You are on page 1of 16

učiteľ S veľkýM SrdcoM - 4.

Strana
... dobré meno pre dobrú priadzu ...

FIRMA REGIÓNU
SVETOVÝ LÍDER V OBLASTI FILTRÁCIE VZDUCHU

o ť Pä

Nositeľ Ceny primátora Levíc za dlhodobé skvalitňovanie podnikateľského prostredia a zvyšovanie zamestnanosti v meste.
(51)

Ročník LXVIII

číslo 13

9. apríla 2013

cena 0,46 €

Víťaz súťaže firiem okresu Levice na základe hodnotenia odbornej poroty aj na základe hlasovania verejnosti.

Našim úspechom je Vaša spokojnosť

OKNÁ • DVERE REPLIKY HISTORICKÝCH STOLÁRSKYCH VÝROBKOV PROTIPOŽIARNE UZÁVERY GARÁŽOVÉ BRÁNY SCHODY • NÁBYTOK

ac 3 Vi str. na

Poctive a cerstve...
(12)

kontakt: tel.: 0907 647 381 • 0905 334 892 • e-mail: rohau@rohau.sk • www.rohau.sk

S M. Halmešom, predsedom regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

odPlaví voda nádeje PoľnoHoSPodárov?
ac 3 Vi str. na

ŠTEFAN RÁCHELA Neskorý nástup jari a extrémne počasie robí vrásky na čele aj poľnohospodárom. Pohľad na zaplavené polia v čase, keď už jarné práce mali prebiehať naplno a prvé jariny už mali byť v pôde, kladie vážne otázky o budúcej úrode a dopadoch z toho vyplývajúcich. Preto POHRONIE oslovilo predsedu Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Leviciach a predsedu PD Žemberovce Milana Halmeša. Ako zatiaľ pokročili jarné poľnohospodárske práce v Levickom okrese? Priebeh minuloročnej jesene a tohoročnej zimy poľnohospodárov potešil, dokonca prvé sej(pokračovanie na 3. strane)

(50)

www.levmilk.sk www.facebook.com/Babickine recepty

Až tretina výmery pôdy je pod vodou. Pohľad na zamočené polia neďaleko Levíc.

Foto: (op)

Týždenník pohronie v mestách a obciach okresu Levice Kalná nad Hronom, Želiezovce, Rybník, Santovka, Iňa, Nový Tekov, Horný Pial.

Babička Helena školníková z Dolnej Seče oslávila stovku

Storočná jubilantka krája narodeninovú tortu spolu so starostom.

SOŠ v Kalnej nad Hronom prichádza od septembra 2013 s novinkou, akou sa môže pochváliť len máloktorá škola na Slovensku. Prvoradým záujmom našej školy je, aby prvá cesta našich študentov po maturite nesmerovala na úrad práce. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo uzavrieť predbežnú dohodu so spoločnosťou Tesco. Podľa dohody budú študenti štvorročného maturitného odboru pracovník marketingu zo SOŠ Kalná nad Hronom vykonávať prax pod odborným dohľadom kvalifikovaných pracovníkov

a manažmentu v levickej pobočke Tesco. V rámci odbornej praxe sa študenti budú učiť obchodným zručnostiam,

na Via st c r. 7
Žiačka SOŠ v Kalnej nad Hronom Denisa Rosenbergerová (III.A) získala III. miesto v prestížnej súťaže PLAGÁT ROKA 2013.

KEď mALA 93 ROKOV, EšTE CHODILA NA BICYKLI

najschopnejší absolventi SoŠ kalná nad Hronom z odboru pracovník marketingu nájdu prácu v tescu

Ponuka Pre deviatakov
PAVEL GANECZ

DOLNÁ SEČ (Oľga Prekopová) – V dobrom zdraví a duchovnej sviežosti oslávila v sobotu 6. apríla úžasné sté narodeniny babička Helena Školníková, rodená Pápayová. S vedomím si svojho jedinečného jubilea prijala gratulácie a kvety nielen od svojich najbližších. Vo vyzdobenej sále Obecného úradu jej úprimne zavinšoval a poďakoval za celoživotnú prácu starosta Eugen Čornák s manželkou Alžbetou a tiež poslanci dolnosečianskeho obecného zastupiteľstva. Čulá jubilantka spolu so starostom prekrojila narodeninovú tortu, na ktorej si spolu ostatnými hos(pokračovanie na 3. strane)

manažérskym praktikám, ktoré budú vo svojom budúcom povolaní potrebovať. (pokračovanie na 7. strane)

Súkromné gymnázium T.Smaragd
Prijímacie skúšky na klasické 4-ročné Súkromné gymnázium sa budú konať
www.tsmaragd.sk

vymeňte svoju cslink kartu na Skylink včaS!

13. a 16. mája 2013.

Porovnanie služieb
(22)
(31)

SkyLINk

CSLINk

Slovenské a české programy Platené programy (filmy, dokumenty, šport, detské programy) Programy v HD kvalite Certifikácia karty v IRDETO prijímačoch Stabilita s dekódovaním programov Úhrada servisného poplatku na predajni Akciové HD komplety Cena karty výmena LEN 24 € - cena zahŕňa servisný poplatok na rok a na skúšobnú dobu získate aj všetky platené programy.

Ul. Sv. Michala 4 (hotel Atom) Levice
po - pia: 8.30 - 17.00 So: 8.30 - 12.00
KonTAKT:

0903 704 381 036/381 01 55
Váš partner pre:

• aktivujeme platené programy • u nás uhradíte aj servisný poplatok
(6)

Súčasťou slávnostného vyhlásenia najlepších levických športovcov – jednotlivcov a kolektívov bude v utorok 23. marca aj odovzdanie ceny pre NAJSYMPATICKEJŠIEHO ŠPORTOVCA / ŠPORTOVKYŇU MESTA. Ešte do piatku 19. apríla môžete na adresu: redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice a e-mailom: redakcia@pohronie.sk napísať meno vášho favorita, resp. favoritky. Nezabudnite pripísať aj telefonický kontakt na seba, pretože z hlasujúcich vyžrebujeme troch, ktorí na slávnostnom vyhlásení v obradnej sieni Mestského úradu preberú hodnotné ceny. Podujatie už tradične pripravuje Mesto Levice, MsÚ a komisia športu MsZ v spolupráci s redakciou regionálneho týždenníka POHRONIE.

LEVICE (šr) - Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) zostavil rebríčky kvality stredných škôl v dvoch kategóriách – gymnáziá a stredné odborné školy, v členení podľa krajov aj za celé Slovensko. Analytici vychádzali z verejne dostupných údajov za posledné štyri roky. Podľa nich sú Gymnázium na Novohradskej ulici v Bratislave a elektrotechnická priemyslovka v Prešove sú najkvalitnejšie stredné školy na Slovensku. Z Levického okresu sa najlepšie umiestnilo Gymnázium A. Vrábla v Leviciach - 6. miesto v rámci Slovenska medzi gymnáziami a najlepšie gymnázium v Nitrianskom kraji. Umiestnenie stredných odborných škôl je nasledovné: SPŠ Levice 24. miesto (4. miesto v kraji), Obchodná akadémia 43. miesto (6. miesto v kraji), PaSA 62. miesto (9. miesto v kraji), Obchodná akadémia 43. miesto (6. miesto v kraji) a SOŠ Technická Tlmače 77. miesto (12. miesto v kraji) Podľa Petra Klátika z inštitútu do úvahy brali výsledky žiakov v externej časti maturity zo slovenského či maďarského jazyka, matematiky, z angličtiny a nemčiny, ale aj počet absolventov na úradoch práce či ohodnotenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa metodiky ministerstva školstva. Inštitút nehodnotil školy, ktoré mali pre štatistické zisťovanie za posledné štyri roky málo žiakov, napríklad menej ako 80 maturantov zo slovenčiny, angličtiny či nemčiny. Napriek tomu ohodnotili 79 percent všetkých gymnázií a 84 percent stredných odborných škôl. Ministerstvu školstva podľa hovorcu Michala Kaliňáka „neprináleží hodnotiť rebríčky mimovládnych neziskových organizácií či iných inštitúcií“.

NITRA (Ivan Tóth ) - Aj napriek pretrvávajúcej finančnej a ekonomickej kríze stavebné sporenie v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s. (PSS) výrazne napomáha bývaniu na Slovensku. Týmto konštatovaním otvoril 4. apríla pracovné raňajky PSS pre médiá Miloš Blanárik, riaditeľ úseku komunikácií PSS. Ako povedal, systém stavebného sporenia je neustále k dispozícii všetkým, ktorí chcú zlepšovať svoje bývanie. Rok čo rok sa ukazuje, že prostriedky investované z tohto osvedčeného mechanizmu do bývania prinášajú svoje ovocie. V roku 2012 PSS celkovo vynaložila na riešenie bytovej otázky 507,45 milióna eur. V porovnaní z rokom 2011 ide o 14 percentný nárast. Najviac peňazí ako už tradične za posledné roky smerovalo na rekonštrukciu a obnovu bytového fondu (až 308 mil. €). Aktuálna situácia v bytovom fonde nie je na Slovensku dobrá. V počte bytov na 1 000 obyvateľov je naša krajina na chvoste. Ide iba o 326 bytov. Napríklad v Nemecku je to 490 bytov. Nepriaznivé sú tiež výsledky v sektore stavebníctva. Jeho produkcia rok čo rok klesá. Vlani sa v Nitrianskom kraji dokončilo iba 1652 nových bytov. V Nitrianskom kraji napríklad stál štvorcový meter nového bytu 624 €. Priemerná mesačná mzda v tomto regióne bola 724 €. Obyvateľ si tak mesačne zarobí na niečo vyše jedného štvorcového metra nového bytu. A to samozrejme musí z niečoho aj žiť. Slováci si uvedomujú ťažké časy, a preto si jednak sporia, ale oceňujú aj výhodnosť a bezpečnosť úverov poskytovaných PSS. Vlani si klienti PSS uzatvorili zmluvy o stavebnom sporení s objemom cieľových

súm o 15 % vyšším ako v roku 2011. PSS tiež v minulom roku poskytla o 15 % viac úverov na bývanie ako v roku predchádzajúcom. PSS v tomto období ponúka úvery na bývanie s historicky najnižšími úrokovými sadzbami už od 1 %. Akcia potrvá až do 31. mája 2013. Odzrkadľuje sa to aj na aktuálnej produkcii vo všetkých regiónoch Slovenska.

úverov na bývanie. Lídrom v kraji sa stáva okres Levice a Nové Zámky pod riadením okresného riaditeľa Antona Šubu spolu s jeho regionálnymi manažérmi v Leviciach a Nových Zámkoch. Vo februári 2013 vybavili obchodní zástupcovia v Nitrianskom regióne 282 úverov na bývanie. V porovnateľnom období minulého roku to bolo 196 úverov. Nárast je teda

Na snímke zľava Miloš Blanárik, Mário Olach a Radovan Slobodník. V rámci PSS na Slovensku hrá kľúčovú rolu Nitriansky kraj, Ako povedal regionálny riaditeľ PSS v Nitre Mário Olach, v minulom roku vzrástol počet novo uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení ako aj počet a objem

Foto (it)

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálmajor Peter Vojtek a mesačník Ministerstva obrany SR OBRANA vyhlasujú pre žiakov základných škôl 12. ročník výtvarnej súťaže Deti maľujú vojakov. Účastníci súťaže zašlú svoje práce spolu so spiatočnou adresou, telefónnym kontaktom a dátumom narodenia najneskôr do 17. mája 2013 na adresu: Redakcia OBRANA, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava. Autori najlepších prác v kategórii mladších a starších žiakov získajú hodnotné ceny. Ich práce budú uverejnené na internetovej stránke Ministerstva obrany SR. Zároveň budú pozvaní na oslavy Dňa detí s Ozbrojenými silami SR, ktorý sa uskutoční 1. júna v Giraltovciach.

31 %, Vzrastá aj objem schválených úverov. Zo 4,2 mil. € vo februári 2012 na 5,6 mil. € vo februári 2013, čo predstavuje 25percentný nárast. Úverová akcia pre fyzické osoby nie je jediná. PSS už od roku 2000 pomáha zveľaďovať aj bytové domy. Spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové družstvá a iní správcovia majú o stavebné sporenie, či úvery na obnovu bytových domov neustále záujem. V tejto dobe sa ešte zvyšuje. PSS totiž ponúka úvery na obnovu bytových domov s úrokovou sadzbou len 2,99 %. Stavebné sporenie je produktom, ktorý vznikol v kríze. Preto si aj z touto súčasnou dokáže poradiť. Jeho bezpečnosť a stabilita vedia ľudí k odkladaniu si peňazí, aby si následne zveľadili svoje bývanie. Stabilné úroky, štátna prémia, výhodné zhodnotenie vkladov či zákonný nárok na stavebný úver už využilo na Slovensku 2 milióny klientov PSS. Dôkazom úspešnosti je aj to, že v čase hlbokej hospodárskej krízy, ide zo systému stavebného sporenia do bývania stále viac peňazí.

Medzi účastníkmi tlačovky v popredí Anton Šuba.

ČAJKOV (Štefan Ráchela) Vo štvrtok a piatok uplynulý týždeň mierili kroky vinárov z blízkeho i ďalekého okolia do Čajkova. Po sérii miestnych

ním ôsmich degustačných komisií. Vedúci degustácie Miroslav Petrech apeloval, aby degustátori hodnotili prísne, lebo doterajšie výsledky ochutnávok

NITRA (Eva Rakovská) - Zo spracovaných údajov, ktoré prezentuje Štatistický úrad Slovenskej republiky vyplýva, že v registri organizácií bolo k 31. decembru 2012 v Nitrianskom kraji evidovaných 71 683 právnych subjektov, v tom 23 004 právnických osôb (17 040 podnikov a 5 964 neziskových inštitúcií) a 48 679 fyzických osôb nezapísaných v Obchodnom registri (44 756 živnostníkov, 1 425 samostatne hospodáriacich roľníkov a 2 498 ostatných fyzických osôb). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa počet právnych subjektov zvýšil o 0,8 %, v tom počet právnických osôb sa zvýšil o 8,6 % a počet fyzických osôb poklesol o 2,5 %. Z celkového počtu evidovaných subjektov v kraji viac ako jedna štvrtina patrí do okresu Nitra, keď v štruktúre najväčším podielom boli zastúpené ako právnické, tak i fyzické osoby. Z celkového počtu 17 040 podnikov až 99,5 % patrí do súkromného sektora, zvyšné podniky boli vo verejnom sektore. Zahraničnú kapitálovú účasť malo 22,7 % podnikov a v medzinárodnom vlastníctve bolo 4,3 % podnikov. V štruktúre podnikov podľa druhu ekonomickej činnosti prevládali podnikateľské aktivity v oblasti veľkoobchodu, maloobchodu, opravy motorových vozidiel a motocyklov (32,3 %). Ďalej nasledovali odborné, vedecké a technické činnosti (12,7 %), priemyselná výroba (10,7 %) a stavebníctvo (7,7 %). Vo veľkostnej štruktúre podnikov najpočetnejšiu 97,8 % skupinu tvorili malé podniky s počtom zamestnaných osôb do 49. Z územného hľadiska najväčší počet živnostníkov bol zaregistrovaný v okrese Nitra (11 683) a Nové Zámky (8 173), súkromne hospodáriacich roľníkov v okrese Levice (311) a Komárno (298) a ostatných fyzických osôb (slobodné povolania) v okrese Nitra (655), Levice (491) a Nové Zámky (473). (ŠÚ SR – pracovisko ŠÚ SR v Nitre)

Degustátori sa odobrali do malej sály a zasadli k pripraveným stolom. Po spoločne ohodnotenej nultej vzorke (Petrech nasadil latku vysoko) sa začalo hodnotenie vín 100-bodovým systémom OIV. Všetko potichu a hladko. V Čajkove je to už zabehnutý systém. Vyhodnotenie urýchľuje výpočtová technika. Červené vína sú naozaj vynikajúce, ale nesklamali ani mnohé biele. Je sa na čo tešiť na verejnej degustácii o týždeň. Po prechutnaní všetkých vzoriek vybrala každá komisie najlepšie vína do tzv. rozstrelu,

v ktorom budú predsedovia komisií vyberať šampióna bielych a červených vín. Počas rozstrelu napätie vrcholí. Ktoré budú najlepšie vína v regióne a kto bude ich tvorcom? Krátko popoludní „stúpa nad čajkovským kulturákom biely dym“, Petrech a Muráni vychádzajú z malej sály. „Habemus champions!“ Muráni číta názov, údaje a tvorcu najlepšieho bieleho a červeného vína. Ak chcete vedieť viac, „prícťe si v sobotu 13. marca o 16. hodine štrngnúť do Čajkova“.

Privítanie degustátorov vo veľkej sále kultúrneho domu.

koštoviek vrcholila degustačná sezóna 19. ročníkom oblastnej degustácie. V sobotu 6 apríla sa stretli členovia degustačných komisií v kultúrnom dome, aby prechutnali a ohodnotili predstavené vzorky vín. Privítal ich predseda Vinohradníckeho spolku v Čajkove Jaromír Muráni a oboznámil ich s organizáciou degustácie a zlože-

naznačujú, že vlaňajší ročník bielym vínam nepraje, červené vína sú naopak vynikajúce. Po stranách veľkej sály kultúrneho domu už bolo pripravených 370 vzoriek vín, spolu teda 740 fliaš toho najlepšieho, čo sa urodilo v blízkom i ďalekom okolí. Pripravení už boli aj „nalievači“, ktorí vzorky servírovali.

Predsedovia degustačných komisií pri rozstrele. V popredí Anton Harmady a Jozef Uhnák (vpravo). Foto (šr)

POHRONIE

PubliciStika * inzercia

9. apríla 2013

3
(52)

FRANCHISE ® MODULOVÝ SYSTÉM

STAŇTE SA AJ VYČLENOM MEDZINÁRODNEJ OBCHODNEJ SIETE!

20

UŽ VIAC AKO

ročné SKÚSENOSTI
www.diego-modul.sk
Teraz máte aj Vy možnosť pripojiť sa k rodine DIEGO v meste s prevádzkovaním našej predajne. Obchodný reťazec DIEGO obsadzuje dôležitú úlohu na trhu produktov laminátových podláh, kobercov, PVC podláh, záclon a ich doplnkov. Pre úspech našich partnerov zabezpečujeme. KONTINUÁLNY VÝVOJ PRODUKTOV | DOBRE ZNÁME ZNAČ KY SILNÉ MARKETINGOVÉ POZADIE | CENTRÁLNU DISTRIBÚCIU TOVARU

Ak sme vzbudili Váš záujem, obráťte sa prosím na nášho kolegu, ktorý sa pri šálke chutnej kávy s Vami ochotne podelí aj o ďalšie podrobnosti! Attila Szénásy, Tel.: +421/904 545 575 e-mail: info@diego-slovakia.sk

LEVICE

www.diego-slovakia.sk

facebook.com/DIEGO.style.sk

(dokončenie z 1. strany) ťami aj pochutnala. Pretože babička Helena Školníková je dodnes členkou Miestneho odboru Jednoty dôchodcov Slovenska (MO JDS), úprimne sa potešila kultúrnemu programu dolnosečianskych seniorov aj narodeninovému vinšu predsedníčky Okresnej organizácie JDS v Leviciach Heleny Kolmanovej. Rodostrom života jubilantky sa začal písať 4. apríla 1913 a odvíja od jej dvoch detí, z ktorých po smrti synčeka vychovala dcéru. Od troch vnučiek má sedem pravnukov a dvoch prapravnukov. „Tešíme sa, že máme storočnú jubilantku, ktorá nevšedné narodeniny oslávila duševne svieža a čulá. Veď ohromné je už to, že babička Školníková ešte vo

odPlaví voda nádeje Ako 93 ročná ešte chodila na bicykli PoľnoHoSPodárov?
(dokončenie z 1. strany) by jarného jačmeňa sa rozbehli po 4. marci. No žiaľ, po 11. marci prišli nadpriemerné zrážky aj so snehom, ktorý spôsobil ochladenie a prerušenie jarných prác. Nepriaznivá situácia je u jarného jačmeňa na výrobu sladu, ktorý mal byť už v zemi a u ktorého každý deň zasiaty po agrotechnickom termíne spôsobuje zníženie úrody o 40 – 50 kilogramov na hektár. V okrese Levice je z plánovanej výmery 9870 ha zasiatych približne 2000 ha. Levický okres patrí k významným pestovateľom tejto komodity na Slovensku a aj v rámci republiky je zatiaľ zasiatych len okolo 30 percent, čo môže spôsobiť nedostatok jarného jačmeňa pre výrobcov sladu a piva. Ako vnímate túto mokrú jar? Vývoj zrážok je atypický nielen pre občanov, ale aj pre poľnohospodárov. Spôsobuje vylievanie riek a potokov, zaplavuje cesty a obydlia, a voda spôsobuje škody na majetkoch občanov. U poľnohospodárov zaplavuje polia, spôsobuje zosuvy pôd, ktoré sú podmočené, čím sa zabraňuje nástupu a rozbehu jarných prác. Mokrá jar je podľa „spadnutého dažďa“ jedna z naj-

Babička Helena školníková z Dolnej Seče oslávila stovku

S M. Halmešom, predsedom regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory

Helena Školníková

sa nameral okrem roku 1901 aj v roku 1944. Kde v Levickom okrese je situácia najzložitejšia? Najnepríjemnejšiu situáciu z tohto vývoja počasia majú poľnohospodári na juhu okresu, v oblasti Želiezoviec a Šiah. Tam im rozvodnený Hron a Ipeľ zaplavuje parcely na sejbu jarín a zaplavené sú aj zasiate oziminy a krmoviny pre zvieratá.

Milan Halmeš

veku 93 rokov chodila na bicykli. Potom ho už zvykla tlačiť do cintorína, kde od roku 1988 leží jej manžel,“ poznamenal starosta Eugen Čornák. Nech sú nadchádzajúce jarné dni pre storočnú jubilantku príjemné a slnečné a nech jej prinesú radosť z každého dňa v období jej života, ktoré je osobité a má svoju jedinečnú krásu.

Tohoročná jar je druhá najchladnejšia od roku 1901
mokrejších a za obdobie tohtoročných troch mesiacov nám napršalo viac ako 50 percent ročného priemeru. Nepriaznivo na vegetáciu ozimín a ovocných sadov pôsobí aj chladné počasie, kde takýto výskyt nízkych teplôt V súčasnosti stav monitorujeme a odhadujeme, že plochy pod vodou tvoria od 15 do 30 percent výmery pestovateľov a celkovo ich môže byť okolo 7000 až 9000 ha. Ako vidíte pokračovanie

jarných prác? Obavy nás neopúšťajú ani z ďalšieho vývoja, pretože spomenutých 50% spadnutých zrážok sa môže prejaviť opačne, nedostatkom zrážok v čase, keď to budú rastliny najviac potrebovať: v máji a júni. Dúfame, že v 15. týždni vyštartujeme do polí. Tam, kde to pôda dovolí, zasejeme jarný jačmeň. Polia sa pripravia na sejbu cukrovej repy, kukurice, slnečnice a ďalších jarín, aby sme tento pestovateľský ročník nemuseli bilancovať až tak veľmi nepriaznivo.

LEVICE - Známy slovenský producent mlieka a mliečnych výrobkov Levmilk–Levické mliekárne po čase priniesol na trh rad čerstvých výrobkov opäť pod značkou Babička. Úplne nový dizajn rozšíreného radu produktov každodennej spotreby podčiarkuje domáci slovenský pôvod, tradíciu a s ňou spojenú tradičnú kvalitu našich potravín. Približne po dvoch rokoch sa na pultoch potravinárskych predajní znovu objavila Babička – tentoraz v novom šate, s novým kresleným logom a s výrazne bohatšou ponukou výrobkov. Pod touto značkou Levmilk–Levické mliekárne ponúkajú čerstvé výrobky každodennej spotreby ako sú čerstvé mlieko, smotana, šľahač-

levmilk sa opäť vrátil k značke babička
ka, tvaroh, maslo a acidofilné mlieko. „Cieľom bolo zjednotiť výrobky každodennej spotreby pod jednu značku. Zvolili sme Babičku, ktorá kedysi označovala len smotanu, šľahačku a tvarohy, a prezliekli sme ju do úplne nového dizajnu. Babička znamená návrat k tradičným hodnotám, k poctivým a starostlivo spracovaným produktom z kvalitného slovenského mlieka z oblasti Tekova,“ hovorí brand manažér Matúš Marget. V období, keď európskymi krajinami otriasa jeden potravinový škandál za druhým, slovenský spotrebiteľ čoraz častejšie siaha po domácich výrobkoch od známych domácich výrobcov s overenou kvalitou. A práve to – čerstvosť a kvalitu výrobkov – mu chce ponúknuť aj jeden z najväčších zamestnáských farmárov z regiónu Tekov. Obsah 14% mliečneho tuku jej dodáva lahodnú smotanovú chuť. Babička Šľahačka je vyrobená z čerstvého výberového mlieka výlučne od domácich slovenských farmárov z Tekovského regiónu. Obsahuje 30% mliečneho tuku a je vhodná na využitie v studenej i teplej kuchyni. Babička Tvaroh tučný hrudkovitý je tradičný čerstvý výrobok Levických mliekární. Obsahuje veľké množstvo bielkovín, vitamínov a minerálov, málo tuku a je ľahko stráviteľný. Dostaneme ho kúpiť v tégliku aj vo fólii. Babička Tvaroh mäkký hrudkovitý vyrobený z kvalitného výberového mlieka takisto patrí k tradičným a obľúbeným mliekarenským výrobkom Levmilku. Dostaneme ho kúpiť v tégliku aj vo fólii. Babička Maslo z poctivej smotany, ako naznačuje už sám názov, je chutné maslo vyrobené z čerstvej kvalitnej smotany bez akýchkoľvek pridaných dochucovadiel. Babička Acidofilné mlieko obsahuje živé mikrobiálne kultúry, ktoré sa vo veľkom počte dostanú živé až do tráviaceho systému. Preto Babička Acidofilné mlieko jednoznačne patrí do zdravého a vyváženého jedálneho lístka. Dostaneme ho kúpiť s obsahom 1% a 3,5% tuku. Babička Kefír obsahuje čerstvé výberové mlieko od slovenských farmárov z oblasti Tekova, smotanovú a kefírovú kultúru. Kefír Babička obsahuje 1,1 % tuku.

vateľov Tekovského regiónu. čo nájdete v SortiMente babička Babička Mlieko polotučné (1,5%) a plnotučné (3,5%) je prísne kontrolované výberové mlieko výlučne od slovenských farmárov z regiónu Te-

kov. K spotrebiteľovi sa dostáva čerstvé, upravené pasterizáciou, ktorá ho zbaví mikroorganizmov, no zachová výživné látky. Babička Smotana pochúťková kyslá je vyrobená z čerstvého výberového mlieka výlučne od domácich sloven-

www.levmilk.sk • www.facebook.com/Babickine recepty

ŠTEFAN RÁCHELA Medzi pedagógmi, ktorým pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdali v pondelok 25. marca v Bratislave významné ocenenia, bol aj Milan Bridiš. Malú medailu svätého Gorazda za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchovno-vzdelávacom procese prevzal Milan Bridiš v historických priestoroch NR SR na návrh Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul, ktorú zakladal a viedol ako riaditeľ a donedávna tam aj učil. Aj v súvislosti s prebiehajúcou celospoločenskou diskusiou o postavení a poslaní učiteľa sú skúsenosti a názory dlhoročného úspešného učiteľa inšpirujúce, preto POHRONIE požiadalo Milana Bridiša o rozhovor.
* Milan, žiješ v Hronských Kľačanoch, ale viem, že nie si tamojším rodákom. Kde si vyrástol? - Narodil som sa v Rimavskej Sobote. Potom sme bývali v Hrnčiarskych Zalužanoch, neskôr v Nitre a od roku 1957 v Hronských Kľačanoch. Odtiaľ sme sa v roku 1972 presťahovali do Černíka, ale ja som sa v roku 1976 znovu vrátil do Kľačian, kde som sa priženil. Takže dá sa povedať, že sa už môžem počítať za riadneho Hronskokľačanca, už tam bývam vyše 50 rokov. Tam som vychodil aj základnú školu, v Leviciach som chodil na Strednú všeobecnovzdelávaciu školu (dnešné gymnázium) a Pedagogickú fakultu som vyštudoval v Nitre. * Prečo si sa rozhodol pre učiteľské povolanie? - Vždy som chcel byť učiteľ. Mal som rád deti a v mojom žiackom a študentskom živote sa našli učitelia, ktorí ma utvrdili v tom, že moje rozhodnutie je správne. Takým bol aj pán učiteľ Alexander Poprac na ZŠ v Kľačanoch, ktorý bol môj triedny, a potom som bol jeho kolega. To sa stáva, že sa ocitáme na miestach a v situáciách, o ktorých sme si nemysleli, že sa tam môžeme vyskytnúť. * Tvoje prvé pôsobisko? - Bolo v Cerove pri Krupine. Bolo to veľmi pekné obdobie môjho života. Nielen preto, že to bolo moje prvé miesto. Podmienky životné aj pracovné boli veľmi náročné. Tam sa učilo v štyroch dedinských domoch z 19. storočia. Ale čo bolo najcennejšie pre mňa, boli tam veľmi dobrí žiaci, aj rodičia. Po dvoch rokoch sa mi odtiaľ veľmi, veľmi ťažko odchádzalo. Keď sme sa rozhodovali s manželkou, že budeme spolu kráčať životom, jej rodinná situácia nedovoľovala, aby odišla z domu. Podarilo sa mi dostať sa učiť do Kľačian, kde som pôsobil 15 rokov, od roku 1976 do 1991. * Keď si teda začínal, mal učiteľ dôležitejšie spoločenské postavenie. Zrejme to bolo tým, že učiteľ bol v minulosti nositeľom kultúry a osvety na dedine, a kedysi akoby rodičia chápali viac svoju spoluzodpovednosť za výchovu i vzdelávanie dieťaťa. - V celej spoločnosti pociťujeme problém krízy autority. Učiteľ musí presvedčiť deti i rodičov svojim prístupom, výsledkami, aj svojou oddanosťou učiteľskej profesii. Dnes sa už nedá automaticky predpokladať, že učiteľ bude mať autoritu. On si ju musí získať. Okrem toho, že Cerovo bolo moje prvé miesto, viaže sa k nemu mnoho krásnych zážitkov. Napriek tomu, že som z tejto dedinky odišiel pred 37-mimi rokmi, stále udržiavam kontakty. Veľký zmysel učiteľského povolania vidím nielen v tom, že učiteľ ďalej žije vo svojich žiakoch, ale aj so svojimi žiakmi. Prežíva ďalej ich osudy, stávajú sa jeho priateľmi. * Učiteľstvo akých predmetov si vlastne vyštudoval? - Ruský jazyk a dejepis. Po revolúcii sa začala orientácia na západné jazyky, ruština išla bokom. Keď som sa koncom minulého roka po 21 rokoch vrátil na ZŠ do Hronských Kľačian, znovu som učil ruštinu, lebo tam sa ruština učí. Začal som v každej triede vyučovanie ruštiny dvoma príbehmi. Prvý bol ten, ako som 1. 1. 2010 letel do Londýna za synom . Keď som pristál ne letisku Stansted, čakal som na syna, ktorý mal pre mňa prísť autom. Počítal som si drobné peniaze, keď ku mne pristúpila jedna pani a poprosila ma po anglicky , aby som jej zamenil jednu libru. Podal som jej drobné pence a opýtal sa, odkiaľ je. Bola z Lotyšska, z Rigy. Tak sme prešli na ruský jazyk. Vysvitlo, že manžela má učiteľa, a keďže aj v Lotyšsku majú učitelia malé platy, robil v Londýne robotníka a ona ho prišla navštíviť. Tak som sa s prvým človekom, ktorého som stretol v Londýne, mohol porozprávať po rusky. Druhý príbeh bol zo Sardínie, kde sme boli s našim žiackym futbalovým družstvom KŠK Levice. Mali sme možnosť tri dni pred turnajom relaxovať pri mori. Vedľa nás v chatke bývala rodina, rodičia so synom. Dal som sa s nimi do reči. Moja taliančina bola slabá, ale vyrozumel som, že „s našim chlapcom sa môžete rozprávať po rusky“. Dal som sa s nim teda do reči a dozvedel som sa, že sa volá Saša, pochádza z Ukrajiny, z černobyľskej oblasti, rodičov nemá – zahynuli na následky havárie atómky. Tí Sardínčania si ho každý rok na tri mesiace zobrali k sebe cez nejakú charitatívnu organizáciu. Volal ich mama a otec. Tri dni som mal takto možnosť na ostrove Sardínia rozprávať po rusky. Potom mi prišla pohľadnica zo Sardínie, kde mi ďakovali Pima, Stefano a Saša. * Aj keď si vyštudoval iba ruštinu, viac či menej ovládaš aj ďalšie cudzie jazyky. - Dôležité v živote sú nielen vedomosti, ktoré získame v škole, ale aj tie, ktoré získame sami. Keď spomínaný pán učiteľ Poprac odišiel do dôchodku, nemal kto učiť v Kľačanoch nemčinu. A Števo Adam, vtedajší riaditeľ školy, ma prehovoril, aby som sa na to dal. V novembri som začal

nia, že aj keď nemáš doktorát zo slovenčiny, ani nie si slovenčinár, píšeš po slovensky veľmi dobre, čo zase nie je až taká samozrejmosť. Poďme však k ďalšej významnej etape tvojej učiteľskej kariéry. Pomáhal si zakladať Cirkevnú základnú školu sv. Vincenta de Paul, od roku 1991 do januára 2009 si bol jej riaditeľom. - Opäť raz zopakujem, že v živote sa ocitáme na miestach alebo v situáciách, o ktorých sme si nemysleli, že sa tam môžeme niekedy ocitnúť. V roku 1991 inicioval páter Miloš Szabo založenie cirkevnej školy v Leviciach a mňa vybral spomedzi učiteľov na zasadnutie za okrúhlym stolom na mestskom úrade, kde boli všetci zainteresovaní, ktorí mali rozhodnúť o tom, či má v Leviciach vzniknúť cirkevná škola. Keď mi prišiel list od pátra Miloša, ja som najskôr odmietol. Necítil som sa byť hodný ani vhodný na toto stretnutie, aby si našiel niekoho iného. On mi odpísal, že to ešte neznamená, že budem riaditeľ. (smiech) Po ťažkom dialógu, ktorý sme viedli, som mu nakoniec prisľúbil, že na to stretnutie pôjdem. Tam zaznel všeobecný súhlas so vznikom cirkevnej školy. Bolo však potrebné urobiť ešte veľmi veľa. Dôležitá je vždy otázka budovy a nebolo by dobre, keby cir-

Milan Bridiš preberá ocenenie z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča.

učiť. Našťastie som potom v januári a februári išiel na vojenské cvičenie, zobral som si tam všetky učebnice, „oprášil som“ nemčinu a učil som ju ďalej. V roku 1994 prišli robiť do Mochoviec francúzski odborníci z EDF. Ich rodiny bývali vo „francúzskej dedine“ v Tlmačoch, 9 chlapcov prišlo v septembri na cirkevnú školu a bolo sa treba učiť po francúzsky a denne riešiť situácie, ktoré priniesol život. Veľmi dobre sme si porozumeli najmä ľudsky a chlapci sa stali členmi nášho žiackeho futbalového klubu. Medzitým syn odišiel do Londýna, naučil som sa trochu aj po anglicky. A uzavrel som to opäť ruštinou v Kľačanoch. Žiakom prízvukujem: Deti, dnes neviete, kedy, kde a aký cudzí jazyk budete potrebovať. Jedna vec je istá, že potrebovať ho budete. K jazykom ešte jedna moja skúsenosť. Naozaj je správne a život si to vyžaduje, aby sa školy zameriavali na vyučovanie cudzích jazykov. Darí sa to zatiaľ s rôznymi výsledkami. Jediný jazyk, ktorému rozumejú všetky deti v škole, bez ohľadu na ich intelektuálne schopnosti – je jazyk lásky a dobra zo strany učiteľov. * Ty si urobil aj doktorát, máš titul PaedDr. Ako si k nemu prišiel? - Titul nie je až taký dôležitý. Dôležité sú vedomosti. A naozaj som radšej, keď ma kolegovia oslovujú jednoducho Milan. Robil som ho z ruštiny. Urobil som ho bez konzultácií, prišiel termín na skúšky, išiel som a tým sa to pre mňa skončilo. Študoval som diaľkovo aj na Inštitúte Puškina v Moskve v roku 1983. To bolo tiež také zaujímavé. Nemali tam koho poslať. (smiech) Posielali mi úlohy: harmonogram, zošity, knihy, magnetofónové nahrávky, ja som im posielal vyplnené úlohy. Ku koncu som už ani nestačil plniť študijné plány. Nakoniec ma vybrali na dvojtýždňové záverečné skúšky do Moskvy – bolo nás tam 14 Slovákov medzi študentmi a učiteľmi z mnohých štátov sveta. V roku 1986 som bol mesiac na jazykovom kurze v Leningrade. Všeličo sme tam zažili, bolo to už obdobie pererestrojky, obľúbili si nás. Mali tam ťažký život, ale duša obyčajného ruského človeka je dobrá. * Musím však uznať, ako dopisovateľ Pohro-

kevná škola vznikla tak, že zaberie priestory niektorej existujúcej školy. Dohodli sme sa teda s pátrom Milošom, že cirkevná škola bude na Rybníkoch, v rozostavanej budove školy, na ktorú bolo vydané stavebné povolenie 12. 8. 1978! Keď som sa tam bol prvýkrát pozrieť 1. mája 1991, bola to hrubá stavba. Zažil som všelijaké prvé máje, ale tento bol pamätný. Poviem pravdu : neveril som, že tu sa bude učiť o štyri mesiace. Každý deň sa tam od júna až do konca augusta brigádovalo a 2. septembra sa mohlo začať učiť. Vďaka nevšednému úsiliu rodičov a sympatizantov školy, ktorí neľutovali ani čas ani námahu, aby škola mohla začať svoju činnosť. O rok neskôr sa otvorila jedáleň, telocvičňa a školská družina. Bolo tam veľa nadšenia pre vec. Ak sa hovorí, že začiatky nie sú ľahké, v tomto prípade to platilo dvojnásobne. Ale vždy som sa mohol oprieť o spolupracovníkov, či skôr to boli priatelia. V ťažkých situáciách je potrebná súdržnosť, aby sme ich dokázali preko-

nať. Dnes je už škola rozšírená, pribudlo gymnázium, materská škola. To ma osobne teší. Ľudia do školy prichádzajú, odchádzajú, ale škola ide ďalej. * Cirkevná škola dokázala a dokazuje svoje opodstatnenie aj svojimi výsledkami. Občas však zaznievajú hlasy, či sú vôbec potrebné cirkevné školy. Ako na ne reaguješ? - V demokratickej spoločnosti je právo aj na cirkevné a súkromné školy. U nás bola bohatá tradícia cirkevných škôl prerušená na dlhý čas. Po roku 1989 bolo treba začínať odznova, obnovovať tradície, samozrejme, bez väčších skúseností. Cirkevné školstvo si hľadalo svoje miesto, svoju tvár, ale ukazuje sa, že má svoje opodstatnenie. Čo sa týka testovania, merania vedomostí, percentuálna úspešnosť cirkevných škôl prevyšuje celoslovenský priemer. Významný je aj duchovný rámec školy a vytvoriť ducha školy je náročnejšie ako vybudovať školskú budovu. Bolo treba prekonávať predsudky a získať si dôveru, a to je dlhodobý proces. Vo výchovnej práci nemožno byť úspešný bez spolupráce rodičov a škôl. Preto my na cirkevnej škole máme rodičovské spoločenstvo a treba v reálnom živote naplniť jeho zmysel, snažiť sa o neustály dialóg. Výchova dieťaťa je naša spoločná úloha. Sú to naše „spoločné deti“. Čo sa týka pedagógov, moja osobná skúsenosť je taká, že sú oddaní svojej práci. * Dôležitou súčasťou tvojho života bol a je šport. Celý život si hrával futbal, teraz funkcionárčiš. K športovaniu si sa vždy snažil viesť aj svojich žiakov. Aj keď nie si vyštudovaný „telocvikár“, učil si aj telocvik, nad rámec svojich povinností si viedol krúžky. KSK sv. Vincenta de Paul patrí k veľmi úspešným aj v športe. Aj keď v cirkevnej škole by to málokto predpokladal, že bude najúspešnejšou v športových súťažiach nielen v rámci Levického okresu, ale aj kraja. - Športujem odmalička. Aktívne som sa venoval a ešte sa ja venujem najmä futbalu a stolnému tenisu. Robím predsedu Futbalového klubu Sport Club Hronské Kľačany aj žiackeho futbalového KŠK Juventus Levice. Vôbec to nepociťujem ako konflikt záujmov, aj keď žiacke družstvá hrajú v tej istej súťaži a hrajú zápasy proti sebe. Čo sa týka cirkevnej školy, boli sme si vedomí, že šport má svoje miesto v živote školy. Keď sa robí správnym spôsobom, môže to deti pozitívne ovplyvňovať, motivovať. Na škole sú tri športové kluby: KŠK Juventus Levice - futbalový, Slovenský orol - stolnotenisový klub a Basketbalový klub žiačok. Vyvíjajú aktívnu činnosť a patria k popredným vo svojich súťažiach. Basketbalistky sú úspešné aj rámci Slovenska, futbalisti KŠK sú štvornásobnými majstrami okresu. Tam je podstatné, že vedúci sú ochotní deťom venovať čas, lebo ak si chceme deti získať, musíme im venovať svoj čas. Ale venovať treba nielen čas, ale aj um a srdce, jednoducho odovzdať to najlepšie, čo môžeme deťom dať zo seba. Potom sú aj výsledky, nás to napĺňa, má to zmysel. Nie je to ľahké, ale napriek všetkým problémom, keď hovoríme, že táto generácia je iná, pri správnom vedení sa deti dajú podchytiť pre šport. * S akými pocitmi odchádzaš do dôchodku? - V živote platí múdrosť: Je čas prísť a je čas odísť. Pre mňa je aktuálna druhá časť tejto zásady. Chcel by som sa poďakovať všetkým mojim kolegom, s ktorými som mal šťastie počas mojej pedagogickej činnosti spolupracovať. Boli pre mňa naozaj darom. Ak by som mohol symbolicky rozdeliť malú medailu sv. Gorazda, tak by som každému kúsok z nej venoval. Asi bude ťažké úplne sa rozlúčiť so školou, lebo škola to nie je v prvom rade budova, ale deti a učitelia v nej. A s nimi ma spája priateľské puto. Ak budem mať možnosť, vždy sa rád vrátim, ak budem môcť byť užitočný a nápomocný. V tejto etape života cítim, že ma potrebujú aj moje deti a vnúčatká. Zostalo mi aj mnoho futbalových, obecných a mimoškolských funkcií, takže nudiť sa určite nebudem. Len aby mi zostalo dosť zdravia a síl.

Milan Bridiš so svojimi futbalistami.

LEVICE (ics) - Poznáte spôsob, ako primäť deti nebáť sa zubného lekára a navyše ho navštevovať so zdravým a žiariacim chrupom? Ak nie, pravdepodobne ste sa nestretli so skupinkou veselých detí s ešte veselšími zúbkami v jednej z tried Materskej školy na Dopravnej ulici. V nej sa totiž 21. marca v popoludňajších hodinách zišli rodičia so svojimi deťmi – škôlkarmi, aby sa porozprávali s dentálnou hygieničkou Janou Pavlíkovou o nutnosti starostlivosti o zúbky i o potrebe pravidelných návštev zubného lekára už v útlom detstve. Svoje skúsenosti so správnosťou čistenia zúbkov si po slove odborníčky predali navzájom medzi sebou aj mamičky a učiteľky MŠ a spolu s deťmi si pozreli celkom ako v kine, cez dataprojektor na veľkom plátne, zaujímavý film o veselých zúbkoch. A či to deťom niečo dalo? Istotne áno. Živo diskutovali o tom, čo práve počuli o svojich zúbkoch a spôsobe starostlivosti o ne, dokonca si spo-

ločne zaspievali aj vopred naučenú pesničku. Okrem veselej nálady a neustáleho vyspevovania si nákazlivej melódie si tak určite vzali domov aj nové vedomosti a dojmy. „Akciou sme chceli prispieť k tomu, aby sa deti nebáli zubných lekárov a aby sa o svoj chrup starali svedomito každý deň,“ dodala na záver popoludnia venovaného zdraviu detí riaditeľka materskej školy.

VYHLÁSENIE ZA MŔTVEHO
Otázka: Keď sme boli malé, otec nás opustil a odvtedy nemáme o ňom žiadne správy. Pred rokmi nám zomrela starká a otec bol jej jediné dieťa. Pretože sa po ňom zľahla zem, dedičské konanie neprebehlo. Za akých podmienok možno dať nášho otca vyhlásiť za mŕtveho? Inštitút dedenia si v našom právnom poriadku vyžaduje splnenie určitých základných predpokladov: a) smrť fyzickej osoby, b) existencia dedičstva, c) dedičský titul, d) spôsobilý dedič. Dedičské právo umožňuje prechod majetku iba zo zomretého na jeho právnych nástupcov. Smrť fyzickej osoby možno zistiť predpísaným spôsobom – lekár vystaví list o prehliadke mŕtveho a matrika vykoná zápis do knihy úmrtí, alebo ak takýto úkon nie je možné vykonať – súd môže vyhlásiť predmetnú osobu za mŕtvu. Súd v konaní o vyhlásenie za

mŕtveho môže vyhlásiť za mŕtvu aj nezvestnú fyzickú osobu, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije. Postup konania o vyhlásenie za mŕtveho upravuje zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v §195 – 200. Konanie môže začať iba na návrh osoby, ktorá má na veci právny záujem (napr. manželka, deti a pod.). Súd v konaní ustanoví nezvestnej osobe opatrovníka alebo zástupcu, ktorý bude hájiť jeho záujmy. Následne vyhláškou alebo iným vhodným spôsobom vyzve nezvestného, aby sa do jedného roka prihlásil, a každého, kto o ňom vie, aby o ňom podal v tej istej lehote správu súdu alebo opatrovníkovi, prípadne zástupcovi nezvestného, uvedenému vo vyhláške. Vo vyhláške súd uvedie pod-

statné okolnosti prípadu a oznámi, že po uplynutí lehoty uvedenej vo vyhláške rozhodne o vyhlásení za mŕtveho, ak sa nezvestný neprihlási alebo ak nedôjde správa o tom, že je nažive. Lehotu určí súd na jeden rok od uverejnenia vyhlášky. V prípade, ak sa smrť nezvestného potvrdí, alebo ak súd o nezvestnom nezistí žiadne informácie o tom že je nažive, vydá súd po uplynutí lehoty rozsudok o vyhlásení za mŕtveho. Uvedie v ňom deň, ktorý platí za deň smrti nezvestného, prípadne deň, ktorý nezvestný neprežil. Tento deň je potom rozhodujúci pre nadobudnutie dedičstva po tejto osobe. Po tomto úkone súdu už nič nebráni v tom, aby začal konanie o dedičstve.

Pýtajte sa na všetko, čo vás v súvislosti s právnymi radami zaujíma. Mgr. Rastislav Kasan odpovie aj na vašu otázku. Formulujte ju presne, vo 2-3 vetách. Adresujte ju na: Redakcia POHRONIE, Pionierska 2, 934 01 Levice, e-mail: redakcia@pohronie.sk

OZNAM O PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

Na využitie výhodnej akcie máte viac času. Úvery na jú stále šancu. Žiadosť o úver na bývanie vybavia na bývanie s úrokom od 1 % ročne od Prvej stavebnej spori- stretnutí s ktorýmkoľvek obchodným zástupcom PSS, a. teľne, a. s., sú stále v ponuke. s., po celom území Slovenska. Bližšie informácie tiež nájdete na www.pss.sk. „Aktuálnu úverovú akciu s úrokovou sadzbou už od 1 Pre oživenie krátke pripomenutie podmienok. Dvoma % ročne sme spustili 1. februára 2013. Enormný záujem klientov, ktorých žiadosti o úver prichádzali aj najväčšími benefitmi tejto úverovej akcie sú flexibilita v posledných marcových dňoch v stovkách kusov den- a variabilnosť. Klient sa rozhodne pre ten úver, ktorý ne, nás presvedčil o nutnosti jej predĺženia. Práve preto mu bude vyhovovať najviac. Úrokové sadzby už od 1 bude pokračovať až do 31. mája 2013“, hovorí predseda % ročne tu naozaj ešte neboli. Flexibilita akcie spočíva predstavenstva PSS, a. s., Ing. Imrich Béreš. Dôkazom najmä vo výbere dĺžky trvania zvýhodnenej úrokovej úspešnosti tohto kroku sú aj čísla. Klientom sme za prvé sadzby, ktorá môže byť 1, 2 alebo 3 roky. V závislosti dva mesiace poskytli už 5 tisíc nových akciových úverov od toho sa potom mení aj úroková sadzba. Pri najkratšej na bývanie. lehote zvýhodnenia je najlepšia. Akciu môžu využiť súčasní aj noví klienti Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. Klienti, ktorí výhodnú ponuku ešte nestihli využiť, ma-

Aktuálne akciové úrokové sadzby sa tak pri úveroch na bývanie od Prvej stavebnej sporiteľne, a. s., pohybujú od 1 % do 5,69 %, čo je pokles oproti tradičným sadzbám o 1 % až 4,69 %. „Zároveň chceme upriamiť pozornosť aj na ešte stále, až do 31. 5. 2013, trvajúcu akciu výhodných úverov na obnovu bytových domov s úrokovou sadzbou len 2,99 % ročne. Práve obdobie prvých jarných mesiacov je najvhodnejším pre začatie prác na zatepľovaní a obnove nielen rodinných, ale aj bytových domov. Obe aktuálne akcie umožňujú všetkým záujemcom o financovanie svojho bývania nielen zabezpečiť si výhodne nové bývanie, ale si aj obnoviť to súčasné a pritom ušetriť nie malé prostriedky na úrokoch,“ dodáva Ing. Imrich Béreš na záver.

6

9. apríla 2013

kultúra

POHRONIE
keď to džezmen skúša s matematikou

na hradnom nádvorí strávil detstvo

vystavuje umelec, ktorý maľuje premeny levíc

Hudobná hra s číslami i slovami
denia Levíc pripravilo výstavu pohľadníc a obrátilo sa na známeho zberateľa Petra Holbu. Ten navrhol, aby súčasťou tejto výstavy boli aj obrazy. Že pozná človeka, ktorý maľuje Levice, aby sme sa si ich išli pozrieť. „Samozrejme, potom sme sa rozhodli, že dielo L. Záhorského bude súčasťou tej výstavy. Začala sa písať história jeho výstav v Leviciach. Mnohí ľudia boli prekvapení, lebo Záhorského poznali, ale netušili, že aj maľuje. Tak sme sa rozhodli organizovať jeho výstavy. Bolo ich neúrekom, samostatných i v rámci spomínaného združenia. Ale keďže on nemaľuje iba štetcom, ale aj srdcom, MsKS sa rozhodlo prezentovať ho aj v zahraničí,“ povedala Eliška Kanásová. Vyzdvihla výstavu v družobnom poľskom meste Skierniewice, kde sa aj on sám zúčastnil a mal veľký úspech s historickými levickými budovami. Na záver zdôraznila, že pre toto mesto urobil naozaj veľmi veľa. Vystavujúci autor ocenil, že mu verejnosť dáva tipy na maľby, takže je ľu´dmi inšpirovaný. „Dvojnásobnú radosť mám z toho, že vystavujem práve tu, lebo na hradnom nádvorí som strávil detstvo, tu sme naháňali loptu, vtedy ešte handrovú,“ poznamenal L. Záhorský. Záhorský sa vyznal, že k maľovaniu ho priviedol jeho učiteľ Ondrej Lakos, ktorého obraz zdobí koncertnú sieň múzea. Preto aj on daroval múzeu svoj obraz Levického hradu, ktorý odovzdal riaditeľovi Danovi. Autor maľuje od roku 1995. Začínal krajinkami okolo Banskej Štiavnice, Novej Bane, jeho srdcovou záležitosťou je aj Balaton. Stále intenzívne tvorí. LEVICE (šr) - V pondelok 18. marca popoludní sa stretla v hudobnom kabinete Tekovskej knižnice už stabilná skupina ľudí, ktorí si nenechajú ujsť pásmo múdreho slova, pekných obrázkov zo života a dobrej hudby pod názvom „Hudobná hra s číslami“ v podaní Levičana Ladislava Németha. Priateľa, dobrovoľného spolupracovníka knihovníčok, privítala riaditeľka Tekovskej knižnice Jana Holubcová.

v sprievodnom slove, v obrázkoch a v hudbe. Putovanie s číslami sme začali na Routh US 66, ceste, ktoré vedie naprieč Spojenými štátmi. Prvou číslicou bola nula, ktorou sa všetko začína do plusu aj mínusu. V tomto prípade to bola pieseň Mirka Černého Nula. Jednotka patrila Neilovi Armstrongovi, prvému človeku, ktorý dňa 21. 7. 1969 o 2:56 h vstúpil na Mesiac. Pamiatke sa pokloníme nesmrteľnou me-

ŠTEFAN RÁCHELA LEVICE - Vernisáž výstavy obrazov Ladislava Záhorského pod názvom „Moje mesto“ sa začala vo štvrtok 4. apríla už tradične v koncertnej sále Tekovského múzea malým koncertom žiakov hudobného odboru Základnej umeleckej školy. Hostí privítal riaditeľ múzea Ján Dano. Ako spomenul, pred ôsmimi rokmi vzniklo neformálne združenie levických amatérskych výtvarníkov. Jeho členka Gabriela Frečková ho oslovila, či by im múzeum dalo priestor vystavovať v Nécseyho galérii. „Som presvedčený, že veľká časť zdravého jadra sa už prezentovala, zostal Ladislav Záhorský. Mňa teší, že sa predstavuje umelec, ktorý dokumentuje mesto Levice. Podľa nás, múzejníkov, majú všetky obrazy významnú dokumentárnu hodnotu, lebo mnohé za-

chytené objekty už neexistujú, a ďalšie už o pár rokov zrejme existovať nebudú a mesto Levice budú vyzerať úplne inak“ dodal Dano. Výtvarný život Ladislava Záhorského predstavila Eliška Kanásová, bývalá pracovníčka Mestského kultúrneho strediska, ktorá mala v pracovnej náplni aj prezentáciu výtvarníkov z regiónu. Ladislava Zá-

horského označila za samorast. Od školských rokov, aj počas zamestnaní, ktorých vystriedal viac, kreslil, čmáral výtvarné diela do šuflíka. Možno je to tým, že pochádza z rodiny, v ktorej boli umelecké talenty či už literárne alebo výtvarné. (Záhorského ujo bol spisovateľ Emil Boleslav Lukáč, pozn. red.) Asi pred 15-timi rokmi MsKS pri príležitosti oslobo-

Vystavujúci autor Ladislav Záhorský.

Čerstvý osemdesiatnik si tentoraz pripravil pásmo na tému Hudobná hra s číslami v spolupráci s pracovníčkami knižnice Andreou Gőczeovou a Zitou Müllerovou. Ako sa na úvod v malom prieskume potvrdilo, matematiku takmer nikto z prítomných v škole nemal rád. Nebol v nej výnimočne znalý, ako sa priznal, ani protagonista podujatia, ale to by od neho ako džezmena ani nikto neočakával. On v programe iba nápadito a vtipne využil číslice, aby ich vhodne použil

lódiou Glenna Millera „Moonlight Serenade“. A tak sme postupne prechádzali číslami. Sprievodca spojil s každým číslom vtipné slovné väzby či porekadlo, na plátne sa premietali vtipné obrazy a na záver kvalitná hudba. Samé kreatívne spojenia. Nečudo, že to Ladislavovi Némethovi tak dobre myslí. Je jedným z prvých úspešných absolventov kurzu pamäti pre seniorov, ktorý organizovala Tekovská knižnica. Popoludnie s takouto matematikou sa páčilo všetkým.

ruská veľká noc so sólistami veľkého zboru donských kozákov

ruSká veľká noc
Sólisti Veľkého zboru donských kozákov Umelecký vedúci prof. Peťa Chuďakov Dirigent Ivan Šallijev Program: pravoslávne spevy, ľudové piesne Evanjelické kostoly vždy o 18.00 hod. Liptovský Mikuláš, utorok 7. 5. 2013 Bátovce, streda 8. 5. 2013 Trenčín, piatok 10. 5. 2013 Skalica, pondelok 13. 5. 2013 Vstupné 10 €, seniori 62+ a ZŤP 7 €, deti vstup voľný Vstupenky na farských úradoch a v sieti Ticketportal  V pravosláví je Veľká noc (пасха) najväčší cirkevný sviatok. Tohto roku pripadá podľa juliánskeho kalendára na 21. apríla (Velikaja subota) a 22. apríla (Svetloje Christovo voskresenie), čo je u nás (podľa gregoriánskeho kalendára ) 4. a 5. mája. Týždeň pred Vzkriesením sa volá „Strastnaja sedmica“ – veľmi bolestivý týždeň, (sedmica = sedem dní), týždeň po Vzkriesení sa volá „Svetlaja sedmica“ – svetlý, radostný týždeň. A práve počas Svetloj sedmice – Radostného týždňa budú v evanjelických kostoloch v Liptovskom Mikuláši (7. mája), Bátovciach, okr. Levice (8. mája),

christos voskrese
Trenčíne (10. mája) a v Skalici (13.mája) koncerty Ruská Veľká noc. V prvej časti zaznejú nádherné pravoslávne spevy (Svjatyj Bože, Tebe pojem, S nami Bog a ďalšie), ktoré vyvrcholia mohutným veľkonočným chorálom Christos voskrese, voistino voskrese. Христос воскресе из мертвых,/ смертию смерть поправ// и сущим во гробех живот даровав. Kristus vstal z mŕtvych / svojou smrťou nad smrťou zvíťazil // a tým, že bol v hrobe, druhým život daroval. V druhej časti uvedie spevácky zbor ruské a ukrajinské ľudové piesne. Veľký zbor donských kozákov (zakladateľ a umelecký vedúci ataman Peťa Chuďakov 1981), je jeden z najúspešnejších speváckych zborov na svete a na Slovensku účinkuje pravidelne. Ruskí umelci si Slovákov veľmi obľúbili rovnako, ako naši diváci ich úžasné umenie. Himalájske výšky tenoristov a mariánske hĺbky basistov fascinovali už tisícky divákov v mnohých štátov Európy aj Ameriky, ale aj vo viacerých mestách na Slovensku. Zbor má v repertoári okrem sakrálnych spevov aj operné zbory a samozrejme ruské a ukrajinské ľudové pies-

ne so sprievodom ruských ľudových nástrojov (bajan, balalajka, gitara). Veľké zábavné programy zboru dopĺňa tanečná skupina. Vo svojich vystúpeniach sa úspešne vyhýba akýmkoľvek gýčovým prvkom, obdiv divákov získava výhradne svojim umením. Dirigentom zboru je Ivan Šallijev, manažérkou Valerie Chuďakova. Zbor má sídlo vo Viedni pod názvom Bolschoi Don Kosaken (www.bdk.at).
Predajné miesta ticketportalu CA Dekampo Sv. Michala 4, Levice tel: 036/6222219, fax 036/6317898 dekampo@mail.t-com.sk www.dekampo.sk Po-Pia: 8:00 - 17:00, So: 9:00 - 12:00 Dana Mesárošová - AVOCADO, cestovná agentúra Mlynská 7, Levice tel: 036/6345296, 0915/549 529 info@avocado.sk, www.avocado.sk Po-Pi: 9:00 - 17:00 FaxCopy. Sv. Michala 4, Levice lv@faxcopy.sk, www.faxcopy.sk Predajná doba vstupeniek Po-Pia: 8:00 - 17:00 GG TABAK PRESS - Kaufland Komenského 23, Levice tel: 0903 490 438 Po-Ne: 7:00 - 21:00 Satur, Sv. Michala 2, Levice tel: 036/6332090 levice@satur.sk, www.satur.sk Po-Pia: 9:00 - 17:00

LEVICE (Štefan Ráchela) - V súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) zorganizovalo v piatok 5. marca už tradičnú pracovnú poradu zainteresovaných zložiek, vlastníkov, správcov a obhospodarovateľov lesov. Mária Zummerová z oddelenia požiarnej prevencie OR HaZZ ospravedlnila riaditeľa OR Branislava Štefanického, ktorý musel riešiť problémy v súvislosti s povodňovou situáciou.

roka. Nedostatky sa týkali hlavne spaľovania tuhého odpadu v lesoch. V čase zvýšeného požiarneho nebezpečenstva je tiež povinnosť hliadkovej činnosti, o ktorej je potrebné viesť aj záznamy. Vlani vykonalo oddelenie požiarnej prevencie menej kontrol ako predvlani v dôsledku zníženia stavov pracovníkov. „Chrániť lesy pred požiarmi musíte vo vašom vlastnom záujme,“ zdôraznila Zummerová. Ako zdôraznila Judit Antal, pre potreby zásahu

(Dokončenie z 1. strany)

Takýmto spôsobom sa všetci študenti odboru pracovník marketingu priamo na pracovisku:
* naučia predvídať reakcie na trhu a vývoj potrieb a požiadaviek zákazníkov * naučia sa viesť k tomu, aby každý účastník alebo spotrebiteľ na trhu ovládal základné požiadavky o tom, ako trh funguje, ako myslí spotrebiteľ, ako fungujú ceny, akú úlohu zohráva reklama * nájdu v praxi odpoveď aj na to, aké výrobky by mali firmy obstarávať a aké tovary by mal obchod ponúkať v závislosti od potrieb trhu a ako tieto produkty propagovať a ponúkať zákazníkom * spoznajú, aké sú najvýhodnejšie distribučné kanály od výrobcu k spotrebiteľovi * naučia sa zdôrazňovať informačné, strategické a operatívne prepojenie podniku a obchodu s jeho prostredím * nadobudnú reálne poznatky o tom, ako vyvolať, uľahčiť a realizovať transakcie, ako je predaj a kúpa na trhu * naučia sa sformovať predajnú sieť a stanoviť cenu produktu tak, aby firma a obchod dosiahli čo najvyšší zisk a tým si zabezpečili úspech na trhu a aby aj zákazník bol popritom maximálne spokojný. Štvrťročný maturitný odbor pracovník marketingu je určený pre študentov, ktorí majú organizačné i komunikačné schop-

O požiarovosti v lesnom hospodárstve za rok 2012 a za predchádzajúce obdobie informovala Lenka Chládeková. Na Slovensku bolo vlani 510 lesných požiarov (o 251 viac ako v roku 2011, nárast 97 %) pri ktorých jeden človek zahynul, traja boli zranení. Spôsobená škoda dosiahla 792 661 €. V Nitrianskom kraji bolo 10 lesných požiarov, škoda 9 739 €. V Levickom okrese registrujú iba jeden lesný požiar, v Kozárovciach (nezodpovedný občan sa chcel zohriať). Vlaňajší rok bol extrémne suchý, zvýšené požiarne nebezpečenstvo bolo vyhlásené už v marci, najhoršie mesiace boli marec, máj, augusta september. Aj keď lesný požiar bol iba jeden, hasiči zasahovali často, lebo bolo veľa požiarov suchých trávnych porastov. O tom, čo sú povinní urobiť vlastníci a správcovia lesov aj v zmysle zákona č. 314/2001 z.z. o ochrane pred požiarmi, informovala Mária Zummerová. Musia zabezpečiť zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní vhodnými spojovacími prostriedkami a ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení o vzniku požiaru, ako aj na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci a vyhlásením poplachu. Informovala tiež o skúsenostiach z kontrol počas minulého

hasičov je potrebné mať mapové podklady s vyznačenými cestami, polohy protipožiarnych rozčleňovacích priesekov a vhodné vodné zdroje. „V Nitrianskom kraji sú vypracované jednotné žiadosti na spaľovanie tuhého odpadu na voľnom priestranstve. Len na základe ich schválenia žiadosti môžu právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby takto odpad spaľovať v priebehu celého roka,“ povedala J. Antal. Podčiarkla, že ostatné fyzické osoby môžu tuhý horľavý odpad spaľovať počas celého roka iba v malom a musia to nahlásiť na tel. č. 150. Vypaľovanie je zo zákona zakázané! Tieto povinnosti boli aj vlani často porušované. V plodnej diskusii sa prítomní podelili o svoje skúsenosti. Zaznelo aj to, že v lesoch požiare vlastne nevznikajú, šíria sa tam z priľahlých trávnatých porastov, z krovísk a z vinohradníckych plôch. Nedisciplinovaní bývajú aj mnohí hubári. Prítomní si dohodli aj zjednodušenie komunikácie prostredníctvom e-mailov. Aj keď sa tento rok začal úplne inak ako vlaňajší, pri súčasných extrémoch počasia v priebehu roka môže byť ešte aktuálny aj čas zvýšeného požiarneho nebezpečenstva, Preto je dobré byť na naň pripravený.

nosti, sú cieľavedomí, ochotní pohotovo konať a majú záujem pracovať vo veľkých obchodných reťazcoch, firmách, reklamných agentúrach ako manažéri na Slovensku i v zahraničí. Máme prísľub spoločnosti Tesco, že najschopnejších študentov marketingu po úspešnom ukončení štúdia zamestná vo svojej pobočke na trvalý pracovný pomer s primeraným finančným ohodnotením. Deviataci, je tu pre vás príležitosť študovať žiadaný odbor a po skončení štúdia z vás môžu byť profesionálni manažéri, pre ktorých je na trhu práce vždy uplatnenie. Ak máte záujem aj vy získať cenné informácie a chcete u nás študovať, podajte si ešte dnes prihlášku na Strednú odbornú školu v Kalnej nad Hronom. Nájdete nás aj na webovej stránke www.soskalna.sk, alebo nás kontaktujte priamo na telefóne 036/639 52 15, kde sa dozviete viac, a to nielen o spomínanom maturitnom odbore pracovník marketingu, ale aj o ostatných študijných odboroch, ktoré máte u nás možnosť študovať – grafik digitálnych médií, grafik tlačových médií, informačné systémy a služby a otvárame aj odbor fotograf s maturitou. Nájdete tam aj informácie o učebných (trojročných) odboroch – aranžér a fotograf. Želáme vám šťastnú ruku pri výbere svojho budúceho povolania. (autor je pedagóg SOŠ Kalná nad Hronom)

JÁN MURÍN Kvalitná a zdravá úroda hrozna je výsledkom celoročnej starostlivosti vinohradníka o jeho vinicu. V tejto snahe mu veľkou mierou pomáhajú aj chemické ochranné prostriedky proti rôznym škodlivým činiteľom. Cieľavedomými a usmernenými zásahmi počas vegetácie je možné udržať tieto činitele pod prahom ekonomickej škodlivosti. Účinná ochrana viniča závisí od množstva faktorov, medzi ktoré patrí aj použitie vhodného prípravku v odporúčanom termíne. Na základe teoretických znalosti o rôznych škodlivých činiteľoch viniča, množstva praktických skúsenosti vo vinohradníckej výrobe alebo v rôznych pokusoch vám prinášame hlavné zásady a odporúčania pre ošetrovanie viniča v nastávajúcej sezóne. Prvé chemické ošetrenie sa vykonáva hneď po vypučaní viniča proti roztočom, ktoré spôsobujú kučeravitosť (akarinózu) a plstnatosť (erinózu). Postrekuje sa v lokalitách s minuloročným výskytom poškodenia mladých listov viniča roztočmi. Na ošetrenie je registrovaný prípravok Thiovit® Jet (1,5 – 2,0%) od štádia tzv. „myšieho uška“. Predpokladom dobrej účinnosti je dôkladné ošetrenie plodného aj starého dreva a vyššia teplota (nad 16°C), ktorá zabezpečí dostatočný fumigačný efekt účinnej látky. * V období dĺžky letorastov 7 -10 cm sa vykonáva prvý postrek proti burinám. V tomto období prevládajú predovšetkým tzv. skoré jarné buriny. V systéme integrovanej produkcie viniča sa osvedčil prípravok Touchdown® S4 v 0,5 – 1,0% koncentrácii. Ošetrením sa zabezpečí úplná likvidácia nadzemnej aj podzemnej časti burín v príkmennom páse. V podmienkach konvenčného pestovania sa používa proti burinám prípravok Reglone® v dávke 4-6 litrov na hektár. Aplikáciou prípravok Reglone® sa zabezpečí okrem likvidácie nadzemnej časti burín aj ničenie mladých letorastov, ktoré vyrastajú z päty kmienka viniča (tzv. chemické čistenie kmienkov).

* Vo vinohrade, kde sa v predchádzajúcom roku vyskytli hubové choroby, je dôležité vinič ošetriť proti primárnym infekciám chorôb, pri dĺžke letorastov približne 15cm, širokospektrálnym fungicídom Quadris® Max v 0,2% koncentrácii. V lokalitách, kde bol vlani zaznamenaný silný výskyt múčnatky, alebo tam kde sa táto choroba pravidelne vyskytuje, sa odporúča k prípravku Quadris® Max pridať prípravok Thiovit® Jet v 0,6% koncentrácii, čím sa zároveň aj čiastočne obmedzí výskyt škodlivých roztočov v porastoch viniča. * Tesne pred kvetom sa vykoná kombinovaný postrek proti peronospóre aj múčnatke prípravkami Ridomil® Gold MZ 68 WG alebo Ridomil® Gold Plus 42,5 WP a Topas® 100 EC. Systémový účinok týchto prípravkov zabezpečí dokonalú a dostatočne dlhú ochranu aj v prípade nepriaznivého počasia, ktoré môže spôsobiť predlženie kvitnutia. * Proti prvej generácii obaľovačov sa ošetruje pred kvetom iba výnimočne, a to pri malej násade súkvetí (poškodenie mrazom a i.) alebo v lokalitách pravidelného výskytu. * Po odkvitnutí prichádzajú na rad dva najdôležitejšie postreky proti hubovým chorobám v intervale približne 12 dní po sebe. V tejto rastovej fáze jemné pletivá mladých bobuliek fungujú ako listy, takže majú aj prieduchy a peronospóra ich môže ľahko napadnúť. Nemajú vytvorenú ani voskovú vrstvičku, a preto sú citlivé aj na múčnatku. Opadávajúce a zahnívajúce kvetné lupienky na bobuliach pri optimálnych podmienkach spôsobujú infekciu aj plesňou sivou. Hneď po odkvete sa odporúča použiť kombináciu prípravkov proti peronospóre (Ridomil®, Pergado®F) s prípravkami proti múčnatke (Dynali®,Topas®). Voľbu mancozebového alebo meďnatého typu prípravku Ridomil® ovplyvňuje zoznam povolených prípravkov pre integrovanú produkciu viniča, v ktorom sú určené limity pre použitie jednotlivých účinných látok v systéme tohto pestovania. (Dokončenie v budúcom čísle)

8

9. apríla 2013

ŠPort

POHRONIE
ofc Slavoj PoHronSký ruSkov – čata 0:1 (0:0)

Medailová žatva plavcov Šk aQaSPort levice v nových zámkoch:

z veľkej ceny nových zámkov Susedské derby priniesli 34 medailí pritiahlo divákov
MARIAN PAVUK NOVÉ ZÁMKY - Veľmi úspešné vystúpenie majú za sebou plavci Aquasportu, ktorí počas víkendu 6. a 7. apríla bojovali v 25 m bazéne novozámockej plavárne. Celková bilancia 22 zlatých, 8 strieborných a 4 bronzové. Chvíľami to vyzeralo, ako keby mali levickí plavci stupne víťazov vyhradené len pre seba a takmer každý štart sa premenil na medailu. Zhodne po 6 zlatých si domov odviezli Soňa Drábiková, Sabina Kupčová a Marek Pavuk. Po dve zlaté Miriam Fridrichová a Monika Slamková. Ďalšie medaile pridali ešte Matej Grman a nováčik, ktorý štartoval na svojich prvých pretekoch, Timea Kovacsova. Timea sa raz postavila na strieborný a raz na bronzový stupienok. Zatiaľ čo u Soni a Mareka sme si už na zlaté umiestnenia tak trochu zvykli, vo veľmi dobrom svetle sa predviedla Sabina, ktorá po dlhšej pretekárskej prestávke všetky svoje štarty pretavila v zlato. Členovia klubu sú v plnej príprave a tieto preteky brali tak trochu voľnejšie. Okrem medailí boli teda dôležité dosiahnuté časy, ktoré ukazujú na aktuálnu výkonnosť. Aj tu môže tréner Tibor Lacko vysloviť spokojnosť, keďže jeho zverenci posúvajú hranice svojich osobných rekordov nadol. Platí to aj u tých, ktorí štart na medailu nepremenili. Plavcom k dosiahnutým výsledkom blahoželáme a ďakujeme im za reprezentáciu klubu a Mesta Levice.
Zostava: Domáci:Csudai (Lakatoš) – Heveši, Farkaš, Babec, Tuhársky, Styecz, Bodzsár, Forró, Gažo, Müller, Simon. Hostia: Jakab – Füri, Szusztor, Hudák, Struhár Peter, Struhár Tibor, Ovszák, Czibula Peter, Balog, Czibula Ján, Szabó. V nedeľu 7. apríla sa hral majstrovský zápas medzi OFC Slavoj

a dostali sa aj do šancí, ale takisto ich zahodili. Polčas sa skončil bez gólov – 0:0. Na zápas sa prišlo pozrieť asi 200 divákov a tí už boli uspokojení s remízou. Vzrušenie však priniesla 85. minúta, keď za nastrelenú ruku nariadil rozhodca pokutový kop. Potom došlo k šarvátke a rozhodca vylúčil domáceho brankára. Jeho náhrad-

Pretekári Šk atóm na cypre

Objektív fotoaparátu zachytil v akcii domáceho Petra Müllera.

tešia sa na novú sezónu
Aj keď je momentálne ostrov Cyprus známy hlavne cez svoj bankový sektor, práve v tomto rýdzo stredomorskom prostredí, ktorého podnebie sa už približuje tomu v severnej Afrike, absolvovalo 16 pretekárov ŠK Atóm Levice a 6 z Bratislavy, svoje predsezónne tréningové sústredenie. Naším domovom sa na 7 dní stalo mesto Larnaka v gréckej časti ostrova na juhovýchodnom pobreží Stredozemného mora. Najskôr sme si uvedomili krásne slnečné a teplé počasie od 20 do 26 st., potom dobré cesty, kde sa jazdí po ľavej strane ako v Anglicku. Po nich sme nabicyklovali od 700 do 1100 km, teda tí zdatnejší priemerne vyše 140 km za deň. Zároveň sme s počudovaním vnímali príjemných šoférov, ktorí majú úžasné pochopenie pre cyklistov. Popri drine sme však videli napríklad aj hranice tureckej časti ostrova, mestá Nikózia, Limasol a iné prímorské krásy. Tréningy sme si spestrili behom na pláži a plávaním vo vlnách mora. Sme veľmi radi, že sme boli na mieste s dávnou históriou, ktorá dýcha týmto ostrovom. Práve tu sa totiž spomína legendárne miesto zrodenia bohyne krásy, lásky, sexu a vášne, nádhernej Afrodity, ale aj vylodenie evanjelistu apoštola Pavla v roku 45. Návrat do Budapešti vrátil do reality nielen lietadlo s pasažiermi a ich bicyklami, ale

aj ich túžbu po lepšom počasí v strednej Európe, u nás na Slovensku... Sme spokojní, lebo každého z nás obišlo zranenie a v dobrej nálade sa tešíme na novú sezónu . Pre Ivanku Kuriačkovú sa sezóna začína už cez víkend 6.7.apríla juniorským triatlonom na Európskom pohári v portugalskej Quarteire. A ďalší junior Tadeáš Fazekaš spolu s Ivanou odchádzajú 20.apríla do holandského Horstu na duatlonové ME a ostatní v rovnakom termíne očakávajú svoj prvý štart v v Turčianskych Tepliciach, kde sa akvatlonom odštartuje nový ročník Slovenského pohára 2013 pre všetky disciplíny, teda : akvatlon, duatlon a triatlon. Tešíme sa , že vám všetci rozdáme veľa radosti a získame pre seba veľa nových skúseností. (TF)

Pohronský Ruskov a TJ Mladosť Čata. Územné prevahu získali od začiatku zápasu domáci, ale nedokázali ju vyjadriť gólmi. Po polhodine hostia vyrovnali hru

ník neuspel a hostia premenili pokutový kop. Dobre mieril Peter Füri. V závere zápasu už domáci nedokázali vyrovnať a museli sa zmieriť s prehrou 0:1. =LV=

MŠk Želiezovce – tj iMeľ 1:4 (0:2)

turisti pozývajú na Priesil
Klub slovenských turistov TJ Lokomotíva Atóm Levice pozýva všetkých členov a ďalších turistických priateľov v sobotu 13. apríla do Štiavnických vrchov na turistický pochod Devičany – Priesil - Tekovská Breznica. Doprava: Autobusmi SAD a vlakmi. Autobus Levice - Pukanec- Uhliská odchádza z Levíc o 9:10 z nástupišťa č. 21 -výstup na zastávke Devičany Jednota - cena cestovného lístka 1 € Z Tlmáč 8:15 h s prestupom v Podlužanoch na rázcestí o 9:24 h. Odchody vlakov z Tekovskej Breznice o 16:26 ( Levice 17:01) priamo - cena cestovného lístka 1,16€, alebo o 15:36 s prestupom v Novej Bani na rýchlik Urpín (Levice 16:12) cena cestovného lístka 1,64€ Pešia túra vedie po lesných chodníkoch a cestách . Začíname na zelenej značke v Devičanoch, potom popri poľovníckej chate Žuhračka až na sedlo pod Rakovcom. Odtiaľ po modrej na Priesil a z Priesilu po zelenej popri zrúcanine Hrádku do Tekovskej Breznice na železničnú stanicu. Plánovaná dĺžka trasy asi 5 hodín. Stravovanie: Z vlastných zásob. A v pohostinských zariadeniach v Tekovskej Breznici. Informácie: Jana Nichtová 0903 582 492, Valéria Sekerešová 0903 022 511 Pripomienky: Odporúčame mapu č. 138 Štiavnické vrchy. Oblečenie a obutie primerané počasiu s rezervou na prezlečenie. Akciu vedie Mgr. Valéria Sekerešová. Nezaváhajte a príďte, tešíme sa na Vás. Organizátori V prípade nepriaznivého počasia sa termín akcie posunie na ďalší týždeň.

Zostava domácich: Straňák – Karkó, Dobiáš (46. min. Tóth), Začka, Duchoň, Barecz, Rotík, Varga (67. min. Bencsík), Valach (65. min. Štuller), Kokoška, Herceg. V sobotu 6. apríla o 15:00 hod. zaznel hvizd píšťalky rozhodcu Miroslava Sládeka, ktorý otvoril majstrovské stretnutie IV. ligy juhovýchod medzi MŠK Želiezovce a TJ Imeľ. Domáci začali svižne, podnikali útok za útokom na súperovu bránu. Takto to trvalo zhruba 30 minút. Želiezovčania mali územnú prevahu, ale to bolo všetko, čo dokázali v prvom polčase. Po polhodine sa hostia vymanili z tlaku domácich a z nenápadnej akcie v 38. minúte skórovali – 0:1. Autorom gólu bol Roman Kender a ten do konca polčasu zvýšil vedenie hostí, keď prehodil domáceho brankára Straňáka. S týmto výsledkom odchádza-

ani prestávka nepomohla

li hráči do šatní a diváci, ktorých prišlo asi 180, ostali prekvapení. Ich obľúbenci útočia, nedokážu dať gól, a dokonca dva dostanú... V druhom polčase domáci pokračovali v tlaku na bránu hostí, ale opäť ich prekvapil Roman Kender s číslom 10, ktorý v 47. minúte dosiahol hetrik. Domáci odpovedali o dve minúty, keď Ľubomír Barecz premenil pokutový kop. Tento gól prebudil aj divákov, ktorí začali skandovať „Vyrovnať!“ Ale domáci nenašli spôsob, ako dopraviť loptu do siete hostí. V 58. minúte dokonca inkasovali štvrtý gól. Domáci tréner využil všetky tri možnosti striedania, aby zvrátil skóre zápasu, ale ani to nepomohlo. Tréner hostí striedal iba jedného hráča, ktorý dosiahol v zápase hetrik, čo je vo futbale zriedkavosť. =LV=

futbal 18. kolo
Nový Tekov – Hron. Kosihy 5 : 0; Tekov. Lužany – Starý Tekov 0 : 2; Čajkov – Jur nad Hronom 1 : 0; Pohron. Ruskov – Čata 0 : 1; Kalinčiakovo – Rybník 2 : 3; Plášťovce – Podlužany 1 : 1; Hron. Kľačany – V. Ďur 2 : 3; Nová Dedina – Horné Túrovce 3 : 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Hron. Kľačany Čajkov Veľký Ďur Podlužany Starý Tekov Tekov. Lužany Čata Plášťovce Pohr. Ruskov Jur n. Hronom Horné Turovce Kalinčiakovo Nový Tekov Nová Dedina Rybník Hron. Kosihy 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 12 11 11 11 9 9 9 9 8 7 7 6 4 4 2 4 1 3 2 2 2 1 1 0 2 4 2 1 2 0 1 3 5 4 5 5 7 8 8 9 8 7 9 11 12 14 15 54 : 19 50 : 20 49 : 28 48 : 20 46 : 28 47 : 32 42 : 38 40 : 39 40 : 54 35 : 37 26 : 28 32 : 53 24 : 41 30 : 50 26 : 56 16 : 62 37 37 36 35 35 29 28 28 27 26 25 23 19 14 12 7

Oblastné majstrovstvo

M. Kozmálovce – H. Semerovce 2 : 1; Veľké Turovce – Mýt. Ludany 4 : 2; Pukanec – Ipeľ. Úľany 3 : 0; Žemberovce – Plavé Vozokany 0 : 1; Bory – Lok 7 : 2; Veľké Kozmálovce – Ipeľský Sokolec 2 : 1; Keť – Šárovce 1 : 0; Demandice – Dolný Pial nehralo sa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pl. Vozokany Žemberovce Keť Veľké Turovce Bory Šarovce Lok Pukanec M. Kozmálovce H. Semerovce Demandice Ipeľské Uľany V. Kozmálovce Dolný Pial Mýtne Ludany Ipeľský Sokolec 18 14 18 10 18 10 18 9 18 8 18 9 18 7 18 8 18 8 18 6 17 6 18 6 18 6 17 4 18 5 18 5 3 4 3 4 4 1 6 0 0 4 4 3 0 5 2 1 1 4 5 5 6 8 5 10 10 8 7 9 12 8 11 12 72 : 25 59 : 24 43 : 41 38 : 41 63 : 44 37 : 39 49 : 43 32 : 40 35 : 46 36 : 37 31 : 43 22 : 41 29 : 62 34 : 31 39 : 49 29 : 42 45 34 33 31 28 28 27 24 24 22 22 21 18 17 17 16

II. trieda

Malaš – Lontov 3 : 0FSC Tekovské Lužany odhl. – Vyškovce; Voľno – Tupá; Hronovce – Farná 2 : 0; Bátovce – Malé Ludince 1 : 3; Beša – Pastovce 9 : 1; Hontianske Trsťany – Santovka odhl.
1 Hronovce 2 Beša 3 Vyškovce 4 Bátovce 5 Hont. Trsťany 6 Malé Ludince 7 Málaš 8 Tupá 9 Farná 10 Lontov 11 Pastovce 12 13 12 13 12 13 11 12 12 12 12 9 8 8 7 5 5 4 4 3 2 1 2 3 1 2 4 2 1 1 2 3 1 1 33 : 10 29 2 46 : 10 27 3 34 : 13 25 4 42 : 23 23 3 22 : 12 19 6 26 : 27 17 6 16 : 28 13 7 18 : 49 13 7 19 : 33 11 7 13 : 28 9 10 7 : 43 4

III. trieda

SPod volejbalovýcH Sietí

Sobota 6. 4. 2013 Staršie žiačky „a“
Palas VK Levice“A“ - VK INA Skalica“A“ 1.zápas : 3:0 (7,16,18), 2.zápas : 3:0 (13,16,15)

Piešťany „B“ - Levice „B“, 1.zápas : 3:0, 2:zápas : 3:0 Oba zápasy boli v réžii hosťujúcich hráčok Levíc. Kvalitným podaním a dobrým útokom dokázali poraziť domáce hráčky Piešťan v dvoch rýchlych zápasoch, a tak si zabezpečili neohrozené vedúce postavenie v tabuľke v boji o 4. až 6. miesto. Hráčky: Benčeková, Štefanková, Ráczová, Gažiová, Zagárová, Kosková, Raksányiová a Pažická. Trénerka: Kredátusová Martina. N. Zámky „B“ - Levice „B“ 1.zápas: 3:1 (-23,23,22,19), 2.zápas: 3:0 (23,24,29) Zostava: Pástorová, Kaliská, Živická, Ráczová A., Máčajová, Ttarkovičová (Pokoraczká, Lomenová, Frkašová, Kubalová, Suvegová).

Sobota 6. 4. 2013 Staršie žiačky

nedeľa 7. 4.2013 Mladšie žiačky „b“

13/2013

Týždenník POHRONIE

v mestách a obciach okresu Levice

9. apríla 2013

gastrocentrum kalná nad Hronom vám pripraví slávnostnú hostinu podľa vašich predstáv

úloHa SPlnená: naŠa obec je čiStejŠia!!!!

KALNÁ NAD HRONOM (Eliška Svordová) - O tom, že aprílové počasie je vrtkavé, sa Kalňania mohli presvedčiť aj počas uplynulého víkendu. V piatok 5. apríla večer ešte lialo ako z krhly a zdalo sa, že práve počasie prekazí naplánovanú „očistu“ obce, ktorá sa mala konať v sobotu 6. apríla. No nakoniec sa slniečko spoza oblakov usmialo a s upratovaním sa mohlo začať. Po roztopení snehovej prikrývky sa objavilo množstvo neporiadku. Mladší aj starší občania, dokonca aj deti, si v sobotu ráno vyhrnuli rukávy a s vervou sa pustili do boja s neporiadkom. Vyzvané boli rôzne spoločenské a záujmové organizácie pô-

každý, kto prišiel, pomohol životnému prostrediu

sobiace v obci, ktoré obec všemožnými spôsobmi podporuje, či už poskytnutím finančných príspevkov alebo poskytnutím priestorov na ich činnosť a pod.

Ktoré zo spomenutých organizácií sa jarnej očisty zúčastnili, nie je podstatné. Prišiel každý, kto mal chuť niečo pre okolie a prírodu, v ktorej žije, urobiť. Oslo-

vení boli aj obyvatelia bytových domov, ktorí takisto mali možnosť spoločne si zútulniť okolie svojich bytov. Spolu sa brigády zúčastnilo približne 80 ľudí a vyzbieralo sa množstvo odpadu. Je dobre, že občania si uvedomujú vlastnú zodpovednosť za udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia. Ostáva len dúfať, že táto celoobecná akcia mala a bude mať pozitívny ohlas a nasledujúci rok sa jej zúčastní ešte viac zanietencov. Všetkým účastníkom jarného upratovania obce Kalná nad Hronom patrí veľké poďakovanie. (autorka je asistentka starostu)

Pripraviť vkusnú oslavu, to je asi to najzaujímavejšie z mojej práce. Slávnostné hostiny, či už banket, recepciu alebo raut vám s radosťou pripravíme v Gastrocentre. Samozrejme nie je pre nás problém pripraviť takú-

oslavy v gastrocentre

to akciu aj mimo prevádzky. Radi vám prestrieme slávnostnú tabuľu pri príležitosti narodenín, výročia sobáša alebo stretávky s priateľmi alebo spolužiakmi. Libuše Poturnayová vedúca prevádzky

niektoré zámery obce na najbližšie obdobie

vzniknú polyfunkčné objekty, trhovisko aj zberný dvor
JúLIUS FURIK - Ako sme už v predchádzajúcom období informovali, objekt bývalej predajne JUVATEXTIL-u po uzatvorení kúpnopredajnej zmluvy a následnom vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností prešiel do vlastníctva obce. Po zvážení všetkých alternatív ďalšieho využívania uvedenej nehnuteľnosti sa dospelo k záveru, že budova bývalej predajne bude po vydaní búracieho povolenia asanovaná a už sa spracováva štúdia na ďalšie možné využitie získaných verejných priestorov obcou. Táto štúdia bude zverejnená vo všetkých prístupných informačných tokoch obce a tiež na obecnom úrade. Na tomto mieste sa plánuje s vybudovaním predajného miesta – malého trhoviska, pričom tam bude dominovať zeleň. Prebytočný materiál získaný sanáciou budovy sa odpredá záujemcom na základe ich predchádzajúcej písomnej žiadosti podanej na Obecnom úrade v Kalnej nad Hronom. Materiál sa odpredá za primeranú cenu a v prípade záujmu viacerých občanov o ten istý materiál, za cenu určenú licitáciou. Po uskutočnení tohto zámeru ďalším krokom skupiny prevádzky bude postupná sanácia ďalších odkúpených a majetko-právne vysporiadaných rodinných domov na ul. Červenej armády, v priestoroch medzi parkom s fontánou a Stavebninami ako aj budov v objekte bývalého PD Kalná nad Hronom v Kálnici. Prebytočný stavebný materiál zo sanácií sa odpredá obdobným spôsobom ako pri JUVATEXTIL-e. Na pozemkoch na ul. ČA sa plánuje vybudovanie polyfunkčných objektov s obchodnými priestormi na prízemí a bytmi na poschodí, pričom tento zámer budú môcť podporiť alebo odmietnuť občania obce verejnou diskusiou. V objekte bývalého PD v Kálnici sa plánuje vybudovanie zberného dvora, pálenice, ako aj kompostárne biologicky rozložiteľného odpadu.

Do tohto objektu občania môžu po predchádzajúcej konzultácii na kontaktnom telefónnom čísle alebo na obecnom úrade až do odvolania vynášať aj stavebnú suť (železobetón, čistý betón, tehly, tvárnice, dlažba, obklady). V žiadosti o odpredaj prebytočného materiálu je potrebné okrem predmetu žiadosti uviesť aj telefonický kontakt, aby žiadateľ mohol byť vyrozumený o začatí búracích prác. Kontaktné telefónne číslo v prípade záujmu o prebytočný stavebný materiál a vývoz stavebnej suti je: 0915 751 349. Autor je majster pracovnej skupiny

odomkli Hron a otvorili vodácku sezónu

danov SPlav 2013
JOZEF „JOE“ KUBOVIČ V sobotu 6. apríla sa vodáci z Kalnej zišli v lodenici pri príležitosti tradičného splavu Hrona, spojeného s „odomykaním“, teda otvorením, vodáckej sezóny. Už 5. ročník sa koná pod názvom „Danov splav“ na počesť Daniela Lukáča, vynikajúceho človeka a kamaráta, ktorý nás predčasne navždy opustil. Podujatie otvoril krátkym príhovorom Jozef Kubovič, prítomní si tichou spomienkou pripomenuli zosnulého kamaráta, potom predseda klubu Jaroslav Fraňo symbolicky kľúčom odomkol Hron. Poveternostné podmienky v tomto roku zatiaľ veľmi neprajú vodáckym aktivitám, preto sa v lodenici objavili iba tí najskal-

StaroSta obce kalná nad HronoM
Kalnianski vodáci medzi sebou radi privítajú aj nových členov, ktorí sa zaujímajú o pobyt v prírode, adrenalínové aj pokojné aktivity nielen na vode. Podrobnosti na www.vk-hron.sk

nejší. Akoby zázrakom sa však počasie umúdrilo a doprialo nám aj trochu jarného slniečka. Nakoniec do lodí na vodu nasadlo osem statočných, a vydali sa na svoju prvú tohtoročnú plavbu po Hrone po trase lodenica Kalná – Jur nad Hronom. Účastníci splavu si užívali jarnú pohodu na vode. Počas splavu pokrstili aj úplne novú loď – nafukovacie kanoe, ktoré do klubu zakúpili pred koncom roka. Tentokrát sa nevyskytli žiadne nechcené „kúpačky“ – vysoký stav Hrona si žiadal zvýšenú opatrnosť. „Suchozemci“ v lodenici zatiaľ pripravili chutný tradičný fazuľový guláš, do ktorého sa po návrate zo splavu všetci s chuťou pustili. Po dobrom jedle nasledovalo posedenie pri spomienkach a príprava ďalších aktivít v tejto sezóne.

obecného zastupiteľstva
V zmysle §-u 13 ods. 4a zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Kalnej nad Hronom dňa

Pozvánka na zasadnutie

v kalnej nad Hronom

9. apríla 2013 (utorok) o 16.30 hod.
v Sobášnej miestnosti Obecného úradu v kalnej nad Hronom. PrograM: 1. Otvorenie a schválenie programu 2. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľa a zapisovateľky 3. Interpelácie poslancov OZ a pripomienky občanov 4. Kontrola plnenia uznesení 5. Rôzne 6. Informatívna správa o činnosti KFC Kalná nad Hronom za rok 2012 7. Prerokovanie platu starostu obce a hlavného kontrolóra 8. Informatívna správa starostu obce 9. Schválenie VZN č. 27/2013, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o organizácii miestneho referenda v obci Kalná nad Hronom 10. Diskusia 11. Záver

Z kalendára Vodáckeho klubu HRON v Kalnej: Belá, 10. - 12.5.2013 Medzinárodná plavba Dunaj 2013 – v júli X. Granus Cup – Hronský pohár – vodácka súťaž, 14.9.2013 Ďakujeme všetkým, ktorí nám venujú 2% zo svojich zaplatených daní.

Ochrana objektov, podnikateľských areálov a budov, rodinných domov – o túto činnosť plánuje Mestská polícia v Želiezovciach rozšíriť svoje služby v nasledujúcom období. Oficiálne sa o tom prvýkrát konkrétne hovorilo na januárovej schôdzi mestského zastupiteľstva. Mestská polícia pripravuje projekt ochrany objektov na území Želiezoviec napojením na zabudované alarmy a signalizáciou v prípade narušenia týchto objektov. V priebehu budúcich mesiacov sa návrh dostane na stôl mestských poslancov a po odsúhlasení zastupiteľstvom sa začne budovanie klientskej základne. Želiezovská mestská polícia má s ochranou objektov vyše trojročné skúsenosti, keď v spolupráci so súkromnou bezpečnostnou službou, pôsobiacou aj na území nášho mesta, realizujú jej členovia výjazdy v prípade narušenia napojených objektov. Ide o takmer dve desiatky objektov, najmä poštu,

banky, bankomaty, väčšie potraviny, herne, čerpacie stanice, úrad práce, zdravotnícke stredisko alebo napríklad aj elektrickú rozvodňu za mestom. „Táto spolupráca si vyžaduje od mestských policajtov, aby boli stále pripravení zasiahnuť, veď v prípade bánk a pošty máme stanovený veľmi krátky limit na príchod na miesto narušenia objektu. V súčasnosti pracujem na návrhu projektu, ktorý keď dostane zelenú, v prvom roku činnosti by mestská polícia mohla zabezpečiť ochranu niekoľkých desiatok objektov. Ich počet by sa časom mohol neustále zvyšovať,“ hovorí náčelník MsP Branislav Alakša, podľa ktorého k zodpovednému výkonu tejto služby je potrebné dobré vybavenie mestskej polície. O podrobnostiach tohto zámeru budeme našich čitateľov informovať v nasledujúcich číslach našich novín.

Komárňanské Jókaiho divadlo oslavovalo vlani na jeseň 60. výročie založenia prvého profesionálneho maďarského divadla na Slovensku. Na počesť zakladateľov, ktorí v roku 1952 založili Maďarské oblastné divadlo, odovzdali v Komárne pamätný podkladový kameň na parcele, kde v tých časoch stála budova divadla. Pamätník vznikol na podnet vdovy po jednom zo zakladateľov Jozefa Konráda a občianskeho združenia Teátrum. Na podkladový kameň bude umiestnená socha Zlatého muža, hlavného hrdinu z románu Móra Jókaiho. V radoch zakladateľského súboru bol aj Lajos Kiss zo Šalova (na snímke vľavo), otec známeho želiezovského podnikateľa. „Komárňanské divadlo založili v roku 1952 a otec bol od počiatkov pri tomto dianí, zúčastňoval sa práce a v divadle si zahral viac hlavných rolí. Zo Šalova sa vďaka svojmu nadaniu dostal medzi zakladajúcich členov prvého maďarského divadla u nás. Žiaľ, jeho herecká dráha netrvala dlho,“ opisuje smutný príbeh svojho otca Lajos Kiss.

Jeho otec neskrýval svoj názor na maďarské udalosti v roku 1956. Po obsadení Maďarska sovietskymi vojskami verejne zarecitoval revolučnú báseň, za čo ho na rok uväznili a do konca života už nemohol vykonávať herecké povolanie. Jeho syn ho dal rehabilitovať v roku 1991. Ako rozpráva o svojom otcovi, ukazuje viacstranovú, rukou písanú žiadosť o jeho rehabilitáciu, dobové fotografie a článok z roku 1974, uverejnený pri jeho smrti, v ktorom samozrejme nie je ani zmienka o utrpení jeho otca. O komárňanskej spomienke a o tom, že jeho otec je na pamätníku, sa dozvedel náhodou, z televíznych novín Duna TV, keď na obrazovke zazrel meno svojho otca. Lajos Kiss na záver povedal, že nechce nikoho obviňovať, uraziť, jeho otec žil v dobe, kedy sa takéto nespravodlivosti mohli udiať. Pocta daná postaveným pamätníkom a spomienky ľudí však navždy zachovajú fakt: žil raz v Šalove muž s menom Lajos Kiss, ktorý spravil veľa pre svoju komunitu, bol nadaným hercom a ani v ťažkých časoch sa nebál vysloviť svoj názor.

KULTÚRNY KALENDÁR NA APRÍL

9. - 11. apríla: Dni detskej knihy – každé poobede od 14.00 v odd. pre mládež hlasné čítanie z vybraných kníh pre deti súčasných autorov – D. Hevier, G. Futová, A. Verešpejová, J. Uličiansky, B. Jobus, P. Džerengová s kvízom. Výstava z nových kníh, ktoré pribudli do fondu detského oddelenia. 15. apríla: otvorenie Výstavy prác klientov zariadenia sociálnych služieb PERLA v Želiezovciach, trvá do 30. apríla, vstup bezplatný. 17. apríla: 82. Literárna kaviareň LÉVAI VÁRKAPITÁNY, hosť Mgr. M. Novák, historička TM Levice, začiatok o 16.30 hodine, kaviareň Miracle. 18. apríl: SVETOVÝ DEŇ KULTÚRNEHO DEDIČSTVA v MÚZEU, Schubertova ul. 16, o 9.00 22., 23., 24. apríla: od 9.30 v odd. pre mládež podujatie pre MŠ pod názvom Zem a jej tajomstvá, kvízové otázky a odmeny. 24. apríl: Stretnutie s priateľmi – Vacovská knižnica sa predstavuje, vernisáž v MsK Šahy o 15.30 25. apríl: Dieťa v modernom svete – podujatie pre MŠ Kukučínov, práca s počítačom, internetom PERSONÁLNE VÝSTAVKY: 30. 4. 1883 - Jaroslav Hašek - 130. výročie nar. TEMATICKÉ VÝSTAVKY: Mesiac lesov, 22. 4. Deň Zeme, 29. 4. Deň stromov VEREJNÝ INTERNET, BURZA KNÍH, EXPOZÍCIE V MESTSKOM MÚZEU.

ŽELIEZOVCE (Eszter Juhászová) - V čase, keď sú aktuálne otázky, či tradičné očakávania a zvyky Veľkej noci majú zmysel, usporiadalo 27. marca Združenie rodičov pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským v Želiezovciach v spolupráci s Regionálnym osvetovým strediskom v Leviciach v priestoroch školy zaujímavé podujatie. Pedagógovia, rodičia a remeselníci sa zhodli v odpovedi: Veľká noc je v tomto iná. Tradícia jednoznačne víťazí aj medzi internetovou generáciou. Do školy na pozvanie predsedníčky združenia rodičov Andrei Puksovej prichádzali ľudové remeselníčky. V tradičnom duchu všetko prebiehalo podľa očakávania – deti pod dohľadom majstrov v tvorivých dielňach sa venovali čipkárskemu umeniu či maľovaniu kraslíc. Ani marcový sneh a mráz nevyhnal tradičnú veľkonočnú prezentáciu ľudových výrobkov. Darinu Kassaiovú poznajú nielen v okrese Levice. No teraz sa nepredstavila ako folkloristka, harmonikárka folklórnej skupiny, ale ako remeselníčka v tvorivej dielni. Jej veľkonočné ozdoby sú krásne. Pracuje aj pre ÚĽUV Bratislava. Využíva tradičné farby Veľkej noci, nespočetné techniky od klasickej voskovej, cez oblepovanie šúpolím, drôtikovanie, maľovanie až po prácne ručné dierovanie kraslíc. Svoju skúsenosť pridala aj Viktória Néveriová, ktorá teraz svoje vitrážne umenie zamenila na farbenie figúrok. Je to tiež umelecká tvorba, ktorá sa

inšpiruje tradíciou aj jej inováciou. Maľovanie bolo pre deti úžasný experiment. Nešlo o to, aby vytvorili krásny obrázok, ale o hru s farbou. Najviac ich bavilo vytvárať farebné stopy, miešať farby a skúmať rôzne štetce a štruktúry farieb. Kreatívny kurz – základy paličkovania viedla Veronika Angletová. Snaží sa tvoriť tak, aby korene neopúšťala. Je ľudovou kultúrou ovplyvnená natoľko, že v nej prebúdza nové nápady a inšpirácie. Tradičné ľudové remeslo ju fascinuje. Podľa jej slov paličkovanie je neskutočne náročná práca, ale pokiaľ to človeka baví, tak je to na výrobkoch vidieť. Vyrába odlišné, netradičné veľkonočné ozdoby a dekorácie, ktoré sú takpovediac trvácne. Niektorí ľudia tradície odmietajú, iní ich obdivujú. Sú dekoračné predmety na Veľkú noc nedotknuteľnou tradíciou? Áno aj nie. Mladá generácia ich nerešpektuje otrocky, ale s úctou. Napokon, tí, čo tvoria, vedia najlepšie oceniť kumšt majstrov starých techník. Vývoj, no neopomínanie koreňov. V tvorivých dielňach deti, ale aj učitelia našli inšpiráciu a motiváciu pre plnohodnotnejšie a krajšie strávený čas. Spôsob, ktorý dieťa vedie k samostatnosti a k zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Ktorý ho vedie k úcte k druhým ľuďom a veciam okolo seba, k láske k ostatným aj k sebe. Námety na domácu výrobu krásnych pomôcok a na rôzne aktivity, ktoré deti zabavia a pritom ich budú aj rozvíjať, pretože dobrých nápadov nie je nikdy dosť.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Maľovanie s Viktóriou Néveriovou

POHRONIE

samospráVne noViny

9. apríla 2013

11

Od utorka do utorka: čím žije Obec

č. 13/2013 nad kľúčovou investičnou akciou tohto volebného obdobia: dobudovaním kanalizácie v aglomerácii tlmače – rybník visia otázniky

9. apríl 2013

Milí spoluobčania,
v súvislosti s osobným rozhodnutím primátora Tlmáč o odstúpení od dokončenia kanalizácie v aglomerácie Tlmače – Rybník, čo by pre našu obec znamenalo stopnutie rozhodujúcej investície tohto volebného obdobia, vás v čo najväčšom počte pozývam na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch, ktoré bude len k tomuto jednému jedinému, veľmi významnému, bodu. Vedenie obce vás bude všetkými dostupnými prostriedkami operatívne informovať o konaní sa Mimoriadneho zastupiteľstva v Tlmačoch a vytvorí vám podmienky, aby ste sa ho mohli v záujme verejnej informovanosti, na ktorú máte plné právo, aj osobne zúčastniť. Verím, že téma dokončenia kanalizácie v našej obci je pre vás taká dôležitá, že to podporíte aj svojou osobnou účasťou na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch k tejto otázke. S úctou:. Imrich Králik, starosta

primátor tlmáč požiadal ministerstvo životného prostredia o odstúpenie od realizácie projektu bez konzultácie s obcou rybník ako s partnerom investície
RYbNíK (Oľga Prekopová) – Primátor Tlmáč Július Bizoň 21. marca poslal na Ministerstvo životného prostredia žiadosť o odstúpenie od očakávanej realizácie projektu pod názvom Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače – Rybník. Urobil tak bez toho, aby o tomto závažnom kroku informoval vedenie obce Rybník, ktorá na dokončení kanalizácie zásadne trvá. Primátor Tlmáč zvolal na 18. marca neplánované zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré obsahovalo aj bod: prehodnotenie účasti Mesta Tlmače na projekte „Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače – Rybník v zmysle schváleného uznesenia č. M4/2010.“ Toto uznesenie podpísal v roku 2010 ešte bývalý primátor Miroslav Považan. V ňom Mestské zastupiteľstvo v Tlmačoch schválilo predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky za účelom realizácie projektu „Dobudovanie kanalizácie v aglomerácii Tlmače – Rybník“ s celkovou výškou výdavkov 4 296 557, 32 eur (129 438 085, 80 Sk) a s rovnakou výškou oprávnených výdavkov a tiež schválilo zabezpečenie realizácie projektu mestom Tlmače po schválení žiadosti o nenávratné finančné prostriedky. Súčasťou uznesenia je aj schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5 percent z oprávnených výdavkov, teda vo výške 214 827,87 eur (6 471 904, 41 Sk). Tu je dôležité zdôrazniť, že náklady na stavebné práce, ktoré budú realizované na území obce Rybník, a ich spolufinancovanie vo výške 5 percent, plne hradí obec Rybník. Tak isto aj príslušnú čiastku ďalších oprávnených nákladov (stavebný dozor, riadenie projektu, publicita a informovanosť). Na neplánovanom zasadnutí Július Bizoň konštatoval, že prijaté uznesenie z roku 2010 je pre neho záväzné, podrobil však kritike zmluvu s víťaznou dodávateľskou spoločnosťou SKANSKA s.r.o. Údajne cena za práce a služby je značne podhodnotená – asi o 54 percent. O tomto bode zasadnutia MsZ sa však nehlasovalo. Mestské zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie MsZ č. M4/20120 zostáva v platnosti. Primátor Tlmáč napriek tomu poslal na ministerstvo životného prostredia žiadosť o odstúpenie od realizácie projektu. „Obec Rybník dostala na vedomie list Júliusa Bizoňa, ktorým MŽP žiada o odstúpenie od realizácie projektu, 26. marca. Keďže tento projekt sa dotýka aj obce Rybník a obec Rybník je v ňom partnerom mesta Tlmače, je šokujúce, že žiadosť primátora nebola odkonzultovaná so zástupcami obce Rybník,“ konštatoval starosta Rybníka Imrich Králik. Pre Rybník je dokončenie kanalizácie jednou z rozhodujúcich investičných akcií tohto volebného obdobia a obec na realizácii projektu zásadne trvá. „List primátora považujem za jeho osobné rozhodnutie, pretože nemá oporu v uznesení Mestského zastupiteľstva. Ono neprijalo k tomuto bodu žiadne uznesenie, pričom skonštatovalo, že uznesenie M4/2010 o dokončení kanalizácie zostáva v platnosti. To znamená, že realizáciu projektu má zabezpečiť mesto Tlmače,“ uviedol Imrich Králik. O tomto projekte informoval rybnícky starosta poslancov na zasadnutí obecného zastupiteľstva 14. marca. Predostrel im skicu momentálneho stavu, ktorý je podľa zdrojov z Mesta Tlmače nasledovný: Súťaž na stavebné práce bola viackrát neúspešná, posledná bola ukončená elektronickou akciou vlani v decembri. Úspešnou, s najnižšou cenou, sa stala spoločnosť SKANSKA SK, a.s.,: 2 030 000 eur vrátane DPH. Zmluva o dielo bola predložená na podpis mestu Tlmače vo februári tohto roku. Podľa vyjadrení primátora, keďže vysúťažená cena je 2, 03 milióna eur a plánovaných bolo 4,125 eur, má pochybnosti o reálnosti vybudovania celého diela v príslušnej kvalite a rozsahu. Preto zatiaľ nepodpísal zmluvu s dodávateľom. V takomto prípade je tu reálne nebezpečenstvo zrušenia zmluvy o pridelení nenávratných finančných prostriedkov zo strany EÚ a SR, a tým pádom aj realizovania zostávajúcej III. a IV. etapy kanalizácie a domových prípojok v obci Rybník a tiež kanalizácie v dolnej časti mesta Tlmače. Rybnícki poslanci vzali túto informáciu starostu na vedomie a starostovi odporučili zvolať spoločné stretnutie poslancov mesta Tlmače a obce Rybník. Medzitým však primátor Tlmáč požiadal Ministerstvo životného prostredia o odstúpenie od realizácie projektu. „Samozrejme, na základe rozhodnutia nášho obecného zastupiteľstva urobím všetky kroky, ktoré by mohli vrátiť stav veci do roviny vyjednávania a konsenzu, pretože vážnosť a význam tejto kľúčovej investície a sľub našim občanom dokončiť kanalizáciu ma k tomu viažu,“ povedal Imrich Králik. O rozhodnutí primátora Bizoňa považoval za potrebné oboznámiť aj poslancov mestského zastupiteľstva v Tlmačoch, pretože oni tento krok primátora hlasovaním neodobrili. „Verím, že na spoločnom rokovaní s primátorom Bizoňom, rybníckymi a tlmačskými poslancami, dospejeme k potrebnej dohode, pretože občania Rybníka aj Tlmáč na dokončenie kanalizácie netrpezlivo čakajú,“ uzavrel starosta Rybníka Imrich Králik.

cena stavebných prác na celú aglomeráciu tlmače – rybník vysúťažená Fa. sKanKa a.s. – 2.030.000 eUr
Stavebné objekty Kanalizačná sieť Tlmače – 2844 bm Kanalizačná sieť ČS1÷ČS4 – 4 ks Kanalizačná sieť Rybník- 5455 bm Kanalizačné odbočenia Tlmače ( prípojky ) – 1026 bm Domové čerpacie stanice Tlmače – 49 ks Kanalizačné prípojky Rybník – 3880 bm SPOLU Cena (EUR) 516 664 37 506 808 428 272 618 106 800 287 982 2 029 998 Cena (EUR) za jednotku (m, ks) 181,7 9 000 148 265,7 2 180 74 Cena (SK) za jednotku (m, ks) 5 450 270 000 4 447 7 971 65 387 2 226

Pretože vo veci sa ani po veľkonočných sviatkoch nič nezmenilo, starosta Rybníka Imrich Králik sa vo štvrtok 4. apríla zúčastnil rokovania na príslušnom odbore Ministerstva životného prostredia (MŽP), kde požiadal o pozdržanie dodatku o zrušení zmluvy medzi MŽP a Mestom Tlmače. V ten istý deň, 4. apríla, o 17. hodine sa na pôde MsÚ Tlmače konalo avízované stretnutie tlmačských a rybníckych poslancov, za prítomnosti starostu Rybníka Imrich Králika. „Primátor Tlmáč sa stretnutia nezúčastnil s tým, že má iné povinnosti,“ informoval POHRONIE I. Králik. Rokovanie prebehlo za účasti šiestich poslancov z jedenásťčlenného Mestského zastupiteľstva Tlmače a piatich poslancov z deväťčlenného rybníckeho poslaneckého zboru. „Prítomným som podal detailnú analýzu financovania kanalizácie pri tomto modeli vysúťaženia pre Mesto Tlmače aj pre Obec Rybník. A aký bol výsledok stretnutia? Konštatovanie, že poslanci Mesta Tlmače nedali primátorovii mandát na požiadanie Ministerstva životného prostredia o odstúpenie od projektu dobudovania kanalizácie v aglomerácii Tlmače – Rybník. Poslanec Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch Ján Fazekaš a ďalší šiesti tlmačskí poslanci písomne požiadali primátora Tlmáč o čo najrýchlejšie zvolanie mimoriadneho Mestského zastupiteľstva s jediným bodom: dobudovanie kanalizácie v súvislosti s postupom primátora v predchádzajúcich dňoch,“ informoval POHRONIE starosta Rybníka Imrich Králik. Starosta predpokladá, že verejného mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tlmačoch sa v čo najväčšom počte zúčastnia aj občania obce Rybník, ktorí čo najrýchlejšie dokončenie kanalizácie netrpezlivo očakávajú.

primátor tlmáč na rokovanie neprišiel

Úctu k našim vierozvestcom po mnohých stáročiach obnovil rybnícky rodák benedikt séleši - rybnícky

sv. Konštantín - cyril a metod
1150 rokov ich príchodu na územie našich predkov
(pokračovanie z min. čísla)

Slovo zvestované v zrozumiteľnom jazyku, zveľaďovali na našom území, na našej Univerzite, prvej v Európe, najpravdepodobnejšie na Devíne. Vzdelali našich prvých žiakov. Sedmopočetníkov. A ďalších viac ako dvesto. Títo potom rozširovali kresťanstvo a slovenské písmo najmä prostredníctvom kláštorov a škôl v bulharskom Preslave a macedónskom Ochride me-

dzi ostatné slovanské národy. Posledné verše tejto prekrásnej básne končia oslavou Boha trojjediného, Najsvätejšej Trojice. „...i česť i chvála, Boží Synu, v jednote so svojím Otcom, s Duchom Svätým v Trojici na veky vekov od každého stvorenia.“ Amen.
(pokračovanie v budúcom čísle)

Jarné čistenie obce
V dňoch 8. až 15. apríla 2013 sa uskutoční celoobecné jarné upratovanie.
Tradične budú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktoré sa budú nachádzať na Družstevnej ulici pri súpisnom čísle 491, na ulici Hronská pri súpisnom čísle 279 a pred Zdravotným strediskom. Starosta obce vyzýva i jednotlivé spoločenské organizácie v obci Rybník, aby zorganizovali tradičné jarné čistenie obecného priestranstva do 15. 4. 2013. Občania môžu vyniesť do pripravených kontajnerov starý nábytok, koberce, staré handry, staré topánky a pod. t.j. všetok odpad, ktorý sa neseparuje. Upozorňujeme občanov, aby do kontajnerov nevynášali: biologický odpad (konáre, suchý porast), stavebnú suť a sklo, plasty, železo, papier, elektrospotrebiče, nebezpečný odpad. Tento odpad môžete odovzdať v termínoch podľa zvozového kalendára, resp. s povolením na vývoz každý piatok. Zároveň vyzývame občanov, aby si v okolí svojich domov urobili poriadok. Vrecia na drobný odpad si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách.

MATERSKÁ

POPÔRODNÁ DEPRESIA JE AKO KEĎ
PREMENÍTE NEBO NA BEZODNÉ PEKLO

Vo svojej najnovšej knihe Denisa Fulmeková otvorene hovorí o neľahkých dňoch a mesiacoch materskej dovolenky hlavnej hrdinky, ktorú s vytúženým novorodencom v náručí zaskočí popôrodná depresia. Eva odchádza do pôrodnice, aby priviedla na svet dlho očakávané dieťa. Na jeho príchod sa starostlivo pripravila a spolu s ňou sa na bábätko teší manžel aj ich prvorodená šestnásťročná dcéra. Konečne má teda nadísť vytúžený okamih a naplnenie najkrajšieho sna. Evu však krátko po príchode do pôrodnice zaskočí strach. Odrazu sa zľakne, že novú situáciu nezvládne. Stane sa matkou, lenže namiesto šťastia ju premôžu smútok a tieseň. V náručí drží malú dcérku, no napriek tomu sa nevie tešiť a prežívať radosť, na ktorú si robila nárok. MATERSKÁ je tak presvedčivo napísaný príbeh,

že nám nedalo opýtať sa autorky, či sa nezakladá na jej osobnej skúsenosti. Denisa Fulmeková odpovedala: „Všetky moje knihy sú vo väčšej či menšej miere odrazom mojich osobných skúseností, životných prehier, radostí či inšpirácií, ktoré mi nečakane vošli do cesty. Pokiaľ ide o Materskú, ťažko sa mi priznáva, že je to veľmi osobná knižka, ale keby som to zapierala, cítila by som sa ako pokrytec.“ Ako zmení život matky, ktorá prežíva popôrodnú depresiu? Aj na túto tázku odpovedá Denisa Fulmeková veľmi otvorene: „Ako keď premeníte nebo, ktoré ste si predstavovali do najmenších a najkrajších detailov na bezodné peklo vyprodukované vašou mysľou. Z objektívneho hľadiska som na depresiu nemala dôvod. A to ma ešte viac deprimova-

lo, ustavične som si totiž kládla otázku, ako je možné, že neprežívam radosť.“ Denisa Fulmeková debutovala pod pseudonymom Mina Murrayová zbierkou poviedok Tak čo teda? (2001). Vydala zbierku poézie Som takmer preč (2004) a spolu s Petrom Macsovszkym napísala Klebetromán (2004) o živote bratislavskej bohémy. V roku 2007 jej vyšla kniha Dve čiarky nádeje, v ktorej otvorene hovorí o bolesti žien, ktoré prišli o dieťa. Jej voľným pokračovaním boli nemenej úspešné Jedy (2007). Prózou Topánky z papiera (2009) sa opäť hlási k psychologickému románu a o rok neskôr jej vychádza Čakáreň, v ktorej pútavo podáva príbeh dvoch párov, ktoré sa podujali vstúpiť do čakárne centra asistovanej reprodukcie. Vydala tiež príručku Tarot, 78 krokov k tvorivejšiemu životu (2008) a publikovala v literárnych antológiách doma (Sex po slovensky, 2004) i v zahraničí (výber poviedok európskych autorov Life in European Cities, Soul, 2009). MATERSKÁ vychádza na 192 stranách. Maloobchodná cena 8,90 €. www.bux.sk, www.ibux.sk, www.ikar.sk

4. apríla 1883 sa v Segedíne narodil a 6. apríla 1937 tam zomrel Gyula Juhász, jeden z najvýznamnejších básnikov 20. storočia. Bol predstaviteľom literárnej skupiny Nyugat. Je autorom melancholicky ladenej poézie, vyznačujúcej sa pocitmi životnej tragiky a samoty. Z regionálneho hľadiska je významný jeho pobyt v Leviciach, kde v roku 1907 pôsobil ako profesor na gymnáziu. Vyučoval maďarčinu a latinčinu. Býval v podnájme v dome č. 16 na bývalej Ludanskej ceste, na ktorom mu v roku 1993 odhalili pamätnú tabuľu. Jeho meno nesie Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Leviciach. 6. apríla 1948 sa narodil v Leviciach Lajos Grendel, spisovateľ, publicista. Po absolvovaní levického gymnázia študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor maďarčina - angličtina. Od roku 1973 pôsobil ako redaktor a zástupca šéfredaktora vo vydavateľstve Madách. V rokoch 19901992 bol šéfredaktorom literárneho mesačníka Irodalmi Szemle. Je spoluzakladateľom vydavateľstva Kalligram a od roku 1994 aj jeho riaditeľom. Je súčasne šéfredaktorom rovnomenného časopisu, ktorý vychádza v maďarskom jazyku. Okrem Kalligramu prispieva do časopisov Fragment, RAK, denníka Sme a viacerých maďarských časopisov. V súčasnosti prednáša na Katedre hungaristiky FFUK. Popritom píše učebnice o súčasnej maďarskej a svetovej literatúre pre študentov
APO, EE, NANA, OAT, SPA

stredných škôl. Je predsedom slovenského centra PEN klubu. Je držiteľom viacerých ocenení za literárnu tvorbu. 8. apríla 1937 sa narodil v Modre Ivan Kadlečík, prozaik, esejista, literárny kritik. Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave slovenský a taliansky jazyk. Promoval v roku 1961. Najskôr pracoval v redakcii Pravdy v Košiciach ako lektor, od roku 1968 v Matici slovenskej v Martine ako šéfredaktor Matičného čítania, neskôr v Biografickom ústave. Od roku 1972 sa zúčastňoval na stretnutiach československých spisovateľov - disidentov, publikoval v samizdate fejtóny a miniatúry v edícii Petlice v Prahe. Kvôli publikovaniu v zahraničí a stykom s disidentmi ako i sympatiám k myšlienkam Charty 77 bol prenasledovaný. V roku 1977 sa presťahoval s rodinou do Pukanca, kde pracoval v Slovenskej knihe až do roku 1990. Bol zakladajúcim členom Slovenského centra P.E.N. V roku 1990 nastúpil do Literárnovedného ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave ako vedecký pracovník. V roku 1996 dostal Cenu Dominika Tatarku za literatúru 1995. V roku 2000 získal hlavnú cenu v medzinárodnej súťaži Európsky fejtón Brno 2000 za esej Kosti, ktorá je súčasťou najnovšej zbierky Malé prelúdiá. Žije a tvorí v Pukanci. 8. apríla 1944 sa narodil v Pukanci Ján Milo Bahna, Doc., Akad. arch., Ing., architekt Maturoval na
KONIEC básnický TAJNIČKY zápor prípravok na čistenie okien plesal

gymnáziu v Leviciach v roku 1961. Neskôr absolvoval štúdium architektúry na Slovenskej vysokej škole technickej (1967) a na Vysokej škole výtvarných umení (1970) v Bratislave v ateliéri profesora Vojtecha Vilhana, s ktorým neskôr spolupracoval na viacerých významných projektoch. Od roku 1971 až do roku 1990 pracoval v Štátnom projektovom ústave obchodu a v ateliéri Pro linea. V súčasnosti pôsobí ako docent na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Okrem toho vedie Ateliér Architektúry (AA). V jeho súkromnom ateliéri vznikli v posledných rokoch významné projekty rekonštrukcií objektov modernej architektúry. K jeho najvýznamnejším realizáciám patrí interiér banky v Žiline a Čadci, Obchodný dom Ružinov v Bratislave, Centrála VÚB a budova ČSOB v Bratislave. V roku 1997 bol ocenený Cenou Dušana Jurkoviča za budovu centrály VÚB v Bratislave. 8. apríla 1950 sa narodili v Plavých Vozokanoch František a Július Držíkovci, ochotnícki herci, dramaturgovia. Zaslúžili sa o rozvoj ochotníckeho divadla v Leviciach. Boli členmi Slovenského pohronského javiska. František umrel 19. 10. 1995, Július 13. 11. 1996. Zaznamenal (šr) Pramene: Osobnosti Levického regiónu, Mária Zátopková, 2001, ww.kniznicalevice.sk a monografie obcí regiónu (Použité údaje sú do r. 2001)

dolná časť

priprav o život

MPZ Albánska

P
pot polomer (fonet.)

kúpele v Belgicku útočná, bojová reč cicavec z pralesa drob kartársky výraz vtlačil

einsteinium útok, po rusky Zolov román Talian rieka v Holandsku zasiahnu ranou úkaz

NARODILI SA LEVICE: 25. 3. Lia Sobotová (dcéra Michaely), 26. 3. Michal Kvoriak (syn Petra a Marty), Shai Tobolářová (dcéra Barbory), 29. 3. Nina Takáčová (dcéra Petra a Zdenky), 30. 3. Lucia Tkáčová (dcéra Ing. Štefana a Danice), 1. 4. Petra Maďarová (dcéra Petra a Svetlany), 2. 4. Samuel Remeta (syn Milana a Viktórie) OPUSTILI NÁS LEVICE: 27. 3. Vilma Lászlóová (98 r., Levice), Anna Kabátová (89 r., Levice), 29. 3. Magdaléna Tischlerová (85 r., Levice), 30. 3. Marta Kicsindyová (57 r., Šalov), Štefan Bucsek (76 r., Želiezovce), František Sládeček (65 r., Tlmače – Lipník), Margita Bačová (92 r., Malý Kiar), Ladislav Weselý (64 r., Levice), 31. 3. Jozef Šebo (78 r., Podlužany), Marta Hroncová (71 r., Drženice – Kmeťovce), 2. 4. Jaroslav Hančárik (80 r., Hronský Beňadik), Zuzana Markušová (85 r., Horná Seč), Ladislav Štrebo (62 r., Kalná nad Hronom), Dezider Morvai (62 r., Želiezovce) ŠAHY: 2. 4. Ladislav Pásztor (65 r., Šahy - Tešmak) ŽELIEZOVCE: 27. 3. Ján Čerba (74 r., Žemberovce), 30. 3. Mária Hégliová (70 r., Sikenica)

ovos, po anglicky kvietok (básn.)

P
sopka na Filipínach premet vo vzduchu

značka žiletiek

rež sečku stavebný dielec český maliar ozn. áut diaľ. dopr. náboženská skratka mužské meno listová skratka symetrály argón

ŠPZ okr. Trenčín potlačenie vzbury hlboký ženský hlas

DOKÁŽEŠ ZACHRÁNIŤ ŽIVOT?
Každý človek by to mal vedieť. Poď na www.prvapomoc.sk

zákruta, po nemecky

KUPÓN KRÍŽOVKY 13/2013

SKÔR NEŽ SA ZMENÍ SVET, MUSÍ SA... Dokončenie tajničky J. LETKA spolu s kupónom zašlite do 5 dní na adresu redakcie. Tajnička z č. 12/2013 znie: ...SA CHAMTIVOSTI. Výhercom knihy z vydavateľstva IKAR je Ján Bačík. Výhru si môže prevziať v redakcii.

- nauč sa poskytnúť prvú pomoc - urob si online kurz priamo z domu - získaj certifikát do Krajiny záchrancov

Informácie o kurzoch na

www.scklevice.sk 036/6307 900

Baran 21. 3. - 20. 4. Minule vám zásah celkom nevyšiel. Nepokúšajte sa o ďalší. Nakoniec nie je na to nijaký väčší dôvod. Najmä, ak ide o blízku rodinu. Čo si kto navaril, nech si aj zje. Odrazu budete mať plné ruky práce. To je pre vás dobré, pretože máte dobrú náladu a hravo zvládnete aj prácu navyše. Býk 21. 4. - 21. 5. Pomýšľate niečo zmeniť vo vašich vzťahoch s blízkymi ľuďmi? Týždeň je vhodný na rozhodujúci krok v tejto veci. Dávajte si pozor na pri vystupovaní na verejnosti. Najprv odložíte nejaké dôležité rozhodnutie, cez víkend sa vám vec rozleží v hlave a už čoskoro budete všetko vidieť trochu inak. Niekto blízky vás sklame. Blíženci 22. 5. - 21. 6. Vaše návrhy sa stretnú zväčša so súhlasom okolia. Proti bude iba jedna osoba, na ktorú neplatia strohé argumenty, ale za všetkým hľadá hlbší zmysel. Skúste jej ho poskytnúť. Nejakému vášmu vzťahu hrozí veľké nebezpečenstvo. Prekonajte pohodlnosť a zabráňte ďalším zásahom zvonku. Neľutujte, čoskoro tento čin oceníte. Rak 22. 6. - 22. 7. Zdá sa, že tento týždeň bude veľmi zaujímavý. Ak čakáte návštevu, prinesie vám milú pozornosť, ak čakáte poštu, správy budú priaznivé. Je na mieste zachovať primeraný pokoj. Stojte pevnými nohami na zemi a nerobte si zbytočné ilúzie. Snažte sa pracovať cieľavedome a nedajte sa vyviesť z rovnováhy niečiou nervozitou. Lev 23. 7. - 23. 8. Ak máte chuť ísť sa zabaviť do spoločnosti, príliš nešpekulujte, koľko to bude stáť. Máte dostatok inteligencie na to, aby ste sa zabávali len do výšky svojich finančných možností a včas zabrzdili. Rátajte s prekvapením, ktoré môže pozitívne ovplyvniť váš ďalší život. Máte zvýšený prídel energie. Panna 24. 8. - 23. 9. Neberte tragicky, ak budete musieť urobiť niečo, o čo vás požiada partner. Radi by ste si poleňošili, ale zrejme sa vám to len tak ľahko nepodarí. Nechcete iste počúvať výčitky partnera. Stačí slovko - iskra a vy začnete veľa a zbytočne rozprávať. Zvýšte opatrnosť, nepríjemné ozveny budete počuť ešte aj v ďalších dňoch. Váhy 24. 9. - 23. 10. Tento týždeň bude týždňom harmónie a pokoja. Sústredíte sa len na rodinu a vyhnete sa aktivitám, ktoré by vás mohli rozčúliť. Najbližší sa k vám s radosťou pripoja. Nepodľahnite zbytočne klebetám, lebo si pokazíte celý týždeň. Nerobte nijaké scény, nemáte dôvod na žiarlivosť. Cez víkend vás partner presvedčí o vernosti. Škorpión 24. 10. - 22. 11. Ak niečo začnete, snažte sa to aj rýchlo dokončiť. Bude vás to stáť veľa námahy, ale určite všetko skoro oceníte. Pozor na finančné riziko! Síce nastanú nejaké zmeny, ale vy zotrváte na pôvodnom stanovisku. Máte možnosť vyriešiť krízovú situáciu pokojnou cestou. Dosiahnete výborný výsledok. Strelec 23. 11. - 21. 12. Využívate vaše schopnosti aj doma správnym spôsobom? Bežné práce môžete prenechať iným. Venujte sa len tomu, čo dokážete zvládnuť lepšie než iní. To, čo ste doteraz uvideli, je len špička ľadovca. Čím intenzívnejšie sa budete vecou zaoberať, tým viac bude prekvapený. Ale všetko stojí za pokus, najmä ak z toho budete mať nejaký úžitok. Kozorožec 22. 12. - 20. 1. Nechajte priestor svojmu srdcu. Ukážte hlavne zmysel pre humor, aj keď sa možno ocitnete v nepríjemnej situácii. Druhá strana to ocení. Budete musieť prehltnúť nejednu horkú pilulku. Asi ste prirýchlo zabudli na nedávne problémy a nepoučili ste sa z nich. Buďte opatrný pri cestovaní. Vodnár 21. 1. - 19. 2. Dosiahnete všetko, čo potrebujete. Môžete mať úspech aj v nákupoch alebo športe. Vyvoláte záujem osôb opačného pohlavia a výrazne vám stúpne sebavedomie. Dostanete správu, na ktorú ste dlho čakali. Pravdepodobne dostanete ponuku na spoluprácu. Reagujte rozvážne, pomoc očakávajte aj od partnera. Ryby 20. 2. - 20. 3. Terajšie počasie na rozdiel od iných vás oberá o pokoj. Ste zavalený mimopracovnými povinnosťami, môžu sa pridať aj bolesti. Musíte vydržať, čoskoro to bude lepšie. V súkromnom živote sa nenechajte nachytať na hruškách. Nemusíte povedať každému všetko, čo viete. Pokúste sa udržať pokoj v milostnom vzťahu.

POHRONIE - regionálny týždenník so sídlom v Leviciach. Vydáva VITUR s.r.o., Nová 13, 942 01 Šurany. Člen Asociácie vydavateľov regionálnej tlače SR. IČO: 36 564 524 Dátum vydania: 9. apríla 2013, č. 13, ročník LXVIII. Cena výtlačku: 0,46 €. ISSN: 1337-4656. EV 3617/09. Šéfredaktorka: PhDr. Oľga Prekopová, tel. 0907 172 968. Zástupkyňa šéfredaktorky: Alžbeta Psárska. Redaktor: Štefan Ráchela, tel. 0908 397 061. Grafický redaktor: Roland Endrész, tel. 0907 933 483, e-mail: roloend@gmail.com. Telefón: 036/631 23 92. Manažér redakcie: Ivan Tóth, tel. č. 0910 914 981. Redakcia: Pionierska ul. 2, 934 01 Levice. Telefón redakcia a inzercia: 036/631 23 92. E-mail: redakcia@pohronie.sk. Vychádza každý utorok. Uzávierka v piatok o 12. hodine. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uverejnené materiály nemusia byť totožné s názormi redakcie ani vyda vateľa. Rozširuje Royal Press, s. r. o., súkromní predajcovia a kolportéri. Objednávky na predplatné sa prijímajú priamo v redakcii. Podávanie novinových zásielok povolilo RPC Nitra č. j. 1 -RPC/2004. Tlač z dodaných tlačových predlôh: VERSUS, a. s., Pribinova 21, 819 46 Bratislava. Registračné číslo EV 3617/09.

(219)

1 administratívny pracovník - nástup 1. 5., Symar Tech s.r.o., Mierová 84, Želiezovce 1 čašník - barman - nástup ihneď, Arcade zzz, s.r.o., Kalvínske nám. 2, Levice 1 čašník, servírka - nástup 15. 4., ASTRUM Laus, s.r.o., Hviezdoslava 5859/2A, Levice 3 čašníci - čašníčky - nástup 1. 5., Jozef Hostinský TASSAT, Prievozská 30, Starý Tekov 2 čašníci - čašníčky - nástup ihneď, Ankara, s.r.o., Poľná 6, Levice 3 čašníci - barmanky - nástup 1. 5., HS Avalon, s.r.o., Mlynská 7, Levice 2 čašníci - barmanky - nástup ihneď, Iveta Pachingerová, Nitrianska 6, Kalná nad Hronom 1 chyžná - nástup ihneď, ASTRUM Laus, s.r.o., Hviezdoslava 5859/2A, Levice 2 hrobári - nástup 1. 5. , Margita Štubňová, mjr. Gondu 439, Žemberovce 4 kaderníčky - nástup 1. 5., Margita Štubňová, mjr. Gondu 439, Žemberovce 1 krupierka - čašníčka - nástup ihneď, Wintime s.r.o., Nádražný rad 9, Levice 1 lekár - nástup 1. 5., Hospitale, s.r.o., Bartóka 11 Šahy 3 majstri - nástup ihneď, AKUM, s.r.o., JE Mochovce, Kalná nad Hronom 1 manažér prevádzky - nástup 1. 5., HS Avalon, s.r.o., Mlynská 7, Levice 1 obchodný pracovník - nástup ihneď, KVK PaKo, s.r.o., Ul. Mieru 3, Kalná nad Hronom 2 OTK - kontrolóri strojárenskej výroby - nástup 1. 5., STROJAL-SV, s.r.o., JE Mochovce, Kalná nad Hronom 3 poisťovanie - nástup ihneď, GA TÓTH - Ing. Ladislav Tóth, Hlavné nám. 23, Šahy 1 pomocný pekár - nástup ihneď, Marcela Kušteková - Pekáreň DEVA, Kozárovce 1 pomocný robotník - nástup ihneď, SEPTA C.A., s.r.o., Jur nad Hronom 151 1 pracovník v oblasti predaja - nástup 1. 5., ANGLICKÝ MARKET, s.r.o., Nádražný rad 5, Levice 1 pracovník v pivničnom hospodárstve, vinár - nástup ihneď, Branislav Nichta VÍNO NICHTA, Čajkov 552 1 pracovník vo vinohrade - nástup ihneď, Branislav Nichta - VÍNO NICHTA, Čajkov 552 3 predáci na CNC - nástup ihneď, LENCOS, s.r.o., Nádražný rad 28, Levice 1 predák na kolíkovačke - nástup ihneď, LENCOS, s.r.o., Nádražný rad 28, Levice 1 predavač - nástup 1. 5., Iveta Forgáčová FORSTA, Ľ. Štúra, Levice 1 predavač v predajni rybárskych potrieb - nástup ihneď, DURCH, s.r.o., Nábrežná 5, Levice 1 predavačka - nástup ihneď, Pavol Hypský - H&H mont, Dukelská 25, Tekovské Lužany 1 programátor - nástup 1. 5., SWOT s.r.o., Krasku 14, Levice

1 riaditeľ v MŠ - nástup 1. 5., Obec Horné Semerovce, Horné Semerovce 100 1 robotník vo výrobe farieb, miešač nástup ihneď, NOVOCHEMA, družstvo, Nixbrod 28, Levice 10 skladoví manipulanti - nástup ihneď, KOVACS AGRO, s.r.o., Družstevná 12, Hronovce 1 stavbyvedúci - nástup ihneď, EKOFORM s.r.o., Koháryho 46, Levice 10 stavební robotníci - nástup ihneď, AKUM, s.r.o., JE Mochovce, Kalná nad Hronom 3 stolári - nástup ihneď, IGOLAN, a.s., Ružová 29, Dolný Pial 5 stolári - nástup 15. 4., ZLATNER, s.r.o., Hronská 2, Levice 2 stolári - nástup ihneď, IGOLAN, a.s., SNP 56, Levice 1 traktorista - operátor aplikačných zariadení na ochranu rastlín - nástup ihneď, KOVACS AGRO s.r.o., Družstevná 12, Hronovce 1 údržbár - nástup 15. 4., FRAGICSLOV s.r.o., SNP 80, Šahy 1 vedúci lekár - príslušník ZVJS - nástup ihneď, Ústav na výkon trestu odňatia slobody, priečinok 42/VD, Želiezovce 2 vedúci obchodnej skupiny - nástup ihneď, CAPITOL, a.s., Vojenská 29, Levice 1 vedúci údržby, nákupca náhradných dielov - nástup ihneď, FIBRA, s.r.o., SNP 49, Šahy 1 vedúci úseku ošetrovateľskej starostlivosti - nástup ihneď, DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany, Krškany 86 1 vedúci zmeny - majster - nástup 1. 5., de Miclén, a.s., Levice 2 vodiči - nástup ihneď, Rudolf Varga ZELEX, Kuraľany 110 2 vodiči v taxislužbe - nástup ihneď, Iveta Pachingerová, Vinohradnícka 11, Levice 2 vodiči nákladného vozidla/vodiči vysokozdvižného vozíka - nástup ihneď, BRACCHI LOGISTIK, s.r.o., Géňa 2, Levice 1 webdizajner - nástup 1. 5., SWOT s.r.o., Krasku 14, Levice 1 záhradník - predavač - nástup ihneď, SLOVFLÓRA, s.r.o., Koháryho 97, Levice 1 zdravotná sestra - nástup ihneď, SENIOR HOUSE n.o., SNP 24, Levice 1 zdravotný asistent - nástup ihneď, DOMUM Zariadenie sociálnych služieb Krškany, Krškany 86 2 zmenoví majstri - nástup ihneď, TAPLAST SK s.r.o., Priemyselný park Géňa 5928, Levice 1 zvárací technológ - nástup 1. 5., STROJAL-SV s.r.o., JE Mochovce, Kalná nad Hronom

■ ■

ÚPSVaR Levice 036/2440 310

14

9. apríla 2013

SaMoSPrávne noviny

POHRONIE

Seniori zo Santovky na výstave o rybárstve a poľovníctve v nitre

tecHnický Pokrok je veľkolePý
nia a obuvi pre tento koníček. Samozrejmosťou bola záplava rôzneho krmiva a ,,tajných a zaručených receptov“ ako privábiť rybky .Posledná časť bola venovaná poľovníctvu a poľovníckej výbave a tu tiež sme mohli oči nechať na nádherných trofejach rôznych ,,paroháčov“, sovičkách a dravých vtákoch, ktoré sme mohli aj pohladkať. To všetko bol pre nás úžasný zážitok. A rybári a poľovníci majú už také technické vymoženosti, že tie rybky a lesné zvieratá samé prídu hádam aj na breh či na lesnú čistinku pozrieť sa, aká novota sa na nich chystá. Čo nás však prekvapilo najviac? Záujem mladej generácie, pútalo ich všetko nové a samozrejme aj použitie v praxi a tiež cena. Nás, seniroov, veľmi teší, že sa mladí chytajú svojej rodnej hrude, neutekajú len do zahraničia a nevzdávajú sa, aj keď práca v poľnohospodárstve patrí bez debaty k ťažším pracovným aktivitám. I keď nám počasie v ten deň neprialo, odnášali sme si nielen výtlačky Roľníckych novín vychádzajúcich už od roku 1930, ale aj kopec obohacujúcich zážitkov. A už teraz sa tešíme na budúcu podobnú výstavu.

LADISLAV VODIČKA NITRA, SANTOVKA - Je pravdou, že človek odchodom do dôchodku ako keby strácal spojenie s praxou, a tak víta každú príležitosť, aby sa niečo nové videl a dozvedel sa .Mnohí z našich seniorov pracovali v poľnohospodárstve, alebo sú či boli poľovníci a rybári. Preto sme s radosťou privítali možnosť, aby sa šiesti klienti Zariadenia pre seniorov – Domova dôchodcov v Santovke zúčast-

nili vo štvrtok 21. marca na výstave Rybárstvo a poľovníctvo v nitrianskom Agrokomplexe. Môžem povedať, že sme boli prekvapení, aký pokrok mechanizácia a elektronizácia v poľnohospodárstve urobila. Kde sú tie časy, keď obrábanie pôdy bola jedna veľká drina. Tu sme videli obrovské stroje, ba celé technické komplexy na uľahčenie práce v tomto odvetví. Mohutné mechanizmy ovládané jedným človekom, ktoré nám vyrážali dych. Naši starí otcovia

by si to ani nevedeli predstaviť: Aby niečo také zázračné pripravilo pôdu, zasialo, prihnojilo, ohrnulo, zavlažilo a nakoniec zožalo a uskladnilo - je to na neuverenie. Niektorých z nás zaujímala mechanizácia chovu dobytka alebo hydiny. Veľmi zaujímavá bola aj časť venovaná poľovníctvu a rybárstvu. Počudovali sme sa nad rybárskymi potrebami a rôznym vybavením pre rybárov či technického smeru alebo nad doplnkami kvalitného obleče-

Nový Tekov
aj v našej obci bolo počas veľkonočných sviatkov rušno. Najprv v piatok napadol sneh a v nedeľu pršalo. Občania na Novej ulici boli od obeda v pohotovosti, pretože voda stekajúca z viníc zaplavovala záhrady a ohrozovala niektoré domy. Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým občanom, ktorí boli nápomocní pri rozmiestňovaní vriec s pieskom. Vďaka aj tým, ktorí dohliadali, aby sa nečistoty a konáre nezachytávali so splavujúcou vodou na prístupových mostoch. S úctou a prianím príjemných jarných dní. Silvia Hrušková, starostka
Účinkujúce súbory: PO-KU-S Jednota dôchodcov Slovenska ~ Tlmače-Lipník KOZMÁLOVČANKA Občianske združenie Kozmálovčan ~ Malé Kozmálovce KRIVÍN Jednota dôchodcov Slovenska ~ Rybník TEKOVANKA Občianske združenie Tekovan ~ Nový Tekov Vstupné dobrovoľné

milí Novotekovčania,

pozýva občanov na zaujímavé rozprávanie a premietanie fotografií na tému:

venezuela, stolová hora roraima a iSland, krajina ohňa a ľadu
v utorok 9. apríla 2013 o 17:00 hodine v kultúrnom dome v Novom Tekove Hosťom bude cestovateľ a horolezec Milan Kóša z Handlovej. Vstup je voľný.

V stredu 17. apríla 2013 organizuje OZ Tekovan návštevu divadelného predstavenia v Divadle Andreja Bagara v Nitre:

Poďte do divadla

ján chalupka: rok v kocúrkove
Hrajú: Eva Večerová, Ján Greššo, Martin Šalacha, Daniela Kuffelová, Daniel Ratimorský, Gabriela Marcinková a. h., Juraj Hrčka, Renáta Ryníková, Peter Oszlík Poplatok za vstupenku a prepravu je 17 eúr, členovia OZ Tekovan majú zľavu 2 eurá. Prihlásiť sa môžete u p. Lelovskej 0905/962821 do 14. apríla.

Uvedením verejnej kanalizácie na hromadné odvádzanie a čistenie odpadových vôd do trvalej prevádzky rozhodnutím Obvodného úradu životného prostredia Levice z 15. decembra 2011 vyplynula pre vlastníkov nehnuteľnosti, na ktorej vznikajú odpadové vody, povinnosť pripojiť nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť

inforMácia o PovinnoSti vlaStníkov neHnuteľnoStí naPojiť Sa na verejnú kanalizáciu obce nový tekov
zmluvu o pripojení a čistení odpadových vôd s vlastníkom verejnej kanalizácie. Túto povinnosť zatiaľ nesplnilo asi 40 percent vlastníkov nehnuteľností, ktorých upozorňujeme na závažné porušenie ustanovení zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách /ďalej len „zákon“/. Od vlastníkov nehnuteľností, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu, požadujeme predloženie potvrdenia o vývoze žumpových vôd za kalendárny rok 2012 a zároveň upozorňujeme, že pokiaľ do 30. júna .2013 nesplnia povinnosť pripojenia sa na verejnú kanalizáciu a neuzatvoria zmluvu o pripojení nehnuteľnosti s vlastníkom verenej kanalizácii, dopúšťajú sa priestupku, kto-

rý postúpime na Obvodný úrad životného prostredia za účelom uloženia pokuty pre porušenie ustanovení zákona. Zároveň upozorňujeme vlastníkov nehnuteľností, ktorí nie sú napojení na verejnú kanalizáciu aj na porušenie zákona za vypúšťanie odpadových vôd cez domové žumpy, za ktoré im hrozí tiež pokuta v zmysle zákona.

ŠPort
Žiaci: Nový Tekov – Kozárovce 1:8 (Gödöllei) Dorast: Nový Tekov – Hronské Kľačany 1:2 (Lojek) Muži: Nový Tekov – Hronské Kosihy 5:0 (Palic 2, Taňaši 2, Havran 1)

Dám do prenájmu v centre Levíc na pešej zóne obchodný priestor 37 m2, oproti Mlynu na Mlynskej 2.

Ivana Krasku 3, 934 01 Levice
tel.: 0905 296 353, www.agbreal.sk e-mail.: kancelaria@agbreal.sk

Tel. 0903 912 376

Z NAŠEJ PONUKY VYBERÁME:
garzónka OV, centrum, balkón 24.000 € 1-OV, Zd. Nejedlého 25.500 € 2-garzónka OV, kompl. rek. 31.000 € 2-garzónka OV 24.500 € 2-OV, M. R. Štefánika dohoda 3-OV, Súkenícka 42.000 € 3-OV, Saratovská 47.000 € 3-OV, Komenského, rek. 48.000 € 4-OV, Južná 60.000 € 4-OV, Tyršova, 2 x balk. 41.000 € RD Levice, Vojenská 135.000 € RD Nový Tekov 28.000 € RD Vyšné nad Hronom 29.500 € Prenájom 1, 3 izbového bytu LV

(33)

● ● ● ●

» Dám do prenájmu 1-izbový byt v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (235) » Prenajmem v Leviciach 2-izbový byt. Tel. 0915 297 319 (45)

Ponúkame Vám:

Dáme do prenájmu obchodné priestory na pešej zóne v Leviciach v uličke na Bašte. Tel. 0903 455 890

RD v Turej (17 km od Levíc)
- tehlový dom v tichej časti obce - RD je po kompletnej rekonštrukcii - 5 izieb, kúpeľňa, WC - vlastná studňa, výmera pozemku 2978 m2 - cena: 32.000 €

(199)

VYHOTOVUJEME KÚPNE, DAROVACIE A NÁJOMNÉ ZMLUVY.

Kúpim starožitnosti – staré pohľadnice, vyznamenania, vreckové hodiny, strieborné predmety, bodáky, šable, lustre, porcelán – v Leviciach. Tel. 036/62 235 96 0903 439 094 (18) SLUŽBY

BYTY
» Predám 2-grazónku v OV v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (230) » Predám v Leviciach 1-izbový byt v OV, 5. poschodie, 36 m2, cena 22.000 €. Tel. 0907 560 493 (203) » Predám prerobený 1-izbový byt v OV na ul. Z. Nejedlého v Leviciach. Cena dohodou. Tel. 0918 547 629 (213) » Na predaj veľkometrážny 1 izbový byt na ulici M. R. Štefánika v Leviciach. Je po čiastočnej rekonštrukcii. Celková výmera bytu je 44 m2, celková cena: 35.000 €. Kontakt: 0911 401 924 (224) » Predám 1-izbový byt v OV v Leviciach, ihneď voľný. Tel. 0915 410 766 (231) » Predám 2-izbový byt v OV s balkónom na ul. Z. Nejedlého po kompletnej rekonštrukcii, k bytu je aj pivnica, resp. vymením za 1+1. Cena dohodou. Tel. 0907 494 926 (119)
* inzercia * inzercia * inzercia *

Kompletné sťahovanie bytov, montáž nábytku, vypratávacie služby. Tel. 0908 136 517 (20)
Predám tatranský profil –
brúsený I. trieda od 3,85 €, II. trieda od 2,85 €. DOVEZIEM.

Tel. 0905 450 267 0911 811 880
Tel. 0905 983 602 0903 405 588

(23)

Glazúrovanie vaní.
(21)

Vrúble - jabloní, sliviek a hrušiek pre jarné štiepenie ponúkam zdarma, aj s poradenskou činnosťou. ODBORNÍK. Tel. 045/ 6850 336 - večer (212)

PROPOLISOVÁ TINKTÚRA

Extrémne liečivé produkty z čistej prírody.

PROPOLISOVÁ MASŤ

+

» Ponúkam na predaj 3 izbový byt na ulici Na lúkach v Leviciach. Je po kompletnej rekonštrukcii, prerobený z veľkého 2 izbového na 3 izbový. Celková výmera bytu je 61 m2, kontakt: 0911 401 924 (228) » Predám 3-izbový byt v OV s balkónom v Leviciach. Tel. 0905 296 353 (232) » Predám 4-izbový byt v LV, cena: 40.000 €. Tel. 0905 296 353 (234)

» Dám do prenájmu 3-izbový byt na Sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Vinohradoch v Leviciach. Tel. Realizácia stavieb na kľúč. 0907 232 522 (198) (229) » Dám do prenájmu garáž na ulici kpt. Jaroša č. 1 (3. ulica) v Vykupujem strieborné Leviciach. Tel. 036/62 23 183 predmety, aj zlomkové a (221) RÔZNE staré pohľadnice. » Prenajmem obchodný priestor v blízkosti pešej zóny v Leviciach. » Predám dvierka na murovaný krb Tel. 0903 43 90 94 (19) Nachádza sa na ulici Čsl. Armády 36 x 36 cm, zasklené, ďalej v Leviciach. Výmera predajnej predám 10 kg lúpaných orechov, Predám lacno vlašské orechy, liesky časti je 90 m2. Tel. 0911 401 924 elektrické obehové čerpadlo do veľkoplodé, bezostné černice, egre(225) potrubia UK, poľovnícke zbrane, še kríčkové, gaštany obyčajné, jazávitnicu do 1 colu na oceľové hodovú plantu, ruže kríčkové, aj NEHNUTEĽNOSTI potrubie so zverákovým stojanom. popínavé - biele, ružové a iné farby. » Predám garáž v Leviciach. Tel. Cena dohodou. Tel. 0904 311 448 Prípadne aj zásielkou. 0911 867 765 (159) Tel. 045/6850 336 - večer (141) (182) » Predám RD v Kalnej nad Hronom, časť Kálnica 3+1 s garážou, Pohrebníctvo a Kvetinárstvo obytná plocha 130 m2, pozemok 1 300 m2, plynové kúrenie, všetky IS. Ihneď obývateľný. Cena 77.000 €. Tel. 0903 100 698 (202) kvetinová výzdoba, smútočné vence, » Predám 4-izbový rodinný dom s 11 ikebany, sviečky, rakvy, árovým pozemkom v Leviciach na organizovanie pohrebov, kremácia, rezané kvety ul. Montua. Tel. 0911 73 18 72 donášková služba kvetov (212) » Predám starší rodinný dom v Ul. 28. októbra 17, Levice, www.pohrebnictvokerberos.sk centre Levíc. Cena dohodou. Tel. kerberos@pohrebnictvokerberos.sk 0905 796 383 (215) (49) Kontakt: 0948/581 200, 0903/461 148 » Predám rodinný dom v Sazdiciach, letná kuchyňa, záhrada, studňa. Cena dohodou. Tel. 0903 421 864 (217) » Rodinný dom v Čankove na preDobrý človek neumiera v srdciach tých, daj. RD bol postavený a skolaudoktorí ho milovali. vaný v roku 1999. Je vo výbornom Úprimne ďakujeme všetkým hasičom, stave. Pozostáva z 2 nadzemných rodine, priateľom, susedom a známym, podlaží a suterénu. Treba vidieť. ktorí spolu s nami na poslednej ceste Celková cena 75.000 €. Tel. 0911 401 924 (227) odprevadili a tichou spomienkou si uctili » Predám rodinný dom v Leviciach. pamiatku manžela, otca, deda, priateľa a Tel. 0918 907 984 (236) príbuzného LADISLAVA FABIANA,

* INZERCIA *

KERBEROS

POĎAKOVANIE

POZEMKY

VÝMENA

www.liecivypropolis.sk Tel. 0905 712 913 (22)

» Vymením vidiecky dom v Novom Tekove za 1-izbový byt v Leviciach. Tel. 0918 907 984 (233)

» Kúpim pozemok, aj so starším domom v Leviciach, alebo blízkom okolí. PONÚKNITE. Tel. 0908 132 497 (175) » Stavebný pozemok v Hornej Seči. Možnosť rozdeliť pozemok na 2 parcely, ak by bol záujem predám aj osobitne. Celková výmera 13,75 árov. Viac informácií na 0911 401 924 (223) » Predám stavebný pozemok v centre obci Mýtne Ludany. Je rovinatý, s celkovou výmerou 2016 m2. Všetky IS sú v dosahu. Kontakt: 0911 430 707 (226)

ktorý nás vo veku 80 rokov dňa 22. 3. 2013 navždy opustil. SMÚTIACA RODINA

(216)

AUTO-MOTO-BICYKLE

PRENÁJOM

» Opatrím dieťa s pedagogickou praxou. Tel. 0948 184 441 (214)

PRÁCU PONÚKA

* inzercia * inzercia * inzercia *

» Dám do prenájmu nezariadený 1-izbový byt na Saratovskej ulici v Leviciach. Tel. 0915 297 391 (44) » Prenajmem 1-izbový prerobený byt v blízkosti centra Levíc pre jedného nájomníka. Cena 210 €/ mesiac. Tel. 0908 598 218 (200) » Dám do prenájmu v Leviciach 1izbový byt. Tel. 0908 083 590 (204)

» Predám OPEL Vectra 2 000 cm3, spotreba 6 litrov v LV, ďalej predám oceľovú garáž - sklad 500/300/200 cm, mramorovú dlažbu, foršne 40 kusov, karbobrúsku stolovú a stojanovú - profil. Tel. 036/622 2440 (163) » Predám ŠKODA Felícia, STK,EK - platné, r. v. 1995. Cena 500 €. Tel. 0904 693 698 (218)

NÁBYTOK

Opatrovateľská starostlivosť a klasická masáž aj u vás doma. 1 hodina - cena od 5 €. Dlhá 45, Hronovce, tel. 0917 986 013

» Predám zachovalý nábytok: 2 šatníkové skrine, periňák a knihovnička. Cena dohodou, zachovalé. Tel. 0903 315 637 (220)

ZVIERATÁ

(6)

» Predám ošípané z domáceho chovu, váha okolo 140 kg, možnosť rozobratia. Tel. 0907 507 066 (237)

2 nechtoví dizajnéri - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax 1 rok 2 čašníčky - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax 1 rok 2 pedikérky - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax 1 rok 1 pomocný výčapník - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax 1 rok 1 chyžná - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax 1 rok 10 elektrikári - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 4 roky 10 inštalatéri - Rakúsko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 4 roky 5 CNC sústružník, frézar, programátor - Rakúsko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 1 rok 1 pracovník pre oddelenie nákupu - Nemecko, NJ, AJ - aktívne, SŠ, prax min. 1 rok 20 diplomované zdravotné sestry Nemecko, NJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok 2 skladníci vodiči - Rakúsko, NJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 10 čašníci - barmani - Nemecko, NJ - aktívne, SOU, prax min. 2 roky 10 kuchári - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky

10 obsluha do zariadení rýchleho občerstvenia - Nemecko, NJ - komunikatívne, SOU, prax min. 2 roky 10 recepční - recepčné - Nemecko, NJ, AJ - aktívne, SOU, prax min. 2 roky 5 lešenári - Holandsko, NJ, AJ komunikatívne, SOU, prax min. 1 rok 4 zdravotné sestry - Holandsko, AJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok 1 projektant - Česká republika, AJ - aktívne, VŠ, prax min. 1 rok 1 lekár - vedúci zdravotníckeho strediska - Česká republika, VŠ, prax min. 1 rok 1 strojárenský technik - Česká republika, NJ, AJ - komunikatívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok 1 obchodný zástupca - Česká republika, AJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok, VP B 1 asistent vedúceho výroby - Česká republika, NJ - aktívne, SŠ, VŠ, prax min. 1 rok, VP B 100 zber hrachu - Dánsko, AJ komunikatívne

EURES 036/2440 303

16

9. apríla 2013

inzercia

POHRONIE

výrobné/skladové priestory na prenájom
Využiteľná plocha:

Priestory sa nachádzajú v priemyselnej časti mesta LEVICE (areál Levitex, a. s.).

Exkluzívna kaviareň

MARŠÁL, Iňa

• 150 m2; svetlá výška 3,5 m; spevnená podlaha,

Príjemné prostredie vhodné na firemné rozhovory, firemné prezentácie, rodinné oslavy Skvelý výber nápojov a pochutín za výborné ceny Pohoda pre všetky vekové kategórie

• 1 200 m2; svetlá výška 3,5 m; (ľahká výroba, 1.n.pod. ).
L. Macák, majiteľ kaviarne MARŠÁL

K dispozícií sú aj kancelárske a soc. priestory - 2 miestnosti. Budova je napojená na el. rozvody, kanalizáciu, vodovod a je súčasťou oploteného a stráženého areálu. Cena za prenájom priestorov 24 €/m2/rok - bez energií.

kancelárske priestory na prenájom
Priestory sa nachádzajú v priemyselnej časti mesta Levice (areál Levitex, a. s.), v budove ktorá je súčasťou oploteného a stráženého areálu. Priestory je možné upraviť podľa požiadavky od 100 m2 do 500 m2. Cena za prenájom priestorov 35 €/m2/rok - vrátane vykurovania. Priestory sú k dispozícií od 1. mája 2013 Kontakt: tel.: +421 635 20 51; 0904 180 402; e-mail: sekretariatgr@levitex.sk
(41)

Kaviareň MARŠÁL:
(26)

ak sa chceš cítiť príjemne, určite príď!

Koláž s dominantou J. B. Tita

PLASTOVé OkNÁ A DVERE

Dem-ter
vrátane doplnkov a tieniacej techniky

MV-Plast, s.r.o., Kozárovce
Jedinečná stavebná hĺbka 92 mm

(1)

VÝROBA, MONTÁŽ A KOMPLETNÝ SERVIS PLASTOVÝCH DVERÍ A OKIEN SALAMANDER

zn. SalaMander a deceuninck
Cenová ponuka • DoDávka • Montáž • ServiS
(mlynský dvor prízemie - vedľa čistiarne)

tel. č. 036/634 00 20, 634 00 21, Fax: 036/634 00 22, mobil: 0903 437 288, e-mail: mvplast@mvplast.sk, www.mvplast.sk

NoVý PRoFIl

Levice, ul. Mlynská 2238

tel.: 036/633 60 31 • mobil: 0904 186 209 e-mail: levice@demter.sk • www.demter.sk

(2) (20)

KARTA LEVIČANA
Zľavy Akcie

• celopresklené interiérové systémy - GeZe • hliníkové dvere • hliníkové Zábradlia • strešné okná roto • možnosť nákupu na splátky Quatro • sklenené Zásteny – GraFosklo

ISTOTA NÍZKEJ CENY! VO VAŠOM MESTE A OKOLÍ.
Novinky

na predaj r e k r e a č n ý a r e á l (vhodný aj ako domov soc. služieb)
Areál tvorí: trojpodlažná budova - vybavená ubytovacím zariadením - 18 izieb so soc. zariadením, - jedáleň a kuchyňa so zariadením, - konferenčná miestnosť (70 miest), - sauna, 5 zrubových chát - vybavených ubytovacím zariadením - 4 izby, soc. zariadenie, vonkajší bazén - s rozmerom 6 x 12,6 m; h. - 1,2 m, asfaltové ihrisko - s rozmerom 9 x 27 m, vlastná studňa a čistička odpad. vôd, pozemok - s výmerou 6 403 m2 Cena - 240 000 € Info - 0903 402 517 (3)
hprk.sk

www.VYHODYKARIET.sk
Potrebujete graficky spracovať...

...InzERÁt, LEtÁK, KnIhu?
0907 933 483 • roloend@gmail.com