You are on page 1of 3

Kako brak učiniti skladnim

Autor: Ibrahim Bowers

Primjeri negativnog odnosa između supruga i supruge Većina muslimanskih supruţnika tretiraju jedno drugo radije kao neprijatelje nego prijatelje. Suprug osjeća da je on šef i da se treba ispoštovati sve što on kaţe. Supruga osjeća da ona mora "iscijediti" sve što moţe iz svog muţa. Neke supruge nikad ne pokaţu da su zadovoljne onim što on uradi ili im kupi, sa namjerom da ih podstaknu da rade i kupuju više. One čine da se on osjeća neuspješnim ako im ne priušti ţivot koji njihove prijateljice ili porodica imaju. Neki muţevi se vrlo strogo obraćaju svojim suprugama, poniţavaju ih ili ih čak zlostavljaju. Ţene nemaju pravo glasa odnosno pravo na svoje mišljenje. Kakav brak naređuje Allah dţ.š.? Vrlo je tuţno da je ta veza, koju je Allah dţ.š. uspostavio radi dobrobiti, učinjena izvorom prepirke, laţi, obmane, tiranije, poniţavanja i zlostavljanja. To nije slika koju bi trebao da odslikava brak. Allah dţ.š. je opisao brak na potpuno drugačiji način u Kur'anu: "... On za vas, od vrste vaše, stvara ţene da se uz njih smirite i izmedu vas uspostavlja ljubav i samilost..." (Kur'an, 30:2 1) Ne budite tiranin! Bez obzira na to da li je islam ili nije muţa postavio za glavu porodice, muslimani ne bi trebalo da budu diktatori i tirani. Učili su nas da prema svojim suprugama postupamo na najbolji način. Poslanik Muhammed s.a.v.s. je rekao: "Najbolji od vas u vjeri su oni koji su najboljeg ponašanja, a najbolji su oni koji su najbolji svojim ţenama". (Tirmizi) Budite partneri u procesu donošenja odluka Slijedite princip "Šure" i donosite odluke kao porodica. Ako odluke nisu namjetnute, imat ćete daleko više harmonije, a svako će osjećati da je imao udjela u tom procesu. Nikad ne budite nasilni Nikad nemojte zlostavljati svoga bračnog druga emocionalno, mentalno ni fizički. Poslanik s.a.v.s. nikad nije loše postupao sa svojim ţenama. On je kazao: "Kako oni samo mogu tući svoje ţene po danu, a navečer spavati sa njima?" Budite oprezni sa riječima Pokaţite osjećanja svome bračnom partneru. Dobro pazite šta ćete reći kad ste uznemireni. Nekad ćete reći nešto što nikad ne biste rekli da se niste naljutili. Ako ste ljuti, sačekajte da se smirite prije nego što nastavite sa razgovorom. Pokaţite osjećanja Pokaţite osjećanja svome bračnom drugu. Budite paţljivi, njeţni i puni ljubavi. Budite prijatelj svoga bračnog druga Pokaţite interesovanje za ţivot svoga bračnog druga. Vrlo često nam se desi da ţivimo u istoj kući, a ne znamo ništa o ţivotu jedni drugih. Bilo bi dobro ako bi muţ i ţena mogli zajednički nešto raditi. Mogli bi moţda brinuti se za jetime u svojoj kući ili voditi islamsku nastavu vikendom. Pokaţite zadovoljstvo Pokaţite da cijenite ono što vaš bračni drug radi za porodicu. Nemojte nikad dozvoliti da vam se muţ osjeća kao da ne radi dovoljno za porodicu ili da niste zadovoljni njegovim radom ili
1

trudom, osim ako je on zaista lijen ili čak i ne pokušava da zaradi za porodicu. Poslanik s.a.v.s. je rekao: "Na Sudnjem danu Bog neće pogledati ţenu koja je bila nezahvalna svome muţu." Pokaţite svojoj supruzi da je cijenite. Ako se ona brine za kuću i djecu, nemojte to potcjenjivati. To je teţak posao, i nikom nije drago da osjeti da se njegov rad i trud ne cijeni. Zajednički radite u kući Poznato je da je Poslanik s.a.v. pomagao svojim ţenama u kući. Ako je Poslanik s.a.v.s. to mogao činiti, trebalo bi da i moderni muţevi muslimani to mogu. Komunikacija je vaţna Komunikacija, komunikacija, komunikacija. Ovo je značajna riječ u savjetovanju. A i treba da bude. Muţ i ţena treba da razgovaraju jedno s drugim. Bolje se nositi sa problemima na vrijeme i iskreno nego im dopustiti da se gomilaju dok se ne desi eksplozija. Pokaţite kuharu ili peraču posuđa, bila to supruga ili suprug, da cijenite njen ili njegov trud. Poslanik s.a.v.s. nikad nije kudio hranu ispred sebe. Zaboravite ranije probleme Nemojte spominjati ranije probleme ako su jednom riješeni. Ţivite jednostavnim ţivotom Nemojte biti ljubomorni na one koji, izgleda, vode ugodniji ţivot nego vi i vaša porodica. "Rizk" (opskrba) je od Allaha dţ.š. Da biste postigli vlastito zadovoljstvo, ugledajte se na one oko sebe koji imaju manje od vas, a ne na one koji imaju više. Zahvalite Allahu dţ.š. na blagodatima u vašem ţivotu. Dozvolite svome bračnom drugu vrijeme za njega/nju samu Ako vaš bračni drug ne ţeli biti sa vama cijelo vrijeme, to ne znači da vas on ili ona ne voli. Ljudima treba vrijeme za njih same, iz raznih razloga. Nekad ţele da čitaju, da razmišljaju o svojim problemima, ili da se, jednostavno, odmore. Nemojte činiti nešto što će ih navesti na pomisao da čine grijeh. Priznajte svoje greške Kad pogriješite, priznajte. Kad vaš bračni drug učini pogrešku, oprostite mu. Ako je moguće, nemojte nikad zaspati ljuti jedno na drugo. Fizički odnos je vaţan Budite dostupni svome bračnom drugu seksualno, i ne dozvolite da se vaš seksualni odnos okarakteriše sebičnim. Poslanik s.a.v.s. je kazao: "Nije lijepo da na svoje ţene navalite kao ţivotinje, prvo morate poslati poruku ljubavi." Objedujte zajedno Pokušajte da zajednički objedujete, kao porodica, kad god ste u mogućnosti. Budite paţljivi sa temama o kojima diskutujete Nikad ne razgovarajte s drugima o nečemu što se tiče vašeg braka a što ni vaš bračni drug ne bi ţelio, osim ako postoji opravdan islamski razlog za to. Neki se muţevi i ţene, vjerovali ili ne, ţale drugima na fizički izgled svoga bračnog druga. Ovo je recept za neuspjeh. Informacije o vašim intimnim vezama se moraju čuvati među vama dvome. Mnogi od nas se ophode prema bračnim drugovima na način na koji se ne bi ophodili prema nekome drugom. Sa drugima nastojimo biti uljudni, paţljivi i strpljivi. Sa svojim bračnim drugovima ne praktikujemo takvu kurtoaziju. Naravno, sa svojim bračnim drugovima smo u najgora vremena, kad smo umorni, isfrustrirani i nakon napornog dana. Nakon lošeg dana na poslu, muţevi kući obično dolaze ljuti i na ivici su strpljenja. Ţena je, vjerovatno, isto tako imala teţak dan sa djecom i kućnim poslovima. Muţevi i ţene bi trebalo da diskutuju o ovim potencijalnim "bombama" tako da, ako se naljute jedno na drugo u tim periodima, razumiju, umjesto da odmah misle kako ih bračni drug više ne voli.
2

Dobar brak zahtijeva... Strpljenje, ljubaznost, skromnost, ljubav, razumijevanje, opraštanje i postojan trud. Ako se slijede ovi principi, to bi trebalo pomoći svakome braku da se poboljša. Bit svih ovih principa se moţe sumirati u jednu rečenicu: Uvijek se ophodite prema svome bračnom drugu onako kako biste ţeljeli da se on ophodi prema vama. Ako slijedite ovo pravilo, vaš brak će imati više šanse za uspjeh. Ako odbacite ovo pravilo, neuspjeh vas čeka iza ugla.

3