u paru. What do you know about Romeo and Juliet? Učenici izlistavaju svoje ideje. Can you answer any of them before listening and reading?Now read and listen.sami zaključivati značenja izraza i reči iz konteksta . Answer the questions. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 D – Romeo and Juliet TIP ČASA: obrada i utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . Čitanje i odgovaranje na pitanja.) Preuređivanje rečenica. povezivanje izraza i reči sa njihovim značenjem. zadatak 1. Provera se radi uobičajeno.Predstavljanje projekata. pruređivanje re čenica – slganje događaja po logičnom redosledu. 34)  Nastavnik započinje razgovor – Look at these pictures and the title of the section.PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 66 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6.čitati tekst i odgovarati na pitanja . Nastavnik zatim kaže – Go through the sentences on your own. razgovor.da čitaju i razumeju duži tekst bez potpunog poznavanja nepoznatih reči VASPITNI CILJEVI Učenici: . Aktivnost 3 – Udžbenik. Aktivnost 2 – Udžbenik. Odgovori: 1 – d 2 – l 3 – g 4 – b 5 – e 6 – k 7 – h 8 – a 9 – f 10 – i 11 – c 12 – j 151 . frontalni NASTAVNA SREDSTVA: KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Podela testova i saopštavanje rezultata. učenici prate tekst u udžbeniku i daju konačne odgovore na pitanja. 2 1595 3 in Verona in Northern Italy 4 two rich families who hate each other Odgovori: 1 William Shakespeare 5 They both die. strana 74.razvijaju interesovanje za čitanje književnih tekstova ZADACI Učenici će: . Provera se radi sa celim odeljenjem. (Zadaci 2 i 4 se neće raditi. Compare your answers with your partner – obilazi ih dok rade. nastavnik ih piše na tabli.

Aktivnost 4 – Udžbenik, strana 74, zadaci 5 a, b (spojeno) (Zadaci 2 i 4 se neće raditi.) Povezivanje izraza i reči sa njihovim značenjem (definicije). Match the words and phrases to their definitions.  Read the text and match the words and phrases 1 – 9 to their meanings a – i. Work with your partner. Učenici rade, nastavnik obilazi, prati, sluša, ne pomaže. Provera se radi sa celim oseljenjem.

Odgovori: 1–g 2–f 3–h 4–d 5–i 6–c 7–b 8–a 9–e ZAVRŠNI DEO:  Radi se zadatak 6, samo prvo pitanje. Vodi se diskusija, frontalno. Nastavnik kaže – Take a minte to think about the story and work out its moral. Talk to your partner. Nastavnik osluškuje, ne interveniše. Mogući odgovor na ovo pitanje je – If you simply follow your passions without thinking, the consequences might be dangerous. True love overcomes all obstacles, even death. Možda će učenici izaći sa različitim idejama, svaku treba uvažiti uz odgovarajuće obrazloženje – Why do you think that is the moral of the story?

Domaći zadatak: učenici biraju deo priče koji bi voleli da odglume i pripremaju scenu za naredni čas, sami formiraju grupe – Choose the part of the stroy you would like to act out. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

152

PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 67 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6, PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 – English across the curriculum – Politics: government TIP ČASA: utvrđivanje OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: - da komuniciraju o društvenom / političkom uređenju država – Velika Brtanija, SAD VASPITNI CILJEVI Učenici: - šire svoja znanja i interesovanja vezana za politiku i društveno uređenje van granica svoje zemlje ZADACI Učenici će: - učiti i uvežbavati vokabular i jezičke strukture koje se odnose na politiku i vlast – govrenment, republic, monarchy, President, Prime Minister, the House of Representatives, Senate, the House of Lords/Commons ... - učiti o političkim ingerencijama različitih institucija vlasti METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – gluma, slušanje i dopunjavanje teksta / tabele, čitanje i pronalaženje detalja / odgovaranje na pitanja OBLICI RADA: individualani, u paru, frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik, CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Građansko vaspitanje UVODNI DEO:  Učenici glume odabrane scene. Dok jedna grupa glumi, ostali gledaju. Na kraju daju samo pozitivne komentare poput Well done! This was a good piece of acting.

GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik, strana 77, zadatak 1. Slušanje i dovršavanje teksta. Listen and complete the text. (Slušanje broj 3. 36) Nastavnik započinje razgovor – Look at the pictures and the tell me what countries or cities the buildings are in. (USA, Washington) What happens in these buildings? (The Government of the USA) Go through the text silently. What numbers do you expect to hear. Fill in the gaps with the numbers you think are correct. Kada završe, slušaju CD i proveravaju svoje odgovore – Listen and check your answers. Correct your answers while you listen to the recording. Učenici slušaju, proveravaju i ispravljaju grešeke. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. Odgovori: 1 – 50 2 – 4 3 – 2 4 – 435 5 – 2 6 – 53 7 – 1 8 – 100 9 – 6 10 – 2 Aktivnost 2 – Udžbenik, strana 77, zadatak 2. Čitanje i pronalaženje detalja. Read and find these things.  Instrukcija glasi – Read the text again and find these things in it. Work with your partner. Nastavnik obilazi, ne pomaže. Provera se radi uobičajeno.

Mogući odgovori: 1 education, police, roads, marriage, drinking laws, gambling 2 be elected for more than two terms, make laws 3 The House of Representatives has 435 members, the Senate has 100. The House of Representatives has different number of members per state, the Senate has the same number of members (two) per state. The House of Representatives memebers are elected for two years, the Senate members are elected for six years. 4 elephant (Republicans), donkey (Democrtas)

153

Aktivnost 3 – Udžbenik, strana 77, zadaci 3 a, b, c. Slušanje i popunjavanje tabele / zapisivanje detalja / odgovaranje na pitanja. Listen and complete the chart / answer the questions. (Slušanje broj 3. 37) 3 a – Nastavnik kaže – You are going to hear a recording about the UK system of governmemnt. Do you know anything about this system? Do you think it is similar to the USA? Read the chart and fill in any information you think you know. Work with your partner. Pošto završe, slušaju CD i upoređuju / ispravljaju greške / dopunjavaju – Listen and check. Correct your mistakes and fill in the information you didn’t know. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem, uobičajeno. Odgovori: Head of the state – the king or queen Head of the govrnment – the prime minister Parliament – House of Commons Parties – the Labour Party 3 b, c – Listen and answer the questions. Work individually and compare your answers with your partner. Učenici ponovo slušaju teks i odgovaraju na pitanja. Nastavnik obilazi, prati ne pomaže. Provera se radi uobičajeno. Odgovori: b 1 the leader of the party with the most seats in the House of Commons 2 The House of Commons 3 the prime minister 4 the king or queen 5 the House of Lords c 1 a monarchy 2 Member of Parliament (in the House of Commons, there are 650 of them) 3 every 5 years ZAVRŠNI DEO:  Razgovor – What is it like in our country? (Serbia is a republic. We have a president and a primeminister. There are two houses in our Parliament. The state controls education, economy, police, foreign affairs, law...)

Domaći zadatak: radna sveska, strane 62 i 63, svi zadaci. ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________

154

’ 5 ’I’m going to see it with my brother. frontalni NASTAVNA SREDSTVA: udžbenik. PROTEST NASTAVNA JEDINICA: UNIT 6 – Revision TIP ČASA: sistematizacija OBRAZOVNI CILJEVI Učenici će moći: . 6 Kate said she couldn’t find her tennis racket. Provera se radi sa celim odeljenjem. 3 Tim said he would be home by nine o’clock. strana 78. Read the reports. zadatak 1.efikasno da komuniciraju na engleskom jeziku koristeći sve oblike indirektnog govora VASPITNI CILJEVI Učenici: . Report what people said. Učenici rade. Aktivnost 2 – Udžbenik. but I prefer rugby. Odgovori: 1 Bob said he was going to a pop concert with his griends. GLAVNI DEO: Aktivnost 1 – Udžbenik.’ 155 . 7 Fred said they didn’t play rugby at his school. dopunjavanje rečenica odgovarajućim ponuđenim rečima. u paru. What did people actually say?  Jedan učenik pročita zadatak i primer.  Nastavnik kaže – Read the text bubbles and write the reported forms. Transformacija rečenica – prebacivanje indirektni govor u direktni.’ 3 ’I’ll phone if I’m going to be late. Odgovori: 2 ’It’s very difficult and I don’t understand it.ponavljati i uvežbavati indirektni govcor . 5 Max said there was a good film on at the cinema. slušanje i dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima OBLICI RADA: individualani. 4 Alice said her sister was going to get a tattoo. ne pmaže. Postupak je dalje isti kao u aktivnosti 1. Work individually and compare your answers with your partner. Transformacija rečenica – prebacivanje rečenica iz direktnog u indirektni govor. 2 Gina said she needed some help with her homework.znaju da procene sopstveno napredovanje ZADACI Učenici će: .PREDMET: Engleski jezik ČAS BROJ: 68 ODELJENJE: DATUM: NASTAVNA TEMA: UNIT 6.’ 6 ’I need it for my lesson today.’ 8 ’I don’t want to leave all my friends.ponoviti u vežbavati frazalne glahole METODE I TEHNIKE RADA: kombinovano – transformacija rečenica. zadatak 2.’ 4 ’Our parents won’t be happy about it.’ 7 ’We play football. strana 78. CD KORELACIJA SA DRUGIM PREDMETIMA / TEMAMA: Srpski jezik UVODNI DEO:  Provera domaćeg zadatka. nastavnik prati. 8 Sue said her parents wanted to move to Canada.

8 He wants to know whether / if Marco is going swimming too. Listen and complete. Work individually and compare your answers with your partner. b. Slušanje i dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima. Na kraju se radi provera sa celim odeljenjem. 7 He wanted to know how long it was till the holidays. 39)  Jedan učenik pročita instrukciju. zadaci 4 a. Postupak je dalje isti kao u aktivnostima 1 i 2. ne meša se. strana 78. 6 He wanted to know where Harry played tennis. ne meša se. *Extension – Write what Daniel wanted to know. Dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima. pozdraviti učenike i poželeti im sve najbolje u njihovom daljem školovanju. strana 78. Odgovori: 1 up 2 out 3 up 4 back together 5 up 6 over it 7 out with 8 on with ZAVRŠNI DEO:  Pošto je ovo poslednji čas u školskoj godini. 30. Listen and check. What does Daniel want to know? 4 a – Nastavnik kaže – Read the gapped sentences before listening. Complete the sentneces with said or told. nastavnik će se zahvaliti na saradnji. Aktivnost 4 – Udžbenik. Complete the sentences with said or told. 4 He wanted to know whether / if Nick had phoned today / that day. frontalno. b. strana 78. Odgovori: 2 He wanted to know whether / if the party started at 8. 3 He wanted to know whether / if Leah was using the computer. Odgovori: 1 told 2 said 3 told 4 said 5 told 6 told Aktivnost 4 – Udžbenik. zadatak 3.Aktivnost 3 – Udžbenik. Dopunjavanje rečenica odgovarajućim rečima. Odgovori: 2 He wants to know whether / if the party starts at 8. Nastavnik obilazi dok upoređuju. 6 He wants to know where Harry plays tennis. 5 He wants to know what time / when Dad will be home. nastavnik ih pozove da slušaju i provere svoje odgovore – Listen and check. 8 He wanted to know whether / if Marco was going swimming too. zadaci 5 a. 4 He wants to know whether / if Nick phoned today. (Slušanje broj 3 . Work with your partner. 5 He wanted to know what time / when Dad would be home. Provera se radi sa celim odeljenjem. Complete the sentences with these words. Postupak je dalje isti kao u prethodnom koraku. Nastavnik obilazi dok upoređuju. Odgovori: 1 the remote control 2 the party 3 the computer 4 phone 5 Dad 6 play tennis 7 the holidays 8 swimming 4 b – Say what Daniel wants to know? – radi se usmeno. 30. 3 He wants to know whether / if Leah is using the computer. Now listen and fill in the gaps. 7 He wants to know how long it is till the holidays.Work individually and compare your answers with your partner. Nastavnik dodaje .  Nastavnik pozove učenike da pročitaju zadatak – Read the instuction in exercise 3. Prebacivanje ečenica iz direktnog u indirektni govor (pitanja). 156 . Pošto završe.

ZAPAŽANJA O ČASU I SAMOEVALUACIJA: Problemi koji su nastali i kako su rešeni: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Sledeći put ću drugačije uraditi / promeniti: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ Opšta zapažanja: _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________ 157 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times