Rancangan Pengajaran Harian Bahasa Melayu Tahun 4 berasaskan Model ASSURE

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU Mata Pelajaran Kelas Bilangan Murid Tarikh Hari Masa Tajuk : Bahasa Malaysia : Tahun 4 Kreatif : 24 orang : 8 Mac 2013 : Jumaat : 2.20 – 3.20 petang : Pak Samad Seorang Penternak Binatang Peliharaan ANALYSE LEARNER

HASIL PEMBELAJARAN: Pada akhir pembelajaran, murid dapat:

Mengisi sekurang-kurangnya tiga jawapan dengan betul berdasarkan jawapan yang disediakan.

Menulis sekurang-kurangnya dua ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan.

STATE OBJECTIVES

Menyatakan sekurang-kurangnya empat kata kerja yang terdapat dalam petikan.

FOKUS UTAMA:  5.Menjawab soalan pemahaman berdasarkan teks yang dibaca.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.Petikan ii – Persembahan Multimedia iii . SISTEM BAHASA :  Kata kerja PENGISIAN ILMU:   NILAI: i – Kasih sayang ii – Kerjasama iii – Usaha Sains Kajian Tempatan BAHAN BANTU MENGAJAR: i . ARAS :  Aras 3 (ii) . ARAS:  Aras 1(i) – Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk.Lembaran kerja .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan itonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. FOKUS SAMPINGAN:  8.

MEDIA AND MATERIALS iii) Penutup : Menekankan penerapan nilai-nilai murni . penggunaan persembahan multimedia. gerak kerja bertulis SELECT METHODS. latih tubi. penggunaan papan putih. pengukuhan.AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN : i) ii) Set Induksi Aktiviti : Bersoal jawab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful