INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS DARULAMAN TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM : PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) TAJUK KURSUS : REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT3118) TARIKH MULA 23 FEB 2013

NAMA GURU PELATIH : SEMESTER : 4/ JAN 2013 TARIKH HANTAR 6 APRIL 2013

Hasil Pembelajaran: 1. Menjelaskan jenis sifat dan bahan. 2. Mengaplikasi teknik pembuatan prototaip/projek berasaskan kayu dan logam. 3. Mengaplikasi pelbagai kaedah pembuatan prototaip/projek berasaskan kayu dan logam. 4. Menghuraikan jenis bahan pengikat, bahan kemasan, barangan logam dan kelengkapan, serta bahan hiasan luaran dan dalaman. 5. Membuat laporan dan refleksi setiap produk yang dihasilkan. Kerja kursus ini bertujuan untuk mencapai hasil pembelajaran 2,3,4 dan 5. Objektif Kerja Kursus Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut : 1. Melakukan proses reka cipta dalam menghasilkan sebuah produk berfungsi. 2. Melakar konsep idea dan lukisan berbantukan komputer dalam bidang reka cipta . 3. Mempelbagaikan penggunaan bahan dalam penghasilan produk. 4. Membuat laporan dan refleksi terhadap hasil produk prototaip. Tugasan Projek (100%) Reka cipta adalah penghasilan sesuatu produk baru atau pengubahsuaian sesuatu produk bagi memenuhi kehendak pengguna masa kini dan akan datang. Ia adalah komponen dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Melalui pembelajaran reka cipta ini diharapkan akan melahirkan pelajar yang imaginatif, kreatif dan inovatif supaya mereka boleh menghasilkan reka ciptaan untuk menyumbang kepada perkembangan kerjaya dan pembangunan teknologi negara. Berdasarkan pernyataan di atas, anda diminta untuk: 1. Menyediakan portfolio dengan mengumpul dan memproses maklumat yang berkaitan dengan teknik dan proses dalam penghasilan produk. 2. Menganalisis maklumat dalam kajian portfolio secara mendalam dengan mengaplikasikan proses-proses mereka cipta. 3. Menghasilkan sebuah prototaip sebuah produk berfungsi secara berpasangan. 4. Membuat laporan terhadap proses penghasilan produk tersebut.

4. 6. Rujukan mengikut format APA berdasarkan tiga sumber yang berbeza. 8. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali. Bahagian kulit portfolio yang bersaiz A3 hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut: • • • • • • • • • LOGO KPM dan IPG NAMA AHLI KUMPULAN ANGKA GILIRAN/NOMBOR KAD PENGENALAN KUMPULAN/ UNIT NAMA KURSUS TAJUK PROJEK/ TUGASAN KOD KURSUS NAMA PENSYARAH TARIKH SERAHAN . (1977). Teaching primary mathematics : strategy and evaluation . 2. 5. Tugasan ini adalah berpasangan.com/. gambar dan lain-lain). 7. Hasilkan satu produk berfungsi dengan menggunakan bahan kayu dan logam. Camel Graph. iv. Format penulisan laporan tugasan adalah seperti berikut : i.blogspot. 9. Gunakan maklumat yang dikumpul sebagai bahagian utama isi tugasan taksiran. Font Arial. Langkau satu setengah baris. v. 3. London: Penerbitan Fajar Bakti Sdn. jadual.Panduan Pelaksanaan Projek 1. Bhd. (2009). Contoh cara menulisnya. Produk yang dihasilkan hendaklah dibuat kekemasan yang sempurna menggunakan bahanbahan kemasan yang sesuai. Tugasan ini membawa markah 100 % dengan wajaran 60 %. Dipetik pada 23 Februari 2011 daripada http://seniwarisanbudaya. Glenn. Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul maklumat. Lampiran (carta. iii. Sejarah dan Perkembangan. Saiz huruf ialah 12. ii.

konsisten dan terperinci. 2.Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut : 1. Markah akan diberi secara individu berdasarkan Panduan Pelaksanaan Kerja Kursus. Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan. Jabatan Kajian Sosial IPGK Darulaman . Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong maklumat yang disampaikan. Kriteria Pemarkahan 1. Keseluruhan isi dan maklumat perlu menunjukkan keaslian dan sokongan ilmiah. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren. 4. KHAIRAZMY BIN MAT NOR) Penyelaras Kursus RBT3118 Jabatan Kajian Sosial IPGK Darulaman Disahkan oleh. Tugasan disediakan oleh _________________________ (HJ. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 3. ________________________ (NASRUL BIN SAMSUAR) Ketua Jabatan. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful