You are on page 1of 24

1

2

Rad: Tehničke mjere zaštite: Biometrijske metode Marijan Krmpotić 3 .

17 12...…………. Biometrijske identifikacija pomoću metode skeniranja šarenice oka…. Uvod u biometriju…………………………………………………….9 6.8 5.…….……6 3.1 Tehničke naprave za identifikaciju osoba putem potpisa……..17 11...2 Tehničke naprave za identifikaciju osoba putem glasa……….... Zaključak…………………………………………………………………. Sigurnost. Povijest razvoja biometrijskih tehnologija u Hrvatskoj i svijetu…..14 10. obrada i verifikacija biometrijskih podataka…………………...22 14.…………7 4. Ponašajne biometrijske i tehničke naprave za identifikaciju osoba…. Prilog zakonska regulative o zaštiti osobnih podataka…………………19 13.23 4 .. Biometrijske identifikacija pomoću termograma tijela i lica…………. pouzdanost i cijena biometrijskih sustava……………………10 7...16 11.. Primjena biometrijskih tehnologija……………………………………….Sadržaj: Naziv poglavlja: Strana: 1.17 11..5 2. Biometrija u Europskoj uniji……………………………………. Biometrijske identifikacija pomoću otiska prsta…………………………13 9. Biometrijska putovnica……………………………………………………. Literatura……………………………………………………. Pohrana..11 8...

britannica. Tehnologija predstavlja primjenu naučenog znanja u praktične svrhe ljudskog života. jer one imaju tendenciju manjih razlika unutar grupa. model vezan uz prepoznavanje putem identifikacijskih isprava i model vezan uz prepoznavanje koje se temelji na sigurnom ključu.zesoi. Danas postoje brojne biometrijske tehnologije koje uvelike koriste fiziološke značajke za raspoznavanje objekata. Tehnologija integralno obuhvaća odnos čovjeka prema prirodi i društvu te napore koje poduzima u cilju zadovoljavanja svojih potreba.1. prevladavalo je i uvjerenje kako su fiziološke karakteristike pouzdanije od psiholoških. Tehnologija je skup vještina. gdje se glavna prednost daje fiziološkim karakteristikama u odnosu na psihološke tj.2. http://www.hr/seminari/2007/seminari/IgorVasiljevic_Biometrija.com/ 25.hr/seminari/2007/seminari/IgorVasiljevic_Biometrija. znanja i sposobnosti da se prave i upotrebljavaju korisne stvari. Uvod u biometriju U samim počecima uporabe biometrije1 i biometrijskih sustava sustava.pdf 25.2012 4 Izvor: spvp. U nastavku seminarskog rada bit će detaljnije opisani neki od ovih nabrojanih modela. nego li to imaju ponašajne karakteristike4.pdf 25. ponašajne2 karakteristike.2012 5 .2.“ 5 Brzi razvoj tehnologije naglo je povećao i potrebu za pouzdanijim načinima identifikacije osoba.2012 5 Encyclopaedia Britannica. u odnosu na ponašajne.zesoi. Prema tome. posjeduju značajku raspoznatljivosti3.fer. prevladalo je mišljenje da fiziološke značajke. 1 2 Biometrija : starogrčki: bios ="život". U današnja vremena prepoznajemo nekoliko modela za identifikaciju.fer. metron ="mjera" Izvorno: behavioral biometric = bihevioralna biometrija. 3 Izvor: spvp.2.

Počeci biometrijske tehnologije vuku u daleku Kinu gdje je bila u upotrebi još od 14. te je imao mogućnost zabilježavanja osobnih oznaka kao što su tetovaže i ožiljci. stoljeća. pa sve do uporabe biometrije u sigurnosnim sustavima poduzeča i brojnih ustanova. Danas se sve više koriste preciznije metode. Dok se je na istoku koristila drugačija metoda i tehnike razlikovanja dviju osoba. godine francuski policijski službenik i znanstvenik Alphonse Bertillon nije razvio prvi antropometrijski sustav kao Bertillonageov sustav6. Taj prvi znanstveni sustav našao je široku primjenu u identifikaciji kriminalaca i prijestupnika.hr/seminari/2007/seminari/IgorVasiljevic_Biometrija.zesoi. Povijest razvoja biometrijskih tehnologija u Hrvatskoj i svijetu Od početka razvoja biometrijske tehnologije u zemljama zapadne kulture biometrija je nepoznata sve do kasnog 19.2012 6 . različita mjerenja tijela i analize ponašanja čovjeka. 6 Izvor: spvp. Istraživač i pisac po imenu Joao de Barros napisao je još u 14 stoljeću da kineski trgovci uz pomoć tinte i papira rade otiske dlanova i stopala.-tog stoljeća. U današnja vremena biometrija je daleko odmakla od ovakvih tehnika te su današnja metode uzimanja biometrijskih karakteristika postale puno preciznije i složenije. Ti otisci su se u početku rabili kako bi se mogli lakše međusobno razlikovati. Sustav se bazirao na preciznom mjerenju dimenzija širine i dužine glave i tijela. Općenito u današnja vremena upotreba biometrijske tehnologije je u znatnijoj ekspanziji zbog većeg broja tehničkih naprava koja služe za lakšu identifikaciju počinitelja kaznenih djela. na zapadu se dugo vremena identifikacija temeljila na „fotografskom pamćenju“ sve dok tamo davne 1883.2.pdf 1.3.fer.

U Europskoj uniji vodeća zemlja po primjeni biometrjskih sustava. te još u akademskoj zajednici ne postoji preveliko razumjevanje za tu novu tehnologiju 7 . Današnji trend u biometrijskoj tehnologiji u Velikoj Britaniji vodi svakako sustav za prepoznavanje glasa.3. pa tako u Engleskoj ne postoji niti jedan javni prostor koji nije opremljen videonadzorom ili sustavima koji se koriste u prepoznavanju lica. te je s tog aspekta velika prilika ulazak Hrvatske u Europsku uniju daljnjeg razvoja biometrijskih tehnologija u našoj zemlji. Hrvatska. Biometrija u Europskoj uniji U zemljama Europske unije u velikoj mjeri se koristi biometrijska tehnologija. kao pristupajuća članica Europskoj uniji trenutno se nalazi na početku svog razvojnog potencijala.

telefona i internet. U IT. . globalnog kriminala i terorizma. Do sada se provjera identiteta vršila isključivo pomoću sigurnosnih lozinki. biometrijska verifikacija i dokazivanje autentičnosti odnosi se na tehnologije koje su zadužene za mjerenja i analizu čovjekovih tjelesnih karakteristika i karakteristika ponašanja. vozačkih dozvola.2012 8 . Biometrija danas i u praksi nalazi čitav niz primjena. te mjere ruku tj. no to u današnje vrijeme postaje sve nepouzdanije i vrlo ograničavajuće. pouzdanost osiguranja je jedna od najvažnijih odlika društva.sprečavanje krađa i krivotvorenja pri financijskim transakcijama. Primjena biometrijskih tehnologija U današnjem svijetu.zaštita motornih vozila i strojeva. šarenice oka. putovnica.wired. svijetu modernog protoka informacija.omogućavanje pristupa radnim mjestima i skladištima. Primjeri tjelesnih karakteristika su otisci prstiju i dlana. . pouzdano i povoljno rješenje pri provjeri identiteta. Značajan čimbenik pri postizanju sigurnosti je identifikacija osobe. Postoje brojni segmenti uporabe biometrijskih tehnologija a susrećemo ih u: . pin-ova i vlastoručnih potpisa. primjerene cijene i da ne zadire u privatnost osobe.3.co. Tu na scenu dolazi primjena biometrije koja tu nudi jednostavno. te način i uzorke rukopisa. Bez kvalitetnog osiguranja ugrožene su svakodnevne aktivnosti života i poslovanja. Dok se za glas pak smatra da je mješavina kako tjelesnih tako i karakteristika ponašanja. Provjera podataka mora biti brza. . . kartica. i mnogobrojnih drugih primjera primjene.zaštita osobnih računala.provjeri identiteta osobnih iskaznica. primjeri karakteristika ponašanja odnose se na vlastoručni potpis. pouzdana.uk/topics/ted/word-from-ibm 3. mjere dlana i šake.Slika: Pametna identifikacija za pametan planet7 4. Prva i jedna od vjerojatno najraširenijih jest upotreba biometrijske putovnice i iskaznica. 7 Izvor slike: http://www. uzorci lica.

putem otiska prsta. obrada i verifikacija biometrijskih podataka Da bi se neka osoba mogla identificirati njezine biometrijske karakteristike prvo se pohranjuju u bazu podataka.5. Pohrana. pogodan za komuniciranje. te se traži podudaranje.1 Verifikacija biometrijskih podataka8 Nakon procesa registracije korisnik u biometrijsku bazu podataka unosi svoj identitet u sustav preko tipkovnice. Ovisno o kvaliteti sustava biti će potrebno prikupiti i pohraniti više predložaka budući da je svaki na svoj način unikatan zbog utjecaja raznih faktora tokom registracije. pojmova i instrukcija. ovisno o tome koje se karakteristike traže od osobe (otisak prsta. šarenice. 5. data) predstavlja simbolički i formaliziran prikaz činjenica. lica. Verifikacijski biometrijski sigurnosni sustav može sadržavati od nekoliko desetaka. te u toj usporedbi sustav uspoređuje probni predložak s prije spremljenim podacima korisnika. 9 . Podaci se zatim pregledavaju. Nakon procesa registracije biometrijskih karakteristika u bazu podataka u sustavu slijedi proces utvrđivanja identiteta osobe koja koristi biometrijski sustav i metode identifikacije. Pristupnik podnosi biometrijski uzorak uređaju te se. ako su nedostatni odbijaju se ili se daju daljnje instrukcije za poboljšanje kvalitete. Sustav za verifikaciju i identifikaciju zaprima biometrijski uzorak. pa sve do nekoliko milijuna registriranih identifikacijskih podataka. te na temelju njega kreira probni predložak baziran na algoritmu sustava identifikacije. 8 Podatak.) prikuplja čitavi skup podataka koristeći prikladni senzor. Nakon toga biometrijski sustav uspoređuje uzorke te potvrđuje ili odbija identitet osobe. Podatak (engl. skeniranjem oka ili nekom drugom metodom. Nakon toga vrši se usporedba na principu 1:1. interpretaciju i obradu uz pomoć ljudi ili strojeva.

Da bi se dobili dobar uvid u statističke rezultate pouzdanosti9 bs-a. moraju se prekontrolirati tisuće sustavskih transakcija. Sigurnost.6. Ako biometrija ne bi zaposlenicima i putnicima u nekim situacijama dopuštala jednostavan pristup nezadovoljstvo bi poraslo i biometrija nikada ne bi pronašla svoju upotrebu. Kada se govori o cijeni samih biometrijskih sustava.i teorijski objasniti. Zbog niske učestalosti grešaka u biometrijskom sigurnosnom sustavu testiranje biometrijske tehnologije je iznimno zahtjevno. prije svega se misli na proizvođača. pouzdanost i cijena biometrijskih sustava U realnim uvjetima primjene biometrijskih sustava identifikacije nameće se problem sigurnosti koji varira s problemom praktičnosti primjene. 10 . koji ovisno o kvaliteti vlastitog proizvoda kreira sam svoju politiku cijena. 9 Pouzdanost: Pouzdanost je vjerojatnost da se (prava) vrijednost mjerene veličine nalazi unutar raspona vrijednosti koji je za nas u nekom trenutku prihvatljiv. no tu dolazi do jednog problema jer se nijedno od biometrijskih stanja ne može točno kvantificirati.

2. koja je načinjena od specifičnog polimernog materijala. Ova Uredba obvezuje države članice EU-a integrirati sliku lica u čip unutar putovnice najkasnije do lipnja 2006.aspx 28. o standardima zaštite i biometriji u putovnicama i putnim dokumentima.mup.2012 Biometrijska putovnica: http://www. Usklađena je s preporukama ICAO-a (Međunarodne organizacije civilnog zrakoplovstva) i Uredbom Vijeća Europske unije od 13. Biometrijska putovnica ima značajne prednosti nad dosadašnjom Hrvatskom putovnicom10: • • • pruža još veću zaštitu od prijevarne zlouporabe i neovlaštenih izmjena.mup. podatak o spolu.7. izdanim od strane zemalja članica Europske unije. Čip je smješten unutar višeslojne strukture same stranice s podacima vlasnika putovnice. u sebi sadrži beskontaktni čip koji komunicira s inspekcijskim uređajem na graničnom prijelazu putem radiovalova. prosinca 2004. pospješuje zaštitu Hrvatske granice putem brze provjere nositelja Hrvatskih putovnica koji ulaze u zemlju.aspx 28.2012 11 . godine. Unutar čipa putovnice pohranjuju se trenutno dvije vrste podataka . Uz izmijenjeni sveukupni vizualni identitet.hr/44. osobni identifikacijski broj. o te biometrijski podaci nositelja putovnice: digitalizirana slika lica i otisci dva kažiprsta. datum rođenja. smanjuje rizik od „krađe identiteta“. a za implementaciju otisaka prstiju rok je lipanj 2009. 10 11 Biometrijska putovnica: http://www. polikarbonata. broj putovnice. Putovnicu je potrebno adekvatno prisloniti na čitač kako bi bio ostvaren početak komunikacije. državljanstvo. godine. datum izdavanja i datum isteka valjanosti putovnice i tijelo koje je putovnicu izdalo (isti oni podaci koji su otisnuti na stranici s fotografijom). Biometrijska putovnica Sa uvođenjem biometrijske putovnice Hrvatska se približila zemljama koje brinu o sigurnosti identifikacijskih dokumenata i privatnosti građana. oznaka za vrstu putne isprave. oznaka države.2.hr/44. godine. a to su11: o osobni podaci nositelja putovnice: ime i prezime.

info/files/img/2010/1/18/Copy_of_RH_putovnica1.JPG 28.2012 12 . skeniranjem na posebnim uređajima. Fotografija se zajedno s ostalim podacima digitalno unosi u sustav i prilagođava potrebama spremanja u čip.2. Slika12 biometrijske putovnice 12 Slika: http://zastita.Prikupljanje biometrijskih podataka za putovnicu Prilikom podnošenja zahtjeva za izradu biometrijske putovnice građani moraju priložiti jednu fotografiju specijalno pripremljenu za izradu biometrijske putovnice i dati otiske dva prsta (lijevog i desnog kažiprsta).

3. Biometrijske identifikacija pomoću otiska14 prsta Metoda uzimanja otisaka prstiju svoj početak nalazi u 19.com/Pictures/X2BioCapacitive. korisnici više ne moraju tipkati svoje lozinke već je dovoljno umjesto toga.Sloj . Uređaji za raspoznavanje otisaka prstiju počeli su svoju primjenu pronalaziti i na desktop i laptop uređajima.sistim. Kako bi se spriječilo korištenje umjetnih otisaka prstiju..2012 17 Slika: http://www. mnogi sustavi za identifikaciju uz skeniranje otiska mjere i protok krvi.2012 Otisak: Otisak prsta je uzorak izbočina i udubljenja na površini jagodice prsta 15 Slika: http://oglasinainternetu. Sa tim uređajima.basystime. 2. stoljeću kada nekolicina znanstvenika izdaje radove na temu otisaka prstiju i dlana. Otisak prsta je jedna od komercijalno najdostupnijih biometrijskih tehnologija.com/uploads/oglasi99-16fff33c99.fer.2012 14 13 .3.jpg 28.hr/wm/2005_poljak/sveuci2.2. Tehnologije korištene pri identifikacije putem otiska prikazane su na sljedećim slikama: 15 16 17 13 Slika: http://os2.rs/images/F4_vista.gif 1.2.Sloj .Slika13 biometrijske putovnice 1.2012 16 Slika: http://www.jpg 28. samo pomoću dodira prstom izvršiti skeniranje otiska iverifikaciju korisnika. Sloj 8. dostupni od mnogih proizvođača po prilično niskim cijenama.2.jpg 28.zemris.

vecernji. a samim time i najrašireniji način provjere identiteta osobe.2012 20 Izvor slike: http://biometrija.18 Dosadašnja istraživanja i brojni pokusi na polju biometrije govore da su otisci prstiju trenutno jedna od najpouzdanijih metoda identifikacije.3.rs/wp-content/uploads/2011/05/ar300-fpid.jpg 28. Još uvijek nisu pronađena dva identična otiska prsta različitih osoba.png 1.3.com/assets/images/blog/otisak-prsta.2. a još do nedavno ova je metoda korištena kao primarni dokaz na sudskim procesima u SAD-u.2012 19 Izvor slike: http://www.hr/slika-640x348/vijesti/zaposlenici-pod-nadzorom-otisak-prsta-ulazu-izlazuzgrade-slika-230530 1.-ih. Automatizirani biometrijski sigurnosni sustavi su komercijalno dostupni još od 1970.2012 14 .vojko-obersnel. Slike tehnologije otiska prsta 19 20 18 Slika: http://www. pa se prema tome općenito prihvaća teza da je svaki otisak jedinstven za svakog pojedinca.

barem ne bez velikog rizika od gubitka vida.fer.2012 22 15 . osim u slučaju nekih bolesti ili teških ozljede.3.jpg 1. Kirurški ju je nemoguće krivotvoriti.3. Sustavima baziranim na raspoznavanju šarenice oka u zadnje se vrijeme cijena znatno smanjuje te postaju znatno pristupačniji. Tehnologija za skeniranje šarenice ima široku primjenu te se koriste u brojnim.hr/protokoli/2007_nimac/Seminar %5B2007%5DNimac_Luka_html_m5f46ca11. Šarenica oko poprima karakterističan i prepoznatljiv izgled u najranijem djetinjstvu. a očekuje se da će taj trend i dalje nastaviti u budućnosti. Ova se metoda ne može prevariti nošenjem leća.zemris.21 9. kako javnim tako i privatnim kompanijama.2012 Izvor slike: http://os2. Stakleno oko ili pravo oko odstranjeno s čovjeka ne mogu poslužiti za prijevaru jer se na njima zjenica oka ne miče. Biometrijske identifikacija pomoću metode skeniranja šarenice oka Identifikacija osobe pomoću šarenice je jedna od najsigurnijih biometrijskih metoda. te se ne mijenja.hr/blobs/1e2a82b7-ae02-4021-93e0-03e81f1fc28c. Šarenica oka22 21 Izvor slike: http://www. dok je kod živog oka zjenica podložna konstantnim kretnjama i kontrakcijama. Tehnologija koja radi na metodi prepoznavanja šarenice oka radi prilično dobro i zato se može koristiti u situacijma gdje je potrebna visoka pouzdanost i sigurnost. Uzorci šarenice prenose se preko video tehnologije – te sustava za uzimanje slike visoke rezolucije.gradimo.jpg 1. jer postoje brojni algoritmi pomoću kojih se može jasno ustanoviti nosi li osoba leće.

Termogrami lica i tijela predstavljaju postojanu biometrijsku karakteristiku koja sadrži visoku razinu sigurnosti. dobivene slike zauzimaju velik memorijski prostor pa ova metoda baš nije pogodna za velike biometrijske sustave.jpg 1. Nedostatak ove metode je cijena infracrvene kamere. Ova metoda omogućuje prepoznavanje i bez suradnje osobe. te se toplina koja prodire kroz tijelo isijava. Biometrijske identifikacija pomoću termograma tijela i lica Krvožilni sustav čovjeka na licu i tijelu proizvodi jedinstvena obilježja. te snimanje s veće udaljenosti.3. Snimanjem lica i tijela tehnologijom sa infracrvenom kamerom se naziva termografija lica i tijela. Stoga spada u metodu nenametljivih metoda identifikacije osoba i stvari. Koristi se u situacijama kada je potrebno izvršiti brzu identifikaciju osoba. Slike tehnologije termograma tjela i lica 23 Izvor slike: http://spica.ba/files/TS/skener_duzice.Tehnologija skeniranja šarenice oka23 10.2012 16 . Termogram lica i tijela jedinstven je za svaku osobu.

com/wp-content/uploads/2011/06/THermogram.egoterm.2012 Slika snimke infracrvenom kamerom: http://www. 24 25 Izvor slike: http://novabezbednost.2012 17 .jpg 1.3. i to u tolikoj mjeri. a potpis je neka vrsta otiska koji se može vrlo lako iskoristiti u identifikaciji i verifikaciji osoba. Identifikacijska točnost biometrijskih tehnologija temeljenih na metodi potpisa je prihvatljiva iako postoji znatna mogućnost krivotvorenja. 3 . Potpisi često variraju. pa se uzastopni otisci njihovih potpisa mogu značajno razlikovati. Tehničke naprave za identifikaciju osoba putem potpisa Svaka osoba ima jedinstven rukopis.com. Postoje brojni algoritmi uz kojih se vrši identifikacija i verifikacija osoba putem potpisa.pl/termowizja/term_budynek_jednorodzinny/term_budynek_jednorodzinny_02. Ponašajne biometrijske i tehničke naprave za identifikaciju osoba 1.jpg 1. te je pod stalnim utjecajem emocionalnih i fizičkih stanja osobe.24 25 11. Razvija se i mijenja tijekom cijelog vremena života.

Slike tehnologije glasa27 26 27 Izvor slike: http://www. Od ove ljudske karakteristike očekuje se da bude dostatno jedinstvena. relativno ju je lako i imitirati. te nije potpuno pouzdana.jpg 1.3.2012 Izvor slike: http://www. te da omogući identifikaciju pojedinca. Tehničke naprave za identifikaciju osoba putem glasa Specifične karakteristike ljudskog glasa vezane su uz određenu osobu.2012 18 .gradimo. Nedostatak ove tehnike identifikacije osoba je u tom što je podložna promjenama govornika.3. Najčešče se koristi za identifikaciju putem telefona.Slika tehnologije potpisa26 2.hr/blobs/ecd1c1d9-24fb-4304-8de1-80b592abba80.jpg 1. mutacije glasa i slično.gradimo.hr/blobs/ecd1c1d9-24fb-4304-8de1-80b592abba80. i ostalim mehanizmima koji sudjeluju u stvaranju glasa. potpuno su određene vokalnim faktorom. kao što su bolest.

html 3. Prilog zakonska regulative o zaštiti osobnih podataka 28 28 Izvor priloga zakona o zaštiti osobnih podataka: http://narodne-novine.3.nn.2012 19 .hr/clanci/sluzbeni/305952.12.

lipnja 2003. Zbirke osobnih podataka. U slučaju prikupljanja i obrade osobnih podataka uz privolu ispitanika. Bez privole ispitanika osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati: – u svrhu izvršavanja zakonskih obveza voditelja zbirke osobnih podataka. Članak 2. obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno. osobni se podaci smiju prikupljati i dalje obrađivati samo u svrhu za koju je ispitanik dao privolu.Pregled najvažnijih članaka iz zakona o zaštiti osobnih podataka. Ovim se Zakonom uređuje zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem. 18. kulturni ili socijalni identitet. mentalni. obradi i korištenju osobnih podataka. tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih i fizičkih osoba koje obrađuju osobne podatke. Osobni podaci mogu se prikupljati u svrhu s kojom je ispitanik upoznat. TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Osobni podaci smiju se prikupljati i dalje obrađivati: – uz privolu ispitanika ili – u slučajevima određenim zakonom. ili – u svrhu zaštite života ili tjelesnog integriteta ispitanika ili druge osobe VI. Broj: 01-081-03-2253/2 Zagreb. OBRADA OSOBNIH PODATAKA Članak 6. IZNOŠENJE OSOBNIH PODATAKA IZ REPUBLIKE HRVATSKE Članak 13. lipnja 2003. I. koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom i mogu se dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni. gospodarski. II. Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se na obradu osobnih podataka od strane državnih tijela. Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (u daljnjem tekstu: ispitanik). koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 12. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju. odnosno u svrhu koja je podudarna sa svrhom prikupljanja. posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički. Članak 3. odnosno osobni podaci sadržani u zbirkama osobnih podataka smiju se iznositi iz Republike Hrvatske u svrhu daljnje obrade samo ako država ili 20 . psihološki. Članak 7.

omogućiti uvid u evidenciju zbirke osobnih podataka te uvid u osobne podatke sadržane u zbirci osobnih podataka koji se odnose na njega te njihovo prepisivanje. 3.00 do 40. 6. Članak 24. dati obavijest o logici bilo koje automatske obrade podataka koja se na njega odnosi. Za obavljanje nadzora nad obradom osobnih podataka ovim se Zakonom osniva Agencija za zaštitu osobnih podataka.000. u slučaju kada postoji osnova za sumnju o postojanju odgovarajuće uređene zaštite osobnih podataka.000. Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je na zahtjev ispitanika. 2. IX. izmijeniti ili brisati osobne podatke ako su podaci nepotpuni. KAZNENE ODREDBE Članak 36. potvrde ili ispise osobnih podataka sadržanih u zbirci osobnih podataka koji se na njega odnose. odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika dopuniti. izvršitelj obrade koji prekorači granice svojih ovlasti ili osobne podatke prikuplja i 21 . obrade i korištenja tih podataka. netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu s odredbama ovoga Zakona. Voditelj zbirke osobnih podataka dužan je najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva. voditelj zbirke osobnih podataka dužan je. a koji moraju sadržavati i naznaku svrhe i pravnog temelja prikupljanja. dati obavijest u razumljivom obliku o podacima koji se odnose na njega čija je obrada u tijeku te o izvoru tih podataka. dostaviti potvrdu o tome da li se osobni podaci koji se odnose na njega obrađuju ili ne. dostaviti ispis podataka o tome tko je i za koje svrhe i po kojem pravnom temelju dobio na korištenje osobne podatke koji se odnose na njega. NADZOR NAD OBRADOM OSOBNIH PODATAKA Članak 27. 5. X.međunarodna organizacija u koju se osobni podaci iznose ima odgovarajuće uređenu zaštitu osobnih podataka. Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka. odnosno osiguranu adekvatnu razinu zaštite. PRAVA ISPITANIKA I ZAŠTITA PRAVA Članak 19. VIII. Novčanom kaznom od 20. svakom ispitaniku na njegov zahtjev. Prije iznošenja osobnih podataka iz Republike Hrvatske.00 kuna kaznit će se za prekršaj: 1. pribaviti mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka. odnosno njegovih zakonskih zastupnika ili punomoćnika: 1. Članak 20. 4. dostaviti izvatke.

00 kuna.). 13. ovoga Zakona. 6. voditelj zbirke osobnih podataka ili korisnik koji nije osigurao odgovarajuću zaštitu osobnih podataka (članak 18. zamjenik ravnatelja te zaposlenici stručne službe Agencije koji otkriju povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti (članak 35. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 5.). voditelj zbirke osobnih podataka.obrađuje za drugu namjenu osim ugovorene ili ih daje na korištenje drugim korisnicima ili ne osigura provođenje ugovorenih mjera zaštite osobnih podataka (članak 10.000. 2. voditelj zbirke osobnih podataka ili izvršitelj obrade koji ne postupi po naredbi ili zabrani Agencije (članak 34.00 do 10. stavka 5. 4.). voditelj zbirke osobnih podataka koji ne uspostavi evidenciju koja sadrži temeljne informacije o zbirci osobnih podataka ili evidenciju vodi nepotpuno (članak 14. i 6.000. korisnik ili izvršitelj obrade koji onemogući Agenciju u obavljanju radnji iz članka 32.). 5. Zaključak U modernom svijetu pouzdano osiguranje osoba i imovine je jedna od najpoželjnijih odlika razvijenog društva. Za prekršaj iz stavka 1. stavak 3. ravnatelj Agencije.). Bez pouzdanog osiguranja ugrožene 22 . stavak 1. 3. I.

značajke lica.su brojne svakidašnje aktivnosti. 14. Značajan čimbenik pri postizanju sigurnosti je identifikacija osobe ili provjera da li je osoba baš ta. lozinkama. Tu spadaju brojne karakteristike kao što su boja glasa. Brža je. Pri ovakvoj identifikaciji pozornost je usmjerena na mali broj fizičkih karakteristika koje pripadaju isključivo samo jednoj osobi. U prošlosti se provjera te vrste temeljila na raznoraznim sigurnosnim karticama. Literatura 23 . za koju se predstavlja. način hoda. te je u velikoj mjeri pouzdanija od prethodnih oblika provjere identiteta. točno određenoj osobi. no u današnje vrijeme sve se češće koristi biometrijska tehnologija raspoznavanja. otisak dlana i prstiju i brojne druge metode koje nisu obuhvaćene u ovom seminarskom radu. uzorak šarenice. PIN-ovima. lakša je za korištenje.

gradimo. http://www.com/assets/images/blog/otisak-prsta.2.2012 19.jpg 28.2012 8.zemris.fer. Izvor slike. Izvor slike.egoterm.2012 14 Izvor slike.info/files/img/2010/1/18/Copy_of_RH_putovnica1.fer. Slika snimke infracrvenom kamerom. http://os2.zesoi.2012 15.gif 1.hr/blobs/1e2a82b7-ae02-4021-93e003e81f1fc28c.png 1.britannica. http://os2.3.zemris. Slika. spvp. http://biometrija. Slika.2012 17. http://spica. Izvor slike.2012 11.gradimo. Encyclopaedia Britannica. http://www.jpg 1.3.3.com/wpcontent/uploads/2011/06/THermogram.2.2. http://www.rs/images/F4_vista.com/ 25.JPG 28.jamac uspješnog poslovanja.3.3.jpg 1. Izvor slike.hr/blobs/ecd1c1d9-24fb-4304-8de180b592abba80. http://www.) 3.pl/termowizja/term_budynek_jednorodzinny/term_bud ynek_jednorodzinny_02. Izvor slike.sistim.3.2012 12. http://zastita. 3 . http://www.vojko-obersnel. http://www.2012 24 .2012 21. http://www.aspx 28.mup.wired.2012 18.3.hr/slika-640x348/vijesti/zaposlenici-podnadzorom-otisak-prsta-ulazu-izlazu-zgrade-slika-230530 1.2012 16.com/uploads/oglasi99-16fff33c99. Izvor slike. http://www.2012 6.2012 5.2. Izvor originalnog članka: http://www.2012 13.2012 (dr.jpg 1.2.jpg 1.jpg 1.hr/clanak/30094/informacijska-sigurnost-jamac-uspjesnogposlovanja 3.hr/wm/2005_poljak/sveuci2.jpg 28.2012 10. http://www.vecernji.nacional. http://novabezbednost.hr/seminari/2007/seminari/IgorVasiljevic_Biometrija.2012 4.com/Pictures/X2BioCapacitive.2. Biometrijska putovnica.pdf 1.2012 9.ba/files/TS/skener_duzice.3.jpg 28. sc.1.2012 20.com. Slika.3.Slika.rs/wp-content/uploads/2011/05/ar300-fpid.3.jpg 1. Biometrija.uk/topics/ted/word-from-ibm 3.hr/44.2012 2.hr/blobs/ecd1c1d9-24fb-4304-8de180b592abba80. Slika: http://oglasinainternetu. http://www.Izvor slike. Slika.jpg 28. Informacijska sigurnost .3.2. Miroslav Bača.hr/protokoli/2007_nimac/Seminar %5B2007%5DNimac_Luka_html_m5f46ca11.co. 2006.3.jpg 1.fer.basystime. http://www. Izvor slike.gradimo.