You are on page 1of 6

AUDITUL OPERATIONAL

I. Notiunea de audit, in general Audit vine de la cuvantul italian "audire", a asculta; cuvant de origine latina, transformat in timp de practica anglosaxona, semnifica azi, in sens strict, revizia conturilor realizata de independenti in vederea exprimarii unei opinii asupra regularitatii si sinceritatii acestora. Prin audit, in general, se intelege examinarea profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, norma) de calitate. Obiectivul oricarui tip de audit il constituie imbunatatirea utilizării informatiei. Retinem elementele principale care definesc auditul, in general: -examinarea unei informatii trebuie sa fie exclusiv o examinare profesionala; -scopul examinarii unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia; -opinia exprimata asupra unei informatii trebuie sa fie responsabila si independenta, ceea ce presupune ca persoana care face aceasta examinare are anumite responsabilitati pentru activitatea sa si trebuie sa fie o persoana independenta; -examinarea trebuie sa se faca dupa reguli dinainte stabilite cuprinse intr-un standard ,norma legala ori profesionala care constituie criteriu de calitate. -statutul de independenta al persoanelor care realizeaza aceste misiuni de audit si autonomia organismului din care face parte auditorul. II. Programele de audit Programul de audit confera directia pentru examinarea si evaluarea informatiilor necesare pentru a atinge obiectivele auditului. Pe scurt, programul este destinat sa specifice: ce se face, cand se face, cum se face, cine face si cat timp va lua. • Programul de audit este legatura intre examinarea preliminara si etapa de examinare si evaluare. Acesta nu trebuie sa reprezinte o simpla lista de verificare ci sa spuna doar ce trebuie atins, urmand sa se tina cont de legea situatiei, de realitatea situatiei care vor duce la ajustari. • Programul de audit se pregateste imediat dupa examinarea preliminara. Insa toate programele de audit se considera tentative pana cand auditul este complet efectuat. Totusi, orice modificare necesita aceleasi aprobari ca cel initial. Programele pro forma folosite in audituri repetate a unor operatiuni similare, adesea evolueaza in timp si sunt adaptate problemelor intampinate in timpul muncii. •

Auditul operational Auditul operational analizeaza riscurile si amenintarile din diferite sectoare de activitate si face recomandari pentru eliminarea deficientelor. auditorul efectueaza o adunare preliminara a informatiilor folosind diferite surse de informatii (de exemplu. pentru ameliorarea controlului intern din sectorul respectiv in vederea cresterii performantelor si a atingerii obiectivelor. pentru a explica procesul. Evaluarea riscurilor.intalnirea cu entitatea auditata Reuniunea de evaluare a riscurilor implica manageri-cheie ai departamentului sau de facultate sau de unitate care urmeaza sa fie auditate. Unul dintre obiectivele reuniunii de evaluare a riscului este de a obtine confirmarea componentelor si preocuparile majore ale unitatii. auditul operational implica sase etape: 1. daca actiunile intreprinse si masurile luate sunt in concordanta cu politica adoptata si daca au mijloacele necesare pentru indeplinirea misiunii.III. se chestioneaza conducatorii de activitati pentru a stabili daca acestea isi cunosc misiunea incredintata. un liant este pregatit si este folosit in intalnirea de evaluare a riscurilor auditate. auditul operational analizeaza daca politicile si strategiile generale stabilite de conducerea entitatii sunt cunoscute si intelese de conducatorii de activitati. şi pentru a aduna informatii de fond. Astfel. daca au o politica menita sa asigure indeplinirea misiunii. Auditul operational se preocupa de analiza modului in care conducatorii de activitati sau de sectoare si-au stabilit obiectivele si de actiunile intreprinse pentru atingerea acestor obiective. In mod normal. Pregatirea preliminara Procesul incepe in mod normal. In urma reuniunii introductive. La sfarsitul acestei etape. In acest sens. site-ul unitatii de web) pentru a identifica componentele posibile si preocuparile. . daca aceasta politica este coerenta cu politica generala a entitatii. cu o intalnire introductiva pentrut a informa conducerea unitatii ca va avea loc un audit. 2.

si alte parti de a imbunatati managementul riscurilor si de a creste probabilitatea ca obiectivele stabilite vor fi atinse. In cazul in care cererea de audit se face in mod eficient. Orice gestiune a riscurilor acceptate si a diferentelor de opinie sunt. Controale: Orice actiune intreprinsa de conducere. auditorul documenteaza obiectivele principale de gestionare si de control cheie. Cererea de audit Acesta este. de asemenea. Dupa aceste intalniri. raportate. precum si activitatile cheie de control efectuate. Programul de dezvoltare Auditorul se intalneste cu managerii din zonele cu risc ridicat pentru a identifica obiectivele-cheie de management. pentru a putea analiza dupa ce practic auditul a avut loc. 5. pasul de raportare si de follow-up se va efectua mult mai uşor. Preocuparile: reprezinta evenimentele care ar putea impiedica unitatea auditata de a realiza obiectivele sale. auditorul poate produce un proiect de raport care urmeaza sa fie prezentat si discutat cu managerul. 4. servicii sau procese).3. de obicei. Raportul de redactare Dupa ce etapele anterioare au fost finalizate. Proiectul de raport foloseste urmatoarea structura standard:         Scop Concluzie Fond de informatii Domeniu Obiective Propuneri Sablon de risc si a controalelor Alte anexe Raportul de evaluare si procesul de discutie este conceput pentru a rezolva problemele identificate. pasul cu cel mai mult timp consumat in audit si este important ca toate informatiile sa fie atent inregistrate si documentele sa fie in ordine. 6. bord. Raportul de audit final Raportul final este distribuit tuturor managerilor si implica: Componente: reprezinta rezultatele principale ale unitatii (produse. .

V. evaluarea adecvării metodelor şi resurselor în raport cu obiectivele stabilite. rezultat in publicarea unui aviz independent cu privire la situatii financiare daca sunt relevante. in toate aspectele semnificative. sa verifice daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: . . in conformitate cu un raport financiar cadru. in scopul de a stabili daca acesta indeplineste obiectivele de gestionare si realizează alte criterii stabilite Auditul operaţional – are ca obiectiv cerinţa de a face analiza riscurilor şi a deficienţelor existente în vederea furnizării de sfaturi. şi prezentate in mod echitabil. de a face recomandări. sau mai precis. este de a revizui situatia financiara a unei companii sau orice alta entitate legala. Auditul operational se concentreaza pe evaluarea eficacitatii si eficientei unei activitati sau operaţiuni. complete. analiza critică a structurii organizatorice. in special. Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a permite auditorului sa-si exprime opinia dacă situatiile financiare sunt intocmite. Audit operational versus audit traditional Auditul financiar Un audit financiar. Caracteristicile auditului operational Auditul operational are drept scop.Proiectul respecta criteriile de alegere in cadrul programului operational corespunzator. a fost realizat conform deciziei de cofinanaare ai este conform cu toate conditiile privind destinatia. utilizarea ai scopurile sale stabilite.IV. exacte. audit operaţional – constă în verificarea calităţii şi adecvării sistemelor şi proced urilor. un audit al situatiilor financiare. altfel spus auditul operaţional cuprinde toate misiunile care au ca obiect ameliorarea performanţelor întreprinderii.

poate prezenta obiectii sau clarificari. metoda de analiza de risc folosita pentru alegerea esantionului. echipa de audit va emite un document in care se stabilesc. . .Contributia publica a fost platita beneficiarului.Lista de verificare generala. Efectuarea auditului operational Verificarile efectuate in cadrul auditului operational trebuie consemnate pe parcurs prin completarea listelor de verificare intocmite conform modelelor stabilite in: . In mod obligatoriu se anexează esantionul ce va fi auditat in scopul verificării cheltuielilor declarate. . VI. acţiunile post-control pentru punerea in aplicare a recomandarilor (follow-up) din auditurile anterioare. inainte de intocmirea proiectului de raport vor fi analizate urmatoarele aspecte: . de catre organismele responsabile. Verificarile trebuie sa se incheie prin raspunsuri la toate intrebarile aflate in lista de verificare. Dupa primirea raspunsurilor. in termen de 15 zile de la data reemiterii acestuia. valoarea totala a esantionului ales. . Inainte de derularea auditului operational. In cadrul auditului operational. In acesta vor fi descrise pe scurt.. modul de documentare a muncii realizate. Proiectul de raport va fi transmis beneficiarului care. .Lista de verificare privind achizitiile publice.Lista de verificare privind cheltuielile eligibile. domeniul verificarilor efectuate si concluziile la care s-a ajuns. In cazul in care concluziile vor avea caracter de probleme de sistem.Cheltuielile declarate sunt conforme cu inregistrarile contabile ai documentele doveditoare pastrate de catre beneficiar.daca au fost intreprinse. .Cheltuielile declarate de catre beneficiar sunt conforme cu regulile comunitare ai nationale. se va intocmi raportul final. . Auditul operational este efectuat pe baza planului de audit intern. modul de organizare a auditului. clar si precis. mentionand totodata documentele suport aferente. vor trebui identificate cauzele aparitiei problemei. procesul de raportare. incluzand un risc pentru alte proiecte. scopul si domeniul auditului operational.Lista de verificare privind cerintele de mediu. . obiectul analizei. printre altele.daca problemele identificate au caracter de sistem.valoarea cheltuielilor neeligibile rezultate din analiza esantionului ales in mod aleatoriu. Toate verificarile realizate sunt consemnate in raportul de audit intocmit.

acestea pot sa asiste managementul in : -monitorizarea activitatilor pe care managementul nu le poate monitoriza. Importanta auditorilor interni pentru management • Auditorii interni au menirea de a satisface nevoile managementului si ca urmare. -ajutor in procesul de decizie. cele mai eficace echipe de audit intern au asezat obiectivele managementului si ale organizatiei in fruntea activitatilor lor de planificare. -revizuirea orientata spre viitor. -identificarea si minimizarea riscurilor -validarea raportarilor catre senior management -protejarea managementului in domeniul tehnic.nu doar spre trecut.VII. • In situatiile in care echipele de audit intern sunt formate din personal pregatit corespunzator. . -ajutarea managerilor sa conduca. Tintele auditului intern sunt aliniate cu cele ale managementului astfel incat auditorii interni produc cea mai mare valoare in domenii pe care managementul le priveste ca fiind cele mai importante pentru succesul organizatiei.