arhimandrit Arsénié Papacioc

Singur Ortodoxia

Coperta 1 : Crucea de călugărie a părintelui Arsenie Papacioc

Cuprins

Întîmpinare

Singur Ortodoxia CUVINTUL I .................................................................... 7 Despre unitatea Bisericii; despre dialogurile cu cei care s-au desprins de Biserică; despre ecumenism. În care se arată că unitatea Bisericii tine de Mîntuitorul Hristos, care este Calea, Adevărul şi Viata.
A

CUVÎNTUL II ................................................................ 31 Despre Sinoade, despre dogme, despre drumul spre mîntuire; despre schismă şi despre eres; despre succesiunea apostolică.
A

În care se arată că singurul drum mîntuitor este cel al Bisericii Ortodoxe.

CUVÎNTUL III ............................................................... 55 Despre o nouă mentalitate şi un nou limbaj "teologic", adică despre biserici nedepline, biserici surori şi altele ca acestea.
A

În care se arată că dragostea se bucură numai de Adevăr.

CUVÎNTUL IV ............................................................... 67 Despre rugăciunile împreună cu schismaticii şi ereticii, care acum se numesc şi "rugăciuni ecumenice"; şi altele, tot "ecumenice".
A

In care se arată că trebuie să ne rugăm în Adevăr, în practica Adevărului, aşa cum s-a predanisit de către Biserica drept-măritoare.

CUVÎNTUL V ..................................................................81 Despre revenirea la Ortodoxie, adică: Rînduiala cum se cuvine să primim pe schismatici şi pe eretici, care vin la

3

despre Biserica Răsăriteană... Precum se spune în Molitvelnicele autentice.chemărifor vieţii acesteia — şi. ca duhovnic...drept măritoarea credinţă... despre Biserica 4 .. 89 Întâmpinare Mufţumim părintelui flrsenw Papacioc pentru aceste cuvinte de învăţătură atît de necesare timpuCui în care trăim..... despre acestea... Răspunsurife sunt simpCe. fără tăgadă pentru că spune şi Sfintuf Maxim Mărturisitoruf: "a tăinui cuvîntuf Adevărufui înseamnă a te fepăda de e Aceste cuvinte.. sunt îndreptar şi predanie. cefor ce-f caută pentru sfat şi mărturisire.. Iufian Lită y Singur Ortodoxia Cuvîntul I Sfinţia voastră.... se vorbeşte în uftimuf timp...... o trezvie... despre "despărţirea unicei Biserici a fui Hristos în Biserica Ortodoxă şi Biserica Catolică.................. pe fîngă mîngîwre şi 6ucurw duhovnicească..... Singur Ortodoxia ULTIMUL CUVÎNT .... Sunt cuvinte afe unui om care a fost şi a răspuns: Prezent! .. adevărate. Între6ăriCe sunt puse din dorinţa de a fi lămurite uneCe aspecte cu care se confruntă creştinii din ziCeCe noastre. recomandă o prezenţă continuă... mai aCes în mediuf universitar teofogic. ne învaţă părintele flrsenie: "trăim ziCeApostofice".

aCteCe mai mici.Singur Ortodoxia Apuseană. s-a dogmatizat în Sinoadele Ecumenice. toată învăţătura aceasta pînă la 787. sau a fost vreodată împărţită în mai mufte Biserici. despre cei doi pCămîni ai Europei. despre ceCe trei dimensiuni aCe Creştinătăţii: BisericiCe orientaCe. că nu putea să fie împărţită Biserica. şi dacă nu-i Viaţă nu-i vieţuire. şi nu poate să fie alt Adevăr decît numai Hristos. sau divizată? arhimandrit Arsenie: Este şi inutil să mai discutăm chestia asta. A se vedea Însemnări pentru CuvîntuC I. ortodocşi. adică Biserica RomanoCatoOcă şi Protestantismul adică BisericiCe EvangheCice." şi aftefe asemenea. Numai în funcţie de acest Adevăr este construită orice gîndire ca să fie valabilă. Acestea sunt Cuate chiar din teofogi ortodocşi. uneCe mai mari. uneCe cu har mai puţin. protestanţi. Adevărul şi Viaţa"1. despre cămaşa sfîşiată a fui Hristos. Anglicană etc. protestanţi) şi Biserica Răsăriteană (ortodoxă). XVI creştinismuf şi-a pierdut unitatea. Sinodul despre unitatea Bisericii 5 . numai dacă este pe Adevărul-Hristos care. despre faptufcă prin MMarea Schismă şi apoi prin ruptura din sec. nu poate să fie împărţit acest Adevăr. începînd cu pagina 23. aftefe cu har mai muft. de fapt. adică: nu e Cale nu e mergere. Întrebarea pe care v-o punem sfinţiei voastre este următoarea: este Biserica MMîntuitorufui Hristos în momentuf de faţă. Luterane. despre unitatea Bisericii 7 pentru că Hristos a spus: "Eu sunt Calea. despre istoria a trei confesiuni: catofici. nu e Adevăr nu-i cunoştere. despre marea Biserică soră a Apusufui. adică ortodoxe. BisericiCe occidentaCe. adică Biserica Apuseană (catolică. cum s-ar zice.

Biserica Ortodoxă. şi sigur că a fost atacat de toate filosofiile care au păreri bune. Unitatea ţine de Adevăr. nu spun de la mine şi: "cine va strica una din aceste mici.arhimandrit Arsenie Papacioc VII Ecumenic.adică nu se va mîntui. împotriva Adevărului adevărat. acesta ar putea să fie răspunsul la întrebare: niciodată nu poate să fie împărţită Biserica. unde s-au stabilit cele 7 puncte din Crez. Faptuf că s-au desprins de-a [unguf vremii schisme şi erezii nu înseamnă că Biserica şi-a pierdut unitatea ? arhimandrit Arsenie: Nici vorbă. Dacă n-ar exista Noul Testament s-ar fi desfiinţat Vechiul Testament. nu făcut. împotriva Creştinismului. 2 Adevărul este Hristos . rămîne imutabil şi singurul drum mîntuitor. mic se va chema" . ci se referă numaidecît la Adevăr. care umbrea orice. unde s-a completat Crezul cu încă 5 articole. care nu s-a stricat. şi la Sinodul al II . dar există erezii. să se poată împlini. dar mai ales la Sinodul I Ecumenic. mai cu seamă pentru că acestea sunt făcute de universitari. ca să fie 12.lea Ecumenic. dar unitatea nu se referă la un număr de credincioşi. s-a dogmatizat tot ce a spus Hristos ca să se poate trăi. că Iisus Hristos este Dumnezeu Născut. Sunt afirmaţii grave faptuf că se susţine că Biserica şi-a pierdut unitatea. teofogi 6 Cuvîntul III . pentru că acesta era un obiectiv care strălucea. Deci s-a stabilit lucrul acesta: Biserica nu poate să fie împărţită. dacă n-ar fi existat Noul Testament n-ar fi existat nici o serie întreagă de atacuri filosofice împotriva Adevărului-Hristos. care a fost în apărar ea icoanei. Cuvîntul ortodox asta înseamnă. zic ei.

decît: vă primim cu drag înapoi 4. identitate şi îi roade faptul că nu sunt cu Adevărul. ? Ce ar tre6ui să se discute. respectiv Protestantism. N-au identitate! Îi roade pe suflet faptul că nu sunt cu Adevărul... se pune problema adevărului care trebuie discutat. Dacă se vorbeşte aşa. am fost împreună. despre unitatea Bisericii 7 . Adevărul şi Viaţa"6.. Am stat împreună sute de ani şi. de venit vine din partea lor. trebuie să se şi motiveze despre ce unitate este vorba. Singurul Adevăr este Hristos: "Eu sunt Calea. îţi dai seama. acuma s-au . s-au despărţit. lupta aceasta.. că s-au rupt de Adevăr este altceva. repet. Ortodoxia. cît timp ar tre6ui să ţină aceste discuţii? y arhimandrit Arsenie: Ca timp. cum ne-a învăţat El.. Sfinţia voastră. Hristos şi au continuat Apostolii.. Necafcedonieni etc. la Sinodul 6 Ecumenic. sigur. Ecumenismul5 acesta. cu Sinoadele Ecumenice.Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Biserica şi-a pierdut unitatea ţinînd cont de numărul de credincioşi. De ce? La majoritatea problemelor dogmatice. Va să zică am fost împreună. în funcţie de Adevărul acesta e tot! . şi neoprotestanţii10 care. Nu este valabilă nici o discuţie. chiar numele ei este de la Hristos. cum credeţi că ar tre6ui să se desfăşoare diafogurife inter-creştine între Ortodoxie şi Catoficism.8 •9 despărţit! Şi de la catolici au venit protestanţii cu Luther. Adevărul nu poate să fie împărţit. nu se pune problema. au interpretare continuă. N-au. dar nu unitatea în funcţie de Adevăr. Papa Martin a fost mucenic al ideii normale împotriva monotelismului.

arhimandrit Arsenie Papacioc Nu există tîrg în materie de Adevăr! Ca să putem face o împăcare. sunt ortodox! Cuvîntul III . o cirtă cine lasă din tot ce spun Eu"11. dragă. Nu avem ce discuta decît dacă veniţi înapoi! Dar cum ar tre6ui să se desfăşoare aceste diafoguri? arhimandrit Arsenie: Dar nu sunt deloc de părere să fie un dialog. că vă primim cu drag dacă veniţi. ia-mi un ochi că văd bine numai cu unul. acesta-i semn că noi suntem de bună credinţă. este neapărat problema asta care se pune. trebuie să negustorim: lasă tu. acesta îşi pierde mîntuirea. Ce să lăsăm noi? Nu se poate pune problema . las şi eu."o iota. Dacă faci caz de istorie. Fără condiţii! Deci doar aceste cuvinte ar tre6ui să se desfăşoare în cadruf diafogurifor. acestea nu sînt 15 zile ! Dacă vor să vină. să discute nu ştiu ce. nu-ţi dau voie. dacă vor să fie dialog. mai bine zis. ştii? Obiectul unui dialog. dom'le. Aşa interpretez şi vizitele care sau făcut: de curtoazie. dacă faci caz de istorie. să vină înapoi. Dacă nu-i tîrg. Sau. Ce să ciuntim?! Dacă v-ar spune cineva că sunteţi ha6otnic. doar Ca aceste cuvinte ar tre6ui să se rezume diafoguf? arhimandrit Arsenie: Să vină la Ortodoxie! Că e vorba de Adevăr! Adică. ar însemna ca noi să ciuntim din Ortodoxie. o unitate. dialogul începe. ce i-aţi răpunde? 8 arhimandrit Arsenie: Nu. Asta este poziţia pentru că. sunt primiţi cu toată dragostea. ce istorie au? De ce au plecat? Sute de ani am fost împreună. ar putea să fie acesta: "nu avem nimic de discutat decît: vă primim cu drag înapoi". altfel.

este aici. nu avem nici o grijă. a diafogufui cu catoCicii şi protestanţii? Adică vedeţi un duh 6un? y arhimandrit Arsenie: Nu. repetăm mereu întrebarea întîi. au chinul acesta că nu sunt cu Adevărul. Din punct de vedere spiritual. arhimandrit Arsenie: Ascultă-mă ce spun! N-au cum. îi chemăm. că despre asta este vorba. că suntem slabi. trebuie să zică ceva. nici un progres nu se poate face. prin întrebările pe care le puneţi. desigur. dar în ceea ce priveşte Adevărul. Dar cu ce interes? Nu ne-am dus noi la ei :"Hai să veniţi!". arhimandrit Arsenie: Desigur. Asta s-a făcut să arate că suntem civilizaţi. Dar nu asta e discuţia. şi Adevărul e limpede. Orice ins dacă te vede pe tine pe o poziţie de valoare caută să te niveleze ca să aibă el linişte pe poziţia lui. cum au făcut acum: le-am întors vizita. ori neortodox. Noi avem probleme că suntem neatenţi. indiferent ce i se propune şi cine întreţine un dialog. dar deja e Hristos! despre unitatea Bisericii 9 . Diafogurife acestea durează de foarte muft timp. dar înseamnă că cineva e vîndut. ori nu cunoaşte frumuseţea şi văpaia Ortodoxiei.Singur Ortodoxia V-am întrebat pentru că au fost acuzaţi unii ortodocşi că sunt IIa6otnici. dar suntem pe poziţia noastră. ori laş. numai aşa să nu spună că nu am stat de vorbă. dacă vrei să judeci normal. exclusiv spiritual. Discuţia este o împăcare: trebuie să ne aşezăm pe o poziţie de Adevăr comun. Dar văd că pe ei îi roade ceva. Nu. foarte bine. Dar ei sunt îngrijoraţi. Credeţi că s-au făcut progrese în cadruC mişcării ecumenice.

noi nu am stricat nimic. trebuie să facem noi concesii ? Nu ! Adevărul este imutabil şi veşnic. mic se va chema"12. sectoare de timp în care se ivesc o serie întreagă de lucruri. Ca să ne împăcăm trebuie să vină la Ortodoxie. Noi nu avem ce ceda. ca să poată fi liniştit în căderea lui.arhimandrit Arsenie Papacioc Pentru că vor ei. nu le convine poziţia Bisericii pentru că vor să ne niveleze. absolut. mişcarea ecumenică porneşte de Ca ideea refacerii unităţii Bisericii Mîntuitorufui Hristos. decît o vorbă stearpă. Sfinţia voastră. Ce s-a stabilit la Sinoadele Ecumenice sunt nişte lucruri cu totul valabile. ei caută să motiveze ce spun şi. pentru sutele astea de ani de rătăcire ale lor. Ce să cedăm? "O cirtă de va strica cineva din ce învăţ Eu. sunt momente. y arhimandrit Arsenie: Este o ispită de-a dreapta pentru că pun în discuţie Adevărul. este Hristos. Credeţi că este o ispita de-a dreapta? Pentru că ei cred că suntem divizaţi. aşa începea hotărîrea care consemna stabilirea Adevărului Sinodului. din punct de vedere psihologic. cu mari Sfinţi Părinţi şi: "Părutu-s-a nouă şi Duhului Sfînt"13. 10 Cuvîntul III . Acestea sunt porniri omeneşti. o vorba continuă. cu acelaşi titlu pentru că nu se lasă ei. Noi tăcem. aceasta este întotdeauna tendinţa celui mai slab ca să te aducă şi pe tine la nivelul lui. de unde au plecat. acelea durau sute de zile. Ecumenismul este o problemă care nu va reuşi niciodată.

şi cînd văd ce mult se poate face la Proscomidie unde pomenim morţii şi viii! O Liturghie fără Proscomidie e un lucru raţionalizat. de ce exista iad şi de ce exista rai.acesta mi-a zis: "mă duc la Roma cu gîndul să combat catolicismul" . Mai rău! arhimandrit Arsenie: Mai rău! Chiar Iustin Popovici a zis14 că ar fi cea mai mare greşeală a secolului. nu putem să discutăm asta. în uneCe cărţi aCe for au afirmat că mişcarea ecumenică ar fi o creaţie a masoneriei. Ei s-au organizat acolo. M-a îngrozit foarte mult cînd am auzit că nu au Proscomidie. dar se motivează fals. este o creaţie a dracului. cum ai intrat în Roma. numai clădirile cînd le-oi vedea te catolicizezi. Ce spuneţi? arhimandrit Arsenie: Nu este o creaţie a masoneriei. printre care şi Mihai Urzică. sîr6uf.Singur FoarteOrtodoxia mufţi teofogi studiază Ca facuftăţi protestante şi catoCice. treaba lor! I-am spus unui băiat care făcuse Teologia sau o termina. se motivează. Mai mufţi teofogi. despre unitatea Bisericii 11 . părinteCe Iustin Popovici. suntem fericiţi.şi i-am spus: ascultă. nu mai e un Adevăr. e un simbol. arhimandrit Arsenie: Acestea nu sunt argumente. Dar nu ştiu de ce se pune problema împăcării! De ce? Ce te roade? Noi nu am pus problema pentru că suntem liniştiţi. pasionat de lucruri mai "exotice" . şi tocmai aceştia sunt promotorii mişcării ecumenice.

aţi spus. Sigur. dar pe undeva a devenit suspicios . sunt eliberat din închisoare. n-aveam unde să stau. îi am pe pomelnic. fiind vorba de el: "S-au făcut trei mari greşeli de la Creaţie: căderea lui Adam. Va să zică nu putem să dăm citate decît pentru Ortodoxie.arhimandrit Arsenie Papacioc Panerezia secofufui. Vă cunoştea dinainte? arhimandrit Arsenie: Nu. Şi a mai zis încă una. trădarea lui Iuda şi infailibilitatea papală". E cea mai mare greşeală. Am stat la el după ce m-a eliberat din închisoare. am stat împreună şi îl pomenesc zi de zi pe el şi pe Maria. de aCtfeC spune şi părintefe Iustin Popovici. 12 Cuvîntul III . s-a exprimat părinteCe Iustin Popovici. soţia lui. "dezbină şi stăpîneşte". omul avea inimă bună. L-aţi cunoscut ? y arhimandrit Arsenie: Cum să nu. pentru că: împrăştie ca să poţi să stăpîneşti. "panerezia timpuCui nostru". că mişcarea ecumenică este o creaţie a dracufui. Sfinţia voastră. Am auzit că e om milostiv şi i-am bătut la uşă: "Domnule. arhimandrit Arsenie: Da. mi-a trimis şi un rînd de veşminte. Vă rugăm să expficaţi acest fucru. şi m-a primit el.şi Mihai Urzică pe care îl cunosc. arhimandrit Arsenie: Este o risipire de cuvinte pur şi simplu susţinîndu-se prosteşte. Au fost nişte ortodocşi. n-am unde să stau".s-a convins că nu este cazul. nişte trăitori .

ustură. arhimandrit Arsenie: Nu este. şi numai prin El ne putem mîntui. Cînd spuneţi că este a dracufui arde. aceasta este important. aici este ştiinţa.cu cele smerite să-i smerească pe toţi. de aceea i-a ales Dumnezeu pe aceştia . acesta-i adevăr de credinţă.Adevărul de credinţă s-a stabilit pe ce a făcut Singur Ortodoxia Mîntuitorul. Îmi pare foarte rău că lumea nu este trezită sau nu este orientată cu privire la bătaia asta continuă de la Apus pentru împăcare. avem acelaşi Dumnezeu". despre unitatea Bisericii 13 . dacă nu-i după Adevăr.am botezat vreo 7 pînă acum vin pe la mine şi îmi cer rugăciuni. Ce împăcare? Îţi dau bună ziua. dacă arde îi arde şi altele. dar nu ne interesează. sigur că-i după Diavol 15. mi-au zis: "părinte. Adică unuCmai deştept pentru că este destui de răspîndit şi printre unii ortodocşi. aici este experienţa: după Cel de sus. afară de cei ce nu cunosc Ortodoxia. Avem. Cum crezi în Dumnezeu. arhimandrit Arsenie: Nu ştiu pe cine arde. Au fost nişte pescari. Credeţi că este un drac mai afdracufui? arhimandrit Arsenie: Toti dracii sunt ai dracului. dar eu sunt tot ortodox. dacă ai magazin. sigur că avem acelaşi Dumnezeu. cumpăr pîine de la tine. dar nu credeţi în Hristos. e altceva. Aici trăim cu turcii . Mîntuitorul a spus cînd S-a înălţat la cer: "rămîneţi în Ierusalim. pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus"16. nu numai asta.

arhimandrit Arsenie: Păi. Sunt bucuros că s-au retras.arhimandrit ArsenieOrtodoxe. nici vorbă. "Cine va strica una din aceste mici. vrea să-l niveleze. Papacioc printre care şi Sfinţia voastră. ai văzut cu ce prudenţă a vorbit Mîntuitorul cu mii de ani înainte ? Apostofuf Pavef pune anatema pe cei care strică Adevărul Evanghelic. De ce nu ne lasă în pace? Pentru că nu suportă nimeni pe altul lîngă el superior. " Înger de sus de va face altfel decît vă învăţ eu. anatema să fie"18. arhimandrit Arsenie: Sunt foarte de părere. În SinoduC Bisericii Sîr6e sunt episcopi care au fost fii duhovniceşti ai Părintelui Iustin Popovici. mai mufte Biserici cea a Serbiei. pentru că sunt foarte convins că nu se poate face ceva ţinînd cont din alt punct de vedere decît cel Ortodox. mic 1 7 * se va chema" . ca să fie liniştit în slăbiciunile lui. 14 Cuvîntul III . s-au retras de la diafogurife ecumenice şi din consifiife ecumenice. Nu se pune problema. n-avem cum face.

a vrut să arate cît este de grav. Putem să zicem ceva în ce priveşte punctele Crezului care s-au stabilit 7 la Sinodul I Ecumenic şi încă 5 puncte din Crez la al . arhimandrit Arsenie: Cred şi eu. am toată admiraţia. niste sfinţi titani. şi nu durau 2-3 zile.arhimandrit Arsenie: A fost un om de mare valoare Singur Ortodoxia bisericească acest Iustin Popovici. 318 Sfinţi Părinţi. Dumnezeu l-a scos pe Iustin Popovici care a fost o figură şi continuă să fie. ce zici de el?! A zis-o cu curaj. unde a contribuit şi Duhul Sfînt. A vorbit adevărat. A fost un trăitor şi a susţinut Adevărul cu curaj. care a fost o sabie bine ascuţită. trădarea lui Iuda şi infailitatea papală. Nu renunţă. nu a fost un molîu să pună problema numai ştiinţific. şi toţi sunt sfinţi. şi Atanasie cel Mare. ci sute de zile. Păi. şi aşa este. pe urmă au emanat pe Filioque. şi s-a fixat Crezul la Sinoadele Ecumenice cu nişte titani. este Hristos în Papa? Adică nu-i slujitor al lui Hristos? Pentru că multe face ca să renunţe. chiar dacă se zice că a exagerat cînd a afirmat că s-au făcut trei mari greşeli în lume: căderea lui Adam. îi place. Şi să ştiţi că unul din meritele lui este că a fost erou şi a spus Adevărul fără teamă. Hotărîrea Sinodului începea astfel: despre unitatea Bisericii 21 19 „Părutu-ni-s-a nouă şi Duhului Sfînt" . • 20 • La Sinoade s-au stabilit nişte adevăruri de credinţă. dar nu renunţă la asta. Spune Mîntuitorul: "De la Tatăl purcede"19.

fără condiţii. şi acum sunt mai catolici decît Papa. nu mă primeşte el pe mine. deci în Duhul Sfînt.acestea că nu-i adevărat? N-a spus Mîntuitorul. ori prozelitism. vreun punct dintr. a venit să facă lucrul ăsta. Asta-i. ceea ce înseamnă ori să cucerească. Nu vrea să vadă că sunt 3 feţe şi o singură putere.arhimandrit Arsenie Papacioc doilea. Şi acuma tot aşa. limpede cu privire la Duhul Sfînt: „Cine se va boteza în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfînt"22 ? Zice în Evanghelie: „cine nu se va boteza. dar cu o condiţie: să faci ca ei. Şi a venit erezia să spună că Duhul Sfînt este o apariţie inventată de lume. naştere şi purcedere". Ce i-aţi spune Papei dacă f-aţi vedea? arhimandrit Arsenie: Mai întîi de toate aş fi cu inima ortodoxă. pe greco-catolici i-a amăgit cu lucrul acesta: rămîneţi şi duceţi o viată ortodoxă. A venit în tara noastră să facă demonstraţie 5 5 făcînd o Liturghie catolică. I-a păcăfit. într-un fel sau altul. arhimandrit Arsenie: I-a păcalit. privind Duhul Sfînt. dar care-i scopul? 16 Cuvîntul III . putem contesta ceva. dar tineti administrativ 3 5 5 ~ 5 de noi. tot metoda aia. Cum Dumnezeu în trei. asta nu vor să vadă: "nenaştere. Am spus: nu există tîrg în materie de Adevăr. înapoi". cu prezenţă ortodoxă şi am mai spus: "am fi foarte bucuroşi dacă aţi veni la Ortodoxie. trei Dumnezei. Asta este o întrebare de fantezie. nu se va mîntui"23.

despre unitatea Bisericii 17 27 . ce să cedăm noi? Ce să cedăm? Că. pentru că la Sinoade n-au hotărît oamenii. nu se poate altfel. pentru că Dumnezeirea a ştiut că vor fi dezbateri şi vor fi schimbări.Noi stăm de vorbă cu cei desprinşi de adevărul de Singur Ortodoxia credinţă într-un singur caz: dacă vrei să vii la Ortodoxie înapoi. trebuie să cedez şi eu. şi cuvintele acestea sunt: "o iota sau o cirtă de veţi schimba din ce am hotarăt Eu."28 (spune Apostolul Pavel). Va să zică. nu a venit un Arhanghel ca să mai discutăm niţel . Adică. pecetluiau Adevărul cu ameninţările acestea divine. să mă împac cum vrei tu.adică nu se va mîntui. ca să nu se mai pună în dubiu. SinguruC diaCog ?! arhimandrit Arsenie: Păi.poate a greşit arhanghelul ăla. dacă "o cirtă dacă schimbaţi din ce-am 24 spus Eu. dar cuvintele Mele nu vor 25 • • • • trece" . Noi n-am făcut decît ce au hotărît Sinoadele. dar a precizat: "cerul şi pămîntul vor trece. mic se va chema" . Ce să acceptăm. aşa se făceau şi consemnările. ce a hotărît Hristos. fără condiţii. "Şi înger din cer de va veni şi vă va învăţa altceva decît vă învăţ eu: anatema. ci Duhul Sfînt în Sinod. trebuie să-ţi accept ţie nişte lucruri. mic se va chema" . A venit chiar El. zice şi Sfîntul Ioan Gură de Aur . A venit Dumnezeu. ameninţări făcute cu adevărat şi poate să fie juridic şi cu tărie.

a-tot-Taina: Biserica. şi Adevărul. fără numai prin mine. la urma urmei. Iisus Hristos: "Eu sunt Calea. Însemnări pentru CuvîntuC I. Ei vor o împăcare. arhimandrit Arsenie: Aşa este. şi Viaţa. se tipăreşte numai ceea ce ar duce spre o împăcare. 1 Amintim cuvintele Cuviosului Iustin Popovici : "Dumnezeu-Omul Hristos a unit în Biserica Sa toate cele din ceruri şi cele de pe pămînt (Efeseni 1:10).". "vă fac arhierei. Dacă Papa singur s-a făcut infailibil. O altă pro6femă este că aceste canoane nu prea s-au mai repu6ficat. de ce să nu mă fac şi eu ? Ce temei scripturistic ai ? "Eu sunt cu voi pînă la sfîrşitul veacului"29. toate tainele cerului şi ale pămîntului s-au împreunat într-o singură Taină. dar să ţinem de Roma. se zice că sunt perimate. dar nu sunt perimate. vă dau 30 preoţie.arhimandrit Papacioc S-au consemnat înArsenie canoane o serie întreagă de abateri. versetul 6. vă dau puterea asta harică" . Capitolul 14. Spune Mîntuitorul nostru. e un Papă. Această mare Taină pătrunde 18 Cuvîntul III 2 . arhimandrit Arsenie: Se scrie. spre o motivare a lor. ei spun că au dreptate. Părintele Iustin Popovici spunea că orice protestant în materie de dogme este infaifi6i[. ei interpretează la infinit. dar "Eu sunt Cel ce sunt"31. şi astfel s-a dobîndit Taina cea mare. nimeni nu vine la Tatăl. Sfînta Evanghelie de la Ioan.

chiar şi cea mai mică?" . Iar pe primul loc: Sfînta Taină a Botezului.) Drept aceea. nimic banal. Capitolul 5. fiindcă totul este Dumnezeu-omenesc. o iotă sau o cirtă nu va trece din lege. (. Aici nu este nimic obişnuit. În ea. şi fiecare strigăt de tînguire. Orice ierurgie e Sfîntă Taină. toată viaţa lor. cela ce va strica una dintru aceste porunci mai mici. într-o singură şi atotcuprinzătoare "mare taină" Dumnezeu-omenească: Biserica Ortodoxă. Sfînta Evanghelie de la Matei.Da. în această a-tot-cuprinzătoare sfîntă a-tot-Taină ceresc.".. Fiindcă şi cea mai mică dintre ele este în organismul Dumnezeu-omenesc al Bisericii într-o legătură organică. toate: de la lucrul cel mai mărunt pînă la cel mai mare. Domnul Hristos. nu este număr tainelor în Biserica lui Hristos. nimic de puţină însemnătate. pînă ce vor fi toate.. Iisus Hristos: "amin zic vouă: pînă ce va trece cerul şi pămîntul. versetul 18. Sfînta Taină a Mirungerii. Drept Singur Ortodoxia aceea. cu întreaga taină a Bisericii . şi va învăţa aşa pe oameni.. împreunare greşelilor dogmatice... şi fiecare „Doamne miluieşte" este o Sfîntă Taină. nimic de mîna a doua.cu Însuşi Dumnezeu-Omul. şi fiecare lacrimă de pocăinţă. ereziilor. Deci.(. acela mare se va chema întru Împărăţia Cerurilor. mai ales dacă se află în abateri de la adevărul mîntuitor.. 19. totul este Taină "mai presus de cuget" = mai presus de raţiune.) În Biserică. Oricare dintre ele este la fel de uriaşă ca însăşi taina Bisericii.(.toate mădularele Bisericii. mai mic se va chema întru Împărăţia Cerurilor.pămîntească a Dumnezeu-Omului. a Domnului Hristos. totul este unit organic într-un singur organism Dumnezeu-omenesc. "Chiar una mică. A nu-i spune şi a nu îndrepta pe cel ce greşeşte. şi fiecare suspin al rugăciunii. vie. iar cela ce va face şi va învăţa. despre unitatea Bisericii 19 4 .) Toate în Biserică sunt Sfîntă Taină. este şi gîndirea Sfîntului Ioan Gură de Aur. înseamăna nepăsare." Spune Mîntuitorul nostru. totul în Biserică este minune. pentru că totul este cufundat în negrăita sfinţenie a Dumnezeu-Omului Celui fără de păcat. şi Sfînta Taină a Euharistiei. 3 Aceasta este dragoste şi linişte sufletească: a-i arăta celui ce greşeşte şi a-l îndruma spre pocăinţă. totul este Sfîntă Taină. mai ales în materie de credinţă. toate legăturile lor.

1705. combătute şi de Sfîntul Fotie. 1694. către patriarhii Răsăritului. facem precizarea că termenii ecumenic ( a-toată. Dialogul oarecărui secretar cu latinii. peste tot pămîntul). a se vedea Enciclica de la anul 876. pe atunci episcop de Rîmnic . papa Alexan-driei. a lui Fotie. contradicţii arătate de patriarhul Dositei al Ierusalimului. apărută sub voievodul martir Constantin Brîncoveanu. Aşternuturile Fericitului Meletie. ca şi pentru alt interes duhovnicesc. şi pentru aducere la cunoştiinţă. respectiv adepţii ecumenismul ( aşa cum este arătat de Cuviosul Părinte Iustin Popovici). contra latinilor. şi împotriva primatului papei Romei. Iaşi. Multe din greşelile latinilor: Filioque. În momentul de faţă. împotriva celor ce zic că purcede Duhul cel Sfînt şi de la Fiul. 1698. sunt însuşiri ale Bisericii Ortodoxe. începutul infailibilităţii sunt dinainte de anul 1054. folosirea azimilor. Contradicţii în părerile latinilor. în mod eronat. cu purtarea de grijă a Sfîntului Antim Ivireanul. cuprinde şi scrieri ale Sfîntului Marcu al Efesului.lumea. iar la Rîmnic. despre care este adevărata Biserică. şi nu au legătură cu acest an. ' Cartea Bucuriei (Tomos Haras). celibatul preoţilor. sub îngrijirea patriarhului Dosithei al Ierusalimului: Cartea împăcării (Tomos Katallaghes). catolic (universal) sunt proprii Bisericii Ortodoxe. şi care este adevăratul ei Cap. amintim: Epistola enciclică. apărătorul credinţei la Sinodul de la FerraraFlorenţa(1438-1439). Cel de-al optulea Sinod Ecumenic.din acest volum. patriarh la Constantinopole. a se vedea şi cele trei tomuri tipărite în Ţările Române. Iaşi. 5 6 7 Vezi însemnarea 1. Cartea Dragostei (Tomos agapes kata latinon -Tomul dragostei asupra latinilor). hotărîri. şi că pe eretici Biserica Sobornicească îi leapădă de la sine. Dialog între doi monahi. Mai amintim: 8 20 Cuvîntul III . Pentru greşelile catolicilor.arhimandrit Arsenie Papacioc Pentru a preîntîmpina orice confuzie. de asemenea Sinodul de la Constantinopole de la anul 879-880 . aceşti termeni sunt folosiţi pentru a arăta pe următorii greşelilor Papei (termenul catolic). au fost arătate.

Iaşi. patriarh al Ierusalimului. 1682. Capitolul 3. a Crucii. 1746. după a treia sfătuire. mitropolit al Moldovei. 1579. Dosithei. "dialogul" a încetat. Mănăstirea Sfinţii Arhangheli. Faptele Sfinţilor Apostoli. despre unitatea Bisericii 21 . Luther nu s-a întors către Răsărit). interpretare eronată a Sfintei Scripturii. ascultînd de Apostolului Pavel: "De omul eretic. denumire atribuită de papistaşi următorilor lui Luther (din păcate. Iaşi. patriarh al Ierusalimului. Capitolul 15. vezi însemnarea 3. Iaşi. 1747. Parafrază. 10 Vezi însemnarea 9. hulire a Sfinţilor. adventişti. Sintagma contra azimilor. a Maicii Domnului etc. Eustratie Argentis. penticostali etc. De asemenea. Biserica Ortodoxă şi Ecumenismul. vezi însemnarea 3. în traducerea lui Adrian Tănăsescu. 1645. te fereşte. luterani. după una şi a doua sfătuire. reformaţi. baptişti. începînd cu Sinodul Apostolic.Ioan Eugenikos. o copie dactilografiată se află şi în biblioteca Facultăţii deTeologie din Bucureşti. Bucureşti. A se vedea răspunsurile patriarhului Ieremia al II al Constantinopolei către luteranii din Tubingen(1576. versetul 28. Discurs contra hotărîrii sinodului din Florenţa. Petru Vodă. Termenul (neo)protestant vine de la protestul faţă de Papa. unitarieni. Manual în contra rătăcirii calvine. a fost tradusă pe româneşte de răposatul părinte Olimp Căciula. conform Sfîntului Apostol Iacov. în 1979. Nectarie." (Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Tit. Răspuns împotriva catehismului calvinesc. Citatele din Cuviosul Iustin Popovici sunt după ediţia din anul 2002.versetul 10). şi Sfinţilor Apostoli. 1694. "Pentru că s-au părut Sfîntului Duh. de atunci. 14 Cartea Cuviosului Iustin Popovici( 1894-1977). consemnare la Sinoade. calvini. 1581). amestec de iconoclasm (hulitori ai icoanelor). 9 11 12 13 Parafrază. şi nouă". amintim: Varlaam. aceştia sunt: evanghelici. Intîmpinare împotriva primatului Papii. 1690. Iaşi. Manual în contra infailibilităţii Papei. Singur Ortodoxia Iaşi.

lucrare cunoscută în prezent sub numele de Pidalion. pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. versetul 49. versetul 8. Iisus Hristos: "Şi iată. Iisus Hristos: "Cel ce nu este cu Mine. şi ridicîndu-Şi mîinile sale. către Galateni. 17 Parafrază. anatema să fie. Sfîntul Simeon al Tesalonicului. pentru cinstirea Icoanelor şi condamnarea celor ce le hulesc." Sfînta Evanghelie de la Luca.". Sinodul de la anul 787. consacrat ca ecumenic în timpul Patriarhului Fotie al Constantinopolei. Sfînta Evanghelie de la Ioan. s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. care cuprinde şi canoanele şi comentariile la acestea. Iisus Hristos: "cînd va veni Mîngîietorul pe care Eu voi trimite vouă de la Tatăl. Acela va mărturisi pentru Mine. şi Se înălţa la cer. versetul 26. şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte". Sfînta Evanghelie de la Matei. unul din meritele Sfîntului Fotie este că a contribuit esenţial la codificarea sinoadelor recunoscute de Biserică . Capitolul 24. Amin. 22 Cuvîntul III 20 . 9.". sau înger din cer de va binevesti vouă.arhimandrit Arsenie Papacioc Parafrază. Şi a fost cînd i-a binecuvîntat pe ei. Şi erau în toată vremea în Biserică. Capitolul 12. Şi i-a scos pe ei afară pînă în Betania. Patriarhul Dositei în culegerea de texte Tomul Bucuriei(Tomos Haras). spune Domnul nostru. Duhul Adevărului. Epistola Sfîntului Apostol Pavel. a fost recunoscut. afară de ceea ce am binevestit vouă. care de la Tatăl purcede.52.51. Iar ei închinîndu-se Lui. iar voi şedeţi în cetatea Ierusalimului. 18 19 Spune Mîntuitorul nostru. Capitolul 1. şi acum iarăşi zic: Oricine de vă va binevesti vouă afară de ceea ce aţi luat. i-a binecuvîntat pe dînşii. Capitolul 15. 15 Spune Mîntuitorul nostru. 16 Spune Sfîntul Apostol Pavel: "Ci măcar noi. versetul 30. de asemenea Enciclica Patriarhilor Ortodocşi de la anul 1848 arată Sinodul de la anul 879-880 din timpul Patriarhului Fotie fiind a toată lumea(ecumenic). lăudînd şi binecuvîntînd pe Dumnezeu.50. vezi însemnarea 3. Eu trimit făgăduinţa Tatălui meu întru voi. Prin Sinod Ecumenic ( a toată lumea) se înţelege importanţa deosebită a sinodului pentru viaţa Bisericii. anatema să fie. S-a depărtat de la dînşii. împotriva Mea este. Precum am zis mai înainte. 1347. de asemenea sinoadele palamite (1341.

iar cuvintele Mele nu vor trece. 22. se vor ierta lor. Şi iată. pînă la sfîrşitul veacului. Omilia a XVI . 21 Parafrază. Sfînta Evanghelie de la Ioan. Sfînta Evanghelie de la Luca.". Iisus Hristos. şi al Fiului. se va mîntui. Capitolul 28. nu va putea să intre întru Împărăţia lui Dumnezeu". Iisus Hristos. Capitolul 16. versetul 17. 30 Parafrază. precum M-a trimis pe mine Tatăl. Capitolul 20. Iisus Hristos: "Cerul şi pămîntul va trece. despre unitatea Bisericii 23 23 . iar cel ce nu va crede." Sfînta Evanghelie de la Marcu. 16 . Sfînta Evanghelie de la Matei. şi cărora le veţi ţinea. 29 Vezi însemnarea 22.a. şi propovăduiţi Evanghelia la toată zidirea. 19. Capitolul 18. Omilii la Sfînta Evanghelie de la Matei. Şi acestea zicînd. Amin. 22 Parafrază. Sfînta Evanghelie de la Matei.i pe dînşii să păzească toate cîte am poruncit vouă. şi pe pămînt. versetul 35. a suflat. spune Mîntuitorul: "mergeţi în toată lumea. versetul 21. de asemenea. Sfînta Evanghelie de la Ioan.". Învăţîndu. vor fi ţinute.". Eu cu voi sunt în toate zilele. Apostolilor: "Datu-Mi-s-a toată puterea. în Cer. Amin grăiesc ţie: de nu se va naşte cineva din apă şi din Duh. decît din lege o cirtă să cadă. 20. Cel ce va crede şi se va Boteza. mergînd. de asemenea.". spune Domnul nostru. versetul 18 . se va osîndi. 25 Spune Domnul nostru. spune Mîntuitorul nostru. spune Mîntuitorul: "Amin grăiesc vouă: ori cîte veţi lega pe pămînt. Sfînta Evanghelie de la Matei. şi Eu vă trimit pe voi. Capitolul 3. Cărora veţi ierta păcatele. spune Mîntuitorul: "Mai lesne este cerul şi pămîntul să treacă.1351) din timpul Sfîntului Grigorie Palama sunt considerate cu Singur Ortodoxia caracter ecumenic. 26 Parafrază. Drept aceea. vezi însemnarea 13. Apostolilor: "Pace vouă. de asemenea. versetul 5. Parafrază. şi ori cîte veţi dezlega pe pămînt. versetul 15.". vor fi legate în Cer. şi al Sfîntului Duh. 24 Parafrază. şi a zis lor: Luaţi Duh Sfînt. vor fi dezlegate în Cer. Capitolul 24. vezi însemnarea 3. botezîndu-i pe ei în numele Tatălui. 28 Vezi însemnarea 18. 27 Sfîntul Ioan Gură de Aur. Capitolul 16. vezi însemnarea 3. Iisus Hristos: "Amin. versetul 18. spune Domnul nostru. 23. învăţaţi toate neamurile.

aprobat şi practicat de Biserică. cuprins în Scriptură şi în Tradiţie. prin ce se defineşte Biserica Ortodoxă? arhimandrit Arsenie: Chiar cuvîntul ortodox înseamnă dreaptă credinţă. Capitolul 3. adică credinţa dreaptă: "orthos" înseamnă drept. această titulatură: Ortodoxie. cum ne-a învăţat Hristos. şi noi respectăm Adevărul care este Hristos. dreaptă slăvire pentru Adevărul pe care l-a propovăduit Hristos. dar la 787 (Sinodul VII Ecumenic. Deci Adevărul: "Eu sunt Calea. ei s-au despărţit. începînd cu pagina 53. schisme şi adunări iCegaCe . despre drumul spre mîntuire 31 24 Sfinţii Părinţi spun că în afara Bisericii Ortodoxe există erezii. Capitolul 10. mai departe nu ne putem da după fiecare bătaie de vînt. de aceea a şi rămas. Ieşire. Sfînta Evanghelie de la Ioan .pe greceşte. versetul 58. Ce părere aveţi? Cuvîntul III . cu mila lui Dumnezeu. Sfînta Evanghelie de la Ioan. şi am respectat lucrul acesta.aşa Ce caracterizează. Capitolul 8. n-am schimbat nimic în practică. versetul 30.arhimandrit Arsenie Parafrază. Acestea sau făcut şi împreună cu catolicii de astăzi. Adevărul şi Viaţa"1. A se vedea Însemnări pentru CuvîntuC II. Ce înseamnă dogma creştină? arhimandrit Arsenie: Adevăr de credinţă revelat. "doxa" înseamnă credinţă . pentru apărarea Icoanelor) noi am fost împreună. 31 Cuvîntul II Sfinţia voastră. s-au stabilit şi poziţiile dogmatice prin Sinoadele Ecumenice. versetulPapacioc 14.

Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Nu spun nici o noutate. adică este în continuare să se împlinească? Teofogii ecumenişti. În sfîrşit. Biserici nedepdne. este mai mult sau mai puţin nedeplină. sigur că da. Vă între6 acest fucru pentru că acum nu prea se mai folosesc aceşti termeni.. arhimandrit Arsenie: Este o rătăcire termenul acesta. culte creştine. Nu este 6ine? Puteţi să ne explicaţi. ştiţi că se practică căsătoriife mixte. arhimandrit Arsenie: Cum adică. există. una este să spui că te-ai căsătorit cu un schismatic sau un eretic şi afta este să spui că te-ai căsătorit cu cineva dintr-o biserică mai muft sau mai puţin nedepdnă. dar poziţia lor este determinată: aşa vor rămîne. vorbim de Ortodoxie. biserică nedeplină. ştim că există.e alta aia. sigur că . ci confesiuni creştine. Care poziţie? arhimandrit Arsenie: Poziţia lor eretică sau schismatică. Faptuf că se fofosesc aceşti termeni? Pentru că. de exempCu. lasă să înţelegi că se vor împlini cu timpul. biserici surori. e alta aia. dintre ortodocşi. Este o greşeaă acest lucru? arhimandrit Arsenie: Din momentul în care este schismatic sau eretic. de ce facem discuţie în plus? Nu îmi place cuvîntul acela biserică nedeplină. este o greşeală. arhimandrit Arsenie: Ei bine.. . spun că dacă s-au depărtat de Ortodoxie mai mult sau mai puţin.

dar ortodocşi. dar erezie ar însemna şi la Nestorieni. pe Maica Domnului care despre drumul spre mîntuire 33 26 Cuvîntul III . la cei care nu recunoşteau pe Teotokos. neascultarea este început de păgînătate.arhimandrit Arsenie Papacioc Ce înseamnă erezie? arhimandrit Arsenie: Despărţire de dogmele creştine. Unii teofogi ecumenişti. spun că erezie se referă doar Ca arianism. Şi schismă ? arhimandrit Arsenie: Indisciplină faţă de ordinea consacrată a Bisericii. chiar şi de o singură dogmă.. Este adevărat? arhimandrit Arsenie: Asta era erezia de atunci.

socotesc ei. neschimbate şi neamestecate. ci să transfigureze. de a şti să iubim vrăjmaşii. care sunt cauzeCe apariţiiCor schismelor şi ereziiCor? Pentru că se invocă motive sociaCe. S-au interpretat la infinit şi se vor interpreta: drumurile. aşa cum s-a fixat la Sinoade privind dogmele respective. Sfinţia voastră. erezie era şi aceea să nu recunoşti 2 firi ale Mîntuitorului. grozav cînd a creat Dumnezeu omul. Care sunt consecinţele ruperii de Biserică şi formării schismelor şi a ereziilor? arhimandrit Arsenie: Scopul principal. Este în primejdie mîntuirea lor. geografice. sunt consecinţe foarte grave privind respectivii la Judecata de Apoi. n-au fost Ca Sinoade27 etc. nu-i uşor. afară de aceasta. nu se vor mîntui. neîmpărţite şi nedespărţite. avem libertatea de a interpreta şi de a face cum credem. pentru că. a venit Hristos şi a restaurat neamul omenesc. Consecinţele sunt că se abat de la ce a zis Mîntuitorul. va să zică. şi ne-a adus mai mult decît a pierdut Adam. aceasta ar fi consecinţa cea mai mare. şi o serie întreagă de alte lucruri. Tot erezii sunt toate . l-a creat singur numai pentru El ca să fie în Împărăţie împreună şi. Hristos nu a venit să anihileze. adică putinţa de a fi dumnezei după Har. adică mîntuirea omului. în stilul ortodox. Biserica este cea care patronează drumul spre mîntuirea noastră cu orice chip. istorice. încurajează filozofia ateistă. pentru pervertirea pe care a adus-o Adam.este Născătoare Singur Ortodoxia de Dumnezeu. cărările care duc spre mîntuire şi este numai una: aceasta pe care o ţinem mai departe fără nici un fel de schimbare şi chiar cu rîvnă şi cu trăire Biserica Ortodoxă. poCitice. sigur. desprecă drumul spre mîntuire .

care este legea Mîntuitorului. deci cum pot să spun eu altfel. politice sunt puse ca să momească. de mîndrie a Romei să fie mai deasupra decît Constantinopolul. Apoi au început să adauge primatul papal. nu cu pîine dospită. nu a făcut azimă. să adauge indulgenţele. nu spune: şi de la Mine.arhimandrit Arsenie Papacioc tainic inimile arhimandrit Arsenie: Diavolul îndeamnă celor ce au concepţii amestecate privind adevărul mîntuitor. de istorie. e limpede. E vorba de Adevăr ! Nu-i vorba de timp. au modificat cu filioque Crezul: spun că Sfîntul Duh purcede şi de la Fiul cînd. va să zică cu interes. Ce părere aveţi? arhimandrit Arsenie: Nu ne pronunţăm pentru că repetăm lucrurile. El a făcut artos. Motivele sociale. 28 Cuvîntul III . acesta este motivul principal. S-au rupt după sute de de ani! Şi nu s-au rupt oricum. să spună că tu nu eşti cu istoria.care este un răspuns Ca o chemare a Papei să vină ortodocşii Ca Biserica Catolică . respectiv dogmatică. Mai întîi de toate. Pentru că au ieşit din răspunderea canonică.condamnă papistăşia ca erezie în speciaC datorită învăţăturii EiCioque. ca şi despre protestantism. această stare de măreţie. este o problemă de dogmă. EncicCica PatriarhiCor Ortodocşi de Ca 1848 . spune Mîntuitorul: "de la Tatăl purcede"5. Imaculata Fecioară iarăşi este o mare greşeală: că s-a născut Maica Domnului fără păcat. să adauge purgatoriul. fac Liturghia cu azime. Ca feC şi Părintele Iustin Popovici spune despre romano-catoCicism că este o erezie. cînd s-a stabilit cu jertfe mari Adevărul. Suprema valoare e Adevărul! Sfinţia voastră. să adauge infaibilitatea papală.

". asta poate salva morţii. Crucea este un lucru care are o semnificatie la noi. ce facem cu morţii? Noi avem cultul morţilor. care se Singur Ortodoxia strecoară. ortodocşii. dar este foarte grav din punct de vedere strategic şi din punct de vedere al luptei: "Scopul scuză mijloacele" te omor că aşa spune religia mea. toată lăţimea şi toată adîncimea.şi iartă. din punct de vedere strategic considerat. avem cultul morţilor. avem Proscomidie. Sfînta Treime: toată înălţimea. Ei au creat purgatoriul să dea un răspuns la întrebarea ce facem cu morţii şi. va să zică tot Hristos îi iartă prin Liturghiile pe care le facem. ei nu se gîndeau la o semnificaţie. despre drumul spre mîntuire 29 . ceea ce înseamnă o ambiţie şi. nu-i aşa! Apoi mi-a schimbat Sfînta Cruce. aducînd o noutate.Ş i pe urmă. pentru că nu-i nimic fără o semnificaţie în Biserica noastră. exact cum spune în Talmud: "Dacă vezi un creştin pe margine de prăpastie. îi punem în Potir. mult timp. păcatele celor ce s-au pomenit aici". este o obligaţie religioasă la ei. Acuma. Ei nici n-au Proscomidie. dă-i vînt înăuntru. Doamne. forma Sfintei Cruci. care este motivată. mai repede îţi faci prozeliţi. S-a pus problema că noi. ei. ard acolo cît ard pentru păcatele pe care le-au făcut şi automat se mîntuie. într-o formă raţională. îşi fac crucea altfel: cu toată mîna şi de la stînga la dreapta numai ca să fie altfel decît a fost. unde îi pomenim cu mare evlavie. Sfînta Treime: Tatăl. Păcatele nu le poate ierta decît Hristos. în sîngele lui Hristos: ". El este singurul care poate să ierte păcatele. Fiul şi Sfîntul Duh. au băgat un lucru foarte grav.

da.. nu aşa. care este de fapt mare. în Adevărul iniţial. Au avut şi Papi: Papa Martin la Sinodul VI Ecumenic.arhimandrit Arsenie Papacioc Trist este că ei au început deo bucată de vreme să fie cu totul conştienţi că au dreptate şi îşi motivează dreptatea. este un Adevăr! Acest Iustin Popovici nu cruţa nimic şi nu făcea diferenţe prea mari de termeni de exprimare cînd este vorba de Adevăr pentru că Mîntuitorul a spus: "o iotă. adică nu se va putea mîntui. nu vă veţi putea mîntui. că a fost nu ştiu cum. Ortodoxia nu este un titlu. Şi asta se poate întîmpla. S-a spus despre aceşti ortodocşi care au atacat catoCicismuC.au fost mucenici. este ceea ce fac ei. eu n-aş îndrăzni să spun să fie chiar pînă într-atîta grad de laşitate. păi. arhimandrit Arsenie: Da. profesorate. Ceea ce înseamnă că acest mic. protestantismul pe necaCcedonieni .că ar avea doar o 6rumă de cuftură teofogică. sfinţia voastră. Patriarh la Roma . "mic se va chema în Împărăţie"7.. Este un cuvînt împotriva PărinteCui Iustin Popovici.afirmaţii făcute chiar de către teofogi ortodocşi . de asemenea. o cirtă dacă schimbaţi"6. mistifică adevărurile istorice. 30 Cuvîntul III . Le e cam frică. deci au motive să rămînă în Ortodoxie. Se pierd scaune. Cuvînt şi de la nou arhimandrit Arsenie: Ăştia sunt nişte pui de pervertiţi. Ipolit. arhimandrit Arsenie: A usturat Occidentul cînd a auzit. Pierde acela care nu susţine Ortodoxia exact şi să moară pentru ea.

şi a prezentat ca un revoluţionar creştin. nici patriarhul. e harul lui Dumnezeu care ajută. Iustin a avut foarte mare dreptate în tot ce a făcut. Şi de unde ştiau pescarii atîta carte. Sunt afirmaţii făcute şi de unii ortodocşi. dintre ai noştri. şi despre El s-a vorbit. arhimandrit Arsenie: Dar chiar ortodocşi? Treaba lor! Îi lăsăm la o parte. la noi ierarhia este smerenia. la măsura fiecăruia. Orice trăitor este inspirat de Duhul Sfînt să se apere Adevărul. nu-i vorba de citit. aceste fucruri sunt mari profesori. mai mare nu-i nici împăratul. nu? .dacă-i vorba.Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Nu-i vorba de cultură. Şi despre Hristos au spus: "De unde ştie Acesta atîta carte?" . Este Dumnezeu care lucrează. acesta-i răspunsul. Sfinţia voastră. pune problema şi ca un erou. el impunea. nu ca un milog. spune Mîntuitorul Apostolilor: "Staţi în Ierusalim pînă ce veţi primi putere de sus"9. care credeţi că sunt consecinţefe participării unor ortodocşi în cadruC acestor mişcări numite ecumenice? despre drumul spre mîntuire 31 . mai mult decît atît. nu face discuţie în materie de Adevăr. n-a prezentat ca un profesor de la catedră: "treaba voastră dacă nu credeţi". arhimandrit Arsenie: Dar nu contează că-i doctor în Teologie. Cei care afirmă. doctori în Teofogie. Iustin Popovici mi-a plăcut foarte mult dar. apărarea lor. seamănă niţel cu Ioan Gură de Aur ca metodă. este vorba de trăit creştineşte. nu contează asta. dar acesta este cuvîntul ereticilor.

La ora asta sunt despărţiţi de Biserică pentru că Adevărul este Hristos. liturghia. ei nu au nici Proscomidie. Se constată un interes în toată treaba asta. şi ne-a învăţat şi cum să facem. încearcă pe fel şi fel de lucruri ca să fim împreună şi vor asta cu orice chip pentru că nu au o identitate pur şi simplu duhovnicească. ne vedem de treaba noastră?. Ei. o serie întreagă de lucruri practice. sunt Sinoade Ecumenice şi Locale la care s-a stabilit Adevărul şi practica religioasă. religioasă. sunt geloşi pe noi că suntem liniştiţi. cum interpretează ei bătaia clopotelor.s-a făcut un Sinod Apostolic la anul 50 la Adormirea Maicii Domnului la Ierusalim -. pînă la urma urmei. dar ne apărăm contra adaosurilor antidogmatice. ne jucăm cu astea?.mare risc ! E acelaşi subiect. slujbele astea le-a făcut Biserica dintru-început. Şi tre6uie să renunţe Ca toate invenţiife Cor? arhimandrit Arsenie: Să vină la Ortodoxie! Ce-aţi căutat acolo? De ce ridicăm problema asta cînd eu sunt stabil. suntem habotnici. trebuie să simţim care este intenţia lor intimă. au rămas într-o lume de interpretare continuă. n-am schimbat nimic? 32 Cuvîntul III . spun că noi suntem excesivi. O împăcare propriu-zisă nu se poate face dacă nu cedezi şi tu şi celălalt. nu?.arhimandrit Arsenie Papacioc arhimandrit Arsenie: Consecinţele sunt: nu mai suntem credincioşi întrutotul lui Dumnezeu Cuvîntul . cum interpretează ei slujbele?. ne-au învăţat Apostolii . Suntem habotnici că ne închinăm şi nu zicem nimic. ce să cedăm noi? O împăcare se poate face numai să vină înapoi fără condiţii. ca să poată pătrunde.

fără o rugăciune. cu cununiile pe cap . cu verighete. să participe. citim Singur Ortodoxia Apostolul la Liturghie. nu-i utilă. fac cum vreau eu. adică faptul că s-a făcut taina. Eu. dar numai în Adevăr. Toată slujba aceasta este făcută de Sfinţii Părinţi cu angajament. de ce s-a făcut aşa. recunosc ca simbol că este necesară. dar nu împlinesc practic cum trebuie. Sfinţia voastră. taina nunţii: "vă declar soţ şi soţie . îi cinstim. ce înseamnă că Sfintefe Taine afe cefor care s-au despărţit de Biserica Ortodoxă sunt sim6oCice? arhimandrit Arsenie: Adică nu sunt îndeplinite cum trebuie. Adevărul este Hristos şi ne-a arătat cu toate amănuntele calea spre mîntuire. Ce să fac ca să ne împăcăm? Împăcarea în sine e utilă. Ei consideră că sunt căsătoriţi în limba lor . "Eu sunt Adevărul"10 . nu-i cunoaştere. dacă nu-i în Adevăr. sunt soţ şi soţie în felul lor. este un fel de mascaradă. de către Biserică. Bunăoară.sărutaţi-vă".spune Hristos. vorbesc de momentul major al tainelor. dacă nu-i Adevăr.este împărăteasă şi împărat. reduc despre drumul spre mîntuire 33 . fără nimic. suntem cu ei. să trăiască taina aşa cum s-a făcut în Biserică. la taine. sunt foarte încrezător că se împli-nesc. va să zică. întru totul cum trebuie şi au numai ca simbol Taina propriu-zisă. care dau foarte multă importanţă amănuntului slujbelor. pentru că s-a făcut cu multă semnificaţie. dar recunosc ca moment că e necesar.Suntem împreună cu Apostolii. dacă nu se împlinesc acestea.ca şi turcii. nu o împlineşte în esenţialitatea ei. sunt atîtea rugăciuni de angajament.

adică de harul preoţiei. care a făcut-o Biserica prin Duhul Sfinţiilor Părinţi. Ne pun în situaţia să spunem: nu mai sunt taine. sfinţitoare. dar ei o iau aşa şi numai aşa.cu acea bulă a lor. în afara Bisericii. 34 Cuvîntul III . încît să mă ierte bunul Dumnezeu. dar cred că nici nu-i Sfînta Împărtăşanie . şi cum o prepară nu ştiu. taineCe nu mai au un roi sfinţitor şi mîntuitor . dogmă se numeşte Adevăr de credinţă revelat. n-am avut timp. că sunt mîntuitoare. înseamnă. nu se poate face. cuprins în Scriptură şi în Tradiţie. În taine Cucrează Hristos ? arhimandrit Arsenie: Fără discuţie că lucrează Duhul Sfînt Şi DuhuC Sfint în afara Bisericii mai Cucrează? Pentru că.arhimandrit Arsenie Papacioc cum vreau eu. dacă mai Cucrează. epicleza. Sfînta Împărtăşanie care trece prin procesul de sfinţire. adică nu mai sunt taine propriu-zise. arhimandrit Arsenie: Nu pot fi în afara învăţăturii Bisericii Ortodoxe. şi mai recent părintele Iustin Popovici spun că. în afară de Biserică. Sfinţii Părinţi. mai sunt taine? arhimandrit Arsenie: Nu. sau ar însemna. În afara Bisericii. aprobat şi practicat de Biserică. consacrată. pentru că noi ţinem foarte mult să se împlinească întru totul slujba tainei. motivînd în fel şi chip: dom'le.în afară de Biserica Ortodoxă. aşa cum se face ca bună. lucrul acesta nu-l arată că îl fac. a trupuCui fui Hristos.

E vorba de taina propriu-zisă. Nici nu se pune problema. ei spun că în afara Bisericii nu mai Cucrează mîntuitor. dar noi nu-i recunoaştem că sunt Biserică. şi asta e problema. nu? Şi rămîn acofo. şi eu sunt de părerea asta. se consideră şi ei Biserică. că ei aşa zic. despre drumul spre mîntuire 35 . Deci nu mai fucrează haruf ? arhimandrit Arsenie: Nu lucrează. rămîn aşa. Pentru că. pentru că se consideră Biserică şi ei. Întrebarea are această codiţă. asta e întrebarea: e valabilă sau nu? Deşi nu e. aici este vorba şi de mila lui Dumnezeu. sfinţia voastră. ca Iustin Popovici şi afţii mai vechi. dar e foarte riscant să vorbeşti de chestiile astea. arhimandrit Arsenie: Nici nu se pune problema. că valabilitatea tainelor sunt puse sub semnul întrebării. şi atunci răspunde Dumnezeu. în afară de ortodoxie. arhimandrit Arsenie: Nu. E pro6fema for. asta tre6uie să ne [ămuriti. y arhimandrit Arsenie: S-a lămurit în discuţiile anterioare că sunt greşeli foarte mari şi nu suntem de părere cu toate aceste lucruri. Răspunsul meu e mai complet: adică nu pot să văd. dacă ei ştiu că există mîntuire Ca ei cît de cît. în afară de Biserică nu. pe placul lui Dumnezeu ce fac alţii.Singur Ortodoxia Unii părinţi sunt mai categorici.

ce mai discutăm despre greşeli. Discutăm de greşelile lor. sau nu se mîntuiesc. Ce mai discutăm greşelile dacă sunt siguri şi ei de mîntuire. şi atunci ce ne mai certăm? Dar greşelile lor trebuie să mă pună în situaţia de a gîndi. nu . e o mare greşeală. Pentru că. Şi de ce să mai vină Ca Ortodoxie ? 36 Cuvîntul III . la ce mai discutăm greşelile lor şi rămîn aşa cum sunt ei. eu spun că e o mare greşeală să nu se împlinească slujba. arhimandrit Arsenie: Sigur. Acum am răspundere că sunt creştin. aşa cum face Ortodoxia. pentru că spune Mîntuitorul: "cine va schimba unele dintre acestea prea mici mic 12 se va chema" . nu se va mîntui. şi asta trebuie să răspund în ce mă priveşte... dacă se mîntuiesc. iar despre mîntuirea lor. am răspundere de ce vorbesc. remarc greşelile lor. Problema care se pune direct şi este o întrebare dură: se mîntuiesc sau nu? Dacă se mîntuiesc. sunt călugăr. despre aceste greşeli spune Mîntuitorul: "cine va schimba o iotă din aceste lucruri"11 . numai Dumnezeu să dispună.deci sunt foarte suspecţi. sunt preot. se mîntuiesc. Se discută: au dreptate sau nu.? Dar eu una ştiu. Las în voia lui Dumnezeu. Şi ei au schimbat aceste lucruri. mai ales a tainelor. deci mă îndoiesc de mîntuirea lor.arhimandrit arhimandrit Arsenie: Nu Arsenie asta se Papacioc discută. Ca să respectaţi ce a spus Mîntuitoruf. eu mă îndoiesc.

arhimandrit Arsenie: Ce caută? Sigur că da. Singur Ortodoxia

Îi roade pentru că, pe linie psihologică, nu le convine să fie altul la nivel mai înalt; ei vor să fie liniştiţi în greşelile lor. Ortodoxia, prin poziţia ei, mustră puternic. Şi, dacă ne permitem să facem aceste ştergeri, aşa, din taine, din felul de a împlini taina, înseamnă că suntem pe o scenă de artişti - nu suntem pe un altar autentic al Bisericii. Popovici Iustin zice că numai în Biserică este mîntuire; numai în Biserică, fără discuţie, dar ei consideră că şi ei sunt Biserică, ca să se încadreze în ce spune Iustin, nu? Dar nu asta discutăm noi. Zice că-i Biserică şi adventistul, şi toţi. Cînd s-a făcut această Liturghie cu epicleza ei, s-a făcut de sfinţi. În afară de Vasile cel Mare, a fost un Apostol care a făcut Sfînta Liturghie; Sfîntul Vasile n-a făcut altceva, decît pe acelaşi schelet a făcut rugăciuni pe ici pe colea; scheletul sa respectat întru totul şi de Ioan Gură de Aur, numai că sunt nişte rugăciuni mai lungi. Nu s-a făcut fără rost; erau nişte titani, sunt consacraţi ca nişte titani de către Cer, semne mari au făcut. Învăţătura creştină a luptat cu toate fiarele duşmănoase ale Ortodoxiei, ale Adevărului; au luptat aceşti oameni cînd s-au confirmat persoanele Sfintei Treimi şi nu putem trece peste ce-au hotărât ei; au putere canonică. Aşa că, la întrebarea aceasta care este dură: se mîntuiesc?, dacă s-ar răspunde că se mîntuiesc atuncea ce mai discutăm greşelile? Întrebarea este dură în sensul că nu depinde de noi mîntuirea numaidecît, însă noi avem obligaţia, cum spune Mîntuitorul, să respectăm pentru că cei care nu
13

despre drumul spre mîntuire 37

arhimandrit Arsenie respectă "aceste mici de tot, mic sePapacioc va chema" , adică nu se va mîntui - zice Ioan Gură de Aur; şi eu interpretez tot aşa. Iar cei care vor face lucrurile bine, aceia se vor mîntui încă cu slavă mare. Şi, dacă a spus Mîntuitorul lucrul acesta, eu sunt sluga cinstită a acestor spuse; ce se adaugă mai departe mă îndoiesc de mîntuire. Deci asta e, că atunci nu-i mai discuţi slăbiciunea dacă am oarecare încredere în mîntuirea lor. Adevărul trebuie trăit aşa cum e şi împlinit aşa cum începe şi aşa cum se termină; nu să adaug eu de la mine.

Sfinţia voastră, dacă nu este mîntuire în afara Bisericii.
arhimandrit Arsenie: Nu există. Totuşi, poate unii eterodocşi care nu au Cuat parte Ca separarea de Biserică, nu se ocupă de pro6CemeCe strict de dogmă, dar sunt oameni 6uni, sunt oameni moraCi, pentru aceştia nu există mîntuire? arhimandrit Arsenie: Asta ştie şi poate numai Dumnezeu. Fără discuţie, noi ştim cum ne-a învăţat Hristos: singura cale de mîntuire este aceasta; şi El spune: "cine va schimba una dintre aceste mici, foarte mici mic se va chema"14, adică nu se va mîntui. Acum se face discuţie pe istorie, pe momente, pe habotnicie; acestea sunt păreri şi acuze. Nu poate să-şi apere poziţia decît să spună că sunt eu habotnic, nu? Nu este cunoscut în Ortodoxie discuţie pe Adevăr.

Poate or fi şi (a necreştini (necredincioşi) oameni moraCi, au o moraCitate, nu fură etc; pentru aceştia nu există mîntuire?
38

Cuvîntul III

Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Eu trăiesc aici înconjurat de turci,

foarte mulţi turci; duc o viaţă morală, dar sunt, fără discuţie, afară de mîntuire pentru că ei nu cred în Adevărul Creştin. Hristos o să-i judece şi pe ei ?
arhimandrit Arsenie: Îi va judeca; nu mă bag aici. Eu ştiu una şi bună: mă ţin de Hristos aşa cum ne-a învăţat El, că a iubi pe Dumnezeu înseamnă a împlini ceea ce a spus El să împlineşti15.

Sfinţia voastră, se vorbeşte despre succesiune apostolică fa angCicani, Ca catofici, fa monofiziţi etc. Aceştia dacă nu sunt în Biserica Ortodoxă se poate spune că mai au succesiune ?
arhimandrit Arsenie: Lucrul acesta este deja discutat din momentul în care s-a precizat care este poziţia mîntuitoare, Ortodoxia; orice abatere de aici este discutată. Prin Botez vine această succesiune apostolică, şi ei s-au abătut de la Botez, de la trăire. Dacă s-au abătut de la Botez nu mai au succesiune apostolică normală; adică facem de capul nostru ? Din momentul în care îţi pierzi mîntuirea, ai pierdut succesiunea apostolică; vorbim de mîntuire, aceasta este tema.

despre drumul spre mîntuire 39

Cînd zici împăcare. jurăminte în faţa altarului . * Sfinţia voastră. dacă vin Ca Ortodoxie. dar acest lucru este numai arhimandrit Arsenie Papacioc în funcţie de Adevăr. monofiziţi etc. dacă vin fa Ortodoxie fi se mai face hirotonia ? arhimandrit Arsenie: La anglicani se hirotonesc pînă şi femeile ! Aceasta nu este o problemă care ne priveşte. credeţi că vă mîntuiţi ? 50 Cuvîntul II arhimandrit Arsenie: Problema are aspectul ei de duritate. la o revenire a lor. Preoţifor angficani. trebuie să se fi se mai facă Taina Cununiei ? arhimandrit Arsenie: Numai o hotărîre sinodală ar putea să reglementeze aceasta. pun mîinile pe Biblie. cu cununiile pe cap. Vreţi să spuneţi că.lucruri care la ei nu sunt. degeaba ţi-a propovăduit apostolul Pavel şi apostolul Petru. înţelegi: las şi eu laşi şi tu. noi nu avem ce să lăsăm. să se vadă ce formă au ei preoţia. Mîntuirea este în funcţie de smerenie ca să vină harul lui Dumnezeu.Ei susţin că sunt Biserică. cu făgăduinţă în faţa Bisericii. Deci succesiunea apostolică nu mai există pentru că este atacat chiar Hristos. dacă nu te mîntuieşti. şi cum aş putea eu să mă declar smerit? Sunt un . nu o împăcare16. trebuie să se facă o întrunire sinodală. Acuma şi Taina Cununiei: "vă declar soţ şi soţie" adică foarte simplă. catofici. şi sunt rugăciuni de o mare importanţă.

dar ce facem cu firea omenească. La Sinodul IV Ecumenic împotriva monofizitismului care susţinea că Mîntuitorul are o singură fire. Un ortodox se înţelege că este un om smerit. neavînd cădere în păcat. Vorbim despre adevăr şi despre neadevăr. Acesta este Omul. s-a fixat dogma despre Mîntuitorul că-i Fiu născut. are şi ea puterea ei. Dacă nu se dezbăteau acestea în Sinod. * Sinoadele Ecumenice au dezbătut nişte lucruri de dogmă. rămînea erezia mai departe că Maica Domnului a fost o femeie oarecare.om care nădăjduiesc însă. Născătoarea de Dumnezeu. Ce s-ar fi întîmplat dacă Arie ar fi susţinut şi ar fi biruit? Putem să spunem că Mîntuitorul e fiinţă creată? Iată importanţa Sinodului. nu făcut. Sinodul III Ecumenic. dar cu condiţia Singur Ortodoxia aceasta: să mă smeresc. Deci a fost născut Om întreg. cu firile şi cu puterile omeneşti. ortodoxia este poziţia de mîntuire. născut din Tatăl fără de început. depăşind neputinţele omeneşti. Noi nu vorbim acuma făcînd un fel de anchetă printre oameni din acest punct de vedere. cea dumnezeiască. de aceea se despre drumul spre mîntuire 41 . Firea omenească fără păcat. că doar e tot de Dumnezeu creată. cu Teotokos. ci despre adevărul creştin pe care trebuie să-l respectăm. Atunci de ce s-a făcut om. nădăjduiesc. s-a făcut numai în chip? Cu toată firea omenească. Nu vorbim despre trăirea creştină aici. La Sinodul VI Ecumenic împotriva monotelismul (susţinea o singură voinţă a Mîntuitorului . Deci are două firi.cea dumnezeiască).

dezleg pe fiul lui cutare sau dezleg lumea pămîntului . Dumnezeu poate să facă orice.". Iisus Hristos: "Eu sunt Calea. el. deci. Eşti Dumnezeu pe pămînt. Ucenicilor: "Şi de-ţi va greşi ţie fratele tău. chip şi asemănare s-a numit. Capitolul 14. dar un lucru nu poate să facă: să-şi calce cuvîntul. Iisus Hristos. de te va asculta. şi Viaţa. ca prin gura a două sau a trei mărturii să stea tot graiul. Raiul e plin de păcătoşi pocăiţi şi iadul e plin de păcătoşi nepocăiţi. mecanică. Spune Domnul nostru. Îţi dai seama! Ce daruri a dat Dumnezeu dimensiunii omeneşti: putere divină. Pentru că nu ne-a creat într-o formă rece. ne-a creat din iubire. se topeşte. 3 Spune Domnul nostru. Iar de nu-i va asculta pe ei. Canonul 1. mergi şi-l mustră pe dînsul între tine şi între el singur. Capitolul 18. este una cu Hristos.creştin. suferă pur şi simplu. mai ia împreună cu tine încă pe unul sau doi. Eu. prin canonul 2. versetul 6. dar iadul există. repet.arhimandrit Arsenie Papacioc numeşte şi Fiul Omului. fiul lui Stanca. auzi! Ce dar are preoţia! Atunci cînd preotul zice la Epicleză: „Acesta este Trupul Meu". să-ţi fie ţie ca un păgîn şi vameş". şi el există pentru că s-a încălcat dreptatea divină. 1 . şi de nu va asculta nici de sobor. fără numai prin mine. preotul. după har. şi Adevărul. Pentru că. A dat Dumnezeu putere omului să ne iertăm între noi prin darul preoţiei. nu zice trupul lui Hristos. Sfînta Evanghelie de la Matei. Te iert şi te dezleg. nimeni nu vine la Tatăl.17. bine-înţeles. 42 Cuvîntul III versetul 15. Acesta -i omul creat de Dumnezeu. Face orice să ne salveze. 2 Sfîntul Vasile cel Mare. cum se spune. Sfînta Evanghelie de la Ioan. canoanele Sfîntului Vasile cel Mare au fost primite de Sinodul VI Ecumenic. Iar de nu te va asculta. agonia lui Hristos încă nu s-a terminat.16. ai dobîndit pe fratele tău. spune-l soborului. cu puteri divine. E grozav! Dumnezeu suferă împreună cu noi mai departe şi. Însemnări pentru CuvmtuC II.

51. 9 Spune Mîntuitorul nostru. Şi i-a scos pe ei afară pînă în Betania.". Şi erau în toată vremea în Biserică. Capitolul 5. IV Ecumenic.". 12 Vezi însemnarea 6.50. Sfînta Evanghelie de la Luca. Acela va mărturisi pentru Mine. 7 Vezi însemnarea 6. 8 Sfînta Evanghelie de la Matei. S-a depărtat de la dînşii. Iisus Hristos: "amin zic vouă: pînă ce va trece cerul şi pămîntul. şi va învăţa aşa pe oameni." Sfînta Evanghelie de la Luca. şi Tatăl meu îl va iubi pe el. Sfînta Evanghelie de la Ioan. 55. s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare. şi cuvîntul care-l auziţi despre drumul spre mîntuire 43nu este al meu. Deci. Eu trimit făgăduinţa Tatălui meu întru voi. pînă ce vor fi toate. 6 Spune Domnul nostru. versetul 54. Duhul Adevărului. Sfînta Evanghelie de la Marcu. 14 Vezi însemnarea 6. pînă ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus. Sfînta Evanghelie de la Ioan. oriental ortodocşi. iar cela ce va face şi va învăţa. versetul 46-49. Sfînta Evanghelie de la Matei. versetul 49. şi lăcaş la dînsul vom face. mai mic se va chema întru Împărăţia Cerurilor.4 Fără de răspundere. versetul 26. Cel ce nu Mă iubeşte pe mine. teologii modernişti numesc pe Singur Ortodoxia cei ce nu recunosc Hotărîrile Sinoadelor III Ecumenic. . 11 Vezi însemnarea 6. Iisus Hristos: "Şi iată. 5 Spune Mîntuitorul nostru. fără de ruşine. versetul 2-6. Cuvîntul meu va păzi. 10 Vezi însemnarea 1. VI Ecumenic ca fiind vechi ortodocşi. versetul 18. Capitolul 15.52. Amin. acela mare se va chema întru Împărăţia Cerurilor. care de la Tatăl purcede. versetul 14 -17. o iotă sau o cirtă nu va trece din lege. Capitolul 6. şi la el vom veni. iar voi şedeţi în cetatea Ierusalimului. i-a binecuvîntat pe dînşii. Capitolul 13. Iisus Hristos: "cînd va veni Mîngîietorul pe care Eu voi trimite vouă de la Tatăl. Capitolul 24. lăudînd şi binecuvîntînd pe Dumnezeu. Capitolul 2. 19. şi Se înălţa la cer. 13 Vezi însemnarea 6. cela ce va strica una dintru aceste porunci mai mici. şi ridicîndu-Şi mîinile sale. 15 Spune Mîntuitorul nostru. Iisus Hristos: "De mă iubeşte cineva pe Mine. Şi a fost cînd i-a binecuvîntat pe ei. Capitolul 7. Iar ei închinîndu-se Lui. cuvintele mele nu le păzeşte.

16 Prin cuvîntul împăcare s-ar putea înţelege că Biserica ar fi greşit cu ceva. Sfînta Evanghelie de la Ioan. Capitolul 14.arhimandrit Arsenie Papacioc ci al Tatălui celui ce m-a trimis pe mine. versetul 23. 24. 44 Cuvîntul III .".

Dacă nu era Adevărul-Hristos se desfiinţa Vechiul Testament. dacă sunt mai multe locaşuri. nu altceva pentru că. arhimandrit Arsenie: Mîntuitorul doreşte să se mîntuie toată lumea. dacă vrei aşa. şi cine nu va respecta. chiar şi turcii şi îşi fac loc toate religiile pentru că sunt locaşuri multe acolo. A se vedea Însemnări pentru CuvîntuC III. la pagina 65. de împlinire privind Adevărul. spune Mîntuitorul: "cine n-adună cu Mine risipeşte" . dar El a spus cum se mîntuie. . îşi fac loc şi adventiştii. cum că ar fi vor6a de un focaş mai mic pentru protestanţi. Este o părere. un focaş pentru catofici etc. este un cuvînt. asta este. este acest pasaj. dragostea se bucură numai de Adevăr 55 Adevărul este numai unu care a făcut revoluţie mare în toate veacurile. Meu mufte lăcaşuri sunt" \ arhimandrit Arsenie: Asta nu în ce priveşte Adevărul. filosofiile şi toate adversităţile împotriva lui Hristos nu ar fi avut motiv să mai existe.gata. nu? Dacă-i mîntuie Mîntuitoruf. a spus că nu se va mîntui . ci în ce priveşte trăirea Adevărului. spune Mîntuitoruf: "în Casa Tatălui. de ce nu? Dar îşi fac loc.Cuvîntul III Singur Ortodoxia Sfinţia voastră. arhimandrit Arsenie: Aceste locaşuri sunt considerate după gradul de trăire. pe care o exprimă chiar unii dintre teofogii ortodocşi. dacă nu era Adevărul.

dar nu m-a răstignit nimeni. Acuma. asta-i poziţia.arhimandrit Arsenie Papacioc Duşmanii adevărului Ortodox vin cu fel de fel de aspecte dialectice. Sfinţia voastră. ce a vrut să spună Mîntuitoruf prin cuvintefe: "Părinte Sfinte. dacă-i vorba de aşa ceva. unde-o fi.. Ne interesează care este Adevărul şi avem obligaţia să-l respectăm chiar pînă la moarte. după Învierea Mîntuitorului . Unul. ar avea dreptate şi unii ca Voltaire. nu-i jenat Satana. păzeşte-i pe dînşii întru Numefe tău." 4? 46 Cuvîntul III . După aceştia. care parafrazează tot ce-i împotriva lui Hristos. unul oarecare era trist. ca să fie una. Dar să-l întrebăm pe Voltaire.în veselia care a adus-o în toată creştinătatea. N-a răstignit Satana decît pe cei care-i convenea. Altfel nici nu s-ar putea judeca lucrurile. Cum să nu fiu trist? Că şi eu am făcut minuni.. care era chiar Mîntuitorul . cu fel de fel de personalităţi cu renume care au creat epoci. nici nu avem cum. pe care ai dat mie. că a spus cutare şi cutare. ce-i cu bastardul.. deci numai Adevărul omoară pe dracul. masoneria este o preocupare şi învăţătura pe limbă drăcească3.a atacat Satana tocmai acolo unde era Adevărul trăit. că Mîntuitorul este un bastard al unei mironosiţe cu un legionar roman. acuma. dacă nu eşti în Adevăr. ce-a văzut acuma? Nu le e ruşine! Era duhufmasoneriei atunci. precum şi Noi. arhimandrit Arsenie: Unde e. arhimandrit Arsenie: Nu ne interesează.

ei. repetăm mereu lucrurile astea. dar mai drag mi-e Adevărul". ca să se apere. suntem deja una cu Adevărul. adesea. "Drag mi-e Platon. Se poate oficia Mesa catolică. ştii. dar nu în Adevăr. n-am schimbat nimic din ce ne-a vorbit El. Le recomandăm să se facă ortodox respectivul sau repectiva. Se poate spune despre Bisericife Ortodoxa şi Catolică că sunt Biserici surori? (Referitor Ca termeni. Suntem fraţi. trebuie să mă facă pe mine habotnic. deşi se fac lucrurile astea.dentalizat. Şi pe urmă.Singur PentruOrtodoxia că. deci El este ortodox. arhimandrit Arsenie: Ascultă. nepoliticos.adică asta-i speculaţie! Una în Adevăr. neocci. arhimandrit Arsenie: Noi. ortodocşii. Adevărul-Hristos ! Adică Biserica Ortodoxă. arhimandrit Arsenie: Biserica Ortodoxă. Pot participa cCerici ortodocşi Ca Liturghia catolică să spună diverse rugăciuni ? arhimandrit Arsenie: Nu recomand acest lucru. n-a propovăduit Hristos şi pe ăla şi pe ăla! Am fost una şi am rămas cu Hristos. dacă nu e Adevăr nu e unitate. necivilizat. Numai în Adevăr e unitate. e inutil. ia uite! Se pot căsători ortodocşi cu catofici sau cu protestanţi? arhimandrit Arsenie: Nu recomandăm. diafogurife ecumenice se 6azează pe aceste cuvinte. Liturghia catolică. "Una" . într-o biserică ortodoxă? dragostea se bucură numai de Adevăr 47 .

cînd suntem Biserică Ortodoxă ? Ei au venit cu o serie întregă de metode. Adevăr pe care-l vedem neforţaţi şi nu putem să-l vedem altfel pentru că sau făcut atîtea. de ce să se facă lucrul ăsta. arhimandrit Arsenie: Nu este teologic. Este un nou Cim6aj 5. nu mai e biserică. în tot felul şi. cum să fac dacă ei n-au Proscomidie ? Nu-i vizibil că e propagandă? Dar de ce te bagi peste mine? De ce nu mă laşi în pace? De ce? Ce te mînă? Nu vezi! E un vierme care este Neadevărul.Cim6aj teofogic . ne consideră habotnici. adică de ce? Pentru că nu zic ca tine. dacă noi susţinem acest Adevăr cu sîngele nostru.care se foloseşte. Nu este Biserică dacă nu este deplină.Nu aş permite pentru că. arhimandrit Arsenie: Ăsta este un prost ortodox care nu cunoaşte ortodoxia. Poate să fie o biserică nedepCină? arhimandrit Arsenie: Nu poate să fie. s-a confirmat prin atîtea semne grozave Adevărul acesta. ci este speculativ.arhimandrit arhimandrit Arsenie: Eu Arsenie nu aş Papacioc permite. sunt habotnic? Este un Cim6aj foCosit şi de unii ortodocşi. n-au identitate. 48 Cuvîntul III . unui ar fi: Biserică nedepCină. Sfinţia voastră. Biserică nedepCină este un termen greşit ? arhimandrit Arsenie: Nu există aşa ceva. se fofosesc acum noi termeni "teofogici". Ei au făcut aceste greşeli de dogmă şi atunci e biserică nedeplină. dacă-i vorba.

Era o hotărîre sinodală şi au rămas aşa aceştia. nu mai este nevoie să te anatemizeze cineva. se spune cu sabia în mînă. Serghie. adică e o taină nedepfină. a treia fă-te sabie". Su6 anatema se cade automat ? Sau cum ? arhimandrit Arsenie: Se cade automat dacă nu susţii Adevărul. nici de om. fără discuţie. Adică el era habotnic? Era habotnic ..Singur Ortodoxia Da. şi a căzut în anatemizare. de aceea l-am desenat şi eu cu sabia. ceva mai aşa. Dacă eşti în erezie intri de la sine în blestem. Noi avem datoria să păstrăm Adevărul. că îşi fac loc cu sabia .. de aceea şi Apostolul Pavel este în icoană cu sabia. a doua oară rabzi. şi l-au luat direct pe Nestorie: dar tu cum zici ? Nestorie a răspuns: Nu-i născătoare nici de Dumnezeu.asta înseamnă. Spune Sfîntul Pimen: "o dată rabzi. arhimandrit Arsenie: Uite ce-i. dragostea se bucură numai de Adevăr 49 . Nestorie a fost patriarh pe vremea aceea la Sinodul III Ecumenic privind Teotokos şi a susţinut pe eretici. l-a scos anatemizat pentru că a fost de părerea ereticilor că o singură voinţă are Mîntuitorul. Rămîn în vigoare toate anatemele acestea ? arhimandrit Arsenie: Rămîn în vigoare. Sinodul cu privire la monotelism chiar pe patriarhul care a făcut acatistul Bunei-Vestiri. la Sinoadele astea Ecumenice dădea anatema pe toţi cei care erau împotriva adevărului care forma obiectul Sinodului.ce-ai zice de asta? Adevărul este apărat cu sînge .sabia cuvîntului. e născătoare de Hristos. El a spus că nu-i susţine. Şi l-au prins.

Sfinţia voastră. în cadruC ecumenismufui se vorbeşte de o nouă mentafitate. să crezi într-un loc pe care nul vezi. A apăra Adevărul este un erou al Adevărului. de credinţă. biruitoare. pentru că iese din logica omenească. pe sabia Adevărului. pentru că altfel ar însemna să ne tremure mîna pe sabie. pentru că este logică divină. şi această biserică văzută. oamenii sunt divizaţi. oamenii s-au despărţit. nici o biruinţă nu va fi cu mîna tremurînd. aprobat şi practicat de Biserică. aceasta nu mai este o logică pipăibilă. receptiv pentru respectarea tradiţiiCor fiecăruia. se spune că este biserica văzută. Cînd zici Biserică se înţelege adevăr mîntuitor. de un om ecumenic care să fie un creştin îngăduitor. cuprins în Scriptură şi în Tradiţie. Aceasta este puterea credinţei. împărţită. se spune despre ea că este divizată. ferice de cel ce nu a văzut şi a crezut . arhimandrit Arsenie: Biserica propriu-zisă nu-i divizată. Sfinţia voastră. vizibifă. Învăţătura creştină pare un paradox. şi aici este toată puterea creştinului: să creadă 6.discuţii teofogice? arhimandrit Arsenie: Eu cred că sunt influenţaţi atunci cînd spun că trebuie să fim maleabili şi nu habotnici. Ce se numeşte dogmă? Adevăr de credinţă revelat. nici nu-i vorba de habotnicie. Cuptătoare şi biserica nevăzută.arhimandrit Arsenie Papacioc pe ici pe colea. Ce recomandaţi teofogifor ortodocşi care poartă discuţii şi intră în contact cu cei ce s-au desprins de Biserică . 50 Cuvîntul III 7 . nu e glumă.

Dragostea crede totul. cultură. cununie ecumenică. dar care propagă ideile acestea ale ecumenismufui. îl respectăm de mii de ani. dar asta nu înseamnă că sunt de partea lor. suntem o unitate. dacă le spui că sunt schismatici sau eretici. se vorbeşte despre viaţă ecumenică. aş spune că toţi ştiu ce ar spune Sfîntul Nicolae. uită totul. zice că e Dumnezeu. vizite. te compătimesc şi atît. momente demonstrative se fac cu un scop. ia uite! Dar cum să-şi manifeste dragostea pentru că. dragostea se bucură numai de Adevăr 51 •8• . Ei sunt lăudaţi că sunt teofogi de tafie mondiafă. Acuma ne pare foarte rău. vocaţie ecumenică. rugăciune. arhimandrit Arsenie: Nu mai vorbim. Domnule. Asta-i dragostea! Dragostea nu-i chiar aşa să bem o cafea împreună şi gata. l-au respectat şi ei sute de ani şi s-au rupt de adevărul mîntuitor.Singur Ortodoxia Adevărul este acesta. institut ortodox. Ce credeţi că ar spune SfintuC NicoCae. se supără? arhimandrit Arsenie: Dragostea iartă totul. Care este scopul de se fac aceste amestecări de concepţii să zicem că e una religia? Aceste jocuri de lumini. dracul e mai mult. E. suntem destul de îndureraţi. calendar ecumenic şi există şi un Institut Ecumenic "SfintuC NicoCae". bibliotecă ecumenică. şi asta ar spune toţi. A fost grozav acest Corinteni 13! Sfinţia voastră. sfinţia voastră? arhimandrit Arsenie: Eu ştiu ce ar spune Sfîntul Nicolae. dar se bucura numai de Adevăr . dar se bucură numai de adevăr.

În aerfi6er s-a făcut să vadă toată Cumea. Cu ce scop? Ce. dar am băut-o cu el. prin asta. cum este în România. sfinţia voastră? arhimandrit Arsenie: Le-ar da cîte o palmă. prin asta! Domnule. arhimandrit Arsenie: Acum. deci a avut un scop. în masă.am băut cafeaua aia. ce altceva făcea Arie. A avut un scop să se facă o legătură că nu era nici o legătură cu el. Asta ar face.arhimandrit Arsenie Papacioc Nu adevăraţii oameni ortodocşi lucrurile acestea. păi da. am băut o cafea împreună la masă . Uite dovada: Papa a venit în România nu ca să vadă organizaţia Bisericii. Şi ce ar spune SfintuC NicoCae. n-au răspunderea Adevărului. adică nu vezi cu ce aspecte de subţietate vin să se apropie prin asta. organizează Dar acum unora chiar le place. 52 Cuvîntul III . pe ici pe colea. n-au conştiinţă. A venit şi a făcut o slujbă catolică. ca lui Arie. La urma urmei. i-a tras două palme. Asta a făcut Sfîntul Nicolae.demonstrativ. bisericile pline şi credinţa statornică. arhimandrit Arsenie: N-au nici o răspundere. Ar avea cam mufte pafme de dat acum. decît nu recunoştea Adevărul despre Hristos. eu puteam să o beau şi acasă. vrei să spui că a fost altă cafea? A fost mai gustoasă că ai băut-o cu ăla? E un scop care urmăreşte ceva.

versetul 11. Acesta a fost scopul. Sfînta Evanghelie de la Matei. fac ca ei pentru că ăla comandă. Adevărul. încet-încet. versetul 30. alţi termeni ai teologiei moderniste sunt: "sobornicitate deschisă". uite. Capitolul 17. arhimandrit Arsenie: I-a prins cu puţin.ce-i aia.Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: A făcut o şi mai mare greşeală că au văzut românii: ce. le-au zis: închinaţi-vă ca voi. şi cînd au văzut că nu puteau să-i facă să se închine. pentru că mai înainte de toate. şi cel ce nu adună cu Mine risipeşte". dar ţineţi administrativ de noi. românul nostru respectă tradiţia pe care a moştenit-o. acum sunt mai catolici decît catolicii. "interco- dragostea se bucură numai de Adevăr 53 . Acestea sunt nişte demonstraţii. uite. arhimandrit Arsenie: Au rîs. Capitolul 12. Capitolul 14. versetul 2. Aşa şi cu Greco-catolicii s-a făcut cînd au vrut să-i schimbe. I-a prins cu puţin. 3 A se vedea hotărîrea arhiepiscopului Ciprian al Ciprului. Ei n-au vrut să se închine altfel. 4 Sfînta Evanghelie de la Ioan. Însemnări pentru (uvmtuC III. 5 Alături de "biserică nedeplină". la anul 1815. încet-încet. ce. Aşa face şi aici. niste apariţii cu scopuri veninoase. Iisus Hristos: "Cel ce nu este cu Mine. împotriva Mea este. "biserică-soră". dom'le !?! Au rîs. şi. dacă au ţinut de ei organizatoric. Spune Domnul nostru. 1 2 Sfînta Evanghelie de la Ioan.

arhimandrit Arsenie Papacioc muniune spirituală". Capitolul 1. Capitolul 20. Dragostea şi bunătăţile ei. de Teologie. versetul 29. Capitolul 13. 6 Spune Sfîntul Apostol Pavel: "dreptatea lui Dumnezeu întru dînsa se descoperă din credinţă în credinţă. 54 Cuvîntul III . 8 Epistola Sfîntului Apostol Pavel întîia către Corinteni. versetul 17. aceştia sunt străini de Predanie. versetul 6. sunt năluciri. Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Romani. 7 Sfînta Evanghelie de la Ioan. precum este scris: Iar dreptul din credinţă va fi viu. "eclesiologie euharistică".".

aşa cum ne-a fost lăsat. Pentru ca Adevărul să se stabilească a fost nevoie de multă jertfa. o practică recomandată de mişcăriCe ecumenice. cîntă. Ca ne-caCcedonieni (diverse ramuri de monofiziţi). dar şi de unii ortodocşi. cum s-a fixat de către Biserică. de a intra încet-încet într-un fel de împăcăciune. . constituie rugăciunile împreună cu eterodocşii. predică etc. ce raţiune. Sfinţia voastră. arhimandrit Arsenie: E o greşeală că. mă rog la Dumnezeu aşa cum mă mîntuiesc. în adevărul de credinţă. pierdem vremea. a costat enorm. nu cum nu mă mîntuiesc. cu schismaticii şi cu ereticii? arhimandrit Arsenie: Logica este să nu te rogi cu ei pentru că au alt punct de vedere al Adevărului. Ca protestanţi. vin protestanţii Ca catoCici etc. este mai mult o demonstraţie. Şi merg ortodocşi Ca catoCici. un vizibil interes al lor. spre o cedare a noastră. pentru că nu sunt în Adevăr.. în practica Adevărului. DDeci e o greşeaCă. Noi ne rugăm în Adevăr. aşa cum nu se poate altfel. Sunt nişte practici normaCe? arhimandrit Arsenie: Astea-s anormale. se roagă împreună. ce Cogică au avut Sfinţii Părinţi ănd au spus să nu ne rugăm cu cei care sunt despărţiţi de Biserică. trebuie să ne rugăm în Adevăr 67 Mă rog la Hristos aşa cum m-a învăţat El. nu fac combinaţii.Cuvîntul IV Singur Ortodoxia Sfinţia voastră. o dorinţă de a pune piciorul spre o împăcare.

ci să fie altfel decît e Adevărul. exact cum a învăţat El: "şi spuneţi aşa cum v-am învăţat Eu. e o trăire. nu cu două degete ca lipovenii. uşor îl bagi în dogma lor.spune Mîntuitorul -. rugăciunea e un duh.Papacioc ortodox. Aşa că trebuie să mă rog în măsura lucrurilor care cred în Dumnezeu. cum să mă rog cu tine. care înseamnă arhimandrit Arsenie Sfînta Treime. nu altfel.cimea şi toată lăţimea: Tatăl. . o parte de se va schimba. va să zică. Exact cum am spus Eu. avînd practica lor. şi v-am spus Eu"3. "cine n. de la pagina 79. . Pentru că s-au depărtat de dogme. 68 Cuvîntul IV Practica vieţii noastre este să ţinem legătura cu Dumnezeu ca şi cum îl trăim pe Dumnezeu în tot ce facem şi cînd ne rugăm. nici cu toată mîna ca la catolici. toată înălţimea. că mă rătăcesc.adună cu El risipeşte"1. numărul cutare şi unul îţi spune altfel: că stai pe strada cutare sau cutare . toată adîn. A se vedea Însemnări pentru CuvîntuC IV. N-au făcut lucrul acesta fără un motiv. dogma este măsura lucrurilor. Şi nu e duh.zice şi Sfîntul Ioan Gură de Aur. adică să aducă practica lor pentru că. acela mic se va chema"2. o cirtă. din această cauză să nu ne rugăm cu ei? arhimandrit Arsenie: Dogma nu e Dumnezeu. Şi a spus: "o iotă. Fiul şi Sfîntul Duh. Atunci.ca să ajungem într-un loc. adică nu se va mîntui .Sfînta Cruce în felul acesta. De ce altfel? Adică tu stai pe strada cutare.

adică să acceptăm abateri de la adevărul de credinţă. Nu ştiu de ce această invitaţie: rugăciune împreună.4 arhimandrit Arsenie: Cine a dedicat-o? Şi unii dintre ai noştri. restul e uşor. adică să nu ne rugăm cu schismaticii şi cu ereticii. ce înseamnă asta? Rugăciunea e o problemă de duh. nu este adevărat. o problemă de trăire personală. un principiu în ecumenism este următoruf: creştinii de diferite confesiuni să se roage împreună. şi nu este un program rugăciunea. Ca Euharistie. n-au nimic. trebuie să ne rugăm în Adevăr 57 . dar să nu participe Ca Euharistie şi aceşti teoCogi ortodocşi care sunt în mişcarea ecumenică spun că atunci cînd Sfinţii Părinţi au spus să nu ne rugăm cu ereticii şi cu schismaticii se refereau doar Ca Împărtăşire. pentru că. să zicem că suntem una. Şi rugatul împreună nu este o gimnastică. Este adevărat? arhimandrit Arsenie: Nu. Ce feC de interes ? arhimandrit Arsenie: Interes pentru unitate. de la adevărul mîntuitor.. ca şi cum facem un fel de gimnastică şi facem un fel de întărire a muşchilor. Nu accept eu rugăciunea împreună. el nici nu se închină ortodox. adică este un interes în practica asta.Singur Ortodoxia Sfinţia voastră.. cu atît mai mult să nu ne împărtăşim cu ei. emanat de cineva. dacă accepţi să te rogi împreună. Luna ianuarie este dedicată acestor practici. Sunt cu totul de acord cu ce au spus Sfinţii Părinţi. Eu am să mă rog ortodox. mă închin ortodox.

.arhimandrit Arsenie: arhimandrit Mie îmi Arsenie pare Papacioc bine.. Şi de ce să fac lucrul acesta? Asta-i demonstraţie. eu i. da.. Şi de ce să fac lucrul acesta? Chiar rugăciunea .nu este voie să 70 Cuvîntul IV . că nici nam ştiut! Nu este duhuf adevărufui în rugăciunile acestea ? arhimandrit Arsenie: Nu este duhul adevărului. Gimnastică..am spus sport aici sau cum i-am spus. arhimandrit Arsenie: Gimnastică.

e un moment istoric.una pe norii cerului şi una la judecată. Nu ne-am rugat împreună? Vorbim despre cei care trăiesc în Adevăr. ne sfătuim împreună. nu sunt liniştiţi pentru că nu sunt în Adevăr. preoţi credincioşi şi participă Ca astfeC de sfuj6e. Nu-i nimic de glumă. aşa cum ne-a spus Hristos.care sunt două la moară cu acelaşi interes . Important este de ce nu suntem împreună. Şi vor să te niveleze pentru că ei nu schimbă nimic. să poftească aici. Se strîng episcopi. e frumos. Nu stau. dragul meu. Noi suntem foarte bucuroşi să fim uniţi. fără condiţii.Ortodoxia este suflare şi răsuflare. Şi tot argumentul acesta rămîne pînă la urmă: sunt gata să mor. am băut cafeaua împreună sau ceaiul şi totuşi unul se ia şi unul se lasă . politic şi gata. Ei spun că este o Cucrare a Duhufui Sfint rugăciunea asta împreună. Asta-i uşor. Mergem la tîrg împreună. trebuie să ne rugăm în Adevăr 59 . dar în Adevăr. arhimandrit Arsenie: Nu au nici o scuză. zise adesea şi"ecumenice". dacă suntem ortodocşi ne rugăm împreună. Acuma sunt tot fefufde vecernii împreună etc. la noi. arhimandrit Arsenie: Ei nu vor rugăciune împreună. ei vor să fim una. nu-i important.Singur zici program de rugăciune . "unul se ia şi unul se lasă"5 dacă n-ai trăit în Adevăr. arhimandrit Arsenie: Lăsăm la o parte. Rugăciunea împreună pentru ei înseamnă că ne-am unit.

ia uite. dacă nu furi cu mine. adică. zic eu. noi . Eşti eretic? NU! Aici nu mai merge. cum să intrăm în Liturghie ca într-un fel de piesă de teatru. * Un motiv af for este următoruf: ei zic că cei care nu se roagă împreună nu au dragoste. nu? * Ce feC de oameni? arhimandrit Arsenie: Care au fost plătiţi sau care vor fi plătiţi. Eşti curvar? Sunt. Va să zică toate cele pe care le-au făcut aceşti titani: Vasile cel Mare. 60 III . De unde ştie fiul teslarului atîta carte?6 Mi-a spus o doamnă profesoară. trăitoare: "nu-i aşa. ba mai mult. n-ai nimic. că ăia-s oameni de cultură. Apostolul Iacov şi Ioan Gură de Aur. că Hristos a Cuvîntul fost prin India?" Doamnă. n-ai dragoste? Vezi de treabă! Esti chior? Sunt. părinte. Plătiţi să ce? y arhimandrit Arsenie: De a face gustul celor ce nu susţin Adevărul dogmatic.suntem nişte proşti. de credinţă.zic ei . Nu mai putem fi împreună cînd e vorba de Adevăr. ce fericit sunt că sunt astfel de "prost". poţi să spui orice. Adică. ne spun că suntem reduşi. arhimandrit Arsenie: Părinte dragă.Papacioc Dar dearhimandrit ce tot ţii să Arsenie te rogi cu mine împreună şi din punct de vedere al practicii tu nu eşti ? Cum te-nchini? Ce liturghie ai? Nu mai ai proscomidie. Vezi de treabă. Eşti hoţ? Sunt. poţi să treci peste ei? N-au proscomidie.

Noi. nici filosofiile care comparau lucruri frumoase nu existau. dar şi-a motivat învăţătura. Într-un îndemn Ca rugăciunile acestea comune. Noi suntem deja împliniţi . Ce zici de lucrul acesta! Eu nu-l urăsc. se zice aşa: "avem aceeaşi învăţătură. e singura cale. Fanaticului nu-i pasă nicicînd de adevăr. dar nu-l accept.să te niveleze ? Pentru că el îşi motivează slăbiciunile şi vrea să te niveleze ca să fie liniştit în păcatele lui şi în practica lui. nu e alta. dar trebuie să ne rugăm în Adevăr 61 . De ce doreşte. cunoscut . Ia uite! Tăbară pe tine. Tot în funcţie de Adevăr e tot războiul care se dă. nici filosofiile care l-au atacat nu existau. Şi interesuC? arhimandrit Arsenie: Interesul este al lor. nu suferă ca tu să fii mai înalt. psihologic vorbind. Întotdeauna Adevărul este atacat. ortodocşii. că i-a făcut şi pe Singur Ortodoxia indieni? Era Dumnezeu.nu-i convine că tu ai o viaţă de trăire motivată. De aceia zic: crede cu orice chip şi te convingi pe drum de ce crezi. creştină să zicem . întinerim lumea pămîntului prin slujbele pe care le facem.dumneata ştii că Hristos era Dumnezeu. despre care am discutat. dragostea o măsurăm cu tovărăşia la hoţie? Dragostea se bucură numai de Adevăr. după sute de ani. De ce să facem rugăciune? Nu vezi că e un interes.în Adevăr. dacă nu era Adevărul. Nu înseamnă că n-avem dragoste dacă-i refuzăm ? arhimandrit Arsenie: Păi. cineva care-i lîngă tine.

dar nu a fost într-o formă eroică şi să aducă noutăţi ca fiul său Grigorie Teologul. nici nu-mi vine să cred că se învaţă altfel în universităţi. Chiril al Alexandriei cu o serie întreagă de lucruri. să pună mîna pe învăţătura acestor mari titani: Ioan Gură de Aur. Grigorie de Nazianz. prea trasor Adevărul de credinţă. Hristos e ortodox pentru că facem exact ce a spus El. Mai întîi de toate.sabia duhului. de ce să nu spun Biserică Ortodoxă? N-am schimbat nimic deci. că e prea adevăr. şi treaba lor dacă păstrează un amestec de idei. Vasile cel Mare. Biserica e numai una. a prezidat Sinodul al II-lea Ecumenic care privea 62 Cuvîntul III . Cum. interpretarea învăţăturii creştine? La niveC teofogic.arhimandrit Arsenie Papacioc această învăţătură este interpretată diferit şi nu putem să interpretăm cuvinteCe Cui Dumnezeu decît prin rugăciune" . şi este foarte trist că autoritatea dogmatică a universităţii nu precizează cu sabia în mînă adevărul . e consemnată învăţătura. Numai Biserica Ortodoxă explică adevărat învăţătura Mîntuitorului Hristos. cu ecumenismuf. arhimandrit Arsenie: Astea sunt discutate. Ce îndemnaţi pe teofogi să citească? arhimandrit Arsenie: Să citească ce spune Biserica Ortodoxă. af institutelor teologice este Ca modă chestia asta cu împăcărife. că de Nazianz a fost şi tatăl său .într-un îndemn Ca rugăciunile acestea comune. Ce recomandaţi teoCogiCor în învăţarea.a fost un mare trăitor. am spus de atîtea ori fără să fac figură de stil. şi gata. Teologul mai corect.

au hotărât Sfinţii Părinţi cu Duhul Sfînt ce-a fost. S fîntul Duh era deja de Mîntuitorul confirmat: "de la Tatăl purcede" . chiar dacă trebuie să mori pentru El. fogica este următoarea: dacă Biserica Ortodoxă este soră cu marea Biserică a Apusufui.Duhul Sfînt. dar nu că-I de la Mine.Hristos nu poate fi interpretat. Mîntuitorul "cine se va boteza în Singur spune: Ortodoxia numele Tatălui. de apostoli şi de asta zice "şi Voi trimite". pentru că vine cu o logică oarecare. gata. Cu Adevărul nu-i voie să faci asta. vine altul şi spune că are dreptate.a precizat. Adevărul. dacă-l interpretăm mereu. Aceasta a motivat şi forma Sfintei Cruci. Să citească orice. că e bine să ştie ca să poată să-i combată. Adevărul a fost definitiv interpretat de Sfinţii Părinţi la Sinoade. al Fiului şi al Sfîntului Duh"7. "Voi trimite"9. O aftă practică este înfrăţirea parohiiCor. să citească şi de Mahomed dacă e necesar. atunciparohiife se înfrăţesc. arhimandrit Arsenie: Dar nu e soră ! trebuie să ne rugăm în Adevăr 63 . Adevărul nu se poate interpreta. pentru că Mîntuitorul era cunoscut ca Dumnezeu. nu mai interpretezi tu. dacă nu eşti în stare să faci lucrul acesta zici ca ăla. chiar dacă te jertfeşti.Sfînta Treime. "Care de la Tatăl purcede" . adică suntem Una .

pentru că au fost mulţi catolici de bună credinţă. nu le cunoaşte. At moment emoţionant pentru mine a fost rostirea rugăciunii "Tatăf nostru". preoţi chiar şi. dar aşa se vrea să fie . nu se mai pune nici a doua întrebare. pentru că. y y Mă simt foarte fCatat cînd părinteCe ne invită în aCtar. aia e altceva. parcă-ţi deschideau inima.. dacă aşa zic ei. o fi fost o fire sentimentală. arhimandrit Arsenie: Unui băiat i-a plăcut mai mult decît pe terenul de fotbal sau la un teatru cu o piesă oarecare. Nu-i un motiv obiectiv. Şi spune un copii: "A doua zi asistăm în parohie pentru prima oară Ca o Citurghie catolică unde mă impresionează foarte muft coruf. cînd au văzut toată slujba ortodoxă. dacă te duci într-un magazin şi vînzătoarea sau trebuie să ne rugăm în Adevăr 64 . un motiv întemeiat să ne împăcăm că a zis un copil. Singur Ortodoxia arhimandrit Arsenie: Atunci. i s-a dat atenţie. cîntecefe for. 6ine. şi au vrut să schimbe şi la ei. dar nu cunoştea slujbele ortodoxe copilul acesta. şi i-a mazilit.Păi aşa zic ei. asta şi ca să viziteze sau nu ştiu ce . rugăciune în timpuC căreia toţi ne ţineam de mîini.. Le cunoaşte sfinţia voastră. prezentîndu-ne pe fiecare în parte credincioşifor catofici care au umpCut briserica". Se duc cu copiii şi participă Ca fiturghiife Cor.10 crescuţi . Copilul a avut vîrsta lui de înţelegere. . s-au bucurat foarte mult. arhimandrit Arsenie: Nu.

2 Spune Domnul nostru. de a sufla în adevăr cu Dumnezeu .". Spune Mîntuitorul nostru. Singur Ortodoxia Însemnări pentru CuvîntuC IV. stăpîneşte Adevărul." Ştii ce-a spus unul lui Napoleon. E în funcţie de Adevăr orice mişcare. Sfînta Evanghelie de la Luca. te simţi flatat şi nu-ţi vine să pleci fără să cumperi ceva. de asemenea: "Că amin zic vouă: pînă ce va trece cerul şi pămîntul. Eşti mai slab şi este o lege: cine este tare să stăpînească. aţi comis o nedreptate. Non multa sed multum. o iotă sau o cirtă nu va trece din lege. pînă trebuie să ne rugăm în Adevăr 65 1 . împotriva Mea este. Doamne. Iisus Hristos: "Cerul şi pămîntul vor trece. cînd l-a condamnat la moarte. dar nu poţi să-mi faci nimic. De ce nu vrem să înţelegem că aceasta înseamnă o trăire liniştitoare! Nu-i vorba de mult. împăratului. Nu dragă.". iar cuvintele Mele nu vor trece." Adică nu e în funcţie de ce faci tu cu mine. decît din lege o cirtă să cadă. Sfînta Evanghelie de la Matei. cînd a omorît un demnitar? "Sire. nu ne jucăm cu asta. Capitolul 16. Nu contează că mor eu. versetul 17. versetul 35. Ştii ce i-a spus unul. acolo în arenă? "Împărate. Adică. Capitolul 12. mă omori. E.vînzătorul te ia de mînă şi te duce şi-ţi arată nu ştiu ce. "Mai lesne este cerul şi pămîntul să treacă. versetul 30. Iisus Hristos: "Cela ce nu este cu Mine. mai mult decît o crimă. şi cela ce nu adună cu Mine risipeşte". Sfînta Evanghelie de la Matei. e în funcţie de ce faci tu după asta şi de ce ai făcut asta. aia-i altceva. Capitolul 24.tu eşti. orice suflare şi răsuflare.

Eu cu voi sunt în toate zilele. dar nu pentru a fi predat cum îl înfăţişează Cuviosul Iustin Popovici. Deci. Capitolul 28. Capitolul 7. 5 Spune Domnul nostru. Capitolul 28.. 9 Vezi însemnarea 8. că nevoie este să vină smintelile. 19. versetul 26. 10 Pe lîngă institutele teologice. iar cela ce va face şi va învăţa. Iisus Hristos: Iar oricine va sminti pe unul dintr-aceşti mici care cred întru mine. Amin. Capitolul 6. Sfînta Evanghelie de la Ioan. botezîndu-i pe ei în numele Tatălui. mai mic se va chema întru Împărăţia Cerurilor. Capitolul 5.". versetul 20. Capitolul 24. Capitolul 2. care de la Tatăl purcede. versetul 18. Acela va mărturisi pentru Mine. Drept aceea. pururea văd Faţa Tatălui 66 Cuvîntul III . mai sunt şi alte manifestari de acest fel. şi va învăţa aşa pe oameni. 6 Sfînta Evanghelie de la Matei. 8 Spune Mîntuitorul nostru. cela ce va strica una dintru aceste porunci mai mici. Iisus Hristos: "Două măcinînd la moară. spune Domnul nostru. şi al Fiului. 20. 3 Parafrază.".(. că nu ştiţi în care ceas Domnul vostru va veni. Sfînta Evanghelie de la Ioan. Sfînta Evanghelie de la Matei. şi să se înece întru adîncul mării.. că zic vouă: Că îngerii lor în Ceruri. 7 Spune Mîntuitorul nostru. Duhul Adevărului. Şi iată. Iisus Hristos. Capitolul 15. Sfînta Evanghelie de la Matei. versetul 54. acela mare se va chema întru Împărăţia Cerurilor.) Căutaţi să nu defăimaţi pe vreunul dintr-aceşti mai mici. învăţaţi toate neamurile.42. şi al Sfîntului Duh. Sfînta Evanghelie de la Matei. versetul 41. Sfînta Evanghelie de la Marcu. 55.arhimandrit Arsenie Papacioc ce vor fi toate. în Cer. ecumenismul este obiect de studiu şi în manualele şcolare. versetul 14 -17. Sfînta Evanghelie de la Luca. mai de folos i-ar fi lui ca să se spînzure o piatră de moară de grumazul lui. Capitolul 13. 4 Este vorba de ultima săptămînă a lunii ianuarie. dar vai omului aceluia prin care vine sminteala. mergînd. Deci: privegheaţi. versetul 46-49. Sfînta Evanghelie de la Matei. Vai lumii de sminteli. Iisus Hristos: "cînd va veni Mîngîietorul pe care Eu voi trimite vouă de la Tatăl. 19. pînă la sfîrşitul veacului. Apostolilor: "DatuMi-s-a toată puterea.". Învăţîndu-i pe dînşii să păzească toate cîte am poruncit vouă. şi pe pămînt. versetul 18. una se va lua şi una se va lăsa. versetul 2-6.".

Capitolul 18.. Sfînta Evanghelie de la Matei. versetele 6. 7. 10. trebuie să ne rugăm în Adevăr 67 .meu care este în Ceruri.

pe S fîntul Nicodim Aghioritul). iar monotelismul la 680 la Sinodul VI Ecumenic la Constantinopole. .Cuvîntul V Singur Ortodoxia Sfinţia voastră. în timp. adică nu prin învăţături.dar sunt creştini. sunt şi ei de mai mufte fefuri. Monofizitismul a fost condamnat la 451 la Sinodul IV Ecumenic la Calcedon. la pagina 87. la anul 1844). revenirea Ca Biserica Ortodoxă. neoprotestanţi. s-a făcut prin Botez. anglicani sau alţii. arhimandrit Arsenie: Nu ne interesează. Întrebarea este următoarea: revenirea Ca Biserică are un caracter sfinţitor. catolicii trebuie să se primească la Biserică după cum scrie1 în însemnările din Molitfelnicele autentice (a se vedea Molitvelnicul bogat tipărit la Mănăstirea Neamţu . prin MMirungere sau prin Pocăinţă în funcţie de greşeCi şi de timpuC despărţirii. despre revenirea la Ortodoxie 81 Monofiziţii sunt unii mai radicad. la anul 1843). în Pidalionul tipărit la Mănăstirea Neamţu. că şi-au dat seama de greşeli sau învăţături teofogice ? arhimandrit Arsenie: Revenirea la Biserică nu se poate face decît cu lepădarea de învăţătura papistă. A se vedea Însemnări pentru CuvîntuC V. şi după cum bine scrie şi în Pidalion (a se vedea însemnările şi subînsemnările la canonul 46 Apostolic. lucru valabil şi pentru protestanţi. după cum arată atîţia Părinţi (amintim pe Sfîntul Paisie de la Neamţ. şi creştinii unii sunt mai trăitori. aţii mai moderaţi. alţii mai slabi .

Mirungerii. Sfinţia voastră. cuprins în Scriptură şi în Tradiţie. despre revenirea la Ortodoxie 69 . Pocăinţei cînd se revine Ca Biserică ? arhimandrit Arsenie: Pentru că respectivii au intrat într-o rătăcire faţă de adevărul mîntuitor. de ce este nevoie să se facă Taina BotezuCui. şi mai multe lucruri schimbate vei vedea ! . ci ce trăieşti. Ar tre6ui să se incfudă şi în MMoCitfeCniceCe noi aceste sfuj6e? arhimandrit Arsenie: Nici nu se pune problema.acestea sunt tendenţioase. aprobat şi practicat de Biserică. E posibil aşa ceva?! Vremea a schimbat lucrurile de la sine ? Dacă este vorba. autentice. datorită tendinţelor ecumeniste. Sfinţia voastră.nu numai atît. în loc de lepădări şi de venirea la Ortodoxie. Dogmă înseamnă adevăr de credinţă revelat. n-avem voie să schimbăm cum vrem noi. arhimandrit Arsenie: Nu contează. Eu am şi un Molitfelnic care nu este chiar nou şi acolo. în MMoCitfeCnwe. Să se păstreze molitfelnicele vechi. s[uj6efe de venire a eterodocşifor Ca Biserică nu mai sunt tipărite în cărţife de cuft. s-a pus un acatist.Nu este vorba de cum trăieşti. vorbim de Molitfelnicele mai vechi. ca să fii bun trebuie să fii în dogmele creştine şi în practica creştin-ortodoxă. Ce mai discutăm . unde se precizează aducerea la Ortodoxie. Nu Singur Ortodoxia facem anchetă care este mai bun şi care este mai rău.

vedeţi foarte simplu unirea BisericiCor (revenirea Ca Ortodoxie): prin lepădare de erezii. Mirungerii. Mirun.. Mirungere. luminarea inimii lor. Botez. în erezia lor. la o întîlnire tendenţioasă ?! Sfinţia voastră. Dar dacă nu se vrea să se treacă prin această taină? Vă între6 pentru că aceasta este tendinţa actuaCă. unde. Altă situaţie nu există. vorba lui Dostoievski: e complicat un om simplu..gerii sau a Pocăinţei. dar este foarte complicat un simplu ca acesta. Sfinţia voastră. Este simplu dacă vrei. 70 Cuvîntul III . şi toată înălţimea. în credinţa lor. Este mîntuirea în joc. după caz ? arhimandrit Arsenie: Dacă vor să vină la Ortodoxie. în cadruC revenirii Ca Biserică se poate face aceasta fără Taina BotezuCui. arhimandrit Arsenie: Rămîn aşa cum sunt.arhimandrit Arsenie Această mare Taină este Papacioc venirea Sfîntului Duh. Ce simplă . nu se poate face decît prin Taina Botezului. Nu se poate trece peste acest pas? arhimandrit Arsenie: Este singurul mod prin care poţi să-l aduci. dar are toată adîncimea. arhimandrit Arsenie: Este simplu. Pocăinţei. luminarea poziţiei lor.

să fim moderni ?! Ce ne-a dat Apusul ?! Aţi spus.mă lepăd. arhimandrit Arsenie: Biserica mai mult decît învaţă. zece şi 365 fac un an. patru. Are un caracter de taină. Este un martir pentru .Biserica Ortodoxă -a pregătit să ajute toată Singur s Ortodoxia lumea pămîntului să se mîntuiască. arhimandrit Arsenie: Da. sfinţia voastră. prin taina propriu-zisă.. să fim şi noi apuseni. Cine vine mărturiseşte Adevărul. sfinţeşte. chiar pentru asta îi pui întrebarea: te lepezi de patimi .. trei. Adică întoarcerea Ca Ortodoxie are un caracter sfinţitor. Dar sute de ani? Şi am trăit aceste lucruri împreună. Sfîntul Martin este mucenic la Sinodul VI Ecumenic cu problema monotelistă. Să fim fericiţi că suntem ortodocşi. cinci. să fie pe linia dorinţei divine. Adică nu de învăţătură ? arhimandrit Arsenie: Nu poţi să faci un gest dacă el nu revine la învăţătura pe care a pierdut-o. te lepezi de. Ne împăcăm acuma într-o înţelegere aşa. Sute de ani. O zi. îţi mulţumesc Doamne că m-ai născut ortodox".. de împlinire. a fost contemporan cu despre revenirea lapapă Ortodoxie 71 Adevăr şi Maxim Mărturisitorul. mă lepăd . prin revenire. Am zis lucrul acesta singur. Să se lepede de învăţătura trecută şi să intre în învăţătura ortodoxă. Şi mi-a dat putinţa să mă conving de valabilitatea acestei trăiri. două. în pădure: "Doamne.. că Biserica întîi sfinţeşte şi apoi învaţă.

şi au căzut în erezie. nu prea s-au repu6ficat liotărîrife sinodale. dacă n-asculţi.arhimandrit Arsenie Papacioc toate aceste lucruri sunt anulate acum. dacă nu te ascultă. numai că ei s-au complicat acuma . citim Pidalionul. şi dacă eşti cununat te cunună încă o dată. Cine n-ascultă intră în păgînătate : "şi.vorbeam cu patriarhul Iustinian.. Ştiu lucrul acesta şi am învinuit chiar . Din cauza cafendarufui au dat în. da. arhimandrit Arsenie: S-au publicat. Pentru ce? Pentru un fes roşu pus deasupra capului? De exempCu stiliştii. şi . ci pentru că repetă botezul. Nu pentru calendar. Sfinţia voastră. calendarul este o măsurătoare. Eu 72 Cuvîntul III predam istorie la un seminar în Neamţ. arhimandrit Arsenie: Păi sigur. seminar monahal. pentru că te botează încă o dată dacă eşti botezat.ca să-i primeşti. pur şi simplu ? arhimandrit Arsenie: Pur şi simplu să revină. arhimandrit Arsenie: Nu s-au retipărit. ei cum revin Ca Ortodoxie? Prin mirungere? arhimandrit Arsenie: Stiliştii nu. deci păgînătatea... Dar cum? Se primesc prin pocăinţă ? arhimandrit Arsenie: E vorba de calendar. Ce nu s-a publicat? Nu s-au retipărit. îţi dai seama ce mare greşeală. Deci ei vin aşa. să-ţi fie ca un păgîn şi vameş"3. Botezul repetat.

S-au tipărit aceste cărţi. ale Sinoadelor Ecumenice şi Locale. este un pidalion mare.. Nu putea să nu se tipărească canoanele Sfinţilor Părinţi. am găsit o carte care era pierdută. arhimandrit Arsenie: Săracu' şi nevinovatul Iorga . fost mitropolit la Iaşi. Singur ce putea să-mi dea Iorga? Săracu' Iorga. Sunt exact toate canoanele Sfinţilor Apostoli. Am avut şi Pidalionul mare4. ale Sfinţilor Părinţi. S-au tipărit şi fracţionat: separat ale S finţilor Părinţi. printr-un preot îndrăzneţ.. în chirilică. Pînă cînd. din Pidalion. Ce putea să-mi dea? Eram disperat. O cultură întreagă e acolo. Însemnări pentru CuvmtuC V A se vedea ediţiile respective. L-am scăpat de la foc. pentru însemnările din Molitfelnic. a se vedea cele două volume de Convorbiri şi istorisiri duhovniceşti. ale Sinoadele Ecumenice. de asemenea.7 erau. retipărire în: Din istoria marii apostazii: Sinodul de la Ferrara-Florenţa. Are însemnări şi subînsemnări de pagini întregi. foarte important. şi înţelesul acesteia. că îl ardeau comuniştii. am dat de ea pentru că m-a ajutat Dumnezeu. ale Sfîntului Paisie de la Neamţ. dar mi le-au luat studenţii. că aveam mare nevoie de Pidalion. pe care l-a tipărit Veniamin Costache. 2002. dar Pidalionul îl am. gros. a se citi Istorie pentru Vedenia monahului despre revenirea la Ortodoxie 73 1 .umblam în cărţile lui Iorga Ortodoxia să caut nişte adevăruri istorice. legat în aur pe margine. Era chiar Pidalionul lui Iosif Naniescu. Editura Scara. Eu am avut toate ediţiile . cît şi fragmente din Viaţa Sfîntului Paisie de la Neamţ. 2 Despre împotrivirea faţă de cărţile tipărite la Mănăstirea Neamţu.

cu trei ani în urmă . şi de nu va asculta nici de sobor. 1797.16. din arhimandrit Sfînta Monastire a Neamţului. horos-urile Sinodale. mai ia împreună cu tine încă pe unul sau doi. Iar de nu te va asculta. versetul 15. Capitolul 18. mergi şi-l mustră pe dînsul între tine şi între el singur.Arsenie Papacioc în anul mîntuirii Theodosie. să-ţi fie ţie ca un păgîn şi vameş". spune-l soborului. Nu conţine şi hotărîrile de dogmă. 4 Tipărit la Mănăstirea Neamţu. după adormirea Precuviosului Paisie Stareţul şi arhimandritul Sfintelor Monastiri Neamţu şi Secu. în luna decembrie 20 spre 21. 1844. Sfînta Evanghelie de la Matei. de te va asculta. deci. cuprinde însemnările şi subînsemnările la canoane ale Sfîntului Nicodim Aghioritul. Iisus Hristos. 3 Spune Domnul nostru. 74 Cuvîntul III . ai dobîndit pe fratele tău. Ucenicilor: "Şi de-ţi va greşi ţie fratele tău. ca prin gura a două sau a trei mărturii să stea tot graiul.17. Iar de nu-i va asculta pe ei.

dar nam încredere decît în Biserica Ortodoxă.Orto-Doxia. altfel. ce se dobîndeşte prin smerenia lui Hristos. Scria. că Tu eşti "Calea. şi capetele la pămînt. trăirea şi adîncimea unei structuri. care oferă realizarea omului din tine. cu inimile smerite. desăvîrşindu-se marea Ta biruinţă. Nu poţi să fii creştin universal decît prin modalitatea ortodoxă. s-ar putea numi false trăiri interioare. o spun cu regret. Adevărul şi Viaţa". este vorba de a ne angaja cu toată seriozitatea pe drumul esenţial istoric. 75 Sfîrşit. care este marele Adevăr . * Sfîntul Siluan Athonitul aparţine în întregime Bisericii Ortodoxe.Ortodoxia. şi nu suntem romano-catolici. după ce un alt părinte trăsese concluzia că toţi ereticii vor pieri: "Nu ştiu." * Doamne Iisuse Hristoase.Ultimul Singur cuvînt Ortodoxia Biserica este trupul tainic al lui Hristos. În alegerea. de universală. atît de deplină. trebuie neapărat să ţinem cont de nişte date reale ale problemei în care ne angajăm. Este o greşeală să ieşi dintr-o structură spirituală puternică . Te rugăm ca frumuseţea şi veşnicia aceasta Ortodoxă să fie înţeleasă fără părtinire. Nu este o întîmplare că noi suntem ortodocşi. şi Lui Dumnezeu slavă . Sigur. În ea se găseşte bucuria mîntuirii. de autentică.

la Biserica Ortodoxă smeriţi. în stilul ortodox. aşa cum s-a fixat la Sinoade privind dogmele respective.de la părintele Arsenie. * Sunt creştin. şi se vor interpreta: drumurile. sunt călugăr. şi chiar cu rîvnă şi cu trăire. toţi vom răspunde. Şi am răspuns: să vină la Răsărit . cu orice chip. arhimandrit Arsenie Papacioc . * Am fost întrebat: ce să spun Apusului? . Biserica Ortodoxă. fără condiţii. cărările care duc spre mîntuire şi este numai una: aceasta pe care o ţinem mai departe fără nici un fel de schimbare. Adevărul trebuie respectat fără condiţii. Biserica Ortodoxă.Adevărul este Hristos. S-au interpretat la infinit. sunt preot şi voi răspunde. Biserica este cea care patronează drumul spre mîntuirea noastră.