Lampiran 4A

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA INSTRUMEN PENILAIAN PELAKSANAN PROGRAM MENTOR MENTEE (PEMANTAUAN) NAMA SEKOLAH DAERAH BIL 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. :……………………………….. :………………………………… YA TIDAK

ITEM Jawatankuasa Pelaksana Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah ditubuhkan. Taklimat pelaksanaan Program Guru Penyayang (Mentor Mentee) telah disampaikan kepada semua guru. Sekolah mengadakan promosi yang sesuai berkaitan Program Mentor Mentee Pihak sekolah mematuhi garis panduan perlaksanaan program mentor mentee yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia Perlaksanaan program mentor mentee berpandukan modul yang diberi Pengurusan sekolah turut sama terlibat dalam perlaksanaan program Semua guru terlibat dalam perlaksanaan program dan memberi kerjasama yang baik Mentor dan mentee menggunakan masa perjumpaan yang ditetapkan dengan maksima

T/Tangan Pemantau ----------------------------------------------Tarikh :
CATATAN :

Analisis Skor BIL 1. 2. 3. SKOR 1 -3 4-6 7-8 TAHAP PELAKSANAAN KURANG DILAKSANAKAN PELAKSANAAN DI TAHAP SEDERHANA DILAKSANAKAN DENGAN BAIK

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful