safo.

retail

Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sieci handlowych

Zintegrowany system wspomagający zarządzaniehandlowych Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla sieci przedsiębiorstwem

System safo.retail obsługuje sieci handlowe, w skład których może wchodzić wiele geograficznie Oferowana daje odległych, aplikacja jest działających niezwykle zarządzania

VAT do wcześniej wystawionych paragonów, a wszystkie wymienione dokumenty mogą zostać skorygowane. Safo.retail prowadzi pełną gospodarkę magazynową, dając możliwość wystawiania dowolnych dokumentów przychodowych i rozchodowych.

niezależnie sklepów czy punktów sprzedaży. elastyczna i niezawodna, a co najważniejsze możliwość skutecznego

Elastyczna polityka cenowa
Safo.retail to nie tylko punkt przyjmowania należności i wystawiania stosownych dokumentów. To także system umożliwiający kształtowanie relacji z klientami poprzez zarządzaną centralnie polityką sprzedaży obejmującą ustalanie cen, różnorodne formy promocji, a także programy lojalnościowe, tworzone w oparciu o prowadzoną w centrali analizę sprzedaży. Centralne ustalanie ceny towaru nie oznacza, że ceny muszą być takie same dla całej sieci. Wręcz przeciwnie, safo.retail daje możliwość elastycznego prowadzenia polityki

procesem sprzedaży w skali całej sieci. Cecha ta nabiera kluczowego znaczenia zwłaszcza w przypadku obsługi rozwiniętych sieci, złożonych z kilkudziesięciu i więcej placówek handlowych. Safo.retail zapewnia większą skuteczność działalności. działania oraz bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów prowadzonej

Korzyści z wdrożenia safo.retail:
• • możliwość obsługi sieci placówek handlowych stała i zcentralizowana kontrola nad wszystkimi sklepami w sieci • technologia obniżająca koszt wdrażania i administrowania systemem • • sprawna obsługa klientów możliwość zarządzania programami lojalnościowymi i innymi rodzajami promocji • • kompleksowa obsługa procesu sprzedaży możliwość zaawansowanej współpracy z dostawcami • proste i szybkie dokonywanie reklamacji zewnętrznych (klient) i wewnętrznych (dostawca) • • sprawne prowadzenie inwentaryzacji możliwość prostego zintegrowania systemu z innymi aplikacjami niezbędnymi do prawidłowego działania każdego sklepu (poczta elektroniczna, edytory tekstu, przeglądarka internetowa, itp.)

cenowej i różnicowania ceny indywidualnie dla każdego sklepu. Ponadto funkcjonujący w systemie moduł etykiet pozwala na generowanie dowolnych etykiet cenowych, reklamowych itp.

Pełna obsługa klienta
Safo.retail oferuje bardzo elastyczny i rozbudowany moduł obsługi reklamacji. Obsługiwane są zarówno reklamacje zewnętrzne, zgłaszane przez klientów jak i wewnętrzne – reklamacje sklepu do dostawców. Łatwość obsługi, pełna automatyka rozpatrywania reklamacji oraz kompleksowość wszystkich procesów sprawiają, iż sklep w prosty i łatwy sposób obsługuje reklamacje oszczędzając czas i minimalizując możliwość pomyłki.

Współpraca z dostawcami
Aplikacja safo.retail umożliwia szybką i szeroko zakrojoną współpracę z dostawcami. System na bieżąco analizuje m. in. takie parametry jak poziom sprzedaży, dostępność towarów, sezonowość sprzedaży oraz wiele innych istotnych czynników. Na tej podstawie każdy

Kompleksowe zarządzanie sprzedażą
Safo.retail umożliwia wystawianie różnych dokumentów sprzedaży takich jak paragon, faktura zaliczkowa, faktura VAT (z fiskalizacją lub bez), które mogą być dowolnie zdefiniowane. Klient może otrzymać również fakturę

sklep automatycznie generuje odpowiednie zamówienia przesyłane następnie do dostawców. Funkcja ta umożliwia zminimalizowanie nakładu pracy jakiego wymaga współpraca z dostawcami oraz znaczne ograniczenie ilości błędów w zamówieniach.

safo.retail safo.biz

serwer wymiany serwer bazy danych serwer dystrybucji danych (sFTP) ORACLE nowych wersji aplikacji (subwersion)

SKLEP

CENTRALA

Działalność pod kontrolą
System pozwala na bieżącą kontrolę pracy sieci handlowej poprzez rozbudowany moduł do przygotowywania raportów. Zakres przygotowywanych raportów jest uzależniony tylko i wyłącznie od wymagań użytkownika, a zakres od prostych zestawień stanów magazynowych, aż po skomplikowane analizy sprzedaży, dostępności i rotacji towaru.

zarówno w trybie on-line (przesyłanie danych na bieżąco), jak i raz dziennie w momencie zakończenia pracy.

Ułatwiona inwentaryzacja
Safo.retail umożliwia przeprowadzenie dwóch typów inwentaryzacji: pełnej oraz częściowej (spisu). Przy spisie nie ma potrzeby zamykania sklepu, gdyż dotyczy on tylko wybranej grupy towarowej. Inwentaryzacja może zostać zautomatyzowana poprzez zastosowanie odpowiedniego

Magazynowanie danych
Najważniejsze informacje dotyczące działalności prowadzonej przez sklep znajdują się w kartotekach: • kartoteka towarów zawiera informacje na temat sprzedawanych towarów i ich charakterystyki (np. stawki VAT, klasyfikacji PKWiU), cen, dokumentów sprzedaży, stanów magazynowych, jednostek miary, kodów kreskowych, etykiet, grup towarowych, • kartoteka kontrahentów i CRM informuje o wszystkich klientach i partnerach współpracujących ze sklepem, • kartoteka magazynów gromadzi informacje o maga- zynach, które znajdują się w sklepach, przy czym może ona rejestrować zarówno dane o magazynach rzeczywistych, jak i wirtualnych.

terminala przenośnego wyposażonego w skaner.

Architektura systemu
Dzięki wysokiej elastyczności architektury systemu poszczególne placówki handlowe mogą posiadać dowolną ilość komputerów – stanowisk sprzedaży wyposażonych w niezbędny sprzęt taki jak czytniki kodów kreskowych, drukarki fiskalne, drukarki FV, terminale kart kredytowych, połączone poprzez lokalną sieć komputerową LAN. Stanowiska te mogą działać w oparciu o różnorodne systemy operacyjne np. Linux/Unix, Windows czy Mac OS. Safo.retail komunikuje się w sposób otwarty przy pomocy plików otwartych (XML) z dowolnym systemem centralnym. W celu zwiększenia poprawności transmisji, pliki te są przesyłane w formie zaszyfrowanej z dodatkową

Płynny obieg informacji
Przesyłanie paczek danych odbywa w się dwóch kierunkach: ze sklepu do Centrali oraz z Centrali do sklepu. Paczka dla systemu centralnego może zawierać m.in. dokumenty magazynowe, sprzedaży, a także informacje o wydanych kartach. W Centrali natomiast przygotowywana jest jedna wspólna paczka dla wszystkich sklepów zawierająca dane przyrostowe. O rodzaju wysyłanych danych decyduje administrator systemu definiując ich rodzaj za pomocą odpo- wiednich rejestrów. Transmisja danych może odbywać się

kontrolą poprawności przygotowanych danych.

Konkurencyjność i efektywność
Safo.retail działa w oparciu o darmowy system operacyjny Linux oraz darmową bazę danych PostgeSql. Architektura systemu poszerza funkcjonalność klasycznego punktu sprzedaży o nowe, niedostępne dla dotychczas stosowanych terminali możliwości, a poprzez zastosowanie technologii otwartych znacząco obniża koszty zakupu, instalacji oraz utrzymania i administrowania systemem.

www.assecobs.pl

Referencje

System safo.retail wdrożono m. in. w: • • Bać-Pol Candellux Lighting Centrum Wina Kakadu Morgan Sklepy Komfort Top Secret Troll Market

Rozbudowana sieć sklepów firmowych stawia przed nami najwyższe wymagania związane z precyzyjnym zarządzaniem kolekcją sprzedawanego asortymentu i optymalnym zaopatrzeniem magazynu centralnego. System safo.retail spełnił nasze oczekiwania dzięki temu, że jest niezawodny, efektywny i wysoce skalowalny. Zapewnia przede wszystkim sprawną sprzedaż, efektywną wymianę danych z systemem centralnym, bieżącą kontrolę cen towarów oraz efektywności prowadzonych promocji i innych parametrów marketingowych. Andrzej Załuski Dyrektor Działu IT

• • • • • •

Nagrody i wyróżnienia
Współpracujemy z ponad 50 winnicami z niemal wszystkich liczących się regionów produkcji na świecie, naszymi odbiorcami są setki restauracji i hoteli. Prowadzimy również sprzedaż do wyselekcjonowanej grupy sklepów detalicznych i specjalistycznych oraz bezpośrednią do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Dla naszego skutecznego działania niezbędny był system informatyczny, dzięki któremu możemy z jednego miejsca, w sposób kompleksowy, zarządzać dostawami. System safo.retail jest bardzo elastyczny i niezawodny. Pozwala, co dla nas jest bardzo ważne, zarządzać programami lojalnościowymi i innymi rodzajami promocji. Andrzej Bulicz Dyrektor Działu IT Solidna Firma Lubelski Orzeł Biznesu Nagroda Oracle za najlepszą sprzedaż na rynku EMEA

Asseco Business Solutions SA Oddział w Lublinie 20-328 Lublin, ul. Lucyny Herc 58 tel.: +48 81 745 88 88 fax: +48 81 745 86 42

info.safo@assecobs.pl