ΒΙΟΓΡΑ ΦΙΚΟ ΣΗ ΜΕ ΙΩΜΑ

Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία Γέννησης
Διεύθυνση κατοικίας
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Οικογενειακή κατάσταση
Στρατιωτικές υποχρεώσεις
E-mail

:
:
:
:
:
:

ΣΠΟΥΔΕΣ
Πτυχίο. Σχολή. Όνομα Τ.Ε.Ι. κλπ (Ξεκινήστε από το πιο πρόσφατο και/ή σημαντικό τίτλο σπουδών
Παράδειγμα
1998 – 2002
Πτυχίο Νοσηλευτικής. Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Λαμίας

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Αγγλικά:
Γαλλικά:

Γλώσσα: επίπεδο (άριστα, καλά, μέτρια/δίπλωμα)
Παράδειγμα
Proficiency – University of Cambridge
Μέτρια

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Θέση Εργασίας. Όνομα Επιχείρησης. Περιγραφή Εργασίας. (Ξεκινήστε από την πιο σημαντική και
πρόσφατη δουλειά σας). Επίσης μπορείτε να αναφέρετε εθελοντική εργασία ή πρακτική εξάσκηση.
Παράδειγμα
1/2002 έως 7/2004:
Στα πλαίσια της πρακτικής άσκησης στο Γενικό Νομαρχιακό
Νοσοκομείο Λαμίας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ
Α. ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Αναφέρετε όλες τις γνώσεις που έχετε πάνω στους υπολογιστές (γλώσσες, προγράμματα κτλ.)
Παράδειγμα
Λειτουργικό σύστημα MS-DOS, Windows MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)
Φορέας: K.E.K. ΑΚΜΩΝ, Πιστοποίηση ECDL - Core
B. ΛΟΙΠΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Τίτλος Σεμιναρίου. Επεξηγήσεις περιεχομένου (αποκληθείσα γνώση). Φορέας. Χρονική διάρκεια.
(Ξεκινήστε από τα πιο πρόσφατα και/ή σημαντικά σεμινάρια)
Παράδειγμα
3/1999 – 5/1999:
Καρδιοαναπνευστική ανεπάρκεια. Φορέας ΚΕΚ Τ.Ε.Ι. Λαμίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ/ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Αναφέρετε οτιδήποτε νομίζετε ότι θα θέλατε να γνωρίζουν αυτοί που θα διαβάσουν το Βιογραφικό
σας και θα δημιουργήσει μια ακόμη πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητά σας.

Παράδειγμα
Ενεργό μέλλος του Συνδέσμου ……………….
Δυνατότητα εργασίας στο εξωτερικό (ταξιδιών).
Δυνατότητα μετακινήσεων ( δίπλωμα οδήγησης).
ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful