You are on page 1of 2

Penggal: 2

Mingguan:19
Item Theme: Topic: 10 Learning Outcomes:

Tarikh:11.11.2010
Rancangan Aktiviti - World of Knowledge - Let us Come Together

Hari: Khamis
Catatan Impact:

Subjek / Masa / Kelas English 1.45 2.15 2T

By the end of the lesson, the pupils should be able to: - Understand the grammar learned. - Answer teachers questions correctly. - Do exercises given by the teacher. - 2.7.1, 2.7.4, 3.3.1, 3.4.2, 4.6.2 1. Teacher explains about the grammar items. 2. The teacher gives few examples regarding the topic. 3. The pupils do exercise given by teacher. - Love stories - Personal pronouns; she, he, they - Sahabat Karib - F/U: Aras 1(i), Aras 2(i) - F/S: Aras 2(i) - membina kreativiti. - Memberi pendedahan kepada murid untuk membina kreativiti diri. - Merangka idea untuk melukis berdasarkan tajuk yang diberi. - Murid diberi tajuk lukisan dan idea. - Murid melukis di atas kertas lukisan masing-masing. - Guru membantu murid dengan memberikan idea. - World of Knowledge - Let us Come Together By the end of the lesson, the pupils should be able to: - Understand the grammar learned. - Answer teachers questions correctly. - Do exercises given by the teacher. - 2.7.1, 2.7.4, 3.3.1, 3.4.2, 4.6.2 1. Teacher explains about the grammar items. 2. The teacher gives few examples regarding the topic. 3. The pupils do exercise given by teacher. - Love stories - Personal pronouns; she, he, they Impact: Refleksi:

Spec: Activities:

Moral Value: Grammar: Pendidikan Seni 2.45 4.05 2A Tajuk: H/P: Nilai Murni: Objektif:

Aktiviti:

English 4.05 4.35 2T

Theme: Topic: 10 Learning Outcomes:

Spec: Activities:

Moral Value: Grammar:

Penggal: 2

Mingguan:19
Item Theme: Topic: 10 Learning Outcomes:

Tarikh:11.11.2010
Rancangan Aktiviti - World of Knowledge - Looking Back

Hari: Khamis
Catatan Impact:

Subjek / Masa / Kelas English 4.35 5.05 3H

By the end of the lesson, the pupils should be able to: - Understand the topic learned. - Answer teachers questions correctly. - Do exercises given by the teacher. - 2.7.1, 2.7.4, 3.3.1, 3.4.2, 4.6.2 1. Teacher explains about the topic learned. 2. The teacher gives few examples regarding the topic. 3. The pupils do exercise given by teacher. - Do revision. - straight, stream, florists - World of Knowledge - Let us Come Together By the end of the lesson, the pupils should be able to: - Understand the grammar learned. - Answer teachers questions correctly. - Do exercises given by the teacher. - 2.7.1, 2.7.4, 3.3.1, 3.4.2, 4.6.2 1. Teacher explains about the grammar items. 2. The teacher gives few examples regarding the topic. 3. The pupils do exercise given by teacher. - Love stories - Personal pronouns; she, he, they Impact:

Spec: Activities:

Moral Value: Vocabs: English 5.05 5.35 2D Theme: Topic: 10 Learning Outcomes:

Spec: Activities:

Moral Value: Grammar: