safo.

express

Zintegrowany system Business Intelligence

Zintegrowany system Business Intelligence

Safo.express

to

profesjonalne

rozwiązanie

konsolidacja sprawozdań itd. – posiada funkcjonalność standardową oraz możliwość rozszerzeń, głównie dla tych klientów, którzy mają specyficzne wymagania lub przyzwyczajenia.

klasy Business Intelligence zaprojektowane w oparciu o koncepcję systemu zarządzania efektywnością safo.express przedsiębiorstwa. daje możliwość System efektywnego

wykorzystania zintegrowanej platformy informacyjnej przez szerokie grono użytkowników, począwszy od właścicieli, inwestorów, zarząd firmy, kadrę kierowniczą, aż do pracowników na szczeblu operacyjnym.

Szybki dostęp do informacji
Odpowiednio skonfigurowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb moduły tematyczne safo.express stanowią przestrzeń analityczną zbudowaną na fundamencie hurtowni danych i zestawie specjalizowanych narzędzi czesnych analiza analitycznych. komponentów wielowymiarowa, Dzięki wykorzystaniu nowojak

technologicznych modelowanie

takich

finansowe,

czy data mining użytkownik końcowy jest w stanie efek-

Korzyści z wdrożenia systemu safo.express:
• wprowadzenie jednego, spójnego modelu biznesowego dla całej organizacji • automatyzacja procesów importu, integracji i prezentacji danych • łatwy i szybki dostęp do informacji zarządczej dla szerokiego grona odbiorców • wykorzystanie specjalizowanych narzędzi analitycznych w procesie podejmowania decyzji • • zwiększenie wydajności systemów produkcyjnych redukcja kosztów związanych z przygotowaniem wymaganych sprawozdań • łatwy i szybki dostęp do kluczowych wskaźników ekonomicznych • utrzymanie dobrego wizerunku firmy poprzez pryzmat prezentowanej informacji • możliwość skupienia uwagi na analizie danych, a nie na ich pozyskaniu

tywnie eksplorować bardzo duże zbiory informacji poprzez dynamiczne zmiany na tworzonych raportach i wykresach.

Architektura systemu
Platforma safo.express posiada architekturę złożoną z trzech warstw: warstwy systemów źródłowych, warstwy logiki analiz biznesowych oraz warstwy prezentacji i dystrybucji raportów. Dzięki takiemu podejściu system ten jest wysoce skalowalny i bardzo elastyczny.

W warstwie systemów źródłowych zakłada się możliwość wykorzystania bazy wielotematycznej hurtowni danych, różnego rodzaju baz wielowymiarowych oraz wybranych danych z baz systemów transakcyjnych.

Warstwa logiki biznesowej pozwala na zbudowanie wielu składników jednego logicznego modelu analitycznego, którym posługiwać się będą poszczególni użytkownicy systemu BI. W szczególności w warstwie tej wyróżnić można dwa uzupełniające się logiczne obszary: Obszar Analiz Operacyjnych Business Intelligence i Obszar Zarządzania Efektywnością Finansową.

Solidny standard dostosowany do potrzeb klienta
Jak sama nazwa wskazuje rozwiązanie safo.express charakteryzuje ekspresowe tempo uzyskiwania

Typowe moduły Obszaru Operacyjnego BI to: Moduł BI Analiz Sprzedaży, Moduł BI Analiz Logistycznych, Moduł BI Analiz Rozrachunków, Moduł BI Analiz Marketingowych, itd. Są one zbudowane w oparciu o technologię Business Inetlligence. Typowe Moduły Obszaru Zarządzania Efektywnością Finansową to: Moduł BI&OLAP Analiz Kontrolingowych i Budżetowania oraz Moduł BI&OLAP Analizy i Konsolidacji Sprawozdań Finansowych.

efektów i korzyści z inwestycji w system klasy BI. W głównej mierze wpływa na to zastosowana strategia modułowej konstrukcji. Każdy moduł tematyczny

– kontroling, sprzedaż, magazyn, analiza rozrachunków,

safo.express

Kokpity menedżerskie

Zapytania ad-hoc

Analityczny workflow

Narzędzia Office

Raporty Pixel-Perfect

Analizy Off-line

Dodatki (plug-ins) SAFO.EXPRESS

Moduły Operacyjne Business Intelligence BI – Sprzedaż, Zamówienia

Dystrybucja
Warstwa logiki analiz biznesowych

Moduły Zarządzania Efektywnością Finansową BI – Analiza i konsolidacja S/F BI – Budżetowanie, Planowanie, Controlling Modelowanie

BI – Logistyka, Marketing

Warstwa integracji danych

Mapowanie

Wskaźniki KPI, CRM Analityczny, Data mining Sprzedaż, Zamówienie, Magazyn, Rozrachunki Wielotematyczna hurtownia danych

EXCELL XML

Moduły systemów transakcyjnych

Wielowymiarowe bazy danych

Ogólny schemat systemu safo.express

Moduły te są zbudowane w oparciu o wybrane aplikacje analityczne oparte na technologii OLAP.

Jakość godna polecenia
Dynamiczny rozwój nowych technologii, wzrost świadomości i oczekiwań użytkowników systemów informatycz-

Warstwa

prezentacji

jest

kolejnym

bardzo

silnym

nych oraz stale rosnące wymagania rynku to czynniki, które w zasadniczy sposób kształtują charakter i dynamikę prowadzenia projektów Business Intelligence. Skuteczne wdrożenie rozwiązań BI wymaga od dostawcy umiejętności integracji wielu komponentów technologicznych i doświadczenia merytorycznego. Większość konsultantów Asseco BS zajmujących się wdrażaniem rozwiązań BI to osoby z wykształceniem zarówno w zakresie informatyki, jak i ekonomii. Doświadczenie zespołu poparte jest nie tylko dyplomami, ale również bogatą praktyką wdrożeniową. Partnerstwo z firmą Asseco Business Solutions gwarantuje kompleksowe rozwiązanie, oparte na gruntownej wiedzy, profesjonalnych narzędziach i niezawodnym sprzęcie.

elementem architektury proponowanego rozwiązania. Dostępne opcje pozwalają zbudować dynamiczny system analizy, publikacji i dystrybucji raportów w oparciu o ideę korporacyjnego portalu Business Intelligence. W szczególności do wykorzystania są takie opcje portalu jak: kokpity menedżerskie, narzędzia zapytań ad-hoc, raportowanie typu pixel-perfect, analityczny workflow, wykrywanie zależności, analiza danych

poprzez alerty, analizy w trybie off-line i wiele innych. Warstwa prezentacji systemu jest w pełni zintegrowana z narzędziami pakietu MS Office oraz daje możliwość użycia składników portalu w aplikacjach budowanych z wykorzystaniem opcji SOA.

www.assecobs.pl

Referencje
System safo.express wdrożono m.in. w: • AD Polska • Atlas • Black Red White W każdej branży, zwłaszcza w obecnych czasach, dużą wagę przywiązuje się do miejsc powstawania kosztów oraz efektywnego zarządzania zobowiązaniami. Branża przemysłowa nie jest tu wyjątkiem. Dzięki narzędziom informatycznym, takim jak systemy BI, nasza firma ma możliwość nie tylko kontroli strony kosztowej, ale też szybkiego generowania informacji zarządczej, co jest pomocne w codziennej pracy z liczbami i pozwola lepiej zarządzać sferą finansową. Leszek Roemer Dyrektor Finansowy • CEDC • Cezex • Dakol • DM Snacks • Emperia • Euro Zoo • Fota • Frito Lay • Galakon • Komfort • Nowy Styl • Redan • Voigt • Warta Glass • Żagiel

Nagrody i wyróżnienia

W spółce Emperia Holding wdrożono zaawansowany system Business Intelligence marki Safo, adaptowany do specyficznych potrzeb branży detalicznej. System wspomaga proces analizy działalności przedsiębiorstwa w oparciu o narzędzia Oracle. Program obejmie zasięgiem sieć ponad 120 sklepów Stokrotka, które działają w ramach Emperia Holding. Dzięki wdrożeniu systemu Safo BI uzyskaliśmy w sposób szybki i przejrzysty dostęp do efektywnej analizy danych. Jacek Dudzik Dyrektor ds. Informatyki
Centrum kompetencyjne Oracle BI 2006 Medal Europejski 2007 Solidna Firma

Asseco Business Solutions SA Oddział w Lublinie 20-328 Lublin, ul. Lucyny Herc 58 tel.: +48 81 745 88 88 fax: +48 81 745 86 42

info.safo@assecobs.pl