You are on page 1of 1

Kata alu-aluan UCAPAN Terima kasih kepada Pengerusi Majlis.

Yang Berbahagia Puan Junainah Bt Sidek selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lubok Buntar,para guru yang dihormati,dan rakan-rakan sekalian.Pada pagi yang berbahagia ini saya amat bertuah kerana diberi peluang untuk menyampaikan ucapan sempena Hari Membaca……. SYARAHAN Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis,Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lubok Buntar,para hakim yang arif lagi bijaksana,guru-guru dan rakan-rakan .Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan.Pada hari yang indah ini,saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk…………………./ Pada pagi yang mulia ini,izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk PERBAHASAN Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis.Yang Berusaha Tuan Guru Besar,guruguru penolong kanan,para hakim yang adil,guru-guru,barisan pembangkang,dan teman-teman yang dikasihi.Assalamualaikum dan salam sejahtera.Berdirinya saya di sini untuk menegaskan bahawa saya bersetuju/tidak bersetuju tentang tajuk yang dibahaskan iaitu…………………………… Kata alu-aluan UCAPAN Terima kasih kepada Pengerusi Majlis.Yang Berbahagia Puan Junainah Bt Sidek selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lubok Buntar,para guru yang dihormati,dan rakan-rakan sekalian.Pada pagi yang berbahagia ini saya amat bertuah kerana diberi peluang untuk menyampaikan ucapan sempena Hari Membaca……. SYARAHAN Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis,Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Lubok Buntar,para hakim yang arif lagi bijaksana,guru-guru dan rakan-rakan .Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan.Pada hari yang indah ini,saya akan menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk…………………./ Pada pagi yang mulia ini,izinkan saya menyampaikan sebuah syarahan yang bertajuk PERBAHASAN Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis.Yang Berusaha Tuan Guru Besar,guruguru penolong kanan,para hakim yang adil,guru-guru,barisan pembangkang,dan teman-teman yang dikasihi.Assalamualaikum dan salam sejahtera.Berdirinya saya di sini untuk menegaskan bahawa saya bersetuju/tidak bersetuju tentang tajuk yang dibahaskan iaitu……………………………